jump to navigation

”Liten” tillbyggnad på Liljevalchs 27 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Liljevalchs tillbyggnad 1

Liljevalchs konsthall är en av stockholmarnas mest uppskattade kulturinstitutioner. Det är en anrik byggnad som när den uppfördes 1916 efter ritningar av arkitekt Carl Bergsten, var en av de första byggnaderna i nyklassicistisk stil i Stockholm och dessutom den första offentliga konsthallen för samtidskonst i Sverige. 2016 fyller den hundra.

Stockholmarna älskar sin konsthall och besökssiffrorna slår i taket. Behovet av att bygga till hallen för att öka förmågan att ta emot besökarna under bättre former och hela året har varit stort. Därför var jag så glad att kommunfullmäktige i budget för 2013 beslutade att bygga ut Liljevalchs. De båda förvaltningar som jag ansvarar för, fastighet och kultur, har lett arbetet.

För drygt ett år sedan kunde vi inleda arbetet med att skapa en tillbyggnad till Liljevalchs och idag offentliggjordes att Wingårdh Arkitektkontor AB genom Gert Wingårdh och Ingegerd Råman har vunnit arkitekttävlingen för en tillbyggnad på Liljevalchs konsthall, för bidraget ”Liten”.

Uppdraget omfattade att skapa en tillbyggnad på konsthallen med stark egen identitet och respektfullt förhållningssätt till den befintliga byggnaden samtidigt som den ska höja standarden och utöka utställningsmöjligheterna totalt sett i konsthallen

Och enligt Juryn har Wingårdh Arkitektkontor AB i förslaget ”Liten” lyckats med allt detta.

Ett förslag som med ett lätt och lekfullt uttryck anknyter till Liljevalchs folkliga anda. Tillbyggnaden har skickligt utförda ljusinsläpp till de stora utställningshallarna och gör det möjligt att variera utställningar flexibelt och varierat. Juryn ser ett lyckat samarbete mellan konstnär och arkitekt i den särpräglad fasadlösning som bryter dagsljuset i olika toner. Den lovar en vacker, glittrande och varierad färgsättning. Fasadens karaktär av snillrik lekfullhet och hantverk stämmer väl överens med Liljevalchs tradition.

Två hedersomnämnande gavs dessutom till Gipp/Nordfjell/Nordgren för bidraget Avtryck samt till Snøhetta/Sannes/Nilsson för bidraget Grace.

Upprustningen och utvecklingen av konsthallen kommer att vara klar våren 2017 och med renovering och tillbyggnation kommer många viktiga förutsättningar för utställningsverksamheten förbättras.

Jag är verkligt stolt att företräda en stad som satsar så mycket på konsten, nu kliver Liljevalchs in i ett nytt århundrade med en tillbyggnad i världsklass.

/Madeleine

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5795938

http://www.direktpress.se/ostermalmsnytt/Nyheter1/Sa-blir-Liljevalchs-utbyggnad/

http://stockholmsbloggen.se/wingardh-vann-arkitekttavling-liljevalchs/

Läs också Rasmus Jonlunds inlägg på sin blogg.

Upplev Slakthusområdets hundraåriga historia 31 augusti 2012

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment


Imorgon, den 1 september 2012, fyller Slakthusområdet 100 år. Det vill naturligtvis Stockholms stad uppmärksamma, och fira det som varit huvudstadens gastronomiska centrum de senaste hundra åren. Vi vill lyfta fram den verksamhet som har varit förlagd i området genom åren, hur den har förändrats över tid och hur den kan tänkas se ut i framtiden.

I samarbete med Stadsarkivet, Stockholms stadsmuseum, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholmskällan med flera bjuder därför Slakthusområdet in till en heldag i matens, människornas och miljöns tecken. Under dagen kommer det bland annat att genomföras rundvandringar, bildutställningar, underhållning och en matmarknad med företag från området.

Slakthusdagen pågår mellan 10-16 och är självklart gratis för alla. Kom gärna förbi om du har tid.

/David

För ytterligare information:
http://www.facebook.com/Slakthusaret
http://www.stockholm.se/slakthusomradet/slakthusaret
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=295&sprak=svenska
http://www.stockholmskallan.se/Tema/Slakthuset-1912-2012/

Ny idrottshall och konstverk på Slättgårdsskolan invigt 22 augusti 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
add a comment

I dag invigde kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) Lina Selanders videkonstverk i Slättgårdsskolans nya idrottshall, som också invigdes. Såväl hall som konstverk har uppkommit i nära samarbete med elever, lärare, föräldrar och personal på skolan.

Selander är, bland annat, utbildad vid Valand och arbetar framförallt i text, ljud och video. I konstverket på Slättgårdsskolan har hon velat lyfta fram den kulturella mångfald som finns i Bredäng och placera barnen och deras livsberättelser, språk och historia i centrum. Under en veckas workshop fick eleverna gestalta olika teman från sina liv genom iscensättningar, animationer, bilder, fotografier och text. Detta har sedan legat till grund för videoinstallationen.

Både föräldrar och barn har också visat ett stort engagemang för att den nya idrottshallen ska bli verklighet och det är tack vare dem som hallen nu har kommit på plats. 


Att barnen själva har varit med i den konstnärliga processen som lett fram till konstverket är ett sätt att förankra verket i det rum och bland de elever den ska finnas i. Förutom stolthet över att ha varit medskapare till verket har förhoppningsvis delaktigheten även väckt nyfikenhet bland eleverna om hur man kan uttrycka sig konstnärligt.

Temat för verket är dialog och diskussioner kring frågor rörande tolerans, demokrati och civilkurage – frågor som är särkilt viktiga att uppmärksamma i skolan.

Fakta:
Stockholms färskaste offentliga konstverk är en frukt av stadens enprocentsregel som garanterar konsten en plats när staden bygger om, till eller nytt. I entrén till skolans gymnastiksal har konstnären Lina Selander skapat ett filmat bildspel om barnens liv, i form av en trekanalig videoinstallation. De tre skärmarna syns även utifrån när man passerar.

Satsning på unikt upplevelsekoncept vid Stockholmsarenan 1 juni 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
3 comments

Huvudentré TOLV Stockholm
Igår presenterade Madeleine, tillsammans med  SGAF´s styrelseordförande Bengt Westerberg (FP), vad som kommer att fylla de 12 000 kvadratmeter som är belägna i Stockholmsarenans gatuplan.

Anläggningen kommer att kallas för TOLV Stockholm och innehålla en unik kombination av mat, sport, lek, kultur, underhållning och ny teknik. Det kommer bland annat finnas en sportbar med egen läktare direkt under spelplanen. På så sätt kan man alltid se bortmatchen hemma. Andra utmärkande koncept är en nattklubb med livescen. Där artister som uppträtt i arenan kan köra en intimare klubbspelning. Det kommer dessutom finnas olika aktivitetsdelar såsom pingis, bangolf, bowling och karaoke samt ett antal restauranger och barer av hög klass.

TOLV Stockholm är ett helt nytt koncept som gör att besökarna blir en del av evenemangen och ska i detta sammanhang ses som ett första steg i utvecklingen av Stockholm Entertainment District – en utveckling av hela Globenområdet som knutpunkt för kultur, evenemang och underhållning.

Anläggningen beräknas öppna hösten 2013 och kommer att göra både Stockholmsarenan och hela Globenområdet mer attraktivt.  

/David

DN: Nytt nöjespalats byggs under arenan
Pressmeddelande: Unikt upplevelsekoncept vid Stockholmsarenan


Fakta om TOLV Stockholm

–       En 12 000 kvadratmeter social scen i anslutning till Stockholmsarenan

–       Kombination av 12 olika koncept

–       Öppet 12 månader om året, minst 12 timmar per dag

–       Invigning hösten 2013

–       1,5-2,0 miljoner besökare per år

–       170 direkta arbetstillfällen

–       Avsiktsförklaringsavtal klara med hyresgäster för 70 procent av ytan

–       Utbud:

  • Restauranger och barer i världsklass
  • Sportbar med egen läktare
  • Nattklubb med livescen för konserter
  • Fem interaktiva ytor med varierande utbud
  • Bangolf, bowling, karaoke, pingis och annan idrottÖversikt TOLV Stockholm

En samlad kommunikationspolicy med utrymme för egen profilering 22 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
add a comment

Staden har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram ett nytt kommunikationsprogram, i syftet att få en mer samlad och effektiv kommunikation så att det blir tydligt för stockholmare och företag när staden står för en verksamhet. En mer konsekvent kommunikation bidrar även till att skapa tydligare sammanhang och en ökad förståelse för det växande Stockholm, och vilka utmaningar det innebär.  Allt detta är givetvis mycket bra.

Under arbetet med kommunikationspolicyn har vi från Folkpartiets sida engagerat oss i att de verksamheter som idag har ett eget starkt varumärke ska kunna fortsätta att arbeta under och med sitt eget varumärke – givetvis i kombination med stadens. Bland dessa kan bl.a. nämnas Kulturhuset, Södra Latin, Östra real, Liljevalchs konsthall, Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum, som sedan lång tid har inarbetade varumärken. Skulle dessa varumärken införlivats i stadens koncept hade det inneburit stora risker för verksamheterna och ekonomiska förluster.

När nu kommunikationspolicyn går till kommunfullmäktige för beslut har möjligheterna till att även fortsatt ha en egen profilering och logotyp beaktats.  Eller som det står i ärendet:

”Stockholms stad har dock en rad verksamheter med egna starka och inarbetade varumärken, bland annat inom skolan, kulturen och bolagssektorn. Dessa varumärken har ett starkt värde för verksamheter som verkar på en konkurrensutsatt marknad, och i kommunikation med besökare och samarbetspartners. Det är mycket angeläget att dessa verksamheter och bolag även fortsättningsvis kan använda sin egen logotyp i de fall det bedöms angeläget, samt ha en egen profilering inom ramen för stadens övergripande grafiska profil.”

Jag är oerhört glad för att vi fick till denna förändring i förslaget.  Att St: Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart, men lika självklart är det att fortsätta använda igenkända och profilerade varumärken vid sidan om.       

/Madeleine

Ärendet: Kommunikationsprogram

Vi satsar på den offentliga konsten! 13 december 2011

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: ,
1 comment so far

Idag skriver Svenska Dagbladet om den satsning som Stockholms stad gör på den offentliga konsten i kulturnämndens verksamhetsplan för 2012.

Sedan 1963 har Stockholm en procentregel för offentlig gestaltning som innebär att en procent av kostnaden av alla ny- eller ombyggnationer ska gå till offentlig konst. Ett exempel på hur regeln fungerar är att 22 miljoner kronor avsätts för offentlig konst i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som SvD berättade om idag.

Satsningen som vi nu genomför ska framförallt förstärka Stockholm Konst, den avdelning inom Kulturförvaltningen som har hand om den offentliga gestaltningen. Stockholm Konst spelar en mycket viktig roll i den offentliga gestaltningen genom att det är de som har kontakt med bolagen som bygger och därmed ska se till att dessa verkligen avsätter pengar till konsten. Men satsningen ska också möjliggöra att Stockholm Konst arbetar med offentlig konst i ytterområden som idag har väldigt få offentliga gestaltningar – de ”vita fläckar” som tyvärr finns på Stockholms konstkarta.

Vi värnar den offentliga konsten som för många människor är den enda kontakten med högkvalitativ konst. Det är därför Stockholm Konst har gått från att för tre år sedan ha 13 projekt till att nu ha hela 56 projekt på bordet.

Även i Stockholms läns landsting slåss Folkpartiet för den offentliga konsten genom kulturlandstingsrådet Anna Starbrink (FP). Vid byggandet av Nya Karolinska ska exempelvis hela 118 miljoner kronor satsas på den konstnärliga gestaltningen vilket troligtvis är en av de största konstsatsningarna i modern tid i Sverige. Läs Anna Starbrinks blogginlägg om landstingets konstsatsning här.

/ Anders Gustafsson

Polisens fakturering ses över – men kulturen då?? 17 november 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
4 comments

Det är bra att justitieminister Beatrice Ask (M) nu meddelar att den nya nationella samordnaren mot våld vid idrottsevenemang Björn Eriksson ska se över ordningslagstiftningen, vilken medger polisen att ta betalt för sin bevakning vid offentliga evenemang om de anses bedrivas med vinstsyfte. Regeringen är med rätta kritisk till att idrottsklubbar kan tvingas betala höga avgifter till polisen och att de lokala tolkningarna av reglerna är så olika. Det leder till att konkurrensen snedvrids och att det blir dyrare att genomföra idrottsevenemang.

Men det är mycket märkligt att justitieministern inte med ett ord nämner kulturen. Kulturevenemang, såsom festivaler och konserter, drabbas ju i minst lika hög grad som idrotten av regelverket! Menar justitieministern att enbart idrottens behov ska tillgodoses i översynen är det mycket märkligt? En översyn av regelverket måste givetvis undersöka konsekvenserna för både idrotten och kulturlivet. Allt annat är fullständigt oacceptabelt.

Att polisen genom dagens ordningslagstiftning indirekt kan bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som får förekomma är inte godtagbart. Vi måste få ett entydigt regelverk som fungerar utifrån dagens situation. Innan ett sådant är på plats bör polisen upphöra med att ta betalt för sina tjänster.

/Madeleine

SR Ekot: Polisens räkningar till idrottsklubbar ses över

Viktiga förändringar i kulturstödet – replik i SvD 11 november 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

I går replikerade Madeleine på tidigare debattinlägg om kulturstödet i SvD.

Susin Lindholm tycker i SvD 3/11 att jag tar till ”fula knep” och att jag inte vill ha en hederlig och saklig debatt. Tyvärr tar förbundsdirektören i Sveriges Dramatikerförbund inte chansen att initiera just en saklig debatt när hon får möjligheten på kultursidan i en av Sveriges största tidningar. Det stannar vid ett konstaterande att kulturstödet är ”fluffigt” och att kulturen är underfinansierad. Det är oklart om Susin Lindholm tycker att dagens otydliga riklinjer är att föredra eller om det är några andra existerande riktlinjer hon jämför med? Några konstruktiva förslag på hur de föreslagna riktlinjerna borde förbättras lämnar hon tyvärr därhän.

Avseende finansieringen så konstaterar jag att fria teatrar, dansscener, konstscener och så vidare erhöll 70,6 miljoner kronor per år när vi tog över makten 2006. I och med årets budget har vi totalt höjt den summan till 116 miljoner, det vill säga ett ökat anslag med över 46 miljoner.

Sedan blir det nästan tragikomiskt när Claes Wahlin i SvD 8 /11 raljerar över att han vill se samrådssvaren och konspiratoriskt frågar vad som har ändrats i förslaget till kulturstöd efter samrådsgenomgången. Svaren på detta har sedan länge legat tillgängliga för envar på stadens hemsida under ”Insyn”. Där kan vem som helst läsa samtliga remissvar i sin helhet och i tjänsteutlåtandet står det tydligt vilka justeringar som gjorts efter remissomgången. Har man så starka synpunkter som Claes Wahlin så borde man, om man vill bli tagen på allvar, åtminstone bemöda sig att läsa förslaget. (mer…)

Polisens pris – SVT Gomorron Sverige 25 oktober 2011

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
5 comments

Imorse var Madeleine med i Gomorron Sverige och diskuterade det faktum att polisen allt oftare har börjat ta betalt för sin bevakning i samband med olika typer av evenemang. Det är efter kritik från Riksrevisionen som Rikspolisstyrelsen har infört hårdare riktlinjer för hur polisen ska ta betalt vid exempelvis musik­festivaler och idrottsevenemang där extra polisinsatser behövs. Du hittar hela inslaget här:http://svt.se/embededflash/2578645/play.swf

Vi har flertalet gånger skrivit om det orimliga i att polisen, den myndighet som sköter ordningen i samhället och som vi gemensamt finansierar, på detta sätt tar betalt för sina tjänster. Dessutom leder ordningslagens otydlighet på denna punkt till att tillämpningen från polisens sida varierar kraftigt beroende på var i landet man befinner sig. Exempelvis fick musikfestivalen Metaltown i Göteborg en räkning på 470 000 kronor från Polismyndigheten, medan Sweden Rock Festival i Sölvesborg inte behövde betala något alls. Elitserielaget Luleå Hockey, som bedriver sin elitverksamhet i bolagsform, får betala 100 000 kronor för bevakningen när laget möter konkurrenten Skellefteå. Men när det är dags för returmöte får Skellefteå, som bedriver sin elitversamhet i föreningsform, ingen räkning från Polisen i Västerbotten.

I förlängningen leder detta naturligtvis till att konkurrensen snedvrids, att det blir dyrare att genomföra festivaler och konserter, och om deltagarna inte har råd att betala, så blir det inget arrangemang alls. Nej, att polisen på detta sätt indirekt kan bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som får förekomma är inte godtagbart. Polisen måste omedelbart upphöra att ta betalt för sina tjänster.

/David

Tidigare inlägg här på bloggen: https://madeleinesjostedt.wordpress.com/?s=polisen+ska+inte+ta+betalt

Historiskt beslut om nya Slussen 29 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , ,
4 comments


Mer grönska och vatten, mindre betong och färre hus. Bättre framkomlighet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Så kan man sammanfatta det beslut om nya Slussen som bara för några minuter sedan togs på kvällens stadsbyggnadsnämnd.

Det har hela tiden varit viktigt för oss i Folkpartiet att den nya Slussen blir en plats där människor vill och kan mötas. Det nya förslaget till detaljplan för Slussen presenterar en lösning som möjliggör just detta. Slussen kommer återigen bli en vacker och tillgänglig del av Stockholm, med en modern trafiklösning som respekterar platsens historiska värden liksom kultur- och stadsmiljövärden.

Vi folkpartister är stolta över att ha fått gehör för att kraftigt minska exploateringsgraden på Södermalmstorg, och de byggnader som tidigare skymde utsikten över Mälaren och Saltsjön är numera helt borta. De låga glashusen på Södermalmstorg skapar en levande mötesplats på torget året runt, och kommer bli ett välkommet tillskott i serviceutbudet som gör att ännu fler stockholmare kan njuta av denna vackra plats.

Som borgarråd med ansvar för kulturfrågor glädjer det mig naturligtvis extra mycket att kulturen, och kulturverksamheter, får en så framträdande roll i den nya Slussen. Under Skeppsbrons förlängning mot Södermalm föreslås exempelvis nya lokaler för t.ex. kaféer, restauranger och kulturverksamhet. Lokaler som kommunen kommer att ha rådighet över. Den nedre, större glasbyggnaden på Södermalmstorg kommer även den att innehålla kulturverksamhet. Stadsmuseets fastighet och verksamhet kommer att värnas och utvecklas i relation till den nya Slussen och kvarvarande delar av Polhemsslussen kommer, efter dokumentation, att tas tillvara och integreras i utformningen av nya Slussen (exempelvis genom att stenar från slussenanläggningen återanvänds på lämplig plats). Generellt kommer den konstnärliga gestaltningen av tekniska lösningar att väga tungt i utformningen under hela projektet. Jag kommer givetvis också arbeta för att Debaser ska finna sig en ny plats och hemvist i nya Slussen.

Den nya Slussen kommer vidare att medföra betydligt större framkomlighet för kollektivtrafiken, gående och cyklister. Kollektivtrafiken kommer att ha reserverade körfält och gående och cyklister kommer att ha mycket gott om utrymme. Körfälten som är tänkta för en framtida spårvagn ska göras breda och förberedas för att spårvagnen ska kunna gå på eget spårområde som avskiljs från övrig trafik. Det ska vara enkelt att ta sig runt i Slussenområdet på ett miljövänligt sätt.  

I det fortsatta arbetet ska det ordentligt utredas vilka angörings- och uppställningsytor för cyklar som behövs. Det inkluderar möjligheten till cykelgarage i centrala lägen. Det är också viktigt att Slussens cykellösning inte blir en isolerad företeelse, utan att även cykellederna till och från Slussen är väl genomtänkta och integrerade i trafiklösningen. Det ska vara enkelt och säkert att transportera sig med cykel i Stockholm.

När det gäller vägbron är det viktigt att minnas att den är betydligt smalare än de befintliga broarna i klöverbladskonstruktionen tillsammans. Mindre betong och mer vattenspegel! Detaljplanen låser inte heller brons bredd, utan anger endast dess maximala utbredning. Olika lösningar kan väljas med avseende på det totala antalet körfält och antalet kollektivkörfält. Stadsbyggnadsnämnden gav därför i samband med dagens nämnd stadsbyggnadskontoret i uppdrag att, i samarbete med stadsledningskontoret och trafikkontoret, analysera olika trafiklösningar avseende antal körfält för huvudbron (du finner skrivelsen nedan). (mer…)

Kulturen och nöjeslivet expanderar – Cirkus på väg att få nytt scenhus 19 augusti 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
2 comments

I Stockholm har Södra Djurgården alltid varit stockholmarnas självklara utflyktsmål. Så har det varit i århundraden och så är det idag. På Södra Djurgården ligger Stockholms fem största turistmål: Skansen, Gröna Lund, Vasamuseet, Cirkus och Junibacken. Tillsammans utgör turistmålen en temapark som attraherar besökare i så stora mängder att det är den sjunde största evenemangsparken i världen. Det är även världsunikt att centralt i en huvudstad kunna visa upp ett så koncentrerat och varierat innehåll av nöjesattraktioner, kultur och natur. Det är något som vi ska vara mycket stolta över.

Men samtidigt som Södra Djurgården har en historia och tradition som få andra evenemangs- och upplevelseområden kan mäta sig med vet vi att konkurrensen ständigt hårdnar. Därför behöver Södra Djurgården utvecklas och förnyas för att kunna behålla sina besökare och attrahera nya. Därför är planerna på att Cirkus ska byggas ut med ytterligare en scen, i anslutning till den gamla cirkusbyggnaden, glädjande. Ägarna till Cirkus (som invigdes redan den 25 maj 1892 för att inhysa dåtidens stora cirkussällskap) planerar att den nya scenen ska ha plats för 670 åskådare. Det kommer är att bli ett väldigt värdefullt tillskott i området. Stadsbyggnadsnämnden antog i maj en ny detaljplan och ärendet är på väg upp för beslut i kommunfullmäktige.

Med åren har Cirkus blivit ett multifunktionellt hus med kapacitet för 1 650 sittande gäster. Här passar allt från teater, konserter och shower till kongresser och mässor – evenemang som kräver en flexibel lokal med genuin atmosfär. Problemet har dock varit att man månadsvis, mellan uppbyggnad av nya musikaler, teatrar, konserter eller konferenser, har blivit tvungna till att stänga. Det nya scenhuset kommer på ett utomordentligt sätt att komplettera den befintliga scenen, vilket gör att Cirkus verksamhet kan breddas till att även innehålla medelstora evenemang. Därmed kan byggnaden användas kontinuerligt för framträdanden året runt och inte behöva stå tom månadsvis under repetitioner och uppbyggnad av nya musikaler, teatrar, konserter och konferenser.

Det nya scenhuset passar även mycket väl in i stadens strävan att vidareutveckla området som den nöjes- och lustpark den varit i ett par hundra år. Jag gläder mig åt viljan att investera i kultur och nöje i vår vackra stad. Det har stor betydelse för Stockholms attraktionskraft och utveckling.

/Madeleine

Juholt drömmer sig tillbaka till tiden då kulturen var politiserad 29 april 2011

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Idag replikerar Madeleine, på Dagens Nyheters debattsida, Håkan Juholts artikel om kultur och kulturpolitik.

Håkan Juholt vill visa att han vill kulturen väl (DN Debatt 21/4). Men vad döljer sig bakom de högtravande orden – i den socialdemokratiska verkligheten? Mycket av kulturpolitiken sköts på lokal nivå och där bedriver partikamraterna en politik i helt motsatt riktning. Där har Socialdemokraterna varit instrumentella – inte sett kulturens eget värde, där har Socialdemokraterna velat detaljstyra kulturen – inte ha armlängds avstånd, där har Socialdemokraterna vid makten rustat ner – medan alliansen rustat upp.

Det är bra att Håkan Juholt vill prioritera kulturpolitiken. Han, liksom jag själv, ser kulturens betydelse som ett värn för det öppna, toleranta samhället. Det är viktigt, i en tid när främlingsfientliga krafter bygger sin propaganda på en kamp mot vad de ser som ”främmande kulturer”. Här står vi alltså på samma sida.

Men vem är det Juholt argumenterar emot? Vem är det som vill hänvisa kulturen till ”enbart (min kursiv) marknadens krafter eller ett fåtal mecenaters välvilja”? Vem är det som vill ha ”bibliotek där det bara lånas ut böcker från ett visst förlag”?  Han viftar med en kulturminister som satt tre veckor som rött skynke. Detta är allt han har att komma med. Inget av det Juholt hotar med har skett och ingen anser att det bör ske.
(mer…)

Unga storkonsumenter av kultur 5 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
1 comment so far

Kulturen och kulturpolitiken i Stockholm är efterfrågad av stockholmarna!

Unga människor konsumerar mer kultur än äldre, och kvinnor mer än män. Unga utövar också idrott i större utsträckning än äldre. Det är ett par av resultaten i en av SOM-institutet framtagen rapport om kultur- och fritidsvanor. Några andra är att högutbildade med hög lön är mer kulturellt aktiva än lågutbildade med låg lön och att det är fler i storstäderna som tar del av kultur än i mindre orter och i glesbygden.

På det stora hela är det inga förvånande resultat, men det finns anmärkningsvärda delar. En intressant slutsats i rapporten är att unga i större utsträckning än äldre utövar kultur själva, framförallt aktiviteter som att teckna/måla, spela musikinstrument och spela teater eller delta i lajv. 15-29-åringar är faktiskt också den största gruppen som går på bio och museum.

Det kanske mest anmärkningsvärda resultatet är dock att både inkomst och etniskt ursprung har stor betydelse för idrottsvanorna. Människor med låg inkomst har i betydligt mindre utsträckning utövat idrott och motionerat än människor med hög inkomst. Inkomst är också en betydande faktor för kulturvanorna.

Ett av våra viktigaste mål är att fler ska ta del av kultur och idrott. Kön, ursprung och ekonomi ska inte avgöra möjligheterna att delta. Vi har gjort en del redan här i Stockholm för att öka deltagandet. Exempelvis har vi infört tonårspeng inom idrotten, regler mot diskriminering som krav för stöd till idrottsföreningar, det nya stödsystemet ”En snabb slant” för idrottsprojekt, mer simundervisning, satsning på ridanläggningar och konstgräsplaner, växtpengar för mer deltagande och tillväxt i kulturen, ny barn- och ungdomskulturplan, det nya stödsystemet ”Jalla” för mångkulturevenemang med mera med mera. Vi kommer att fortsätta arbetet för att öka deltagandet i både kultur och idrott.

Madeleine

Kulturekonomi och sociala medier 10 juli 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
add a comment

Den utmärkta bloggen Kulturekonomi är som alltid på tårna. På senare tid har de skrivit på mycket om kulturlivets relation, eller snarare brist på sådan, till Internet. Ett ämne som jag själv berört och upprörts över bland annat här och här. I sin krönika för Svensk Scenkonst redovisar  Tobias Nielsén att Kulturekonomi inlett ett arbete för att kartlägga hur kulturens aktörer använder sig av sociala medier. Detta är ett mycket viktigt arbete.

Att kulturens aktörer klarar att förhålla sig till de sociala medierna är en överlevnadsfråga. Internet är inte bara en distributionskanal. Det är ett sätt att söka kunskap, inspiration, nya vänner och sammanhang. Det ger en tillgång till hela världens kulturarv som vi för några år sedan endast kunde drömma om.

Framtidens kulturaktörer, konsumenter och producenter finns på Internet. Det är i detta sammanhang önskan att se något i verkligheten föds. Staffan Rydén på Dramaten sade vid ett inspirerande möte förra veckan att Metropolitan i New York ökat sin publik med 20 procent sedan man börjat sända digitala föreställningar!

Internet är en inget övergående fenomen. Om inte kulturens aktörer ger sig dit riskerar man att missa hela generationer.

Madeleine


Offentlig kultur behöver den privata 3 mars 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Igår hade jag den stora äran att få utdela privatteatrarnas pris för bästa föreställning vid Guldmasken-galan.

För en flicka född i en liten stad på 60-talet var musikaler, i skön kombination med den kommunala musikskolan, den självklara vägen in i scenkonsten. Privatteatrarna, som många vårdar musikalarvet, har viktigt kulturuppdrag. Genom dem får inte bara många människor mycket nöje och Stockholm en blomstrande besöksnäring, utan trösklarna sänks för de som tänker att kultur och konst inte är för dem.

Ett viktigt mål i den 1974 års kulturpolitik var att motverka kommersialismens negativa verkningar. Idag känns detta förlegat. Det finns ingen motsats mellan privat och offentligt finansierad kultur. Däremot behöver de, och är beroende av, varandra. En viktig uppgift för mig som kulturpolitiker är att lägga lika stor vikt vid att det privatfinansierade kulturlivet har samma goda förutsättningar som det kulturliv som betalas skattevägen.

Madeleine

Filmsatsningen bra för Stockholm 20 februari 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
add a comment

Följande artikel, som är en replik på en artikel av Nina Lekander, är publicerad i dagens Expressen. Se också Nina Lekanders svar på Madeleines replik.

Anna

Jag har svårt att förstå Nina Lekanders upprördhet över att Stockholm stödjer filmpoolen. Själv är jag glad att Stockholms stads marknadsföringsbudget numera också går till kultursatsningar.

Filmen i Stockholm är stark. Men konkurrensen är hård från andra delar av Sverige, där tunnelbaneskyltar sätts upp för att efterlikna Stockholmsmiljöer. Jag vill att Stockholmsfilm ska spelas in i Stockholm. Det ger inte bara viktig marknadsföring, utan också jobb till stadens kulturarbetare.

Madeleine Sjöstedt (fp)

Kultur- och idrottsborgarråd

Stockholm startar fond för nyskapande kultur 11 februari 2008

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , ,
2 comments

Kulturskaparnas villkor är en av kulturpolitikens viktigaste frågor. I somras fick kulturförvaltningen ett uppdrag att ta fram en strategi för bättre villkor för Stockholms konstnärer och kulturarbetare, vilket kulturförvaltningen arbetar för fullt med. I stadens budget har 10 mkr avsatts för detta.

En av utmaningarna är den nyskapande, forskningsinriktade konsten, som ofta har svårt att hitta finansiering. Kulturnämnden fattar därför imorgon beslut om att starta en fond för nyskapande kultur, tilllika resurscentrum för kultur och näringsliv. Med 1,8 mkr i startkassa ska fonden skapa en grund för finansiering av nyskapande kultur. Den ska också fungera som ett resurscentrum för kultur och näringsliv, genom att knyta kontakter och hitta externa medel för att stärka fondens resurser.

Läs mer om förslaget till utformning av fonden i kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

tjut-med-forslag-om-incitamentsstrukturen.doc

Anna

Vad trodde den kinesiska ambassaden? 29 januari 2008

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , , , ,
6 comments

Sent i går eftermiddag ringde en person från den kinesiska ambassaden till en av min medarbetare. Hövligt framförde tjänstemannen följande:

”I am calling from the Chinese Embassy to inform you about the show Chinese spectacular which will be set up at the scene Cirkus in March.

Many people in the West supports the Falun gong but doesn´t know anything about them so let me tell you that they are an anti-China, anti-humanity organisation. In China, no-one supports the Falun gong, it is only in the west they manage to decieve people.

(mer…)

Ny barn- och ungdomskulturplan för Stockholm 17 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Idag skriver DN om den nya barn- och ungdomskulturplan för Stockholms stad som kulturnämnden ska besluta om i vår. Den nya planen kommer att börja gälla 2009.

(mer…)

Konferens om kultur och näringsliv 29 oktober 2007

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

I somras fick kulturförvaltningen ett uppdrag att ta fram en strategi för bättre villkor för Stockholms konstnärer och kulturarbetare. Som en del av detta anordnar kulturförvaltningen tillsammans med Stockholms läns landstings kulturförvaltning, en konferens om samarbete mellan kultur och näringsliv den 29 november.

Deltar som talare gör bland annat Emma Stenström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan, David Karlsson, sekreterare i Kulturutredningen och olika företrädare för kulturliv och näringsliv.

Anna