jump to navigation

Det är inte bara formella beslut som saknas i arbetet med en ny arena 2 augusti 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
102 comments

Under sommaren har Djurgårdssupportrarna flera gånger visat sitt stora engagemang för klubben och för en ny arena. I lördags demonstrerade 2500 personer från Stadshuset till Östermalms IP (youtube-klippet). Och tidigare i somras fick vi hundratals med mejl och bloggkommentarer efter att DIF haft en presskonferens (se mina kommentarer här), som samstämmigt krävde att frågan löses så snart som möjligt.

Men i såväl pressmeddelandet som i talen utanför stadshuset förmedlas budskapet at det bara saknas ”formella beslut” från Stockholms stad för att arbetet med arenan ska kunna påbörjas. Min bild är tyvärr att det är mer kvar än så. När DIF-ledningen var här i början av maj för att diskutera fortsättningen av arbetet kom vi överens om fyra punkter:

Efter ingående diskussioner om de olika frågorna, där synpunkter förelåg enades parterna om följande nästa steg.

1. Stockholms Stad undersöker vilket underlag, som krävs för ”prövning” vid byggande i Nationalstadsparken samt hur arbete kommer att bedrivas.

2. Djurgården Fotboll tillser att extern part gör mer genomarbetade kalkyler, inklusive byggherrekostnader, för byggande av angiven arena. Stockholm Stad lämnar rekommendation till Djurgården Fotboll avseende lämpligt företag. Djurgården Fotboll ser även till att uppdaterad skiss/”flygfoto” tas fram avseende den planerade arenan.

3. Arbetet med finansieringsuppläggning av arena fortsätter av Djurgården Fotboll tillsammans med extern part.

4. En gemensam arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta förslag avseende anläggningar för nuvarande idrotter, som bedrivs på Östermalms IP. Från Djurgården Fotbolls sida medverkar Ulf H Petersson. Stockholm Stad återkommer med tidpunkt för första möte. 

Vi har däremot inte mottagit återkopplingen på de åtaganden som Djurgården gjorde vid mötet. Det är alltså inte Stockholms stad som har bollen i arbetet. För att processen ska komma vidare behövs de underlag som redovisas ovan.

Det som gör arenaprojektet unikt, och som lyfts fram i såväl talen som i pressmeddelandet, är att Djurgården själv bekostar sin egen arena, och de kringkostnader som annars skulle läggas på skattebetalarna. Det ger också Djurgården en bra möjlighet att ha kontroll över förutsättningarna för sin egen ekonomiska bas, vilket blir allt viktigare för elitklubbar.

Vi lovade i valet 2006 att hitta mark för en arena åt Djurgården. Under de senaste åren har många  olika alternativ diskuterats. När Östermalms IP kom upp som förslag började vi genast undersöka förutsättningarna för en arena där. Staden har senaste året lagt betydande resurser på detta och både interna och externa resurser har satts in. 

Men för att staden ska kunna fatta de beslut som behövs för att arbetet ska sätta igång, och jag förhoppningsvis ska kunna använda den spade som Järnkaminerna lämnade till mig på grinden till Östermalms IP, så krävs att förarbetet är färdigt.

Madeleine Sjöstedt

Östermalms IP och Djurgården 2 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
11 comments

Det är roligt att vi nu kommit igång och börjat utreda möjligheten att bygga en fotbollsarena på Östermalms IP

Stadsledningskontoret har ansvaret för att utreda förutsättningarna för den nya arenan i enlighet med det uppdrag som givits av kommunfullmäktige för att finna arenalösningar för Stockholmslagen.

Stadsledningskontoret har anlitat extern hjälp för att ta fram skisser på en arenabyggnad och Djurgården fotboll bistår aktivt arbetet med synpunkter, önskemål och råd. Samtidigt utreds med stöd av idrottsförvaltningen konsekvenserna av en ny arena för befintlig verksamhet på Östermalms IP.  En dialog med markägaren, Kungl. Djurgårdsförvaltningen för att diskutera placering, gestaltning och utformning planeras till slutet av oktober. Därefter kommer en utredning att kunna presenteras. Det är roligt att arbetet nu kommit igång.

Det är också glädjande att de svenska fotbollsklubbarna tagit ett gemensamt krafttag mot det fotbollsrelaterade våldet de senaste dagarna.

/Madeleine

Nya arenor i New York 8 april 2009

Posted by Teodor in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
6 comments

Läktarkulturen i USA skiljer sig från den i Sverige. Vid basket, hockey, baseball etc ser man en betydligt mera blandad publik än i Sverige. Desto trevligare stämning, desto flera sålda biljetter och företagsköp, desto bättre ekonomi i arenorna, desto bättre lag, så fungerar logiken.

Därför beklagar jag det som verkar pågå inom svensk fotboll, att klubbarna vid sämre tider väljer att nöja sig med och slå vakt om de supportrar man har till förmån får att bredda sig och försöka nå flera. På annat sätt kan jag inte tolka motviljan mot att förlägga derby-matcherna i Stockholm till dagtid på helgerna.

Eftersom idrottspubliken är så stor i USA kan man också satsa på stora arenabyggen. I New York är två mastodontbyggen på gång.  Öppna länken och se Yankees nya stadium och förundras.

Madeleine

Arenaresan på väg mot lyckligt slut 12 november 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
72 comments

Idag skriver DN att Stockholms stad arbetar med hur man kan göra om Stadion så att den ska fungera som en fullfjädrad fotbollsarena för Djurgården i framtiden.

(mer…)

S om Stockholmsarenan: ”Inte orimligt att båda lagen spelar där?” 17 oktober 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
4 comments

Just nu pågår debatten om stadens idrottsbudget inför nästa år, och äntligen kom det ett tydligt besked från någon socialdemokrat i arenafrågan.

Barry Andersson (s) vice ordförande i Globen, ledamot i idrottsnämnden, och ledamot i kommunfullmäktige har flera gånger i debatten argumenterat för att Djurgården fotboll borde spela på nya Stockholmsarenan:

Om nu staden ska bygga en ny arena, så är det väl inte orimligt att båda lagen spelar där?

(mer…)

Några viktiga problem med att bygga om Stadion 27 maj 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
33 comments

Centerpartiet i Stockholm föreslog häromdagen (DN 26/5) att Stockholms stadion skulle byggas om för att anpassas till Djurgården fotbolls behov. Löparbanorna skulle grävas bort och hela gräsmattan sänkas ordentligt. Därmed skulle det finnas plats för ytterligare några tusen sittplatser, menade man.

Centerpartiet förslår också att arenan överlåts till Djurgården så att föreningen kan driva anläggningen helt själv.

(mer…)

Möjliga platser för Djurgårdens arena 31 mars 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
118 comments

Idag har Madeleine Sjöstedt haft en pressträff tillsammans med Djurgården fotbolls ordförande Bo Lundquist om fem platser där det skulle vara möjligt för Djurgården att bygga en arena.

(mer…)

Nya arenor i Stockholm 26 februari 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
25 comments

Idag ger Kristina Axén Olin uttryck för sin personliga uppfattning om behovet av arenor i Stockholm. I den gemensamma alliansplattformen inför valet lades dock alliansens syn på arenafrågorna fast, vilken också fastslogs i budgeten för 2007: ”Staden ska tillsammans med externa parter och i samarbete med klubbarna skyndsamt planera för nya arenor för Hammarby och Djurgården.” Mitt parti, Folkpartiet, drev just en sådan lösning i valrörelsen.

Vallöftet initierades av planerna kring den multifunktionsarena som Annika Billström planerade vid Globen. En arena som ingen önskade sig. Den skulle varken passa för fotboll eller friidrott, och den skulle ha kostat flera miljarder.

(mer…)

Planeringsarbetet med DIF fortsätter 1 februari 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
4 comments

Om någon undrar hur arenaarbetet tillsammans med Djurgården går så har vi tillsammans sammanfattat läget så här:

”I höstas visade det sig omöjligt att få tillstånd till att bygga en fotbollsarena på Storängsbotten. Det var synd eftersom det aktuella förslaget var spännande och intressant för både Djurgården Fotboll och för Stockholms stad.

Nu måste vi gå vidare med att hitta en plats där det är möjligt för Djurgården att sätta igång planeringen för en ny arena. I det arbetet kommer Djurgården och Stockholms stad även i fortsättningen arbeta gemensamt för att finna den rätta platsen. Utgångspunkten är som tidigare att frågan skall vara löst under mandatperioden.”

Arenaarbetet fortsätter! 23 november 2007

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , ,
40 comments

Det pågår just nu en livlig debatt runt om i Stockholm om Hammarby och Djurgården och vilka fotbollsarenor de ska spela på i framtiden. För mig är det därför viktigt att förklara vad som har hänt de senaste dagarna och hur staden arbetar med denna fråga. (mer…)