jump to navigation

Offentlig kultur behöver den privata 3 mars 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Igår hade jag den stora äran att få utdela privatteatrarnas pris för bästa föreställning vid Guldmasken-galan.

För en flicka född i en liten stad på 60-talet var musikaler, i skön kombination med den kommunala musikskolan, den självklara vägen in i scenkonsten. Privatteatrarna, som många vårdar musikalarvet, har viktigt kulturuppdrag. Genom dem får inte bara många människor mycket nöje och Stockholm en blomstrande besöksnäring, utan trösklarna sänks för de som tänker att kultur och konst inte är för dem.

Ett viktigt mål i den 1974 års kulturpolitik var att motverka kommersialismens negativa verkningar. Idag känns detta förlegat. Det finns ingen motsats mellan privat och offentligt finansierad kultur. Däremot behöver de, och är beroende av, varandra. En viktig uppgift för mig som kulturpolitiker är att lägga lika stor vikt vid att det privatfinansierade kulturlivet har samma goda förutsättningar som det kulturliv som betalas skattevägen.

Madeleine