jump to navigation

Samverkansmodellen igen 9 januari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
2 comments

Ett av resultaten från den stora kulturutredningen som presenterades 2009 var samverkansmodellen, som ibland omnämns portföljmodellen eller koffertmodellen, som innebär ett ökat inflytande för regioner och landsting över hur de statliga anslagen till regional kulturverksamhet ska fördelas.

Sedan 2011 har regioner och landsting anslutit sig till modellen och i och med årsskiftet är alla landsting förutom Stockholms läns landsting (SLL) med i modellen. Detta har uppmärksammats av SR:s Kulturnytt och idag medverkar jag i ett inslag om varför SLL i dagsläget inte är och inte bör bli en del av samverkansmodellen utifrån Stockholms stads perspektiv.

/ Madeleine

Hör och läs inslaget här.

Alternativ till radio- och teveavgiften måste prövas 16 juni 2011

Posted by AmandaValentin in Internet och kulturen.
Tags: , ,
add a comment

Idag skriver Christer Nylander (FP) tillsammans med tre allianskolleger idag på DN Debatt om behovet att utreda ett alternativ till hur public service idag finasieras.

Mediepolitiken är viktig för rege­ringen och alliansen, och som en del i en väl fungerande mediemarknad värnar vi en stark radio och tv i allmänhetens tjänst, med ett tydligt uppdrag från medborgarna. Samtidigt behöver uppdraget anpassas för en ny tid med nya förutsättningar. Utifrån en helhetssyn på mediemarknaden vill vi ge alla aktörer goda möjligheter att utvecklas. När regeringen i dag fastställer direktiv och utser den kommitté som ska utreda uppdraget och villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst, är det med sikte på en ny tillståndsperiod som sträcker sig ända fram till 2020. En grundläggande uppgift för utredningen är därför att utgå från den snabba utveckling som har skett på medieområdet och forma uppdraget med hänsyn till morgondagens mediemarknad. Under de senaste två decennierna har branschen förändrats i grunden, och utbudet av programföretag, kanaler och plattformar är i princip obegränsat./…/

Läs hela debattartikeln på DN-Debatt

/Amanda

Glädjande besked från regeringen – koffertobligatoriet kasseras! 27 maj 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags:
1 comment so far

Idag meddelade regeringen att planerna på att sätta ett slutdatum för genomförandet av den s k koffertmodellen inom kulturpolitiken i hela Sverige skrotas. Jag har tidigare skrivit om koffertmodellen här, här och här.

Detta innebär att modellen genomförs i de län där den redan påbörjats, därefter kommer det att utvärderas innan man går vidare. Detta innebär en stor seger för Folkpartiet som sagt nej till att gå vidare med förslaget till Christ Heisters koffertmodell för en regionalisering av kulturstödet innan en utvärdering skett av de regioner som nu har fått stöd enligt denna modell.  Regeringens förslag innebär att de som inte vill vara med inte kommer att bli intvingade i en struktur som troligtvis skulle innebära mer byråkrati och mer styrning av kulturen. Vi har från stadens sida framfört kraftiga protester i remisser och andra sammanhang och det är med glädje jag konstaterar att dessa nu har hörsammats.  Det går naturligtvis inte att tolka beslutet från regeringens sida på annat sätt än att Stockholm kommer få det undantag som föreslogs redan i kulturutredningen, men som sedan slarvigt glömdes bort i betänkandet om koffertmodellen.  Regeringen har tagit sitt förnuft till fånga och insett att Sveriges kulturliv inte går att inordna i en schablon, utan särskilda hänsyn måste tas till olika delar av landet.

Madeleine

Uppdatering: SVD

Finlands sak är vår 29 april 2010

Posted by AmandaValentin in Internet och kulturen.
Tags: ,
2 comments

Intressant seminarium idag på Timbro med kulturministern, den finske kulturutredaren Leif  Jakobsson och Maria Rankka. Att jämföra svensk politik med grannländernas borde man göra mycket oftare!  Än tycker man att det fungerar på samma sätt, än inser man att allt är precis tvärt om.  I Finland har man en kulturutredningn ungefär var tionde år, berättade Leif Jakobsson – i Sverige var det ju 35 år sedan den förra. Kanske något att ta efter. Nu skall jag i alla fall läsa hela den finska kulturutredningen, just för att kunna skryta med det. Fast alla vet väl vid det här laget att den bara är 45 sidor.

/Amanda

Jag reserverar mig i SKL 23 april 2010

Posted by AmandaValentin in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
2 comments

Pressmeddelande:

Sjöstedt: Jag reserverar mig i SKL

Igår behandlade kulturberedningen i  Sveriges kommuner och landsting remissen till regeringen angående betänkandet ”Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet”, den s k koffertmodellen. Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholms stad reserverade sig mot SKL:s positiva remissvar:

–          Alla förväntar sig mera pengar och är därför redo att organisera sig efter statens pipa. Men de kan bedra sig, några nya pengar är inte utlovade. Tvärtom riskerar modellen bara leda till mera byråkrati, Säger Madeleine Sjöstedt.

I tisdags beslutade en enad kulturnämnd i Stockholm att avvisa betänkandets förslag på samverkansmodell . Nämnden hänvisar i sitt uttalande till Stockholms stads remissvar på Kulturutredningen: Det vore orimlig att statens motpart i Stockholmsregionen enbart skulle vara Stockholms läns landsting. Stockholms stad var verkligt positiv till kulturutredningens förslag där man beaktat de särskilda förhållanden som råder i Stockholm och gav staden ett explicit undantag.

–          Stockholm stad är i Stockholms län den naturliga motparten till staten i kulturfrågor, säger Madeleine Sjöstedt. Vi kan omöjligtvis ställa oss bakom en modell som inte tar hänsyn till den nationella betydelse som stadens kulturinstitutioner har.

Jasenko Selimovic: Låt kvalité styra kulturbidragen

Lotta Edholm: Kulturen i en portfölj

Kulturbloggen: Kulturfrågorna blir viktiga valfrågor

Kulturekonomi: Noterat: Kulturen ska bli en koffert

DN: Comeback för Kulturrådet

Ja till kvalitet – nej till koffert 14 april 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen.
Tags: , , ,
5 comments

Idag presenterade Folkpartiet liberalernas kulturpolitiska arbetsgrupp, bestående av Christer Nylander, Jasenko Selimovic och jag själv, ett liberalt kvalitetsmanifest; ”Kvalitet – kulturens kompassnål.”  Manifestet kan du hitta här, i Folkpartiet liberalerna kulturblogg. Manifestet visar vilken inriktning vi anser att framtidens kulturpolitik skall ha. Vi är övertygade om att kulturen är lika viktig för informationssamhället som oljan för industrisamhället. Det handlar inte längre om kvantitet att skapa strukturer för att tillgängliggöra kultur, det handlar om att fylla dessa strukturer med kvalitativt innehåll. Politikerna skall hållas på armlängs avstånd från kvalitetsbedömningarna, men har ett ansvar för att det i samhället finns förutsättningar för ett kreativt och dynamiskt kulturliv.

En hel del av detta håller vi på att genomföra i Stockholm, men även staten kan ha en mera aktiv roll.

Folkpartiet säger också nej till att gå vidare med förslaget till Christ Heisters koffertmodell för en regionalisering av kulturstödet innan en utvärdering skett av de regioner som nu har fått stöd enligt denna modell.

Som vi konstaterat tidigare; kulturen kommer bli en valfråga och vi liberaler har ett särskilt ansvar. Vi lever i en brytningstid, utmaningarna och möjligheterna har kanske aldrig varit större.

Radions kulturnytt rapporterar.

 /Madeleine

Kulturpolitiken blir en valfråga, jodå! 8 april 2010

Posted by AmandaValentin in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen.
Tags: , , ,
add a comment

De rödgröna har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en gemensam kulturpolitik. En sak de är överens om är att det ska vara fri entré på muséer, något man är böjd att hålla med om, vi har ju fri entré i Stockholm på stadens muséer; Medeltidsmuséet och Stadsmuséet. En annan sak de vill verka för är att det inte skall vara för dyrt att gå på kulturskolor i landet, men där ligger Stockholm bra till: den genomsnittliga terminsavgiften är 650 kr, med möjlighet till nedsättning för familjer som har låga inkomster, och syskonrabatt för de som har många barn (gratis fr.o.m tredje barnet). Så mycket mer konkret rörande den kommunala nivån finns ännu inte, men gruppen är ju nyss tillsatt.  

Det skall bli spännade att se vad de lyckas komma överens om!  Fast politikerbloggens sammanfattning av ambitionerna låter inte direkt som att de har bestämt sig för att ta ställning vare sig för eller emot något, utan bara vill erbjuda mer av allt som är gott och som går att formulera som en klatchig slogan: ”Partierna kommer även att verka för höjda ambitioner, ökad jämställdhet, mångfald och värnat oberoende inom kulturen, samt rimliga villkor för kulturskaparna.”

Vi får hoppas att de presenterar något med lite mer tuggmotstånd när de är klara. För kulturpolitiken blir en valfråga, jodå!

/Amanda

Kulturpolitik är mer än organisationsfrågor 2 mars 2010

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Dagens samhälle har en intressant debatt just nu om portföljmodellen, eller kofferten som den numer kallas, för fördelning av statligt stöd till lokala kulturinstitutioner. KRO och KIF skriver i ett gemensamt inlägg tex att den ”nationellt och internationellt intressanta kons­ten och kulturen riskerar att marginaliseras runtom i landet” när kompetensen sprids ut och det inte finns någon garant för helheten.

Madeleines inlägg handlar mer om att det inte är organisationsfrågorna som är de viktiga i kulturpolitiken just nu, utan många andra. Och att kulturdepartementet borde fokusera mer på dessa.

Erik

DEBATT: Kulturpolitik mer än organisationsfrågor – Dagens samhälle 1 mars 2010

Man önskar kulturministern ett bättre öde än att bli ihågkommen för en reform som handlar om hur statens stöd till det lokala kulturlivet ska förmedlas, skriver Madeleine Sjöstedt (FP), Kultur- och idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Det är inte mycket kvar på mandatperioden nu, men säkert är att flera viktiga utmaningar för kulturlivet fortfarande väntar på att bli hanterade. Frågan är då varför så mycket krut läggs på en reform som handlar om hur statens stöd ska förmedlas

(mer…)

När kulturpolitik reduceras till organisationsreform 22 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

Kulturpolitiken blev: en organisationsreform.

Det är inte mycket kvar på mandatperioden nu, men säkert är att regeringens kulturpolitik har viktiga utmaningar för kulturlivet som fortfarande väntar på att bli hanterade. Det främsta exemplet på detta är utredningen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)  som presenterades för kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth idag.

Vi i Stockholms stad tog ställning för den s k portföljmodellen som den presenterades i kulturutredningen. Utredningens förslag var att Stockholm skulle få ett undantag och inte behöva ingå i modellen. (Läs mer om vad vi tycker om själva reformen i stadens remissvar 1 och 2). Skälen till detta kvarstår: staten riskerar flytta över sin egen byråkrati till landstinget, landstinget tvingas bygga upp en struktur för uppgifter man inte tidigare haft, Sveriges största teater Stockholms stadsteater riskerar avbräck samt att staten tvingar fram en ny regional struktur i ett län som undanbett sig detta.  

Man önskar kulturministern ett bättre öde. För även om denna reform skulle drabba Stockholm, och kanske förstöra en del, så är rimligen inte frågan vem som fördelar kulturpengarna den viktigaste i kulturpolitiken. För samtidigt som kulturdepartementet har koncentrerat sig på att arbeta med organisationsfrågor, så har man missat många andra viktiga och spännande utmaningar som kulturpolitiken står inför. 

Här är några förslag som regeringen borde ha tagit initiativ till:

En viktig utmaning är att den svenska kulturpolitiken alldeles för länge har handlat om hur verksamhet ska finansieras, och inte om hur tillväxten i kulturlivet kan stärkas. Det finns flera sätt att förändra detta:

 • Om svenskarnas kulturintresse ökade skulle kulturens kraft stärkas över samhället, och verksamheternas ekonomi förbättras. Det behövs en nationell politik för tillväxt i kulturpolitiken. Utgångspunkten bör vara att kvalitetskulturen ska nå fler medborgare så att intäkterna från biljettförsäljning ökar, och att väljarna ställer krav på högre kulturstöd.
 • Under många år har moderaterna argumenterat för att medborgarna ska ta större ansvar för kulturpolitiken och att sponsring är en viktig väg för detta. Nu har de haft makten över både kulturdepartementet och finansdepartementet under flera år. Men ingenting har hänt! Var är avdragsrätten?
 • Pensionssystemet har slagit hårt mot kulturlivets ekonomi. Den reform som skulle förändra detta har redan tagits fram men tyvärr ännu inte genomförts.

Ett annat sorgebarn är Kungliga Operan. Byggnaden är för liten för att ta emot internationella gästspel. Scenmaskineriet är i akut behov av renovering. Och Operans ekonomi är i fritt fall. Dessa problem måste åtgärdas. En början kan vara att ge Operan och Dramaten i uppdrag att samarbeta om sina verkstäder och administration. Det skulle ge avsevärda pengar över till att producera scenkonst.

En annan av den svenska kulturpolitikens viktigaste uppdrag har länge varit att så många som möjligt ska ha tillgång till hela det svenska kulturarvet. Internet ger helt nya förutsättningar för att producera och sprida film, musik, teater, opera, litteratur, foto, arkiv etc. Men de politiska initiativen för att förverkliga detta har varit mycket få. Här kommer några exempel:

 • Alla statliga museer borde fått uppdraget att göra sina elektroniska arkiv tillgängliga via internet, och märka upp det upphovsrättskyddade materialet med Creative Commons-licenser.
 • Istället för att se hur upphovsrätten kan förändras för att bejaka spridning och produktion av kultur, har man infört ipredlagen för att skydda dem som fortfarande tror att CD- och DVD-skivor är framtiden.
 • Nationalscenerna borde fått uppdraget att sända alla sina uppsättningar via Folkets hus och parkers nätverk av digitala biografer på 85 platser i hela landet. Då hade de inte bara behövt sända från Metropolitan – vilket i sig är strålande – utan också från de scener som alla svenska skattebetalarna har betalt.
 • Kungliga Bibliotekets insamling i projektet kulturarw3 borde inte fått ta paus. Det borde istället blivit ett central uppgift i det nya uppdraget

Madeleine

Vad händer med upphovsrätten i kulturpropositionen? 21 september 2009

Posted by Erik in Internet och kulturen.
Tags: ,
4 comments

I förmiddags presenterade Lena Adelsohn Liljeroth kulturpropositionen på en intressant presskonferens. Vi sitter just nu och läser propositionen och hoppas förstås att regeringen tagit intryck av det Stockholms stad skrev i sitt remissvar.

Madeleine skrev flera artiklar om vilka slutsatser regeringen borde dra inför arbetet med propositionen. Några av huvudpunkterna var att det behövs en utredning om utmaningarna för upphovsrätten när kultur kan spridas lätt över internet, och hur de statliga kulturinstitutionerna och museerna bättre kan använda internet för att tillgängliggöra kulturarvet. Läs artiklarna här och här.

Om det finns fler som läser texten där ute får ni gärna komma med kommentarer, eller förslag till hur Stockholms stad bör förhålla sig till propositionen.

Erik

Läs mer om propositionen här: DN, Svd, Kulturekonomi

Sverige ett extremland 7 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
1 comment so far

En bärande tanke i kulturutredningen är de starka förändringar av människors värderingar som sker i Sverige. Förändrade värderingar leder till nya kulturvanor. Detta ställer särskilda krav på kulturpolitiken.

Kulturlivet är det samhällsområde inom vilket värderingar utvecklas och genomlyses. För att värderingar ska kunna brytas mot varandra och leda till nya insikter krävs mångfald. En av kulturpolitikens viktigaste uppgifter är att värna denna mångfald. Värderingsfrågor och kulturpolitik har därför ett nära samband.

Sedan 70-talet har väderingsundersökningar gjorts i Europa och nu genomförs de på global nivå inom forskningsprojekt the World Values Survey. I denna ställs individers värderingar i relation till utveckling.

På kartan nedan ser man hur sekulära värderingar, i motsats till traditionella, mäts på den ena axeln och frihetsvärden på den horisontella.

En gång för alla visas att Sverige alls inte är landet lagom. Istället framträder svenskarna som frihetsträvande individualister. Med sin ytterlighetsposition längs upp i högra hörnet bli Sverige ett av världens mest sekulariserade länder där friheten värderas högt. Sverige är ett värderingsmässigt extremland.

Slutsatsen för kulturpolitiken måste bli att dess betydelse ökar särskilt som en sfär där gränserna för det möjliga tänjs och där nya tankar tänks. Där är vi inte än.

Kulturpolitiken harvar på i samma hjulspår sedan 70-talet. I Stockholm söker vi förändring. Kan propositionen med anledning av kulturutredningen ge oss stöd?

Madeleine

WVS1Source: Ronald Inglehart and Christian Welzel, Modernization, Cultural Change and Democracy. New York, Cambridge University Press, 2005: p. 64 based on the World Values Surveys,

Kanske blir upphovsrätten en valfråga? 22 juli 2009

Posted by Erik in Internet och kulturen.
Tags: ,
add a comment

Sveriges Radio gör i dagarna ett par reportage om upphovsrätten och kulturpolitiken. I gårdagens program intervjuades Rasmus Fleischer, och i dagens program Madeleine.

Madeleine har skrivit mycket om internet och upphovsrätten de senaste åren och i Stockholms stads remissvar till kulturutredningen kräver kommunstyrelsen en ny upphovsrättslagstiftning. Utgångspunkten för politiken är att internets alla möjligheter att sprida och konsumera kultur måste ses som en tillgång.

Erik

Som om ingenting hade förändrats 1 juni 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags:
1 comment so far

Den förre kulturministern Bengt Göransson (S) har i ett par artiklar i Aftonbladet anklagat Madeleine för att vara ”snarare spontan än genomtänkt” och sedan för att ha ”slirat in på nyliberalismens nysovjetiska villospår”.

Anledningen till irritationen är artikeln i Svd om Stockholms stads svar på remissen om kulturutredningen, och en replik på Göransson i Aftonbladet.

Utgångspunkten i Madeleines artikel är att framtidens kulturpolitik måste använda de möjligheter som internet ger för människor att ta del av kultur de tidigare aldrig haft tillgång till, och sprida sina egna kulturproduktioner till människor som de aldrig kunnat nå tidigare. Kulturutredningen har tyvärr låtit bli att behandla detta.

Problemet är nämligen att framtidens kulturpolitik riskerar att få samma utgångspunkt som Göransson; att internet är ett juridiskt problem och inte en kulturpolitisk möjlighet.

Erik

Stockholms stads syn på kulturutredningen 18 maj 2009

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags:
5 comments

Målen för kulturpolitiken behöver göras om och det offentligas relation till kulturen förändras. Kulturlivets ekonomi måste växa och kulturstödet reformeras. Fildelning är i grunden en tillgång – inte ett juridiskt problem.

Det är några av synpunkterna i Stockholms stads remissvar på kulturutredningens förslag. Madeleine presenterar remissvaret i en artikel på Newsmill.

Anna

(mer…)

Varför läser inte Piratpartiet kulturutredningen? 15 maj 2009

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
1 comment so far

På tisdag i nästa vecka går remisstiden för kulturutredningen ut. Av den anledningen skriver Madeleine detta på politikerbloggen.

”Varför läser inte Piratpartiet kulturutredningen?”

DEBATT. Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt ifrågasätter i dag Piratpartiets egentliga politiska engagemang. Hon konstaterar att partiet bara ägnar sig åt opinionsbildning — och inte kommer med några konstruktiva kommentarer eller konkret kritik.

(mer…)

Stockholms stad kräver ny upphovsrättslagstiftning 14 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
10 comments

Idag presenterar jag delar av Stockholms stads remissvar till kulturutredningen på Brännpunkt. Utgångspunkten är att fildelning och andra sätt att sprida och ta emot kultur på internet i första hand måste ses som en tillgång för kulturpolitiken, inte som ett rättspolitiskt problem. Vi har därför också tagit tydlig ställning för att det behövs en ny upphovsrättslagstiftning som är anpassad för internet.

I Stockholm tog vi på kulturnämnden igår ytterligare ett initiativ i samma riktning, och gav stadens kulturinstitutioner i uppdrag att ta fram en policy för hur de bilder, ljud, dokument, kartor mm som finns på institutionernas olika hemsidorna får användas, och under vilka licenser de ska publiceras. Målet är att allt ska kunna användas så fritt som möjligt (Läs mer i CS).

Läs mer vad jag har skrivit om fildelning här.

Madeleine

(mer…)

Kulturnämnden den 21 april 22 april 2009

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Igår höll kulturnämnden sammanträde, med en lång föredragningslista. Bland annat diskuterades dessa ärenden:

 • Stadsarkivets underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012
 • Kulturförvaltningens underlag till budget 2010och inriktning för 2011-2012
 • Remissvar om betänkandet Kraftsamling! Museiverksamhet ger resultat
 • Mottagare av Stockholms stads hederspris, Bellmanpriset och Lennart av Petersenpriset 2009
 • Mottagare av Stockholms stads kulturstipendier 2009
 • Remissvar på kulturutredningen. Nämnden godkände förvaltningens förslag med tillägg som infogas nedan.

Anna

Kulturutredningen är en gedigen utredning med ett framåtsyftande förhållningssätt och ett antal konstruktiva förslag på förbättringar av den kulturella infrastrukturen och synen på kulturpolitiken. Vi vill dock passa på att i remissvaret skicka med några synpunkter.

(mer…)

Bloggosfären och Piratpartiet är ur tiden 16 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
4 comments

Just nu pågår remissrundan om Kulturutredningen, det vill säga det öppna förarbetet till denna mandatperiods stora kulturpolitiska händelse, nämligen den proposition om framtidens kulturpolitik som regeringen ska presentera i höst.

Läget för att påverka den framtida kulturpolitiken har alltså aldrig varit bättre än nu. Några av alla de viktiga frågor som jag tycker att regeringen borde behandla i propositionen är hur framtidens upphovsrätt ska se ut, hur lagstiftningen kring fildelningen ska formuleras, och hur Sverige ska ställa sig till EU-initiativ som ipred tex.

Jag hade därför också förväntat mig att den svenska bloggosfären skulle vara full med intressanta åsikter och analyser av kulturutredningens resonemang i dessa frågor. Men med några få undantag är det tomt. Nyss fanns det mer än 2397 inlägg om ipred på knuff, 1633 om fildelning, 598 om upphovsrätt – men bara 75 om kulturutredningen.

Och Piratpartiets två främsta representanter, Rick Falkvinge och Christian Engström, som har gjort just framtidens kulturkonsumtion och kulturspridning till basen för hela sitt partis existens, bryr sig inte heller om Kulturutredningen. I sökmotorerna på deras bloggar ger ”kulturutredning” inte en enda träff.

Om nu fildelning, upphovsrätt och ipredlagstiftningen är så viktiga, varför läser ni inte kulturutredningen för att se vad som står där, eller inte står där, och påpekar vad regeringen borde skriva i propositionen? Det är i alla fall vad jag kommer att göra i de remissvar som jag deltar i. Vill man påverka politiken måste man ligga i takt med tiden.

Madeleine

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kulturpolitik för större empativolym och ambivalensacceptans 16 mars 2009

Posted by Erik in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

Det råder viss tystnad i den kulturpolitiska diskussionen efter att Kulturutredningen presenterades. Antagligen sitter alla och läser för att återkomma i remissvar och debattartiklar. Men en fråga som lyftes i debatten av tankesmedjan Det osynliga, och som kan vara klok att ha med sig i skrivandet, är behovet av ett nytt språk som beskriver kulturens värden.

Det osynligas ställningstagandet resulterade senare i Parlören – en ordbok för icke mätbara värden, som är full med spännande och användbara ord. Men av någon anledning finns parlören inte att hitta på internet. Orden finns bara publicerade i en bok. Det kan inte vara en effektiv väg att etablera ett nytt språk i debatten.

Jag tog mig därför friheten att skriva in några av orden i Wiktionary. Med förhoppningen att även resten ska dyka upp där med tiden. Titta här: ambivalensacceptans, empativolym, lyckodröm.

Att något måste göras för att etablera orden är uppenbart, ambivalensacceptans har 6 googleträffar, empativolym 18, och lyckodröm ett par hundra. Men inget av dem används på Det osynligas blogg.

Erik

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kulturborgarråd på medborgarnas sida 10 mars 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

I gårdagens DN skriver Per Sundgren, f d kulturborgarråd (V),  en mycket tänkvärd artikel om kulturutredningen.

Per tar medborgarperspektivet som utgångspunkt och kritiserar vänsterns debattörer vilka angripit kulturutredningen på den punkten.  Han ställer sig också frågande till varför vänstern accepterat att kulturpolitiken blivit en konstpolitik där medborgarnas behov ersatts av kulturskaparnas. Även jag har skrivit om detta.

Han varnar för kvalitetsbegreppets exkluderande användning och för att anse att kulturen och konsten har ett egenvärde: Om kulturen har några värden så beror det på oss. Utan oss har kulturen inga värden.

Per har jag haft glädjen att debattera mot och samarbeta med under flera år. Han är väl värd att läsa – även om jag inte alltid delar hans uppfattningar. Dock är hans försvar för alla medborgares rätt till kultur och konst starkt, genomtänkt och rätt.

Med förvåning har jag följt socialdemokraternas och vänsterns nya ståndpunkter m a a  kulturutredningen. Helt plötsligt är det vänsterblocket som vill skydda den bildade överklassens smak och exklusivitet genom att ta avstånd från ett bredare anslag. I Stockholm har det tagit sig uttryck i kampen mot vår s k växtpengar, 10 miljoner i extra medel som ska uppmuntra det fria kulturlivet att växa, bli större och nå flera. Vi lever i intressanta tider.

(Även andra har skrivit om detta)

Madeleine Sjöstedt