jump to navigation

Upplev Slakthusområdets hundraåriga historia 31 augusti 2012

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment


Imorgon, den 1 september 2012, fyller Slakthusområdet 100 år. Det vill naturligtvis Stockholms stad uppmärksamma, och fira det som varit huvudstadens gastronomiska centrum de senaste hundra åren. Vi vill lyfta fram den verksamhet som har varit förlagd i området genom åren, hur den har förändrats över tid och hur den kan tänkas se ut i framtiden.

I samarbete med Stadsarkivet, Stockholms stadsmuseum, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholmskällan med flera bjuder därför Slakthusområdet in till en heldag i matens, människornas och miljöns tecken. Under dagen kommer det bland annat att genomföras rundvandringar, bildutställningar, underhållning och en matmarknad med företag från området.

Slakthusdagen pågår mellan 10-16 och är självklart gratis för alla. Kom gärna förbi om du har tid.

/David

För ytterligare information:
http://www.facebook.com/Slakthusaret
http://www.stockholm.se/slakthusomradet/slakthusaret
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=295&sprak=svenska
http://www.stockholmskallan.se/Tema/Slakthuset-1912-2012/

Vilken marknad vill du se på Södermalm? 6 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , , ,
2 comments

Jag och Folkpartiet har under mandatperioden drivit på för att öppna upp det offentliga rummet för evenemang, torghandel och gatumarknader. Just nu har Södermalmsnytt en omröstning om vilken marknadstyp läsarna helst skulle vilja se permanent i stadsdelen. Rösta du också – är det många som deltar i omröstningen ska jag ge i uppdrag åt fastighetskontoret att utreda förutsättningarna och en lämplig plats på Södermalm åt den marknad som vinner.

Liv och rörelse är viktiga delar i det som skapar en levande stad. I motsats uppfattas ofta tomma och mörka platser som otrygga och ”döda”. Torghandel och kulturevenemang kan få en ”död” yta att kännas intim och händelserik. Jag vill därför att gator och torg ännu mer än idag ska kunna öppnas upp för kommers och kultur. Dagens Nyheter skrev förra året om mitt initiativ i fastighetsnämnden att lokalisera lämpliga platser för fler marknader i staden.

Ett av förslagen Södermalmsnytt lyfter fram är en fiskmarknad, att Stockholm ska få en egen feskekörka, som göteborgarna säger. Länsstyrelsen utreder just nu frågan om det finns ett intresse bland småskaliga fiskare att etablera en fiskmarknad i centrala Stockholm. Enligt Henrik C. Andersson på Länsstyrelsen är intresset mycket stort.

– Det småskaliga fisket kring ostkusten håller på att dö ut. Och det finns ett stort konsumentintresse för just den fisken då det är brist på bra råvaror i Stockholm. Som till exempel strömming. Jag skulle gärna betala extra för skärgårdsströmming, men det har inte gått att köpa här på flera år, säger Andersson till Södermalmsnytt.

Andra förslag som lyfts fram i omröstningen är gatumatsmarknad, loppmarknad och knallemarknad. Genom att trycka här kan du rösta.

/ Madeleine

Stockholm får fler marknadsplatser 10 november 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Antikmarknad på Blasieholmen (Fotomontage: Rosa Guma)

Evenemang, torghandel och gatumarknader skapar liv och rörelse och är därför viktiga delar i det som skapar en levande stad. I många städer är torg- och gatumarknaderna också uppskattade besöksmål för både närboende och turister, likaså i Stockholm. I motsats uppfattas ofta tomma och mörka platser som otrygga och ”döda”. Torghandel och kulturevenemang kan få en ”död” yta att kännas intim och händelserik, men det kräver att ytan fylls av aktivitet. Jag vill därför att gator och torg ännu mer än idag ska kunna öppnas upp för kommers och kultur. Stockholms tomma ytor ska kunna fyllas med människor och aktivitet.

Det är därför glädjande att Fastighetsnämnden den 22 november kommer att kunna besluta om att upplåta flera nya platser för gatumarknader. Äntligen kan vi komplettera dagens torghandelsplatser med nya intressanta marknader!

Det är på uppdrag från fastighetsnämnden, initierat av Allianspartierna, som kontoret har utrett möjligheterna att upprätta marknadsplatser på ett antal ”döda” platser i staden. Fokus i utredningen har varit att hitta centralt belägna platser med närhet till naturliga flöden av människor. Stor hänsyn har tagits till platsernas tillgänglighet och säkerhet.

Resultatet är att Stockholm, redan till sommaren, kan få fyra eller fem nya permanenta gatumarknader som säljer annat än livsmedel. De platser som föreslås är Kulturhuspassagen, för ung designmarknad, Blasieholmstorg, för antikvitetsmarknad samt Wollmar Yxkullsgatan, del av Norra Hammarbyhamnen samt del av skolgården vid Åsö Skola, för loppismarknader för privatpersoner och föreningar.

Vi kommer även fortsatt att driva en politik som går ut på att göra staden mer levande och intressant. Stockholmarna är värda en levande stadsmiljö i hela staden.

/Madeleine

DN: Stockholm får nya gatumarknader

Fri marknad för bättre fotboll 20 december 2007

Posted by Peter Ahlström in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far

I Aftonbladet(14/12) kunde vi återigen läsa om Fifas planer på att begränsa rörligheten för fotbollsspelare. Det är så feltänkt det kan bli och vittnar om att kontrollbehovet hos de styrande inom fotbollen är betydligt större än deras tilltro till klubbledningarna.

(mer…)