jump to navigation

DN: Crowdfunding en självklarhet 30 juli 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Här på bloggen har jag många gånger uppmärksammat fenomenet crowdfunding som blir en allt vanligare finansieringsform för olika kulturprojekt. Idag skriver DN:s kulturskribent Kristofer Ahlström om att crowdfunding ”blivit en självklar väg att gå för att bekosta kulturella koncept.” Även Sveriges Radio rapporterar idag om fenomenet. Det är mycket positivt att kultursektorn på det här sättet kan få in mer pengar och att alternativen till den offentliga finansieringen ökar.

Det började inte med sience fiction-filmen Iron sky, men efter att de finländska filmskaparna lyckats samla in ansenliga summor via crowdfunding har finansieringsmetoden blivit allt mer omtalad i media. För den som inte vet innebär crowdfunding att en bildkonstnär, filmskapare, eller musiker anmäler ett projekt via sidor som kickstarter.com, fundedbyme.com eller crowdculture.se. På sidor likt dessa erbjuds sedan privatpersoner att donera medel för projektets förverkligande. Stockholm stad har genom Fonden för innovativ kultur varit med och stött utvecklingen av crowdfunding i Sverige.

Förutom att crowdfunding gör att fler kulturprojekt kan bli verklighet och att kulturen därmed växer innebär det också ett viktigt alternativ till den i Sverige så dominerande offentliga finansieringen av kultur. Det är min övertygelse att kulturlivets oberoende och frihet ökar i takt med att antalet kulturfinansiärer blir fler, vilket för en liberal kulturpolitiker är en angelägen fråga.

Samtidigt är det som vanligt viktig att framhålla, som jag alltid gör när kulturens finansiering diskuteras, att de alternativa finansieringsvägarna inte innebär en vilja att montera ned den offentliga finansieringen – vilket bland många vänsterdemagoger tillskrivs dem som vill se tillväxt i kulturlivet. Jag ser inte kulturens samlade finansiering som ett nollsummespel utan som något som kan växa genom att fler är med och finansierar och att fler konsumerar kultur.

Ahlström skriver att det växande intresset bland svenskar för crowdfunding delvis är ”ett resultat av att vi sedan folkhemmets dagar programmerats för kollektiva uppgifter”. Den analysen delar jag inte, tvärtemot Ahlström anser jag att crowdfunding står i bjärt kontrast till folkhemsideologin där det offentliga skulle ta över allt fler och fler uppgifter i samhället. Att vi märker av ett allt större intresse bland privatpersoner och näringsliv att finansiera kultur är resultatet av att vi äntligen lagt den tid bakom oss då politiker tyckte det var bäst att andra än de offentliga aktörerna höll sig borta från kulturen.

/ Madeleine

Kulturen och nöjeslivet expanderar – Cirkus på väg att få nytt scenhus 19 augusti 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
2 comments

I Stockholm har Södra Djurgården alltid varit stockholmarnas självklara utflyktsmål. Så har det varit i århundraden och så är det idag. På Södra Djurgården ligger Stockholms fem största turistmål: Skansen, Gröna Lund, Vasamuseet, Cirkus och Junibacken. Tillsammans utgör turistmålen en temapark som attraherar besökare i så stora mängder att det är den sjunde största evenemangsparken i världen. Det är även världsunikt att centralt i en huvudstad kunna visa upp ett så koncentrerat och varierat innehåll av nöjesattraktioner, kultur och natur. Det är något som vi ska vara mycket stolta över.

Men samtidigt som Södra Djurgården har en historia och tradition som få andra evenemangs- och upplevelseområden kan mäta sig med vet vi att konkurrensen ständigt hårdnar. Därför behöver Södra Djurgården utvecklas och förnyas för att kunna behålla sina besökare och attrahera nya. Därför är planerna på att Cirkus ska byggas ut med ytterligare en scen, i anslutning till den gamla cirkusbyggnaden, glädjande. Ägarna till Cirkus (som invigdes redan den 25 maj 1892 för att inhysa dåtidens stora cirkussällskap) planerar att den nya scenen ska ha plats för 670 åskådare. Det kommer är att bli ett väldigt värdefullt tillskott i området. Stadsbyggnadsnämnden antog i maj en ny detaljplan och ärendet är på väg upp för beslut i kommunfullmäktige.

Med åren har Cirkus blivit ett multifunktionellt hus med kapacitet för 1 650 sittande gäster. Här passar allt från teater, konserter och shower till kongresser och mässor – evenemang som kräver en flexibel lokal med genuin atmosfär. Problemet har dock varit att man månadsvis, mellan uppbyggnad av nya musikaler, teatrar, konserter eller konferenser, har blivit tvungna till att stänga. Det nya scenhuset kommer på ett utomordentligt sätt att komplettera den befintliga scenen, vilket gör att Cirkus verksamhet kan breddas till att även innehålla medelstora evenemang. Därmed kan byggnaden användas kontinuerligt för framträdanden året runt och inte behöva stå tom månadsvis under repetitioner och uppbyggnad av nya musikaler, teatrar, konserter och konferenser.

Det nya scenhuset passar även mycket väl in i stadens strävan att vidareutveckla området som den nöjes- och lustpark den varit i ett par hundra år. Jag gläder mig åt viljan att investera i kultur och nöje i vår vackra stad. Det har stor betydelse för Stockholms attraktionskraft och utveckling.

/Madeleine

Juholt drömmer sig tillbaka till tiden då kulturen var politiserad 29 april 2011

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Idag replikerar Madeleine, på Dagens Nyheters debattsida, Håkan Juholts artikel om kultur och kulturpolitik.

Håkan Juholt vill visa att han vill kulturen väl (DN Debatt 21/4). Men vad döljer sig bakom de högtravande orden – i den socialdemokratiska verkligheten? Mycket av kulturpolitiken sköts på lokal nivå och där bedriver partikamraterna en politik i helt motsatt riktning. Där har Socialdemokraterna varit instrumentella – inte sett kulturens eget värde, där har Socialdemokraterna velat detaljstyra kulturen – inte ha armlängds avstånd, där har Socialdemokraterna vid makten rustat ner – medan alliansen rustat upp.

Det är bra att Håkan Juholt vill prioritera kulturpolitiken. Han, liksom jag själv, ser kulturens betydelse som ett värn för det öppna, toleranta samhället. Det är viktigt, i en tid när främlingsfientliga krafter bygger sin propaganda på en kamp mot vad de ser som ”främmande kulturer”. Här står vi alltså på samma sida.

Men vem är det Juholt argumenterar emot? Vem är det som vill hänvisa kulturen till ”enbart (min kursiv) marknadens krafter eller ett fåtal mecenaters välvilja”? Vem är det som vill ha ”bibliotek där det bara lånas ut böcker från ett visst förlag”?  Han viftar med en kulturminister som satt tre veckor som rött skynke. Detta är allt han har att komma med. Inget av det Juholt hotar med har skett och ingen anser att det bör ske.
(mer…)

Nationell plan för tillväxt i kultursektorn 1 september 2010

Posted by jonasuebel in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

I Dagens industri skriver Madeleine idag om varför nästa borgerliga kulturminister omedelbart måste inleda arbetet med att ta fram en nationell politik för att stimulera tillväxt i kulturen.

Debatt: Avdragsrätt stimulerar kulturtillväxt

Ett självständigt kulturliv behövs för människors och samhällets utveckling. Här kan nya idéer födas, ekonomin få påfyllning och gränser överskridas. Kulturlivets villkor och möjligheter är därför i högsta grad en tillväxtfaktor att ta hänsyn till.

För mig har kulturen i första hand ett värde i sig själv, som mötesplats, kunskapsutvecklare och värderingsbärare. Samtidigt är det viktigt att börja tala om kultursektorn som en stor tillväxtsektor – både i sig själv och som stimulans för andra. Många länder och regioner har förstått detta samband. Såväl europeiska som svenska studier visar att mycket finns att göra.  

När den svenska kulturpolitiska debatten har handlat om hur tillgängliga resurser ska fördelas, borde den istället handla hur resurserna kan öka genom tillväxt. Kultursektorn är en framtidsbransch i kunskapssamhället. Tillväxt kommer ge större möjligheter för konstnärer och andra kulturarbetare att få en god inkomst, antingen som anställda eller som egna företagare. (mer…)

Miljöpartiet mörkar sin kulturpolitik 24 augusti 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Miljöpartiets clownutspel ska visa på partiets vilja att ge kulturskaparna ”bättre förutsättningar att verka” säger Esabelle Dingizian på Newsmill. Den bästa förutsättningen att verka borde vara att skapa möjligheter för kulturskaparna att få betalt för sitt arbete. Under den gångna perioden har dock MP röstat i emot alla sådana förslag i Stockholm.

Det av de första åtgärder ag gjorde som nyvalt kulturborgarråd i Stockholm var att lansera ett program för tillväxt inom kulturlivet. I många länder i Europa är kulturlivet en tillväxtsektor. De som gynnas av detta är naturligtvis alla vi kulturkonsumenter som får tillgång till mer konst och kultur, men framförallt kulturskaparna som kan få betalt för sitt arbete.

Om kultursektorn ska växa, vilket är önskvärt, måste det offentliga stödet till kulturlivet utformas så att det uppmuntrar en sådan utveckling – inte motverkar den. Sådana förändringar har vi genomfört i Stockholms stad sedan 2007. Varje år anslås ca 10 miljoner kronor i så kallade växtpengar.

Växtpengarna används till en kulturbonus som ger ett ökat anslag till dem som ökar sin publik och stärker sina intäkter, till livecheckar som ser till att musiker får betalt för sitt arbete, till stadens konstinstitutioner så att även de ska följa avtalet om utställningsersättningar som Konstnärernas riksorganisation och staten kommit överens om, till kulturverksamheter som söker EU-medel, till Kulturdirekt som kulturlivet inrättat för att skapa en gemensam marknadsföringskanal och till Fonden Innovativ kultur, vår kommunala variant av Framtidens kultur. Alla dessa insatser har Miljöpartiet röstat emot.

Min övertygelse är att den politiska styrningen över kulturlivet hämmar kultursektorns egen kraft att växa. ”Om ni gör på det sättet får ni inga bidrag” är en fras som inte är ovanlig inom kulturpolitiken. Politiker har under alltför lång tid velat vara alltför nära kulturen. Därför har vi i Stockholms stad avskaffat de rödgrönas biblioteksråd, där politiker skulle ge biblioteken goda råd, det politiskt tillsatta kulturstödsutskottet som förr bedömde vilka som skulle ha kulturstöd och vi har ökat de professionella referensgruppers makt i bedömningarna av kulturstödet. MP och deras röda allierade har röstat emot även alla dessa reformer.

Varje gång MP har haft möjlighet att främja kulturlivets tillväxt och självständighet har de istället följt sina röda kamrater och röstat nej. Så välkommen upp på vagnen MP. Det finns mycket att bevisa. Allt ni gjort hittills har gått i motsatt riktning – ökade regleringar och politisk klåfingrighet.

Madeleine