jump to navigation

Modern och omodern filmpolitik 8 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
1 comment so far

Förutsättningarna för filmproduktion ser helt annorlunda ut idag än för några år sedan. Statens filmpolitik måste hänga med i utvecklingen. Det är kontentan av den filmutredning som presenterades idag. Jag välkomnar en modernare syn på filmen. Men jag saknar, som så ofta, en skarp analys av Internets fördelar för spridning av kulturen.

Med Mats Svegfors i spetsen har utredningen gjort en grundlig översyn av den statliga filmpolitiken och kommit fram till flera intressanta slutsatser, bland annat att ett filmavtal är mycket svårt att få ihop och är ohållbart, eftersom bara biografen är representerat som visningsfönster i filmavtalet. Dagens filmscen ser annorlunda ut. Jag tror att han har rätt. Filmen behöver en statlig policy. Därför är rimligt att, som Svegfors föreslår, låta det statliga anslaget till filmstöd behandlas i budgetarbetet som andra kulturanslag.

Men de mest uppfriskande förslagen handlar om att modernisera stöden till filmen, där fokus ligger på att öppna filmstöden för andra visningsfönster än biografen och att stimulera digitalisering. Exempelvis ska förhandsstöden till filmproduktion nu kunna ges till film som har premiär i andra visningsfönster än biografen, flera andra stöd anpassas till digitalt format och en nationell satsning på digitalisering ska göras. Teknikutvecklingen skapar möjligheter. Det är glädjande att filmpolitiken delvis anpassas till det.

Utredningen föreslår också ett nytt produktionsstöd – Ny film – ska införas, för att stimulera nyskapande filmprojekt. Detta går i linje med regeringens förslag om en fond för nyskapande kultur som en fortsättning på Framtidens kultur och är mycket välkommet som ett sätt att finansiera nyskapande kulturprojekt.

Så finns det förstås delar som handlar om upphovsrätt och fildelning. Mats Svegfors markerade tydligt på presskonferensen att detta varit en viktig del av arbetet och utredningen fastslår att utgångspunkten ska vara att villkoren för producenter och konstnärliga upphovsmän ska förbättras. En tydlig fot sätts ned i utredningens motivering för att ta bort 5 mkr som idag satsas på åtgärder mot olovlig hantering av film: ”Arbetet mot bla.a. illegal fildelning är generellt viktigt, men det kan ifrågasättas om det ska vara en uppgift för filmpolitiken att ekonomiskt stödja den opinionsbildning som branschen själv bedriver.”

Den sista formuleringen kan bara applåderas. Självklart är det inte statens uppgift att bedriva opinionsbildning av detta slag. Men jag saknar en diskussion om vilka positiva effekter Internet och spridning av film kan ha. Den analys som görs handlar om problemen med illegal fildelning, att det länge saknats legala alternativ och att Ipred-lagen fungerat väl. Det föreslås att arbetet för att främja den legala filmmarknaden och motverka illegal hantering av film ska integreras i Filminstitutets utåtriktade verksamhet.

Bättre än så hade jag väntat mig. En utredning som handlar om film och presenteras 2009 måste på riktigt analysera Internets fördelar och hur vi kan uppmuntra spridning av film – inte bara se de problem som också. Dessutom är fildelning som teknisk metod kanske inte alls det som är dominerande om några år. Låt oss prata om Internet och vilka fördelar det har och hur det kan utnyttjas, istället för att fastna i problemen. I långa loppet kommer detta att leda till flera filmkonsumenter vilket även kommer produktionen till del.

Madeleine

Varför läser inte Piratpartiet kulturutredningen? 15 maj 2009

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
1 comment so far

På tisdag i nästa vecka går remisstiden för kulturutredningen ut. Av den anledningen skriver Madeleine detta på politikerbloggen.

”Varför läser inte Piratpartiet kulturutredningen?”

DEBATT. Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt ifrågasätter i dag Piratpartiets egentliga politiska engagemang. Hon konstaterar att partiet bara ägnar sig åt opinionsbildning — och inte kommer med några konstruktiva kommentarer eller konkret kritik.

(mer…)

Stockholms stad kräver ny upphovsrättslagstiftning 14 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
10 comments

Idag presenterar jag delar av Stockholms stads remissvar till kulturutredningen på Brännpunkt. Utgångspunkten är att fildelning och andra sätt att sprida och ta emot kultur på internet i första hand måste ses som en tillgång för kulturpolitiken, inte som ett rättspolitiskt problem. Vi har därför också tagit tydlig ställning för att det behövs en ny upphovsrättslagstiftning som är anpassad för internet.

I Stockholm tog vi på kulturnämnden igår ytterligare ett initiativ i samma riktning, och gav stadens kulturinstitutioner i uppdrag att ta fram en policy för hur de bilder, ljud, dokument, kartor mm som finns på institutionernas olika hemsidorna får användas, och under vilka licenser de ska publiceras. Målet är att allt ska kunna användas så fritt som möjligt (Läs mer i CS).

Läs mer vad jag har skrivit om fildelning här.

Madeleine

(mer…)

”Ny lagstiftning för internet är akut” 17 april 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

Madeleine har precis publicerat artikeln nedan på politikerbloggen.

Erik

Efter domen: ”Ny lagstiftning för internet är akut”

DEBATT. Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) skriver nu på Politikerbloggen om The Pirate Bay-domen.

Det är sällan det känns radikalt att kräva en utredning. Men domen mot mot Pirate bay, den minskade internetanvändningen efter ipred-lagstiftningens införande och telekompaketet från EU mm, visar att behovet av en ny sammanhållen lagstiftning för upphovsrätten på internet är akut.

(mer…)

Krav till regeringen: Modernisera upphovsrätten på internet! 17 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
3 comments

Det som är ett problem med domen mot Pirate bay, ipred, telekompaketet m.m. är att internet allt mer blir ett område där reglerna kommer först, och kreativiteten får anpassa sig – istället för tvärt om.

Lagstiftningen tar inte hänsyn till den positiva kraft för kultur- och informationsutbyte i världen som finns i fildelningen och i andra tekniker, utan pressar in något helt nytt i en form som försökte lösa 1900-talets problem.

Jag tycker att man ska betala för musik och film som man laddar ned på internet om någon äger upphovsrätten till den. Men att kriminalisera teknik som möjliggör för människor att ta del av kunskap, musik, film och annan kultur de aldrig haft tillgång till tidigare är stötande.

Domen visar om något, att det radikalaste kravet till regeringen just nu är: Tillsätt en utredning för att modernisera lagstiftningen kring upphovsrätten på internet!

Madeleine

(Ab, DN, Svd, Expressen)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bloggosfären och Piratpartiet är ur tiden 16 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
4 comments

Just nu pågår remissrundan om Kulturutredningen, det vill säga det öppna förarbetet till denna mandatperiods stora kulturpolitiska händelse, nämligen den proposition om framtidens kulturpolitik som regeringen ska presentera i höst.

Läget för att påverka den framtida kulturpolitiken har alltså aldrig varit bättre än nu. Några av alla de viktiga frågor som jag tycker att regeringen borde behandla i propositionen är hur framtidens upphovsrätt ska se ut, hur lagstiftningen kring fildelningen ska formuleras, och hur Sverige ska ställa sig till EU-initiativ som ipred tex.

Jag hade därför också förväntat mig att den svenska bloggosfären skulle vara full med intressanta åsikter och analyser av kulturutredningens resonemang i dessa frågor. Men med några få undantag är det tomt. Nyss fanns det mer än 2397 inlägg om ipred på knuff, 1633 om fildelning, 598 om upphovsrätt – men bara 75 om kulturutredningen.

Och Piratpartiets två främsta representanter, Rick Falkvinge och Christian Engström, som har gjort just framtidens kulturkonsumtion och kulturspridning till basen för hela sitt partis existens, bryr sig inte heller om Kulturutredningen. I sökmotorerna på deras bloggar ger ”kulturutredning” inte en enda träff.

Om nu fildelning, upphovsrätt och ipredlagstiftningen är så viktiga, varför läser ni inte kulturutredningen för att se vad som står där, eller inte står där, och påpekar vad regeringen borde skriva i propositionen? Det är i alla fall vad jag kommer att göra i de remissvar som jag deltar i. Vill man påverka politiken måste man ligga i takt med tiden.

Madeleine

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

IPRED i riksdagen 25 februari 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Idag diskuteras IPRED-lagen i riksdagen. Efter att ha följt debatten blir jag förvånad över hur argumentationen går i vårt lagstiftande organ. Mikael Oscarsson (kd) står nu och argumenterar för att fildelning är stöld.

Det är hög tid att riksdagens ledamöter tar denna fråga på något slags allvar – oavsett inställning i sakfrågan! Fildelning är inte stöld eftersom det inte sker någon förmögenhetsöverföring. Objektet som man anses ha stulit finns ju kvar hos den ursprungliga innehavaren.

Det pågår en intensiv debatt om upphovsrätten i digitala medier. Dock verkar den inte ha nått Sveriges riksdag. I många delar är den komplex och ställer helt nya frågor (läs tex Nicklas Lundblads mycket intressanta understreckare).

Det är nödvändigt att lagstifta kring upphovsrätten men frågan är var dess gränser ska gå. Att sticka huvudet i sanden och inte ens låtsas om vad som händer är den värsta björntjänst kulturskaparna kan få. Med sådana vänner som Mikael Oscarsson m fl behöver inte kulturskaparna några fiender.

Madeleine

DN.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Ipred handlar inte om upphovsrätt 25 november 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
9 comments

I förra veckan skrev jag en artikel i Aftonbladet om fildelning och de möjligheter som skapas när kulturarvet blir tillgängligt för i princip alla människor. Jag har sedan fått många kommentarer på artikeln här på bloggen och i ett antal mejl. De allra flesta har varit mycket positiva, precis som omröstningen visar.

(mer…)

Liberaler, för eller emot IPRED? 21 november 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
20 comments

Idag skriver jag detta på Aftonbladets debattsida:

Regeringen måste vänta med det lagförslag om fildelning som den nu förbereder och sätta igång en djupare diskussion. Utgångspunkten ska inte vara hur man kan förhindra fildelning, utan hur man kan skapa en lagstiftning som både gynnar den kulturexplosion som fildelningen innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen.

Frågan är nu vad Sveriges liberaler tycker, är ni för eller emot IPRED-lagstiftningen?

Framtiden är fildelarnas – Aftonbladet 21 november 2008

Tanken svindlar när det finns en teknik som i princip kan göra hela världens kulturarv tillgängligt för alla genom några knapptryckningar. Att säga att internet är fantastiskt är inte nog. Detta är något av det största som hänt mänskligheten, fullt jämförbart med revolutionen kring tekniken att trycka böcker, och vi måste förhålla oss till detta på ett öppet och konstruktivt sätt. Århundradets kulturfråga handlar om tillgängligheten via nätet.

(mer…)

Århundradets kulturfråga 13 november 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
14 comments

Med stort intresse har jag följt frågan om fildelning under senare år. Idag på DN-debatt skriver en rad kända konstnärer.

De möjligheter som internet ger är något som min generation inte ens kunde drömma om. Det är vi, som rattade in Radio Luxemburg, spenderade våra utlandsbesök med att leta igenom skivboxar efter rariteter och som aldrig någonsin trodde oss kunna få utbyta tankar med unga människor i andra delar av världen annat än genom brev, som nu sitter i positioner som kan styra utvecklingen.

(mer…)