jump to navigation

Demokratikriterium i telefoniupphandling 5 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , ,
1 comment so far

I våras rönte Uppdrag gransknings reportage om Telia Soneras och dess dotterbolags agerande i ett antal auktoritära stater stor uppmärksamhet. Jag och Folkpartiet i Stockholms stad krävde med anledning av detta att staden skulle se över om det kan införas ett demokratikriterium när staden upphandlar varor och tjänster. Den 31 juli 2014 går ramavtalet avseende ”Helhetsåtagande avseende tjänster inom IT, telefoni och ServiceCentrum” ut permanent utan möjligheter till vidare förlängning. I samband med att en ny upphandling genomförs har mitt tidigare krav resulterat i nedanstående skrivning när staden nu går ut med en ny förfrågan:

Staden ser det som ytterst angeläget att de leverantörer staden anlitar delar stadens värderingar i fråga om grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter. Staden förutsätter därför att leverantören, såväl lokalt som globalt, anammar ett ansvarsfullt företagande i en global värld med värnande av mänskliga rättigheter, antikorruption och frihet på nätet och följer den vägledande CSR-standarden ISO 26000 (särskilt avseende avsnittet ”undvika medskyldighet”, kapitel 6.3.5) eller motsvarande.

Det är uppenbart för mig att vi som offentlig upphandlare måste bli bättre på att ställa krav på företagens CSR -arbete. Avseende Telia Sonera har rapporterna strömmat in sedan i våras.  I Tadzjikistan har man blockerat nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet. För ett par veckor sedan rapporterades att mobiloperatören Kcell, ägd av Telia Sonera, stängt ned 3G-nätet i staden Zhanaozen på begäran av Kazakstans kommunikationsministerium. Senast igår ville ansvarig minister Peter Norman se en ny styrelse i Telia.

Det är glädjande att Stockholms stad nu tar ett första steg i att ställa krav på sina leverantörer när det gäller mänskliga rättigheter. För mig som liberal är det självklart att de leverantörer som staden anlitar ska ta sitt ansvar och verka för demokrati och mänskliga rättigheter. Konsumentmakten är fundamental för oss som tror på marknadsekonomi.

Madeleine

Wallenbergutställning i Stockholm 28 juni 2012

Posted by frankander in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
1 comment so far

Kultur- och fastighetsroteln i Stockholms stadshus

Pressmeddelande

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd

Simon Rothstein Frankander
Pressansvarig
0768- 251604

Wallenbergutställning i Stockholm

I dag invigde kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) den turnerande utställningen ”För mig finns inget annat val – Raoul Wallenberg 1912-2012”  på Stockholms stadsmuseum.

Utställningen är en plattform för dialog och diskussioner kring frågor rörande tolerans, demokrati och civilkurage.

– Raoul Wallenberg var en enastående representant för svenskt engagemang för mänskliga rättigheter och är en förebild för oss alla, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

2012 skulle Raoul Wallenberg ha blivit 100 år och Sverige kommer under året att uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärning och öde. Som del i aktiviteterna visas utställningen ”För mig finns inget annat val – Raoul Wallenberg 1912-2012” runt om i Sverige och världen.

– Raoul Wallenbergs gärning visar att en människas mod och förmåga kan göra skillnad. Hans gärning är en förebild i en tid då fler behöver stå upp mot förföljelse, främlingsfientlighet och antisemitism, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

För mer information om utställningen http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=306&sprak=svenska

Utställningen har tagits fram i ett samarbete mellan Svenska institutet och Forum för levande historia och produceras och turneras i Sverige av Mu AB i samråd med sekretariatet för Raoul Wallenberg 2012.

TeliaSonera och de mänskliga rättigheterna 23 april 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , , , , ,
4 comments

Imorse satt jag i en radiodebatt tillsammans med Thomas Jönsson från TeliaSonera och diskuterade företagets agerande i flertalet postsovjetiska länder, däribland Vitryssland i vilket TeliaSonera har intressen. Man kan efter debatten enbart konstatera att ju mer TeliaSonera försöker förklara sig, desto oklarare blir det hur företaget tänkt. Jag hade hoppats på förklaringar kring hur man ser på gränserna mellan fri kommunikation och övervakning, relationer till oppositionen och strategier för samhällsansvar öven i länder med totalitärt styre. Tyvärr kan jag konstatera att TeliaSonera inte förefaller dela problembilden.

Jag tänkte försöka sätta min kritik av TeliaSonera i ett större sammanhang. Kampen för demokratin är och har alltid varit en mycket central fråga för Folkpartiet. Under hela 1900-talet har Folkpartiet enträget motarbetat alla auktoritära politiska strömningar i Sverige och varit tydligt med att Sverige i utrikespolitiken måste ta ställning för demokrati. Det är ingen slump att Folkpartiets symbol, blåklinten, härstammat från rösträttsrörelsen. Två liberala statsministrar, Karl Staaff och Nils Edén var ledande politiker och opinionsbildare i kampen för demokrati i Sverige. När de totalitära vindarna under mellankrigstiden blåste över Europa och det var på mode med såväl fascism som kommunism i Sverige gick Folkpartiet till val med en affisch vars text lydde ”Bort med varje tendens till diktatursträvanden” och med en bild på en man som sopar bort en svastika respektive hammaren och skäran. Affischen hänger väl synlig på min arbetsplats.

Detta arv förvaltas på många sätt vidare i dagens liberala rörelse. Folkpartiet är det mest EU- och eurovänliga partiet för att vi tror att ett europeiskt samarbete är förutsättningen för att sprida demokratin över vår kontinent. I omläggningen av det svenska biståndet har vi framhållit vikten av att det ska främja demokratins spridning runtom i världen – vilket det nu också gör. I debatten om svensk vapenexport har Folkpartiet varit drivande för att det införs ett demokratikriterium. Internationellt har den liberala rörelsens biståndsorganisation Swedish International Liberal Center, SILC, arbetat med att stödja demokrater i bland annat Kuba, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Gällande just sistnämnda land kan det vara på sin plats att nämna det långvariga och omfattande arbete som SILC och Folkpartiet ägnat sig åt i landet. Dessutom, läs gärna Tobias Ljungvalls utmärka bok Kontroll om situationen i Vitryssland, utgiven på SILC förlag.

Helt enkelt. Folkpartiet har alltid och kommer alltid att ta ställning för demokrati och emot diktatur – oavsett om kraven på diktatur kommer från höger eller vänster, oavsett om situationen gäller Sverige eller något annat land ute i världen. Detta är ett skäl till varför jag är liberal.

Jag tycker dock att det är oerhört viktigt att påpeka att demokratins sak inte uteslutande är en fråga för politiker. Ska demokratin spridas och de auktoritära staterna motarbetas krävs att även andra delar av samhället tar ställning. Svenska företag måste ta ett ansvar när de gör affärer i auktoritära länder. Ett grundläggande ansvar enligt min mening är att de inte ska hjälpa en auktoritär stat som Vitryssland att förfölja oppositionella. Uppträder svenska företag på ett oetiskt sätt står det oss alla fritt som konsumenter att markera en avvikande åsikt genom att välja ett annat företag, att rösta med fötterna. Sådana val gör jag själv när jag handlar och det tycker jag även att Stockholms stad som är en av Sveriges största konsumenter bör göra.

/ Madeleine

Se inslaget i TV4 här
Läs artikeln i DN här
Läs artikeln i SvD här
Se inslaget i SVT här
Läs Helsingborgs Dagblads ledarartikel här
Lyssna på intervjun i Ekot här
Lyssna på debatten i P1-morgon här

Påskägg 10 april 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags:
add a comment

DN delade i påsk ut olika påskägg till politiker (tyvärr inte tillgängligt på webben). Mitt ägg innehöll en megafon med motiveringen att: ”Ungdomsförbundarna får se upp – i Folkpartiet är det etablissemangets kulturborgarråd som är den största aktivisten.”  Det känns, i detta sammanhang, hedrande att bli kallad för aktivist. Jag är nämligen av åsikten att det behövs fler opinionsbildare som gör sina röster hörda mot oförätter. Och jag anser att det är en politikers skyldighet att kritisera och rikta ljus mot vad som händer i diktaturer eller att uppmana människor att genom marknadsekonomin påverka samhället genom bojkott av produkter eller arrangemang. Det behövs kort sagt fler opinionsbildare!

Madeleine

Debatt i P3 om reggaen och homofobin 5 april 2012

Posted by angusthlm in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
add a comment

Det har snart gått en vecka sedan Sizzlas konsert på Slakthuset i Stockholm ställdes in efter massiva protester mot artistens homofobiska låttexter. En av alla som engagerade sig i debatten var Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt som här på bloggen tog avstånd från Sizzlas homofobi samt uppmanade andra att göra detsamma.

I tisdags sände P3-programmet Popologen en lång diskussion, där bland annat Madeleine medverkade, om vilka värderingar som finns bland reggae-artisterna och vad protester som den i Stockholm innebär för musikstilen.

Om du klickar här eller går in på länken nedan kan du lyssna på debatten i sin helhet.

/ Anders

Läs: Vad händer efter Sizzla-bråket?

Sveriges kulturbistånd får inte urholkas 5 mars 2012

Posted by davidlindberg in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
2 comments

Idag skriver Madeleine på DN Debatt om kulturens viktiga roll i biståndet, som katalysator till utveckling och demokrati. Kulturbiståndet får inte urholkas!

Sedan länge har kulturbistånd varit en naturlig del av den svenska biståndspolitiken. Men de senaste åren har något hänt, och kulturbiståndet har kraftigt minskat sedan 2007. Då satsade Sida 180 miljoner kronor per år i kulturbistånd, samma siffra för 2011 stannade vid 40 miljoner kronor. Denna trend måste vändas om vi ska bedriva ett effektivt bistånd som åstadkommer förändring.

För att biståndet verkligen ska hjälpa måste vi koncentrera det till de länder där Sverige kan göra skillnad och sätta in biståndet där det är som mest avgörande för att främja demokrati och minska fattigdom. Ingen annan hållning är möjlig om man verkligen tar biståndets uppgift och de människor det berör på allvar. (mer…)

Utvidga inte FRA! 14 december 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , , ,
6 comments

Det var en motsträvig riksdag som klubbade igenom FRA-lagen, men med försäkringar om ändamålsenligt användande och stärkt integritetsskydd övertygades också de sista tvivlarna. Om detta kan man tycka vad man vill men faktum kvarstår. Regeringen fick ett snävt mandat att hantera denna fråga. Med detta färskt i minne läser jag om Justitieministerns nya förslag.

Justitieminister Beatrice Ask (M) presenterade nämligen i torsdags ett förslag på ändring av FRA-lagen. Men olyckligtvis handlar inte förslaget om att ytterligare stärka medborgarnas skydd mot integritetskränkningar. Nej, istället vill Ask bredda lagen så att även Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att begära signalspaning av FRA. Något som enligt dagens lagstiftning endast får ske efter inriktning från regeringen, Regeringskansliet eller Försvarsmakten.

Justitieministerns förslag innebär således att fler instanser ska få rätten att begära spaningen, men det stannar inte där. Genom att ge Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen rätten att begära signalspaning öppnar Ask upp för att vi inom kort kan få signalspaning direkt riktad mot svenskar, och eftersom FRA får tillgång till all trafik som passerar landets gränser kommer vi de facto att få den massavlyssning av svenska folket som många varnat för. Internettrafiken går ju som bekant kors och tvärs över världen och många e-mail, mellan personer i Sverige, skickas över servrar utanför landets gränser. Inför omröstningen i riksdagen 2009 lovades att detta aldrig skulle ske. Förslaget är både skrämmande och dåligt!

FRA-lagen är redan i sin nuvarande form ett hot mot våra grundläggande fri och rättigheter. Detta förslag skulle göra det hotet betydligt större och reellare. Vi måste därför fråga oss vilket samhälle vi egentligen vill leva i.

Som liberal vill jag leva i ett fritt och öppet samhälle. I ett sådant samhälle är varken total kunskap eller kontroll önskvärd. För i samma takt som övervakningen ökar, minskar friheten. Detta tror jag de flesta kan ställa upp på och hålla med om. Frågan man då måste ställa sig är om en möjlig ökning av säkerheten verkligen är ett tillräckligt argument för att ytterligare inskränka den personliga integriteten? Jag tycker inte det. Eller för att låna Benjamin Franklins ord: ”Ett samhälle som ger upp lite frihet för att vinna lite säkerhet, förtjänar varken eller och kommer att förlora bägge”.

Vi liberaler kommer alltid stå upp för individens fri- och rättigheter. Och jag är fullständigt övertygad om att de svenska medborgarnas säkerhet kan upprätthållas utan att det sker till priset av massavlyssning.

/Madeleine

Reportrar utan gränser skriver klokt om detta i SvD.
Benny Lindholm, Vice ordföranden Liberala studenter, skriver även bra på SVT-debatt.
Fler som bloggat i frågan här, här och här.

Vänsterpartiets stöd till diktaturer 5 juli 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
1 comment so far

Varje riksdagsparti har en biståndsorganisation knuten till sig som årligen får ett mandatbaserat stöd från Sida för att bedriva utvecklingssamarbete. Min kollega Fredrik Malm skriver idag en utmärkt och samtidigt förskräcklig artikel på DN debatt om hur Vänsterpartiet genom sin biståndsorganisation slussar skattemedel till diktaturer.

Myndigheten Sadev presenterade en utvärdering i februari i år om partinära biståndsprojekt i Ukraina, Colombia och Uganda där det slås fast att Vänsterns Internationella Forum, VIF, använt skattemedel för att stödja Partido Communista Colombiano i Colombia. Då Sadevs granskning bara omfattade tre länder har Fredrik sedan granskat VIF:s dokument för åren 2005–2009. Genomgången visar att det finansiella stödet till icke-reformerade kommunistpartier är betydande och omfattar flera miljoner kronor. Ett exempel är VIF:s stöd till den revolutionära gruppen Laban ng Masa i Filippinerna, ett annat är det faktum att Vänsterpartiet 2007 indirekt donerade 150.000 svenska skattekronor i den sittande diktaturen i Vietnamn, där pressfriheten nästan är obefintlig och situationen för de politiska rättigheterna får sämsta betyg av Freedom House.

Under många år var jag generalsekreterare och sedan ordförande för den liberala biståndsstiftelsen Silc. Under denna tid fick vi igenom att partierna sk a kunna bedriva demokratibistånd. Det ä ren viktig del av  bitsåndet eftersom det inte går att skapa en demokrati utan partier och för Sida är det svårt att bedriva ett så politisklt arbete. Under omvandlingen av Östeuropa fyllde dessa partianknutna organisationer en viktig roll. Det skär i hjärtat då Vänstern nu genom  sitt agerande angriper själva kärnan i varför det finns denna typ av bistånd: att vi unnar andra det demokratiska samhällssystem som vi själva åtnjuter.

Vänsterpartiet visar då och då sitt rätta ansikte. Kommunisterna finns fortfarande där och är långt ifrån reformerade.

Fler liberala bloggare skriver om detta läs här.

Madeleine

Sluta gulla med Myrdal! 14 maj 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
8 comments

Jan Myrdal öser invektiv över mig i Kulturnyheterna.  Det är förståeligt. Kambodja under Pol Pot är ett ämne han numera undviker. Bara när han tvingats fram har han uttalat sig och då har han generat sig än mera genom att ursäkta massmordet. Idag delas hans pris Robespierre-priset ut. För att hedra den person som orkestrerade massakern på den franska aristokratin – det s k skräckväldet, får man anta. Och Kajsa Ekis Ekman tar glatt emot!

Diskussionen rör attityden till Pol Pots (det Myrdal i närtid kallat ”Det demokratiska Kampuchea”) massmord på sin egen befolkning.  Myrdal har aldrig tydligt tagit avstånd från Pol Pots folkmord. Istället försvarar och förklarar han sitt stöd till mördarregimen. Så sent som 2006 beklagade han att de Röda Khmererna inte fick fullfölja sitt värv, utan hindrades av en Vietnamesisk invasion. För Myrdal är denna invasion ett större brott än folkmord på 2-3 miljoner människor. Men faktum kvarstår att Pol Pot-regimens fall räddade liv. Så skriver han i Aftonbladet 28 mars 2006:

”Jag är övertygad om att om Demokratiska Kampuchea kunnat fortsätta och fullfölja Pol Pots planer på att bygga landet med egen kraft – alltså utan internationella lånehajar och utan så kallad hjälp (alltså utan även Sidabidrag från Sverige) och medhäftade västerländska hjälparbetare, FN-representanter, sexturister och all annan otäck samhällskrapyl, då hade khmererna varit i ett betydligt lyckligare läge i dag.”
 
Voltaires berömda princip ”jag hatar dina åsikter, men anser att du har rätt att framföra dem” gäller här. Låt Myrdal behålla sitt författarstöd enligt reglerna, men reagera samtidigt mot att han använder det för att finansiera urskuldande av folkmord!
 
Jag har, till skillnad från Myrdal, själv sett tortyrkamrarna i Phnom Pehn. Jag har sett kvarlevorna och tortyrredskapen. Det ger outplånliga inryck ­ helt i klass med besök i nazismens koncentrationsläger. Ovan ser ni privata bilder från Toul Slengmuseet eller S-21. Ungefär 17.000 personer dog här, några av barnen som torterades till döds syns på bilden. Endast 10 överlevde.
 
Om varje svensk hade gjort samma studiebesök skulle Jan Myrdal inte längre vara ett respekterat namn hos vissa vänsterkretsar i Sverige.
Madeleiene

Inget mer stöd till diktaturkramare 6 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: ,
4 comments

Stockholms stads kultur- och integrationsstöd ska främja demokrati och mänskliga rättigheter. Att kulturstöd i somras utbetalades till en festival med starka kopplingar till den eritreanska regimen är oacceptabelt och får aldrig hända igen. Nu sätter kulturförvaltningen igång ett ordentligt arbete för att säkra detta.

Kultur- och integrationsstödet ska främja demokrati och mänskliga rättigheter. Det måste vara självklart att de ansökandes inställning och evenemangets förhållningssätt till demokrati och mänskliga rättigheter är en förutsättning för att komma i fråga som mottagare av kulturstöd överhuvudtaget.  Först därefter bör andra avväganden göras kring konstnärlig kvalitet etc.

När det i somras uppdagades att Eritreafestivalen hade fått pengar från kulturnämndens stödsystem, gav nämnden, efter ett initiativ från mig och mina allianskollegor, kulturförvaltningen i uppdrag att se över hur detta kunde hända, samt om det skulle vara möjligt att kräva tillbaka pengarna. Kulturförvaltningen gav detta uppdrag till den oberoende utredaren Anna Nilsdotter. Nilsdotters rapport är nu färdig och kommer upp på kulturnämndens bord den 17 november.

I rapporten konstaterar utredaren att kulturförvaltningen har handlat enligt gängse rutiner, men att praxis och riktlinjer behöver ses över. Det visar sig att det inom förvaltningen inte funnits kunskap om de arrangerande organisationernas förhållande till Eritrea och att det finns oklarheter kring hur organisationer och deras verksamhet ska bedömas. Utredaren beskriver tre problemområden.

Det första handlar om huruvida de sökandes organisation eller aktivitet ska bedömas vid beslut om stöd. Kulturförvaltningen har hittills sett till endast aktiviteten, men rapporten understryker vikten av att även se till den arrangerande organisationens värderingar och historia.

Det andra problemområdet fokuserar på omvärldsbevakning, där rapportförfattaren menar att det inom kulturförvaltningen saknats ordentlig omvärldsbevakning av organisationerna.

Det tredje området rör hur man ser på riktlinjerna, där det framgår att kultur- och integrationsstödet ska främja demokrati och mänskliga rättigheter.

I rapporten framgår att det inom förvaltningen finns olika syn på hur detta ska tolkas. Till sist konstateras i utredningen att det inte är möjligt att kräva tillbaka de pengar som utbetalats till Eritreafestivalen, då det inte har kommit fram att Eritreafestivalen gjort några fel i förhållande till sin ansökan, utan de har fått pengar för det de har sökt för.

Kulturförvaltningen tar utredningen på stort allvar. I sitt tjänsteutlåtande lägger förvaltningen fram fyra förslag om åtgärder för att säkra att en sådan här felaktig betalning inte kan göras igen: Kontroller av stödsökande organisationers värdegrund genom utökad omvärldsbevakning, operationalisering av riktlinjernas krav på integration, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, förtydligad praxis vad gäller likabehandling av alla organisationer och institutioner avseende krav som ställs om att i integrationssyfte främja mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och motverka utanförskap, rasism och diskriminering samt en översyn av rutinerna för hantering av projekt som genererar överskott.

Det är ett viktigt arbete som börjar. Inget mer stöd ska ges till diktaturkramare.

Madeleine