jump to navigation

Acta-avtalet under granskning 23 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , , , , ,
add a comment

EU-kommissionen beslutade igår att skicka Acta-avtalet till EU domstolen innan ett slutligt besked i frågan tas. EU-domstolen ska granska om avtalet bryter mot grundläggande värden, såsom yttrandefriheten och dataskyddet.

Det är naturligtvis mycket glädjande att avtalet äntligen får en ordentlig rättslig prövning. Förhoppningsvis ställs också de frågor som behövs för att avtalet, i sin nuvarande form, ska fällas.

Internet är en av mänsklighetens absolut största innovationer. Alla nya lagförslag borde ha detta i åtanke, och föregås av en djupgående analys av hur förslaget påverkar viktiga värdena såsom yttrandefriheten och dataskyddet. Målet måste vara att skapa en lagstiftning som både gynnar den kunskaps- och kulturexplosion som fildelning och annan teknik innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen.  Att istället kriminalisera teknik som möjliggör för människor att ta del av kunskap och kultur de aldrig haft tillgång till tidigare är direkt stötande. Politikens uppgift ska inte, och får inte, vara att begränsa och beskära Internets användning.  

/Madeleine

DN: EU-domstolen granskar Acta-avtalet
Jag har tidigare skrivit om Acta-avtalet här och här

Internet under attack 27 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , , , , ,
4 comments

Enligt uppgift undertecknade igår 22 av EU:s medlemstater, däribland Sverige, och EU-kommissionen Acta-avtalet. Undertecknandet är visserligen en symbolhandling, det är först efter att frågan har behandlats i Europarlamentet som avtalet kan ratificeras, men att Sverige på detta sätt i det tysta har bundit upp sig till att godta detta hemlighetsfulla avtal är minst sagt bekymmersamt.

Från den svenska regeringens sida har det varit locket på. Ingenstans på regeringens hemsida finns information om att Acta-avtalet har skrivits under, den senaste gången Acta ens nämns är i ett pressmeddelande från i april 2010. Den öppenhet och transparens i förhandlingarna som den svenska regeringen sagt sig arbeta för lyser med sin frånvaro.

Hela förhandlingsprocessen har istället präglats av ett hemlighetsmakeri, vilket naturligtvis både känns mycket tveksamt ur ett demokratiskt perspektiv samtidigt som det spär på misstankarna kring att det så kallade ”handelsavtalet” istället handlar om att skapa en ny upphovsrättslag. Justitieminister Beatrice Ask (M) medgav dessutom vid gårdagen interpellationsdebatt att åtminstone varumärkeslagen kommer att behöva ändras om Sverige ska kunna ansluta sig till Acta-avtalet.

I Polen har undertecknandet lett till massiva protester och demonstrationer. Och den franske EU-parlamentarikern Kader Arif, som var utsedd av EU att övervaka förhandlingarna, har till och med avgått från sin post i protest.  Han menar att avtalet “…kan få stora konsekvenser för våra medborgares liv, och ändå görs allt för att Europaparlamentet inte ska ha något att säga till om.”  Detta bådar naturligtvis inte gott.

Avtalet jämförs av många med Sopa, som jag skrivit om tidigare, och påstås också ha samma förödande effekter för Internet. Jag hoppas verkligen inte att det är så. Vi får inte under några som helst omständigheter godkänna ett avtal som gör internetoperatörerna till nätpoliser, med uppgift att bevaka och stoppa allt som kan tänkas göra intrång i upphovsrätten. Dessutom måste man fråga sig hur detta egentligen skulle gå till, är tanken att de ska undersöka varenda bifogade fil och länk och stoppa allt som verkar misstänkt. Då kan vi verkligen tala om massövervakning.

Nej, politikens uppgift kan inte vara att sätta gränser för Internets användning utan bör istället söka efter metoder att bejaka den nya tekniken. Målet måste vara att skapa en lagstiftning som både gynnar den kunskaps- och kulturexplosion som fildelning och annan teknik innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen. Även med ett kort historiskt perspektiv är det svårt att förstå varför det skulle vara omöjligt.

Internet är något av det största som hänt mänskligheten, fullt jämförbart med revolutionen kring boktryckarkonsten. Tillgängligheten till information via Internet är vårt århundrades viktigaste bildnings- och kulturfråga. Denna tillgänglighet får aldrig förhandlas bort!

/Madeleine

Fler artiklar här och här.

Internet måste skyddas 21 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , ,
2 comments

Den senaste tiden har debatten om det amerikanska lagförslaget Stop online piracy act (Sopa) ökat i intensitet. Inte minst av att jättesajterna Wikipedia och Reddit i förra veckan stängde ned för en dag i protest mot förslaget och att Googles sökmotor kläddes i sorgeflor– symboliska åtgärd för att visa världens internetanvändare att mycket står på spel om lagförslaget går igenom.

Lagförslaget Sopa tar sikte på att stoppa illegal fildelning genom att förmedlare som Google, Facebook, Youtube eller internetoperatörerna ska hållas ansvariga för tillgängliggörandet av upphovsskyddat material utan tillstånd.

Kjell Hägglund har tidigare skrivit om lagförslaget i tidsskriften Journalisten och varnat för att det skulle innebära självcensur på internet: ”Vad lagen i princip går ut på är att spränga sönder internet och bygga ett nöjesfält med låsta portar ovanpå. Hela den online-säkerhetsstruktur som är inkapslad i domännamnssystemet, som hela internet bygger på, kommer att försvinna när USA-lagen och dess tjockbitspussel av filtrering, blockering och åtalshot (en enda länk till en livestream av en fotbollsmatch ska kunna ge upp till fem års fängelse) kommer att tvinga hela världens internet till självcensur.”

Debatten om Sopa påminner till vissa delar om den Ipred-debatt som har funnits och fortfarande finns i Sverige i den bemärkelsen att den handlar om hur upphovsrätten ska skyddas samtidigt som friheten på internet och människors integritet bejakas. I Ipred-debatten uttryckte jag mig mycket tydligt om att skyddet av upphovsrätten på internet inte kan se ut hur som helst. Enligt min mening går Ipred alldeles för långt i den bemärkelsen att det är orimligt att privata aktörer ska kunna begära ut enskilda internetanvändares IP-adresser. Rättighetsinnehavarna eller deras företrädare ska inte av samhället tilldelas uppdraget som polis.

På samma sätt är jag också kritiskt inställd till Sopa, som går ännu längre än Ipred. Att hålla internetoperatörer eller förmedlare som Facebook och Google ansvariga för vad enskilda personer lägger upp är att gå alldeles för långt. Risken med förslaget är att internet som vi känner det idag skulle bli ett minne blott. Vilken mellanhand skulle över huvud taget våga erbjuda möjligheten för användarna att lägga upp videor eller musik? Sidor som Facebook eller Youtube riskerar att helt försvinna, eller så skulle de behöva förändras till i det närmaste oigenkännlighet. Tobias Brandel har tidigare skrivit klokt på samma tema.

Nyligen rapporterade dock Kulturnyheterna att en handfull senatorer nu bestämt sig för att dra tillbaka sitt stöd till förslaget. Och i lördags meddelade majoritetens ledare Harry Reid att tisdagens planerade omröstning blivit skjuten på framtiden. Detta efter att en protestlista på över 4,2 miljoner namn lämnats över till senaten. Nyheterna är glädjande.

Internet är en teknisk landvinning som kommer att få konsekvenser för mänskligheten på ett sätt som vi ännu inte anar. På 20 år har hela vår relation till andra människor förändrats – vi kan skaffa information, konsumera kultur och skapa kontakt med människor i hela världen på några sekunder genom några enkla knapptryck. Vi som får vara med om detta demokratisprång kan skatta oss lyckliga. Att begränsa Internet är direkt farligt. Självklart ska inte internet vara laglöst – men lagstiftningen får inte utformas på ett sådant sätt att poängen med hela internet försvinner. Internet är en uppfinning som förändrar världen och historien. Ändå blir det lätt att vi tar det för givet. Framtidens möjligheter får inte förstöras av dagens problem.

/ Madeleine

Mer om Sopa här, här, här, här, härhär och här.

Tyck till om bibliotekets nya hemsida 7 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Vårt ledord i bibliotekspolitken är att biblioteken skall finnas där stockholmarna är och ha öppet när stockholmarna vill gå dit. Det handlar om de fysiska biblioteken: därför har vi öppnat tunnelbanebibliotek, biblioteket plattan i Kulturhuset och ökat öppettiderna på sommaren.

Men det gäller inte bara de fysiska bibliotekt. Även det digitala biblioteket skall vara tillgängligt.

Nu släpper biblioteket en betaversion beta.biblioteket.se av sin nya hemsida och vi vill gärna att ni går in och testar den! Senare i höst blir det dags att stänga ner den gamla och då måste biblioteket veta att den nya funkar bra för användarna! Innan dess ligger alltså båda sidorna uppe, så då kan ni jämföra, testa och lämna synpunkter. Vissa funktioner är ännu inte igång, så titta gärna först in på digitala bibliotekets blogg och läs om sidan.

Framför allt skiljer sig den nya från den gamla genom att den har en ny sökfunktion, samma som i mobilwebben m.biblioteket.se, ny grafisk form och struktur med fokus på sök, tydliga ingångar för inspiration, kalender för evenemang, biblioteksinformation och hur man använder biblioteket samt att den har direktnedladdning av våra e-medier.

Så gå in och påverka hur ditt bibliotek på nätet skall se ut!

/Madeleine

Mer om bibliotek: Ökade öppettider på stadens bibliotek, Biblioteket i mobilen!, Biblioteken, jämlikheten, kunskapen.

Fler hotspots i Stockholm 5 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen.
Tags: ,
1 comment so far

I förra veckan initierade Folkpartiet tillsammans med M och C en skrivelse i kulturnämnden och stadsarkivet om flera hot-spots i Stockholm.  Fler hotspots, dvs platser man avgifts- och lösenordsfritt kan ansluta sin dator, läsplatta eller telefon till internet via ett öppet trådlöst nätverk, borde vara en naturlig del av stadens strategi för IT-utveckling. 

Stadens bibliotek har öppna nätverk idag – men bara för dem med bibliotekskort. Jag tycker att det skall vara enklare att använda sig av nätverket, man skall kunna logga in även om man glömt sitt kort hemma eller om man inte har något kort alls. Stadens kulturinstitutioner bör gå före och visa vägen, men i förlängningen bör detta vara något som genomsyrar alla stadens bolag och förvaltningar som har hand om publika platser.

Dessutom finns en stor fördel för turister från utlandet. Med hotspotlösningar behöver turisterna inte oroa sig för några oväntade kostnader för internetsurfande under semestern. Det skulle öka Stockholms attraktionskraft som turiststad. Själv vet jag att tillgången till internet på hotell, bibliotek och kaféer påverkar min upplevelse av en stad jag besöker.

/Madeleine

SvD: Vad är en hotspot?

Jobbig sommar för Lukasjenka 28 juni 2011

Posted by AmandaValentin in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , ,
1 comment so far

I december förra året var det val i Belarus (Vitryssland), och demonstrationerna efter valet blev hänsynslöst nedslagna. I Flera veckor levde det belarusiska folket i något slags chocktillstånd. Under våren har domar mot flera av dem som deltog i demonstrationerna fallit, hårdare domar än någon kunnat förvänta sig. Och nu har den ekonomiska krisen drabbat Belarus hårt. Man kunde tro att detta skulle leda till en känsla av hopplöshet och maktlöshet bland folket, men det har snarare blivit tvärtom. När chocken hade lagt sig så var det bestående minnet från demonstrationerna på valnatten att man var så många, så många fler än tidigare, tiotusentals.

Under våren har regelbundna demonstrationer börjat äga rum, allting administerars via vkontakte, en rysk motsvarighet till facebook, som också belarusier använder. Det kallas ”revolution genom det sociala nätverket”. Andra har kallat det för ”handklappsrevolutionen” eller ”folkliga promenader”. I olika städer i Belarus samlas folk på det centrala torget för att hänga och promenera, utan slagord och plakat. Det kan tyckas oförargligt, men regimen har reagerat kraftfullt. I Minsk försökte polisen inför manifestationen i onsdags stoppa manifestationen genom att spärra av Självständighetstorget, men minskborna hittade andra ställen att träffas på. När Belarus firar sin officiella självständighetsdag den 3 juli, får man akta sig för att klappa i händerna åt fel saker – man får bara klappa åt krigsveteraner.

I Nasja Nivas webbteve ser man bilder från den 22 juni i Minsk, när hundratals människor deltog i manifestationen. Man ser hur polisen, som inte vet vem de skall gripa, nästan på måfå grabbar tag i folk i folkmassan. Bilar som kör förbi tutar för att visa stöd. En kille som tagit med sig en trumma har dock gått för långt och blir ganska omgående bortsläpad av polis.
 

(mer…)

Internetpolitik för Stockholms tillväxt 10 juni 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
add a comment

Igår deltog jag i ett morgonseminarium på Stockholms handelskammare på temat  ”Stockholm – digital motor för Sverige?”. Alok Alström från Boston Consulting Group presenterade rapporten Sverige online, som tydligt visar hur viktig internet är för företagens ekonomi – och kanske framför allt när det gäller den internationella konkurrenskraften. Deltog gjorde också David Mothander, nordisk policyansvarig på Google och Wilhelm Arnör, vd på IT-företaget Decerno

Internet hjälper utbud och efterfrågan att mötas och gör därmed marknaden mer effektiv.Vad kan Stockholms stad göra för att ge det svenska näringslivet förutsättningar att stå sig väl i den konkurrensen? För mig handlar det först och främst om två saker:  Staden, som en av aktörerna på den digitala marknaden, skall vara en bra uppköpare av digitala tjänster, en duktig beställare, som driver utvecklingen framåt. För det andra att staden som ägare av stora massor digital information ser till att denna blir tillänglig i så stor utsträckning som möjligt. Det handlar om arkiv och ärendehantering, men även om bilder och litteratur. Det handlar om medborgarens rätt till information och om förverkligande av näringsfriheten. Sedan finns det naturligtvis ett bredare sysätt, det som handlar om platser, om kluster, om utbildningsnivå, bättre lärarkompetens – men det är snarare en fråga om att skapa en stödjande miljö – det är inte internetpolitik i den smala betydelsen av ordet.

För några år sedan tog vi fram en Folkpartiets internetpolitik där vi formulerar våra politiska utgångspunkter. Jag försöker använda kulturpolitiken som en plattform för att driva denna internetpolitik. Vi har till exempel gett stadsarkivet ett uppdrag som vi kallar Chydeniusinitiativet. Det handlar om hur man  förverkligar offentlighetsprincipen i dag, lite av ett lokal PSI-direktiv – men vi var först!

Tiden är förbi då folk hävdar att internet är en fluga, skämtade Alok Alström från BCG , men faktum är att många fortfarande har svårt att närma sig frågan. Jag upplever att intresset inom politiken är lågt, och mycket beror det nog på att man uppfattar den som tekniskt komplicerad. Det är den förvisso, men man kan visst hitta sätt att ta ideologiskt grepp och formulera sig i politiska termer. De flesta politikområden består ju av flera dimensioner, roller och en uppsjö av tekninska lösningar. (Se till exempel på trafiken och vägnätet – det handlar om allt från körkortsregler, till asfaltsförädling, investeringskalkyler, trafikregler och skattesatser). Skillnaden är att vi när det gäller just internet kanske inte lyckats spjälka upp frågan ännu, och gärna talar om allt på en gång.  Ju snabbare vi kommer över den tröskeln, desto större blir möjligheterna för Stockholm och Sverige att fullt uttnyttja de möjligheter till utveckling som verktyget som internet erbjuder. 

Alok Alström, Wilhelm Arnör, David Mothander och jag.

Stockholms stadsteater 50 år! 22 oktober 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Igår fyllde Stockholms stadsteater 50 år, med jubileumspremiär av Nobelpristagaren Harry Martinssons stora rymdepos Aniara.

Det har varit en lång resa, som startade redan 1956 då Stockholm stadsteater AB bildades. Men det var först 1960 som teatern fick en lokal och invigdes i Folkets Hus på Norra Bantorget, med invigningsföreställningen Fårakällan av Lope de Vega.

Ända sedan starten har syftet varit att nå ut till stockholmarna och bli en angelägenhet för alla stadens invånare. 50 år efter premiären är man på god väg att just detta. Teatern aldrig har nått så många människor som idag. Under 2009 hade teatern drygt en halv miljon besökare och beläggningen var 92,5 procent. Det är drag kring Stadsteatern och det är fantastiskt att något av det bästa Stockholms stad har att visa upp är en kulturinstitution.  Här är en längre version av det tal som jag höll igår som stolt representant för ägarna – Stockholms stad och i slutändan stockholmarna: 

50 år – kan det vara något att fira? I 2000 år har människan känt att man behövt berätta historien för varandra.

Från lägerelden in i de stora teatersalongerna. Temat om att vara människa, om och om och om ingen. För att fira varandet och för att förstå levandet. På det skiljer sig inte 2010 års Stockholmare från alla generationer före oss. (mer…)

Crowd Culture – var med och bestäm! 22 oktober 2010

Posted by AmandaValentin in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Ju fler olika sätt det finns att finansiera kultur, desto friare blir kulturlivet. Ett kulturliv som är helt beroende av en finansiär, vare sig det är det allmänna, näringslivet eller marknaden, har en mycket begränsad rörelsefrihet.  När det gäller kulturfinansierring så skall det vara ”många bäckar små”. Alla möjligheter skall undersökas.

Fonden för Innovativ Kultur genomför nu ett försök med Crowdculture! Crowdculture är en webbaserad tjänst där användare med en insats på 150 kronor under testperioden styr medel till nya kulturprojekt, pengarna matchas med resurser från offentlighet och näringsliv. Testet pågår i tre månader, det blir spännande att se vilka slutsatser som kan dras. Ett dynamiskt kulturliv är en förutsättning för ett dynamiskt samhälle. Man får inte vara rädd för att bryta ny mark, ge sig ut på isen.

Vi slår oss för bröstet 9 september 2010

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: ,
25 comments

Idag skriver tidningen City om lokalpolitikers sociala (medie) förmågor.

Folkpartiets gruppledare Lotta Edholm får bra betyg, även om hon missat att svara på ett mail en gång.

Det är bra att medierna undersöker politikers närvaro inom sociala medier. Avståndet mellan medborgare krymper, och vi har också märkt att tröskeln för att höra av sig sänks. Exempelvis överträffar frågor i kommentarorsfältet vida de som kommer i mailform till roteln. Därtill kan fler se och ta del av de frågor som ställs och de svar som ges. 

Vi tycker också att vår blogg – Från huvudstad till världsstad – är ett bra verktyg för oss att kommentera andra i den politiska debatten.

Under augusti månad hade vi 44 inlägg och 293 kommentarer, och slog också nytt besöksrekord vilket var väldigt kul. Totalt har vi haft 4620 kommentarer och frågor sedan starten sommaren 2007.

/Teodor

Hur partipolitik förändras med de sociala medierna 25 mars 2010

Posted by Erik in Internet och kulturen.
Tags: , ,
2 comments

”När partipolitiken möter internet måste den förändras. Politiker som förmår bygg bra relationer med många människor över internet, och dessutom använda deras kunskaper på ett effektivt sätt, är de som verkligen kommer att dra nytta av internets kraft.”

Ungefär det var mitt huvudbudskap när jag härom veckan blev intervjuad av Per-Axel Janzon på Utbildningsradion om hur sociala medier förändrar partipolitiken.

Anledningen till intervjun var de seminarier Madeleine och jag höll för ett antal folkpartikandidater i mitten av februari (del 1 och 2). Programmet sändes tydligen häromdagen, men kan numer avlyssnas på UR Play.

Erik

Island vill bli journalistikens digitala Clondyke 23 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , ,
add a comment

New York Tímes rapporterar att det isländska Alltinget denna vecka kommer att diskutera en ny lag som kan göra Island till en frizon för Internet journalistik. Genom att hämta inspiration från en rad länders medialagar vill man uppnå ett bra skydd för journalister som vill pröva sina gränser. Det blir intressant att se om detta kommer att betyda något i praktiken, men oavsett det är detta ett lagförslag som är värt att studera närmare.

Madeleine

När kulturpolitik reduceras till organisationsreform 22 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

Kulturpolitiken blev: en organisationsreform.

Det är inte mycket kvar på mandatperioden nu, men säkert är att regeringens kulturpolitik har viktiga utmaningar för kulturlivet som fortfarande väntar på att bli hanterade. Det främsta exemplet på detta är utredningen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)  som presenterades för kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth idag.

Vi i Stockholms stad tog ställning för den s k portföljmodellen som den presenterades i kulturutredningen. Utredningens förslag var att Stockholm skulle få ett undantag och inte behöva ingå i modellen. (Läs mer om vad vi tycker om själva reformen i stadens remissvar 1 och 2). Skälen till detta kvarstår: staten riskerar flytta över sin egen byråkrati till landstinget, landstinget tvingas bygga upp en struktur för uppgifter man inte tidigare haft, Sveriges största teater Stockholms stadsteater riskerar avbräck samt att staten tvingar fram en ny regional struktur i ett län som undanbett sig detta.  

Man önskar kulturministern ett bättre öde. För även om denna reform skulle drabba Stockholm, och kanske förstöra en del, så är rimligen inte frågan vem som fördelar kulturpengarna den viktigaste i kulturpolitiken. För samtidigt som kulturdepartementet har koncentrerat sig på att arbeta med organisationsfrågor, så har man missat många andra viktiga och spännande utmaningar som kulturpolitiken står inför. 

Här är några förslag som regeringen borde ha tagit initiativ till:

En viktig utmaning är att den svenska kulturpolitiken alldeles för länge har handlat om hur verksamhet ska finansieras, och inte om hur tillväxten i kulturlivet kan stärkas. Det finns flera sätt att förändra detta:

  • Om svenskarnas kulturintresse ökade skulle kulturens kraft stärkas över samhället, och verksamheternas ekonomi förbättras. Det behövs en nationell politik för tillväxt i kulturpolitiken. Utgångspunkten bör vara att kvalitetskulturen ska nå fler medborgare så att intäkterna från biljettförsäljning ökar, och att väljarna ställer krav på högre kulturstöd.
  • Under många år har moderaterna argumenterat för att medborgarna ska ta större ansvar för kulturpolitiken och att sponsring är en viktig väg för detta. Nu har de haft makten över både kulturdepartementet och finansdepartementet under flera år. Men ingenting har hänt! Var är avdragsrätten?
  • Pensionssystemet har slagit hårt mot kulturlivets ekonomi. Den reform som skulle förändra detta har redan tagits fram men tyvärr ännu inte genomförts.

Ett annat sorgebarn är Kungliga Operan. Byggnaden är för liten för att ta emot internationella gästspel. Scenmaskineriet är i akut behov av renovering. Och Operans ekonomi är i fritt fall. Dessa problem måste åtgärdas. En början kan vara att ge Operan och Dramaten i uppdrag att samarbeta om sina verkstäder och administration. Det skulle ge avsevärda pengar över till att producera scenkonst.

En annan av den svenska kulturpolitikens viktigaste uppdrag har länge varit att så många som möjligt ska ha tillgång till hela det svenska kulturarvet. Internet ger helt nya förutsättningar för att producera och sprida film, musik, teater, opera, litteratur, foto, arkiv etc. Men de politiska initiativen för att förverkliga detta har varit mycket få. Här kommer några exempel:

  • Alla statliga museer borde fått uppdraget att göra sina elektroniska arkiv tillgängliga via internet, och märka upp det upphovsrättskyddade materialet med Creative Commons-licenser.
  • Istället för att se hur upphovsrätten kan förändras för att bejaka spridning och produktion av kultur, har man infört ipredlagen för att skydda dem som fortfarande tror att CD- och DVD-skivor är framtiden.
  • Nationalscenerna borde fått uppdraget att sända alla sina uppsättningar via Folkets hus och parkers nätverk av digitala biografer på 85 platser i hela landet. Då hade de inte bara behövt sända från Metropolitan – vilket i sig är strålande – utan också från de scener som alla svenska skattebetalarna har betalt.
  • Kungliga Bibliotekets insamling i projektet kulturarw3 borde inte fått ta paus. Det borde istället blivit ett central uppgift i det nya uppdraget

Madeleine

Sociala medier i valkampanjen – presentationen 20 februari 2010

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: ,
2 comments

Nu har vi precis avslutat det första seminariet om hur man kan använda sociala medier i valkampanjen – och varför man ska göra det.

Presentationen som jag och Madeleine använde finns här:

Utbildning för FP-kandidater

Diskussionen blev mycket kul och givande tycker vi och det vore kul om ni som deltog ville bidra med era erfarenheter även här på bloggen.

Underlaget till seminariet finns i:

På internet handlar politiken om att bygga relationer – del 1

På internet handlar politiken om att bygga relationer – del 2

Erik

På internet handlar politiken om att bygga relationer – del 2 18 februari 2010

Posted by Erik in Internet och kulturen.
Tags: ,
2 comments

Madeleine och jag arbetar som sagt med en utbildning för folkpartister som ställer upp i valet. Du hittar första artikeln här.

Förhoppningen är att ni som läser har kloka synpunkter och idéer om vad vi mer borde säga och prata om. Texten har i en tidigare version publicerats i ett studiecirkelmaterial hos Studieförbundet vuxenskolan.

På internet handlar politiken om att bygga relationer – del 2

Erik Jennische

Strukturomvandlingen

Det finns dock inte heller någon anledning att tro att intresset för politik skulle ha minskat; valdeltagandet är relativt konstant och på internet är politik ett av de absolut största ämnena (titta på bloggar.se). På en marknad skulle därför en slipad entreprenör se partiernas reträtt från medborgarnas politiska medvetande och lansera en helt ny produkt, som bättre uppfyller vad medborgarna efterfrågar. Precis om ekonomin, genomgår just nu partipolitiken en snabb strukturomvandling.

Och det är precis vad som hänt sedan 1990-talet: Efter Miljöpartiet och Kristdemokraterna kom Ny demokrati, och sedan har antalet nya parter exploderat: Sjukvårdspartiet, Pensionärspartiet, alla Skånepartierna, mängder av kommunpartier, Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ, Junilistan – och nu senast Piratpartiet.

(mer…)

På internet handlar politiken om att bygga relationer – del 1 17 februari 2010

Posted by Erik in Internet och kulturen.
Tags: ,
12 comments

På lördag ska Madeleine och jag hålla en utbildning för Folkpartiets kandidater i valet om hur man kan använda sociala medier i valkampanjen. Vi sitter nu och förbereder vad vi ska prata om och behöver kloka synpunkter och kommentarer. Vi är väldigt tacksamma för all input.

En av utgångspunkterna för utbildningen kommer att vara den studiecirkel för politiker som vill blogga som vi förra året tog fram tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan. I studiecirkeln finns ett teorikapitel vars första del av två jag har uppdaterat nedan, och som alltså beskriver vilka förändringar som vi kommer att prata om.

Studiecirkeln (som av någon anledning inte finns på SV:s hemsida) handlar inte i första hand om hur man gör för att blogga eller vilka tekniska verktyg som är de viktigaste. Utgångspunkten är istället att något mycket radikalt har hänt i människors relation till medierna, och att detta ställer helt nya krav på politiker som vill nå framgång.

Erik

På internet handlar politiken om att bygga relationer – del 1

Erik Jennische

Det var inte många år sedan vi hade en kulturminister som tog strid mot ägarkoncentrationen på massmediemarknaden, och förklarade att den var ett hot mot mångfalden i medierna. Massmedieägarna tog högljutt striden tillbaka och förklarade att kulturministerns lagförslag var ett hot mot yttrandefriheten.

Sammanhanget den debatten fördes i har förändrats radikalt. Nu är det tydligt för de flesta att vi lyssnar allt mindre på såväl etablerade politiker som massmedier, och att deras oligopol på opinionsbildningen är över. Något har hänt i partipolitiken och i massmedierna som förändrat förutsättningarna för politiskt arbete för alltid.


(mer…)

Folkpartiet bjuder in alla till programarbetet 10 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
add a comment

Under den gångna valperioden har Folkpartiet i Stadshuset arbetat hårt för att hitta nya former att utforma politiken. Internet erbjuder ju fantastiska möjligheter att låta många vara med och påverka politiken.

Lotta Edholms och min blogg är två exempel, liksom min Wiki där man kan vara med att ta fram skrivelser som vi ska lägga i idrottsnämnden samt alla våra recept som är program som läggs ut på remiss och sedan antas av Folkpartiets styrelse.

Nu inbjuder vi alla intresserade att delta i programarbetet inför den kommande mandatperioden.  Se Svd idag. Jag hoppas många tar chansen – partimedlemmar eller inte.

Madeleine

Till dig som tvivlar på de sociala mediernas genomslagskraft 15 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: ,
2 comments

Ibland är jag ute och talar om sociala medier. Ofta handlar det om de är en tillfällig fluga och om problemen som kommer i de sociala mediernas spår. Självklart bär nya företeelser med sig även nya utmaningar som måste lösas – t ex integritetsfrågor och mobbningsproblematik på nätet.

Sociala medier och Internet är dock en revolution vars effekter vi endast börjat se effekterna av. För er som inte är övertygade se följande Youtube-klipp om Social Media Revolution och häpna.

Madeleine

Stockholmarna ska ha kontroll över informationen – Ny liberal internetpolitik 14 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
12 comments

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att vi liberaler behöver utveckla en principfast internetpolitik på alla politiska nivåer i samhället, från EU till den kommunala nivån.

Sedan i somras har vi i Folkpartiet därför arbetat med att ta fram en internetpolitik för Stockholms stad med utgångspunkt i att informationen som staden äger och producerar måste vara fritt tillgänglig för medborgarna. (Politiken har utformats tillsammans med många kloka medborgare på vår utvecklingsblogg och på vår wiki.)

Nu har arbetet med denna politik blivit färdigt, och den publiceras i en rapport från Folkpartiet i Stockholms stad. Rapporten sammanfattas också av vår gruppledare Lotta EdholmSvd Brännpunkt.

Det övergripande målet med politiken är att frigöra information så att stockholmarnas insyn i stadens förvaltning ökar, och deras inflytande över politiken och verksamheten förstärks.

Jag har arbetat och skrivit mycket med olika internetrelaterade frågor de senaste åren, allt från IPRED, upphovsrättens förändring, öppenheten i stadens kulturinstitutioner, telekompaketet etc. Dessutom har det varit en mycket intressant och viktig upplevelse att använda olika internetverktyg som blogg och wiki för att kommunicera med stockholmare och skapa politik tillsammans.

På kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus gör vi avvägningar varje dag om hur vi ska blir mera öppna. Det är inte bekvämt, men att få vara med och delta i ett arbete som faktiskt, jämfört med hur det sett ut tidigare, bara innebär mervärde vad gäller öppenhet är en stimulerande utmaning för mig som politiker.

Madeleine

Bifall till motionsbifall 25 november 2009

Posted by annaws in Internet och kulturen.
Tags: ,
add a comment

Ett stort steg för Folkpartiet. Så beskriver Upsala Nya Tidning landsmötets beslut att bifalla Madeleines m fl motion om en ny upphovsrättslagstiftning. Vi håller med. Ett mycket viktigt steg.

Anna