jump to navigation

Acta-avtalet under granskning 23 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , , , , ,
add a comment

EU-kommissionen beslutade igår att skicka Acta-avtalet till EU domstolen innan ett slutligt besked i frågan tas. EU-domstolen ska granska om avtalet bryter mot grundläggande värden, såsom yttrandefriheten och dataskyddet.

Det är naturligtvis mycket glädjande att avtalet äntligen får en ordentlig rättslig prövning. Förhoppningsvis ställs också de frågor som behövs för att avtalet, i sin nuvarande form, ska fällas.

Internet är en av mänsklighetens absolut största innovationer. Alla nya lagförslag borde ha detta i åtanke, och föregås av en djupgående analys av hur förslaget påverkar viktiga värdena såsom yttrandefriheten och dataskyddet. Målet måste vara att skapa en lagstiftning som både gynnar den kunskaps- och kulturexplosion som fildelning och annan teknik innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen.  Att istället kriminalisera teknik som möjliggör för människor att ta del av kunskap och kultur de aldrig haft tillgång till tidigare är direkt stötande. Politikens uppgift ska inte, och får inte, vara att begränsa och beskära Internets användning.  

/Madeleine

DN: EU-domstolen granskar Acta-avtalet
Jag har tidigare skrivit om Acta-avtalet här och här

Internet under attack 27 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , , , , ,
4 comments

Enligt uppgift undertecknade igår 22 av EU:s medlemstater, däribland Sverige, och EU-kommissionen Acta-avtalet. Undertecknandet är visserligen en symbolhandling, det är först efter att frågan har behandlats i Europarlamentet som avtalet kan ratificeras, men att Sverige på detta sätt i det tysta har bundit upp sig till att godta detta hemlighetsfulla avtal är minst sagt bekymmersamt.

Från den svenska regeringens sida har det varit locket på. Ingenstans på regeringens hemsida finns information om att Acta-avtalet har skrivits under, den senaste gången Acta ens nämns är i ett pressmeddelande från i april 2010. Den öppenhet och transparens i förhandlingarna som den svenska regeringen sagt sig arbeta för lyser med sin frånvaro.

Hela förhandlingsprocessen har istället präglats av ett hemlighetsmakeri, vilket naturligtvis både känns mycket tveksamt ur ett demokratiskt perspektiv samtidigt som det spär på misstankarna kring att det så kallade ”handelsavtalet” istället handlar om att skapa en ny upphovsrättslag. Justitieminister Beatrice Ask (M) medgav dessutom vid gårdagen interpellationsdebatt att åtminstone varumärkeslagen kommer att behöva ändras om Sverige ska kunna ansluta sig till Acta-avtalet.

I Polen har undertecknandet lett till massiva protester och demonstrationer. Och den franske EU-parlamentarikern Kader Arif, som var utsedd av EU att övervaka förhandlingarna, har till och med avgått från sin post i protest.  Han menar att avtalet “…kan få stora konsekvenser för våra medborgares liv, och ändå görs allt för att Europaparlamentet inte ska ha något att säga till om.”  Detta bådar naturligtvis inte gott.

Avtalet jämförs av många med Sopa, som jag skrivit om tidigare, och påstås också ha samma förödande effekter för Internet. Jag hoppas verkligen inte att det är så. Vi får inte under några som helst omständigheter godkänna ett avtal som gör internetoperatörerna till nätpoliser, med uppgift att bevaka och stoppa allt som kan tänkas göra intrång i upphovsrätten. Dessutom måste man fråga sig hur detta egentligen skulle gå till, är tanken att de ska undersöka varenda bifogade fil och länk och stoppa allt som verkar misstänkt. Då kan vi verkligen tala om massövervakning.

Nej, politikens uppgift kan inte vara att sätta gränser för Internets användning utan bör istället söka efter metoder att bejaka den nya tekniken. Målet måste vara att skapa en lagstiftning som både gynnar den kunskaps- och kulturexplosion som fildelning och annan teknik innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen. Även med ett kort historiskt perspektiv är det svårt att förstå varför det skulle vara omöjligt.

Internet är något av det största som hänt mänskligheten, fullt jämförbart med revolutionen kring boktryckarkonsten. Tillgängligheten till information via Internet är vårt århundrades viktigaste bildnings- och kulturfråga. Denna tillgänglighet får aldrig förhandlas bort!

/Madeleine

Fler artiklar här och här.

Kulturhuset Rekomärkt 30 augusti 2011

Posted by AmandaValentin in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

För några veckor sedan satte vi kaffet i vrångstrupen, när det stod i tidningen att Kulturhuset inte fått den så kallade rekomärkningen. Rekomärkningen handlar om att kulturhus, konsthallar och museer skall ge skäligt betalt till konstnärer som ställer ut. Det baseras på MU-avtalet, som är framtaget av Konstnärernas Riksorganisation KRO. Hur kunde det bli så? Vi vet ju att Kulturhuset har tydliga mål att ha schyssta avtal med konstnärer, musiker och andra. Alla skall ha betalt för sitt arbete. Stockholms stad bestämde sig redan tidigt för att följa avtalet, medan det ännu höll på att utarbetas. Att se till att fler skall kunna leva på sin konst är ett politiskt mål för oss, det är en av anledningarna till att vi har infört det vi kallar växtpengar.

Det visar sig att det hela berodde på att Kulturhuset placerats i kategori 1, och därmed jämförts med de stora konsthallarna och muserna och konstinstitutionerna. Men Kulturhuset och KRO har gemensamt placerat Kulturhuset i kategori 2 och 4, beroende på vilka utställningsytor inne i huset vi talar om (små eller stor utsällningssalar, utrymmen i passager och vid trappor mm). Nu har misstaget rättats till.

Med andra ord. Kulturhuset är reko mot konstnärer. Men det innebär naturligtvis inte att vi nu lutar oss tillbaka. Stadens kulturinstitutioner måste kontinuerligt se över sitt sätt att arbeta med konstnärer – som en stor aktör på marknaden har man en viktig roll att spela.

Ja till kvalitet – nej till koffert 14 april 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen.
Tags: , , ,
5 comments

Idag presenterade Folkpartiet liberalernas kulturpolitiska arbetsgrupp, bestående av Christer Nylander, Jasenko Selimovic och jag själv, ett liberalt kvalitetsmanifest; ”Kvalitet – kulturens kompassnål.”  Manifestet kan du hitta här, i Folkpartiet liberalerna kulturblogg. Manifestet visar vilken inriktning vi anser att framtidens kulturpolitik skall ha. Vi är övertygade om att kulturen är lika viktig för informationssamhället som oljan för industrisamhället. Det handlar inte längre om kvantitet att skapa strukturer för att tillgängliggöra kultur, det handlar om att fylla dessa strukturer med kvalitativt innehåll. Politikerna skall hållas på armlängs avstånd från kvalitetsbedömningarna, men har ett ansvar för att det i samhället finns förutsättningar för ett kreativt och dynamiskt kulturliv.

En hel del av detta håller vi på att genomföra i Stockholm, men även staten kan ha en mera aktiv roll.

Folkpartiet säger också nej till att gå vidare med förslaget till Christ Heisters koffertmodell för en regionalisering av kulturstödet innan en utvärdering skett av de regioner som nu har fått stöd enligt denna modell.

Som vi konstaterat tidigare; kulturen kommer bli en valfråga och vi liberaler har ett särskilt ansvar. Vi lever i en brytningstid, utmaningarna och möjligheterna har kanske aldrig varit större.

Radions kulturnytt rapporterar.

 /Madeleine

När kulturpolitik reduceras till organisationsreform 22 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

Kulturpolitiken blev: en organisationsreform.

Det är inte mycket kvar på mandatperioden nu, men säkert är att regeringens kulturpolitik har viktiga utmaningar för kulturlivet som fortfarande väntar på att bli hanterade. Det främsta exemplet på detta är utredningen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)  som presenterades för kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth idag.

Vi i Stockholms stad tog ställning för den s k portföljmodellen som den presenterades i kulturutredningen. Utredningens förslag var att Stockholm skulle få ett undantag och inte behöva ingå i modellen. (Läs mer om vad vi tycker om själva reformen i stadens remissvar 1 och 2). Skälen till detta kvarstår: staten riskerar flytta över sin egen byråkrati till landstinget, landstinget tvingas bygga upp en struktur för uppgifter man inte tidigare haft, Sveriges största teater Stockholms stadsteater riskerar avbräck samt att staten tvingar fram en ny regional struktur i ett län som undanbett sig detta.  

Man önskar kulturministern ett bättre öde. För även om denna reform skulle drabba Stockholm, och kanske förstöra en del, så är rimligen inte frågan vem som fördelar kulturpengarna den viktigaste i kulturpolitiken. För samtidigt som kulturdepartementet har koncentrerat sig på att arbeta med organisationsfrågor, så har man missat många andra viktiga och spännande utmaningar som kulturpolitiken står inför. 

Här är några förslag som regeringen borde ha tagit initiativ till:

En viktig utmaning är att den svenska kulturpolitiken alldeles för länge har handlat om hur verksamhet ska finansieras, och inte om hur tillväxten i kulturlivet kan stärkas. Det finns flera sätt att förändra detta:

  • Om svenskarnas kulturintresse ökade skulle kulturens kraft stärkas över samhället, och verksamheternas ekonomi förbättras. Det behövs en nationell politik för tillväxt i kulturpolitiken. Utgångspunkten bör vara att kvalitetskulturen ska nå fler medborgare så att intäkterna från biljettförsäljning ökar, och att väljarna ställer krav på högre kulturstöd.
  • Under många år har moderaterna argumenterat för att medborgarna ska ta större ansvar för kulturpolitiken och att sponsring är en viktig väg för detta. Nu har de haft makten över både kulturdepartementet och finansdepartementet under flera år. Men ingenting har hänt! Var är avdragsrätten?
  • Pensionssystemet har slagit hårt mot kulturlivets ekonomi. Den reform som skulle förändra detta har redan tagits fram men tyvärr ännu inte genomförts.

Ett annat sorgebarn är Kungliga Operan. Byggnaden är för liten för att ta emot internationella gästspel. Scenmaskineriet är i akut behov av renovering. Och Operans ekonomi är i fritt fall. Dessa problem måste åtgärdas. En början kan vara att ge Operan och Dramaten i uppdrag att samarbeta om sina verkstäder och administration. Det skulle ge avsevärda pengar över till att producera scenkonst.

En annan av den svenska kulturpolitikens viktigaste uppdrag har länge varit att så många som möjligt ska ha tillgång till hela det svenska kulturarvet. Internet ger helt nya förutsättningar för att producera och sprida film, musik, teater, opera, litteratur, foto, arkiv etc. Men de politiska initiativen för att förverkliga detta har varit mycket få. Här kommer några exempel:

  • Alla statliga museer borde fått uppdraget att göra sina elektroniska arkiv tillgängliga via internet, och märka upp det upphovsrättskyddade materialet med Creative Commons-licenser.
  • Istället för att se hur upphovsrätten kan förändras för att bejaka spridning och produktion av kultur, har man infört ipredlagen för att skydda dem som fortfarande tror att CD- och DVD-skivor är framtiden.
  • Nationalscenerna borde fått uppdraget att sända alla sina uppsättningar via Folkets hus och parkers nätverk av digitala biografer på 85 platser i hela landet. Då hade de inte bara behövt sända från Metropolitan – vilket i sig är strålande – utan också från de scener som alla svenska skattebetalarna har betalt.
  • Kungliga Bibliotekets insamling i projektet kulturarw3 borde inte fått ta paus. Det borde istället blivit ett central uppgift i det nya uppdraget

Madeleine

Stockholmarna ska ha kontroll över informationen – Ny liberal internetpolitik 14 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
12 comments

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att vi liberaler behöver utveckla en principfast internetpolitik på alla politiska nivåer i samhället, från EU till den kommunala nivån.

Sedan i somras har vi i Folkpartiet därför arbetat med att ta fram en internetpolitik för Stockholms stad med utgångspunkt i att informationen som staden äger och producerar måste vara fritt tillgänglig för medborgarna. (Politiken har utformats tillsammans med många kloka medborgare på vår utvecklingsblogg och på vår wiki.)

Nu har arbetet med denna politik blivit färdigt, och den publiceras i en rapport från Folkpartiet i Stockholms stad. Rapporten sammanfattas också av vår gruppledare Lotta EdholmSvd Brännpunkt.

Det övergripande målet med politiken är att frigöra information så att stockholmarnas insyn i stadens förvaltning ökar, och deras inflytande över politiken och verksamheten förstärks.

Jag har arbetat och skrivit mycket med olika internetrelaterade frågor de senaste åren, allt från IPRED, upphovsrättens förändring, öppenheten i stadens kulturinstitutioner, telekompaketet etc. Dessutom har det varit en mycket intressant och viktig upplevelse att använda olika internetverktyg som blogg och wiki för att kommunicera med stockholmare och skapa politik tillsammans.

På kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus gör vi avvägningar varje dag om hur vi ska blir mera öppna. Det är inte bekvämt, men att få vara med och delta i ett arbete som faktiskt, jämfört med hur det sett ut tidigare, bara innebär mervärde vad gäller öppenhet är en stimulerande utmaning för mig som politiker.

Madeleine

Bifall till motionsbifall 25 november 2009

Posted by annaws in Internet och kulturen.
Tags: ,
add a comment

Ett stort steg för Folkpartiet. Så beskriver Upsala Nya Tidning landsmötets beslut att bifalla Madeleines m fl motion om en ny upphovsrättslagstiftning. Vi håller med. Ett mycket viktigt steg.

Anna

FP sade ja till att utreda ny upphovsrätt 21 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , ,
7 comments

Folkpartiets landsmöte sade just ja till den motion som jag tillsammans med andra har skrivit om en reformerad upphovsrätt. Partiet ställer sig därmed bakom en utredning som ser över vilka förändringar som behövs av lagstiftningen för att få ett regelsystem som upprätthålls och bejakar utvecklingen. Våra tre yrkanden bifölls med tillägget att det ska vara givet att upphovsrätten finns kvar. Detta låg redan i motionen. Våra yrkanden var:

1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger

Detta innebär ett genombrott i Folkpartiet för uppfattningen att dagens upphovsrättslagstiftning är en del av problemet och måste reformeras.  Det betyder att upphovsrätten måste hävdas, men att det måste ske på nya sätt i Internetsamhället. Upphovsrättslagen ska reformeras – inte avskaffas.

Folkpartiet tar  ett ordentligt kliv framåt mot en modern syn på upphovsrätten som ett sätt att både säkra den intellektuella äganderätten samtidigt som Internets möjligheter bejakas.  Folkpartiet drar därmed upp en skiljelinje mot dem som står för ett stelt försvar av nuvarande ordning och erkänner att tiderna förändrats. (mer…)

Ny upphovsrättslagstiftning: Utskottet på Folkpartiets landsmöte har bifallit Madeleines motion 19 november 2009

Posted by annaws in Internet och kulturen.
Tags: , ,
7 comments

Just nu pågår Folkpartiets landsmöte i Växjö. Madeleine har tillsammans med ett antal andra folkpartister skrivit en motion med förslag om en ny upphovsrätt på Internet. Motionen har nyss bifallits av utskottet för näringspolitik och företagande, vilket visar att det finns ett stort stöd inom Folkpartiet för en ny upphovsrättslagstiftning. Motionen kommer att behandlas av landsmötet imorgon.

För en ny upphovsrätt på Internet

Motionärer: Madeleine Sjöstedt, Stockholm, David Ekstrand, Uppsala, Daniel Forslund, Johanneshov, Jonas Förare, Spånga, Erik Jennische, Stockholm, Seved Monke, Stockholm, Teodor Koistinen, Stockholm, Olle Nilsson, Umeå, Patrik Silverudd, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:
1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger

Under de senaste åren har användningen av Internet och de möjligheter till informationsutbyte, åsiktsbildning, faktainhämtning och kulturkonsumtion som detta ger lett till mångaviktiga diskussioner. Genom nya lagar och domslut ställs nu frågan på sin spets. Ska politikens uppgift vara att sätta gränser för Internets användning eller att söka efter metoder att bejaka den nya tekniken? (mer…)

Internet har revolutionerat kulturpolitiken – Folkpartiet i Stockholm svarar på Folkpartiets kultursamråd 19 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Internet är vår tids stora revolution. Det viktiga – och mest fascinerande – med nätet och alla dess funktioner, är inte framförallt de tekniska detaljerna i sig, utan vad den tekniska utvecklingen har fört med sig. Det demokratiska samtalet är förändrat, precis som möjligheterna att få kunskap och sprida kultur. Därför måste upphovsrättslagstiftningen förändras. Det behövs en utredning om hur den exakt ska utformas för att kunskap och kulturen ska kunna spridas maximalt samtidigt som kulturskaparna får förutsättningar att producera ny kultur. Utredningen ska lägga en grund för fortsatta diskussioner inom EU:s ram.

(mer…)

Stockholm inför creative commons – en del av ett tillgänglighetspaket 17 november 2009

Posted by annaws in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , ,
19 comments

Stockolms gömda samlingar ska bli mer tillgängliga för invånarna. Därför beslutar kulturnämnden idag att införa Creative Commons som licenssystem för Stadsarkivets och Stadsmuseets bilder. Detta blir början på ett arbete med en policy för användningen av digitala bilder från Stockholms stads samlingar.

I våras gav kulturnämnden kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en policy för publicering av digitalt material, i syfte att tillgängliggöra stadens samlingar. Förvaltningen föreslår som inriktning ett system med symboler som anknyter till det internationella licenssystemet Creative Commons, vilket tydligt markerar i vilken utsträckning och på vilket sätt olika bilder och texter får användas. Creative Commons kommer även att kompletteras med fler symboler för Stockholms stads samlingar. Förvaltningen får nu i uppdrag att fortsätta arbeta med denna inriktning, för att sedan återkomma med en konkret policy för det digitala materialet.

Detta beslut är ett i raden av beslut för att tillgängliggöra information, kultur och kulturarv på Internet. Häromdagen presenterade vi det så kallade Chydeniusinitiativet, vilket innebär att Stadsarkivet får i uppdrag att arbeta med hur offentlighetsprincipen ska tillämpas med den nya informationstekniken. Stockholms stad har infört en första applikation i öppen källkod och kulturnämnden har fattat beslut om att lägga upp tillgänglighetsguiden i öppet format på nätet. Folkpartiet i Stockholm har också haft ett öppet programarbete om Internetpolitik.

Ge oss gärna fler tips på hur stadens arbete och material kan tillgängliggöras digitalt eller hur vi kan använda Internet bättre i vår kommunikation!

Madeleine

DN

Modern och omodern filmpolitik 8 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
1 comment so far

Förutsättningarna för filmproduktion ser helt annorlunda ut idag än för några år sedan. Statens filmpolitik måste hänga med i utvecklingen. Det är kontentan av den filmutredning som presenterades idag. Jag välkomnar en modernare syn på filmen. Men jag saknar, som så ofta, en skarp analys av Internets fördelar för spridning av kulturen.

Med Mats Svegfors i spetsen har utredningen gjort en grundlig översyn av den statliga filmpolitiken och kommit fram till flera intressanta slutsatser, bland annat att ett filmavtal är mycket svårt att få ihop och är ohållbart, eftersom bara biografen är representerat som visningsfönster i filmavtalet. Dagens filmscen ser annorlunda ut. Jag tror att han har rätt. Filmen behöver en statlig policy. Därför är rimligt att, som Svegfors föreslår, låta det statliga anslaget till filmstöd behandlas i budgetarbetet som andra kulturanslag.

Men de mest uppfriskande förslagen handlar om att modernisera stöden till filmen, där fokus ligger på att öppna filmstöden för andra visningsfönster än biografen och att stimulera digitalisering. Exempelvis ska förhandsstöden till filmproduktion nu kunna ges till film som har premiär i andra visningsfönster än biografen, flera andra stöd anpassas till digitalt format och en nationell satsning på digitalisering ska göras. Teknikutvecklingen skapar möjligheter. Det är glädjande att filmpolitiken delvis anpassas till det.

Utredningen föreslår också ett nytt produktionsstöd – Ny film – ska införas, för att stimulera nyskapande filmprojekt. Detta går i linje med regeringens förslag om en fond för nyskapande kultur som en fortsättning på Framtidens kultur och är mycket välkommet som ett sätt att finansiera nyskapande kulturprojekt.

Så finns det förstås delar som handlar om upphovsrätt och fildelning. Mats Svegfors markerade tydligt på presskonferensen att detta varit en viktig del av arbetet och utredningen fastslår att utgångspunkten ska vara att villkoren för producenter och konstnärliga upphovsmän ska förbättras. En tydlig fot sätts ned i utredningens motivering för att ta bort 5 mkr som idag satsas på åtgärder mot olovlig hantering av film: ”Arbetet mot bla.a. illegal fildelning är generellt viktigt, men det kan ifrågasättas om det ska vara en uppgift för filmpolitiken att ekonomiskt stödja den opinionsbildning som branschen själv bedriver.”

Den sista formuleringen kan bara applåderas. Självklart är det inte statens uppgift att bedriva opinionsbildning av detta slag. Men jag saknar en diskussion om vilka positiva effekter Internet och spridning av film kan ha. Den analys som görs handlar om problemen med illegal fildelning, att det länge saknats legala alternativ och att Ipred-lagen fungerat väl. Det föreslås att arbetet för att främja den legala filmmarknaden och motverka illegal hantering av film ska integreras i Filminstitutets utåtriktade verksamhet.

Bättre än så hade jag väntat mig. En utredning som handlar om film och presenteras 2009 måste på riktigt analysera Internets fördelar och hur vi kan uppmuntra spridning av film – inte bara se de problem som också. Dessutom är fildelning som teknisk metod kanske inte alls det som är dominerande om några år. Låt oss prata om Internet och vilka fördelar det har och hur det kan utnyttjas, istället för att fastna i problemen. I långa loppet kommer detta att leda till flera filmkonsumenter vilket även kommer produktionen till del.

Madeleine

Klen förståelse för internet i Folkpartiets kultursamråd 1 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Folkpartiet släppte häromdagen ett underlag för samråd om kulturpolitiken. Behovet av att modernisera kulturpolitiken är stort. Men tyvärr visar samrådet en något ålderdomlig syn både på kulturen och på arbetsformen.

Texten, som det är meningen att vi ska diskutera internt i partiet, visar bland annat att Folkpartiet sitter kvar i den bidragmässiga synen på kulturen, istället för att se hur det offentliga kan stödja kultursektorn till tillväxt, men också att partiet inte vågat ta till sig de spännande utmaningar som internet erbjuder. För mig ger internet möjligheter till båda kunskap och kultur som tidigare generationer bara kunde drömma om.

Jag hoppas därför att det är många kulturintresserade liberaler som vill vara med och författa ett gemensamt svar på samrådet. Framförallt behövs svar på frågor som inte ställs. Det finns så många bra erfarenheter att redovisa. Västra Götalandsregionen, där Lars Nordström och Folkpartiet har ansvaret, anförs i kulturutredningen som ett gott exempel. I flera kommuner runtom i landet har kloka folkpartister ansvar för kulturen, och även här i Stockholm har vi under några år försökt utmejsla en liberal kulturpolitik.

Jag tror att en öppen diskussion är det bästa sättet att svara på samrådet, där vi alla kan ta till oss och svara på andras synpunkter. Ett utkast till svar finns på min wiki och det vore toppen om ni ville skriva och kommentera rakt in i texten. Om inte så skicka svaren till mig eller kommentera här på bloggen så lägger vi in det i texten.

Svaret på samrådet skriver vi här. Det finns även instruktioner för hur man gör.

Jag vill dessutom passa på att beskriva några av mina huvudsakliga synpunkter på frågorna i samrådet, framförallt de som rör internet:

(mer…)

S ställer sig på musikbolagens sida 1 oktober 2009

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Efter en tids debatt om musikförlagens hot om stämning som stoppat ett gästspel på Stadsteatern och som hänger över föreställningen De tre musketörerna, ger sig plötsligt oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S) in i debatten. Hans artikel på Brännpunkt den 30 september är uppseendeväckande, då han väljer att ställa sig på musikbolagens sida mot Stockholms stadsteater.

Madeleine svara på Brännpunkt idag med den här artikeln:

S i armkrok med musikbolagslobbyn

Varken konstnärliga bedömningar eller juridiska tolkningar av avtal är en politisk uppgift. Men det bekymrar inte Socialdemokraterna i Stockholms stadshus som i armkrok med musikbolagslobbyn kritiserar en av stadens mest lyckosamma verksamheter, Stockholms stadsteater. Efter en tids debatt om musikförlagens hot om stämning som stoppat ett gästspel på Stadsteatern och som hänger över föreställningen De tre musketörerna, ger sig plötsligt oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S) in i debatten (SvD 30/9) och menar att ”det bör stå utom tvivel för alla som har sett föreställningen att musiken spelar en avgörande roll” och att det därför inte är ”mer än sunt förnuft att Stadsteatern bör inhämta tillstånd från upphovsmännen och ersätta dem för användandet av deras verk.”
(mer…)

”Record company lawsuits a ‘threat to free culture'” – Madeleine i The Local 28 september 2009

Posted by Erik in Internet och kulturen.
Tags: ,
add a comment

The Local har precis översatt och publicerat Madeleines artikel om musikbolagens strategi att stämma teatrar. Översättningen till engelska finns här.

Erik

Vad svarar jag på detta? 24 september 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: ,
4 comments

Idag skriver Stim på svd en replik på min artikel i tisdags. Men vad är det egentligen de är oense med mig om? De kommenterar inte hur musikbolagen beter sig, och säger inte emot att stämningar har blivit en affärsidé.

Någon läsare som har ett bra förslag till hur jag ska tolka och bemöta Stims artikel?

Madeleine

Är stämningar den nya affärsidén? 22 september 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: ,
16 comments

Sedan i våras har Universal och flera andra musikbolag försökt sätta stopp för Stadsteaterns succéföreställning De tre musketörerna. Redan i april hotade de med stämning om teatern fortsatte spela uppsättningen, och i augusti gjorde de det igen.

Jag befarar att detta är en del av en ny affärsidé för de stora musikbolagen. Genom att ifrågasätta det existerande avtalet som finns mellan Stim och Svensk scenkonst, och hota med att stämma teatrar, hoppas de vinna intäkter de inte annars har rätt till. Det kan få allvarliga konsekvenser för upphovsmännen, som har rätt att få betalt, och för teatrarna, som vill sprida musik och naturligtvis ska betala för sig. Jag skriver om detta i en artikel i Svenska dagbladet idag.

Artikeln grundar sig på ett brev från Svenska musikförläggareföreningen, och två brev från Universal.

Madeleine

Breven finns här:

Brev från SMFF s 1Brev från SMFF s 2

Brev från SMFF i pdf

Brev från Martin Ingeström

Brev från Universal

Är stämningar musikförlagens nya affärsidé?

– Svd Brännpunkt 22/9 2009

Kan det vara så att hot och stämningar är musikförlagens nya affärsidé när skivförsäljningen har gått ned? Den frågan ställer sig kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) efter den strid som blossat upp efter att en föreställning på Stockholms stadsteater stoppats av upphovsrättsskäl.

En strid har blåst upp kring upphovsrätten. Stockholms stadsteater står i fokus då en föreställning stoppats och en spelar under hot från musikförlagen. Fokus riktas mot upphovsrätten. Håller upphovsrättsinnehavarna på att skjuta fram sina positioner? I så fall kan det få allvarliga konsekvenser för upphovsmännen, som har rätt att få betalt, och för teatrarna, som vill sprida musik och naturligtvis ska betala för sig.

Svenska musikförläggarföreningen (SMFF) skriver i ett brev till mig att jag sprider ”felaktig information” när jag menar att musikförlagen inte respekterar Stim-avtalet, och att jag ”ensidigt pekar finger” (osäkert dock på vad) i diskussionen om Stadsteaterns uppsättning De tre musketörerna. Brevet är precis som hela musikindustrins process mot Stadsteatern denna sommar ett hot mot den fria kulturen i Stockholm.

(mer…)

Vad händer med upphovsrätten i kulturpropositionen? 21 september 2009

Posted by Erik in Internet och kulturen.
Tags: ,
4 comments

I förmiddags presenterade Lena Adelsohn Liljeroth kulturpropositionen på en intressant presskonferens. Vi sitter just nu och läser propositionen och hoppas förstås att regeringen tagit intryck av det Stockholms stad skrev i sitt remissvar.

Madeleine skrev flera artiklar om vilka slutsatser regeringen borde dra inför arbetet med propositionen. Några av huvudpunkterna var att det behövs en utredning om utmaningarna för upphovsrätten när kultur kan spridas lätt över internet, och hur de statliga kulturinstitutionerna och museerna bättre kan använda internet för att tillgängliggöra kulturarvet. Läs artiklarna här och här.

Om det finns fler som läser texten där ute får ni gärna komma med kommentarer, eller förslag till hur Stockholms stad bör förhålla sig till propositionen.

Erik

Läs mer om propositionen här: DN, Svd, Kulturekonomi

Varför respekterar inte musikbolagen stimavtalet? 10 september 2009

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Folkpartiet Stockholms Stadshus
Pressmeddelande
2009-09-10

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och idrottsborgarråd

Jonas Uebel
pressekreterare
076-12 29 177

Madeleine Sjöstedt (FP):

Varför respekterar inte musikbolagen stimavtalet?

– Att upphovsmännen nu sagt ja till att deras låtar får ingå i De tre musketörerna, medan musikbolagen försökt stoppa det, visar tydligare än någonsin att de stora musikbolagen agerar på eget bevåg.

– Det är oacceptabelt att musikförlagen försöker stoppa teaterföreställningar under förevändning att upphovsmännen sagt nej, trots att vi har ett fungerande stim-avtal som garanterar att upphovsmännen får betalt. Har stim-avtalet slutat gälla?

Det frågar sig kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) med anledning av att de flesta upphovsmän säger ja till att deras musik får ingå i Stadsteaterns ”De tre musketörerna”.

– Att bolagen inte har fått tag på upphovsmännen på tre månader skapar ytterligare frågetecken kring deras relationer. Musikförlagen representerar uppenbarligen inte publiken, men representerar de upphovsmännen eller bara sig själva? avslutar Madeleine Sjöstedt (FP).

Måndagen var musikens dag 8 september 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Igår fick musiken mycket plats i medierna. Efter Madeleines brev till Paul Simon om att han inte borde stoppa den lettiska pjäsen Sound of Silence, visade det sig att Simon inte alls hade stoppat pjäsen, utan att det var musikbolaget Universal Music Publishing AB som hade gjort det. Se SvD, DN, Aktuellt, Kulturnyheterna, Mitt i musiken, ABC, Metro.

Igår presenterades också ett program för musiken i Stockholm, med bland annat krav på att musiker som anlitas av staden ska få betalt och att det ska bli mer musik på gator och torg. Se DN, DN, Mitt i musiken, ABC.

Anna