jump to navigation

Fem arkitektkontor tävlar om Liljevalchs utbyggnad 12 mars 2013

Posted by jonasuebel in Från huvudstad till världsstad.
trackback

Nu är det klart vilka arkitektkontor som kommer att vara med och tävla om att få utforma utbyggnaden av Liljevalchs, som beslutades om i stadens budget.

I december 2012 inbjöd Fastighetskontoret till prekvalificering avseende projekttävling för tillbyggnaden av Liljevalchs. Hela 99 arkitektkontor anmälde sitt intresse för att delta i arkitekttävlingen om utformningen av tillbyggnaden. Bland bidragen märks såväl svenska tävlingslag som lag sammansatta av utländska företag från Norge, Danmark, Storbritannien, Japan, Holland, Tyskland, Italien eller Spanien i samarbete med ett svenskt kontor. Många av de intresserade är väl etablerade arkitektkontor.

Syftet med tävlingen är att ta fram förslag till utformning av en tillbyggnad till konsthallen med stark egen identitet och respektfullt förhållningssätt till den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden på den intilliggande parkeringsplatsen ska utöka utställningsmöjligheterna.

Nu är fem ”finalister” utvalda att delta i arkitekttävlingen. De arkitektkontor som nu erbjuds att vara med i den vidare processen är

·  SNØHETTA – Jorunn Sannes – Greger Ulf Nilsson
·  WINGÅRDHS-Ingegerd Råman – Claes Söderqvist – Petter Hauffman
·  LUNDGARD & TRANBERG – Charlotte Sabroe – Finn Reinbothe
·  KENGO KUMA & ASS – BELATCHEW ARK – SWECO – Ulrika Wärmling
·  Petra Grip – Ulf Nordfjell – Sune Nordgren

Nedan följer motiveringen kring de olika förslagen

SNØHETTA – JORUNN SANNES – GREGER ULF NILSSON
Ansökan visar på ett mycket väl sammansatt team med mycket goda referenser. Teamet har en bred sammansättning med djup kunskap i arkitektur och konst. De mycket relevanta referensobjekten visar på en bredd och ett djup med god materialkunskap och erfarenhet av tekniskt intensiva lokaler med specifika krav.

WINGÅRDHS – INGEGERD RÅMAN – CLAES SÖDERQVIST –
PETTER HAUFFMAN
En mycket intressant kombination av gedigen gestaltningsförmåga och konstnärlig stringens. Den väldokumenterade ansökan har mycket goda och relevanta referenser som visar hur teamets breda kompetens återspeglas i yttre form. Referensobjekten har kombination av stram och lekfull gestaltning med en hög grad av genomförande.

LUNDGARD & TRANBERG – CHARLOTTE SABROE – FINN REINBOTHE
En gedigen ansökan som visar hur teamet med stor inlevelse hanterar ett projekts särart. De redovisade referensobjekten visar på en stor erfarenhet av mycket relevanta projekt som talar om hur teamet arbetar med funktion och logistik i en tydlig form. Referensobjekten presenterar hur teamet arbetat med hantering av ljus under varierande geografiska förhållanden. Förmågan till hantering av kulturhistoriska miljöer är även väl dokumenterad.

KENGO KUMA & ASS – BELATCHEWARK – SWECO – ULRIKA WÄRMLING
Ansökan presenterar tydligt hur teamet arbetar med konstnärligt inriktad arkitektur. De mycket goda referensobjekten visar hur teamet väl hanterar gestaltning av skala, ljus och material i kombination. Gestaltningen av fasad och skala är extra ordinärt och suggestivt hanterad.

PETRA GIPP – ULF NORDFJELL – SUNE NORDGREN
Ansökan visar på ett eget, idéburet uttryck med skulpturala kvaliteter. Ansökan presenterar väl valda referensobjekt som alla inte är genomförda men som visar på projekt med en god hantering av gestaltning i kulturhistoriska miljöer. Det väl sammansatta teamet uppvisar självständig analys och presenterar infill-projekt i den lilla skalan med god behandling av relationen ute – inne.

Jonas

Kommentarer»

1. Nu är arkitekttävlingen på Liljevalchs igång! | Från huvudstad till världsstad - 26 mars 2013

[…] insupa miljön på plats i detta unika hus. Vilka arkitektkontor det rör sig om kan du läsa om här och mer om hur uppdraget och tävlingen kom till kan du läsa om här och […]

2. ”Liten” tillbyggnad på Liljevalchs | Från huvudstad till världsstad - 27 februari 2014

[…] att Wingårdh Arkitektkontor AB genom Gert Wingårdh och Ingegerd Råman har vunnit arkitekttävlingen för en tillbyggnad på Liljevalchs konsthall, för bidraget […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: