jump to navigation

Hoten mot kvinnliga konstnärer måste stoppas! 8 mars 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
2 comments

konstnärlig frihet

Om konstnärerna hotas, hotas demokratin. Därför tar jag idag initiativ till en kartläggning av hoten mot kvinnliga kulturskapare för att kunna upprätta en handlingsplan. 

Folkpartiet lyfter återigen jämställdhetsfrågorna. Jag känner igen mig och blir glad. Idag, internationella kvinnodagen, kommer flera initiativ från Folkpartiet för ett mer jämställt Sverige. På Expressens debattsida skriver folkpartisterna Maria Arnholm, jämställdhetsminister, Helene Odenljung, kommunalråd Göteborg, och Ewa Bertz, gruppledare FP Malmö, att det är dags att fotboja kvinnokränkarna. Till Ekot meddelar Christer Nylander att det i det kommande förslaget till nytt partiprogram kommer att ställas krav om att i första hand fördrubbla jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen och om inte det ger resultat införa en tredje pappamånad.

Och själv skriver jag på SvD Brännpunkt att Stockholms stad ska inleda ett arbete för att stärka den konstnärliga friheten för kvinnliga kulturskapare med bakgrund av den senaste tidens uppmärksammade fall av hat och hot. Jag känner den skräck hatet leder till. Att detta ska tysta Stockholms fantastiska konstnärer får inte hända. Förtrycket av kvinnliga konstnärer måste få ett slut.

För att få större kunskap om hur hoten ser ut kommer staden att inleda en kartläggning av hoten mot den konstnärliga friheten i allmänhet och mot kvinnliga kulturskapare i synnerhet. Med ett sådant kunskapsunderlag kommer staden sedan bjuda in kulturlivets aktörer i syfte att upprätta en handlingsplan för att stärka den konstnärliga friheten. Hoten är outhärdliga och måste lyftas fram i ljuset. För mig personligen står detta arbete högst på dagordningen. I mitt arbete inom kulturbiståndet har jag sett det med egna ögon. Om konstnärerna hotas, hotas demokratin. Det får inte hända i Sverige. Det får inte hända i Stockholm. 

Jämställdheten har alltid varit en liberal hjärtefråga. Från 1800-talets kamp för juridisk jämställdhet, det tidiga 1900-talets kamp för politisk jämställdhet till  1900-talets kamp för välfärdslösningar som gör vardagslivet och arbetslivet mer jämställt. Att Folkpartiet idag tar så många initiativ till ökad jämställdhet visar med all tydlighet att den liberala kampen för ökad jämställdhet fortsätter.

/ Madeleine

Se även Sveriges Radios inslag idag

Det stora äpplet 23 december 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
1 comment so far

För en person som är intresserad av kultur är New York alltid en stor inspiration. Vid mitt senaste ganska korta privata besök fick jag många nya tankar och idéer med hem i bagaget. Guggenheim-museet är ju inte bara ett av världens vackraste museer, utställningarna håller också högsta klass – och har ofta enligt mitt tycke ett hanterbart format  tack vare den ganska begränsade utställningsytan. Denna gång såg jag den tankeväckande utställning Chaos and Classicism: Art in France, Italy, and Germany, 1918–1936 som beskriver utvecklingen från experimenterandet inom konsten före första världskriget till en återgång till klassiscismen som såsmåningom leder till fascismens och nazismens väl uttänkta formspråk. Man behöver inte åka till New York för att se denna fina utställning. Generöst nog finns den även att tillgå på nätet se här. Min ambition är att arbeta för att Stockholm i framtiden blir en möjlig anhalt för världsutställningar som denna. På vägen dit måste digital tillgänglighet stå högt på agendan. (mer…)

Teatertrakasserier 16 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

Sveriges radios Ekoredaktion rapporterade igår om förskräckande resultat i en undersökning av hur vanligt det är med sexuella trakasserier inom svensk teater. 

Svensk arbetsmarknad har under de år jag varit yrkesarbetande genomgått en förändring till det bättre. Det finns skäl att tro att teatervärlden är stadd i samma förvandling, men har en längre bit kvar.

Man kan ha många teorier om vad fördröjningen beror på. Ofta får man som kulturpolitiker höra att ”teatern är en så speciell arbetsplats” och så vidare. Så är det på vissa sätt, men teatern är inte alls så annorlunda som en del vill göra den till. Från ägarsynpunkt och bidragsgivarsynpunkt måste teatern demokratiskt och juridiskt fungera som vilken annan arbetsplats om helst. 

I den pågående diskussionen som Stadsteaterns chef Benny Fredriksson och jag har om utvecklingen av teatern som arbetsplats, har han fått uppdraget att stå värd för ett samtal om hur förhållandena ser ut vid Stockholms teaterscener, och vad som kan göras för att förbättra dem. (Den medarbetarenkät gjordes för ett par månader sedan vid Stadsteatern hade dock bättre resultat än Ekots enkät.) Även de fria teatergrupper som stöds av staden ekonomiskt kommer att inbjudas, precis som företrädare för de fackliga organisationerna och de kommersiella teateraktörerna.

 Stockholms stadsteater kommer också att avbryta ordinarie arbete nästa tisdag 10.30 – 12.00 för att diskutera hur arbetet för en arbetsplats fri från trakasserier ska kunna förverkligas.

Toleransen för det konstnärliga får aldrig bli en ursäkt för att godta det oacceptabla.

Madeleine

Se också bl a  SVT, DN, SvD

En modern sportjournalistik 11 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
add a comment

Sportspegeln igår handlade om elitidrott och föräldraskap. Ett såväl ambitiöst som intressant grepp för oss som är intresserade av idrott som en viktig del i samhället och inte bara som resultatmaskin.

Andra viktiga insatser kring idrotten som värderingsbärare görs ofta av Johan Esk i DN (tyvärr saknas flera av hans utmärkta krönikor på dn.se, bland annat den idag), särskilt då han framförde Pia Sundhage som tänkbar förbundskapten för herrlandslaget i fotboll. Men hur kan det komma sig att det som i övriga samhället är självklara diskussionsfrågor – hur könsrollerna förstenar och förlamar – inom idrotten är kontroversiellt att ens reflektera kring?

Idrotten samlar många människors vilja, tid och ambitioner. Den uppbär även ansenligt ekonomiskt stöd från det offentliga. Därför bör det vara självklart att samma förändringskrav och förnyelsevilja som ställs inom samhället i övrigt även återfinns inom elitidrotten. Av detta ser vi alltför lite idag och inte heller media fyller rollen som pådrivare. Men vi är många som noterar de försök som görs.

Madeleine

Bh-löst – måste man bry sig? 24 juni 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
1 comment so far

Malmö fritidsnämnd har beslutat att kvinnor kan få bada topless i stadens simanläggningar. Tänk vad politiker tvingas ägna sig åt.

Jag har svårt att tänka mig någon fråga för jämställhet som intresserar mig mindre.

Det finns många områden där kvinnors likabehandling fortfarande är långt borta. Det är riktiga problem att kvinnor diskrimineras i arbetslivet, politiken, storföretagen, familjen och inom idrotten. Diskussionen om överdelslöst är en pseudofråga och bör behandlas som en sådan.

Men eftersom jag är politiker så har jag fått frågan om vad jag tycker i själva ”sakfrågan”. Att det är en icke-fråga, men om jag måste tycka så är det rimligt att man visar respekt mot andra genom att klä sig på ett sätt som anses det gängse i badhus – med överdel. På samma sätt som jag inte tar emot besökare på mitt arbetsrum i mysdräkt, även om det skulle kännas bekvämt för mig.

Nu har även jag tyckt i denna fråga – gäsp.

Madeleine

Nytt konstgräs på Sätra BP 1 juni 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: , , ,
6 comments
DSC01623

Madeleine Sjöstedt på plats.

På nästa idrottsnämnd (9/6) kommer ärendet om en ny 7-manna konstgräsplan på Sätra bollplan upp. Idag var Madeleine Sjöstedt på besök för att kolla in läget. Sätra SK flickfotboll, som idag spelar på de totalt tre planerna, har de senaste åren varit mycket framgångsrika, med totalt fyra finaler i St Erikscupen och en av dessa gånger kunnat titulera sig ”Bäst i stan”. Klubben har ett stort upptagningsområde med tjejer från alla åldrar och etniciteter, och man driver också en gratis fotbollsskola. Denna satsning på konstgräs är bara en i ledet för att försöka vrida rätt den många gånger ojämna fördelningen av medlen mellan flick- och pojkidrott. Vi satsar också mer än någonsin på ridsport och andra utpräglade tjejidrotter.

DSC01627

Om jag fick en pokal varje gång nån sa så...

DSC01626

Ännu fler pokaler!

Teodor

Långt till jämställd idrott 15 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
2 comments

DN har i två stor artiklar satt fokus på att pojkar får en betydligt större del av medlen som går till idrotten. Väldigt bra att denna fråga kommer upp, tycker jag. I morse fick jag debattera den i Svt.

Att det är en stor snedfördelning av stöden inom idrotten har många skäl. Grovt förenklat kan man säga: att pojkar spelar i lag – flickor ägnar sig mera åt individuella idrotter, pojkar är mera intresserade att komma in i idrotten – många flickor vet inte vad de ska efterfråga, pojkar ägnar sig idrott som betalas av skattebetalarna – flickor betalar ofta mest själva, pojkars idrottande kräver ofta dyra anläggningar- med flickor är det inte alltid så.

(mer…)

Bära kvinnokläder är straffet 9 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
2 comments

rosa-fotboll1

Flera än jag har reagerat mot den grabbiga delen av fotbollen. Jennifer Wegerups krönika i fredagens Sportblad är mycket läsvärd. Inte bara för att hon skriver om idrott på ett nytt, och för mig roligt och intressant, sätt utan också för vad hon tar upp.

Nanne Bergvall har hyllats för sina tränarinsatser. Wegerup påpekar att person, värderingar och resultat hänger ihop. Precis som jag, blir hon lättad och glad då en manlig elittränare tar avstånd från machofasoner och straffet i en brasiliansk fotbollsklubb att man får bära rosa kvinnokläder om man misslyckas!

Man kan verkligen fråga sig varför vi ska behöva bli så lyckliga över att en man i hans position säger detta. Det borde vara självklart, men är det inte.

Det fanns förra året 67.833 licensierade damer av totalt 270.896 spelare. Bland 12-14-åringar var 62.247 registrerade varav 23.157 flickor. trots att var tredje/fjärde spelare är kvinna är det herrfotbollen som sätter dagordningen.

En högre status för damfotbollen och flera kvinnor i publiken är ett par av lösningarna på problemet. Men ansvaret är inte i första hand kvinnornas – det är männens.

Madeleine

Om Ulfs fru och Erlings sambo, av Bertils mor 6 februari 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur för fler.
Tags: , ,
3 comments

Trots att flera av våra mest imponerande atleter är kvinnor så domineras nästan alla idrotter av män, ännu fler företräds av män och kommenteras av män på sportsidorna. Som idrottsborgarråd tvingas man höra på det ena och andra.

Ett svårslagnet rekord slog Jan Majlard i SvD idag när han skriver om landets idrottsminister som ”Ulfs fru”, trots att minister ändå är ett steg högre på karriären än såväl partiledare som landshövding och ordförande för SJ. Men finaste för Majlard är väl att vara man, kan man tro.

(mer…)

Ridsatsningen förstärks 30 januari 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Stockholms stad arbetar sedan 1999 med ett omfattande plan för att förstärka ridsporten i Stockholm. Sedan dess har ca 103 miljoner kronor använts till att upprusta ridskolorna i Grimsta, Enskede, Farsta mm.

Under de kommande två åren kommer nu ytterligare 130 miljoner kronor att tillsättas för ytterligare behov som finns, och dessutom byggs en helt ny ridanläggning i Sätra. (DN idag, Tidningen Ridsport))

Under flera år har situationen för Ågesta ridskola – Stockholmsområdets största – varit problematisk. Men anläggningen ska nu upprustas för att kunna välkomna människor med funktionshinder på ett bättre sätt än förr.

Ridsporten engagerar många flickor i Stockholm, och är dessutom en utmärkt ledarskola inför framtiden. Dessutom är det den viktig insats för att utjämna de historiska orättvisorna i hur mycket staden har satsat på idrotter som domineras av pojkar.

Ett annat perspektiv på hästsport 3 november 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

I Stockholm gör vi en stor satsning på ridsporten. De fem kommunala anläggningarna i Grimsta, Åkeshov, Farsta, Sätra och Enskede byggs om till en enhetlig, högre standard. Ridsatsningen är en viktig del i vårt arbete med att få fler unga, ofta flickor, att röra sig. Vi vet att just flickor rör sig mindre än pojkar. Vi vet också att de helst vill att kommunen satsar på ridning.

Men en intressant artikel i Dagens Industri tar upp en annan viktig anledning till varför satsningar på ridsporten är bra.

(mer…)

Beslut i idrottsnämnden – konstgräs på Johannes BP 15 april 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

dagens möte i Stockholms stads idrottsnämnd fattades beslut om att upprusta Johannes bollplan med konstgräs, ny belysning och nya stängsel. Dessutom renoveras rakbanorna för friidrott. Detta kommer att vara ett viktigt lyft för idrottsföreningarna i Vasastan och resten av innerstan där bristen på fotbollsplaner varit stor. Arbetet kommer att inledas i vinter och bli klart under början av 2009.

Stockholms stad har satsat mycket på konstgräsplaner de senaste åren och med beslutet om Johannes bollplan så har det totalt blivit 40 planer runt om i staden. Satsningen har inte bara varit bra för fotbollen i allmänhet, utan har också givit en mycket tydlig jämställdhetseffekt. Mellan 2001 och 2006 ökade antalet fotbollsspelande barn och ungdomar i Stockholm med 2500. Av dessa var hela 1750 flickor. Den allmänna bedömningen är att detta till stor del beror på det ökade utbudet av konstrgräsplaner.

Erik

Alvik basket har väntat i 50 år, men nu händer det 4 mars 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
6 comments

Pressmeddelande, 2008-03-04

Madeleine Sjöstedt (fp), kultur- och idrottsborgarråd

IDROTTSHALL BYGGS VID STORA MOSSENS IP

– Stockholm har ett stort behov av fler idrottshallar eftersom vi vill att fler unga ska motionera. Därför är det glädjande att vi tillsammans med Alvik basket och fastighetsföretaget Kungsleden kan presentera planer på en ny idrottshall vid Stora Mossens idrottsplats.

(mer…)

Upprop från folkpartikvinnor: Bojkotta Lindex? 20 december 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
1 comment so far

Folkpartiet liberalerna

PRESSMEDDELANDE

2007-12-20

Dags att bojkotta Lindex?

– När Lindex kastar ut kvinnorna ur styrelsen är det dags för oss medvetna kvinnor att kasta ut Lindex-kortet ur plånboken. Företaget har en föråldrad kvinnosyn som får oss att vilja använda Kol-14- metoden. Om man vill dra något riktigt gammalt över sig kan man sätta på sig Lindex kläder. Hur kan ett företag som helt riktar sig mot kvinnor inte anse sig behöva kvinnlig kompetens och erfarenhet i styrelsen?

Det säger ett antal ledande liberala kvinnliga politiker från folkpartiet i dag.

(mer…)

Fler flickor spelar fotboll 11 september 2007

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
3 comments

Redan i våras kunde vi berätta om den kraftiga ökningen av flickor som spelar fotboll i Stockholm. Av de 2500 nya unga fotbollsspelarna som tillkommit de senaste fem åren är hela 1750 av dem flickor. Faktum är att fotboll är flickornas andrasport efter ridning. Det är naturligtvis jättebra och sporrar oss till fortsatt kraftiga satsningar på såväl fotbollsplaner som andra idrottsanläggningar.

I samband med att damlandslaget i dag premiärspelar mot Nigeria i fotbolls-VM uppmärksammar även Per Ahlin detta i en notis på DN:s ledarsida (ej på nätet). Det är jättebra att den mer vardagliga effekten av de svenska framgångarna inom damfotbollen lyfts fram tycker vi. Per, hans kollegor på ledarredaktionen och alla andra som intresserar sig för Stockholmsidrottens expansion kan med fördel titta till den här bloggen för att hålla sig uppdaterade.

Peter

(mer…)

Stockholm måste hitta fler ytor för fotboll 6 juli 2007

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Pressmeddelande 2007-05-25

– De senaste åren har det skett en ökning av antalet barn och ungdomar som spelar fotboll. Särskilt glädjande är att allt fler tjejer söker sig till fotbollen.

– Därför måste vi hitta fler ytor där barn kan spela fotboll. Mest akut är behovet i innerstaden, på Söder och på Kungsholmen.

– Detta är en riktad jämställdhetssatsning på en idrott som lockar allt fler tjejer. Jag vill fokusera på jämställdhetsperspektivet när jag idag bjuder in idrottsrörelsen till dialog i ett stort och unikt rådslag. Vi kommer bland annat att diskutera hur framtida idrottsinvesteringar ska fördela sig, avslutar Madeleine Sjöstedt (fp).

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av nya siffror från Stockholms stads idrottsförvaltning som visar på en ökning av antalet barn och ungdomar som spelar fotboll. Mellan åren 2001-2006 har antalet utövare ökat med 2500 spelare, av dessa är 1750 flickor. Idrottsborgarrådet har därför gett idrottsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på var nya ytor för fotboll kan anläggas.

FAKTA:

Fotbollsspelare 7-20 år Stockholms stad:

2001 var 20 800 spelare anmälda, varav 4450 flickor

2006 var 23 300 spelare anmälda, varav 6200 flickor

Detta innebär en ökning med 2500 spelare varav 1750 flickor.

Källa: Idrottsförvaltningen