jump to navigation

Viktiga förändringar i kulturstödet – replik i SvD 11 november 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
trackback

I går replikerade Madeleine på tidigare debattinlägg om kulturstödet i SvD.

Susin Lindholm tycker i SvD 3/11 att jag tar till ”fula knep” och att jag inte vill ha en hederlig och saklig debatt. Tyvärr tar förbundsdirektören i Sveriges Dramatikerförbund inte chansen att initiera just en saklig debatt när hon får möjligheten på kultursidan i en av Sveriges största tidningar. Det stannar vid ett konstaterande att kulturstödet är ”fluffigt” och att kulturen är underfinansierad. Det är oklart om Susin Lindholm tycker att dagens otydliga riklinjer är att föredra eller om det är några andra existerande riktlinjer hon jämför med? Några konstruktiva förslag på hur de föreslagna riktlinjerna borde förbättras lämnar hon tyvärr därhän.

Avseende finansieringen så konstaterar jag att fria teatrar, dansscener, konstscener och så vidare erhöll 70,6 miljoner kronor per år när vi tog över makten 2006. I och med årets budget har vi totalt höjt den summan till 116 miljoner, det vill säga ett ökat anslag med över 46 miljoner.

Sedan blir det nästan tragikomiskt när Claes Wahlin i SvD 8 /11 raljerar över att han vill se samrådssvaren och konspiratoriskt frågar vad som har ändrats i förslaget till kulturstöd efter samrådsgenomgången. Svaren på detta har sedan länge legat tillgängliga för envar på stadens hemsida under ”Insyn”. Där kan vem som helst läsa samtliga remissvar i sin helhet och i tjänsteutlåtandet står det tydligt vilka justeringar som gjorts efter remissomgången. Har man så starka synpunkter som Claes Wahlin så borde man, om man vill bli tagen på allvar, åtminstone bemöda sig att läsa förslaget.

Det nya kulturstödet, som samtliga partier i kulturnämnden förutom V står bakom, innehåller några mycket viktiga förändringar jämfört med tidigare riktlinjer:

• Förstärkt fokus på kvalitet

• Förstärkt fokus på publik verksamhet

• Möjlighet att söka för 3-årig programverksamhet och fler ansökningstillfällen

• Ett nytt utvecklingsstöd införs

• Flerkulturella program ges högre prioritet

• Förstärkt referensgruppsarbete med ökad transparens och förändrat arbetssätt inom kulturförvaltningen

Stödet till kulturen är viktigt. Ett bristande förtroende från medborgarna kring användningen av kulturmedlen skulle få förödande effekter. Därför behöver man såväl i dag som i framtiden berätta vad man ansöker om medel till. Det är självklart att bidrag bara ska gå till dem som har en demokratisk grundsyn och som värnar mänskliga rättigheter. Däremot skulle det vara mig främmande att ha synpunkter på vilka uppsättningar som till exempel teatrarna sätter upp.

Jag är övertygad om att alla dessa punkter är nödvändiga för ett vitalt och kreativt kulturliv där det fria kulturlivet även har möjlighet till långsiktighet. Inte minst viktigt är att det nya stödet klart avpolitiserar kvalitetsbedömningarna och verkligen ser till att armlängds avstånd upprätthålls mellan politik och kulturliv, samt hur sakkunniga utvärderare och referensgrupper genom bedömningar kan stimulera utvecklingen inom kulturlivet.

Madeleine Sjöstedt (FP) Kultur- och fastighetsborgarråd.

SVD: Konstruktiva förslag efterlyses

Kommentarer»

No comments yet — be the first.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: