jump to navigation

Beklagligt beslut av länspolismästaren 11 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
6 comments

I dagens DN och SvD kan man läsa att länspolismästare Mats Löfving, till både stockholmsklubbarnas och min stora förvåning, beslutat att inte förlänga den rabatt på 75 procent av de poliskostnader som klubbarna måste betala för polisens bevakning vid deras matcher. I och med detta beslut går länspolismästaren inte bara emot en enig polisstyrelse, vilken rekommenderar att Stockholm ska förlänga klubbarnas rabatt i väntan på regeringens utredningsförslag i frågan, utan också det delbetänkande som regeringens utredare Björn Eriksson lämnade så sent som i april i år. Minst sagt ett beklagligt beslut av Löfving.

Jag har flertalet gånger skrivit om det orimliga i att polisen, den myndighet som sköter ordningen i samhället och som vi gemensamt finansierar, på detta sätt tar betalt för sina tjänster. Regeringen är också med rätta kritisk till att idrottsklubbar kan tvingas betala höga avgifter till polisen och att de lokala tolkningarna av reglerna är så olika. Det leder till att konkurrensen snedvrids och att det blir dyrare att genomföra idrottsevenemang.

Nej, polisens ”extraskatt” är orimlig på många olika sätt. Särskilt i sin nuvarande form och tillämpning. Den följer inte rättssamhällets principer på likställdhet och förutsägbarhet, och att polisen genom dagens ordningslagstiftning indirekt kan bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som får förekomma är inte godtagbart. Vi måste få ett entydigt regelverk som fungerar utifrån dagens situation. Innan ett sådant är på plats bör polisen upphöra med att ta betalt för sina tjänster. Länspolismästare Mats Löfving bör därför snarast tänka om.

/Madeleine

DN: Slopad polisrabatt kostar miljoner
SvD: Polisrabatten slopas

Läs tidigare bloggposter om att polisen tar betalt:
Polisens fakturering
Polisens fakturering ses över – men kulturen då?
Polisens extraskatt för idrottsevenemang är orimlig
Polisens pris
Polisen bör fokusera på att lösa brott
Fel med polisens extraskatt
Polisen får inte avgöra Sveriges kultur- och idrottsliv

Polisens fakturering ses över – men kulturen då?? 17 november 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
4 comments

Det är bra att justitieminister Beatrice Ask (M) nu meddelar att den nya nationella samordnaren mot våld vid idrottsevenemang Björn Eriksson ska se över ordningslagstiftningen, vilken medger polisen att ta betalt för sin bevakning vid offentliga evenemang om de anses bedrivas med vinstsyfte. Regeringen är med rätta kritisk till att idrottsklubbar kan tvingas betala höga avgifter till polisen och att de lokala tolkningarna av reglerna är så olika. Det leder till att konkurrensen snedvrids och att det blir dyrare att genomföra idrottsevenemang.

Men det är mycket märkligt att justitieministern inte med ett ord nämner kulturen. Kulturevenemang, såsom festivaler och konserter, drabbas ju i minst lika hög grad som idrotten av regelverket! Menar justitieministern att enbart idrottens behov ska tillgodoses i översynen är det mycket märkligt? En översyn av regelverket måste givetvis undersöka konsekvenserna för både idrotten och kulturlivet. Allt annat är fullständigt oacceptabelt.

Att polisen genom dagens ordningslagstiftning indirekt kan bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som får förekomma är inte godtagbart. Vi måste få ett entydigt regelverk som fungerar utifrån dagens situation. Innan ett sådant är på plats bör polisen upphöra med att ta betalt för sina tjänster.

/Madeleine

SR Ekot: Polisens räkningar till idrottsklubbar ses över

Polisens extraskatt för idrottsevenemang orimlig 14 november 2011

Posted by frankander in Okategoriserade.
3 comments

I dag skriver Madeleine på DN Stockholms debattsida med Peter Mellqvist, ordförande AIK Ishockey AB och Mats Larsson, ordförande Djurgården Hockey AB om polisens extraskatt med anledning av att polisen i dag kommer börja ta betalt för sina insatser i samband med derbyt mellan AIK och Djurgården.

”Polisens extraskatt ruckar på den grundläggande principen att den myndighet som har att upprätthålla statens våldsmonopol ska finansieras gemensamt. Ytterst handlar det ju om att vi alla har rätt att få skydd av staten mot våld – att vi alla är lika inför lagen. Det ingår i polisens uppdrag, till och med dess kärnverksamhet, att just sköta ordningen vid olika arrangemang som medborgarna besöker”, skriver Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd tillsammans med Peter Mellqvist, ordförande AIK Ishockey AB och Mats Larsson, ordförande Djurgården Hockey AB i DN i dag.

”Den enskilda medborgarens rätt till skydd vid en offentlig tillställning kan ju aldrig villkoras av om arrangören betalt polisen eller inte. Skyddet är och måste vara absolut. Att polisen tar betalt för sina insatser är därför djupt problematiskt och konsekvenserna måste omedelbart ses över. Vi befinner oss på ett sluttande plan om mötesfriheten riskerar att villkoras av att man kan betala för sig”, skriver Madeleine Sjöstedt (FP), Peter Mellqvist och Mats Larsson.

”Nej, polisens ”extraskatt” är orimlig på många olika sätt. Särskilt i sin nuvarande form och tillämpning. Den följer inte ens rättssamhällets principer på likställdhet och förutsägbarhet. Lagen måste därför ses över och tills detta är gjort bör polisen omedelbart upphöra med att ta betalt för sina tjänster”, skriver Madeleine Sjöstedt (FP), Peter Mellqvist och Mats Larsson.

Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/polisens-extraskatt-for-idrottsevenemang-orimlig

Polisens pris – SVT Gomorron Sverige 25 oktober 2011

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
5 comments

Imorse var Madeleine med i Gomorron Sverige och diskuterade det faktum att polisen allt oftare har börjat ta betalt för sin bevakning i samband med olika typer av evenemang. Det är efter kritik från Riksrevisionen som Rikspolisstyrelsen har infört hårdare riktlinjer för hur polisen ska ta betalt vid exempelvis musik­festivaler och idrottsevenemang där extra polisinsatser behövs. Du hittar hela inslaget här:http://svt.se/embededflash/2578645/play.swf

Vi har flertalet gånger skrivit om det orimliga i att polisen, den myndighet som sköter ordningen i samhället och som vi gemensamt finansierar, på detta sätt tar betalt för sina tjänster. Dessutom leder ordningslagens otydlighet på denna punkt till att tillämpningen från polisens sida varierar kraftigt beroende på var i landet man befinner sig. Exempelvis fick musikfestivalen Metaltown i Göteborg en räkning på 470 000 kronor från Polismyndigheten, medan Sweden Rock Festival i Sölvesborg inte behövde betala något alls. Elitserielaget Luleå Hockey, som bedriver sin elitverksamhet i bolagsform, får betala 100 000 kronor för bevakningen när laget möter konkurrenten Skellefteå. Men när det är dags för returmöte får Skellefteå, som bedriver sin elitversamhet i föreningsform, ingen räkning från Polisen i Västerbotten.

I förlängningen leder detta naturligtvis till att konkurrensen snedvrids, att det blir dyrare att genomföra festivaler och konserter, och om deltagarna inte har råd att betala, så blir det inget arrangemang alls. Nej, att polisen på detta sätt indirekt kan bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som får förekomma är inte godtagbart. Polisen måste omedelbart upphöra att ta betalt för sina tjänster.

/David

Tidigare inlägg här på bloggen: https://madeleinesjostedt.wordpress.com/?s=polisen+ska+inte+ta+betalt

Polisen bör fokusera på att lösa brott, inte på att skriva fakturor 19 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: ,
5 comments

Tickar taxametern?

Den senaste tiden har det stormat kring polisens avgiftspolicy, skrev vi nyligen om här på bloggen  Nu har polisen valt att överklaga ett kontroversiellt fall i Göteborg vilket gör frågan än mer skriande att diskutera. Nyligen beslutade kammarrätten i Göteborg att Kulturkalaset inte skulle betala de 1.4 miljoner kronor polisen begärt. Polisens argument från början var att Kulturkalaset hölls av ett aktiebolag, och polisen antog då att det fanns ett vinstsyfte. Men tvärtom var Kulturkalaset tänkt att gå med ekonomisk förlust både för bolaget, Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen, och har gjort så i flera år. Nu överklagas alltså den domen av polisen i Västra Götaland som menar att de visst borde få 1.4 miljoner. 

Att polisen väljer att överklaga domen är bra. Syftet är att få utrett vad lagstiftaren menar med vinstdrivande och hur viktig arrangörens bolagsform är för polisens uppgift att ta betalt. Detta är verkligen en fråga som måste beslysas! Tyvärr är nog lagen tydlig på denna punkt. Vilket gör hela lagstiftningen absurd.

Tvisterna ovan gäller framförallt mellan polisen och kommuner. Kommuner är stora organisationer med tusentals anställda, och åtminstone en handfull jurister. För många kulturutövare, idrottsarrangörer och kulturentreprenörer är situationen en annan. Och även om vinsten här ofta är en långt underordnad del av evenemanget, bör det också vara möjligt att gå med vinst utan att mista rätten till polisbeskydd utan betalning. Evenemanger är heller inte bara kostnader för det offentliga, utan genererar ofta stora skatteintäkter som i sin tur delvis tillfaller polisen. Således kan en evenemangsentreprenör bli tvungen att betala till polisen tre gånger. Först på den vanliga skatten, sen med de ökade skatteintäkter evenemanget drar in, och till sist den avgift polisen tar ut för att evenemanget ska bevakas.

På SvD brännpunkt skrev Mattias Svensson tidigare i veckan om den dansfest i Norrköping som fått ställas in efter att svensk polis gjort en annan bedömning än många andra, och krävde 708 400 kronor för en närvaro de själva bestämde var obligatorisk. Mattias slutsats är att vi i praktiken har fått en kulturpolis, och i detta ligger det verkligen något.

Har polisen inte tillräckligt med resurser för att hålla medborgarna säkra är det ett stort problem, men att lösa det genom krav på ytterligare ekonomisk kompensation för att göra sitt jobb är ett feltänk. I praktiken blir polisen då i kultur och idrottssammanhang som vilket inhyrt vaktbolag som helst, med den skillnaden att de varken går att välja bort, förhandla med priset om eller påverka bemanningen.

Frågan pockar på en snabb lösning då polisen efter domstolsutslag nu känner sig tvingade att tillämpa den 30 år gamla lagen. Frågorna som måste besvaras är först och främst om det är rimligt att polisen har denna möjlighet, om svaret blir ja återstår frågan om hur detta kan ske på ett rättvist och rimligt sätt som endast slår mot dem som inte har kommuner och det offentliga i ryggen. Tills dessa bör faktureringen upphöra.

Madeleine

se även dagens DN (19/10).

DN 21/10

Fel med polisens extraskatt 18 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
10 comments

Igår meddelade polisen att man avser börja ta betalt för sina insatser vid vissa idrottsevenemang vilket bla abc, DN och SvD har rapporterat om. Detta är djupt problematiskt då polisens ”extraskatt” ruckar på den grundläggande principen att den myndighet som har att upprätthålla statens våldsmonopol ska finansieras gemensamt. Konsekvenserna måste omedelbart ses över.

Inte nog med att kostnaderna varierar beroende på var i landet man är, de stora klubbarnas organisationsform har också blivit avgörande för om kostnaderna faller ut eller inte. Är det exempelvis rimligt att de Allsvenska klubbar som går under beteckningen ideell förening slipper undan polisens fakturor medan de klubbar som har valt att bolagisera sin verksamhet inte gör det? Jag tycker inte det.

Det pris polisen tar ut för sin bevakning skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet man befinner sig och vem som arrangerar. Detta är djupt problematiskt ur konkurenssynpunkt. Det godtyckliga sätt som debitering sker på idag är oacceptabel i en rättstat. Hur definierar vi egentligen vilka tillställningar som har ett vinstsyfte? Skall en lönsam festival betala, medans en mindre lönsam festival som organiseras av en ideell förening slipper? Skall en kommunal festival slippa att betala, medan en mindre privat vinstdrivande arrangör skall betala?

Polis och domstolsväsende som finansieras gemensamt är det mest fundamentala i en stat, vars uppgift är att se till att gripa in när individerna kränker varandras rättigheter till liv, frihet och egendom. Trots detta säger dagens ordningslagstiftning att den som i vinstsyfte ordnar en tillställning ska ersätta polisen för att hålla ordning vid tillställningen, men om det finns särskilda skäl får ersättningsbeloppet sättas ned eller efterges. Sedan polisen började använda sig av denna skrivelse i ordningslagen har allt fler arrangörer fått betala för polisbevakningen vid konserter och festivaler. Vissa kan tycka att det låter rimligt att arrangörer till vinstdrivande arrangemang får betala för bevakningen, men vart drar vi gränsen? I Stockholm har vi även fått signaler från polisen om att de i framtiden kan komma att debitera staden för upprätthållande av ordningen i samband med kulturfestivalen. Jag är rädd för att Polisens tillämpning av ordningslagens skrivning mot vissa idrottsklubbar på sikt även kommer att hota många festivaler och kulturaktiviteter. Det är en oroväckande utveckling som ger polisen rätt att avgöra ödet för ett evenemang.

Nej, polisens ”extraskatt” är i sin nuvarande form orimlig. Den följer inte rättssamhällets principer på likställdhet och förutsägbarhet. Ett ersättningssystem till polisen i samband med evenemang kräver att ordningslagen förtydligas. Till det är gjort bör polisen omedelbart upphöra att ta betalt för sina tjänster.

 Madeleine

Polisen får inte avgöra Sveriges kultur och idrottsliv – sluta ta betalt! 15 juli 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
2 comments

Polisens godtyckliga ”extraskatt” riskerar livet för många av sommarens festivaler, men också för större idrottsevenemang. Åter rapporteras om den häpnadsväckande utveckling som ger polisen rätt att avgöra ödet för ett evenemang. Se Rapport här.

Våldsmonopolet är i en liberal rättsstat som Sverige, förbehållet polisen. Rimligheten i att finansieringen av den myndighet som sköter ordningen i samhället sker gemensamt förstår även den ystraste skattevägrare. Man kan då tycka att det ingår i polisens uppdrag att just sköta ordningen vid olika arrangemang som medborgarna besöker. Det tycker tydligen inte polisen, då den på senare tid (efter nya riktlinjer från Rikspolisstyrelsen) har börjat utnyttja den möjlighet som lagen ger att ta betalt för sin bevakning vid vissa konserter och idrottsarrangemang. 

Dagens ordningslagstiftning säger nämligen att den som ”i vinstsyfte” ordnar en tillställning ska ersätta polisen för att hålla ordning ”vid tillställningen”, men om det finns särskilda skäl får ersättningsbeloppet sättas ned eller efterges. I grund och botten låter det kanske rimligt att arrangörer till ”vinstdrivande” arrangemang får betala för bevakningen. Men vart drar vi gränsen? Det finns idag en alltför stor osäkerhet kring hur ordningslagstiftningen ska tolkas kring detta, samt vilka konsekvenser det skulle kunna få.

Om man från polisens sida menar allvar bör de inte då också skicka räkningar till alla föreningar som har någon form av avancerad verksamhet som kräver polisbevakning. Polisen kanske ska börja ta betalt för större demonstrationer, eller varför inte skicka en räkning till de politiska partierna efter torgmöten under valrörelser och dylikt. Det är givetvis att dra det för långt, men hur definierar vi egentligen vilka tillställningar som har ett ”vinstsyfte”? Och är inte näringsverksamhet lika skyddsvärd som ideell eller personlig verksamhet?!

Sedan polisen började använda sig av denna skrivelse i ordningslagen har allt fler arrangörer fått betala för polisbevakningen vid konserter och festivaler. Men inte nog med det. Det pris polisen tar ut för sin bevakning skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet man befinner sig. Prata om godtycklighet. Man behöver inte heller följa tanken alltför långt innan man inser vad utvecklingen skulle kunna få för effekt på kulturlivet som helhet. Helt plötsligt försvinner alla möjligheter till att genomföra lite större arrangemang, såsom en stadsfest eller en festival . Dit vill nog ingen. 

Inom idrottslivet har tillämpningen slagit än mera fel. Inte nog med att kostnaderna varierar beroende på var i landet man är, de stora klubbarnas organisationsform har också blivit avgörande för om kostnaderna faller ut eller inte. Är det exempelvis rimligt att de Allsvenska klubbar som går under beteckningen ideell förening slipper undan polisens fakturor medan de klubbar som har valt att bolagisera sin verksamhet inte gör det?

Nej, polisens ”extraskatt” är i sin nuvarande form orimlig och otydlig på en mängd olika sätt. Den följer inte ens rättssamhällets principer på likställdhet och förutsägbarhet. Inte heller är den rimlig då incitamenten för att göra ett bra arbete minskar i takt med att intäkterna till poliskåren gör detsamma.

Innan det är möjligt att röra sig ytterligare framåt i denna fråga krävs det att ordningslagen förtydligas ordentligt. Vad som är ”vinstsyfte” måste vara glasklart, gränsen mellan föreningar och bolag måste vara tydlig, och ansvarsfördelningen mellan samhället och arrangemanget måste vara knivskarpt uppdelad. Så är det inte idag.

Innan vi har en enhetlig nationell tillämpning, av ett tydligt regelverk, bör polisen omedelbart sluta upp med att ta betalt för sitt skydd av landets medborgare. 

/Madeleine

SVT Rapport: Festivaler knäar under polisnotor

Förnuftet segrar i polisavgiftsfrågan 11 september 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Jag har länge kämpat för att staten ska stå för polisens kostnader också vid kultur- och idrottsevenemang. I går kom det glädjande beskedet att det blir så. Regeringen levererar.

Våldsmonopolet är i en liberal rättsstat som Sverige, förbehållet polisen. Rimligheten i att finansieringen av den myndighet som sköter ordningen i samhället sker gemensamt förstår även den ystraste skattevägrare.

I en artikel i DN 2011 skrev jag tillsammans med  Peter Mellqvist, ordförande AIK Ishockey AB och Mats Larsson, ordförande Djurgården Hockey AB att polisens ”extraskatt” ruckar på denna grundläggande princip. Ytterst handlar det om att vi alla har rätt att få skydd av staten mot våld – att vi alla är lika inför lagen. Det ingår i polisens uppdrag, till och med dess kärnverksamhet, att just sköta ordningen vid olika arrangemang som medborgarna besöker. Den enskilda medborgarens rätt till skydd vid en offentlig tillställning kan ju aldrig villkoras av om arrangören betalt polisen eller inte. Skyddet är och måste vara absolut. Att polisen tar betalt för sina insatser är därför djupt problematiskt och konsekvenserna måste omedelbart ses över. Vi befinner oss på ett sluttande plan om mötesfriheten riskerar att villkoras av att man kan betala för sig”

Polisens ”extraskatt” har varit orimlig på många olika sätt, särskilt så som den har tillämpats. Den har inte följt rättssamhällets principer om likställdhet och förutsägbarhet. Indirekt har polisen genom ordningslagstiftningen kunnat bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som fått förekomma. Och det är naturligtvis inte godtagbart.

Från och med årsskiftet är ordningen återställd. Kultur- och idrottsarrangörer slipper vara oroliga för dyra notor i efterhand och medborgarna behöver inte fundera över vem som är polisens egentliga uppdragsgivare och finansiär.

/Madeleine

Läs tidigare bloggposter om att polisen tar betalt:

Beklagligt beslut av länspolismästaren

Polisens fakturering

Polisens fakturering ses över – men kulturen då?

Polisens extraskatt för idrottsevenemang är orimlig

Polisens pris

Polisen bör fokusera på att lösa brott

Fel med polisens extraskatt

Polisen får inte avgöra Sveriges kultur- och idrottsliv

Ett delvis bra delbetänkande av Björn Eriksson 11 april 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
2 comments

Den tidigare rikspolischefen och landshövdingen Björn Eriksson, som är regeringens nationella samordnare mot huliganism, presenterar idag på DN-debatt delar av sitt delbetänkande som lämnas över till regeringen i dag.

Bland annat föreslår han en skärpt lag om tillträdesförbud. Det är rätt tänkt då det, som Eriksson skriver, ”inte är någon poäng att stänga av våldsverkare om det inte går att kontrollera att de inte kommer in på fotbolls- och hockeyarenorna.” Därför är ett nationellt register över dem som har tillträdesförbud helt nödvändigt. Att tillträdesförbudet förlängs upp till tre år och att det vidgas till att gälla för området närmast runt arenan är också bra, men långtifrån någon lösning på problemet. Idag sker det organiserade gängslagsmål mellan firmor inför många högriskmatcher bl.a. i Stockholm då man möts upp på i förväg bestämda platser för att slåss i sina respektive lags namn, och det behöver inte ens vara i närheten av arenan.

Konkreta förslag om att exempelvis förlägga derbymatcher och andra högriskmatcher på dagtid saknas dock. Jag har sedan länge ansett att det vore utmärkt om vi kan lägga ett moratorium över derbymatcher som spelas kvällstid på vardagar. Det är TV-bolagen som stretar emot men fotbollen får inte styras av TV-tablåer. Med matchstart kl 13 eller 14 borde fylleriet minska betydligt innan match. Bara det bidrar till en lugnare stämning. Det innebär också att matcherna slutar när det är ljust ute. I dag släpps publiken ut i ett mörker som bidrar till skydd för bråkstakarna och ökad otrygghet för alla andra. Det är också en tid som passar barnfamiljer mycket bättre. Att spela matcher kl 20 en vardag signalerar att detta är ett vuxenevenemang. Här hör inte barn hemma.

Den tidigare rikspolischefen förbigår också helt det faktum att man inte uteslutande stävjar våldet med polisiära och repressiva insatser. Det är klubbarna och supporterföreningarna som är ansvariga för det språk och den kultur som råder på läktarna. Aggressivt språk, ledare som tappar fattningen under match, spelare som inte tar avstånd från supportervåldet, vakter som beter sig otrevligt och så vidare trissar upp stämningen. Om språkbruket, stämningen och den organisatoriska inramningen signalerar förberedelse för bråk, kommer det sannolikt att bli bråk. Björn Eriksson klargör att han själv är supporter och att han retar sig på att begreppet supporter ges en negativ prägel. Men samtidigt blundar han för problemet med den machokultur som är gängse på arenor runt om i landet.

Det är avslutningsvis glädjande att den nationella samordnaren delar min uppfattning om det orimliga i att vissa idrottsklubbar, men även kulturevenemang, tvingas betala de poliskostnader som uppstått vid så kallade högriskmatcher medan andra slipper.  Allt beroende på hur de valt att organisera sig. Det är exempelvis inte rimligt att de Allsvenska klubbar som går under beteckningen ideell förening slipper undan polisens fakturor medan de klubbar som har valt att bolagisera sin verksamhet inte gör det. Att polisen genom dagens ordningslagstiftning indirekt kan bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som får förekomma är inte godtagbart. Vi måste få ett entydigt regelverk som fungerar utifrån dagens situation. Innan ett sådant är på plats bör polisen upphöra med att ta betalt för sina tjänster.

Madeleine

Läs tidigare bloggposter om huliganism:
Samlad strategi mot fotbollsvåld
Ny supporterkultur
Bidra till arbetet med en ny supporterkultur
Den nya huliganlagen ger resultat
Kamerorna är på plats, nu måste huliganerna portas
Trygg allsvenska 2009
Spela på helgen
jump to navigation
Klubbarna måste ta ansvar för våldet

Läs tidigare bloggposter om att polisen tar betalt:
Polisens fakturering
Polisens fakturering ses över – men kulturen då?
Polisens extraskatt för idrottsevenemang är orimlig
Polisens pris
Polisen bör fokusera på att lösa brott
Fel med polisens extraskatt
Polisen får inte avgöra Sveriges kultur- och idrottsliv

Kultur- och idrottspolitiskt bokslut 17 september 2010

Posted by jonasuebel in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
10 comments

Val är demokratins folkfest. Då har alla stockholmare möjlighet att ge betyg på de senaste fyra årens politik genom att ge Folkpartiet och alliansen förnyat förtroende eller välja något annat alternativ. Därför vill jag ta tillfället i akt och berätta om vad jag har varit med om att uträtta som kultur- och idrottsborgarrådn sedan maktskiftet hösten 2006.

Nedan följer en kort redogörelse av resultaten inom mina arbetsområden. Förhoppningsvis ska ni se den liberala tråden i politiken. För Folkpartiet ligger kultur- och idrottsfrågorna i kärnan av det liberala uppdraget.

Madeleine (mer…)