jump to navigation

Arenafeber 13 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
2 comments

Fredrik Krohnman tar i dagens Expressen upp en viktig fråga då han ifrågasätter huruvida skattebetalare ska bekosta arenor runt om i landet som kommer få svårt att gå runt ekonomiskt.

 Men exemplet med Stockholmsarenan slår dock fel. Grundförutsättningen för oss i Stockholm var nämligen att bygget inte skulle belasta medborgarna. Det som därmed skiljer Stockholmsarenan, som är en multifunktionell evenemangsarena, från många andra arenabyggen är att vi har hela finansieringen klar. Dels investeringen, som bland annat finansieras genom exploatering av marken som frigörs när Söderstadion rivs och ersätts med en arena som uppfyller tidens krav på säkerhet och komfort, men även driften, vilken ofta är det stora problemet för många arenor. Stockholm har skrivit avtal med AEG, som är ett av världens största och mest framgångsrika bolag inom underhållning och sport, om att sköta driften. Detta upplägg säkrar just det som Fredrik Kronman är ute efter – att skattebetalarna inte belastas av bygget.

Madeleine

Stockholmsarenan inleder samarbete med AC Milan 23 mars 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment


Stockholmsarenan har i dagarna inlett ett samarbete med AC Milan och deras fotbollsskola för barn och ungdomar –  Milan Junior Camp. Evenemanget kommer under en övergångsperiod att gå av stapeln på Östermalms IP & Hjorthagen och omfattar i år fem träningsdagar mellan 27 juni – 1 juli. Målet är dock att AC Milans världsberömda ungdomsakademi ska växa med åren och sedermera ta plats i Stockholmarenan 2013.

Detta är ett mycket spännande samarbete, som förutom att det är ett fantastiskt event för barn och unga, även skapar en tydlig koppling mellan Stockholmsarenan och internationell toppfotboll.

/David

Mer information om Milan Junior Camp hittar du här.

Var ska de nya konstgräsplanerna läggas? 7 september 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
3 comments

Under denna mandatperiod har idrottsnämnden byggt 33 nya konstgräsplaner (blå markeringar) i Stockholms stad, och sex kulananläggningar (röda markeringar). Detta har varit en av våra största investeringar i Stockholmsidrotten, och den har givit mycket viktiga resultat för såväl idrottsrörelsen som spontanidrotten. Du ser alla planerna på kartan nedan:

Det är också viktigt att säga att flera av stadsdelsnämnderna har byggt och kommer att bygga egna konstgräsytor i parker och på mindre grusplaner. (Södermalmsnytt rapporterade om flera sådan projekt på Söder häromveckan.)

De gröna markeringarna i kartan är de konstgräsplaner som redan är klara att byggas under 2010 och 2011. Men vi kommer att göra betydligt mer än så under mandatperioden som kommer.

Det finns ca 50 planer kvar i Stockholm som har grus- eller gräsbeläggning. De används alldeles för lite med tanke på hur värdefull marken är. Konstgräset är nödvändigt för att öka användningen. Frågan till er som läser detta nu – såväl idrottsföreningar som andra – är: Vilka av dessa ska idrottsnämnden först lägga konstgräs på, och varför?

Det är idrottsförvaltningen som är huvudansansvarig för denna typ av planering och prioriteringar. Men det är också en viktig politisk diskussion vilka kriterier vi ska använda i arbetet. Jag är därför mycket tacksam för alla kloka argument och förslag. Ni kan lämna dem i kommentarsfältet nedan eller skicka dem direkt till mig, madeleine.sjostedt@stockholm.se.

Stockholms stad och Djurgården överens om att gå vidare med en nya arena på Östermalms IP 17 augusti 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
48 comments

Idag har Tommy Jacobson och Alf Johansson från Djurgården fotboll varit på besök här i Stadshuset. Vi kom överens om detta:

– Vi har idag fortsatt diskussionen som inleddes på vårt möte i början av maj. Vi konstaterar att det finns mycket arbete kvar att göra för att Djurgården ska kunna bygga en arena på Östermalms IP, men att det finns goda möjligheter att lyckas. Säger kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP) och Tommy Jacobson, ordförande Djurgården Fotboll

– Staden hälsar Djurgården välkomna att ansöka om detaljplaneändring och senare bygglov för arenan. Jag är positiv till projektet och hoppas verkligen att det blir av. Vårt löfte är att staden kommer att stå för arrendekostnaderna för marken, under förutsättning att de inte skiljer sig alltför mycket från dagens. Arrendekostnaderna är i slutändan föremål för förhandlingar med markägaren. Säger Madeleine Sjöstedt.

– Jag är glad att vi i och med detta möte kan sätta igång den formella processen med att få till stånd en Djurgårdsarena på nuvarande Östermalms IP, säger Tommy Jacobson.

Djurgårdens kalkyler kommer nu att skickas till externa konsulter för riskanalys. Den tid som Djurgården har lagt ned på att ta fram trovärdiga kalkyler för arenan är välinvesterad, eftersom kommunfullmäktige kommer att lägga stor vikt vid realismen i projektet när man beslutar om deltaljplaneändringen.

Från och med nu är det Djurgården som äger processen och kommer att ta ansvar för arbetet.

Staden och Djurgården är överens om att de verksamheter som idag finns på Östermalms IP ska få en minst lika bra ersättningsanläggning i närområdet.

De dokument som Tommy och Alf fick från staden finns här:

ÖIP PM 20100816

Bil 1: Skridsko på Stadion

Bil 2: Juridiska aspekter 1

Bil: 3: Juridiska aspekter 2 och Planprocessen

Madeleine

Utred möjligheten för en damfotbollshall! 20 maj 2010

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: ,
add a comment

Den föregående vintern var ovanligt snörik och kall och det drabbade många fotbollsklubbar som fick minskade träningstider. Även om det fanns träningsmöjligheter i inomhushallar runt om i Stockholm verkade damfotbollen drabbas hårdast. Därför har vi nu gett idrottsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga värmehallar för vinterhalvåret, och undersöka om inte damfotbollen kan ges särskild preferens i dessa.

Eftersom idrott för unga flickor har varit ett av våra mest prioriterade områden under mandatperioden är det här en viktig fråga.  Om tjejerna stängs ute ur existerande hallar måste vi på olika sätt se till att de får tillgång till träningslokaler.

/Teodor

Möte med Djurgården 5 maj 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
11 comments

Igår träffade jag representanter för Djurgården som hade att svara på PWC och Stadsledningskontorets utvärderingar av deras kalkyl rörande bygget av en ny fotbollsarena på Östermalms idrottsplats. I desa fanns det frågetecken som måste rätas ut.

Mötet resulterade i att Djurgården med stöd av staden ska arbeta vidare med olika problemdelar med fokus på finansiering. Djurgården ska låta en extern part göra mer genomarbetade kalkyler för byggande av den eventuella arenan. Djurgården ska även arbeta vidare med finansieringsupplägget. Även frågan om vart de nuvarande idrotterna vid Östermalms IP ska ta vägen och hur detta skall finansieras måste genomlysas och finansieras. Stadsledningskontoret tog på sig att ytterligare undersöka juridiken kring att bygga i Nationalstadsparken.

Djurgårdens kommentar efter mötet finns här och Radio Stockholm inslag går att lyssna på här. Tidigare bloggposter finns här , här och här.

Madeleine

Djurgårdens fotbollskalkyl analyserad av PWC och SLK 26 april 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
35 comments

Djurgården fotboll inkom i februari med en ekonomisk plan för en arena på Östermalms IP. Stadsledningskontoret, SLK och Price Waterhouse Coopers, PWWC har granskat kalkylerna. Svaret från Stadsledningskontoret har översänts till Djurgården fotboll. Stadsledningskontorets svar finns här slk, PWC finns här och här är Djurgårdens kommentar. 

Djurgården fotboll ska nu analysera PWC och Stadsledningskontorets ekonomiska utvärdering.

Madeleine

Den allsvenska premiären är säkrad i Stockholm, för både damer och herrar. 4 mars 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
8 comments

 

De senaste veckornas kraftiga snöfall har skapat en oro för att vårens fotbollspremiärerär i fara. Stockholm kommer dock kunna hålla tillräckligt med planer snöfria. Idrottsförvaltningen jobbar nu stenhårt för att säkra premiärspel på gräs och konstgräs i Stockholm och detta kommer bli klart i god tid till starten. Stadion, Grimsta och Söderstadion håller nu på att värmas upp.

Vi tar också risken att ploga konstgräsplanerna på Stora mossen och Enskede IP så att träningen kan komma igång i nästa vecka. Framförallt är damfotbollen välkomna att börja träna där. Sportlovet börjar ta slut och vår personal kan sätta ökat fokus på att få bort snö. Tiotusentals ungdomar har kunnat glädjas sig åt skidspår och plogade isar i större utsträckning än någonsin och det har verkligen varit en toppenvinter för Stockholms alla skridsko- och skidentusiaster, tack vare att vi plogar fler isar och hållit fler skidspår öppna än någonsin.

Vintern har tvingat oss till prioriteringar. Stockholms klimatpolicy har hamnat i konflikt med sommaridrotternas möjlighet att träna vintertid vilket drabbat bl a damfotbollen. Det är tråkigt. Jag hoppas att den senaste tidens hårda vinter leder till två diskussioner inom idrottsrörelsen. Den första är hur planering, framförhållning och tidsfördelningar i hallar kan anpassas så att alla lag hinner träna. Den andra, en mycket större diskussion, är vad som ska prioriteras under vinter respektive sommar i idrottsstockholm. För prioritera måste vi tyvärr.  Hittills har vinterns fokus legat på de mångas spontanidrottande i spår och mark och på isar och sjöar. Om det ska fortsätta att göra det är en diskussion som jag gärna för med alla inblandade.

/Madeleine

Kritiken om plogning av fotbollsplaner slår fel 2 mars 2010

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
7 comments

Svd-krönikören krönikören Anna Laestadius Larsson publicerade 19 februari en krönika med flera hårda ord om Madeleines och stadens beslut att inte ploga konstgräsplanerna i Stockholm (krönikan finns inte på svd.se). God pressetik säger att man ger dem som kritiserats möjlighet att besvara kritiken, men Svd ville inte publicera svaret. Svaret publicerades därför på Second opinion.

Erik

Rapporteringen om plogning slår fel – Second Opinion 26 februari 2010

Fotboll är en viktig idrott i Stockholm. Därför har , under min tid vid makten, 32 nya konstgräsplaner tillkommit i staden . Vi har nu över 50 stycken. Detta har lett till en fotbollsexplosion – bland annat av unga flickor, vilket är mycket glädjande. Vi har också satsat 15 miljoner kronor för att tillse att Kanalplan blir en bättre arena för Hammarbys damer. Stadion ska få en kraftig upprustning, liksom Grimsta som fått allsvensk status. Stockholmsarenan kommer att ge Stockholm en fotbolls- och evenemangsarena i världsklass. Just därför slår rapporteringen om plogningen fel.

(mer…)

Vinterfotboll 24 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
17 comments

De senaste veckorna har frågan om vinterfotboll diskuterats livligt. Det är bra att frågan tagits upp då det ger oss möjlighet att förklara våra ståndpunkter och prioriteringar. De är kortfattat följande, miljön går före utomhusfotboll i februari, långsiktiga investeringar som fler konstgräsplaner går före kortsiktiga som uppvärmning av enstaka planer, de mångas vinteridrottande går före de fås.

Iden bästa av världar skulle man inte behöva bry sig om kostnader, inte behöva bry sig om miljön och aldrig behöva prioritera. Men nu ser inte verkligheten så ut.

De senaste vintrarna har varit milda varför tillgången till stadens konstgräsplaner har funnits även under vintern. I ett läge då vi har den kallaste vintern på kanske över hundra hur och ett snötäcke som också slår rekord blir det många som drabbas på olika sätt. Vi har dock plogat såväl 6-7 grusplaner som konstgräsplanen i Gubbängen för att lösa de mest akuta problemen för fotbollen. Att uppvärma Stadshagens konstgräs har dock inte varit aktuellt sedan mera än ett år tillbaka. Idrottsförvaltningen, liksom alla andra förvaltningar i Stockholms stad, har ett uppdrag att spara energi som ett led i stadens klimatarbete.

Även ekonomin talar emot att värma Stadshagen. Faktum är att uppvärmning av en fotbollsplan under januari hade kostat 700 000 kronor. Det är nästan lika mycket som uppvärmningen av sim-och idrottshallarna i Västertorp, Åkeshov och Högdalen, som tillsammans kostade 750 000:- under samma månad, men som har hundratusentals besökare. På en kall vinter motsvarar det också en ny konstgräsplan per år. De senaste tre åren har vi byggt ett trettiotal nya konstgräsplaner i staden, som jag vet varit till stor glädje för många Stockholmare. Vi är därmed upp i ett 50-tal konstgräsplaner totalt. Det är en satsning vi prioriterat just för fotbollen och spontanidrotten. Att vi nu inte värmer upp och plogar planer för miljontals kronor utan istället låter de pengarna gå tillbaka till fotbollen i form av nya planer och omklädningsrum gör oss knappast fotbollsfientliga.

Att bara skotta konstgräsplanerna skulle innebära avsevärda kostnader. I kranskommunerna har skottning och underhåll av konstgräset ofta kostat 20 – 25 arbetstimmar i veckan per fotbollsplan. Om staden hade skottat de ca 50 konstgräsplanerna under vintern hade det varit omöjligt att ploga sjöisarna och bandyplanerna, och det hade inte blivit några skidspår. Dessutom är risken mycket stor att konstgräset hade tagit skada.

Många kanske tycker att det är rätt att prioritera fotbollen före alla andra idrotter, men jag har att ta ansvar för alla stockholmares möjligheter att motionera och idrotta. Och för mig är det helt orimligt att under den kallaste och snörikaste vintern på mycket mycket länge prioritera just fotboll, på bekostnad av alla vinteridrotter som för en gångs skull har fina förutsättningar.

Andra tycker att vi ska ploga bara för just de allsvenska fotbollslagen, och inte för alla andra. Men en sådan prioritering vill inte idrottsnämnden besluta om. Vi har tyckt att detta är någonting som ska stå fritt från politiskt inflytande. Vi har därför istället, hittills, överlåtit det ansvaret till Stockholms fotbollsförbund. Har dam eller ungdomslag problem med att få tider  på de plogade grusplanerna eller i Spångahallen är det framförallt till Stockholms fotbollsförbund man ska vända sig då det är de som prioriterar. Känner Stockholms fotbollsförbund att man har problem med att fördela tiderna som finns jämställt måste vi naturligtvis titta på hur det kan åtgärdas.

Den omprioritering, från stora delar av Stockholms vintersporter till fotbollen är någonting som bör diskuteras i framtiden. Skulle det vara så att Stockholmarna föredrar uppvärmda konstgräsplaner framför skidspår och skridskor under vinterhalvåret måste politiken förhålla sig till det, i nuläget är vi dock inte där.

I en appell som cirkulerat kräver man mobila värmekablar och tält över fotbollsplaner. Sådana avvägningar måste i så fall göras i sitt sammanhang där sådana åtgärder vägs mot de behov som även finns inom andra idrotter.

Madeleine Sjöstedt

Bidra till arbetet med en ny supporterkultur 14 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
7 comments

Idag skriver jag på Newsmill om stadens nya satsning på att bidra till en ny supporterkultur, och förstärka arbetet mot det idrottsanknutna våldet (se även DN).

Den rapport med åtgärder som staden har tagit fram finns här: Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten

Men det som staden kan göra kommer inte att vara tillräckligt, och jag vet dessutom att det finns mycket kunskaper bland stockholmarna om hur man har gjort i andra länder för att fotbollsderbyn ska bli verkliga folkfester och inte kravallmagneter. Jag hoppas därför att ni som läser detta vill bidra med såväl kunskaper som förslag till åtgärder. Jag har frågat förut, och fått flera bra svar. Men det finns mer kunskaper där ute. Lägg en kommentar, länka till en artikel eller kritisera konstruktivt det som staden redan har planerat.

Madeleine

Ps. För att diskussionen inte ska försvinna ner, har vi skapat en särskild sida för denna diskussion också.

(mer…)

Fotbollsförbundet måste ändra sig 13 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: ,
3 comments

När fotbollssupportrar aktivt tar ställning mot våld och gör ett fredligt ställningstagande för att samvetsfången Dawit Isaak ska släppas fri, så är Svenska fotbollförbundet där med boten. Politik!

Men att skrika nedsättande ord om domare, kvinnor, invandrare, homosexuella och göteborgare, är tydligen ok, och inte politiskt. Den som gått på fotbollsmatch vet ju att det sker hela tiden.

Det enda rimliga är att fotbollsförbundet ändrar sig.

Madeleine

Läs mer här: Expressen 1, 2, 3. DN

Uppdatering: Idag visar det sig att allsvenskans alla lag ställer upp bakom ÖIS kampanj för Dawit Isaak. Mycket hedervärt onekligen.

Ännu tyngre för Djurgården efter tumult på Stadion 14 september 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
4 comments

Djurgården fotboll brottas både med en dålig tabellplacering och med dålig ekonomi. Nu förlorade man mot Malmö FF med 1-2. Som om inte detta skulle vara nog urartade kvällens match mot Malmö FF på Stadion i tumult då Djurgårdssupportrar gick in på planen och även slängde in föremål under matchen.

Detta var det sista den hårt prövade klubben behövde. Nu blir det böter eller poängavdrag. Med sådana vänner behöver man inga fiender.

För Stockholmsfotbollen finns det anledning att känna sorg, såväl för det sportsliga som för avarterna av supporterkulturen.

Madeleine

DN, SvD, Ab, Expr

Nu riktar vi blickarna mot Östermalms IP 2 september 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
64 comments

Idag skriver Alf Johansson, VD Djurgården, Douglas Roos, från Djurgården fotbolls arenagrupp, Sten Nordin och jag på Newsmill om hur vi ska gå vidare i arbetet med att hitta en bra arenalösning för Djurgården fotboll.

Ni som har följt arbetet här på bloggen vet att turerna har varit många, och budskapen skiftande. Men så är det när man arbetar med en svår och viktig fråga, att man inte har svaret från början. Man måste arbeta igenom idéer och förslag ordentligt för att veta om de är möjliga att genomföra.

Huvudbudskapet har dock hela tiden varit detsamma: staden ska stödja Djurgården att hitta en plats där Djurgården kan bygga en arena.

I vintras var huvudspåret i arbetet att undersöka förutsättningarna för att bygga om Stockholm stadion. Under våren presenterades ett antal förslag för hur arenan skulle kunna moderniseras.

Sedan dess har staden och Djurgården fotboll studerat de olika förslagen och undersökt förutsättningarna för att skapa en modern elitarena för fotboll på Stadion. Vad såväl Djurgården som staden har kommit fram till är dock att det inte är möjligt. Stadion är inte en fotbollsarena från början och hela konstruktionen är snart hundra år gammal. Det kommer aldrig att blir en förstklassig fotbollsarena. Vi måste nu tillsammans rikta blickarna åt något annat håll.

Djurgårdens arenagrupp har förklarat att de vill undersöka förutsättningarna för att bygga en arena på Östermalms IP istället. Vi ställer oss bakom det förslaget, och kommer tillsammans med Djurgården att börja undersöka om det är möjligt. För er som minns så var detta det första förslaget som utreddes redan några veckor efter att jag blev kultur- och idrottsborgarråd hösten 2006. Då stöp det på att markägaren Kungliga Djurgårdens förvaltning inte accepterade projektet. Kanske har förutsättningarna ändrats nu.

Madeleine

DN, Svd,

Fortsatt derbydiskussion 12 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
3 comments

Kul att så många hittar till bloggen, och att döma av era frågor och inlägg känner ni också att vi lyssnar, vilket vi självklart gör!

Jag tänkte passa på att kommentera lite av det som skrivits.

Det var mindre bråk under matchen än vanligt enligt polisen, men vill man bråka så hittar man sätt att göra det på. Dock vill jag mena att den tidigarelagda matchtiden ledde till synbart fler barnfamiljer. En mer uppblandad fotbollspublik skapar också en trevligare stämning, något som stockholmslagen håller med om.  De låga publiksiffrorna kan nog tillskrivas flera orsaker, såsom semestertider och  tabellplaceringar.

Att lägga högriskmatcher tidigare och på helgerna är också bara en av många åtgärder vi vill se.

Till sist är det alltid polisens uppgift att anhålla de som misshandlar och hotar andra. Från vår sida har vi även försökt att främja den positiva supporterkulturen på dess egna villkor. Bland annat genom att här på bloggen fråga er vad ni tycker.

Madeleine

Solig derbydag på dagtid 10 augusti 2009

Posted by Teodor in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
15 comments

Stockholm har sett alldeles för mycket av bråk i samband med derbyn. Därför har jag länge krävt att derbyn ska spelas på dagtid på helger som en av många åtgärder att komma åt det fotbollsanknutna våldet. Igår möttes Djurgården och Hammarby kl 16.00. Se pressmeddelande. Kultur- och idrottroteln var väl representerad av Teodor, Erik och mig.

Till vår glädje såg vi att publiken var mera blandad än vid ett kvällsderby. Stämningen var trevlig vilket även polisen vittnade om. Bråk hade skett tidigare på dagen men ej i samband med matchen. Svd skriver om detta.

Se nedan fina tifon av båda klackarna.

Madeleine

DSC01864

DSC01865

Den nya huliganlagen ger resultat 29 juli 2009

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: ,
2 comments

Dagens eko rapporterar idag att polisen har börjat använda den nya huliganlagen och att ett 40-tal personer runt om i landet numer har tillträdesförbud till fotbollsarenor.

Det nya med lagen är att även polisen kan utfärda tillträdesförbud till matcherna, och inte bara klubbarna. Men ingen ska tro att detta kommer att få bukt med allt våld kring fotbollsmatcher. Det som behövs är en ny supporterkultur kring fotbollen. Men för att det ska ske krävs många små steg, av vilka tillträdesförbud är ett.

Erik

Supportersmedja 22 juni 2009

Posted by Teodor in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
6 comments

Battery park

Såhär inför sommaren ids vi inte tänka på allt tråkigt som kan hända kring ett fotbollsderby. Istället vänder vi på perspektivet och hyllar alla de supportrar som stöttar sitt lag i med- och motgång. Ni är många, ni är viktiga, och ni är framförallt de som vet mest om fotbollen i Stockholm. Hur kan staden bidra till att stärka den positiva supporterkulturen?

Vi är medvetna om att ett viktigt problem för Stockholmsfotbollen är att lösa arenafrågorna, och vi jobbar för fullt med det över sommaren. Dock finns det en massa mindre saker vi kan göra, redan innan första spaden är i jorden för Stockholmsarenan.

Eftersom att det är ni som är de mest hängivna, de som helst vill se fulla läktare, har ni säkert grymma idéer också.

Vi lämnar därmed över bollen till er. Vad har ni för tankar på vad vi kan göra? Tifolokaler? Familjeaktiviteter kring arenan före match? Pausunderhållning? SM i Tifo med pengar till laget i potten?

Svara i kommentatorsfältet nedan så lovar vi att ta till oss av era förslag och återkomma.

Teodor

Äntligen högriskmatcher till helgerna! 15 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
2 comments

Sedan i höstas har jag försökt få fotbollen att ta reson och sluta spela högriskmatcher på kvällstid på vardagar. Ett val av speltid som säkert har bidragit till förstörelsen på och kring matcherna.

Inför resten av spelsäsongen lägger Svenska Fotbollsförbundet nu de flesta matcher på helger och oftast ganska tidigt. Detta är mycket glädjande och en stor seger för förnuftet.

Madeleine

Läs mer om våra initiativ mot det idrottsanknutna våldet här. Följande pressmeddelande har skickats ut idag:

Madeleine Sjöstedt (FP): Fler högriskmatcher på helgerna

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och idrottsborgarråd

(mer…)

Nytt konstgräs på Bellevue BP 8 maj 2009

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
2 comments

Vi har på sistone fått flera frågor om hur det ska bli med Bellevue BP, som är en av få bollplaner på Norrmalm. Idag är det en tråkig grusplan men under veckorna som kommer sätter arbetet igång med att lägga nytt konstgräs, uppgradera belysningen och dessutom skapa en bra ”bollfångningsfunktion”, som det heter på idrottsförvaltningsspråk, kring bollplanen så att bollarna inte ska åka ut på vägen. Hela projektet ska vara klart i augusti.

Många fotbollsungdomar på Norrmalm är frustrerade över att det finns ont om bollplaner i området. Men under de senaste åren har många förbättringar ändå gjorts. I höstas invigde Madeleine den 40e konsträsplanen i Stockholm, på Johannes BP.

Under vintern har staden lagt konstgräs på hela Östermalms IP så att det motsvarar två 11-mannaplaner. Och häromåret blev det konstgräs i Vasaparken.

Erik