jump to navigation

Promenadstad även i Slakthusområdet 4 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
7 comments

Idag har jag, tillsammans med min kollega Ulla Hamilton, träffat företrädare för företagarföreningarna i Slakthusområdet och Larsboda. Arbetet med att skapa ett nytt livsmedelskluster i Larsboda fortskrider och i kväll tas ytterligare ett steg på vägen genom ett beslut i Fastighetsnämnden att anslå ökade resurser till utredningen.

I höst kommer ett inriktningsbeslut att fattas. Därefter kan ett beslut om genomförande fattas och då sätts spaden i marken.

Slakthusområdet behövs för nya bostäder, men vi behöver också livsmedelsföretagens verksamhet, varför inrättande av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, där livsmedelsklustret kan fortsätta verka, har högsta prioritet.

Med anledning av det gemensamma ärende med exploateringsnämnden som fastighetsnämnden tar beslut om idag, har också frågan om Söderstaden och Slakthusområdets övergripande utveckling kommit upp. SvD rapporterade i helgen om stadens och Ikeas planer för en etablering i området. Även vid en diskussion som Fastighetsägarna Stockholm hade förra veckan var denna fråga uppe till diskussion.

Staden har sedan ett år ett intentionsavtal med Ikea och Ikano om etablering av varuhus och bostäder. Från Folkpartiets tycker vi att det är positivt att Ikea vill etablera sig i Stockholms stad, men vi har aldrig sett något annat än ett varuhus av en nyare, mera miljövänlig och mindre modell som lämpligt i området. Detta skulle kunna samspela väl med arenaområdet som behöver bli mera befolkat även under dagtid. Ett sådant nytt Ikea, kanske ett slags showroom, skulle passa bra att bygga på tomten som ligger söder om Tele2Arena, vilken både ligger i en trafikknytpunkt och är olämplig för bostäder.

Att bygga massiva mängder parkeringsplatser och ett ordinärt Ikea-varuhus mellan Slakthusområdet och Enskede vore dock att förfela hela tanken med att omvandla Slakthusområdet till en promenadstad med kvartersbebyggelse som blir en förlängning på Södermalm. Här har de Enskedebor som nu protesterar helt rätt.

Då vi planerar en storstad är utvecklingen av såväl boende, som arbetsplatser och handel komponenter som måste samverka – inte motverka varandra. Idén om massiva köpkomplex i citynära lägen riskerar att inte bara skapa barriäreffekter mellan olika områden men också att utarma den handel som den levande staden är så beroende av.

Nu fortsätter stadens diskussion med Ikea. Från Folkpartiets sida hoppas vi på en lösning där en Ikeaetablering kan tillföra viktiga värden i form av besökare i Globenområdet, förbättrad tillgång till handel även för icke-bilburna samt flera arbetstillfällen i Söderort. Men som underordnas en av Stockholms viktigaste uppgifter: att skapa en levande kvarterstad även utanför innerstaden som ger nya bostäder och en trivsam miljö många år framåt.

Madeleine

Läs mer: The Viktor Report i DN
Läs mer: IKEA till Söderstaden

Upplev Slakthusområdets hundraåriga historia 31 augusti 2012

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment


Imorgon, den 1 september 2012, fyller Slakthusområdet 100 år. Det vill naturligtvis Stockholms stad uppmärksamma, och fira det som varit huvudstadens gastronomiska centrum de senaste hundra åren. Vi vill lyfta fram den verksamhet som har varit förlagd i området genom åren, hur den har förändrats över tid och hur den kan tänkas se ut i framtiden.

I samarbete med Stadsarkivet, Stockholms stadsmuseum, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholmskällan med flera bjuder därför Slakthusområdet in till en heldag i matens, människornas och miljöns tecken. Under dagen kommer det bland annat att genomföras rundvandringar, bildutställningar, underhållning och en matmarknad med företag från området.

Slakthusdagen pågår mellan 10-16 och är självklart gratis för alla. Kom gärna förbi om du har tid.

/David

För ytterligare information:
http://www.facebook.com/Slakthusaret
http://www.stockholm.se/slakthusomradet/slakthusaret
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=295&sprak=svenska
http://www.stockholmskallan.se/Tema/Slakthuset-1912-2012/