jump to navigation

Woody Allen till Stockholm 14 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Kultur och underhållning blir en allt viktigare del av tjänstesektorn och av Stockholms och Sveriges konkurrenskraft. Filmregionen Stockholm-Mälardalen, där Stockholms stad är en aktiv part, har under en längre tid arbetat för att Woody Allen ska spela in en film i Stockholm. Projektet har kommit långt och så sent som i somras bekräftade Allen offentligt att han vill spela in en film i Stockholm och arbetar med manusidéer. Nu rullar projektet vidare med goda förhoppningar att allt ska gå i lås. Det vore naturligtvis oerhört roligt om Woody Allen skulle spela in sin nästa film i Stockholm och visar att vårt arbete med att göra Stockholm till en filmstad, en stad där man tittar på film och skapar film, börjar bära frukt.

Madeleine

Mer pengar till filmen även från landstinget 15 december 2011

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
3 comments

I tisdags fattade Stockholms stads kulturnämnd beslut om verksamhetsstöden till det fria kulturlivet. I kulturförvaltningens förslag fanns en särskild satsning på filmscenen i staden vilket betyder att både Bio Rio och Stockholms Filmfestival kommer att få ökade anslag nästa år. Från Folkpartiets sida tycker vi detta är mycket positivt då filmen  som konstart tidigare har fått en relativ låg andel av det samlade stödet i förhållande till hur många den når.

Den största procentuella ökningen får Bio Rio vars verksamhetsstöd höjs med knappt 29 procent (från 350 000 kronor till 450 000 kronor). Stockholms Filmfestival får 200 000 kronor i ökat verksamhetsstöd.

Glädjande nog höjer nu även Stockholms läns landsting anslagen till filmscenen i Stockholm. Både Stockholms Filmfestival (+60 000 kronor) och Folkets Bio/Zita (+25 000 kronor) får ökade anslag för sin verksamhet nästa år. På kulturlandstingsrådet Anna Starbrinks (FP) blogg kan du läsa mer om landstingets fördelning av verksamhetsstöd för 2012.

/Anders

Guldbaggegalan 26 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

I går firade svensk filmindustri ett kanonår. 30 procent av årets alla köpta biobiljetter kom från svenska filmer och branschen växer så det knakar. Guldbaggegalan bekräftade att filmbranschens död är en myt.

Det är imponerande vilken klass det är på svenska skådespelare och filmskapare. Mina favoriter till priser var ”Flickan” samt ”Drottningen och jag” men för Filmregionen Stockholm-Mälardalen var förstås priserna till ”Män som hatar kvinnor” viktiga. Stockholms stad bidrog till filmregionens satsning på just denna film. Avkastningen bör kunna utgöra basen för att mycket filmer kommer att kunna produceras i regionen i framtiden. Det är bra att Stockholms stad bidragit till detta.

Teodor och jag var på plats och mötte såväl ministrar som vänsterledare (även om vi ville vara lite ljusskygga verkar det som)och filmfolk.

Här är vårt eget lilla vimmelcollage:

Teodor och jag

Jan Björklund var på plats

Nyamko Sabuni och Teodor

Lars Ohly

Zandra Andersson från filmen Prinsessa.

 

Biografägarna måste sluta hota Stockholm filmfestival 19 november 2009

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

– Det är oroande att biografägarna försöker stoppa Stockholms filmfestival för att den utvecklar sina former. Biografbranschen måste börja se möjligheterna med teknisk utveckling, istället för att konsekvent motarbeta den. Vi vill se fler biografer i Stockholm, därför måste fler lockas dit. Ny teknik är ett sätt att göra det.

– Att några filmer visas via kabelnätet gör filmen tillgängligare för fler, utan att på något sätt hota biografernas ställning, då det handlar om filmer som inte annars kommer att distribueras i Sverige. Med detta får även de som inte kan ta tunnelbanan till filmfestivalen en chans att vara med om premiärer.

– Biografägarna reagerar instinktivt. De är uppenbarligen så rädda för samhällsutveckling att de inte vågar ta några chanser. Men Filmfestivalen är biografägarnas bästa vän – inte deras fiende.

Det uttalande Madeleine igår med anledning av att Sveriges Biografägareförbund i ett brev till Stockholm International Film Festival hotar med att inte släppa in festivalen i sina biografer för att 10 filmer i år visas via video on demand.

Se exempelvis ABC, DN

Anna

Modern och omodern filmpolitik 8 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
1 comment so far

Förutsättningarna för filmproduktion ser helt annorlunda ut idag än för några år sedan. Statens filmpolitik måste hänga med i utvecklingen. Det är kontentan av den filmutredning som presenterades idag. Jag välkomnar en modernare syn på filmen. Men jag saknar, som så ofta, en skarp analys av Internets fördelar för spridning av kulturen.

Med Mats Svegfors i spetsen har utredningen gjort en grundlig översyn av den statliga filmpolitiken och kommit fram till flera intressanta slutsatser, bland annat att ett filmavtal är mycket svårt att få ihop och är ohållbart, eftersom bara biografen är representerat som visningsfönster i filmavtalet. Dagens filmscen ser annorlunda ut. Jag tror att han har rätt. Filmen behöver en statlig policy. Därför är rimligt att, som Svegfors föreslår, låta det statliga anslaget till filmstöd behandlas i budgetarbetet som andra kulturanslag.

Men de mest uppfriskande förslagen handlar om att modernisera stöden till filmen, där fokus ligger på att öppna filmstöden för andra visningsfönster än biografen och att stimulera digitalisering. Exempelvis ska förhandsstöden till filmproduktion nu kunna ges till film som har premiär i andra visningsfönster än biografen, flera andra stöd anpassas till digitalt format och en nationell satsning på digitalisering ska göras. Teknikutvecklingen skapar möjligheter. Det är glädjande att filmpolitiken delvis anpassas till det.

Utredningen föreslår också ett nytt produktionsstöd – Ny film – ska införas, för att stimulera nyskapande filmprojekt. Detta går i linje med regeringens förslag om en fond för nyskapande kultur som en fortsättning på Framtidens kultur och är mycket välkommet som ett sätt att finansiera nyskapande kulturprojekt.

Så finns det förstås delar som handlar om upphovsrätt och fildelning. Mats Svegfors markerade tydligt på presskonferensen att detta varit en viktig del av arbetet och utredningen fastslår att utgångspunkten ska vara att villkoren för producenter och konstnärliga upphovsmän ska förbättras. En tydlig fot sätts ned i utredningens motivering för att ta bort 5 mkr som idag satsas på åtgärder mot olovlig hantering av film: ”Arbetet mot bla.a. illegal fildelning är generellt viktigt, men det kan ifrågasättas om det ska vara en uppgift för filmpolitiken att ekonomiskt stödja den opinionsbildning som branschen själv bedriver.”

Den sista formuleringen kan bara applåderas. Självklart är det inte statens uppgift att bedriva opinionsbildning av detta slag. Men jag saknar en diskussion om vilka positiva effekter Internet och spridning av film kan ha. Den analys som görs handlar om problemen med illegal fildelning, att det länge saknats legala alternativ och att Ipred-lagen fungerat väl. Det föreslås att arbetet för att främja den legala filmmarknaden och motverka illegal hantering av film ska integreras i Filminstitutets utåtriktade verksamhet.

Bättre än så hade jag väntat mig. En utredning som handlar om film och presenteras 2009 måste på riktigt analysera Internets fördelar och hur vi kan uppmuntra spridning av film – inte bara se de problem som också. Dessutom är fildelning som teknisk metod kanske inte alls det som är dominerande om några år. Låt oss prata om Internet och vilka fördelar det har och hur det kan utnyttjas, istället för att fastna i problemen. I långa loppet kommer detta att leda till flera filmkonsumenter vilket även kommer produktionen till del.

Madeleine

Stockholm blir medlem i Filmpool Stockholm – Mälardalen 15 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Stockholm är en filmstad. Många vill filma i våra vackra miljöer. Många filmskapare bor här och vill filma på hemmaplan. Filmproduktionen är en viktig näring för Stockholm. Filmen är ett fantastiskt sätt att marknadsföra vår stad. Och filmen är en levande och kraftfull konstform.

Vid sidan av allt annat stöd som Stockholm ger till filmen (festivaler, produktion för och med barn och unga, stöd till dem som vill komma hit och filma) har det sedan ett par år pågått samtal om Stockholms stad skulle bli medlem i Filmpool Stockholm Mälardalen.

Filmpoolen stöder produktioner som spelas in i Stockholmsområdet. Förra året bidrog Stockholms stad till Filmpoolens verksamhet med 2 mkr med vilka poolen i sin tur stödde inspelningen av Millenniumtrilogin.

Att ta steget fullt ut och bli medlemmar har dock dröjt eftersom Stockholms stad vill att de medel vi avsätter till filmproduktion verkligen ska gå till densamma och inte till uppbyggnad av nya organisationer.

Därför är det nu desto roligare när vi har funnit en lösning och kan bli medlemmar. Nu hoppas vi att flera kommuner följer efter.

Madeleine

Idag gick följande pressmeddelande ut:

(mer…)

Filmsatsningen bra för Stockholm 20 februari 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
add a comment

Följande artikel, som är en replik på en artikel av Nina Lekander, är publicerad i dagens Expressen. Se också Nina Lekanders svar på Madeleines replik.

Anna

Jag har svårt att förstå Nina Lekanders upprördhet över att Stockholm stödjer filmpoolen. Själv är jag glad att Stockholms stads marknadsföringsbudget numera också går till kultursatsningar.

Filmen i Stockholm är stark. Men konkurrensen är hård från andra delar av Sverige, där tunnelbaneskyltar sätts upp för att efterlikna Stockholmsmiljöer. Jag vill att Stockholmsfilm ska spelas in i Stockholm. Det ger inte bara viktig marknadsföring, utan också jobb till stadens kulturarbetare.

Madeleine Sjöstedt (fp)

Kultur- och idrottsborgarråd

Stockholm ger 2 miljoner till filmsatsning 24 januari 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Filmen har en viktig betydelse för marknadsföring av Stockholm. Stockholmsmiljöer ska inte längre spelas in i andra delar av landet. Stockholm satsar därför två miljoner kronor för att Filmpool Stockholm-Mälardalen ska kunna stödja filmprojektet ”Millennium”, vilket DN berättade om idag.

Stieg Larssons böcker har sålt stort i flera länder och det finns all anledning att tro att också filmerna kommer att bli en succé. Stockholm har därför allt att vinna på att möjliggöra Filmpool Stockholm-Mälardalens satsning på denna produktion.

(mer…)