jump to navigation

Efterlängtat besked från regeringen 10 september 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
add a comment

Idag skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) på SvD Brännpunkt om regeringens planer på att bygga en ny opera i det befintliga operahuset. Att ha en väl fungerande nationalscen för opera och balett är mycket viktigt för hela Sveriges kulturliv.

Operahuset i Stockholm, Sveriges nationalscen för opera och balett, har under många år varit föremål för livlig diskussion på grund av de undermåliga lokalerna. Tillsammans med Christer Nylander (FP), tidigare vice ordförande i riksdagens kulturutskott, har jag förordat att ett nytt modernt scenkonsthus – liksom i Köpenhamn och Oslo – byggs i Stockholm. Läs exempelvis vår artikel i frågan här.

Nu uppger alltså kulturministern att det finns förutsättningar att för 2 miljarder, enligt TT, bygga ut och om nuvarande operahus för att göra lokalerna ändamålsenliga. Om det ger tillräckliga förutsättningar för att åtgärda de problem som idag finns och skapa möjligheter för ett väl fungerande hus för opera och balett är det ett mycket efterlängtad besked.

I den kommande processen ska Stockholms stad vara behjälplig i att förverkliga utbyggnaden. Operan är en viktig byggnad för stockholmarna belägen på en av Stockholms absolut viktigaste platser. Det kräver att alla förändringar sker på ett för byggnaden och omgivningen varsamt sätt.

Tillsammans med Stockholms stads planer på en internationell scenkonstscen i världsklass ute i Norra Djurgårdsstaden kan dagens besked utgöra ett verkligt lyft för scenkonsten i Stockholm.

Läs mitt pressmeddelande här.

/ Madeleine

Sverige behöver ett nytt operahus 2 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far

opera

Till och från har jag gett mig in i debatten om att Stockholm borde få ett nytt operahus. Inte minst genom denna debattartikel tillsammans med dåvarande vice ordförande för riksdagens kulturutskott Christer Nylander (FP). Igår aktualiserade Dagens Industri återigen frågan genom ett stort reportage i tidningens Weekendbilaga där jag själv blev intervjuad.

Stockholm behöver ett nytt operahus med moderna mått och modern teknik för att Sverige ska kunna ligga i scenkonstens framkant. Dagens scen i Operan är för liten och tekniken för omodern för att kunna ta emot avancerade uppsättningar från omvärlden och för att fullt ut kunna delta i det internationella utbytet. Detta samtidigt som Sverige har många stora operasångare.

Sockholms stad kan vara staten behjälplig med att få till stånd ett nytt operahus (eller som jag hellre kallar det: ett nytt scenkonsthus) genom att bland annat erbjuda en central plats i Stockholm. Det råder ingen tvekan om vad en sådan satsning skulle betyda för Stockholms kulturliv men frågan om en ny nationalscen är i första hand en nationell fråga och ligger som sådan i knät på kulturministern.

Dessvärre saknas viljan att bygga en ny opera i regeringen vilket i intervjun återigen bekräftades av Lena Adelsohn Liljeroth (M): ”Det ligger inte i korten att regeringen skulle bygga ett nytt hus nu. Vi ska först underhålla det hus vi har. Förr eller senare blir det ett nytt operahus, men där är vi inte ännu. Ett nytt hus står inte på agendan det kommande decenniet.”

/ Madeleine

Läs mer: Stockholm behöver en ny opera
Läs mer: Vi kan inte leva på drömmar

Kvalitet, frihet, bildning, tillväxt 3 maj 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Konstnärlig frihet, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
add a comment

Idag uppmärksammar Dagens Nyheter Folkpartiets kulturgrupps inspel till det nya partiprogram som håller på att arbetas fram inom partiet. Jag är en av dem som suttit med i gruppen som arbetat fram programmet ”Kulturland Sverige” och tycker att det innehåller många bra förslag på hur kulturen kan växa, dess oberoende öka samt hur kulturpolitiken kan bidra till ökad bildning och gynna kvalitet. Helt enkelt, klassisk liberal kulturpolitik. Det är dessutom glädjande att många av förslagen innebär satsningar på kulturlivet i Stockholm.

En ständig kamp liberala kulturpolitiker för är den om det offentliga ska våga gynna konstnärlig och kulturell kvalitet. I det nya kulturpolitiska programmet återfinns därför förslaget att offentliga anslag eller bidrag ska vara kvalitetsdrivande – fria aktörer eller offentliga institutioner som höjer kvaliteten ska få ökade resurser. Ska Sveriges kulturinstitutioner ligga i internationell framkant gäller det att vi vågar satsa på kvalitet.

Både folkbibliotekens och skolbibliotekens roll i samhället måste lyftas. Folkbiblioteken bör i högre utsträckning lyfta fram kvalitetslitteraturen. Programgruppen är mycket tyglig med att skolbiblioteken ska vara bemannade och väl utrustade. För att få fart på digitaliseringen av den svenska bokskatten vill Folkpartiet se större offentliga stöd till digitalisering av äldre litteratur, förlagens så kallade backlist.

Inom utbildningspolitiken vill vi se satsningar på humaniora på våra universitet och högskolor samt se att humaniora i ökad utsträckning finns med på andra universitet och högskoleutbildningar.

I en liberal kulturpolitik är konstnärernas och kulturinstitutionernas frihet en mycket viktig fråga. Att det konstnärliga innehållet inte ska styras av politiker är en fråga jag drivit hårt i Stockholms stad. För att öka institutionernas frihet presenteras i programmet därför tanken om att en ny myndighetsform som garanterar avståndet mellan politik och konstnärligt innehåll bör utredas.

För att både öka kulturlivets oberoende från politiken och se till att kulturens plats i samhället växer återfinns även ett kulturekonomiskt paket i programmet, vilket jag tycker är mycket positivt: Sponsringsreglerna för kulturlivet ska tydliggöras, gåvor och donationer till kulturella ändamål ska göras avdragsgilla, skattereglerna för stiftelser som donerar medel till kulturella ändamål måste ändras. Jag hade därutöver gärna sett att även ett system liknande den kulturbonus vi har infört i Stockholms stad även blev nationell, alltså att fria aktörer som lyckas öka sin egenfinansiering får högre offentliga bidrag.

Inspelet ger tydliga besked om att ett nytt operahus och ett nytt nobelmuseum behöver byggas i Stockholm. Att Stockholm behöver en ny opera har jag och Christer Nylander (FP) (vice ordförande kulturutskottet) drivit på för tidigare, bland annat i en artikel på DN-debatt. Med bakgrund av den starka konstscenen i Stockholm föreslås även att en konstbiennal etableras av staten, Stockholms stad och privata finansiärer. Alla dessa förslag skulle lyfta kulturlivet i Stockholm ett snäpp till och placera staden på Europas kulturkarta.

Madeleine

Plats för opera- och scenkonst 15 februari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

I dagens DN talar Operahögskolans chef Magnus Aspegren om det nya samarbetet mellan Operan och Operahögskolan. Om det byggs ett nytt scenkonsthus, då vill Operahögskolan flytta in i den, säger han. Att vara nära den utövande konsten har ett unikt värde. Det framtida operahuset har med andra ord redan hyresgäster som står i kö! Han understryker också betydelsen av att det blir en flexibel byggnad, som kan ta emot olika typer av föreställningar med olika stor publik.

Det är mycket bra att debatten nu tagit ett steg bort från hur huset skall se ut och var det skall ligga, för det är ju innehållet och funktionen operahusdebatten måste handla om. Stockholm behöver ett utrymme för opera- och scenkonst, detta har jag alltid återkommit till när det talats om nytt scenkonsthus. Hur huset skall gestalta sig i staden  är en mycket senare fråga – en fråga som har stor betydelse för staden, men kanske mindre betydelse för operakonsten.

Madeleine

Innehåll före märkesbyggnader 11 februari 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
5 comments

Ola Andersson skriver i SvD om att en diskussion om märkesbyggnader inte får förta satsningar på scenkonsten. Det är helt riktigt. Därför har jag också sagt att ”Behovet av en ny satsning på operahus – eller snarare ett bredare scenkonsthus – är på nytt stort”. Men ”självklart måste utgångspunkten vara scenkonstens behov och då skulle även jag säga att möjliggörandet av en flora av olika uttrycksformer, på många ställen, med unika uppsättningar är extremt viktigt – ja, en helt nödvändig och primär förutsättning.” Att det i första hand inte är byggnaden i sig som är viktigast, utan att ett utrymme skapas för en utvecklad scenkonst, är för mig en självklarhet. Innan byggnadens gestaltning debatteras, för det ska självklart göras och huset ska hålla hög verkshöjd, ska verksamhetens förutsättningar ligga till grund för en sådan diskussion. Så långt är vi överens.

Och i just detta syfte anordnar Folkpartiet nästa vecka ett seminarie där scenkonstens innehåll, inte bara de yttre ramarna, kommer att diskuteras. På seminariet kommer bland annat Birgitta Svendén, vd Kungliga operan, Mats Ek, koreograf, Danjel Andersson, chef för Moderna dansteatern och Martin Nyström, kulturjournalist på Dagens Nyheter, samtala kring visioner och verklighet för scenkonsten i Sverige 2020. 

På en punkt håller jag dock inte med Ola Andersson. Jag tror att även kulturen kan och ska präglas av tillväxt. Det är bra för Sverige, och oss alla, om kultursektorn växer. Detta kan ske på olika sätt, men min övertygelse är att även storskaliga projekt måste vara en del av en sådan strategi. Men detta får givetvis inte leda till en dränering av det småskaliga kulturlivet. Och det behöver faktiskt inte göra det. Det storskaliga bör istället hjälpa till att bära det småskaliga genom att nya resurser tillförs från olika håll. Tillväxtens möjlighet är en förbisedd del av en kulturpolitik som så ensidigt lutar sig mot det offentliga som enda finansieringskälla.

Madeleine

Här i bloggen: Ett nytt operahus för tillväxt i kulturen, Satsning på fria kulturlivet, Beslut fattat om verksamhetsplaner och verksamhetsstöd

SVD: Märkesbyggnader går före innehåll

Ett nytt operahus för tillväxt i kulturen 17 januari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
7 comments

Att Sverige behöver diskutera behovet av en ny nationalopera visar tydligt den debatt som Christer Nylanders och min debattartikel har dragit igång. Det är en konstruktiv debatt, med flera seriösa förslag – om än med en aning prematura synpunkter om själva husets utformning. En diskussion är precis vad vi behöver. Så länge jag hållit på med kulturpolitik har frågan om ett nytt operahus diskuterats från och till. Nu bör vi fokusera på vad vi vill för att sedan hitta sätt att genomföra det.

Jag vill i alla hast kommentera några saker på vägen: (mer…)

Operadebatten fortgår 13 januari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
4 comments

Christer Nylanders och min debattartikel om ett nytt operahus satte fart på en debatt om hur och var ett operahus kan byggas och om hur det kan finansieras. Det är mycket bra. I måndags skrev Bengt Göransson i DN under rubriken ”Bjud upp direktörerna”. Idag publicerades min replik:

Bengt Göransson kommenterar 11/1 mitt och Christer Nylanders förslag om ett nytt operahus. Det är roligt att så många är överens om att det behövs, och att de flesta i grunden är positiva till att näringslivet måste vara med och bekosta det.  Men vi måste bort från gammalt s-tänkande som inte ledde till något nytt operahus och inse att ett nytt operahus är ett gemensamt ansvar för det offentliga och näringslivet. Därför duger det inte att bjuda med armbågen.

(mer…)

Många vill ha nytt operahus 5 januari 2011

Posted by AmandaValentin in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
2 comments

Igår skrev Madeleine tillsammans med Christer Nylander (FP) på DN debatt om hur vi kan få ett nytt operahus i Stockholm. Förutom att flera bloggare plockade upp tråden och utvecklade argumenten, gjorde även Radio Stockholm och ABC inslag.

/Amanda

ABC: FP: Bygg nytt operahus i Stockholm

Radio Stockholm: Folkpartiet vill ha ett nytt Operahus

Kulturbloggen: Folkpartiet villbjuda in näringslivet för att finansiera ett nytt Operahus i Stockholm

Mats Berglunds blogg: Skall vi ha en ny Stockholmsopera?

Teatermagasinet: Folkpartiet: bjud in näringlivet för att finansiera ett nytt operahus

SvD: FP-utspel om ny opera

Så kan vi få en ny Opera 4 januari 2011

Posted by AmandaValentin in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: ,
6 comments

Idag skriver Madeleine med riksdagsledamoten Christer Nylander (FP) i DN om möjligheterna för ett nytt operahus i Stockholm.

/Amanda

Regeringen bör bjuda in näringslivet till samtal om att finansiera ett nytt scenkonsthus i Stockholm. Lämplig tomt finns bakom Nationalmuseum.

Det är nu 120 år sedan arbetet inleddes med att uppföra ett nytt operahus i Stockholm. Behovet av ett nytt hus var då akut eftersom den gamla operan var sliten, för liten och dessutom brandfarlig. Axel Anderbergs operahus byggdes 1892-98, men det man ofta glömmer är att det hus som då byggdes – numera en så självklar del av Stockholms stadsbild – förmodligen aldrig skulle ha byggts om inte privata finansiärer hjälpt till. För att möjliggöra bygget bildades en kommitté under ledning av bankdirektör K A Wallenberg.

Behovet av en ny satsning på operahus – eller snarare ett bredare scenkonsthus – är på nytt stort. Skälen nu är delvis desamma som för 120 år sedan: (mer…)

Operan sjunger in vintern i Kungsan. Härligt! 2 december 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags:
add a comment

Operan snuvar oss på konsten 5 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
2 comments

Hur kan det egentligen komma sig att Kungliga Operan, en av Sveriges största kulturinstitutioner, står på randen till konkurs? Frågan har stötts och blötts de senaste dagarna i samband med att Operan lägger ned föreställningen Batseba och går med kraftiga underskott. Se bl a Svd. Därmed visas inget modernt på Operan i år och uppdraget från staten kan inte uppfyllas.

Som journalisten Eric Schüldt konstaterar, är det nästan alltid är fullt på Operan, hur kan man då inte veta ungefär vilka intäkter man har?

Enligt årsredovisningen för 2008 hade Operan intäkter på 464 miljoner kronor. Av dessa var 383 miljoner , dvs 83 procent, statligt drifttillskott som man redan visste om i början av året. Resten är biljettintäkter med mera. Förutsättningarna inför 2009 var inte sämre. I statsbudgeten för 2010 (s. 51) konstaterar regeringen att ”Sammantaget ökar därmed bidraget till Operan med 16 106 000 kronor för 2010.”

Underskottet är dessutom inte en överraskning eftersom Operan redan i somras rapporterade att underskottet under första halvåret var hela 3,5 miljoner kronor. Problemen med pensionsreformen är förvisso stora, men de är inte nya.

Nationaloperans problem är allas våra problem. Den svenska operakonsten är beroende av en nationalscen som fungerar. Nu förefaller bristerna akuta. (mer…)