jump to navigation

Nu bygger vi idrottshall i Sätra 26 maj 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Collage Sätra

I dag var jag med och tog det första spadtaget för den efterlängtade och välbehövliga nya idrottshallen på Sätra IP. Jag har länge varit engagerad i att få ner kostnaderna för byggande av idrottshallar. För mig känns det fantastiskt att denna fråga äntligen är nära en lösning. Tack vare fastighetskontorets banbrytande arbete med att utveckla enkla, funktionella, fullstora hallar blir det nu mycket mer breddidrottstider för pengarna. Och det behövs.

Stockholm växer så det knakar. Nya och gamla stockholmare behöver inte bara mer bostäder, de behöver också mer samhällelig infrastruktur. Vi ska bygga vidare på vår stad med höga ambitioner om både form och funktion. Servicehus, skolor, idrottshallar, äldreboenden – ja hela staden måste byggas, inte bara bostäderna.

Vad det gäller idrottshallar innehåller vår budget för 2014 inte mindre än 100 miljoner för byggandet av den här typen av enklare, fullstora, idrottshallar. Det blir inget lull-lull men full funktionalitet när hallar nu byggs på Sätra IP,  Hjulsta BP, Hässelby villastads BP, Blommensbergs BP och vid Grimstaskolan.

Det är bra för Stockholm!

/Madeleine

 

Hockey och demokrati 13 maj 2013

Posted by angusthlm in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , ,
add a comment

Vitryssland hockey

I slutet av förra veckan skrev Madeleine tillsammans med Daniele Fava (gruppledare för FP i idrottsnämnden) en artikel på svt.se/debatt om idrott och politik med anledning av de av Svenska Ishockeyförbundet förbjudna vitryska flaggorna. Artikeln kan du läsa här eller nedan.

/ Anders

HOCKEY OCH POLITIK När Svenska Ishockeyförbundets ordförande Christer Englund får frågor om flaggförbudet under VM svarar han maskinellt att idrott och politik ska hållas isär. Ironiskt nog är det en ståndpunkt som Englund själv tycks ha svårt att förhålla sig till. Inför hockey-VM i diktaturens Vitryssland nästa år är det skrämmande tyst. Var finns en hockeyns Loreen som vågar ta ställning? skriver Madeleine Sjöstedt och Daniele Fava, båda FP.

Det är hockeymatch i Globen. Tjeckien och Vitryssland spelar på isen. Bland åhörarna vecklas en vitrysk flagga ut. Ordningsvakterna ingriper snart. Det är fel flagga de vitryska supportrarna har använt. En för många legitim symbol för deras land men för vissa ett uttryck av opposition mot makthavarna i Minsk.

Hur ordningsvakterna kom fram till denna slutsats, kan man undra. Gemene svensk har ingen uppfattning om hur de två flaggorna skiljer sig åt och på vilket sätt de kan tolkas politiskt. Men ordningsvakterna hade det. Beskedet måste kommit från högre ort och det är anmärkningsvärt att tolkningen av flaggans symbolvärde överensstämmer med diktaturen Vitrysslands.

När Svenska Ishockeyförbundets ordförande Christer Englund får frågor svarar han maskinellt att idrott och politik ska hållas isär, och passar på att ta mig som exempel på en person som inte klarar detta (tyvärr med ett felaktigt citat). Paradoxalt och ironiskt nog är det en ståndpunkt som både förbundet och Englund har svårt att förhålla sig till.

Förra året, då Ryssland spelade i Globen, hade förbundet inget emot att ryska supportrar viftade med den röda sovjetfanan med hammare och skära trots att Ryssland sedan länge har en annan officiell flagga.

Nästa år arrangeras världsmästerskapet i Vitryssland. Hockey är diktatorn Aleksandr Lukasjenkos favoritsport. För honom är mästerskapet i allra högsta grad politik. Liksom det var för kommunistregimen i Kina när den stod värd för förra sommarolympiaden eller för militärjuntan i Argentina när den 1978 arrangerade världsmästerskapet i fotboll.

VM i Vitryssland blir ett tillfälle för Lukasjenko att visa omvärlden en annan bild av landet och visa sina undersåtar vilket skådespel han är kapabel att bjuda dem på. Ett tillfälle att flytta fokus från den kritik som riktas från människorätts- och pressfrihetsorganisationer. Avsaknaden av fria val och fri press. Att oppositionella trakasseras, fängslas, misshandlas.

Under upptakten till olympiaden i Berlin 1936 var argumentet detsamma när det kom till att försvara Sveriges deltagande. Svenskt deltagande i Adolf Hitlers olympiad – som nu som då var politik för arrangören – ansågs vara problemfritt. En av de röster som protesterade öppet och högljutt var liberalen Torgny Segerstedts:

”I det meningsutbyte om vårt lands deltagande i Berlin-olympiaden, som pågår, räknas det för ett axiom att idrott och politik bör hållas isär. Från denna utgångspunkt drages så slutsatsen att svenskarna böra deltaga i spelen. (…) Det finns ingen, som icke inser att av det axiom som säger att man bör hållas isär idrott och politik, följer slutsatsen att svenskarna icke bör deltaga i Berlinspelen. Varenda en begriper att dessa olympiska spel äro avsedda att bliva reklam för Hitlerismen.”

Segerstedts hållning håller än idag. Önskar ishockeyförbundet hålla isär idrott och politik bör det agera mot att världsmästerskap arrangeras av diktaturer – inte gömma sig bakom och aktivt medverka till att internationella idrottsorganisationer tilldelar förtryckarregimer stora mästerskap.

● Det gäller Gunilla Lindberg, Arne Ljungqvist och Pernilla Wiberg, svenska ledamöter av den Internationella olympiska kommitté, som glatt förlade de Olympiska spelen till Peking.

● Det gäller förstås i högsta grad även Christer Englund. Han är inte bara ordförande för Svenska Ishockeyförbundet, utan också ledamot av Internationella hockeyförbundet. Samma förbund som – just det – tilldelade Vitryssland världsmästerskap i ishockey 2014.

Och ishockeyförbundet bör förstås inte heller gå i diktaturernas ledband när de avgör vad som är politiska symboler.

Ett ansvar faller också på de deltagande idrottarna. Vitryska idrottare har inte de rättigheter som den svenska idrottsrörelsen ser som självklarheter. De har inte rätt att fritt bilda idrottsföreningar och de kan inte gå till en fri press om en uttagningsprocess till internationella tävlingar präglas av svågerpolitik. Och om människor drabbas av övergrepp i en idrottsförening kan de inte få upprättelse i oberoende domstolar.

När Loreen framträdde i en annan diktatur – Azerbajdzjan – vågade hon använda den mediala uppmärksamheten för att rikta strålkastarljuset mot dem som fanns utanför arenorna. De som förvägras den frihet som både hon och alla vi svenskar tar för självklar.

Än så länge har ingen hockeyspelare markerat sin solidaritet med det vitryska folket. Inför världsmästerskapet i Vitryssland nästa år är det skrämmande tyst. Finns det någon hockeyns Loreen ute på is? Det är i så fall dags att kliva fram nu.

Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd Stockholm,
f d idrottsborgarråd, ansvarig för idrottsfastigheter

Daniele Fava (FP), gruppledare idrottsnämnden Stockholms stad

Fler billiga och bra idrottshallar 26 februari 2013

Posted by Erica in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far

Fotomontage från inriktningsbesluet kring Stora Mossen (en enklare hall)

Gamla tankar måste ständigt omprövas. Det behövs fler idrottshallar i Stockholm och för att få pengarna att räcka så långt som möjligt gäller det att använda dem smart.  Tidigare kreativa idéer för att på ett ekonomiskt sätt utveckla stadens idrottsinfrastruktur har varit att bygga om industrilokaler till hallar och att bygga på höjden.

Ett annat sätt att angripa frågan är att titta på vad hallarna absolut måste innehålla för att fungera och utesluta allt annat. Alla hallar behöver inte byggas med läktare och kafeteria. Däremot behöver de uppfylla idrot­tens krav på spelmått, ljus och ljud med mera. Fastighetskontoret och idrottsför­valtningen har på uppdrag från stadens politiska ledning tagit fram en rapport som visar på hur man på olika sätt kan konstruera enklare hallar, avsedda just för breddidrott. DN skriver om rapporten och lösningar på hallbristen i dag (betalversion på nätet).

Glädjande nog visar det sig att det finns flera goda möjligheter att bygga fungerande hallar för motionsidrott till en väsentligt lägre kostnad. Jag ser nu fram emot att vi, liksom det slagits fast i fastighetsnämndens verksamhetsplan, får minst en sådan på plats under 2013.

/ Erica

Polisens fakturering ses över – men kulturen då?? 17 november 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
4 comments

Det är bra att justitieminister Beatrice Ask (M) nu meddelar att den nya nationella samordnaren mot våld vid idrottsevenemang Björn Eriksson ska se över ordningslagstiftningen, vilken medger polisen att ta betalt för sin bevakning vid offentliga evenemang om de anses bedrivas med vinstsyfte. Regeringen är med rätta kritisk till att idrottsklubbar kan tvingas betala höga avgifter till polisen och att de lokala tolkningarna av reglerna är så olika. Det leder till att konkurrensen snedvrids och att det blir dyrare att genomföra idrottsevenemang.

Men det är mycket märkligt att justitieministern inte med ett ord nämner kulturen. Kulturevenemang, såsom festivaler och konserter, drabbas ju i minst lika hög grad som idrotten av regelverket! Menar justitieministern att enbart idrottens behov ska tillgodoses i översynen är det mycket märkligt? En översyn av regelverket måste givetvis undersöka konsekvenserna för både idrotten och kulturlivet. Allt annat är fullständigt oacceptabelt.

Att polisen genom dagens ordningslagstiftning indirekt kan bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som får förekomma är inte godtagbart. Vi måste få ett entydigt regelverk som fungerar utifrån dagens situation. Innan ett sådant är på plats bör polisen upphöra med att ta betalt för sina tjänster.

/Madeleine

SR Ekot: Polisens räkningar till idrottsklubbar ses över

Kravställaren ska vara med och betala 27 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Jag var igår kväll med i Aktuellt, och även i ett inslag på Sportnytt, och diskuterade den mycket viktiga frågan om vem som ska stå för kostnaderna när specialidrottsförbunden sätter upp krav på arenaförändringar och nybyggen. Den ordning som finns idag, där förbunden sätter upp kraven och sedan förväntar sig att det bara är att skicka faktura till skattebetalarna, är oacceptabel och ohållbar.

Jag välkomnar därför den debatt kring behovet av nya arenor som växt fram de senaste åren. Det verkar som om det byggs arenor överallt och i media ställs frågor kring huruvida det verkligen är välinvesterade pengar och om det verkligen går att fylla alla dessa nya arenor med innehåll. Båda dessa frågor är viktiga. Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppskattar att de sammanlagda kostnaderna för arenaförändringar och byggen som olika specialidrottsförbund har krävt under 2000-talet överstiger miljardbelopp. Det är alltså inga småsummor vi pratar om.

Inte minst gäller detta de hårda kraven på investeringar som fotbollsförbundet ställer på landets fotbollsarenor. De handlar exempelvis om att arenorna ska ha en specifik belysning, 900 vip-stolar och 400 kvadratmeter för serveringar och utställningsområden för sponsorer. 80 procent av platserna ska vara anatomiskt utformade och 50 pressplatser under tak måste finnas. För många kommuner handlar det om investeringar i mångmiljonklassen. Vilka förutsättningar kommunerna har att tillmötesgå dessa krav är givetvis mycket varierande, men det är uppenbart att många kommuner drabbas hårt. Från SKL:s sida vill vi därför diskutera dessa krav med fotbollsförbundet. Men hitintills har vi bara fått ett tvärt nej.

Att fotbollsförbundet inte förstår värdet av att skapa ett forum där politiken och idrotten kan sätta sig ner och diskutera detta gemensamma problem, som vi måste lösa, är anmärkningsvärt. Det sista vi vill är att hamna i en situation där kommunerna tvingas säga nej, då skattepengarna behövs till annat. Vi vill inte heller hamna i en situation där bredden ställs mot eliten. Det kommer alla förlora på. Det måste alltid handla om både och.

Jag vill att vi ska landa i något som vi kallar för finansieringsprincipen. Det vill säga; den som kräver arenaförbättringar för elitidrotten ska också vara med och betala för det. Kommuner ska inte tvingas skära i annan verksamhet eller höja skatten för att finansierade krav som ställs av för eliten av idrottsförbunden. Det tror jag att de flesta människor tycker är ganska rimligt.

/Madeleine

SVT Aktuellt (ca 19:55 min in i klippet): Arenor – tung börda för kommunerna
SVT Sportnytt: Politiker sätter krav

Stockholm – årets idrottskommun 2011 4 oktober 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

Igår utsågs Stockholm till Sveriges främsta idrottskommun av tidningen Sport & Affärer. Enligt motiveringen har staden Sveriges starkaste årligt återkommande events inom flera idrotter samt en tydlig målsättning för Globenområdet som Norra Europas bästa.

Tidningen uppmärksammar således särskilt stadens satsning på Stockholmsarenan, vilket är den första pusselbiten i satsningen på att skapa ett ”Globen entertaiment district” (en del av vision Söderstaden). En attraktiv stadsdel med evenemang och nöjen i världsklass vid sidan av nybyggda bostäder, kontor, butiker och restauranger.


Med Stockholmsarenan klar är prognosen att drygt 2 miljoner besökaren årligen kommer att gå på evenemang i globenarenorna. Det kommer att göra Globenområdet till Norra Europas största och mest flexibla evenemangsområde och leda till att drygt 2 miljarder kronor per år genereras till staden. Stockholmsarenans framtida betydelse för stadens attraktions- och konkurrenskraft ska inte att underskattas.

/David

Hela listan finns här.

Stockholmsarenan växer fram 16 september 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
5 comments


Bygget av Stockholmsarenan tuffar på och arenan börjar ordentligt ta form. I natt kom, genom ett spektakulärt och avgörande lyft, en av arenabyggets absolut viktigaste komponenter på plats. Den första av totalt två 180 meter långa takbalkar, på 1600 ton, kunde nämligen lyftas och monteras fast.

Balkarnas huvudändamål är att bära upp arenans takkonstruktion och därmed möjliggöra ett skjutbart tak utan tvärgående balkar. En konstruktion som skapar en inomhusarena och utomhusstadion i samma byggnad, då det skapas en helt fri öppning i taket stor som en fotbollsplan. Det skjutbara taket ska kunna öppnas och stängas på cirka 20 minuter, och beroende på väder kan man alltså avgöra om evenemanget ska genomföras utomhus eller inomhus.  

Det finns idag ingen annan arena i världen vars takbalkar klarar av att bära samma laster som Stockholmsarenan ska klara av. Vårt skjutbara tak ska till exempel kunna bära upp tekniska installationer, tunga snölaster och det utan tvärgående balkar. Där av de kraftiga dimensionerna på balkarna; 180 meter långa, 1600 ton tunga och höga som ett sexvåningshus.

Det framgångsrika lyftet av primärbalken är unikt och har genomförts med den precision som ska prägla hela arenabygget. Nu fortsätter vi arbetet med att bygga Sveriges modernaste arena.

/David

Fastighetstidningen: Här lyfts 1600 ton på plats
Byggnyheter: Ett lyft för Stockholm

Vinterfotboll 24 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
17 comments

De senaste veckorna har frågan om vinterfotboll diskuterats livligt. Det är bra att frågan tagits upp då det ger oss möjlighet att förklara våra ståndpunkter och prioriteringar. De är kortfattat följande, miljön går före utomhusfotboll i februari, långsiktiga investeringar som fler konstgräsplaner går före kortsiktiga som uppvärmning av enstaka planer, de mångas vinteridrottande går före de fås.

Iden bästa av världar skulle man inte behöva bry sig om kostnader, inte behöva bry sig om miljön och aldrig behöva prioritera. Men nu ser inte verkligheten så ut.

De senaste vintrarna har varit milda varför tillgången till stadens konstgräsplaner har funnits även under vintern. I ett läge då vi har den kallaste vintern på kanske över hundra hur och ett snötäcke som också slår rekord blir det många som drabbas på olika sätt. Vi har dock plogat såväl 6-7 grusplaner som konstgräsplanen i Gubbängen för att lösa de mest akuta problemen för fotbollen. Att uppvärma Stadshagens konstgräs har dock inte varit aktuellt sedan mera än ett år tillbaka. Idrottsförvaltningen, liksom alla andra förvaltningar i Stockholms stad, har ett uppdrag att spara energi som ett led i stadens klimatarbete.

Även ekonomin talar emot att värma Stadshagen. Faktum är att uppvärmning av en fotbollsplan under januari hade kostat 700 000 kronor. Det är nästan lika mycket som uppvärmningen av sim-och idrottshallarna i Västertorp, Åkeshov och Högdalen, som tillsammans kostade 750 000:- under samma månad, men som har hundratusentals besökare. På en kall vinter motsvarar det också en ny konstgräsplan per år. De senaste tre åren har vi byggt ett trettiotal nya konstgräsplaner i staden, som jag vet varit till stor glädje för många Stockholmare. Vi är därmed upp i ett 50-tal konstgräsplaner totalt. Det är en satsning vi prioriterat just för fotbollen och spontanidrotten. Att vi nu inte värmer upp och plogar planer för miljontals kronor utan istället låter de pengarna gå tillbaka till fotbollen i form av nya planer och omklädningsrum gör oss knappast fotbollsfientliga.

Att bara skotta konstgräsplanerna skulle innebära avsevärda kostnader. I kranskommunerna har skottning och underhåll av konstgräset ofta kostat 20 – 25 arbetstimmar i veckan per fotbollsplan. Om staden hade skottat de ca 50 konstgräsplanerna under vintern hade det varit omöjligt att ploga sjöisarna och bandyplanerna, och det hade inte blivit några skidspår. Dessutom är risken mycket stor att konstgräset hade tagit skada.

Många kanske tycker att det är rätt att prioritera fotbollen före alla andra idrotter, men jag har att ta ansvar för alla stockholmares möjligheter att motionera och idrotta. Och för mig är det helt orimligt att under den kallaste och snörikaste vintern på mycket mycket länge prioritera just fotboll, på bekostnad av alla vinteridrotter som för en gångs skull har fina förutsättningar.

Andra tycker att vi ska ploga bara för just de allsvenska fotbollslagen, och inte för alla andra. Men en sådan prioritering vill inte idrottsnämnden besluta om. Vi har tyckt att detta är någonting som ska stå fritt från politiskt inflytande. Vi har därför istället, hittills, överlåtit det ansvaret till Stockholms fotbollsförbund. Har dam eller ungdomslag problem med att få tider  på de plogade grusplanerna eller i Spångahallen är det framförallt till Stockholms fotbollsförbund man ska vända sig då det är de som prioriterar. Känner Stockholms fotbollsförbund att man har problem med att fördela tiderna som finns jämställt måste vi naturligtvis titta på hur det kan åtgärdas.

Den omprioritering, från stora delar av Stockholms vintersporter till fotbollen är någonting som bör diskuteras i framtiden. Skulle det vara så att Stockholmarna föredrar uppvärmda konstgräsplaner framför skidspår och skridskor under vinterhalvåret måste politiken förhålla sig till det, i nuläget är vi dock inte där.

I en appell som cirkulerat kräver man mobila värmekablar och tält över fotbollsplaner. Sådana avvägningar måste i så fall göras i sitt sammanhang där sådana åtgärder vägs mot de behov som även finns inom andra idrotter.

Madeleine Sjöstedt

Idrottspolitiken ligger fast – stockholmarna ska röra på sig mer 14 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
4 comments

Idag har gruppledarna för majoriteten i Stadshuset presenterat sitt förslag till nästa års budget för Stockholms stad. Det är en budget som präglas av den lågkonjunktur som Sverige och nästan hela världen är inne i, och som till stora delar är ett resultat av förra årets finanskris. Deras presentation finns här: Budgetpresentation 2010.

Uppdatering: Gruppledarna skriver om budgeten på Newsmill.

Lågkonjunkturen och arbetslösheten leder till att kommunerna i Sverige får betydligt lägre skatteintäkter nästa år. Stockholms skatteintäkter minskar med ungefär 339 mkr. Och då ska man veta att konjunkturen inte drabbar Stockholm alls lika hårt som många andra kommuner.

Problemen på andra håll i landet gör dessutom att stadens bidrag till utjämningssystemet ökar med 138 mkr på två år, från 1 448 mkr 2008, till 1 586 mkr för 2010. Regeringens stödpaket till kommunerna som presenterades i statsbudgeten för några veckor sedan ger dock ett viktigt stöd till verksamheterna om 794 mkr.

Lågkonjunkturen gör förstås att budgetarbetet blir svårare, och prioriteringarna viktigare. I idrottsnämndens budget finns därför inte lika stora satsningar 2010 som tidigare år denna mandatperiod. Nyinvesteringarna minskar från rekordnivån 2008 på 325 mkr och 2009 på 300 mkr, till 250 mkr för 2010. Men utöver detta kommer ett omfattande reinvesteringsprojekt för simhallarna på ytterligare ca 60 mkr att beslutas under hösten. Investeringsnivån är alltså fortsatt hög. Däremot kommer verksamheterna att få hålla igen under året.

De politiska prioriteringarna ligger fast sedan tidigare år. Målet för vår politik är att stockholmarna ska röra på sig mer, engagera sig mer i idrottsrörelsens föreningar och därmed stärka folkhälsan och samhällsengagemanget. En viktig utmaning för nämndens arbete är att hitta metoder för hur de barn och ungdomar som inte motionerar idag ska börja göra det. Minst hälften av nyinvesteringarna i anläggningar ska gynna flickors och kvinnors idrottande.

Idrottsnämnden ska tillsammans med idrottsrörelsen fortsätta arbetet med att förbättra förutsättningarna för idrottsföreningarna att stärka sina egna intäkter. Vi ska också uppmuntra föreningar och entreprenörer att hitta nya områden vid anläggningarna där man kan skapa nya näringsverksamheter. Det kan gälla allt från café- och restaurangverksamheter till butiker och service.

Idrottsnämnden ska också undersöka förutsättningarna för att erbjuda utrymme i stadens idrottsanläggningar till de delar av Stockholms kulturliv vars verksamhet främjar deltagarnas motion, till exempel dans.

Under åren som kommer ska Stockholms stadion upprustas. Arbetet ska vara klart till 100-årsjubileet av OS 1912. Planeringen av jubileet stärker idrotten som en del av Stockholms attraktivitet. Upprustningsarbetet blir också ett tillfälle att sätta igång arbetet med att utveckla arenan och skapar en långsiktighet för friidrottens behov. Men så länge vi inte har funnit en arenalösning för Djurgården så kommer klubben självklart att fortsätta spela på stadion som idag.

Ett antal av stadens simhallar är i behov av omfattande upprustningar. Det arbetet inleds under 2010 och först ut är simhallarna i Farsta och Åkeshov. Vid upprustningar av idrottsanläggningar ska idrottsnämnden också utreda förutsättningarna för nya näringsverksamheter i fastigheterna.

Idrottsnämnden ska dessutom fortsätta arbetet med projektet ”Fritid för alla” så att utbudet av idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter bättre kommuniceras och anpassas till barn som har funktionsnedsättning. Ett annat viktigt initiativ är att fler platser i staden möbleras med träningsredskap, ett slags utomhus-gym. Dessa ska kunna användas även av äldre, barn och människor med funktionshinder.

Detta är som ni ser de övergripande dragen i nästa års arbete. Vad budgeten kommer att leda till i detalj för verksamheterna är ännu osäkert. Det är nu idrottsförvaltningens uppgift att ta fram underlag för beslut i verksamhetsplanen som ska klubbas i december.

Madeleine

Långt till jämställd idrott 15 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
2 comments

DN har i två stor artiklar satt fokus på att pojkar får en betydligt större del av medlen som går till idrotten. Väldigt bra att denna fråga kommer upp, tycker jag. I morse fick jag debattera den i Svt.

Att det är en stor snedfördelning av stöden inom idrotten har många skäl. Grovt förenklat kan man säga: att pojkar spelar i lag – flickor ägnar sig mera åt individuella idrotter, pojkar är mera intresserade att komma in i idrotten – många flickor vet inte vad de ska efterfråga, pojkar ägnar sig idrott som betalas av skattebetalarna – flickor betalar ofta mest själva, pojkars idrottande kräver ofta dyra anläggningar- med flickor är det inte alltid så.

(mer…)

Om Ulfs fru och Erlings sambo, av Bertils mor 6 februari 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur för fler.
Tags: , ,
3 comments

Trots att flera av våra mest imponerande atleter är kvinnor så domineras nästan alla idrotter av män, ännu fler företräds av män och kommenteras av män på sportsidorna. Som idrottsborgarråd tvingas man höra på det ena och andra.

Ett svårslagnet rekord slog Jan Majlard i SvD idag när han skriver om landets idrottsminister som ”Ulfs fru”, trots att minister ändå är ett steg högre på karriären än såväl partiledare som landshövding och ordförande för SJ. Men finaste för Majlard är väl att vara man, kan man tro.

(mer…)

Tonårspeng ger högre stöd till tonårsidrotten 10 december 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
3 comments

En av de stora utmaningarna för idrottspolitiken i framtiden är att få människor att röra på sig mer. I det arbetet är idrottsrörelsen förstås central, med alla de föreningar och alla de ideellt arbetande människor som den byggs upp av. Därför är också stadens stöd till idrotten omfattande, både vad gäller ekonomiskt stöd till föreningar och investeringar i idrottsanläggningar.

Men idrott håller allt mer på att bli en barnverksamhet. Sedan flera år är det tydligt att idrottsföreningarna är mycket duktiga på att rekrytera barn till verksamheten, men inte lika duktiga på att behålla dem när de blir äldre. (Läs tex idrottsförvaltningens forskningsrapport Ung livsstil no 4.)

För att hitta en morot för idrottsföreningarna att anstränga sig att utforma idrottsverksamheten som passar även tonåringar, kommer stadens bidrag till föreningars aktiviteter för tonåringar att öka kraftigt under 2009. Vi har kallat reformen en ”tonårspeng”.

Det ska helt enkelt bli lönsammare att satsa på verksamhet för tonåringar. Mer information om detaljerna finns i pressmeddelandet nedan och i idrottsförvaltningens underlag.

Erik

(mer…)

Idrotten måste också ta ansvar för miljön 31 oktober 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
2 comments

I Stockholms stads budget för nästa år har folkpartiet och de andra partierna i majoriteten gjort ett par kraftiga åtaganden vad gäller stadens verksamheters påverkan på miljön. Bland annat ska vi sänka idrottsnämndens kostnader för energi med 9,2 miljoner kronor. Även idrottsverksamheterna i Stockholm måste nu ta sitt ansvar i miljöarbetet.

(mer…)

SOKs skamlösa förslag 17 oktober 2008

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Stefan Lindebergs krokodiltårar över att Svenska olympiska kommittén, SOK, inte har tillräckligt med pengar, och att anslaget till elitsatsningen borde öka från 25 miljoner kronor per år till 150, visar på en skamlös syn på svenska skattemedel.

Sedan 1997 har statens anslag till svensk idrott ökat från 535 till 1840 miljoner kronor per år tack vara Svenska spels framgång på spelmarknaden (statistik). Bara sedan maktskiftet 2006 har ökningen varit nästan 400 miljoner kronor per år. Att pengarna skulle satsas på just idrotten var dock ingen självklarhet. De hade lika gärna kunnat satsas på någon annan viktig del av samhället. Men såväl den förra socialdemokratiska regeringen som dagens alliansregering har beslutat att idrotten är värd ett större anslag.

(mer…)

Stockholms svenska mästare 4 april 2008

Posted by Peter Ahlström in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
3 comments

I går kväll hölls en mottagning i stadshuset för alla de Stockholmsidrottare som vann SM sm-2007-staffan-strand-web.jpgunder fjolåret. Det var roligt att se så många olika idrotter representerade på ett och samma ställe. Mångfalden blir så påtaglig när allt från boxare till dansare samlas.

Madeleine Sjöstedt välkomnade med ett tal som hon avslutade med att poängtera hur högtidligt det faktiskt känns att få dela ut pris till människor som är bäst i Sverige på det de gör. Efter medaljutdelningen bjöds det på en buffé och för dem som ville en guidad tur i stadshuset.

Peter

Idrott på lek och på allvar 23 januari 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

I höstas tog Madeleine Sjöstedt och idrottsnämnden initiativ till att utreda hur stödet till idrottsrörelsen ska kunna leda till att föreningarna behåller ungdomar längre upp i åldrarna.

Idag är det nämligen lätt för idrotten att rekrytera barn i mellanstadieåldern. Men det är mycket få som fortfarande idrottar när de tar studenten. Idrott har allt mer blivit en aktivitet för barn – och för dem som satsar på att bli allra bäst.

(mer…)

Även SvD vänder kappan efter vinden – och det är rätt. 19 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Idag skriver SvD om det initiativ som idrottsnämnden tog igår för att motverka för tidig elitsatsning och specialisering inom Stockholmsidrotten. Men av någon anledning beskrivs det som att vi har vänt kappan efter vinden på grund av SvDs och DNs artiklar de senaste veckorna, och att detta skulle vara något negativt.

(mer…)

”Tonårspeng” mot tidig utslagning inom idrotten 15 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
7 comments

I dagens SvD beskrivs det uppdrag som majoriteten i idrottsnämnden kommer att ge idrottsförvaltningen vid sammanträdet på tisdag. Nedan presenteras själva uppdraget.

Erik

(mer…)

Stopp för diskriminering i idrotten 8 oktober 2007

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

På sistone har det ringt en del journalister och andra och undrat hur vi vill motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning inom idrotten. Debatten har hållit på sedan i somras när Madeleine tog initiativ till att ställa krav på de föreningar som får stöd av Stockholms stad att de också åtar sig att aktivt motarbeta diskriminering.

Poängen är självklart inte att idrottsföreningar ska bli av med sina bidrag. Utan att vi genom att lyfta toleransfrågorna i såväl riktlinjerna för bidrag till föreningar som i Stockholms stads idrottspolitiska program, aktualiserar frågan inom idrottsrörelsen på ett tydligt sätt. Målet är inte att straffa någon utan att förändra det som inte är bra.

Föreningar ska även återrapportera hur de arbetar för ökad tolerans. Det är bra för att vi ska kunna följa upp frågan och för att idrottslivet verkligen ska ta den på allvar.

Erik