jump to navigation

Rekord för digital musikförsäljning 24 januari 2012

Posted by angusthlm in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
add a comment

Idag rapporterar både Kulturnyheterna och Expressen om att den digitala musikförsäljningen slår rekord och att den nu för första gången utgör mer än hälften av skivbolagens totala inkomster. Extra glädjande är även att skivbolagens noterar en total försäljningsökning.

Det är givetvis positiva nyheter för såväl musikerna, skivbolagen som kulturpolitiken att de digitala affärsmodellerna faktiskt fungerar. Helt enkelt, att det inte finns ett motsatsförhållande mellan internets fantastiska möjligheter och musikindustrins överlevnad.

Att utvecklingen i mångt och mycket tillskrivs svensken Daniel Ek – av den amerikanska tidsskriften Forbes utsedd till den mest betydelsefulle personen i musikvärlden – gör inte saken sämre.

Förhoppningsvis får nyheter som dessa underhållningsindustrin att inse att branschens överlevnad snarare hänger på att affärsmodeller som Spotify växer fram än att internet förstörs genom lagförslag som Sopa eller Ipred. Vi måste bejaka utvecklingen, inte motarbeta den.

/ Anders

Läs: Kulturnyheterna rapporterar att tre miljoner betalar för Spotify

Internet måste skyddas 21 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , ,
2 comments

Den senaste tiden har debatten om det amerikanska lagförslaget Stop online piracy act (Sopa) ökat i intensitet. Inte minst av att jättesajterna Wikipedia och Reddit i förra veckan stängde ned för en dag i protest mot förslaget och att Googles sökmotor kläddes i sorgeflor– symboliska åtgärd för att visa världens internetanvändare att mycket står på spel om lagförslaget går igenom.

Lagförslaget Sopa tar sikte på att stoppa illegal fildelning genom att förmedlare som Google, Facebook, Youtube eller internetoperatörerna ska hållas ansvariga för tillgängliggörandet av upphovsskyddat material utan tillstånd.

Kjell Hägglund har tidigare skrivit om lagförslaget i tidsskriften Journalisten och varnat för att det skulle innebära självcensur på internet: ”Vad lagen i princip går ut på är att spränga sönder internet och bygga ett nöjesfält med låsta portar ovanpå. Hela den online-säkerhetsstruktur som är inkapslad i domännamnssystemet, som hela internet bygger på, kommer att försvinna när USA-lagen och dess tjockbitspussel av filtrering, blockering och åtalshot (en enda länk till en livestream av en fotbollsmatch ska kunna ge upp till fem års fängelse) kommer att tvinga hela världens internet till självcensur.”

Debatten om Sopa påminner till vissa delar om den Ipred-debatt som har funnits och fortfarande finns i Sverige i den bemärkelsen att den handlar om hur upphovsrätten ska skyddas samtidigt som friheten på internet och människors integritet bejakas. I Ipred-debatten uttryckte jag mig mycket tydligt om att skyddet av upphovsrätten på internet inte kan se ut hur som helst. Enligt min mening går Ipred alldeles för långt i den bemärkelsen att det är orimligt att privata aktörer ska kunna begära ut enskilda internetanvändares IP-adresser. Rättighetsinnehavarna eller deras företrädare ska inte av samhället tilldelas uppdraget som polis.

På samma sätt är jag också kritiskt inställd till Sopa, som går ännu längre än Ipred. Att hålla internetoperatörer eller förmedlare som Facebook och Google ansvariga för vad enskilda personer lägger upp är att gå alldeles för långt. Risken med förslaget är att internet som vi känner det idag skulle bli ett minne blott. Vilken mellanhand skulle över huvud taget våga erbjuda möjligheten för användarna att lägga upp videor eller musik? Sidor som Facebook eller Youtube riskerar att helt försvinna, eller så skulle de behöva förändras till i det närmaste oigenkännlighet. Tobias Brandel har tidigare skrivit klokt på samma tema.

Nyligen rapporterade dock Kulturnyheterna att en handfull senatorer nu bestämt sig för att dra tillbaka sitt stöd till förslaget. Och i lördags meddelade majoritetens ledare Harry Reid att tisdagens planerade omröstning blivit skjuten på framtiden. Detta efter att en protestlista på över 4,2 miljoner namn lämnats över till senaten. Nyheterna är glädjande.

Internet är en teknisk landvinning som kommer att få konsekvenser för mänskligheten på ett sätt som vi ännu inte anar. På 20 år har hela vår relation till andra människor förändrats – vi kan skaffa information, konsumera kultur och skapa kontakt med människor i hela världen på några sekunder genom några enkla knapptryck. Vi som får vara med om detta demokratisprång kan skatta oss lyckliga. Att begränsa Internet är direkt farligt. Självklart ska inte internet vara laglöst – men lagstiftningen får inte utformas på ett sådant sätt att poängen med hela internet försvinner. Internet är en uppfinning som förändrar världen och historien. Ändå blir det lätt att vi tar det för givet. Framtidens möjligheter får inte förstöras av dagens problem.

/ Madeleine

Mer om Sopa här, här, här, här, härhär och här.

När kulturpolitik reduceras till organisationsreform 22 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

Kulturpolitiken blev: en organisationsreform.

Det är inte mycket kvar på mandatperioden nu, men säkert är att regeringens kulturpolitik har viktiga utmaningar för kulturlivet som fortfarande väntar på att bli hanterade. Det främsta exemplet på detta är utredningen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)  som presenterades för kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth idag.

Vi i Stockholms stad tog ställning för den s k portföljmodellen som den presenterades i kulturutredningen. Utredningens förslag var att Stockholm skulle få ett undantag och inte behöva ingå i modellen. (Läs mer om vad vi tycker om själva reformen i stadens remissvar 1 och 2). Skälen till detta kvarstår: staten riskerar flytta över sin egen byråkrati till landstinget, landstinget tvingas bygga upp en struktur för uppgifter man inte tidigare haft, Sveriges största teater Stockholms stadsteater riskerar avbräck samt att staten tvingar fram en ny regional struktur i ett län som undanbett sig detta.  

Man önskar kulturministern ett bättre öde. För även om denna reform skulle drabba Stockholm, och kanske förstöra en del, så är rimligen inte frågan vem som fördelar kulturpengarna den viktigaste i kulturpolitiken. För samtidigt som kulturdepartementet har koncentrerat sig på att arbeta med organisationsfrågor, så har man missat många andra viktiga och spännande utmaningar som kulturpolitiken står inför. 

Här är några förslag som regeringen borde ha tagit initiativ till:

En viktig utmaning är att den svenska kulturpolitiken alldeles för länge har handlat om hur verksamhet ska finansieras, och inte om hur tillväxten i kulturlivet kan stärkas. Det finns flera sätt att förändra detta:

  • Om svenskarnas kulturintresse ökade skulle kulturens kraft stärkas över samhället, och verksamheternas ekonomi förbättras. Det behövs en nationell politik för tillväxt i kulturpolitiken. Utgångspunkten bör vara att kvalitetskulturen ska nå fler medborgare så att intäkterna från biljettförsäljning ökar, och att väljarna ställer krav på högre kulturstöd.
  • Under många år har moderaterna argumenterat för att medborgarna ska ta större ansvar för kulturpolitiken och att sponsring är en viktig väg för detta. Nu har de haft makten över både kulturdepartementet och finansdepartementet under flera år. Men ingenting har hänt! Var är avdragsrätten?
  • Pensionssystemet har slagit hårt mot kulturlivets ekonomi. Den reform som skulle förändra detta har redan tagits fram men tyvärr ännu inte genomförts.

Ett annat sorgebarn är Kungliga Operan. Byggnaden är för liten för att ta emot internationella gästspel. Scenmaskineriet är i akut behov av renovering. Och Operans ekonomi är i fritt fall. Dessa problem måste åtgärdas. En början kan vara att ge Operan och Dramaten i uppdrag att samarbeta om sina verkstäder och administration. Det skulle ge avsevärda pengar över till att producera scenkonst.

En annan av den svenska kulturpolitikens viktigaste uppdrag har länge varit att så många som möjligt ska ha tillgång till hela det svenska kulturarvet. Internet ger helt nya förutsättningar för att producera och sprida film, musik, teater, opera, litteratur, foto, arkiv etc. Men de politiska initiativen för att förverkliga detta har varit mycket få. Här kommer några exempel:

  • Alla statliga museer borde fått uppdraget att göra sina elektroniska arkiv tillgängliga via internet, och märka upp det upphovsrättskyddade materialet med Creative Commons-licenser.
  • Istället för att se hur upphovsrätten kan förändras för att bejaka spridning och produktion av kultur, har man infört ipredlagen för att skydda dem som fortfarande tror att CD- och DVD-skivor är framtiden.
  • Nationalscenerna borde fått uppdraget att sända alla sina uppsättningar via Folkets hus och parkers nätverk av digitala biografer på 85 platser i hela landet. Då hade de inte bara behövt sända från Metropolitan – vilket i sig är strålande – utan också från de scener som alla svenska skattebetalarna har betalt.
  • Kungliga Bibliotekets insamling i projektet kulturarw3 borde inte fått ta paus. Det borde istället blivit ett central uppgift i det nya uppdraget

Madeleine

Stockholmarna ska ha kontroll över informationen – Ny liberal internetpolitik 14 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
12 comments

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att vi liberaler behöver utveckla en principfast internetpolitik på alla politiska nivåer i samhället, från EU till den kommunala nivån.

Sedan i somras har vi i Folkpartiet därför arbetat med att ta fram en internetpolitik för Stockholms stad med utgångspunkt i att informationen som staden äger och producerar måste vara fritt tillgänglig för medborgarna. (Politiken har utformats tillsammans med många kloka medborgare på vår utvecklingsblogg och på vår wiki.)

Nu har arbetet med denna politik blivit färdigt, och den publiceras i en rapport från Folkpartiet i Stockholms stad. Rapporten sammanfattas också av vår gruppledare Lotta EdholmSvd Brännpunkt.

Det övergripande målet med politiken är att frigöra information så att stockholmarnas insyn i stadens förvaltning ökar, och deras inflytande över politiken och verksamheten förstärks.

Jag har arbetat och skrivit mycket med olika internetrelaterade frågor de senaste åren, allt från IPRED, upphovsrättens förändring, öppenheten i stadens kulturinstitutioner, telekompaketet etc. Dessutom har det varit en mycket intressant och viktig upplevelse att använda olika internetverktyg som blogg och wiki för att kommunicera med stockholmare och skapa politik tillsammans.

På kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus gör vi avvägningar varje dag om hur vi ska blir mera öppna. Det är inte bekvämt, men att få vara med och delta i ett arbete som faktiskt, jämfört med hur det sett ut tidigare, bara innebär mervärde vad gäller öppenhet är en stimulerande utmaning för mig som politiker.

Madeleine

Klen förståelse för internet i Folkpartiets kultursamråd 1 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Folkpartiet släppte häromdagen ett underlag för samråd om kulturpolitiken. Behovet av att modernisera kulturpolitiken är stort. Men tyvärr visar samrådet en något ålderdomlig syn både på kulturen och på arbetsformen.

Texten, som det är meningen att vi ska diskutera internt i partiet, visar bland annat att Folkpartiet sitter kvar i den bidragmässiga synen på kulturen, istället för att se hur det offentliga kan stödja kultursektorn till tillväxt, men också att partiet inte vågat ta till sig de spännande utmaningar som internet erbjuder. För mig ger internet möjligheter till båda kunskap och kultur som tidigare generationer bara kunde drömma om.

Jag hoppas därför att det är många kulturintresserade liberaler som vill vara med och författa ett gemensamt svar på samrådet. Framförallt behövs svar på frågor som inte ställs. Det finns så många bra erfarenheter att redovisa. Västra Götalandsregionen, där Lars Nordström och Folkpartiet har ansvaret, anförs i kulturutredningen som ett gott exempel. I flera kommuner runtom i landet har kloka folkpartister ansvar för kulturen, och även här i Stockholm har vi under några år försökt utmejsla en liberal kulturpolitik.

Jag tror att en öppen diskussion är det bästa sättet att svara på samrådet, där vi alla kan ta till oss och svara på andras synpunkter. Ett utkast till svar finns på min wiki och det vore toppen om ni ville skriva och kommentera rakt in i texten. Om inte så skicka svaren till mig eller kommentera här på bloggen så lägger vi in det i texten.

Svaret på samrådet skriver vi här. Det finns även instruktioner för hur man gör.

Jag vill dessutom passa på att beskriva några av mina huvudsakliga synpunkter på frågorna i samrådet, framförallt de som rör internet:

(mer…)

Nu har jag kryssat Olle Schmidt 5 juni 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
2 comments

Kulturpolitiken kommer att vara avgörande när vi formar framtidens Europa, inte för att det behövs en särskilt aktiv europeisk kulturpolitik, utan för att det är på EU-nivån som förutsättningarna för den fria kulturen till stor del kommer att bestämmas.

När jag nyss kryssade Olle Schmidt var detta det avgörande skälet. Olle röstade nej till ipred och nej till datalagringsdirektivet, och dessutom var Olles arbete i den liberala gruppen, ALDE, centralt för att vrida arbetet med telekompaketet i rätt riktning.

Det är på internet som kulturen sprids och konsumeras, som de politiska debatterna och arbetet pågår, som vi söker information och som det offentliga samtalet förs. När Europas politikers ryggmärg säger att detta är ett hot, och försöker hitta sätt att kontrollera människors användning av internet, behövs det Europaparlamentariker som tar strid för friheten på internet.

Men vad är väl kampen för frihet värd om den inte också leder till att man tar strid för dem som faller offer i kampen? Olle Schmidt är den Europaparlamentariker som mest har uppmärksammat Dawit Isaak. Tillsammans med Eva-Britt Svensson, som kandiderar för Vänsterpartiet, har de också lovat att åka till Eritrea i höst om de blir omvalda.

För oss som är aktiva i Folkpartiet har Olle dessutom varit en pålitlig ambassadör, och vi har märkt att han är en riktig arbetsmyra. Olles ansvar för att hålla medlemmarna informerade om arbetet och vilka som är de avgörande, har han också fullföljt med bravur. Om man inte vill informera spelar det ingen roll hur bra kommunikationsteknik som finns. Det arbetet ska löna sig.

Om jag hade fått kryssa flera kandidater, hade det blivit Fredrik Malm, Annika Beijbom, Per Altenberg och Maeliz Orrego.

Madeleine

”Ny lagstiftning för internet är akut” 17 april 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

Madeleine har precis publicerat artikeln nedan på politikerbloggen.

Erik

Efter domen: ”Ny lagstiftning för internet är akut”

DEBATT. Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) skriver nu på Politikerbloggen om The Pirate Bay-domen.

Det är sällan det känns radikalt att kräva en utredning. Men domen mot mot Pirate bay, den minskade internetanvändningen efter ipred-lagstiftningens införande och telekompaketet från EU mm, visar att behovet av en ny sammanhållen lagstiftning för upphovsrätten på internet är akut.

(mer…)

Krav till regeringen: Modernisera upphovsrätten på internet! 17 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
3 comments

Det som är ett problem med domen mot Pirate bay, ipred, telekompaketet m.m. är att internet allt mer blir ett område där reglerna kommer först, och kreativiteten får anpassa sig – istället för tvärt om.

Lagstiftningen tar inte hänsyn till den positiva kraft för kultur- och informationsutbyte i världen som finns i fildelningen och i andra tekniker, utan pressar in något helt nytt i en form som försökte lösa 1900-talets problem.

Jag tycker att man ska betala för musik och film som man laddar ned på internet om någon äger upphovsrätten till den. Men att kriminalisera teknik som möjliggör för människor att ta del av kunskap, musik, film och annan kultur de aldrig haft tillgång till tidigare är stötande.

Domen visar om något, att det radikalaste kravet till regeringen just nu är: Tillsätt en utredning för att modernisera lagstiftningen kring upphovsrätten på internet!

Madeleine

(Ab, DN, Svd, Expressen)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bloggosfären och Piratpartiet är ur tiden 16 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
4 comments

Just nu pågår remissrundan om Kulturutredningen, det vill säga det öppna förarbetet till denna mandatperiods stora kulturpolitiska händelse, nämligen den proposition om framtidens kulturpolitik som regeringen ska presentera i höst.

Läget för att påverka den framtida kulturpolitiken har alltså aldrig varit bättre än nu. Några av alla de viktiga frågor som jag tycker att regeringen borde behandla i propositionen är hur framtidens upphovsrätt ska se ut, hur lagstiftningen kring fildelningen ska formuleras, och hur Sverige ska ställa sig till EU-initiativ som ipred tex.

Jag hade därför också förväntat mig att den svenska bloggosfären skulle vara full med intressanta åsikter och analyser av kulturutredningens resonemang i dessa frågor. Men med några få undantag är det tomt. Nyss fanns det mer än 2397 inlägg om ipred på knuff, 1633 om fildelning, 598 om upphovsrätt – men bara 75 om kulturutredningen.

Och Piratpartiets två främsta representanter, Rick Falkvinge och Christian Engström, som har gjort just framtidens kulturkonsumtion och kulturspridning till basen för hela sitt partis existens, bryr sig inte heller om Kulturutredningen. I sökmotorerna på deras bloggar ger ”kulturutredning” inte en enda träff.

Om nu fildelning, upphovsrätt och ipredlagstiftningen är så viktiga, varför läser ni inte kulturutredningen för att se vad som står där, eller inte står där, och påpekar vad regeringen borde skriva i propositionen? Det är i alla fall vad jag kommer att göra i de remissvar som jag deltar i. Vill man påverka politiken måste man ligga i takt med tiden.

Madeleine

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

IPRED i riksdagen 25 februari 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Idag diskuteras IPRED-lagen i riksdagen. Efter att ha följt debatten blir jag förvånad över hur argumentationen går i vårt lagstiftande organ. Mikael Oscarsson (kd) står nu och argumenterar för att fildelning är stöld.

Det är hög tid att riksdagens ledamöter tar denna fråga på något slags allvar – oavsett inställning i sakfrågan! Fildelning är inte stöld eftersom det inte sker någon förmögenhetsöverföring. Objektet som man anses ha stulit finns ju kvar hos den ursprungliga innehavaren.

Det pågår en intensiv debatt om upphovsrätten i digitala medier. Dock verkar den inte ha nått Sveriges riksdag. I många delar är den komplex och ställer helt nya frågor (läs tex Nicklas Lundblads mycket intressanta understreckare).

Det är nödvändigt att lagstifta kring upphovsrätten men frågan är var dess gränser ska gå. Att sticka huvudet i sanden och inte ens låtsas om vad som händer är den värsta björntjänst kulturskaparna kan få. Med sådana vänner som Mikael Oscarsson m fl behöver inte kulturskaparna några fiender.

Madeleine

DN.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Ipred handlar inte om upphovsrätt 25 november 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
9 comments

I förra veckan skrev jag en artikel i Aftonbladet om fildelning och de möjligheter som skapas när kulturarvet blir tillgängligt för i princip alla människor. Jag har sedan fått många kommentarer på artikeln här på bloggen och i ett antal mejl. De allra flesta har varit mycket positiva, precis som omröstningen visar.

(mer…)

Liberaler, för eller emot IPRED? 21 november 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
20 comments

Idag skriver jag detta på Aftonbladets debattsida:

Regeringen måste vänta med det lagförslag om fildelning som den nu förbereder och sätta igång en djupare diskussion. Utgångspunkten ska inte vara hur man kan förhindra fildelning, utan hur man kan skapa en lagstiftning som både gynnar den kulturexplosion som fildelningen innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen.

Frågan är nu vad Sveriges liberaler tycker, är ni för eller emot IPRED-lagstiftningen?

Framtiden är fildelarnas – Aftonbladet 21 november 2008

Tanken svindlar när det finns en teknik som i princip kan göra hela världens kulturarv tillgängligt för alla genom några knapptryckningar. Att säga att internet är fantastiskt är inte nog. Detta är något av det största som hänt mänskligheten, fullt jämförbart med revolutionen kring tekniken att trycka böcker, och vi måste förhålla oss till detta på ett öppet och konstruktivt sätt. Århundradets kulturfråga handlar om tillgängligheten via nätet.

(mer…)