jump to navigation

Acta-avtalet under granskning 23 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , , , , ,
add a comment

EU-kommissionen beslutade igår att skicka Acta-avtalet till EU domstolen innan ett slutligt besked i frågan tas. EU-domstolen ska granska om avtalet bryter mot grundläggande värden, såsom yttrandefriheten och dataskyddet.

Det är naturligtvis mycket glädjande att avtalet äntligen får en ordentlig rättslig prövning. Förhoppningsvis ställs också de frågor som behövs för att avtalet, i sin nuvarande form, ska fällas.

Internet är en av mänsklighetens absolut största innovationer. Alla nya lagförslag borde ha detta i åtanke, och föregås av en djupgående analys av hur förslaget påverkar viktiga värdena såsom yttrandefriheten och dataskyddet. Målet måste vara att skapa en lagstiftning som både gynnar den kunskaps- och kulturexplosion som fildelning och annan teknik innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen.  Att istället kriminalisera teknik som möjliggör för människor att ta del av kunskap och kultur de aldrig haft tillgång till tidigare är direkt stötande. Politikens uppgift ska inte, och får inte, vara att begränsa och beskära Internets användning.  

/Madeleine

DN: EU-domstolen granskar Acta-avtalet
Jag har tidigare skrivit om Acta-avtalet här och här

Internet under attack 27 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , , , , ,
4 comments

Enligt uppgift undertecknade igår 22 av EU:s medlemstater, däribland Sverige, och EU-kommissionen Acta-avtalet. Undertecknandet är visserligen en symbolhandling, det är först efter att frågan har behandlats i Europarlamentet som avtalet kan ratificeras, men att Sverige på detta sätt i det tysta har bundit upp sig till att godta detta hemlighetsfulla avtal är minst sagt bekymmersamt.

Från den svenska regeringens sida har det varit locket på. Ingenstans på regeringens hemsida finns information om att Acta-avtalet har skrivits under, den senaste gången Acta ens nämns är i ett pressmeddelande från i april 2010. Den öppenhet och transparens i förhandlingarna som den svenska regeringen sagt sig arbeta för lyser med sin frånvaro.

Hela förhandlingsprocessen har istället präglats av ett hemlighetsmakeri, vilket naturligtvis både känns mycket tveksamt ur ett demokratiskt perspektiv samtidigt som det spär på misstankarna kring att det så kallade ”handelsavtalet” istället handlar om att skapa en ny upphovsrättslag. Justitieminister Beatrice Ask (M) medgav dessutom vid gårdagen interpellationsdebatt att åtminstone varumärkeslagen kommer att behöva ändras om Sverige ska kunna ansluta sig till Acta-avtalet.

I Polen har undertecknandet lett till massiva protester och demonstrationer. Och den franske EU-parlamentarikern Kader Arif, som var utsedd av EU att övervaka förhandlingarna, har till och med avgått från sin post i protest.  Han menar att avtalet “…kan få stora konsekvenser för våra medborgares liv, och ändå görs allt för att Europaparlamentet inte ska ha något att säga till om.”  Detta bådar naturligtvis inte gott.

Avtalet jämförs av många med Sopa, som jag skrivit om tidigare, och påstås också ha samma förödande effekter för Internet. Jag hoppas verkligen inte att det är så. Vi får inte under några som helst omständigheter godkänna ett avtal som gör internetoperatörerna till nätpoliser, med uppgift att bevaka och stoppa allt som kan tänkas göra intrång i upphovsrätten. Dessutom måste man fråga sig hur detta egentligen skulle gå till, är tanken att de ska undersöka varenda bifogade fil och länk och stoppa allt som verkar misstänkt. Då kan vi verkligen tala om massövervakning.

Nej, politikens uppgift kan inte vara att sätta gränser för Internets användning utan bör istället söka efter metoder att bejaka den nya tekniken. Målet måste vara att skapa en lagstiftning som både gynnar den kunskaps- och kulturexplosion som fildelning och annan teknik innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen. Även med ett kort historiskt perspektiv är det svårt att förstå varför det skulle vara omöjligt.

Internet är något av det största som hänt mänskligheten, fullt jämförbart med revolutionen kring boktryckarkonsten. Tillgängligheten till information via Internet är vårt århundrades viktigaste bildnings- och kulturfråga. Denna tillgänglighet får aldrig förhandlas bort!

/Madeleine

Fler artiklar här och här.

Piraterna borde inte behövas 9 juni 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
6 comments

Piratpartiets succé i EU-valet är pinsamt. Pinsamt för de etablerade partierna. PP borde inte behövas om de etablerade partierna hade ägnat internetrelaterade frågor ens ett uns av den uppmärksamhet de förtjänar.

Johanna Nylander uttrycker detta väldigt väl. Hon vill rösta på ett parti med helt program nästa val. Ett parti som ”gillar frihet på marknaden, över landsgränser, med jämställdhet och på nätet”.

Jag vill vara i samma parti som Johanna. För mig är det självklart att detta parti är Folkpartiet. Jag ska göra mitt bästa för att det blir så. Min motion till landsmötet om en ny upphovsrätt är inskickad.

Madeleine Sjöstedt

Nu har jag kryssat Olle Schmidt 5 juni 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
2 comments

Kulturpolitiken kommer att vara avgörande när vi formar framtidens Europa, inte för att det behövs en särskilt aktiv europeisk kulturpolitik, utan för att det är på EU-nivån som förutsättningarna för den fria kulturen till stor del kommer att bestämmas.

När jag nyss kryssade Olle Schmidt var detta det avgörande skälet. Olle röstade nej till ipred och nej till datalagringsdirektivet, och dessutom var Olles arbete i den liberala gruppen, ALDE, centralt för att vrida arbetet med telekompaketet i rätt riktning.

Det är på internet som kulturen sprids och konsumeras, som de politiska debatterna och arbetet pågår, som vi söker information och som det offentliga samtalet förs. När Europas politikers ryggmärg säger att detta är ett hot, och försöker hitta sätt att kontrollera människors användning av internet, behövs det Europaparlamentariker som tar strid för friheten på internet.

Men vad är väl kampen för frihet värd om den inte också leder till att man tar strid för dem som faller offer i kampen? Olle Schmidt är den Europaparlamentariker som mest har uppmärksammat Dawit Isaak. Tillsammans med Eva-Britt Svensson, som kandiderar för Vänsterpartiet, har de också lovat att åka till Eritrea i höst om de blir omvalda.

För oss som är aktiva i Folkpartiet har Olle dessutom varit en pålitlig ambassadör, och vi har märkt att han är en riktig arbetsmyra. Olles ansvar för att hålla medlemmarna informerade om arbetet och vilka som är de avgörande, har han också fullföljt med bravur. Om man inte vill informera spelar det ingen roll hur bra kommunikationsteknik som finns. Det arbetet ska löna sig.

Om jag hade fått kryssa flera kandidater, hade det blivit Fredrik Malm, Annika Beijbom, Per Altenberg och Maeliz Orrego.

Madeleine

Telekompaketet stoppat av Alde, liberalerna 6 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
4 comments

Det är glädjande nyheter som nu når oss om att Europaparlamentet, med hjälp av den liberala gruppen, i dag röstade emot telekompaketet. Jag har tidigare skrivit om detta här.

Det är helt grundläggande i ett rättssamhälle att det är domstolar som ska pröva myndighetsutövning mot människor. Ingenting annat ska gälla bara för att det handlar om internet. Att förnuftet verkar försvinna på så många håll i samma takt som den nya tekniken gör sitt intåg visar vilka starka krafter som är i rörelse.

Vi ska hålla huvudet kallt, vara glada för att vi lever i en tid då tekniken ger oss oändliga möjligheter och rösta in flera duktiga liberaler i Europaparlamentet!

Madeleine

”Ny lagstiftning för internet är akut” 17 april 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

Madeleine har precis publicerat artikeln nedan på politikerbloggen.

Erik

Efter domen: ”Ny lagstiftning för internet är akut”

DEBATT. Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) skriver nu på Politikerbloggen om The Pirate Bay-domen.

Det är sällan det känns radikalt att kräva en utredning. Men domen mot mot Pirate bay, den minskade internetanvändningen efter ipred-lagstiftningens införande och telekompaketet från EU mm, visar att behovet av en ny sammanhållen lagstiftning för upphovsrätten på internet är akut.

(mer…)

Världen håller på att bli galen – stoppa telekom! 15 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
11 comments

Samtidigt som internetanvändandet sjunkit dramatiskt i Sverige diskuterar EU-parlamentet det s.k. telekompaketet.

Synen på internet är en ödesfråga. Den senaste veckan har jag fascinerats över att så få ansett att det är ett problem att trafiken på nätet gått ner. Att man ska betala då man laddar ner är en sak, men för mig är det självklart ett jätteproblem om människor slutar inhämta information, utbyta kunskap, kommunicera och skapa på nätet! Och trafiken på nätet mäter just detta.

För varje dag blir jag mer och mera övertygad om att världen befinner sig i en förändring som kommer att ställa mycket av det vi trott oss veta på ända. Många har varit betydligt snabbare än jag.  Den ekonomiska krisen kommer att påskynda denna förändring.

Synen på nätet och dess möjligheter handlar i förlängningen om vem som ska ha äganderätten till världens samlade kunskap. Framsynta politiker måste bejaka denna utveckling – inte förhindra den.

Att genom Telekom-förslaget, och kanske sedan genom acta-avtalet, lägga ytterligare förpliktelser och restriktioner på operatörerna är en farlig väg där makten över informationen går medborgarna ur händerna. Att företag ska åläggas att bevaka användare och stänga av dem har orwellska proportioner.

Skräckscenariot slås endast av det som läckt ut kring det planerade ACTA-avtalet där tullen ryktas få rätt att gå igenom vilka musik vi har på mp3-spelaren. Johanna Nylander skriver om precis vart detta leder här.

Telekom-förslaget måste stoppas.

Madeleine

Europa skapar god stämning i Folkpartiet 9 mars 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
add a comment

Folkpartister har ofta synpunkter på många saker. Inte bara på hur Sverige ska förändras, utan även på hur Folkpartiet ska bli ännu bättre. Själv brukar jag vara aktiv i dessa diskussioner. Men det är betydligt roligare då vi är överens internt.

I helgen har Folkpartiet liberalerna mötts för riksmöte i Linköping. 800 liberaler från hela Sverige talade om vikten av ett aktivt Sverige i Europa. Det är entusiasmerande att företräda ett parti som bejakar EU-samarbetet och som ser närmare relationer till andra länder som något viktigt och positivt – ja nödvändigt för en god utveckling i Sverige.

Att Europa skulle enas var en dröm under mina första aktiva år i politiken. Kampen för demokrati i alla Europas länder var överordnad det mesta för min generations svenska liberaler. Själv fick jag som ordförande för International Federation of LIberal and Radical Youth delta i ungdomsutbyten över järnridån. Att de ungdomar jag lärde känna då nu är medborgare i och i vissa fall ledare för fria länder har EU haft en aktiv del i.

Folkpartiet är det parti som är mest positivt till EU. Det är jag mycket, mycket glad för.

Madeleine

Stockholm stödjer förföljda författare 26 september 2007

Posted by annaws in Demokrati och mänskliga rättigheter, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

Sedan länge fungerar Stockholm som fristad åt förföljda författare. Nu har vi inlett ett samarbete med medel från EU för att ge förföljda författare en större publik och en större arena att verka på. SvD, DN och Radio Stockholm berättar om detta. Se pressmeddelande nedan.

Anna (mer…)