jump to navigation

Stockholm startar fond för nyskapande kultur 11 februari 2008

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , ,
2 comments

Kulturskaparnas villkor är en av kulturpolitikens viktigaste frågor. I somras fick kulturförvaltningen ett uppdrag att ta fram en strategi för bättre villkor för Stockholms konstnärer och kulturarbetare, vilket kulturförvaltningen arbetar för fullt med. I stadens budget har 10 mkr avsatts för detta.

En av utmaningarna är den nyskapande, forskningsinriktade konsten, som ofta har svårt att hitta finansiering. Kulturnämnden fattar därför imorgon beslut om att starta en fond för nyskapande kultur, tilllika resurscentrum för kultur och näringsliv. Med 1,8 mkr i startkassa ska fonden skapa en grund för finansiering av nyskapande kultur. Den ska också fungera som ett resurscentrum för kultur och näringsliv, genom att knyta kontakter och hitta externa medel för att stärka fondens resurser.

Läs mer om förslaget till utformning av fonden i kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

tjut-med-forslag-om-incitamentsstrukturen.doc

Anna