jump to navigation

Var ska de nya konstgräsplanerna läggas? 7 september 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
3 comments

Under denna mandatperiod har idrottsnämnden byggt 33 nya konstgräsplaner (blå markeringar) i Stockholms stad, och sex kulananläggningar (röda markeringar). Detta har varit en av våra största investeringar i Stockholmsidrotten, och den har givit mycket viktiga resultat för såväl idrottsrörelsen som spontanidrotten. Du ser alla planerna på kartan nedan:

Det är också viktigt att säga att flera av stadsdelsnämnderna har byggt och kommer att bygga egna konstgräsytor i parker och på mindre grusplaner. (Södermalmsnytt rapporterade om flera sådan projekt på Söder häromveckan.)

De gröna markeringarna i kartan är de konstgräsplaner som redan är klara att byggas under 2010 och 2011. Men vi kommer att göra betydligt mer än så under mandatperioden som kommer.

Det finns ca 50 planer kvar i Stockholm som har grus- eller gräsbeläggning. De används alldeles för lite med tanke på hur värdefull marken är. Konstgräset är nödvändigt för att öka användningen. Frågan till er som läser detta nu – såväl idrottsföreningar som andra – är: Vilka av dessa ska idrottsnämnden först lägga konstgräs på, och varför?

Det är idrottsförvaltningen som är huvudansansvarig för denna typ av planering och prioriteringar. Men det är också en viktig politisk diskussion vilka kriterier vi ska använda i arbetet. Jag är därför mycket tacksam för alla kloka argument och förslag. Ni kan lämna dem i kommentarsfältet nedan eller skicka dem direkt till mig, madeleine.sjostedt@stockholm.se.

Den allsvenska premiären är säkrad i Stockholm, för både damer och herrar. 4 mars 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
8 comments

 

De senaste veckornas kraftiga snöfall har skapat en oro för att vårens fotbollspremiärerär i fara. Stockholm kommer dock kunna hålla tillräckligt med planer snöfria. Idrottsförvaltningen jobbar nu stenhårt för att säkra premiärspel på gräs och konstgräs i Stockholm och detta kommer bli klart i god tid till starten. Stadion, Grimsta och Söderstadion håller nu på att värmas upp.

Vi tar också risken att ploga konstgräsplanerna på Stora mossen och Enskede IP så att träningen kan komma igång i nästa vecka. Framförallt är damfotbollen välkomna att börja träna där. Sportlovet börjar ta slut och vår personal kan sätta ökat fokus på att få bort snö. Tiotusentals ungdomar har kunnat glädjas sig åt skidspår och plogade isar i större utsträckning än någonsin och det har verkligen varit en toppenvinter för Stockholms alla skridsko- och skidentusiaster, tack vare att vi plogar fler isar och hållit fler skidspår öppna än någonsin.

Vintern har tvingat oss till prioriteringar. Stockholms klimatpolicy har hamnat i konflikt med sommaridrotternas möjlighet att träna vintertid vilket drabbat bl a damfotbollen. Det är tråkigt. Jag hoppas att den senaste tidens hårda vinter leder till två diskussioner inom idrottsrörelsen. Den första är hur planering, framförhållning och tidsfördelningar i hallar kan anpassas så att alla lag hinner träna. Den andra, en mycket större diskussion, är vad som ska prioriteras under vinter respektive sommar i idrottsstockholm. För prioritera måste vi tyvärr.  Hittills har vinterns fokus legat på de mångas spontanidrottande i spår och mark och på isar och sjöar. Om det ska fortsätta att göra det är en diskussion som jag gärna för med alla inblandade.

/Madeleine

Kritiken om plogning av fotbollsplaner slår fel 2 mars 2010

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
7 comments

Svd-krönikören krönikören Anna Laestadius Larsson publicerade 19 februari en krönika med flera hårda ord om Madeleines och stadens beslut att inte ploga konstgräsplanerna i Stockholm (krönikan finns inte på svd.se). God pressetik säger att man ger dem som kritiserats möjlighet att besvara kritiken, men Svd ville inte publicera svaret. Svaret publicerades därför på Second opinion.

Erik

Rapporteringen om plogning slår fel – Second Opinion 26 februari 2010

Fotboll är en viktig idrott i Stockholm. Därför har , under min tid vid makten, 32 nya konstgräsplaner tillkommit i staden . Vi har nu över 50 stycken. Detta har lett till en fotbollsexplosion – bland annat av unga flickor, vilket är mycket glädjande. Vi har också satsat 15 miljoner kronor för att tillse att Kanalplan blir en bättre arena för Hammarbys damer. Stadion ska få en kraftig upprustning, liksom Grimsta som fått allsvensk status. Stockholmsarenan kommer att ge Stockholm en fotbolls- och evenemangsarena i världsklass. Just därför slår rapporteringen om plogningen fel.

(mer…)

Vinterfotboll 24 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
17 comments

De senaste veckorna har frågan om vinterfotboll diskuterats livligt. Det är bra att frågan tagits upp då det ger oss möjlighet att förklara våra ståndpunkter och prioriteringar. De är kortfattat följande, miljön går före utomhusfotboll i februari, långsiktiga investeringar som fler konstgräsplaner går före kortsiktiga som uppvärmning av enstaka planer, de mångas vinteridrottande går före de fås.

Iden bästa av världar skulle man inte behöva bry sig om kostnader, inte behöva bry sig om miljön och aldrig behöva prioritera. Men nu ser inte verkligheten så ut.

De senaste vintrarna har varit milda varför tillgången till stadens konstgräsplaner har funnits även under vintern. I ett läge då vi har den kallaste vintern på kanske över hundra hur och ett snötäcke som också slår rekord blir det många som drabbas på olika sätt. Vi har dock plogat såväl 6-7 grusplaner som konstgräsplanen i Gubbängen för att lösa de mest akuta problemen för fotbollen. Att uppvärma Stadshagens konstgräs har dock inte varit aktuellt sedan mera än ett år tillbaka. Idrottsförvaltningen, liksom alla andra förvaltningar i Stockholms stad, har ett uppdrag att spara energi som ett led i stadens klimatarbete.

Även ekonomin talar emot att värma Stadshagen. Faktum är att uppvärmning av en fotbollsplan under januari hade kostat 700 000 kronor. Det är nästan lika mycket som uppvärmningen av sim-och idrottshallarna i Västertorp, Åkeshov och Högdalen, som tillsammans kostade 750 000:- under samma månad, men som har hundratusentals besökare. På en kall vinter motsvarar det också en ny konstgräsplan per år. De senaste tre åren har vi byggt ett trettiotal nya konstgräsplaner i staden, som jag vet varit till stor glädje för många Stockholmare. Vi är därmed upp i ett 50-tal konstgräsplaner totalt. Det är en satsning vi prioriterat just för fotbollen och spontanidrotten. Att vi nu inte värmer upp och plogar planer för miljontals kronor utan istället låter de pengarna gå tillbaka till fotbollen i form av nya planer och omklädningsrum gör oss knappast fotbollsfientliga.

Att bara skotta konstgräsplanerna skulle innebära avsevärda kostnader. I kranskommunerna har skottning och underhåll av konstgräset ofta kostat 20 – 25 arbetstimmar i veckan per fotbollsplan. Om staden hade skottat de ca 50 konstgräsplanerna under vintern hade det varit omöjligt att ploga sjöisarna och bandyplanerna, och det hade inte blivit några skidspår. Dessutom är risken mycket stor att konstgräset hade tagit skada.

Många kanske tycker att det är rätt att prioritera fotbollen före alla andra idrotter, men jag har att ta ansvar för alla stockholmares möjligheter att motionera och idrotta. Och för mig är det helt orimligt att under den kallaste och snörikaste vintern på mycket mycket länge prioritera just fotboll, på bekostnad av alla vinteridrotter som för en gångs skull har fina förutsättningar.

Andra tycker att vi ska ploga bara för just de allsvenska fotbollslagen, och inte för alla andra. Men en sådan prioritering vill inte idrottsnämnden besluta om. Vi har tyckt att detta är någonting som ska stå fritt från politiskt inflytande. Vi har därför istället, hittills, överlåtit det ansvaret till Stockholms fotbollsförbund. Har dam eller ungdomslag problem med att få tider  på de plogade grusplanerna eller i Spångahallen är det framförallt till Stockholms fotbollsförbund man ska vända sig då det är de som prioriterar. Känner Stockholms fotbollsförbund att man har problem med att fördela tiderna som finns jämställt måste vi naturligtvis titta på hur det kan åtgärdas.

Den omprioritering, från stora delar av Stockholms vintersporter till fotbollen är någonting som bör diskuteras i framtiden. Skulle det vara så att Stockholmarna föredrar uppvärmda konstgräsplaner framför skidspår och skridskor under vinterhalvåret måste politiken förhålla sig till det, i nuläget är vi dock inte där.

I en appell som cirkulerat kräver man mobila värmekablar och tält över fotbollsplaner. Sådana avvägningar måste i så fall göras i sitt sammanhang där sådana åtgärder vägs mot de behov som även finns inom andra idrotter.

Madeleine Sjöstedt

Fotbollsdamerna vill ha snöfritt Stockholm – men det är det inte 11 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
29 comments

Vår ambition är att fortsätta att vara Europas miljöhuvudstad, därför har alla nämnder inom staden åtagit sig att spara energi. Uppdraget gavs för 1.5 år sedan. Idrottsnämnden har i uppdrag att dra ner på energikostnaderna med 15 procent.

Inte sedan 1829 har temperaturen varit så låg i Stockholm. Nu kräver damfotbollen att värmen slås på under konstgräsplanen på Stadshagen. Jag säger nej eftersom klimatfrågorna ska tas på allvar och för att det skulle kosta ca 700 000 kronor per månad (om det är kallt som i januari 2010), exklusive övriga driftskostnader som personal och liknande.

Att konstgräset inte skulle värmas har varit känt i mera än ett år. Att vi lever i ett vinterklimat har vi vetat sedan vi föddes. Därför bör inte damfotbollen vara förvånad över dagens vädersituation.

Carin Jämtin rasar i sin tur mot det borgerliga vädret på sin blogg :

Märkligast av allt i frågan om Stadshagen är att Idrottsborgarrådet tycker att det är bra med uppvärmt Grimsta för det allsvenska BP (herrlag) men struntar i det allsvenska damlaget Djurgården. Borgerliga jämställdhetsprioriteringar??”

För att lugna Carin bifogar vi en nytagen bild från Grimsta och väntar med spänning på en kommentar. Det är därtill tråkigt att socialdemokraterna inte anser att 700 000 kronor är mycket pengar, och att de verkar ta väldigt lätt på det klimathot världen står inför. För mig är 700.000 kronor mycket pengar, och klimathoten värda att ta på allvar. Och Stockholm har mera prioriterade skottningar att göra då gamla och handkappade nu har svårt att ta sig ut.

I dagens DN framställdes detta som en genusfråga vilket är underligt. Kanalplan har rustats upp för 15 miljoner kronor i nära samarbete med Hammarby damfotboll. Samtidigt har det sedan 2006 byggts 32 nya konstgräsplaner i Stockholm. På så vis har användandet, och framförallt damfotbollen, kunnat öka stort i hela Stockholms stad. Trots att vi gjort en historisk konstgrässatsning har vi också satsat på ridsporten som tidigare fått stå tillbaka, vilket i alla fall än så länge är en utpräglad tjejidrott. Vi kommer fortsätta satsa på damfotbollen och fortsätta att prioritera andra tjejidrotter då den under många år varit eftersatt i investeringsbudgeten.

För att tillfredsställa damfotbollen plogar vi just nu upp flera grusplaner, och Gubbängens konstgräsplan har varit plogad sedan länge. Men vi vet också att plogning förstör konstgräset, även i andra kommuner. Därför vill vi inte släppa ut de tunga maskinerna på nytt konstgräs. Då kortas livslängden.

Stockholms fotbollsförbund fördelar tiderna i Spångahallen som är stadens inomhushall för fotboll. Från vår sida har vi aldrig lagt oss i hur den fördelningsnyckeln ser ut men är det så att damfotbollen hålls tillbaka där måste vi naturligtvis agera.

Till syvende och sist handlar det om prioringar och om att ta ansvar. Vill vi ha färre konstgräsplaner nio månader om året för att vi värmer upp andra två månader om året, eller är det precis tvärtom vår prioritering ska vara? Vi väljer att se till att många barn och unga får spela på konstgräs under gräsets hela livslängd. Vi gör inga slit- och slänginvesteringar.

Vi väljer också att satsa på hållbara lösningar. Planerna ska hålla länge, därför plogas de inte med tunga maskiner. Jorden ska hålla ännu längre, och därför värmer vi inte upp fotbollsplaner i januari med fjärrvärme som i vintras hade ett stort inslag extrainsatt kol i sig på grund av den historiskt kalla vintern.

Om socialdemokraterna får bestämma lär klimathoten bli allvar. Då kan vi sluta oro oss över för mycket snö på vintern. Men istället lär det finnas större frågor att fundera över.

/Madeleine

Jämtins röstfiskehån mot framtida generationer 2 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
87 comments

Carin Jämtin går till hårt angrepp mot att Stadshagens konstgräsplan inte värms upp i vinter. Ett hån mot damfotbollen säger (s). Detta får nog anses vara ett cyniskt röstfiske.

För mig är miljöfrågorna värda att ta på allvar. Även idrotten har här ett ansvar. Att värma bassänger, värma och kyla hockeyarenor, kyla bandyplaner och värma konstgräs slukar enorma mångder energi. Endast uppvärmingen av landets hockeyarenor slukar ett halvt kärnkraftverk fick jag lära mig för ett tag sedan! Korrigering: Landets hockey- och bandyhallar slukar en halv procent av energin från svenska kärnkraftsverk, fick jag lära mig för ett tag sedan!

Därför  fattade Stockholms stad beslut om att inte värma upp Stadshagens konstgräsplan i år. Ur miljösynpunkt är detta det enda rimliga.

Även ur ekonomisk synpunkt var det ett vettigt beslut. Om Stadshagen hade värmts upp i januari i år hade det kostat 700.000 kronor. I Södertälje kostade uppvärmningen av en konstgräsplan en vintermånad i år 950.000 kronor!   

Självklart ska vi försöka hjälpa fotbollsdamerna till fler tider än de som Fotbollförbundet fördelat till dem i Spånga-hallen. Om de vill plogar vi konstgräset i Gubbängen.

Men att lägga ner miljontals kronor för att smälta snö i smällkalla vintern är, för att använda Jämtins retorik, ett hån – både mot framtida generationer och mot alla de barn och unga som mister resurser vi kan använda till nya konstgräsplaner.

Så ser mina prioriteringar ut.  

Madeleine

Nytt konstgräs på Sätra BP 1 juni 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: , , ,
6 comments
DSC01623

Madeleine Sjöstedt på plats.

På nästa idrottsnämnd (9/6) kommer ärendet om en ny 7-manna konstgräsplan på Sätra bollplan upp. Idag var Madeleine Sjöstedt på besök för att kolla in läget. Sätra SK flickfotboll, som idag spelar på de totalt tre planerna, har de senaste åren varit mycket framgångsrika, med totalt fyra finaler i St Erikscupen och en av dessa gånger kunnat titulera sig ”Bäst i stan”. Klubben har ett stort upptagningsområde med tjejer från alla åldrar och etniciteter, och man driver också en gratis fotbollsskola. Denna satsning på konstgräs är bara en i ledet för att försöka vrida rätt den många gånger ojämna fördelningen av medlen mellan flick- och pojkidrott. Vi satsar också mer än någonsin på ridsport och andra utpräglade tjejidrotter.

DSC01627

Om jag fick en pokal varje gång nån sa så...

DSC01626

Ännu fler pokaler!

Teodor

Nytt konstgräs på Bellevue BP 8 maj 2009

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
2 comments

Vi har på sistone fått flera frågor om hur det ska bli med Bellevue BP, som är en av få bollplaner på Norrmalm. Idag är det en tråkig grusplan men under veckorna som kommer sätter arbetet igång med att lägga nytt konstgräs, uppgradera belysningen och dessutom skapa en bra ”bollfångningsfunktion”, som det heter på idrottsförvaltningsspråk, kring bollplanen så att bollarna inte ska åka ut på vägen. Hela projektet ska vara klart i augusti.

Många fotbollsungdomar på Norrmalm är frustrerade över att det finns ont om bollplaner i området. Men under de senaste åren har många förbättringar ändå gjorts. I höstas invigde Madeleine den 40e konsträsplanen i Stockholm, på Johannes BP.

Under vintern har staden lagt konstgräs på hela Östermalms IP så att det motsvarar två 11-mannaplaner. Och häromåret blev det konstgräs i Vasaparken.

Erik

Idrottsnämnden 14/4 16 april 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
3 comments

Idrottsnämnden har haft möte. Det var ett spännande sammanträde med en hel del diskussioner. Allt ifrån långtidslagring av energi under idrottsplatser till ringette diskuterades. Nedan följer ett axplock av de beslut som togs.

 • Inriktningsbeslut för nya omklädningsrum på Mälarhöjdens IP
 • Upprustning och moderninsering av Farsta-, Åkeshovs-, Västertorps- och Vällingby sim- och idrottshall.
 • Genomförandebeslutför anläggandet av en 11-manna och en 7- manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö IP.
 • Ny (lägre) taxa för ringette under för- och eftersäsong.

Hela protok0llet hittar du som vanligt här.

Teodor

Idrottsnämnden 17/3 18 mars 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

På gårdagens möte i idrottsnämnden fattades en hel den positiva beslut. Nedan följer en sammanställning av höjdpunkterna.

 • Utvecklingen av Östermalms IP fortsätter, nu med nya omklädningsrum.
 • Tillgänglighetsanpassningen av stenstallet i Enskede påbörjas.
 • Fyra stycken traktorer med steg tre dieslar köps in. Då det ännu inte finns etanoltraktorer är dessa de miljövänligaste på marknaden i dag.
 • Långbro bollplan får en 7-manna konstgräsfotbollsplan.
 • Inriktningsbeslut togs också kring en ny ridanläggning i Sätra samt
 • Anläggandet av en ny uppvärmd konstgräsplan på Grimsta idrottsplats.
 • Miljöpartiet passade på att lägga ett särskilt uttalande om att det bör ske en radikal omprövning av is-säsongens längd, dvs den bör förkortas.

(Hela protok0llet hittar du här)

Teodor

Konstgräs på Grimsta ökar kapaciteten 5 februari 2009

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
3 comments

Flera tidningar har de senaste dagarna skrivit om den upprustning som Stockholms stad ska göra av Grimsta IP. Syftet med investeringen är inte bara att göra arenan godkänd för Allsvenskan, utan också att den ska bli användbar för alla de barn och ungdomslag som finns i området. Den tidigare gräsplanen användes bara för matcher. Konstgräset gör därmed att kapaciteten för arenan ökar kraftigt.

Erik

Metro, DN

(mer…)

Madeleine invigde konstgräs på Johannes BP 22 oktober 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

I dag invigdes en ny konstgräsplan på Johannes BP. Den 40:e konstgräsplanen i Stockholm faktiskt. Det var stor fest på skolan när eleverna paraderade in för att lyssna på invigningstal och bandklippning av Madeleine och skolans rektor. Redan när vi kom till skolan kryllade det av barn på planen, löparbanorna och innebandyrinken. Man insåg snabbt att det här kommer att bli ett riktigt lyft för både skolan, föreningarna och spontanidrotten.

Peter

Östermalms första konstgräsplan invigd 17 oktober 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

I går, torsdag, invigdes Östermalms första konstgräsplan på Östra Reals skolgård. Planen har blivit verklighet tack vare ett initiativ av folkpartisten Daniele Fava. Två elever på skolan, Marcus Schuterman och Jacob Skragge, har sedan arbetat hårt för att göra invigningen till en riktig fotbollsfest.

Det spelades matcher mellan Östra Real och Kungsholmens gymnasium. Dessutom spelades en match med spelare från Djurgårdens A-lag. Läs mer om det här. Invigningen och bandklippningen sköttes av Madeleine Sjöstedt, Daniele Fava och DIF Dams tyska landslagsmålvakt Nadine Angerer.

DNs På stan-bilaga skrev också om konstgräspremiären på Östermalm.

Några bilder från invigningen:

Beslut i idrottsnämnden 17 september 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Idrottsnämnden fattade några intressanta beslut på sitt möte i går eftermiddag. Ett litet axplock:

Evakueringsåtgärder på Spånga IP (domartorn mm) inför ombyggnaden av Kristinebergs IP. Det ska byggas ett bussgarage under ”Krillan” och då måste idrotten ha rimliga villkor under tiden.

(mer…)

Beslut i idrottsnämnden 18 juni 2008

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
54 comments

I går hade idrottsnämnden sitt sista möte innan sommaren. Här är ett urval av besluten.

Remiss avseende Bromstens industriområde
Ett större område i Spånga ska byggas om och i detta finns Bromstens IP med två fotbollsplaner. Nämnden gav sin syn på hur idrottens behov bäst ska tas tillvara i det kommande planarbetet.

(mer…)

Beslut i idrottsnämnden – konstgräs på Johannes BP 15 april 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

dagens möte i Stockholms stads idrottsnämnd fattades beslut om att upprusta Johannes bollplan med konstgräs, ny belysning och nya stängsel. Dessutom renoveras rakbanorna för friidrott. Detta kommer att vara ett viktigt lyft för idrottsföreningarna i Vasastan och resten av innerstan där bristen på fotbollsplaner varit stor. Arbetet kommer att inledas i vinter och bli klart under början av 2009.

Stockholms stad har satsat mycket på konstgräsplaner de senaste åren och med beslutet om Johannes bollplan så har det totalt blivit 40 planer runt om i staden. Satsningen har inte bara varit bra för fotbollen i allmänhet, utan har också givit en mycket tydlig jämställdhetseffekt. Mellan 2001 och 2006 ökade antalet fotbollsspelande barn och ungdomar i Stockholm med 2500. Av dessa var hela 1750 flickor. Den allmänna bedömningen är att detta till stor del beror på det ökade utbudet av konstrgräsplaner.

Erik

En dag på jobbet 19 september 2007

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
add a comment

I går hade idrottsnämnden sammanträde. Där beslutades bland annat om att lägga konstgräs på Östermalms IP, bygga en fullstor idrottshall i Hjulsta, upprustning av skolidrottshallar, konstgräs på Gröndals BP, nya omklädningsrum och förråd på Hammarbyhöjdens IP, konstgräs på Mälarhöjdens IP och ett program för möjliga idrottsanläggningar på Kristinebergshöjden.

En bra dag på jobbet helt enkelt.

Peter

Stortsatsning på idrottsanläggningar 25 februari 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

Pressmeddelande 2007-01-24

– Stockholm är landets viktigaste idrottsstad och vi har elitlag i alla större idrotter. Det är därför glädjande att vi under 2007 satsar 272 miljoner på att bygga nya idrottsanläggningar och även rusta upp gamla.

– De kommande tre åren satsar vi 114 miljoner på ridanläggningar. Exempelvis byggs en helt ny anläggning i Sätra. Detta är en viktig jämställdhetssatsning.

– Vi kommer även att bygga fler konstgräsplaner. Det är viktigt att Stockholm befäster sin position som landets ledande fotbollsstad. Dessutom lägger vi 8,5 miljoner på att göra våra idrottsanläggningar mer tillgängliga för funktionshindrade.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt med anledning av att idrottsnämnden i går antog verksamhetsplanen för 2007
Idrottsnämndens verksamhetsplan i sammandrag:

* Ny ishockeyhall byggs i Hagsätra.* Vi genomför en stor satsning på ridanläggningar i Stockholm. Sammanlagt satsar vi 114 miljoner kronor, 2007-2009, på att bygga nya anläggningar och även rusta upp gamla. En ny ridanläggning byggs i Sätra och vi genomför även satsningar på upprustning av anläggningarna i Grimsta och Åkeshov.

* Det genomförs även en omfattande satsning på konstgräsplaner, totalt 36,8 miljoner kronor under 2007. Projekten Enskede IP, Mälarhöjdens IP, Västberga IP, Ängby IP och Skarpnäcks sportfält färdigställs under 2007. Dessutom fortsätter projekteringen för en ny konstgräsplan på Hjorthagens IP.

* Vi satsar även på att göra våra idrottsanläggningar mer tillgängliga för funktionshindrade. En satsning på 8,5 miljoner kronor under 2007.

* Upprustning av Stockholms stadion för 20 miljoner kronor.

* Tensta sim- och idrottshall rustas upp för 0,7 miljoner kronor.

* Under 2007 påbörjas byggandet av en ny fullstor idrottshall i Skanstull.