jump to navigation

Stadsbiblioteket är prioriterat 2 september 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags:
add a comment

Stadsbiblioteket

I dagens DN finns en läsarfråga om Stadsbiblioteket och av svaret kan man något olyckligt få intrycket av att biblioteksbyggnaden inte är särskilt prioriterad av Stockholms stad.

Att bibehålla och varsamt utveckla denna, en av Stockholms vackraste byggnader med ett av stadens viktigaste innehåll, är en hjärtefråga för mig som kultur- och fastighetsborgarråd. Arbetet med en större satsning på Stadsbiblioteket är i full gång och mer om detta kan du läsa i det utredningsbeslut vi tog i våras.

/Madeleine

Stockholm i framkant i biblioteksdebatten 19 mars 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
3 comments

Mitt i den pågående debatten om e-böckernas ställning på folkbiblioteken återfinns Stockholms stadsbibliotek som är landets största folkbibliotek. I det senaste numret av Svensk Bokhandel finns flera artiklar som handlar om e-bokens ställning på biblioteken och Stockholms stadsbibliotekarie Inga Lundén samt enhetschefen för Stockholms virtuella bibliotek Mikael Petrén finns flitigt citerade i flera av artiklarna. Det är bra – Stockholms stad ska befinna sig i framkanten av både utvecklingen och debatten när biblioteken tar steget in i den digitala litteraturvärlden.

Runtom i världen ställs nu samma fråga: Hur ska biblioteken förhålla sig till den digitala litteraturen? Ska det digitala biblioteket härma det fysiska och endast låna ut ett visst antal böcker åt gången eller ska biblioteken använda sig av den nya teknikens möjligheter och låna ut så många digitala exemplar som efterfrågas av allmänheten? Och hur ska biblioteken ersätta förlagen och författarna?

Även om frågorna ovan inte har några givna svar är en sak klar: Den digitala boken håller på att revolutionera bibliotekens verksamhet. Den nya tekniken innebär att medborgarnas tillgång till litteratur i princip kan bli obegränsad om bara biblioteken erbjuder digitala böcker. Tanken är hissnande, att man kan låna vilken bok man vill oavsett var man befinner sig eller när på dygnet man vill låna. Det är givetvis av mycket stort kulturpolitiskt intresse att bejaka den nya teknikens möjligheter.

Jag har flera gånger uttryckt min kritik mot den nuvarande lånemodellen för digitala böcker, inte minst i en debattartikel tillsammans med Inga Lundén i Svenska Dagbladet. Det krävs en ny ersättningsmodell som både beaktar bibliotekens möjligheter att erbjuda digital litteratur till medborgarna samtidigt som förlagens kommersiella intressen tillvaratas.

Situationen idag är inte tillfredsställande. Flera bibliotek runtom i Sverige har stoppat sin digitala biblioteksverksamhet och andra har infört konstgjorda begränsningar på grund av att det inte finns någon kostnadskontroll i det nuvarande systemet – kostnaden för att låna ut en bok kan i princip bli hur hög som helst om intresset är mycket stort bland allmänheten.

Sedan februari pågår samtal mellan Svenska Förläggareförningen och Svensk biblioteksförening om hur en ny modell kan utformas. En förhoppning är att en ny modell kan innebära att Sverige intar en tätposition i hur biblioteken använder ny teknik för att sprida litteraturen och öka läsandet. Min övertygelse är att den nya tekniken även kan leda till ökade resurser i boksektorn om man kan hitta nya affärsmodeller – så som är på väg att ske inom musikproduktionen.

En annan utmaning för litteraturpolitiken är hur digitaliseringen av litteratur kan öka med bakgrund av att det gått trögt med digitaliseringen i Sverige, vilket gör att svenska låntagare ofta går direkt på den engelskspråkiga litteraturen. En nyhet är att Statens Kulturråd nu börjat dela ut medel till stöd för digitalisering av tidigare utgiven litteratur. Det ska bli spännande att se vilka böcker som genom stödet kommer att nå både bokmarknaden och biblioteken. Att tillgängliggöra den svenska litteraturskatten är en mycket angelägen fråga för litteraturpolitiken.

/ Madeleine

Läs: E-böckerna ödesfråga för biblitoek
Läs: Reglerna för e-boksutlån på bibliotek ses över
Läs: Svensk Biblioteksförening och Förläggareföreningen tillsätter gemensam arbetsgrupp

Tänker S lägga ner Asplund-biblioteket? 28 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: ,
3 comments

För en liten stund sedan publicerades den radiodebatt om renoveringen av Asplund-biblioteket (se här) som jag deltog i igår tillsammans med oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S). Jag hoppas att många lyssnade eftersom detta var  ytterligare en ny åsikt från vår egen socialdemokratiska pop-cornmaskin.

Nu ska vi fatta beslut om att upprusta Asplundbiblioteket så att det inte förfaller. Vi ska också göra en analys av hur huset bättre kan utnyttjas för bibliotekets nya behov. I gårdagens DN säger Rudin att detta är att slösa med resurserna. Hur tänker han då? Att vi ska låta huset tappa putsen?

Istället börjar socialdemokraterna tala om den utbyggnad som inte blev av. Att frågan om en ny tillbyggnad ”inte fått ett värdigt slut”. Det intressanta är att Socialdemokraterna inte på 2,5 år lyckats framföra den åsikten: Inte i motioner, inte i interpellationer, inte i budgetar, inte i verksamhetsplaner. Många tillfällen – inte ett ord! Om Rudin knackar på sin borgarrådskollega och granne Roger Mogerts, ansvarig för utbyggnadsplanerna, dörr och talar med honom kanske de kan  reda ut det här. För mig är det obegripligt.

För att dra lärdom av den tidigare S-kollapsen följer vi nu regelboken. Först anslår vi pengar till en utredning som talar om vad åtgärderna kan  kosta för att därefter fatta beslut om vad vi ska göra. Inte som då tillbyggnaden var aktuell: Först beslut om att göra det och en ungefärlig kostnad för att sedan konstatera att det blir minst dubbelt så dyrt och riskerar att urholka hela biblioteksverksamheten. Därför fanns inte utbyggnad av Stadsbiblioteket med i budgeten för 2010. Se här.

I radiodebatten igår gick Socialdemokraterna nu ännu ett steg längre. Man öppnar för att biblioteket ”(inte) behöver vara på den här platsen, det kan vara på någon annan plats i Stockholm”. Nu talar vi klargöranden. Asplund-biblioteket är Stockholms huvudbibliotek. I detta finns ett stort värde. Nu öppnar Socialdemokraterna för att Asplundbiblioteket inte längre ska vara stadens huvudbibliotek. Kanske inte bibliotek överhuvudtaget?

Socialdemoraterna är svaret skyldiga. Ska Asplundbiblioteket vara otillgängligt? Ska Asplundbiblioteket läcka energi? Ska Asplundbiblioteket vara fuktskadat? Ska Asplundbiblioteket inte längre vara ett bibliotek eftersom ”det inte behöver vara där” som socialdemokraternas företrädare sa i radion?

Madeleine

Läs Rasmus Jonlunds (FP) bloggpost: Självklart ska Asplunds bokpalats upprustas

Asplunds pärla får inte förfalla 27 februari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
3 comments

Asplunds stadsbibliotek är en gammal byggnad och som alla gamla byggnader behöver den från tid till annan ses över. Är byggnaden dessutom besökt av över 800.000 besökare per år och dessutom en av Sveriges mest kända, skapad av en av våra mest hyllade arkitekter, är det självklart att det kostar att se över hur byggnaden ska användas och underhållas. Att ha den inställningen är inte att kasta pengarna i ett svart hål, som oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) menar. Men han knyter an till en klassisk biblioteksnjugg s-position.

I DN kan man idag läsa om det utredningsbeslut angående Stadsbiblioteket som både Kulturnämnden och Fastighetsnämnden snart ska ta ställning till. Beslutet innebär att Kulturförvaltningen respektive Fastighetskontoret ska se över både hur ytorna i Stadsbiblioteket ska användas och vilket renoveringsbehov som finns i fastigheterna.

Ledstjärnan i arbetet är hur Asplunds stadsbibliotek ska fortsätta att utgöra navet bland alla Stockholms folkbibliotek. Två viktiga stöttepelare i det arbete är dels de stora kulturhistoriska värden som finns i biblioteket, dels att det ska kunna fylla besökarnas förväntningar på vad ett modernt bibliotek ska ha att erbjuda.

Sedan alliansen tog över makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturen har vi målmedvetet satsat på biblioteksverksamheten. Anslaget för Stockholms stadsbibliotek låg 2011 på 277 miljoner kronor, 2006 var samma siffra 222 miljoner kronor. Vår politik har möjliggjort nya bibliotek, att gamla har kunnat flytta till mer tillgängliga adresser, att bibliotek har renoverats och att öppettiderna förlängts.

Rudin talar sig varm om att en tillbyggnad av Asplunds stadsbibliotek skulle innebära ”ett lyft för litteraturen i vårt stadsrum”, men han talar tyst om att Stadsbiblioteket under Socialdemokratins styre 2002-2006 fick se sina anslag minska med över tio miljoner åren innan vi tog över makten. Han glömmer också att nämna att hans eget parti för länge sedan har gett upp tillbyggnadstanken. Ingenstans har detta förts fram som förslag under 3.5 år! 

Vi värnar om bibliotekens roll i det demokratiska samhället och det fria kunskapssökandets betydelse för individens frihet. Därför satsar vi målmedvetet på att uppdatera biblioteken för 2000-talet – det gäller både Asplunds stadsbibliotek och alla andra folkbibliotek i Stockholm. Här finns det en skillnad mellan majoriteten och oppositionen som lätt går att förstå genom att studera tabellen nedan.

/ Madeleine

Stockholms stadsbiblioteks nettobudget 2001-2010:

År Majoritet Nettobudget
2001 fp+m+kd 219
2002 fp+m+kd 235
2003 s+v+mp 234
2004 s+v+mp 222
2005 s+v+mp 223
2006 s+v+mp 223
2007 fp+m+kd 226,5
2008 fp+m+kd 226,5
2009 fp+m+kd 260,2
2010 Fp+m+kd 278,2

Finns bokmässan om 20 år? 23 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

Nu pågår bokmässan i Göteborg, och lagom till den släpper KB en liten skrift med titeln: ”Finns bibliotek om 20 år?” Det är en provocerande fråga och jag är en av de personer som getts möjlighet att svara. Mitt kapitel handlar om att det är urvalet som gör biblioteken relavanta om 20 år  – och för den delen för all framtid. Kanske till och med mer relevanta än idag.

Per Svensson skriver en skräckinjagande fiktiv nyhetsartikel från år 2030, där biblioteken avskaffats och blivit slutna arkiv och Henrik Bylund, bibliotekarie på vårt Bibliotek TioTretton i Kulturhuset, skriver de första sidorna i en Science fictionroman som vi gärna läser fortsättningen på. Ytterligare tio personer bidrar med sin syn på saken: Anna Ekström, Jonas Ellerström, Anders Frenander, Björn Jordell, Niklas Lundblad, Karin Olsson, Birgitta Rydell, Anna Serner och Anna-Stina Takala. Det är en läsvärd och tänkvärd liten bok.

Här kan du läsa mitt bidrag:

Urvalet är bibliotekets kärna

”Mitt bibliotek finns under sängen”, barfotabibliotekarien Gisela Delgado drog försiktigt fram sina noga utvalda böcker som uppgick till några hyllmeter. Böcker i mödrahälsovård samsades med Pippi Långstrump och ekonomisk historia. Alla var noggrant utvalda för att ge alternativ kunskap och visa att det fanns många andra sätt att se på verkligheten än den som regimen godkände. Grannarna i Havannas utkant lånade flitigt. Det lilla biblioteket hade stor sprängkraft. Det kastade hennes dotter ut ur samhällsgemenskapen, hennes man i fängelse och så småningom Gisela själv i landsflykt. (mer…)

Ökade öppettider i sommar på Stockholms bibliotek 22 juni 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
1 comment so far

Just nu skiner solen, men igår ösregnade det på eftermiddagen. Om det blir fler sådana eftermiddagar i sommar kan man ju trösta sig med att stadens bibliotek sommaren 2011 kommer att hålla öppet betydligt mer än föregående år! Vår politik innebär att biblioteken ska vara mer tillgängliga för Stockholmarna, på de platser och tider som passar invånarna bäst. Att öka öppettiderna under sommaren är ett viktigt steg på vägen. Stockholms bibliotek hade under sommaren 2010 öppet totalt 509 timmar i veckan. Sommaren 2011 kommer Stockholms bibliotek ha öppet 698 timmar i veckan. Detta motsvarar ett ökat veckoöppethållande med 37 procent.

Stockholms bibliotek är många och olika. Ta en titt på bibliotek Plattan – en berättelsernas oas vid kanten av Sergelstorg, upplev huvudbibliotekets vackra rotunda eller ta med dig ett barn eller två till Luma. Biblioteken finns över hela staden och stockholmarna älskar sina bibliotek. Jag tror att folkbiblioteken helt enkelt är något som stockholmarna är mycket stolta över som en symbol för det öppna samhället och allas rätt till bildning och utveckling.

File:Stadsbiblioteket 2008e.jpg

Beslut fattat om verksamhetsplaner och verksamhetsstöd 18 januari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
6 comments

Idag hade kulturnämnden sitt första möte i sin nya sammansättning och vi har fattat beslut om verksamhetsplan 2011 för kulturförvaltningen och stadsarkivet (se föredragningslista). I den konkretiseras de satsningar på utställningsverksamhet, bibliotek och på det fria kulturlivet som vi slog fast i budgeten.

Uppdraget om utökad utställningsverksamhet gavs i budgeten och i VP ser vi hur det hela förverkligas i form av utökad utställningsverksamhet på Kulturhuset, Liljevalchs och Stockholms stadsmuseum. Tillskottet om 8 miljoner kommer stockholmarna till del 2011.

När det gäller stödet till det fria kulturlivet är den stora nyheten att vi dels tillför mer pengar, dels omfördelar medel från verksamhetsstöd till projektstöd. Projektstödet till det fria kulturlivet ökar från 6 till 10 miljoner varav 2 miljoner omfördelas från verksamhetsstödet och 2 miljoner är helt nya pengar. Syftet med de extra pengarna är att skapa ett system som är mer dynamiskt och premierar konstnärlig förnyelse i syfte att vitalisera kulturutbudet, sätta mer nyskapande krafter i rörelse, öka mångfalden för såväl utövare som publik, konstområde och geografisk spridning. 

Vi har också fattat beslut om fördelningen av verksamhetsstöd för 2011 för det fria kulturlivet, ett beslut som har fått uppmärksamhet i media. En del verksamheter får mer i stöd, en del får mindre, siffrorna kan ni se här. De flesta får dock oförändrat verksamhetsstöd. Faktum är att 96 % av medlen fördelas till samma verksamheter som förra året. Jag har fått frågor om hur jag ställer mig till att vissa får neddragningar. Jag vill poängtera att staden inte ”lägger ner” några verksamheter. De fria kulturverksamheterna är fristående, och stadens bidrag är bara en del av deras ekonomi, om än en viktig sådan.

Bedömningen av vilka verksamheter som bäst uppfyller de riktlinjer som kulturförvaltningen går efter görs av förvaltningen i samråd med referensgrupper. Tidigare hade vi en ordning där politiker utan erforderlig sakkunskap deltog i kvalitetsbedömningarna. Detta var ett olyckligt system som vi avskaffade när vi kom till makten i syfte att upprätthåla principen om armlängsavstånd. Det beslut om verksamhetsstöd, d v s den mer långsiktiga formen av bidrag, som nämnden tog idag omfattade 63 miljoner. Därutöver går tio miljoner till projektstöd och tolv miljoner går till incitamentsstrukturen, där bland annat kulturbonusen och Fonden för innovativ kultur ingår.

Kulturnämnden har även i stadens budget fått i uppdrag att inleda en översyn av verksamhetsstödet som helhet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Det arbetet ska vara klart i vår och börja gälla nästa år. Det är viktigt att finna ett nytt kvalitetssystem som, med tillvaratagande av kriterierna ovan, gynnar förutsägbarhet och långsiktighet, men samtidigt inte dras med det inlåsningsproblem som det nuvarande dras med.

Sedan kommer vi till debatten om långsiktighet och kortsiktighet. Jag vill poängtera att de minskade anslag som vissa verksamheter fått beror på den individuella bedömningen av varje enskild verksamhet och inget annat. Långsiktighet är viktigt och verksamhetsstödet går som sagt även till 96 % samma som 2010. Men kulturförvaltningen har förutom riktlinjerna också ett uppföljningsansvar. Vi ska inte ha ett system där den som en gång kommit in i systemet alltid får lika eller ökat stöd. I så fall kan vi ju lägga ner all kvalitetskontroll, uppföljning och slopa riktlinjerna. Jag tror att såväl revisorer som medborgare skulle ha starka synpunkter på ett sådant system. 

/Madeleine

Gå till biblioteket och hitta det du inte ens visste att du letade efter 23 november 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
4 comments

Agneta Klingspor i Expressen oroar sig för  bibliotekets inköp av litteratur. Ja, biblioteket köper in även populär och samtida litteratur och detta är upphandlat av en näthandel. Just för att bibliotekets personal ska ha mer tid att med omsorg välja den övriga litteraturen. Som vi sagt tidigare: Biblioteken ska ha låga trösklar och stora djup. Den som vill försäkra sig om att det är så kan ju bara gå till biblioteket och se efter själv vad som finns. Man kan börja enkelt och bekvämt hemifrån: 1) Gå in på www.biblioteket.se och sök i katalogen. 2) Se vilka böcker som bibliotekarierna rekommenderar i ”Biblioteket tipsar” eller ”Långa svansen”. 3) Se efter vilka böcker som rekommenderas under rubriken ”Nytt på hyllorna” på bibliotekets första sida. 4) Gå till biblioteket och se dig omkring i Rotundan. 5) Gå på lunchsamtalet i morgon på medborgarplatsens bibliotek. Detta är bara ett stickprov, ett axplox av vad biblioteket kan erbjuda.

www.biblioteket.se

Internationella biblioteket 

Biblioteket tipsar

Vi ska ha världens modernaste bibliotek 9 september 2010

Posted by AmandaValentin in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Folkpartiet presenterar i dag sitt biblioteksprogram ”Världens modernaste bibliotek”.  Biblioteken fyller en omistlig funktion som ett ställe där alla kan söka kunskap, träffas och uppleva kultur. I det nya kunskapssamhället får tillgången till information och förmågan att hantera information inte bli en fråga som skapar ökade klyftor. Här är några punter ur programmet:

 • Underlätta samverkan mellan bibliotek, skolor och universitet.
 • Introducera fler bokbussar som når äldreboenden, förskolor och öppna förskolor
 • Se över öppettiderna så att folk i än större utsträckning än idag kan ta sig till biblioteket.
 • Öka andelen litteratur från andra språkområden.
 • Att varje skolelev har tillgång till ett skolbibliotek med utbildad bibliotekspersonal.
 • Utveckla utvärderings- och uppföljningsmetoder för att förstärka kvaliteten i verksamheten.
 • Införa en ljudbokssatsning genom att utöka utbudet av nedladdningsbara talböcker som filer till den egna datorn eller som strömmande tal.
 • Se över om biblioteken kan utföra uppsökande verksamhet för att nå fler
 • Bygga ett nytt bibliotek vid Slussen
 • Bygga fler T-banebibliotek, främst vid stationer med stor omsättning av resenärer som Gullmarsplan och Tekniska högskolan/Östra station. Utveckla Spånga bibliotek till ett pendelbibliotek enligt samma idé som t-banebiblioteken.
 • Skapa innovationsbibliotek i de nya stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och Norra stationsområdet – bibliotek som växer fram tillsammans med stadsdelarnas, utbildningsinstitutioner, kulturverksamheter och företag.

Bifogat finns hela biblioteksprogrammet: Världens modernaste bibliotek

Stadsbiblioteket återigen 10 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags:
add a comment

Abf hade igår ett samtal kring varför den planerade tillbyggnaden av Asplundbiblioteket inte blir av. Deltog gjorde arkitekten Ola Andersson, stadsbibliotekarien Inga Lundén och jag. Det var ett hundratal personer i publiken, vilket jag tyckte var väldigt glädjande. Biblioteksfrågorna engagerar många. DN rapporterar här.  

Madeleine

Dåligt underlag för biblioteksbeslut? 18 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
6 comments

I dagens DN finns en artikel om beslutet att inte gå vidare med tillbyggnaden av Stockholms stadsbibliotek. Jag vill med anledning av den förtydliga ett par saker.

Beslutet att inte gå vidare med tillbyggnaden baserade sig på att de ekonomiska kalkylerna hade skenat iväg kraftigt. Detta hade vi i Stadshuset på känn redan förra året. Därför tillsattes den grupp som fick till uppgift att hitta en ansvarsfull finansiering av projektet. Gruppen anlitade konsultbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers för att göra en analys. Denna analys fick jag och finansborgarrådet presenterade för oss i en noggrann muntlig dragning, samt i en power point-presentation. Den dragningen bekräftade den bild som vi redan anade. Utifrån detta växte ett noga övervägt beslut fram, att inte gå vidare.

(mer…)

Att blogga eller inte – Jag svarar mot stockholmarn inte medierna 29 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , ,
13 comments

Enligt min mening är det fullständigt förkastligt att gå ut och berätta om ett sådant viktigt beslut i sin blogg, som kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) gjorde.

Det skriver Ceclia Jacobsson i en DN-krönika den 19 oktober, några dagar efter att jag här på bloggen skrivit att det inte blir någon tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek. Detta är bara en av flera intressanta reaktioner på mitt sätt att berätta för stockholmarna om vilka som var de viktiga skälen till detta beslut.

Även Roger Mogert blev arg och beskrev det så här för DN.

Jag är chockad över sättet man gör det här på. Vi har hela tiden haft en samsyn och enhälliga fullmäktigebeslut om det här, och så meddelar kulturborgarrådet nu på en blogg att det inte blir något.

Till Radio Stockholm sa han ungefär samma sak.

Det känns jättekonstigt, det är en investering i staden på runt en miljard som vi redan lagt ner 25 miljoner på och det avslutas med ett blogginlägg.

Det var dock inte så att vi försökte hålla det hemligt – hur skulle det gå till – för bara någon minut efter bloggposten skickade vi ut ett pressmeddelande som berättade att all information fanns på bloggen. Och efter det fick jag berätta om beslutet i princip varje massmedium under resten av dagen.

Men det som var viktigt för mig, och som var nytt i detta, var att jag tog chansen att berätta alla de viktiga argumenten för besluten, och inte bara försökte sammanfatta dem kort i ett pressmeddelande eller ett pratminus i DN. Jag tyckte att frågan var så stor att stockholmarna var värda utförligare argument direkt från oss som fattat beslutet.

Ett annat perspektiv på frågan kom från en annan journalist som upprört ringde mig sent på kvällen. Han menade att jag fick stå ”oemotsagd” på bloggen, och att det var ett problem. Vilket ju kanske är det konstigaste argumentet eftersom kommentarsfunktionen på bloggen är öppen för vem som helst.

Dock inte bara för journalister, och jag tror att det är här skon klämmer som mest.

Bloggar och andra internetverktyg har gjort det möjligt för politiker att kommunicera direkt till medborgare på ett helt annat sätt än tidigare när vi var beroende av massmedierna. Och det är gentemot medborgarna som vi har vårt uppdrag. Det är de som har valt mig, och det är dem jag svarar emot.

Madeleine

Ingen tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek 12 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
27 comments

Biblioteken är en av Stockholms stads viktigaste verksamheter. Det är också en verksamhet i snabb förändring efter de nya förutsättningar som bland annat teknikutvecklingen skapar. Därför har vi tagit initiativ till den biblioteksomvandling som skett under de senaste åren, bestående av ökade öppettider, moderniserade bibliotek och nya bibliotek. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit. I budgeten som presenteras på onsdag kommer vi att fortsätta satsa på att modernisera Stockholms bibliotek. Exempelvis kan det bli aktuellt med ett bibliotek vid Slussen, vilket nu ska analyseras.

För ett antal år sedan togs initiativ till att bygga en kompletterande byggnad till Asplunds bibliotek vid Odenplan. En formulering om detta fanns med redan i 2002  års budget och 2003 fick stadsbyggnadskontoret, markkontoret, fastighets- och saluhallskontoret samt kulturförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie om förutsättningar och behov av ett nytt stadsbibliotek i Stockholm. Förstudien presenterades 2004, och 2005 fortsatte arbetet med att fördjupa förstudien.

Detta resulterade i att en arkitekttävling utlystes 2006. Tävlingen fick stor internationell uppmärksamhet och över 1100 deltagare inkom med bidrag. Under tävlingens gång hölls ett samråd, med en mängd remissinstanser och offentliga möten. En kvalificerad jury valde efter två tävlingsomgångar ut det vinnande förslaget, Delphinium. Förslaget har därefter bearbetats på olika sätt.

Ekonomiska kalkyler var en del av bearbetningen, men i slutet av 2008 stod det klart att det fanns risk för ökade kostnader för byggnaden. En arbetsgrupp under stadsledningskontorets ledning fick därför i uppdrag att under 2009 hitta en ansvarsfull finansiering av projektet. Gruppen har under året kontinuerligt rapporterat till finansborgarrådet och mig.

Jag kan nu konstatera att det inte finns någon ansvarsfull finansiering av detta projekt. De ekonomiska kalkyler som vi från början fått presenterade för oss, har förändrats radikalt. Konsultföretaget Öhrlings Price Waterhouse Coopers har anlitats för att ta fram en riskanalys. Denna visar att kostnaderna är mycket osäkra, men bedöms vara betydligt högre än planerat. Den totala investeringskostnaden beräknades 2006 till att bli upp till 885 mkr. Idag ligger beräkningen på 1350 mkr. Inte heller finns säkra kalkyler för drift- och kapitalkostnader, men beräkningarna har rört sig upp till över 130 mkr per år, från betydligt lägre beräkningar tidigare. Detta är kostnader som skulle ha belastat biblioteksverksamheten framöver.

Som kostnadsläget och osäkerheten just nu ser ut för projektet, skulle det inte vara ansvarsfullt att gå vidare med en tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek. Det skulle innebära kostnader vi inte ens kan överblicka, något vi inte kunde ana från början.

Vi är mitt i ett sjudande arbete med att modernisera biblioteksstrukturen i Stockholm. Här skapas den moderna tidens biblioteksverksamhet. Till detta kommer det att behövas medel. Att koncentrera stora summor pengar till ett enda bibliotek riskerar att motverka dessa ambitioner. Den satsning som görs de kommande åren på Stockholms bibliotek, tillförsäkras nu medel som annars skulle ha gått till driften för en tillbyggnad vid Odenplan.

Madeleine

DN, SvD, Radio Stockholm, ABC

Kulturmiljön och Stadsbiblioteket 17 september 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Debatten om ett nytt stadsbibliotek har pågått länge, från tankefrö till det vinnande förslaget Delphinium. Igår fick jag ett brev från Icomos, en obunden, världsomspännande organisation för professionella kulturmiljövårdare och Unescos expertorgan för kulturmiljövård och Världsarvskonventionen. Icomos skriver att de anser att en tillbyggnad av Stadsbiblioteket vid Odenplan förstör kulturmiljön.

Jag vill beskriva hur förslaget på nytt stadsbibliotek har kommit till. Debatten om att bygga ett nytt bibliotek i anslutning till Gunnar Asplunds pärla vid Odenplan började för många år sedan. Arbetet har skett i politisk enighet.

2003 fick stadsbyggnadskontoret, markkontoret, fastighets- och saluhallskontoret och kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningar och behov av ett nytt stadsbibliotek i Stockholm. Förstudien presenterades under år 2004 och under 2005 gavs ett uppdrag att fördjupa förstudien. Efter detta har arbetet fortskridit i flera moment, inom vilka kulturmiljön spelat en betydande roll. I det detaljplaneprogram om området som togs fram 2007, finns en grundlig miljöanalys med.

När arkitekttävlingen inleddes, utsågs en jury bestående av tjänstemän inom olika delar av stadens förvaltning och fackmän inom arkitektur. Juryn har i sitt arbete vägt in alla viktiga aspekter, däribland kulturmiljöfrågor. Kulturhistoriska aspekter är alltså på intet sätt glömda område i processen för att ta fram ett nytt stadsbibliotek.

Gunnars Apslunds vackra biblioteksbyggnad är ritad och byggd för att vara ett centralbibliotek. Redan idag är biblioteket överbelastat och när station Odenplan byggs, kommer folktillströmningen att öka kraftigt. Om man vill att det ska fortsätta vara ett huvudbibliotek så behövs en kompletterande byggnad.

Madeleine

Nya idéer på Stadsbiblioteket 12 mars 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
5 comments

SvD skriver idag om att Stadsbiblioteket kommer att pröva att hyra ut Rotundan några timmar till ett bokförlag.

Från stadens sida uppmuntrar vi att våra verksamheter tänker nytt och vågar pröva nya idéer. Att hyra ut måste dock vara ett undantag och det förtjänar att påpekas att biblioteket är öppet för lämning och hämtning av böcker även under de timmar det är uthyrt.

SvD återkommer till det de tidigare skrivit om ekonomi för Stockholms bibliotek. Jag har tidigare skrivit om detta.

Stockholms bibliotek har under alliansstyret fått kraftigt uppräknade anslag. Men vi arbetar vidare.

Madeleine

Ansvarsfull finansiering för biblioteket 6 mars 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

Arbetet med det nya stadsbiblioteket pågår för fullt, nu i en fas där man tittar närmare på kostnaderna. Detta skriver DN om idag.

Efter att det vinnande arkitektförslaget Delphinium utsågs i november 2007 har fastighetskontoret haft i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen och stadsledningskontoret ta fram underlag för ett inriktningsbeslut. I uppdraget har ingått att ta fram ett detaljerat förslag till ny byggnad och biblioteksverksamhetens innehåll.

Under 2009 kommer det huvudsakliga målet vara att finna en ansvarsfull finansiering inför ett kommande genomförandebeslut. Arbetet leds av en projektgrupp underställd kommunstyrelsen som rapporterar till finansborgarrådet och kulturborgarrådet. Projektgruppens utredning ska vara klar under 2009.

När staden bygger ett bibliotek i världsklass, är det inte bara ett hus. Det ska också vara en biblioteksverksamhet i världklass. Därför kommer projektgruppen att se över såväl byggkostnader som driftskostnader för att hitta bästa möjliga lösning. Exempelvis ska man se över hur uthyrningsbara delar av det nya biblioteket kan utformas.

Anna

Stockholmsbibliotekarie får pris 3 mars 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

En av Stockholms stadsbiblioteks bibliotekarier, Åke Nygren, har tilldelats Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Juryn motiverar:

Åke Nygren har testat och implementerat olika verktyg för kommunikation mellan bibliotek och brukare som till exempel virtuella mötesplatser, videokonferenssystem, microbloggning och podcasting. Åke är pionjären som vaskar fram guldkornen ur den aldrig sinande digitala floden.

Åke Nygren har en unik position i Bibliotekssverige, ingen har som han tagit sig an ett praktiskt förhållningssätt till modern, interaktiv biblioteksutveckling med hjälp av webbaserade hjälpmedel. Och dessutom sett till att generöst sprida sina kunskaper och sina utvecklingsidéer till oss andra. Åke har också skapat många kontakter med andra aktörer utanför biblioteksvärlden. Han bygger nätverk i fysiska och virtuella miljöer som till exempel språkcaféer.

Det är roligt att Stockholms stadsbibliotek och dess medarbetare som så ofta befinner sig i framkant. Vi gratulerar Åke Nygren till stipendiet!

Mer information finns på Newdesk.

Anna

Stockholm satsar på läsning 22 januari 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
add a comment

Böcker och bibliotek ska ha en central plats bland barn och unga och skolbiblioteken är ovärderliga, men det behövs ökat samarbete mellan stadsbibliotek och skolbibliotek. Om detta skriver Mats Myrstener i dagens SvD och refererar till artikeln som skolborgarrådet Lotta Edholm och Madeleine skrev i SvD före jul, om stadens satsningar på läsning och bibliotek.

Stockholms barn och unga ska ha bra tillgång till böcker och biblioteken ska vara tillgängliga. Stadsbiblioteken får en ökad budget med 19 mkr och 38 mkr avsätts i investeringar i bibliotek. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Utöver den utökade biblioteksbudgeten finns en satsning från regeringen, som ska gå till skolbibliotek eller andra läsfrämjande åtgärder. Det är en välbehövlig satsning, som kompletterar de stora investeringarna i bibliotek och den lässatsning som pågår och som innehåller bland annat läsutvecklingsscheman och författarbesök.

Förra året togs också ett initiativ för att fördjupa samarbetet mellan stadsbiblioteket och skolorna. En styrgrupp med representanter från skolor, förskolor och bibliotek arbetar med hur man kan stärka bibliotekens roll bland förskolebarn och skolelever.

Arbetet för att öka barns och ungdomarnas läsförmåga och tillgång till böcker pågår för fullt i Stockholm.

Anna

Arbetet med ett nytt stadsbibliotek går vidare 12 september 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
add a comment

TV4 hade i veckan ett inslag om arbetet med det nya stadsbiblioteket i Stockholm, där det framlades som om arbetet har lagts på is. Så är inte fallet. Tvärtom pågår arbetet med ett nytt stadsbibliotek för för fullt. 2009 års budget som har presenterats i dagarna, innehåller följande formulering:

Arbetet med det nya stadsbiblioteket har hittills främst fokuserat på den arkitektoniska utformningen. Under 2009 kommer det huvudsakliga målet vara att finna en ansvarsfull finansiering inför ett kommande genomförandebeslut. Arbetet leds av en projektgrupp underställd kommunstyrelsen som rapporterar till finansborgarrådet och kulturborgarrådet.

Anna

Stadsbibliotekarien nyckeltalare i Australien 20 augusti 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Library Stars: The best of the best.  Det är titeln på ett seminarium arrangerat av Australiens biblioteksförening ALIA, där Stockholms stadsbibliotekarie Inga Lundén i dagarna uppträder som Key Note Speaker. Talet är ett av flera under en biblioteksrundtur i Australien.

Resan till Australien är en av flera som representanter för Stockholms stadsbibliotek gör för att hämta kunskap och inspiration för utveckling och modernisering av Stockholms bibliotek. Såväl inför arbetet med en ny biblioteksstruktur, som med ett nytt stadsbibliotek, behövs en gedigen omvärldsbevakning.

En snabb direktrapport från Inga Lundén vittnar om att den nya biblioteksstruktur som håller på att införas i Stockholm, ligger rätt i tiden: planer på att införa T-banebibliotek även finns inte bara i Stockholm, utan även på andra sidan jordklotet.

Anna