jump to navigation

Kista bibliotek invigt 25 augusti 2014

Posted by jonasuebel in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

I helgen invigde Madeleine Kista bibliotek, som med sina 2 400 kvadratmeter är Stockholms näst största bibliotek. Med generösa öppettider och ett fantastiskt läge inne i Kista Galleria, nära tunnelbanan, så är det ett bibliotek helt i linje med visionen om att biblioteken ska ligga där människor rör sig och ha öppet när människor har tid att besöka dem. Kista galleri har varje år omkring 19 miljoner besök och öppettiderna för biblioteket kommer att vara desamma som för gallerian, från kl 10.00 på förmiddagen till kl 21.00 på kvällen. Genom denna satsning hoppas vi att besöken till biblioteket ska fördubblas.

Biblioteken är stadens grundläggande kulturella infrastruktur och det är därför som vi satsar så kraftigt på stadens bibliotek. Sedan maktskiftet 2006 har anslagen till Stockholms stadsbibliotek ökat från ca 223 miljoner kronor till ca 300 miljoner årligen. Folkpartiet vill fortsätta att modernisera stadens biblioteksväsende så att biblioteken är attraktiva, ändamålsenliga och ligger där stockholmarna lätt kan nå dem. Sedan maktskiftet 2006 har flera bibliotek – liksom Kista -flyttat till mer tillgängliga lokaler och Stockholm har fått sina första tunnelbanebibliotek vid Stureplan, Bredäng och Högdalen. Elva stadsdelsbibliotek har renoverats och moderniserats. I Hässelby gård och Kulturhuset har helt nya bibliotek öppnats. Vi vill öppna nya tunnelbanebibliotek vid Gullmarsplan och Liljeholmen och etablera ett nytt bibliotek i Norra Djurgårdsstaden. Fler bibliotek ska vara öppna på kvällar och helger.
bild
Jonas

Ännu ett bibliotek! 14 augusti 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

lava

Igår invigdes Lava bibliotek och verkstad. Det nya profilbiblioteket – som blir Kulturhuset Stadsteaterns sjätte – kommer att rikta sig till ungdomar och unga vuxna mellan 14 och 25 år. Lava biblioteket och verkstad tar alltså åldersmässigt vid där profilbiblioteket TioTretton, som riktar sig mot barn mellan 10 och 13 år – slutar. Sedan 2006 har tre profilbibliotek öppnats i Kulturhuset: Biblioteket Plattan, TioTretton och nu Lava bibliotek och verkstad.

Att kunna läsa är helt väsentligt för både individens livschanser och för det demokratiska samhället i stort. Det är därför Stockholms stad lägger så stora resurser på biblioteken. Sedan maktskiftet 2006 har anslagen till Stockholms stadsbibliotek ökat från ca 223 miljoner kronor till ca 300 miljoner kronor för 2014. Prioriteringen av biblioteken har bland annat resulterat i Stockholms första tunnelbanebibliotek, flytt av befintliga bibliotek, att en mängd stadsdelsbibliotek renoverats och att öppettider på kvällar och helger prioriterats.

Om drygt en vecka invigs det nya biblioteket i Kista mitt inne Kista galleria. Det kommer att bli det näst största i hela Stockholms stad efter stadsbiblioteket.

/ Madeleine

Pojkars läsning ökar – läsning en viktig valfråga 4 augusti 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Att unga – och då särskilt pojkar – läser lite och allt mindre har varit något som oroat många. Därför var det särskilt glädjande att Dagens Nyheter i somras rapporterade om att pojkars läsning nu ökar kraftigt. Enligt ny statistik från SCB, som tidningen tagit del av, har andelen pojkar som uppger att de läser böcker minst en gång i veckan ökat från 55 procent (2008 och 2009) till 64 procent. Läs mer här.

Att läsa böcker är för många av oss förknippat med förströelse – en spännande bok att försjunka sig i under varma sommardagar. Men en god läsförmåga är faktiskt avgörande på många plan. Att kunna tillgodogöra sig information är grundläggande i en demokrati eller för den delen i vardagen. För att inte tala om skolan. En svag läsförmåga påverkar abstrakt tänkande och därmed blir en rad skolämnen lidande. Det gäller även ämnen som matematik och naturvetenskap.

I Stockholms stad finns ett stort engagemang för att unga ska läsa mer. Inom skolan har min borgarrådsskollega och partikamrat Lotta Edholm genomfört en lässatsning med glädjande resultat. Från 2009 har antalet utlånade böcker per elev i grundskolan ökat från 7,5 till 8,8. Läs mer om detta här.

I sommar har både Dagens Nyheter och Sveriges television rapporterat om två fina biblioteksverksamheter i Stockholms stad. På det nyrenoverade biblioteket i Bredäng, ett av Stockholms första så kallade tunnelbanebibliotek, har utlåningen ökat dramatiskt den senaste tiden och en stor del av böckerna som lånas är just barn- och ungdomsböcker. Läs om två av bibliotekets stammisar – Simon Haile och Samir Wahrim – här.

Här på bloggen har jag flera gånger skrivit om den mycket positiva utvecklingen för Husby bibliotek, som nyöppnades för drygt ett år sedan efter omfattande renovering och en ny samarbetspartner: Stockholms första Berättarministerium. I sommar uppmärksammade Kulturnyheterna detta och intervjuade Elisabeth Aquilonius, enhetschef för bland annat Husby bibliotek. Läs artikeln här. En liten komisk omständighet kring Husby bibliotek är att Stefan Löfven (S) för ett tag sedan påstod att just det biblioteket var nedlagt…

I skrivande stund håller två nya bibliotekssatsningar att ta form: Ett nytt profilbibliotek i Kulturhuset Stadsteatern och den nya bibliotekslokalen i Kista. Förstnämnda blir det sjätte profilbiblioteket i Kulturhuset Stadsteatern och det tredje som har kommit till under min tid som kulturborgarråd (de övriga två är Biblioteket Plattan och barnbiblioteket TioTretton) och ska vara inriktat mot ungdomar. Det nya biblioteket i Kista kommer att både bli större och få utökade öppettider i jämförelse med det nuvarande biblioteket. Ytan blir ungefär dubbelt så stor vilket gör det till Stockholms stads näst största folkbibliotek. Öppettiderna kommer att bli desamma som för gallerian som är öppen varje dag mellan tio på förmiddagen till kl nio på kvällen, måndag till söndag.

Vi folkpartister brukar säga att klassresan början i klassrummet, jag brukar inflika att den ofta tar genvägen över biblioteket. När jag för en tid sedan intervjuades i DN Kultur om vad som är mina viktigaste valfrågor var det självklart att nämna litteraturen, läsningen och biblioteken. Jag är inte nöjd förrän varenda unge läser.

/ Madeleine

Läs mer: Viktir Barth-Kron om kulturpolitiken inför valet

Tranströmerbibliotek i Stockholm 10 juni 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
add a comment

För att hylla Tomas Tranströmers författarskap byter Medborgarplatsens bibliotek namn till Tranströmerbiblioteket. Idag presenterades planerna på det nya Tranströmerbiblioteket och vid ceremonin deltog Tomas Tranströmer och hans fru Monica Tranströmer. Tomas Tranströmer växte upp på Folkungagatan, inte långt ifrån Medborgarplatsen och var under sin uppväxt en flitig biblioteksbesökare. Han tilldelades Nobelpriset i litteratur 2011.

Tranströmerbiblioteket är en hyllning till Tomas Tranströmer och till poesin i stort. Biblioteket kommer att bygga upp en samling med verk både av och om nobelpristagaren och få ett utökat ansvar för poesi. Tomas Tranströmer har en naturlig koppling till Stockholms bibliotek. Tranströmerbiblioteket på Medborgarplatsen bygger nu upp en samling av Tranströmers samlade verk (både för utlån och referens), biografier och andra texter om Tranströmer, samt översättningar av Tranströmers verk till en mängd olika språk. Vidare kommer biblioteket att kunna erbjuda musikinspelningar och noter på dikter som blivit tonsatta samt inspelade uppläsningar av Tranströmers dikter. I bibliotekets Tranströmersamling kommer även författarens övriga texter, exempelvis tal vid prisutdelningar och artiklar författaren själv skrivit i olika tidskrifter, att återfinnas. Samlingen kommer också erbjuda Tranströmers lyrik som anpassade medier för dem som inte kan läsa tryckt text. Biblioteket kommer ha programverksamhet varje år kopplad till Tranströmer. Successivt kommer bibliotekets fönster att utsmyckas med Tranströmercitat.

Den permanenta Tranströmerutställningen ska stå färdig i november. Utställningen kommer att bestå av ett tiotal stationer som presenterar och lyfter fram olika aspekter av Tranströmers författarskap både tematiskt och kronologiskt. Besökaren kommer att kunna göra en Tranströmer-vandring i bibliotekets lokaler där syftet är att inspirera till läslust och tillgängliggöra hans lyrik. Till vandringen kommer en broschyr/guide utformas och om möjligt tillhörande ”audio guide”eller ”audio app”. Biblioteket får även ett utökat ansvar för poesi.

Madeleine

bild

 

 

Ett år efter kravallerna i Husby 15 maj 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

ytterstad collage

Vid den här tiden för ett år sedan skakades Stockholm av kravallerna i Husby, oroligheter som också spred sig till andra områden i Stockholms stad. Då liksom nu diskuterades livschanserna för dem som bor och växer upp i stadens utsatta områden.

Att alla har goda livschanser är centralt för oss liberaler. Detta är en viktigt förklaring till vårt stora intresse för skol- och kulturpolitik. Det är genom utbildning och bildning som individen både kan förbättra sina livsvillkor och utveckla sin egen individualitet.

Därför är det ingen slump att Stockholms stad ger extra mycket pengar till skolor med särskilt stora utmaningar genom det så kallade socioekonomiska stödet (läs mer här). Därför är det ingen slump att många av de prioriteringar som Folkpartiet gjort inom kulturens område har syftat till att skapa mer kultur i alla delar av Stockholm.

I början av denna vecka var jag inbjuden på ett studiebesök till Kista för att se det nya stadsdelsbibliotek som börjar växa fram inne i Kista galleria. Det kommer till ytan att bli stadens näst största bibliotek efter Stadsbiblioteket och vara det mest öppna av alla stadens bibliotek (från kl 10 på förmidaggen till kl 21.00 på kvällen alla veckans dagar). På biblioteket kommer det också att finnas ett digitalt galleri, en scen för kulturframträdande och väldigt många studieplatser där studenten kan stänga om sig.

Det nya biblioteket i Kista är en del av vårt arbete med att lyfta stadens bibliotek, inte minst utanför Stockholms innerstad: Tunnelbanebibliotek har öppnats i Bredäng och Högdalen. Biblioteken i Hagsätra, Skärholmen,  Bagarmossen, Björkhagen, Farsta och Husby har renoverats. I Hässelby gård invigdes ett helt nytt bibliotek alldeles nyligen.

På tal om Husby. Renoveringen av bibiblioteket i en denna del av Stockholm är särskilt intressant. Samtidigt som det nyrenoverade biblioteket öppnade invigdes en helt ny verksamhet i dess anslutning: Stockholms första Berättarministerium. Det är en verksamhet som arbetar både med skrivning och läsning och som vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år i områden med hög arbetslöshet. Efter nyöppnadet har utvecklingen varit mycket positiv för biblioteket, exempelvis var antalet besök ökat från 7857 för januari-april 2012 till 17658 för samma period i år. Se diagram här nedan:

besök husby bibliotek driagram

I den lässatsning som Stockholms stadsbibliotek och utbildningsförvaltningen nu genomförs finns också ett extra fokus på kulturnämndens så kallade växtplatser (Tensta, Husby, Skärholmen Farsta och Bredäng). Förutom att biblioteken ska ta kontakt med förskolorna och erbjuda samarbete kring läsning ska biblioteket i dessa områden arbeta särskilt för att nå ut till barn och unga.

En annan prioritering är införandet av den helt kostnadsfria och banbrytande musikundervisningsformen El Sistema som staden genomför tillsammans med Sveriges Radiosymfoniker och Radiokören sedan 2013. I dagsläget deltar omkring 340 barn från Husby/Kista och Bredäng och till hösten kommer verksamheten att starta även i Tensta och Skärholmen. Målet är att omkring 900 barn ska delta i El Sistema.

I slutet av sommaren kommer jag också ha den stora äran att inviga kulturförvaltningens nya lokaler i Rinkeby som då har flyttats från Drottninggatan och Odenplan. Att kulturförvaltningens centrala administration flyttar ut ökar givetvis inte det kulturella utbudet, men det är ett annat onekligen ett sätt att använda kulturen för att lyfta ytterstaden.

/ Madeleine

 

Nytt bibliotek i Hässelby gård invigt 17 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

hässelby

I lördags var det dags för ännu en biblioteksinvigning. Denna gång i Hässelby gård. Det nya biblioteket slår upp dörrarna i helt nyrenoverade lokaler, vägg i vägg med stadsdelsnämndens medborgarkontor. Det är alltid en fantastisk upplevelse att få inviga ett nytt bibliotek – inte minst när man får göra det inför så många stockholmare som i lördags.

När staden renoverar, moderniserar eller öppnar nya bibliotek är ambitionen att biblioteken ska anpassas efter lokala förutsättningar. För biblioteket i Hässelby gård har några av de lokala förutsättningarna varit att det i stadsdelen finns relativt många arbetslösa och att genomsnittsbetygen är låga. Det har lett till att det i anslutning till biblioteket även finns medborgarservice, budget- och skuldrådgivning och yrkesvägledning.

Det nya biblioteket i Hässelby gård är en del i arbetet med att förverkliga Stockholms stads strukturplan för Stockholms stadsbibliotek som antogs i kulturnämnden våren 2012. Sedan dess har Stockholms stadsbibliotek och nämnden arbetat målmedvetet med att förverkliga planens mål:

  • Biblioteken i Skärholmen, Gröndal, Hagsätra, Aspudden, Björkhagen, Sköndal och Husby har moderniserats och renoverats.
  • Alla bibliotek har nu öppet minst fyra dagar i veckan.
  • Alla bibliotek har nu helgöppet (en söndag eller lördag).

Förslagen har kunnat bli verklighet genom de biblioteksutvecklingsmedel som staden beslutade om i budgeten för Stockholm 2013, läs mer här.

Under 2014 kommer vi att fortsätta arbetet med strukturplanen. Arbetet med det nya biblioteket i Kista är i full gång liksom arbetet med renoveringarna av biblioteken i Enskede och Gubbgängen. På Kulturhuset Stadsteatern kommer det i år även att öppnas ett nytt bibliotek med tonåringar som målgrupp och tillsammans med bland annat stadens förskolor genomförs en lässatsning.

Att utveckla stadens bibliotek ligger mig varmt om hjärtat, både som bokälskare och som liberal. I böckernas värld förstår man sig själv genom att man förstår hur andra människor, i andra tider, på andra platser – känt, tänkt och levt. Det är med utbildning och bildning som individen kan göra en klassresa, utveckla sig själv och påverka samhället.

Folkpartister brukar säga att klassresan börjar i klassrummet. Det gäller i högsta gran även för biblioteken.

/ Madeleine

Läs mer: Hässelby har nytt bibliotek
Läs mer: Barnen får en egen poesikoja

Celsings kulturhusvision förverkligas 12 november 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
2 comments

Idag skriver DN Kultur om nästa års verksamhet på Kulturhuset Stadsteatern – det första som ett gemensamt allkonsthus. Lagom till Kulturhusets 40 årsjubileum kan vi äntligen förverkliga visionen om ett allkonsthus vid Sergels torg, i Stockholms hjärta.

I och med samgåendet kan kontoren flytta ut och mer konsten flytta in. Därmed kan vi äntligen ta bort det provisorium som funnits ända sedan Kulturhuset öppnade 1974. Fler ommöbleringar kommer också att ske nästa år. Marionetteatern får en egen scen och Kilenscenen återuppstår.

Under 2014 görs en nysatsning på Lava som får en tydlig litteraturprofil helt i enlighet med litteraturutredningen och rönen om minskad läsförståelse. Det ligger helt i linje med den bibliotekspolitik som Stockholms stad fört sedan 2006 och de litteratur- och lässatsningar som finns i stadens budget för 2014.

En annan nyhet är att Kulturhuset Stadsteater nästa år har ambitionen att vidga huvudmannaskapet för fristadsförfattarprojektet till att även omfatta musikområdet. Det är mycket viktigt att det finns fristäder dit kulturskapare snabbt kan fly när trycket blir för stort i det egna landet. Att Kulturhuset Stadsteatern vill utvidga fristadsprojektet till att även omfatta musiker är därför mycket angeläget och något som ligger mig varmt om hjärtat.

I och med budgeten för Stockholms stad 2014 som klubbas inom kort kommer det sammanslagna Kulturhuset Stadsteatern få ökade anslag med 14 miljoner

Kulturhuset Stadsteatern 2014 i punktform:

  • Kilen öppnas upp för föreställningar och blir huvudsakligen hemmahamn för Fri Scen, Kulturhuset Stadsteaterns samarbete med det fria kulturlivet.
  • Marionetteatern får en egen scen i den tidigare konferenslokalen på plan 3 i Kulturhuset som också döps om till Marionetteatern – lokaliseringen innebär också ett närmare samarbete mellan Marionetteatern och Rum för barn.
  • Under 2014 görs en nysatsning på Lava som får en tydlig litteraturprofil helt i enlighet med litteraturutredningen och rönen om minskad läsförståelse – ytterligare ett profilbibliotek skapas därmed i Bryggans tidigare lokaler och den öppna verkstaden ges nya resurser.
  • Från och med 2014 har Kulturhuset Stadsteatern ett eget danskompani, K Kvarnström & Co, vilket också innebär att dansen integreras i institutionen och får ökade resurser. Särskilda medel från Statens kulturråd har beviljats för ändamålet.
  • Ambitionen är vidare att under året vidga huvudmannaskapet för fristadsförfattarprojektet till att även omfatta musikområdet.
  • En konsekvens av samgåendet är att ca 600 kvadratmeter på plan 4 i Kulturhuset fr.o.m. 2014 öppnas för publik verksamhet och att administrativa funktioner flyttas in i det s.k. teaterhuset. Det tidigare Kulturhussnickeriet frigörs och blir repetitionslokal för dansen.

/ Madeleine

Läs mer: Rasmus Jonlund (FP) skriver på sin blogg om Kulturhuset Stadsteatern, Ett drömhus vid Sergels torg

Rapport från gårdagens kulturnämnd 30 augusti 2013

Posted by angusthlm in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
add a comment

Igår var det kulturnämnd, den första efter sommarens uppehåll. Dagordningen denna gång var inte särskilt lång men innehöll däremot det efterlängtade genomförandebeslutet för nytt bibliotek och lärandecenter i Hässelby gård. Dessutom rapporterade Stockholms stadsbibliotek om hur öppethållandet sett ut på biblioteken i Järvaenheten och Skärholmensenheten i sommar.

Kulturnämnden och Hässelby – Vällingby stadsdelsnämnd ställde sig i redan i våras bakom planen i ett gemensamt inriktningsbeslut. Detta uppmärksammades här på bloggen och i media, se här och här.

Det nya biblioteket med lärandecenter och mötesplats kommer att disponera en lokal om cirka 500 kvadratmeter. Lokalen som biblioteket ska flytta in i är belägen på Hässelby torg nr 10. Biblioteket får en egen entré med hiss ut mot torget. I lokalen kommer det att finnas en större yta för bibliotekets verksamhet. Det kommer även att finnas tre aktivitetsrum för grupp – och föreningsaktiviteter , varav ett blir mer anpassat för Kulturskolans musikundervisning. Dessa rum blir möjliga att användas även kvällstid.

Genomförandeplanen anger att det nya biblioteket öppnas mot slutet av året när renovering och ombyggnad av lokalen är klar. I avvaktan på detta kommer viss verksamhet att kunna starta i provisoriska lokaler.

Att öppna ett nytt bibliotek i Hässelby gård är en del i arbetet med att förverkliga Stockholms stads strukturplan för Stockholms stadsbibliotek som antogs i kulturnämnden för ett och ett halvt år sedan. I strukturplanen ingick även att alla bibliotek i staden ska vara öppna minst fyra dagar i veckan, varav en lördag eller söndag, och att en lång rad stadsdelsbibliotek ska renoveras och moderniseras. Detta kunde förverkligas i och med stadens budget för 2013. Om detta rapporterade Dagens Nyheter om för ett tag sedan, läs här.

Stockholms stadsbibliotek svarade också på oppositionens skrivelse om öppethållandet i sommar för biblioteken i Järvaenheten (Tensta, Rinkeby, Kista och Husby) respektive Skärholmsenheten (Skärholmen, Bredäng, Fruängen och Telefonplan). Stadsbiblioteket kunde i sitt svar konstatera att biblioteken i år både hade mer öppet och fler besökare än under 2012. Se tabellen nedan.

 

Enhet Öppna timmar   Besök  
  2012 2013 2012 2013
Järvaenheten 827

 

999

 

43 460

 

48 233

 

Skärholmensenheten (exklusive deltagandet i 127 festivalen) 625 705

 

 

33 039

 

39 276

 

/ Anders

Liberal bibliotekspolitik på Brännpunkt 14 maj 2013

Posted by angusthlm in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Med anledning av dagens seminarium om liberal bibliotekspolitik skriver Madeleine tillsammans med Elisabeth Gunnars (FP),kommunalråd och ordförande i kultur och utbildningsnämnden i Österåker, Msts Hasselgren (FP), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Täby och Anders Ekegren (FP), kommunalråd i Solna stad samt ordförande i Kommunalpolitiska rådet i Stockholms län om liberal bibliotekspolitik på SvD Brännpunkt.

På seminariet som börjar alldeles strax finns flera välkända namn från kulturvärlden med: författarna och debattörerna Bengt Ohlsson, Torbjörn Elensky och Qaisar Mahmood. Samt Dorotea Bromberg, förläggare, och Inga Lunden, ordförande i Svensk Biblioteksförening och stadsbibliotekarie i Stockholms stad. 

Du kan läsa artikeln här eller nedan.

/ Anders

Klassresan börjar i klassrummet, detta är grunden för Folkpartiets utbildnings- och bildningspolitik. På biblioteken fortsätter den. För många under hela livet.

En av de stora samhällsutmaningarna är barns och ungas läsförmåga. Den litteraturutredning som för ett tag sedan överlämnades till regeringen uppmärksammar att läsförmågan sjunker, särskilt bland unga pojkar där var fjärde idag uppges ha en så svag läsförmåga att de har svårt att läsa och förstå krävande texter. Detta är mycket oroande. För att lyfta in frågan i politikens mittpunkt har vi gemensamt tagit fram en rad förslag på hur en liberal bibliotekspolitik i Stockholmsregionen kan utveckla biblioteksväsendet.

Man ska inte behöva ta en omväg för att besöka biblioteken. Därför anser vi att biblioteken ska ligga där medborgare lätt kan besöka dem, exempelvis nära kollektivtrafiken. De ska också vara öppna när medborgarna har tid att besöka dem, i högre utsträckning på kvällar, helger och somrar.

Stockholms län är en integrerad region där människor reser kors och tvärs över kommungränserna för att gå i skola, handla eller arbeta. Därför är det naturligt att fler biblioteksfunktioner integreras, exempelvis genom att skapa lånekort som fungerar i hela länet. Läslusten som ska sätta gränserna för läsandet – inte kommungränserna.

I Nacka kommun har folkbiblioteket lagts ut på entreprenad och i fler kommuner är detta uppe för diskussion. Detta är en utveckling vi ställer oss negativa till. Ett system som fördelar offentliga medel till privatdrivna bibliotek riskerar att styra bort från kvalitet till kvantitet som enda mål, då ersättningarna utgår efter antal utlånade böcker. Något annat ersättningssystem har hittills inte sett dagens ljus. När biblioteken läggs ut på entreprenad riskerar dessutom vinsterna med en sammanhållen biblioteksstruktur att försvinna. Det finns till exempel en poäng i att du som låntagare kan låna boken bok på ett ställe och lämna tillbaka den på ett annat eller att man kan beställa böcker som finns på ett bibliotek från ett annat. Allt detta ökar enkelheten och tillgängligheten och det är just det en liberal bibliotekspolitik går ut på.

På biblioteken ska utbudet av barn- och ungdomslitteratur vara prioriterat och det är viktigt att stärka samarbetet mellan biblioteken och förskolan respektive skolan. Genom författarbesök, högläsning, läsecirklar eller läxhjälp kan programverksamheten byggas ut för barn och unga. Skolbiblioteken är för barns och ungas läsande mycket viktiga. Därför är det ytterst oroande att hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek och att en av sex elever helt saknar skolbibliotek. Detta trots att den nya skollagen uttryckligen säger att eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

Biblioteken måste hänga med i den digitala utvecklingen. Genom att allt mer litteratur ges ut elektroniskt eller digitaliseras i efterhand måste biblioteken erbjuda tillgång till elektronisk litteratur för att bestånden ska vara aktuella. På biblioteken ska det erbjudas trådlösa nätverk så att man enkelt och kostnadsfritt kan koppla upp sig mot internet.

På grund av bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle är det viktigt för oss liberaler att deras mediebestånd inte politiseras. Biblioteken finns till för att medborgarna ska kunna tänka fritt och bilda sig en egen uppfattning, inte för att biblioteken ska få medborgarna att tänka på ett visst sätt. Tintin-utrensningen visar på vikten att bibliotekens bestånd inte politiseras. För oss är det självklart att urvalet måste stå fritt från moraliska, politiska, religiösa och ideologiska hänsynstaganden.

I en liberal Stockholmsregion utvecklas biblioteken i takt med regionen men är samtidigt fast förankrade i upplysningens idéer om bildningen och utbildningens kraft för både samhällets och individens utveckling.

MADELEINE SJÖSTEDT (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad

ELISABETH GUNNARS (FP)
kommunalråd och ordförande i kultur och utbildningsnämnden, Österåker

MATS HASSELGREN (FP)
kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Täby

ANDERS EKEGREN (FP)
kommunalråd, Solna stad, ordförande i Kommunalpolitiska rådet i Stockholms län

Miljöpartiet och bibliotekslagen 24 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Igår presenterades det nya förslaget till bibliotekslag. Ett i mångt och mycket bra förslag även om man skulle önskat att regeringen hade gått lite längre på några punkter. Mer överraskande var dock Miljöpartiets starka reaktion på lagförslaget. Deras kulturpolitiska talesperson Tina Ehn ”sågade” igår förslaget i en intervju med Svt:s Kulturnyheterna.

Det är lätt att slentrianmässigt ”såga” saker i opposition och det verkar onekligen också vara lätt att tränga igenom mediebruset med sådana budskap. Miljöpartiet gör även i Stockholms stad titt som tätt några framryckningar i biblioteksfrågan och försöker trumfa alliansens bibliotekspolitik. När de själva tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade makten i Stadshuset var det dock annat ljud i skällan då man sänkte stockholmsbibliotekens anslag med 12 miljoner kronor. En nedskärning av biblioteksverksamheten som varade hela mandatperioden ut. Bibliotekens kräftgång fortsatte ändå till dess att Folkpartiet åter fick ansvar för kulturpolitiken efter valet 2006. Under dessa år har staden gjort det omvända vad Miljöpartiet & Co gjorde och istället ökat anslaget med omkring 69 mnkr.

Att Ehn säger att hon vill motverka biblioteksnedläggningarna runtom i landet klangar därför – utifrån ett Stockholmsperspektiv – falskt. När Kulturnyheterna frågar henne om hur mycket MP vill satsa på de kommunala folkbiblioteken kan hon inte ens svara:

”Jag har inga siffror just nu, men det är en uttalad politik. Vi har främst koncentrerat oss på folkbiblioteken, men det finns mycket att göra även kring andra bibliotek, säger hon.”

Eftersom Ehn inte kan svara får man ta sig en titt i Miljöpartiets höstbudgetmotion där de beskriver hur de vill utveckla kulturen och folkbiblioteken. Där hittar man på sidan 65 i tabellverket under utgiftsområde 17 (kultur) att Miljöpartiet vill satsa 20 mnkr på ”regionala bibliotekssatsningar”. Det skulle täcka Stockholms stads renoveringar av stadsdelsbibliotek 2013. Utspätt på 290 kommuner blir det 68.965 kronor per kommun. Men det är i alla fall inte minus för biblitoeken som det var när Miljöpartiet satt vid makten i Stockholm. Alltid något att glädjas över. (Om det har missats någon satsning från MP på folkbiblioteken får någon gärna upplysa om detta i kommentarsfältet.)

Kuriosa: Går man in och vill läsa om Miljöpartiets kulturpolitik på deras hemsida får man upp en bild på partiets kulturpolitiska talesperson – men inte Tina Ehn – utan Agneta Börjesson (MP). Hon slutade för ett bra tag sedan nu. Talande.

/ Madeleine

Skiljelinjen finns här Birgersson! 8 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
add a comment

I allt mediebrus från Socialdemokraternas nyss avslutade kongress hördes inte mycket om kulturpolitiken. Inte mer än inslag om att den var frånvarande som debattämne i plenisalen, som exempelvis Naila Saleems inslag på Kulturnytt med den talande rubriken ”Kulturen i skymundan på S-kongress”.

I dagens DN plockar Susanne Birgersson upp tråden och konstaterar dystert: ”Några verkligt avgörande skillnader mellan regeringens och oppositionens politik är svåra att urskilja. Det var intrycket också efter S- kongressens beslut förra veckan.” Och fortsätter: ”Det spelar kanske inte så stor roll om kulturdepartementet rattas av en moderat eller sosse.”

Att säga att det inte finns några skillnader i kulturpolitik mellan Moderaterna och Socialdemokraterna är givetvis att gå för långt. Det finns skillnader. Ibland avgörande sådana. Samtidigt är Birgerssons kulturpolitiska ton mer precis än vad som vanligtvis är fallet i den kulturpolitiska debatten där det från kulturmarxistiskt håll låter som om kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) skulle ha gått fram som en lieman bland kulturens utgiftsposter.

Samtidigt kan man väl konstatera att den stora skiljelinjen i kulturpolitiken inte går mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Snarare är det Folkpartiet som sin kulturtillvända vana trogen ständigt ligger i debattens framkant. Den till alldeles nyligen kulturpolitiske talespersonen för FP tillika vice ordförande i kulturutskottet, Christer Nylander, höll fanan högt. När han bytte politiskt sakområde tidigare i vinter konstaterade han på sin blogg talande nog att ” Jag tycker själv att jag bidragit med en del, men får ärligt erkänna att jag inte fullt ut lyckats få gehör i alliansregeringen för de förändringar jag skulle vilja se.”

Om man tycker att meningsskiljaktigheterna saknas mellan regering och opposition går det betydligt hetare till i Stockholms stad. Här märks skillnaderna mellan en socialistisk och en liberal kulturpolitik på varje kulturnämnd. Samtidigt som vi år från år successivt utökat kulturbudgeten, framförallt med betoning på stadens bibliotek, har staden varit mycket tydlig med att kulturen inte ska vara förpassad till ett offentligt och/eller ett navelskådande reservat.

Att alla har rätt till kultur av hög kvalitet, det är en av grundbultarna i en liberal kulturpolitik. I kulturen hittar alla människor en utvecklingspotential. Antingen genom att ta del av teater, litteratur, film, dans, musik eller bildkonst. Eller genom eget skapande. Målet med en sådan politik är – till skillnad från socialisternas målsättning – att individen själv ska utvecklas och bilda sig. Odla sig själv.

Mångfald är därför ett liberalt ledord. Samhället måste ge goda förutsättningar till konstnärligt skapande oavsett om det gäller kioskvältare eller experimentell lyrik. Musikaler eller modern dansperformance. Rockkonserter eller konstmusik.

En förutsättning för mångfald är att kulturlivet ska vara oberoende. Därför är det oroväckande att allt för mycket kultur är så pass beroende av politiska beslut. En väg bort från detta är att stärka kulturlivets ickeoffentliga finansiering. Gör man detta som ett komplement och inte ett substitut till offentlig finansiering uppnår man också kulturell tillväxt.

En bit in på mandatperioden efter maktskiftet 2006 i Stadshuset infördes en kulturbonus i stödgivningen till det fria kulturlivet. Tanken med bonusen var att göra tvärtemot vad man gjort tidigare. Istället för att dra ned de offentliga stöden när bidragstagarna lyckades öka sina egna intäkter eller finna en sponsor tänkte vi tvärtom. Ok, du har lyckats få en stor publik att komma (ökade biljettintäkter). Ok, du har lyckats sänka dina kostnader genom att dela lokal med någon annan (ökade egenintäkter) Ok, du har lyckats hitta en sponsor (ökade egenintäkter). Bra! Det stimulerar vi genom att ge en extra bonus. Så växer kulturen. Bort med meningslösa nollsummeekvationer som bestraffar framgång.

Men skillnaden märks inte enbart i stadens bidragsgivning till externa parter. Det har den också gjort i stadens egna verksamheter. Ett exempel är Stockholms stadsbibliotek.

Efter maktskiftet 2006 kunde vi sätta stopp för Socialdemokraternas besparingspolitik på biblioteken. Siffrorna talar för sig själv. 2006 var anslaget 223 miljoner kronor per år, i år är de 292 miljoner kronor per år. Anslagsökningarna har dock varit kombinerade med en förändringsprocess inom Stockholms stadsbibliotek. Biblioteken ska flytta till mer attraktiva lägen där stockholmarna lätt kan nå dem, som exempelvis tunnelbanebiblioteken. De ska i större utsträckning ha öppet på kvällar och helger då stockholmarna har tid att besöka dem.

Ett annat exempel är Stockholms stadsteater. Under flera år har budskapet från fullmäktige till teatern varit tydligt: Anslaget från staden ska i större utsträckning läggas på den konstnärliga verksamheten och skapa mer teater för stockholmarna. Att pengarna ska läggas på konsten!

Detta har varit en mycket framgångsrik strategi. Sedan 2002 har publiken ökat med omkring 60 procent. Detta märks inte minst i biljettintäkterna. Som nu med omkring 70 miljoner kronor är större än någonsin.

Givetvis har utvecklingen inte enbart drivits av att Stadsteatern internt har prioriterat mellan olika kostnadsposter och på så sätt skapat en mer effektiv teater. Att Stadsteaterns anslag från staden har ökat från 196 till 220 miljoner kronor mellan 2006 och 2012 har givetvis gjort att teatern haft mer medel att bedriva teaterverksamhet för.

Våra meningsmotståndare beskyller dessa framgångar nedlåtande som att staden är ”intresserad av vinst” vilket är ett helt befängt påstående. Varje intjänad krona på Stadsteatern har gått tillbaka till teatern – till fler tjänster för skådespelare och fler föreställningar. År efter år. Det är kulturell tillväxt.

Även i yttrandefrihetsfrågor har vi sedan 2006 haft många tillfällen att sticka ut hakan i debatten. Staden har tydligt markerat att den inte accepterar några politiska urvalskriterier eller utrensningsdito i bibliotekens mediebestånd. Biblioteken ska vara en institution som får människor att tänka på egen hand, inte en institution där politiken ska få dem att tänka rätt.

Det här var något om skillnaderna mellan en socialistisk kulturpolitik och en liberal. Skillnaden mellan Moderaternas och Folkpartiets kulturpolitik får vi ta en annan gång.

/ Madeleine

Nytt bibliotek i Hässelby gård 5 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
1 comment so far

Nu är det äntligen klart med ett nytt biblioteket i Hässelby gård. Frågan har varit ständigt aktuell sedan staden var tvungen att avveckla det gamla biblioteket i Hässelby strand. Ärendet om ett nytt bibliotek har föregåtts av ett långt arbete för att hitta en hållbar verksamhetsidé tillsammans med Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd.

I Hässelby gård finns många arbetslösa och betygsgenomsnitten är låga. Det är utgångspunkten för inriktningen på det nya biblioteket, som inte bara är ett bibliotek, utan ett lärcenter. En mötesplats med lärande som grund där Stockholms stadsbibliotek och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning samarbetar och delar lokaler, totalt omkring 500 kvadratmeter. I biblioteket ska det bland annat finnas studieplatser, möjlighet till läxhjälp, språkkafé, introduktion för SFI-klasser, IT-stöd och bland annat studie- och yrkesrådgivning i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Att öppna ett nytt bibliotek i Hässelby gård är en del i arbetet med att förverkliga Stockholms stads strukturplan för Stockholms stadsbibliotek som antogs för drygt ett år sedan. I strukturplanen ingick även att alla bibliotek i staden ska vara öppna minst fyra dagar i veckan, varav en lördag eller söndag, och att en lång rad stadsdelsbibliotek ska renoveras och moderniseras. Om detta rapporterade Dagens Nyheter om för inte särskilt längesedan, läs här. I förra veckan hade jag också den stora äran att tillsammans med min borgarrådskollega Lotta Edholm inviga det nyrenoverade biblioteket i Husby som efter renoveringen har ett unikt samarbete med Berättarministeriet.

/ Madeleine

Helgöppet på alla bibliotek 1 mars 2013

Posted by angusthlm in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
3 comments

bibliotek helgöppet

Idag skriver DN Stockholm om att Stockholms stadsbibliotek avsätter 18,8 miljoner kronor under 2013 för att modernisera och renovera en rad stadsdelsbibliotek och att alla stadens bibliotek kommer att ha öppet minst 4 dagar i veckan, varav en helgdag.

I Stockholms stads strukturplan som antogs av kulturnämnden i mars 2012 pekades 14 bibliotek ut som är i behov av renovering eller modernisering. Under 2013 kommer Husby, Björkhagen, Aspudden, Brommaplan, Enskede, Gubbängen, Hagsätra, Sköndal, Telefonplan, Tensta och Årsta att moderniseras eller renoveras.

Tidigare denna vecka öppnade biblioteket i Skärholmen efter en mindre renovering och detsamma gjorde biblioteket i Fruängen strax före årskiftet. Under 2013 kommer alla bibliotek att ha öppet minst 4 dagar i veckan varav en helgdag. Två biblioteket, ett i söder och ett i norr, kommer också att ha öppet årets alla 365 dagar.

/ Anders

I kontrast till utvecklingen i Stockholm 15 januari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Både SR:s Kulturnytt och SVT:s Kulturnyheterna har den senaste tiden rapporterat om de nedskärningar som nu genomförs i Storbritannien till följd av den ekonomiska krisen. Så även idag då Kulturnyheterna rapporterar att 2013 ser ut att bli ett mörkt år för de brittiska biblioteken: 1100 bibliotekarietjänster beräknas försvinna och öppettiderna minska med sammanlagt 1 720 timmar per vecka. Storbritanniens biblioteksbudget sjunker med omkring 233 mnkr uppger Kulturnyheterna vidare.

I Stockholm är situationen glädjande nog en annan vilket vi har att tacka att Sverige och Stockholm har klarat sig förhållandevis bra genom de ekonomiska kriserna de senaste åren. I takt med att stadens ekonomi vuxit tillsammans med höga kulturpolitiska ambitioner har vi successivt kunnat flytta fram positionerna för stadens många bibliotek.

2013 utgör inget undantag, vilket läsare av den här bloggen redan vet. I och med stadens budget och kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2013 kommer flera stadsdelsbibliotek att renoveras, två ytterstadsbibliotek att ha öppet alla årets dagar och Strukturplanens målsättning om att alla stadens bibliotek ska vara öppna minst fyra dagar i veckan varav en helgdag att uppnås.

På bloggen har vi flera gånger tidigare gjort en kort sammanställning över biblioteksanslagens utveckling sedan 2001. Eftersom vi nu har gått in i ett nytt verksamhetsår tänkte jag att det kunde vara på sin plats att lägga 2013 till listan.

År Majoritet Nettobudget
2001 Allians 219
2002 Allians 235
2003 Rödgröna 234
2004 Rödgröna 222
2005 Rödgröna 223
2006 Rödgröna 223
2007 Allians 226,5
2008 Allians 226,5
2009 Allians 260,2
2010 Allians 278,2
2011 Allians 277,1
2012 Allians 278,2
2013 Allians 292,5

/ Madeleine

Läs mer: Nattsvart framtid spås för brittiska bibliotek
Läs mer: Ytterligare nedskärningar i Brittiska kulturrådet
Läs mer: Musiker och författare protesterar mot brittiska nedskärningar

Socialdemokraterna och biblioteksrenoveringarna 7 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

I förrgår intervjuades jag i ABC med anledning av några av de satsningar som Stockholm nästa år gör på stadens bibliotek. En av nyheterna var att det nästa år satsas 15 miljoner kronor på att renovera ett antal stadsdelsbibliotek i ytterstaden. Med i inslaget fanns också Socialdemokraternas oppositionsborgarråd och förre kulturborgarrådet Roger Mogert som dömde ut satsningen som ”ohederlig”.

Varför Mogert kallar en satsningen på renoverade stadsdelsbibliotek för ”ohederlig” är för mig en gåta. Satsningen innebär att vi kan beta av flera av de renoveringar som pekades ut i Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek. En Strukturplan som gällande renoveringar av stadsdelsbiblioteken antogs av kulturnämnden utan några Socialdemokratiska reservationer. Vän av ordning tycker att om Socialdemokraterna nu tycker att biblioteksrenoveringarna är ”ohederliga” så borde de ha framfört det när de röstade igenom detta i nämnden.

Men än märkligare är dock att ABC skriver att Socialdemokraterna nästa år vill lägga 100 miljoner kronor på renoveringar av stadsdelsbiblioteken. En siffra som inte bara är orimlig utan också saknas i det budgetförslag som Socialdemokraterna presenterade för ett tag sedan. I Socialdemokraternas budgetförslag satsas nämligen enbart 5 miljoner kronor mer än kommunstyrelsens förslag på biblioteken. Och då ska de 5 miljonerna både gå till utökade öppettider och förbättrad tillgänglighet.

Noteras bör att när Socialdemokraterna ansvarade för kulturen och Roger Mogert var kulturborgarråd sänkte man under fyra år anslaget till biblioteken från 235 mkr 2002 till 223 mkr 2006 (!). Sedan maktskiftet har vi kraftigt satsat på biblioteken genom att höja anslagen från 223 till 278 mnkr. Nu går vi vidare och utökar bibliotekens resurser med ytterligare 16 miljoner 2013.
Döm själva.

/ Madeleine

Stockholms bibliotek i världsklass 15 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

 

Idag skriver Dagens Nyheter om undersökningen Cities of opportunity 2012 i vilken världens viktigaste städer jämförs. Undersökningen genomförs årligen av affärsrådgivningsföretaget PwC på uppdrag av organisationen Partnership for New York City.

Förutom att Stockholm totalt sett rankas som en av världens mest attraktiva städer, strax bakom globala metropoler som New York, Toronto, London, Tokyo och Paris, är det för en kulturpolitiker särskilt glädjande att Stockholm hamnar högst i underkategorin ”libraries with public access”.

Sedan alliansen vann makten i Stadshuset 2006 och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken har biblioteken upplevt en renässans. Anslagen har ökat dramatiskt, från 223 till 278 miljoner kronor 2012. Medel som har gått till att öppna nya bibliotek, renovera gamla, flytta bibliotek till mer lättillgängliga lägen och utökade öppettider.

Det är ett arbete som staden fortsätter med. Just nu implementeras den nya strukturplanen som slår fast var i staden biblioteken ska ligga, hur de ska ha öppet och vilka som ska renoveras. I den budget för Stockholm 2013 som alliansen presenterade i förra veckan återfinns en särskild satsning på biblioteken i ytterstaden.

/ Madeleine

Svar på tal: Biblioteken ska inte vara ett politiskt instrument 5 oktober 2012

Posted by angusthlm in Demokrati och mänskliga rättigheter, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

Tintindebatten fortsätter. DN Kultur publicerar idag Madeleines genmäle på Malin Ulllgrens krönika i onsdagens DN.

/ Anders

Läs mer: Tintinalbumen är tillbaka och kampen för demokratin vunnen. Eller?

Utblick: biblioteksdebatt i USA 31 juli 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

I anslutning till den senaste biblioteksplanen (Central library plan) för New York Public Library (NYPL ) som bland annat innebär att fler böcker ska flyttas över till magasin och att  biblioteksbyggnader ska säljas har en intensiv debatt om stadens bibliotek rasat en tid nu. En uppmärksammad protestlista har lämnats in till ledningen för NYPL, innehållande bland annat Nobelpristagaren Mario Vargas Llosas namnskrift. Ett försvar för tankegångarna gällande NYPL undertecknad av historikern och chefen för Harvards universitetsbibliotek Robert Darnton kunde tidigare i somras läsas i The New York Review of Books.

Även om upprinnelsen till planerna framförallt har varit ekonomiska med stora renoveringskostnader i sikte och minskade inkomster har debatten också handlat om vad biblioteken verkligen ska innehålla, särskilt så i en allt mer digitaliserad värld. Historieprofessorn David A.  Bell vid Princeton University skriver engagerat och problematiserande i det amerikanska veckomagasinet The New Republic om framtidens bibliotek under den uppseendeväckande rubriken ”The bookless library”. Behövs de fysiska biblioteken när böckerna flyttar ut på internet?, frågar sig Bell.

Om vi anser att digitaliseringen av böcker i och med försäljningssuccéerna Ipad och biografin om Zlatan har tagit fart i Sverige är det ingenting mot vad som har hänt på andra sidan Atlanten. I USA såldes exempelvis 2010 114 miljoner e-böcker till ett sammanlagt värde av 5,5 miljarder kronor enligt Litteraturutredningens delrapport som kom i höstas. Och enligt Bell står nu e-boksförsäljningen för en femtedel av den amerikanska bokförsäljningen. Jämfört med 2011 har e-boksförsäljningen fördubblats i USA.

I takt med att allt fler böcker digitaliseras blir de tillgängliga världen över via några få knapptryck från en dator eller smartphone. Det är i detta sammanhang Bell menar att de fysiska biblioteken kan bli överflödiga. För om det enda syftet med biblioteken är att tillgängliggöra böcker för medborgarna kommer det inom en snar framtid att finnas mer kostnadseffektiva sätt att göra det på än att erbjuda fri tillgång till fysiska boksamlingar.

Men inflikar Bell, biblioteken är faktiskt något mycket mer än just samlingarna. De är urval, guidning, litteraturfrämjande, mötet mellan kunskapssökande individer och genom kunnig personal en källa för expertis. Och det är genom att utveckla dessa områden som biblioteken kan följa med i tiden:

”Now, even as books and periodicals are increasingly avaiable elsewhere, there is more and more public demand for other forms of interaction: lectures and seminars, tied to online courses and readings; author’s appearances; book groups; exhibitions of art works and films; study centers hosting fellows who contribute to public discussions. Public libraries already do a great many of theese acitivities, but they need to do even more, in partnership with universities, publishers, and anyone else willing and able to help.”

Helt enkelt att framtidens bibliotek utöver att tillgängliggöra fysiska och digitala samlingar måste arbeta än mer med vad den kunskap man tillgängliggör innebär, sätta den i ett sammanhang, diskutera den, stimulera läsningen av den och bjuda in författare att tala om sina verk.

Mycket av de ämnen Bell tar upp har vi givetvis diskuterat en hel del en längre tid i Stockholms stad och i biblioteksdebatten i stort i Sverige. Men Bell ger i sin artikel en inblick i hur debatten förs i USA och påminner om att ingen än har svaret på hur morgondagens bibliotek ser ut.

/ Madeleine

Sista kulturnämnden före sommaren 15 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Igår sammanträdde Kulturnämnden för sista gången innan sommaren tar vid. Sammanträdet ägde denna gång rum på stockholmarnas egen konsthall – Liljevalchs – och före sammanträdet gav konsthallschefen Mårten Castenfors alla nämndledamöter en visning av den nu pågående utställningen Hemslöjden på Liljevalchs. På dagordningen återfanns flera viktiga frågor för kulturen i Stockholm.

Som en konsekvens av att Kulturnämnden i slutet av förra året antog nya riktlinjer för stadens kulturstöd till det fria kulturlivet utsågs igår den referensgrupp som ska tillföra kulturförvaltningen särskilt värdefulla kompetenser i arbetet med att bedöma inkomna ansökningar. Referensgrupper har visserligen funnits tidigare men då har de utsetts direkt av förvaltningen medan de nu utses av nämnden efter ett öppet nomineringsförfarande.

De personer som kan komma ifråga för att ingå i referensgruppen måste först ha blivit nominerade – antingen av sig själva eller av någon annan. I kulturnämndens handlingar redovisas sedan samtliga nomineringar och i tjänsteutlåtandet från kulturförvaltningen motiveras förvaltningens förslag till nämnden.

För oss i majoriteten har arbetet med referensgrupper varit en viktig del av arbetet med att modernisera stadens bidragsgivning till det fria kulturlivet. Detta av framförallt två skäl. För det första eftersom det nya stödet tydligare understryker vikten av konstnärlig kvalitet och konstnärlig förnyelse i stadens bidragsgivning – och då gäller det att staden utöver förvaltningens mycket duktiga handläggare har tillgång till särskilda kompetenser i referensgrupperna. För det andra därför att referensgrupperna är ett led i hur staden arbetar med principen om armlängds avstånd.

För mig som liberal är sistnämnda av stor vikt eftersom ekonomiskt stöd från det offentliga alltid innebär att en maktrelation byggs upp mellan politisk makt och kulturliv. Historien innehåller allt för många exempel på hur kulturen blivit ett instrument för att förhärliga de styrande – kyrkan, politiker, monarker. Därför måste bidragssystemen konstrueras på ett sådant sätt att politiken stödjer kulturen utan att styra det konstnärliga innehållet. Den nya referensgruppen innebär här en förstärkning.

Glädjande nog röstade alla partier förutom ett för förvaltningens förslag. Det parti som motsatte sig referensgruppens sammansättning var Miljöpartiet som hellre föredrar en modell där även politiker ingår i referensgruppen.

En annan fråga nämnden tog ställning till var folkbiblioteket i Akalla. Bakgrunden till att frågan kom upp är den strukturplan för Stockholms stadsbibliotek (SSB) som nämnden röstade igenom i våras. Strukturplanen är det dokument som undersöker och fastslår var i staden våra folkbibliotek ska ligga och hur de ska ha öppet för att utifrån befintliga resurser maximera stockholmarnas tillgång till bibliotek.

Biblioteken har varit ett mycket prioriterat område för Stockholms stad sedan alliansens tog över makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken. Under min tid som kulturborgarråd har anslagen till biblioteken ökat dramatiskt och vi har arbetat med flera nya koncept för hur biblioteken ska nå nya målgrupper, exempelvis förlängda öppettider, t-banebibliotek och fler målgruppsanpassade bibliotek.

Kortfattat kan man säga att den vägledande devisen för SSB är att stadens folkbibliotek ska ligga där stockholmarna rör sig, vara öppna när stockholmarna har tid att besöka dem och att anslagna medel ska användas på ett effektivt sätt.

Strukturplanen innehåller en lång lista på olika satsningar: Bibliotek som bör renoveras, bibliotek som bör flytta, nya bibliotek som föreslås byggas. Ett av förslagen som presenterades i strukturplanen var att biblioteksresurserna i Akalla bör flytta till de närliggande biblioteken i Husby och Kista för att på så sätt använda resurserna bättre och få ut mer biblioteksverksamhet för pengarna. SSB:s målsättning är att när resurser frigörs i Akalla kan verksamheten i Kista och Husby dels bli bättre och attrahera fler besökare och låntagare, dels kan SSB använda resurserna till att satsa på uppsökande biblioteksverksamhet i Akalla.

Om detta beslut var nämnden oenig. Folkpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet röstade för medan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstade emot.

En tredje fråga av vikt var den om nytt stödsystem för folkbildningen i Stockholm. Det nya stödet till folkbildningen innebär ett flertal viktiga förändringar jämfört med stadens tidigare bidragsgivning. Genom att staden nu ger möjligheten att söka medel för mer än ett års verksamhet ges bättre förutsättningar för kontinuitet i studieförbundens verksamhet. Genom att bidragens storlek snarare ska vara beroende av verksamhetens olika kvaliteter och dess framåtriktade arbete framför dess kvantitet minskar såväl risken för volymjakt där kvantitet sätts främst som risken för fusk.

I denna fråga röstade alla partier i nämnden för förutom Vänsterpartiet som ville att återremittera förslaget.

/ Madeleine

Kvalitet, frihet, bildning, tillväxt 3 maj 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Konstnärlig frihet, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
add a comment

Idag uppmärksammar Dagens Nyheter Folkpartiets kulturgrupps inspel till det nya partiprogram som håller på att arbetas fram inom partiet. Jag är en av dem som suttit med i gruppen som arbetat fram programmet ”Kulturland Sverige” och tycker att det innehåller många bra förslag på hur kulturen kan växa, dess oberoende öka samt hur kulturpolitiken kan bidra till ökad bildning och gynna kvalitet. Helt enkelt, klassisk liberal kulturpolitik. Det är dessutom glädjande att många av förslagen innebär satsningar på kulturlivet i Stockholm.

En ständig kamp liberala kulturpolitiker för är den om det offentliga ska våga gynna konstnärlig och kulturell kvalitet. I det nya kulturpolitiska programmet återfinns därför förslaget att offentliga anslag eller bidrag ska vara kvalitetsdrivande – fria aktörer eller offentliga institutioner som höjer kvaliteten ska få ökade resurser. Ska Sveriges kulturinstitutioner ligga i internationell framkant gäller det att vi vågar satsa på kvalitet.

Både folkbibliotekens och skolbibliotekens roll i samhället måste lyftas. Folkbiblioteken bör i högre utsträckning lyfta fram kvalitetslitteraturen. Programgruppen är mycket tyglig med att skolbiblioteken ska vara bemannade och väl utrustade. För att få fart på digitaliseringen av den svenska bokskatten vill Folkpartiet se större offentliga stöd till digitalisering av äldre litteratur, förlagens så kallade backlist.

Inom utbildningspolitiken vill vi se satsningar på humaniora på våra universitet och högskolor samt se att humaniora i ökad utsträckning finns med på andra universitet och högskoleutbildningar.

I en liberal kulturpolitik är konstnärernas och kulturinstitutionernas frihet en mycket viktig fråga. Att det konstnärliga innehållet inte ska styras av politiker är en fråga jag drivit hårt i Stockholms stad. För att öka institutionernas frihet presenteras i programmet därför tanken om att en ny myndighetsform som garanterar avståndet mellan politik och konstnärligt innehåll bör utredas.

För att både öka kulturlivets oberoende från politiken och se till att kulturens plats i samhället växer återfinns även ett kulturekonomiskt paket i programmet, vilket jag tycker är mycket positivt: Sponsringsreglerna för kulturlivet ska tydliggöras, gåvor och donationer till kulturella ändamål ska göras avdragsgilla, skattereglerna för stiftelser som donerar medel till kulturella ändamål måste ändras. Jag hade därutöver gärna sett att även ett system liknande den kulturbonus vi har infört i Stockholms stad även blev nationell, alltså att fria aktörer som lyckas öka sin egenfinansiering får högre offentliga bidrag.

Inspelet ger tydliga besked om att ett nytt operahus och ett nytt nobelmuseum behöver byggas i Stockholm. Att Stockholm behöver en ny opera har jag och Christer Nylander (FP) (vice ordförande kulturutskottet) drivit på för tidigare, bland annat i en artikel på DN-debatt. Med bakgrund av den starka konstscenen i Stockholm föreslås även att en konstbiennal etableras av staten, Stockholms stad och privata finansiärer. Alla dessa förslag skulle lyfta kulturlivet i Stockholm ett snäpp till och placera staden på Europas kulturkarta.

Madeleine