jump to navigation

Tillsammans för hållbarhet i befintliga Stockholmsbyggnader 22 januari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
2 comments

Idag har Stockholms stads forum för hållbara fastigheter grundats av staden och 13 av de största fastighetsägarna i Stockholm. Det är en stor sak att företag som verkar på samma marknad visar sig villiga att dela med sig av sina erfarenheter för en bättre framtid.

För att nå våra mål om ett hållbart Stockholm måste vi, förutom att bygga morgondagens stad, samtidigt se till att utveckla och förnya allt det som redan är byggt. Stockholm har många fastighetsägare som ligger i fronten när det gäller att energieffektivisera och hållbarhetsanpassa sina fastigheter och Stockholm stad är en av dem. Men om vi delar med oss av våra goda och mindre goda exempel så kommer vi tillsammans att nå längre, fortare. Och det behövs.

Därför tog jag för ett halvår sedan ett initiativ till att bilda ett forum för utbyte av denna kunskap. I dag grundades det formellt av Stockholms stad, Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Diligentia, Einar Mattsson fastigheter, Hufvudstaden, Humlegården Fastigheter,  Jernhusen,  Riksbyggen,  Statens fastighetsverk,  Wallenstam och Vasakronan.

Huvuduppgifterna för Stockholms forum för hållbara fastigheter kommer att vara att:

– Lyfta fram och samtidigt utveckla det hållbarhetsarbete som sker, både i stadens fastigheter, av privata och offentliga fastighetsägare samt bland bostadsrättsföreningar.

– Ge de medverkande företagen möjlighet att utbyta kunskap och information samt sprida goda exempel på framgångsrikt hållbarhetsarbete.

– Arrangera seminarier och i samarbete med Sweden Green Building Council inrätta ett pris för framgångsrikt hållbarhetsarbete som fastighetsägare bedriver med hyresgäster och boende.

signering_G5Q8861

 

Madeleine

Stockholms stadshus – nu miljöcertifierat! 30 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
add a comment

 Stadshuset             BREEAM

                            Foto: Yanan Li

Någon frågar sig säkert varför man ska ge sig på att miljöcertifiera en byggnad som Stockholms stadshus. En kulturhistorisk ikon, en unik byggnad både vad det gäller utformning och användning. Det måste väl vara jättesvårt att göra Stadshuset mer miljövänligt med tanke på alla krav, regler och hänsynstaganden som en sådan byggnad omgärdas av?  Eller så kan man tänka tvärt om. Om man verkligen menar allvar med att göra Stockholm till en hållbar storstad – varför inte börja med stadens signaturbyggnad?

I Fastighetsnämnden har vi bestämt oss för att alla fastigheter vi äger och förvaltar ska miljöklassas. Det kommer att bli en utmaning med sådana unika hus som Stadsbiblioteket, Kulturhuset och Stadsmuseet.  Den konkreta ambitionen är att klara av 20 om året de närmaste fem åren.  Men det går inte att hoppa över arbetet med att mäta och jämföra sig om man utvecklas så snabbt som möjligt. Om vi ska lyckas med vår ambition att ha ett miljö- och klimatarbete i världsklass måste vi se till att systematiskt utmana våra egna prestationer.

Nästan alla miljöklassningar av byggnader är skapade för nyggbyggnationer. Det är naturligtvis inte optimalt att använda en sådan modell för sedan länge byggda unika kulturbyggnader. Glädjande nog håller det mest använda miljöklassificeringssystemet i världen, BREEAM, på att utveckla en internationell standard för redan existerande byggnader. Den kallas ”BREEAM-in-use” och det är inom denna standard som stadshuset har klassificerats.

Stadshuset är som första stadshus i Europa, utanför BREEAM:s hemland Storbitanien, klassificerat och det med betyget ”good”.  Nästa byggnad på tur är Oscarsteatern. Sedan fortsätter vi enträget mot slutmålet – byggnader, förvaltning och inomhusmiljö i toppklass.

TV4 har gjort ett inslag för den som är nyfiken, det börjar 01:10 in i programmet och du hittar det här 

/ Madeleine

Nu återvinner vi överskottsenergi! 6 mars 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
add a comment

Invigning öppen fjärrvärme

Visste du att överskottsvärmen från Stockholms livsmedelsbutiker skulle räcka för att värma hela Tensta? Tänk vad bra om den togs tillvara.

Stockholms stad håller, och ska fortsatt hålla, världsklass när det gäller målmedvetet hållbarhetsarbetet. För mig är det därför självklart att se till att fastighetsnämnden gör sitt yttersta för att ligga i framkant vad det gäller klimat- och miljöfrågor. Du kan läsa mer om de 205 miljoner som vi satsar på energieffektivisering och miljöklassning här och här.

I dag hade jag den stora glädjen att, tillsammans med Fortums VD Anders Egelrud, få inviga vårt pilotprojekt där överskottsvärmen från den av staden ägda Östermalmshallen matas ut i Fortums fjärrvärmenät. 

Förhoppningsvis är detta början på något mycket större. Pilotprojektet ”Öppen fjärrvärme” kommer att utvärderas under 2013 och målet är att det ska lanseras fullt ut under 2014. Om fastighetsägare kan sälja sin överskottsenergi kan resurser sluta gå till spillo och i stället blir till nytta. Det är smart och framtidsinriktat.

Mer information om Öppen fjärrvärme hittar du här.

/Madeleine

Stockholms framkomlighet – cykelutredningen och trängselskatten 1 november 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

Stockholms gator och spår kommer i framtiden behöva klara av att transportera fler människor och mer gods på ungefär samma yta som i dag. Därför är det en nödvändighet att vi stärker kapaciteten för och attraktiviteten hos de trafikslag som är yt- och transporteffektiva – dvs. kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik. Om staden inte prioriterar de trafikslag som är yt- och transporteffektiva kommer det att leda till dålig framkomlighet, låg trafiksäkerhet och försämrad miljö.

I ljuset av detta lämnade igår regeringens cykelutredare, som har haft i uppdrag att se över regler och lagstiftning i syftet att göra det lättare och säkrare för cyklister att ta sig fram i trafiken, över sitt betänkande till infrastrukturministern. Som helhet är förslagen i cykelutredningen mycket bra och flera Folkpartiförslag, såsom att man ska kunna cykla mot enkelriktat, ta med cykeln i kollektivtrafiken och att det ska bli möjligt att införa cykelgator, finns med. Samtidigt tycker vi att det är synd att utredningen lite väl lätt avfärdar möjligheten för cyklister att svänga höger även vid rött. Det är något som fungerar mycket väl på flera håll i världen, exempelvis i flera delstater i USA, där det är tillåtet att svänga höger mot rött ljus sedan man förvissat sig om att det inte finns några bilar eller gångtrafikanter i vägen.

Cykeln har en stor potential att avlasta andra färdmedel. Cykelutredningens förslag, tillsammans med Stockholms nya cykelplan, kan förhoppningsvis tillse att denna avlastning verkligen blir så stor som den kan bli. Men då krävs det att utbyggnaden av cykelleder/cykelgator och lagstiftningen utvecklas tillsammans. Att ta cykeln ska aldrig vara krångligt eller otryggt.

För att minska trafiktillväxten i tillräcklig utsträckning krävs emellertid att de ekonomiska styrmedlen såsom trängselskatten också utvecklas. Trängselskatten syftar till att göra vägtrafiken mer effektiv med minskad miljöbelastning i de perioder då efterfrågan är som högst. En modern, växande storstad som Stockholm behöver trängselskatten för att öka framkomligheten, minska miljöbelastningen och för att finansiera infrastrukturutbyggnader. Det är därför hög tid att trängselskatten förändras till att bli en avgift som tillfaller Stockholmsregionen för satsningar på utbyggd kollektivtrafik. En regionalisering av trängselskatten skulle innebära en tydligare koppling mellan den avgift man betalar och den nytta man ser i form av ny infrastruktur. Lotta Edholm (FP) utvecklar detta resonemang vidare i dagens DN Stockholmsdebatt, tillsammans med Birgitta Rydberg (FP), Elisabeth Gunnars (FP) och Anders Ekegren (FP).

Om vi ska klara den utmaning som den växande staden innebär krävs det att vi tar svåra beslut. Stadens framkomlighet måste säkras och stora kollektivtrafiksatsningar krävs för att Stockholm fortsättningsvis ska vara attraktivt för människor och företag. Utan dessa insatser kommer Stockholms ekonomiska tillväxt att bromsas upp. Det vore mycket olyckligt för stockholmarna, men även för resten av landet.

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Låt oss se till att det fortsätter så. 

/David

Mer om cykelutredningen här och här.
Mer om en regionalisering av trängselskatten här, här och här.

Både utbyggd tunnelbana och Östlig förbindelse 19 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
add a comment

Idag, på DN Stockholmsdebatt, meddelar regeringen att de kommer att verka för en lösning som möjliggör både en utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka samt en Östlig förbindelse. Förslaget innebär att de två projekten kan samordnas, med stora samordningsvinster till följd, då tunnelbanan och fordonstrafiken kan samsas i samma sänktunnlar under Saltsjön till Nacka. Beskedet från regeringen är mycket välkommet, då man kan lösa två för stockholmstrafiken nyckelfrågor i en smäll – att förstärka kollektivtrafiken till ostsektorn och att avlasta trafiken förbi Slussen.

I det fortsatta arbetet måste givetvis den exakta dragningen av tunnelbanan, vägen och tunneln analyseras noggrant, så att man hittar den lösning som kommer flest människor till nytta. Alla tänkbara lösningar ska testas och vägas mot varandra.

Nu hoppas jag att projektet kommer igång så fort som möjligt. Stockholmarna är värda en trafiksituation som kännetecknas av bättre framkomlighet. Det kommer både dessa projekt att hjälpa till med.

/Madeleine

Jag har tidigare skrivit om projekten här.
Lotta Edholm (FP) kommenterar också dagens beskedet från regeringen på sin blogg.

DN: Alliansen öppnar för t-bana och vägtunnel under Saltsjön

Ringleder för cyklister knyter ihop Stockholm 13 september 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
2 comments

Idag skriver Madeleine, tillsammans med partikollegorna Mark Klamberg, Jesper Svensson och Charlotta Schenholm, på DN Stockholmsdebatt om den cykelplan som snart ska antas för Stockholm. Planen är bra, men kan bli ännu bättre. Det finns mycket kvar att göra för att förbättra situationen för Stockholms cyklister.

/David

Ringleder för cyklister knyter ihop Stockholm

Stockholm behöver fler och säkrare cykelvägar, inte minst för att avlasta andra färdmedel. Men det räcker inte med att förenkla pendlingsmöjligheterna mellan innerstaden och övriga Stockholm. Med tre ringleder skulle det bli lättare att cykla mellan ytterstadens stadsdelar, skriver fyra folkpartister.

Det finns mycket kvar att göra för att förbättra situationen för Stockholms cyklister. Men då måste bilarna på vissa ställen flytta på sig. På de viktigaste pendlingsstråken bör parkeringsplatser tas bort eller flyttas och körfälten för biltrafiken begränsas eller tas i anspråk.

Att ta cykeln ska aldrig vara krångligt eller otryggt. Cykelvägarna bör också bli bättre skyltade och markerade, så att det både är lätt att hitta och se vart de leder. De senaste åren har antalet cyklister i Stockholm ökat kraftigt och en vanlig dag cyklar över 150.000 stockholmare i innerstaden. Säkra och tillgängliga cykelleder höjer väg- och gatusystemets kapacitet och cykeln har en stor potential att avlasta andra färdmedel. Men utan bra infrastruktur kommer denna avlastning inte att bli så stor som den kan bli. (mer…)

Nytt trafikprogram för Stockholm 11 maj 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

I dag har jag och Lotta Edholm presenterat  Folkpartiet i Stockholm stads nya trafikprogram, vilket omfattar mer än 50 offensiva punkter om vad som bör göras för trafiken i staden.

Programmet rymmer många idéer och visioner för framtidens Stockholm med fokus på utbyggd kollektivtrafik och satsningar på cykelvägar och gångstråk. I programmet pekar vi också på behovet av fler insatser för att öka framkomligheten i Stockholmstrafiken.

Ett effektivt och miljövänligt transportsystem med god framkomlighet och tillgänglighet är en förutsättning för Stockholms – och Sveriges – tillväxt.

Programmet i sin helhet kan du läsa här: Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad.

/Madeleine

Klassiska Stockholmsbyggnader blir miljövänligare 4 maj 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Stockholms stad har antagit ett ambitiöst klimatmål till 2015 som säger att stadens utsläpp av växthusgaser ska minska med 25 procent och i Vision 2030 beskrivs Stockholm som en energieffektiv och fossilbränslefri stad. Fastighetsnämndens energieffektiviseringsprojekt ska bidra till att uppnå denna vision. Under 2012 och 2013 kommer fastighetskontoret att genomföra energibesparande åtgärder i ett 30-tal fastigheter.  Åtgärderna ska bidra till att minska fastigheternas klimatpåverkan, genom att sänka energianvändningen med 30 procent och koldioxidutsläppen med 10 procent.

Under det närmsta året kommer klassiska Stockholmsbyggnader såsom Stadshuset, Stadsbiblioteket, Oscarsteatern och Orionteatern att bli betydligt miljövänligare då det är deras tur att genomgå energieffektiviseringsåtgärder.

Förutom det övergripande målet att minska verksamheternas och stadens miljö- och klimatpåverkan är andra viktigt mål att leverera ett bra inomhusklimat samt att skapa incitament för hyresgästerna att själva minska sin energianvändning. Fokus kommer därför att ligga på att minska användningen av el, värme och kyla samt att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning.

Energieffektiviseringsprojektet kommer totalt att sänka utsläppen av växthusgaser i nämndens fastigheter med ca 3000 ton per år, vilket motsvarar en resa med bil 395 gånger runt jorden, samtidigt som energianvändning kan minskas med motsvarande uppvärmningen av cirka 1 000 normalstora villor per år. Det innebär stora vinster både för miljön och fastigheternas ekonomi.

Fastighetsnämnden arbetar just nu på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Energieffektiviseringsprojektet är en omistlig del i detta arbete.

Fakta:
Totalt omfattar energiprojektet de 80 mest energikrävande fastigheterna och för att nå miljömålen kommer 205 miljoner kronor att investeras i dessa byggnader.

Projektet genomförs i två olika etapper och innefattar ombyggnationer, konverteringar och energioptimeringar. Åtgärder såsom installation av återvinning av luft och värme, installation för styrning av luft och värme samt belysningsåtgärder kommer även att göras. Efter konverteringarna kommer nämnden inte längre ha någon byggnad som värms upp med olja.

/Madeleine

Jag har tidigare skrivit om energiprojektet här.

Fastighetsnämndens flerårsbudget fokuserar stort på miljöarbetet 25 april 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Fastighetsnämnden arbetar på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Exempelvis genom miljöklassningar, energiprojektet, driftoptimering, gröna hyresavtal, anläggandet av gröna tak och urbana odlingar och den påbörjade uppbyggnaden av ett miljö- och kvalitetsledningssystem.

För att nämnden ska ligga i framkant i miljöarbetet och även leda utvecklingen för att minimera miljöpåverkan från stadens byggnader ska hela fastighetsbeståndet miljöklassas. Inom de närmaste fem åren beräknas cirka 100 byggnader, eller cirka 20 byggnader per år, att klassas. I första hand handlar det om byggnader som ingår energiprojektet, där staden satsar 205 miljoner kronor på att energieffektivisera de mest energikrävande byggnaderna. Men byggnader som inom kort kommer att genomgå större ombyggnader ska också miljöklassas.

Miljöklassade fastigheter leder till en effektivare förvaltning, bättre miljö samt är dessutom ett steg mot visionen om ett Stockholm i världsklass.

Ett annat viktigt miljöprojekt som lyfts fram i flerårsbudgeten är införandet av gröna hyresavtal.  Dagens hyresavtal saknar vanligen drivkrafter för hyresvärd och hyresgäster att exempelvis energieffektivisera.  Genom att istället teckna ett grönt hyresavtal, där man skapar en plattform för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst i en gemensam strävan att minska lokalens miljöpåverkan, får båda parterna ett gemensamt incitament för att ta miljöarbetet på allvar. Tillsammans med hyresgästen kommer man överens om vilka satsningar inom miljö- och energiområdet som ska genomföras de kommande åren och avtalet byggs upp så att vinsterna med investeringarna kommer båda parter till del.

Stockholms stad har ambitiösa miljömål och för en ansvarsfull miljöpolitik. Det ska vi fortsätta med.

/David

Fastighetsnytt: Ska miljöklassa 100 byggnader på fem år

Ny cykelplan 2 mars 2012

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

Igår presenterades Stockholms nya cykelplan, som ska göra det enklare och säkrare att cykla i staden. Planen, vilken tar utgångspunkt i den av staden på remiss utskickade Framkomlighetsstrategin, innehåller bland annat förslag på en utbyggnad av cykelnätet, förbättringar av befintliga cykelvägar, fler cykelparkeringar samt bättre skyltning. Allt detta är givetvis mycket positivt. Särskilt glädjande är det att så många av förslagen från Folkpartiets cykelprogram (2010) finns med. Bra förslag förtjänar att realiseras.

/David

Mer om Cykelplanen här, här, här, här och här.
Lotta Edholm (FP) kommenterar också cykelplanen på sin blogg.

Stadshuset först ut – när hela fastighetsbeståndet miljöklassas 14 november 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
2 comments

Stockholms stad har ambitiösa miljömål och för en ansvarsfull miljöpolitik. Det ska vi fortsätta med. En del i detta arbete handlar om att tillse att stadens fastigheter förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Fastighetskontoret arbetar därför på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Exempelvis genom energiprojektet, driftoptimering, gröna hyresavtal, anläggandet av gröna tak och urbana odlingar och den påbörjade uppbyggnaden av ett miljö- och kvalitetsledningssystem. Nu påbörjar vi nästa miljöprojekt. Hela fastighetsbeståndet ska miljöklassas!

Fastighetsnämnden kommer på nämndmötet den 22 november ge kontoret ett uppdrag att genomföra en förstudie för val av miljöklassningssystem till det befintliga fastighetsbeståndet. Förstudien kommer att beröra fem byggnader, varvid en är självaste Stadshuset. Det är otroligt roligt att vi kan miljöklassa en så historisk byggnad.

Utifrån förstudien kommer sedan en tidsplan för miljöklassning av befintligt bestånd att upprättas. Detta kommer på ett bra sätt att komplettera det befintliga miljöarbetet och medföra en kvalitetsstämpel på beståndet, d.v.s. de fastigheter som Fastighetskontoret förvaltar. En aktiv och attraktiv hyresvärd som hjälper verksamheterna och kunderna att uppnå högt satta miljömål.

Ett väl fungerande fastighetsbestånd har många fördelar och ett flertal miljöklassningssystem har utvecklats som verktyg för att bedöma byggnaders prestanda. I Sverige är följande miljöklassningssystem vanligast: EU Green Building, Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Systemen har olika fokus och omfattning men är alla värdefulla verktyg, beroende på byggnadstyp.

En miljöklassning av en befintlig byggnad bör inte heller ses som en engångsföreteelse utan som en del av ett långsiktigt förbättringsarbete. Desto högre nivå/betyg som uppnås desto fler krav måste uppfyllas och desto mer arbete krävs. Ett vanligt sätt att arbeta är att välja en ”lagom” nivå som utgångsläge, en nivå som i dagsläget kan hanteras. Kraven som inte uppfylls direkt formuleras om till en handlingsplan, för att till kommande omcertifieringstillfällen ta fler poäng och därmed erhålla en högre klassning. Metoden möjliggör att både verksamheterna och förvaltningen har tid på sig att bygga upp kompetens och rutiner och arbeta mot en ständig förbättring. Slutmålet är byggnader, förvaltning och inomhusmiljö i toppklass.

Miljöklassade fastigheter leder till en effektivare förvaltning, bättre miljö samt är dessutom ett steg mot visionen om ett Stockholm i världsklass. Stockholm ska även fortsättningsvis vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet!

/Madeleine 

TV4: Nyheterna Stockholm (ungefär 1.20 min in sändningarna)

Fastighetsnämnden minskar koldioxidutsläppen med 3000 ton 10 oktober 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
2 comments

Stockholms stad har antagit ett ambitiöst klimatmål till 2015 som säger att stadens utsläpp av växthusgaser ska minska med 25 % och i Vision 2030 beskrivs Stockholm som en energieffektiv och fossilbränslefri stad.

Fastighetsnämndens energieffektiviseringsprojekt, som nu ordentligt kommit igång, ska bidra till att uppnå denna vision. Projektet kommer, efter genomförda åtgärder, att minska koldioxidutsläppen i nämndens fastigheter med ca 3000 ton. Det motsvarar utsläpp för uppvärmning av ca 560 oljeeldade villor under ett år eller utsläppet från ca 1000 bensindrivna personbilar under ett år. Projektet kommer också att minska energianvändningen i fastigheterna med 30 %, vilket leder till en förbättring av driftnettot på ca 12 miljoner per år från och med 2014. Fastighetsnämndens energieffektiviseringsprojekt bidrar således både till att förbättra miljön och fastigheternas ekonomi.

För de 8 byggnader som konverterades från olja till bergvärme 2010 så har resultaten blivit att koldioxidutsläppen har minskat med 145 ton och den inköpta energianvändningen har minskat med 300 MWh. Det har även inneburit en besparing på ca 230 000 kronor. Under 2011 har 9 byggnader konverterats och upphandling pågår för ytterligare 10 byggnader. Dessa konverteringar från olja till bergvärme kommer att genomföras under våren 2012.

Fastighetsnämnden arbetar just nu på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Energieffektiviseringsprojektet är en omistlig del i detta arbete. För att nå målet investeras därför totalt 205 miljoner i de av nämndens byggnader som ingår i projektet.

Fakta:
Fastighetsnämnden kommer att genomföra ombyggnationer, konverteringar och energioptimeringar. Projektet genomförs i två olika etapper.

  • Konverteringarna görs i sin tur i fyra olika etapper med separata upphandlingar. Efter konverteringarna kommer kontoret inte ha någon byggnad som värms upp med olja.
  • Energieffektiviseringsetappen upphandlas som en entreprenad. I denna entreprenad görs åtgärder som installation av återvinning av luft och värme, installation för styrning av luft och värme samt belysningsåtgärder.

/David

Pressmeddelande: Fastighetsnämnden minskar koldioxidutsläppen med 3000 ton

Fler gröna tak blir verklighet i Stockholm 20 juni 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
2 comments

Som jag tidigare har skrivit om här på bloggen lämnade vi i Alliansen på nämnden den 19 maj in en skrivelse till fastighetskontoret. I skrivelsen uppmanade vi fastighetskontoret att inventera möjligheterna att anlägga gröna tak och urban odling på befintliga fastigheter samt inför större ny- och ombyggnationer. Detta som en del i arbetet med att tillse att stadens fastigheter förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Fastighetskontoret har nu genomfört en första inventering av möjligheterna till att anlägga gröna tak på befintliga fastigheter, vilken presenterades på förra veckans nämnd. Kontoret har glädjande nog redan identifierat ett flertal möjliga placeringar, och en lista på ca 40 byggnader är aktuella för gröna tak (se nedan).

Det är mycket roligt att kontoret har lyckats hitta så pass många spännande byggnader som både kan bidra till en bättre stadsmiljö och medge ytterligare energibesparingar i stadens fastighetsbestånd.

Stockholm ska även fortsättningsvis vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet!

 /Madeleine

Här hittar du tjänsteutlåtandet: Tjänsteutlåtande gröna tak 

Inventerade befintliga fastigheter där extensiva sedumtak kan vara möjliga:
Ambjörn 15, Spångafolkan
Akalla 4.1, Eggeby fd stall, låg del
Beridarebanan 10, Filmstaden Sergel
Biografen 2, Alvik (mer…)

Första spadtag mot norra Europas modernaste och mest miljövänliga saluhall 12 maj 2011

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Idag tog jag och Ola Hedén, vice ordförande i Hötorgshallens företagarförening, ett symboliskt första spadtag för att manifestera byggstarten av ombyggnationen och utvecklingen av Hötorgshallen. Saluhallen är idag i behov av en genomgripande upprustning. Äntligen är vi på gång!

Hötorgshallen kommer att få ett utökat utbud genom att en saluhall i två plan med fler saluplatser skapas. Även det övre planet ska upplevas och fungera som en del av saluhallen. Hötorget och Hötorgshallen får därmed en närmare och mer naturlig koppling till varandra. Efter ombyggnationen kan besökarna förvänta sig en av de främsta handelsplatserna för mat i Skandinavien. Och Hötorgshallen kommer att bli Europas modernaste saluhall.

Att göra saluhallen mer tillgänglig och att minska dess energiförbrukning är två andra viktiga aspekter. Genom att effektivisera energianvändningen i hela fastigheten kommer energiförbrukningen kunna minskas med så mycket som 30 procent. Hötorgshallen kommer efter ombyggnationen också att bli den första saluhallen som miljöklassas.

Framtidens moderna, miljövänliga och tillgängliga saluhall.

/Madeleine

TV4:
Hötorgshallen byggs om
Pressmeddelande:
Hötorgshallen blir norra Europas modernaste och mest miljövänliga saluhall

Gröna tak – en resurs för staden 10 maj 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
2 comments

Stockholms stad har ambitiösa miljömål och för en ansvarsfull miljöpolitik. Det ska vi fortsätta med. En del i detta arbete handlar om att tillse att stadens fastigheter förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Takytan på stadens fastigheter är en tillgång som hittills fungerat praktiskt väl, men vi har ännu inte dragit fördel av den extra resurs taken faktiskt kan utgöra för staden. I Stockholm finns nämligen, än så länge, relativt få så kallade gröna tak. Ett av dessa finns på nybyggda Skanstullshallen, där fastighetskontoret nyligen lade ett grönt tak. 

Gröna tak är en resurs som både skulle kunna bidra till en bättre stadsmiljö och medge yterliggare energibesparingar i stadens fastigheter. De gröna taken skyddar byggnaden mot uppvärmning från solinstrålning under sommaren och isolerar när det är kallt ute. Den isolerande effekten medför att lokalerna får jämnare temperatur över dygnet och att behovet av kylanläggningar minskar. Takvegetationen skyddar dessutom det underliggande tätskiktet mot solens UV-ljus och snabba temperaturväxlingar, vilket ger ökad livslängd åt taket. Ett tak planterat med växter hjälper också till att rena luften, samtidigt som det dämpar buller och underlättar för den biologiska mångfalden genom att attrahera insekter och fåglar. Gröna tak är dessutom vackra inslag i stadsbilden och undersökningar visar att grönska ökar människors välbefinnande.

Jag har därför, tillsammans med mina allianskollegor, tagit intiativ till att en skrivelse läggs i fastighetsnämnden (19 maj) som ger fastighetskontoret i uppdrag att dels inventera möjligheterna till att anlägga gröna tak och urban odling på sina befintliga fastigheter, dels redan i planeringsstadiet planera för detta vid större ny- och ombyggnationer.

Stockholm ska även fortsättningsvis vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet!

/Madeleine

DN: Fler gröna tak ska ge ett renare Stockholm
Pressmeddelande: Gröna tak resurs för staden

Fastighetsnämnden satsar på att miljöklassa byggnader 25 mars 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Stockholms stad planerar för flera stora om- och nybyggnationer de närmaste åren. För att säkerställa att stadens byggnader blir miljömässigt hållbara har fastighetsnämnden givit fastighetskontoret i uppdrag att miljöklassa byggnader i sitt bestånd i samband med om- och nybyggnader. Fastighetsnämnden är först ut med att fatta beslut om detta i Stockholms stad.

Genom att miljöklassa vid om- och nybyggnader får vi ett kvitto på hur miljömässigt hållbar byggnaden är samtidigt som vi kan säkerställa att den miljöprestanda som vi har avtalat om faktiskt har levererats. Vi hoppas också kunna jämföra miljöprestandan i våra klassade byggnader med miljöprestandan i andra likvärdiga byggnader som har miljöklassats. Dessutom blir det tydligt och enkelt för alla inblandade i ett byggprojekt att förstå vad som krävs för att nå en viss nivå och miljöprestanda.

Minimikravet är att klassa byggnaderna enligt ”Miljöbyggnad” eller ”Green Building”. Dessa båda system är anpassade till svenska myndighetskrav och byggregler.

Först ut att miljöklassas enligt ”Green Building” blir Hötorgshallen som kommer att renoveras och rustas upp med byggstart våren/sommaren 2011. En viktig del i detta projekt är de tekniska installationerna som ska moderniseras och energieffektiviseras i hela fastigheten. Fastighetskontoret räknar med att planerade åtgärder i fastigheten ska minska energianvändningen med cirka 30 procent.

/David

ABC: City på 90

Mer information om klassningssystemen finns på: www.sgbc.se
Tjänsteutlåtandet hittar du här.

Unikt ljusprojekt i Stadshuset 4 mars 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
add a comment

Fotograf: Tomas Franck, Swedlite

Stockholms stad har ambitiösa miljömål och för en ansvarsfull miljöpolitik. För boende och besökare är den goda miljön en av Stockholms absolut främsta tillgångar. Frisk luft, rent vatten och en giftfri miljö främjar hälsa och livskvalitet, närheten till naturen gör staden attraktiv. Stockholm ska fortsatt vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet.

För att lyckas med detta är det viktigt att stadens egna fastigheter är miljömässigt hållbara. Fastighetskontoret arbetar därför ständigt med energibesparingar, och en omställning till förnybara energislag, i de kommunala fastigheterna.

Som ett led i arbetet har fastighetskontoret bytt ut all belysning i Prinsens Galleri i Stadshuset till lysdioder (LED-belysning). Projektet är unikt därför att vi nu kan visa att de mer energieffektiva lysdioderna även fungerar i kristallkronor och i kulturmiljöer.

Projektet innebär att energianvändningen minskar från 26 200 kWh/år till cirka 2 000 kWh/år. Besparingen motsvarar den el som går åt för belysning i cirka 20 normalstora villor under ett år, och ger minskade elkostnader på cirka 25 000 kronor/år. Livslängden för LED-lamporna är dessutom cirka 20 år vid normalt bruk, vilket kan jämföras med en glödlampas livslängd på ungefär ett år.

Denna energieffektivisering är ett tydligt exempel på där ekonomi och klimatarbete går hand i hand. Lägre energiförbrukning innebär sänkta driftkostnader. Att vi föregår med gott exempel innebär också att Stockholm sätts på kartan som en innovativ och framsynt stad som andra storstäder vill lära mer av. Det ska vi fortsätta med.

/David

Newsdesk: Unikt ljusprojekt i Stadshuset

Jämtins röstfiskehån mot framtida generationer 2 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
87 comments

Carin Jämtin går till hårt angrepp mot att Stadshagens konstgräsplan inte värms upp i vinter. Ett hån mot damfotbollen säger (s). Detta får nog anses vara ett cyniskt röstfiske.

För mig är miljöfrågorna värda att ta på allvar. Även idrotten har här ett ansvar. Att värma bassänger, värma och kyla hockeyarenor, kyla bandyplaner och värma konstgräs slukar enorma mångder energi. Endast uppvärmingen av landets hockeyarenor slukar ett halvt kärnkraftverk fick jag lära mig för ett tag sedan! Korrigering: Landets hockey- och bandyhallar slukar en halv procent av energin från svenska kärnkraftsverk, fick jag lära mig för ett tag sedan!

Därför  fattade Stockholms stad beslut om att inte värma upp Stadshagens konstgräsplan i år. Ur miljösynpunkt är detta det enda rimliga.

Även ur ekonomisk synpunkt var det ett vettigt beslut. Om Stadshagen hade värmts upp i januari i år hade det kostat 700.000 kronor. I Södertälje kostade uppvärmningen av en konstgräsplan en vintermånad i år 950.000 kronor!   

Självklart ska vi försöka hjälpa fotbollsdamerna till fler tider än de som Fotbollförbundet fördelat till dem i Spånga-hallen. Om de vill plogar vi konstgräset i Gubbängen.

Men att lägga ner miljontals kronor för att smälta snö i smällkalla vintern är, för att använda Jämtins retorik, ett hån – både mot framtida generationer och mot alla de barn och unga som mister resurser vi kan använda till nya konstgräsplaner.

Så ser mina prioriteringar ut.  

Madeleine

Idrotten måste också ta ansvar för miljön 31 oktober 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
2 comments

I Stockholms stads budget för nästa år har folkpartiet och de andra partierna i majoriteten gjort ett par kraftiga åtaganden vad gäller stadens verksamheters påverkan på miljön. Bland annat ska vi sänka idrottsnämndens kostnader för energi med 9,2 miljoner kronor. Även idrottsverksamheterna i Stockholm måste nu ta sitt ansvar i miljöarbetet.

(mer…)

Kulturhuset öppnar kontaktcenter för bättre miljö 22 augusti 2008

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: ,
add a comment

Pressmeddelande

2008-08-22

KULTURHUSET SKAPAR KONTAKTCENTER FÖR BÄTTRE MILJÖ

– Utsläppen av växthusgaser måste minska. Därför skapar vi ett kontaktcenter och ett ekologiskt café i Kulturhuset där stockholmarna kan få information om hur de kan leva ett klimatsmartare liv.

– Människor vill bidra till att förbättra miljön och då tror jag att det finns ett behov av folkbildningsprojekt av det här slaget. Dessutom ligger detta i linje med ansträngningarna att göra Kulturhuset ekologiskt.

– Stockholm har ett mycket ambitiöst miljöprogram och jag ser den här satsningen som ett viktigt led i det arbetet. Med ungefär tre miljoner besökare varje år är Kulturhuset en utmärkt plats att sprida kunskap om klimatproblematiken.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att kulturnämnden i Stockholms stad på tisdag fattar beslut om att investera 3,5 miljoner kronor på att bygga upp ett center som ska förse stockholmare med information hur de kan bli klimatsmartare. Naturvårdsverket bidrar också med 3,5 miljoner kronor.

Fakta om Kulturhusets miljösatsning

Vid halvårsskiftet 2009 startar ett folkbildningsprojekt i Kulturhuset som ska motivera stockholmare att minska utsläppen av växthusgaser. Syftet är att erbjuda människor, framför allt stockholmare, kunskap och inspiration för att göra klimatriktiga val.

Inslag i Radio Stockholm.

Anna