jump to navigation

Mr Walker invigd 5 september 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Walkerinvigning

På vägen till Stadshuset i morse såg jag tre skolklasser som stod i Järnvägsparken och jublade. De hade just fått syn på Stockholms nya landmärke, Jan Håfströms Mr Walker.

Jan Håfström är en av vår samtids mest uppmärksammade konstnärer med ett otal utställningar i Sverige och utomlands bakom sig. En av de mest välkända gestalterna i hans konstnärskap är Mr Walker. På en av Stockholms mest centrala – men samtidigt en av de mest bortglömda – platser invigde jag idag, tillsammans med min borgarrådskollega Sten Nordin (M), en sju meter hög skulptur föreställande Mr Walker.

Skulpturen ”Mr Walker” är utförd i bemålad metall och består två siluettskivor som sammanfogade leder till en oväntad tredimensionell dynamik: Mr Walker i rock och hatt tycks både springa och falla på en och samma gång – så som många av oss många gånger känt när vi jäktar till Stockholms centralstation för att hinna med ett tåg som avgår om några minuter.

För Folkpartiet har den offentliga konsten en given plats i stadsutvecklingen och det offentliga rummet som tillhör oss alla. Grunden för den offentliga konsten är i Stockholm enprocentsregeln, som säger att när staden bygger om, till eller nytt så ska en procent av kostnaden gå till offentlig gestaltning. Därutöver har Stockholm konst ett anslag för att köpa konst till redan befintliga platser – som exempelvis Järnvägsparken.

På Folkpartiets initiativ har Stockholm konst de senaste åren också arbetat särskilt med att köpa in konst till ytterstadsområden där det av olika anledningar har funnits ett underskott på offentlig konst. Exempel på detta är Ernst Billgrens ”Kyrka” i Hökarängen, Charlotte Gyllenhammars skulptur ”In waiting!” i Farsta, Berit Lindfeldts skulptur ”Gossen/Är du prins i någon saga?” i Skarpnäck. På så sätt har några av våra mest välkända samtidskonstnärer blivit representerade runtom i Stockholms ytterstad.

Den offentliga konsten utgör sammantaget ett stort offentligt galleri där vi som medborgare får ta del av konst av mycket hög kvalitet. Ibland inbjuder den till frågor, ibland till reflektioner, ibland till hågkomsten av viktiga historiska händelser eller historiska personer som betytt mycket för vårt samhälle, ibland framförallt till en estetisk upplevelse.

Stockholm har en mycket stolt tradition av stora ambitioner för den offentliga konsten, idag har vi tillfört den traditionen en viktig årsring.

/ Madeleine

 

 

 

”In waiting” invigd i Farsta centrum 5 december 2013

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

farsta charlotte

I dag invigdes Charlotte Gyllenhammars skulptur ”In waiting” på sin nya plats framför Centrumkyrkan i Farsta. Stockholmarna har fått komma med förslag på var skulpturen ska placeras som DN berättade om tidigare i höstas. Charlotte Gyllenhammar är en Sveriges mest uppmärksammade samtidskonstnärer för tillfället.

Skulpturen är en del av Stockholm stads satsning på att tillföra ny offentlig konst i ytterstaden, som bekant bekostas annars offentliga konstverk av den så kallade enprocentsregeln (att en procent av kostnaden när staden bygger om till eller nytt ska gå till konsten).

Charlotte Gyllenhammars skulptur In waiting är från 2009, men uppgjuten i brons i år av Bergmans konstgjuteri på beställning av Stockholm konst. Den är 95 cm hög och 75 kg tung.

/ Anders

Konsten i Kristinebergs slottspark invigd 12 oktober 2013

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

20131012-115808.jpg

Igår invigde Madeleine den upprustade Kristinebergs slottspark och ett flertal konstverk av konstnären Ebba Matz och designgruppen Front, som har uppförts i parkmiljön.

På nordvästra Kungsholmen byggs det över 5000 nya bostäder. När området är fullt utbyggt kommer det att inrymma 20 000 boende. Det omfångsrika byggandet kommer att knyta ihop innerstadens stenstad med befintliga bostadsområden längst ut på Kungsholmen.

I samband med byggnationen rustas Kristinebergs slottspark upp. Parken blir en plats för idrott, lek, solbad med mera och blir en viktig rekreation för boende.

Som alltid när staden byggs om satsas det på den offentliga konsten, Kristinebergs slottspark är inget undantag. Bland annat har ett ”växthus” och en ”dansbana” dykt upp i parken. Belysningen vid en av entréerna till parken har utformats av designgruppen front. Stockholm konst har haft ansvar för den offentliga konsten i parken, vilken finansierats via Stockholms stads enprocentsregel.

Särskilt roligt med konsten i slottsparken är att den kända designgruppen Front deltagit i utformandet av den. Det visar på att Stockholm konst, och i det här fallet projektledaren Päivi Ernkvist, arbetar med hela konstfältet.

Den upprustade parken och den nya konsten har skapat inspirerande och vackra miljöer för både gamla och nya Kungsholmsbor – gå och se den själv en vacker höstdag!

/ Anders

Se bilder på konstverken här: http://www.stockholmkonst.se/kristinebergsslottspark

<a href="http://

Var ska skulpturen hamna? 4 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
2 comments

Gyllenhammar

Idag skriver Dagens Nyheter om att Stockholm konst låter stockholmarna komma med förslag om var någonstans i ytterstaden Charlotte Gyllenhammars skulptur ”In waiting” ska placeras. Gyllenhammar är en av Sveriges mest kända samtidskonstnärer, inte minst på grund av hennes skulpturer.

Vanligtvis finansieras den offentliga konsten genom den så kallade enprocentsregeln som säger att en procent av kostnaden när staden bygger nytt, om eller till ska läggas på just konst. Det är en bra princip som innebär att den offentliga konsten får en självklar plats i staden. Men den innebär också att det blir svårt att få till ny konst i områden där det inte har byggts nytt på länge.  Därför ingick i stadens budget för 2012 en satsning på medel för att bland annat placera ut offentlig konst i områden som är ”konstfattiga”. Bland annat SvD skrev om denna budgetnyhet 2011, läs här.

De ”fria pengarna” innebär också en större frihet för Stockholm konst gällande var konsten ska placeras som nu då stockholmarna får vara med och tycka till om var ”In waiting” ska stå. Skulpturen finns att beskåda på Stadsmuseets gård fram till den 10 oktober och förslag kan antingen lämnas in på Stadsmuseets reception, skickas in till Stockholm konst, mailas till info@stockholmkonst.se eller till ekg@dn.se.

Gå dit och bekanta dig med henne och lämna ett förslag på var hon ska få sitt hem.

/ Madeleine

 

Mer offentlig konst diskuteras på Liljevalchs 22 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
add a comment

offkonst liljevalchsd

Stockholm är och har länge varit en fantastisk konststad. Konsten är en av de konstarter som placerar Stockholm på den internationella kulturkartan. Institutionerna är många och levande. Gallerierna likaså. Många av våra konstnärer återfinns bland den internationella konsteliten. Och så har staden en lång tradition av offentlig konst i stadsbilden – det mest demokratiska av alla utställningsrum. Idag håller Liljevalchs konsthall/Stockholm konst en seminariedag om den offentliga konsten med många internationella utblickar.

Sedan alliansen vann makten 2006 har vi flyttat fram positionerna för konsten gång på gång. Stockholm är en av få kommuner i landet som tillämpar det så kallade MU-avtalet för professionella konstnärer – vilket betyder att staden tar ett ansvar för att betala skäligt när konstnärer ställer ut. Läs mer här. Liljevalchs konsthall/Stockholm konst har fått en rejäl budgetförstärkning, från omkring 16 mnkr/år 2006 till omkring 22 mnkr/år 2013. Läs mer här. Vi har gjort satsningar på offentlig konst i utrymmen som redan är ”färdigbyggda” sedan länge men där man glömt bort konsten av olika skäl. Läs mer här. Liljevalchs kommer att få en nödvändig ombyggnad för att bättre klara av kraven att visa konst och en tillbyggnad som ska göra att konsthallen ska kunna visa flera större utställningar parallellt. Läs mer här. De senaste åren har också antalet privata konsthallar blivit fler – Magasin 3 har nu kompletterats med Fotografiska, Sven-Harrys, Bonniers konsthall. Tidigare i år gav också stadens kulturförvaltning ett bidrag till Stockholm Art Week – ett initiativ som ska knyta samman alla aktiviteter som sker runt galleriernas stora event Market.

I budgeten för Stockholms stad 2013 var en av nyheterna att Stockholms stadsteater och Stockholms kulturhus ska gå samman i en ny organisation – Kulturhuset Stadsteatern. När den nya organisationen presenterades i förra veckan stod det klart att en av konstarterna som kommer att uppmärksammas än mer i framtiden är just konsten. Den nya avdelningen för detta heter dessutom konst/design vilket innebär att designen ska få en mer självklar plats. Många har länge efterfrågat att designen uppmärksammas mer inom kulturpolitiken – exempelvis förslagen om ett designmuseum och Arkitekturmuseums breddade uppdrag. Läs mer om detta här.

Och så har vi den offentliga konsten som idag uppmärksammas på Liljevalchs. Stockholms stad tillämpar sedan 1963 den så kallade enprocentsregeln. Regeln betyder att en procent ska gå till konsten när staden bygger nytt, till eller om. Det har gett upphov till en mängd intressanta konstverk runtom i Stockholm. Ett som uppmärksammats på senare tid är bron i Annedal som binder samman Stockholms och Sundbybergs kommun.

Den offentliga konsten ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Jag talar ofta om att kulturen ska nå ut till fler – och det gör verkligen den offentliga konsten som finns på våra gator, torg, parker, kajer, saluhallar, tunnelbanan osv. Där möter samtidskonsten alla stockholmare, vilket man som politiker ofta får höra genom såväl ris som ros.

Just nu pågår en undersökning som Konstnärsnämnden håller i som ska undersöka i vilken utsträckning enprocentsregeln förekommer bland Sveriges kommuner. Jag hoppas att den ska bli en hävstång för fler kommuner att göra precis som Stockholm – satsa på den offentliga konsten.

/ Madeleine

Satsningar på konsten i Stockholm 3 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

liljavlchs byggnad

I lördagens SvD Kultur skrev Clemens Poellinger om den satsning Stockholms stad gör på bildkonsten nästa år. I verksamhetsplanen för Kulturförvaltningen 2013 satsas 2,6 miljoner kronor på att förstärka utställningsverksamheten på Liljevalchs konsthall och 1 miljon kronor för arbetet med offentlig konst.

Liljevalchs konsthall fortsätter att locka en stor publik till sina utställningar. Vårsalongen 2012 slog rekord både i antalet sökande till salongen och i publik. Och utställningen Hemslöjden på Liljevalchs – hemslöjdsföreningarnas jubileumsutställning med anledning av 100-årsfirandet – överträffade med sina 74.500 besök med råge det beräknade antalet på 30.000 besök. Under slutet av året av har utställningen August. En djefla utställning genom att blanda scenkonst och bildkonst varit nyskapande. Satsningen på 2,6 mnkr kommer att ytterligare förstärka Liljevalchs möjligheter att skapa utställningar som befäster Liljevalchs som alla stockholmares konsthall.

En annan bildkonstsatsning görs på Stockholm konsts arbete med den offentliga konsten i staden. Satsningen ska både gå till att förstärka Stockholms konsts arbete med enprocentsregeln (regeln som säger att 1 procent av kostnaderna när staden bygger om, till eller nytt ska gå till offentlig konst) och till offentlig konst i redan bebyggda miljöer som idag har ett ”konstunderskott”.

Det samlade anslaget till Liljevalchs och Stockholm konst har sedan 2011 ökat från 16,3 miljoner kronor till 22,4 miljoner kronor 2013. Medlen som avsätts till offentlig konst genom en-procentsregeln bekostas av respektive beställare.

Förutom dessa satsningar på bildkonsten var en av nyheterna i Stockholms stads budget för 2013 att medel avsätts för renovering och utbyggnad av Liljevalchs konsthall. För 2013 avsätts 9 miljoner kronor vilka ska gå till en utredning av renoverings- och tillbyggnadsbehovet samt till vissa investeringar i fastigheten. Sammanlagt beräknas hela projektet att kosta omkring 130 miljoner kronor vilket finns med i investeringsbudgeten. Om detta skrev SvD Kultur om för inte så längesedan.

Det finns ett stort intresse för bildkonsten i Stockholm just nu och det är därför glädjande att staden kan möta det ökande intresset med satsningar på bildkonsten.

/ Madeleine

Stockholms yngsta konstverk invigt 4 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Idag invigdes vad som måste vara det ”yngsta” konstverket bland alla offentliga konstverk i Stockholm. Muralmålningen Vår rörliga värld vid Odenplan är nämligen målad av två klasser från Askebyskolan i Rinkeby och Gustav Vasaskolan i Vasastan.

I ur och skur har andraklassarna stått och målat planket som omgärdar den stora byggarbetsplatsen på Odenplans mitt. Konstverket har tillkommit under ledning av konstnären och bildpedagogen Saddia Hussain.

Förutom att förvandla det trista byggplanket till något tankeväckande har konstverket även varit ett socialt projekt genom att det sammanfört barn från olika delar av Stockholm att med konsten arbeta mot ett gemensamt mål.

De många unga konstnärerna var påtagligt stolta när den 20 meter långa muralmålningen avtäcktes.

Konstverket är ett led i det pågående arbetet i Stockholms stad att med hjälp av offentlig konst göra de många tråkiga byggarbetsplatserna som finns runtom i staden till något spännande och intresseväckande.

/ Madeleine

På konstfronten mycket nytt 17 februari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

 

Just nu är det mycket som händer i Stockholms konstliv. Idag öppnar både Supermarket på Kulturhuset, konstmässan för de konstnärsdrivna gallerierna, och Market på Konstakademien, konstmässan för de ledande nordiska gallerierna. För den konstintresserade finns det med andra ord mycket att sätta tänderna i till helgen.

Men inte nog med det. Igår invigdes också ett nytt offentligt konstverk på Stockholms stadion – ljusinstallationen Eld utan rök av konstnären Mikael Pauli. Konstverket knyter an till de eldkar som finns på två av tornen men som av någon anledning aldrig har använts. Det nya konstverket har blivit möjligt tack vare att Stockholms stad tillämpar den så kallade enprocentsregel, det vill säga att en procent av kostnaderna för ny- eller ombyggnation ska gå till konstnärlig utsmyckning.

/ Anders

Skulpturen Humor åter på plats 23 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

I dag invigde jag ett av stockholmarnas kanske mest älskade offentliga konstverk – bronsskulpturen Humor. Skulpturen Humor var tvungen att flytta från sin tidigare placering på Hamngatans trottoar vid Nybroplan då den nya spårvagnslinjen drogs fram, och nu har vi äntligen hittat ett passande nytt hem för honom. Skulpturen, som föreställer en gatuarbetare, ska självklart vara på ett av de ställen som behöver störst insatser och där många av hans kollegor kommer att vara sysselsatta under de kommande åren!

Skulpturen är ett porträtt av och hyllning till författaren filmskaparen och skådespelaren Hasse Alfredson. Initiativet var K.G. Bejemarks eget och det var också han själv som bekostade verket.

Redan vid invigningen flockades glada Stockholmare kring sin välkända skulptur.

/Madeleine

SR: Bronsskulptur får ny plats

 

Allt fler lever på sin konst 16 juni 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
2 comments

Det är svårt att försörja sig på sin konst. En ny undersökning från konstnärsnämnden om konstnärernas inkomster i Sverige visar dock att de kanske inte har det riktigt så illa som det ibland framställs. Det är dags att omvärdera synen på den fattige konstnären, säger Ingrid Elam, ordförande i Konstnärsnämndens styrelse.

Konstnärer förväntas ofta arbeta gratis eller för en symbolisk ersättning. Det finns en brist på förståelse för att konstnärer har samma rätt som andra yrkesgrupper att få betalt för sitt arbete. Som ett exempel gällande bildkonstnärer: under många år har till statliga som kommunala konsthallar runt om i Sverige blankt struntat i att betala konstnärer som ställer ut sina verk. Alla andra i konsthallarna har däremot fått betalt; städare, butikspersonal, producenter, kuratorer och chefer. Under år 2009 utarbetade konstnärernas riksorganisation och staten ett nytt avtal om utställningsersättning till konstnärer. Det är egentligen inte bindande för kommuner, men Stockholm följer ändå avtalet för att även konstnärerna ska ha betalt för det arbete de utför, och flera andra kommuner följer efter. Vi har även sett till att staden nu tillämpar 1%-procentsregeln gällande konstnärlig utsmyckning av alla ny-, om- och tillbyggnader i staden och det genererar naturligtvis beställningar till konstnärer. Att skapa tillväxt i kulturlivet är också syftet med incitamentstrukturen. Incitamentsstrukturen består bl a av kulturbonusen, stöd till marknadsföring av det fria kulturlivet genom Kulturdirekt, de s k livecheckarna som hjälper musikerna få betalt, samt fonden för Innovativ kultur för att gynna nyskapande och samverkan med näringslivet.

Det är glädjande att undersökningen visar att fler kan försörja sig på sin konst. Men det kan bli ännu bättre. I informations- och tjänstesamhället ökar efterfrågan på kulturella upplevelser, och den utvecklingen måste ske till konstnärernas fördel, de måste gå som vinnare ur den utvecklingen. Vi når dit genom en rad åtgärder, att göra det enklara och förmånligare för företag och privatpersoner att stödja konst och konstnärlig utveckling är ett exempel. Vi måste öka förståelsen för att konst  inte är en hobby, utan ett arbete som måste få kosta . Då ökar viljan att betala – både som konsument och via skattsedeln. Det är glädjande att vi tycks vara på väg åt rätt håll.

Rasmus Liberal: En procent till konst – en regel inget undantag

SvD: Allt fler lever på sin konst

SR: ”Dags att omvärdera synen på den fattige konstnären”

SR: Kvinnliga konstnärer skaffa färre barn

Stockholmssfären 23 mars 2011

Posted by mhenriksson in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
2 comments

Idag presenterades vinnaren i arkitekttävlingen om Stockholmsporten. Vinnaren blev förslaget Stockholmssfären av BIG, Grontmij och Spacescape. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och fler kommunala förvaltningar. Stockholm konst

Uppgiften var att kring trafikplats Hjulsta, den punkt där E18 möter E4 Förbifart Stockholm, ge förslag till en konstnärlig gestaltning av landskapet och skapa en inbjudande entré till Stockholm. Det är ett område med blandad bebyggelse, en rik kulturmiljö och en ny stor trafiklösning. Här följer ett utdrag ur juryns motivering:

”Förslagets magnifika skålform är en genial lösning som samspelar med trafikplatsens geometri samtidigt som den skapar ett stadsbyggnadsmässigt sammanhang som binder samman de olika områdena runt platsen. På ett mycket elegant sätt skapas möjligheter att tillföra platsen kvaliteter och verksamheter som gagnar de boende.”

Intrycket som förslaget gav var häftigt med en klar nutida känsla. Steget förbi de modernistiska lösningarna har tagits och här finns ett nytt kreativt tänkande som känns samtida.

/Malin

se Stockholm konst här, abc här, DN här och SvD här