jump to navigation

Brev till idrottsrörelsen om behovet av ny idrottspolitik 23 mars 2010

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: ,
9 comments

Madeleine har idag skickat detta brev till idrottsrörelsen. Det är en uppföljning på den artikel som hon skrev på DN-debatt i höstas, men som gav mycket svag respons från rörelsen, men stark debatt här på bloggen. Utkastet till skrivelse som vi kommer att lägga finns här, och förhoppningen är att vi får ännu mer bra kommentarer.

Erik

 

Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och specialidrottsdistriktsförbunden i Stockholms län och övriga intresserade

Idrottsvänner,

Vi behöver en ny idrottspolitik i Stockholm och i Sverige; en politik som i första hand svarar mot barn och ungas behov av motions- och idrottsaktiviteter.

(mer…)

Glädjande motionsreaktioner 11 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
3 comments

Det engagemang som finns kring vikten av motion för unga går inte att ta miste på. Responsen som jag mött kring mitt initiativ kring behovet av en ny idrottspolitik är stor och glädjande.

Rikdsidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber och hennes motsvarighet i Stockholm, Peter Larsson, svarade under rubriken ”Det är skillnad på idrottspolitik och folkhälsomål” i DN igår på min DNdebatt artikel om att det behövs en ny idrottspolitik.

Det är positivt att RF delar problembeskrivningen – att alltför få barn och unga skaffar sig motionsvanor för livet och att idrottsrörelsen tappar dem i början av tonåren. Detta leder till att idrottspolitiken inte lever upp till folkhälsomålet.

Oroande är dock att RF distanserar sig från sitt breda ansvar även för folkhälsan. RF är tydliga med sina prioriteringar och ambitioner – att folkhälsoarbetet bör stödjas genom ett särskilt folkhälsoanslag.

Det viktiga är dock vad vi förefaller vara överens om att dagens system inte fungerar och att och upplägget i sin helhet måste diskuteras. En sådan uppbyggnad bör klara både ett brett folkhälsoarbete och behoven för elitidrotten. Det har vi inte idag.  

RF delar alltså frågeställningen och är beredd att diskutera lösningar. För det behövs en ny politik. Den kräver andra prioriteringar och själv skulle jag gärna se att RF uppgraderade folkhälsomålet.

 Madeleine

En ny idrottspolitik! 8 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
65 comments

Idag skriver jag på DN-debatt om behovet av en ny idrottspolitik; en politik som inte i första hand svarar mot idrottsrörelsens intresse, utan som svarar mot barn och ungas behov av motions och idrottsaktiviteter.

Artikeln bygger på ett antal forskningsrapporter som idrottsförvaltningen har publicerat de senaste åren, idrottsutredningen som kom i mitten av 2008 och flera rapporter från idrottsrörelsen. Mina medarbetare på roteln har sammanställt forskningsläget i en rapport som finns här:

Rotelrapport: Det behövs mer än idrott i idrottspolitiken

En av de viktiga slutsatserna vi har dragit av detta arbete är att idrottsrörelsen når många barn och ungdomar, men inte alla, och att många av dem som man inte når inte heller är intresserade av idrott. Det saknas dock genomtänkta politiska verktyg för att dessa barn och ungdomar ska börja motionera mer.

För att försöka skapa dessa verktyg behöver vi kunskaper och idéer från alla som är engagerade i barn och ungdomars folkhälsa; föräldrar, lärare, idrottsledare, fritidsledare och inte minst barn och ungdomar. Svaren på frågan vad som behöver göras ligger inte och skräpar i någon skrivbordslåda. De behöver arbetas fram. Och vi behöver hjälp i det arbetet.

Praktiskt innebär det att vi kommer att lägga en skrivelse i idrottsnämnden i vinter med ett antal frågeställningar som förvaltningen ska utreda och återkomma med svar på. Men vi har ännu inte skrivit klart skrivelsen, utan hoppas att det finns många som redan nu i inledningsskedet vill komma med åsikter och tillägg.

Utkastet till skrivelse har vi publicerat här, och dessutom på  min wiki. Vi hoppas sedan att alla som är intresserade ska skriva ned sina förslag. Under julen sammanställer vi förslagen och utformar själva skrivelsen som ska läggas på idrottsnämndens första möte i januari.

Det ska bli mycket intressant att läsa alla förslag och idéer.

Madeleine

Laholms tidning, Norra Skåne, Skånska Dagbladet, RF

Idrottsnämnden 14/4 16 april 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
3 comments

Idrottsnämnden har haft möte. Det var ett spännande sammanträde med en hel del diskussioner. Allt ifrån långtidslagring av energi under idrottsplatser till ringette diskuterades. Nedan följer ett axplock av de beslut som togs.

 • Inriktningsbeslut för nya omklädningsrum på Mälarhöjdens IP
 • Upprustning och moderninsering av Farsta-, Åkeshovs-, Västertorps- och Vällingby sim- och idrottshall.
 • Genomförandebeslutför anläggandet av en 11-manna och en 7- manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö IP.
 • Ny (lägre) taxa för ringette under för- och eftersäsong.

Hela protok0llet hittar du som vanligt här.

Teodor

Idrottsnämnden 17/3 18 mars 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

På gårdagens möte i idrottsnämnden fattades en hel den positiva beslut. Nedan följer en sammanställning av höjdpunkterna.

 • Utvecklingen av Östermalms IP fortsätter, nu med nya omklädningsrum.
 • Tillgänglighetsanpassningen av stenstallet i Enskede påbörjas.
 • Fyra stycken traktorer med steg tre dieslar köps in. Då det ännu inte finns etanoltraktorer är dessa de miljövänligaste på marknaden i dag.
 • Långbro bollplan får en 7-manna konstgräsfotbollsplan.
 • Inriktningsbeslut togs också kring en ny ridanläggning i Sätra samt
 • Anläggandet av en ny uppvärmd konstgräsplan på Grimsta idrottsplats.
 • Miljöpartiet passade på att lägga ett särskilt uttalande om att det bör ske en radikal omprövning av is-säsongens längd, dvs den bör förkortas.

(Hela protok0llet hittar du här)

Teodor

Aspuddsbadet 19 december 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
129 comments

I ett par dagar har det pågått en intensiv diskussion på bloggen om Aspuddsbadets framtid. Min förhoppning är att här reda ut några av frågorna som har ställts, och visa de papper som har legat till grund för idrottsnämndens beslut i maj 2007 att säga upp det gällande avtalet med badhusföreningen och överlämna fastigheten till exploateringsnämnden.

Beslutsunderlaget från idrottsnämndens möte i maj 2007 finns här:

idn-2007-05-15

I maj i år lämna badhusföreningen in en skrivelse till nämnden som finns här:

skrivelse om aspuddsbadet

och som besvarades på idrottsnämnden i augusti:

svar på skrivelse om aspuddsbadet

Av dessa ärenden framgår det mycket tydligt att Aspuddsbadet är i mycket stort behov av upprustning för att kunna drivas vidare. I avtalet mellan staden och badhusföreningen framgår också tydligt att det är badhusföreningen som är ansvarig för att all nödvändig upprustning och underhåll görs.

Idrottsförvaltningen menar sedan flera år, och har vid ett halvdussin tillfällen förklarat detta för idrottsnämnden, att badhusföreningen inte uppfyller detta åtagande. Av den anledningen sägs nu avtalet med badhusföreningen upp.

Frågan om varför staden inte vill bekosta upprustningen är förstås också relevant. Men svaret är detsamma som på 1980-talet när badhusföreningen tog över badet, nämligen att det är en alldeles för stor investering i relation till hur många medborgare som skulle ha nytta av den.

Under 2009 kommer staden att sätta igång ett omfattande renoveringsprogram av stadens bad och simhallar. Behovet av detta är mycket stort. De medel som har avsatts för detta kommer att göra mycket större nytta på andra platser än på Aspuddsbadet.

Upprustningsprojektet kommer också att leda till att kapaciteten ökar ytterligare och att tillgängligheten blir bättre. Vårt mål är att detta, tillsammans med satsningen på ökad simkunnighet, ska att leda till att fler stockholmare lär sig att simma.

Vi har också fått frågor om badet kommer att rivas. Något sådant beslut finns inte. Exploateringsnämnden övertar nu fastigheten och kommer att undersöka vad den kan användas till.

Erik Jennische,

Borgarrådssekreterare på kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus.

Beslut i idrottsnämnden 17 september 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Idrottsnämnden fattade några intressanta beslut på sitt möte i går eftermiddag. Ett litet axplock:

Evakueringsåtgärder på Spånga IP (domartorn mm) inför ombyggnaden av Kristinebergs IP. Det ska byggas ett bussgarage under ”Krillan” och då måste idrotten ha rimliga villkor under tiden.

(mer…)

Beslut i idrottsnämnden 18 juni 2008

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
54 comments

I går hade idrottsnämnden sitt sista möte innan sommaren. Här är ett urval av besluten.

Remiss avseende Bromstens industriområde
Ett större område i Spånga ska byggas om och i detta finns Bromstens IP med två fotbollsplaner. Nämnden gav sin syn på hur idrottens behov bäst ska tas tillvara i det kommande planarbetet.

(mer…)

Beslut i idrottsnämnden – konstgräs på Johannes BP 15 april 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

dagens möte i Stockholms stads idrottsnämnd fattades beslut om att upprusta Johannes bollplan med konstgräs, ny belysning och nya stängsel. Dessutom renoveras rakbanorna för friidrott. Detta kommer att vara ett viktigt lyft för idrottsföreningarna i Vasastan och resten av innerstan där bristen på fotbollsplaner varit stor. Arbetet kommer att inledas i vinter och bli klart under början av 2009.

Stockholms stad har satsat mycket på konstgräsplaner de senaste åren och med beslutet om Johannes bollplan så har det totalt blivit 40 planer runt om i staden. Satsningen har inte bara varit bra för fotbollen i allmänhet, utan har också givit en mycket tydlig jämställdhetseffekt. Mellan 2001 och 2006 ökade antalet fotbollsspelande barn och ungdomar i Stockholm med 2500. Av dessa var hela 1750 flickor. Den allmänna bedömningen är att detta till stor del beror på det ökade utbudet av konstrgräsplaner.

Erik

Beslut i idrottsnämnden 14 mars 2008

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , , , ,
2 comments

Idrottsnämndens sammanträde i tisdags hade en späckad dagordning. Här är besluten i sammandrag.

(mer…)

Beslut på idrottsnämnden 6 februari 2008

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , , ,
add a comment

Idrottsnämnden sammanträdde på tisdagskvällen. Här är ett urval av de beslut som fattades.

(mer…)

En dag på jobbet 19 september 2007

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
add a comment

I går hade idrottsnämnden sammanträde. Där beslutades bland annat om att lägga konstgräs på Östermalms IP, bygga en fullstor idrottshall i Hjulsta, upprustning av skolidrottshallar, konstgräs på Gröndals BP, nya omklädningsrum och förråd på Hammarbyhöjdens IP, konstgräs på Mälarhöjdens IP och ett program för möjliga idrottsanläggningar på Kristinebergshöjden.

En bra dag på jobbet helt enkelt.

Peter