jump to navigation

Svensk-kubanska föreningen på Zita. Stödda av Kubas ambassad? 29 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , ,
add a comment

Igår fick jag ett tips om att den fristående stockholmsbiografen Zitas satsning på kubansk film kantad av bland annat ett samtal om mänskliga rättigheter på Kuba. Gammal demokrati- och MR-aktivist som jag är väcktes givetvis mitt intresse. Kulturella utryck brukar ofta vara en god ingång till att diskutera brännande samhällsfrågor. Särskilt så när föremålet för diskussion är Kuba – en av få kvarvarande kommunistiska diktaturer.

Min glädje över initiativet ”Kubansk september”, som satsningen kallas, grusades dock när jag efter några klick på Zitas hemsida insåg att evenemanget sker i samarbete med Svensk-Kubanska föreningen som också ska finnas representerad i MR-debatten.

För er som inte känner till denna illustra sammanslutning av gamla revolutionsromantiker, låt mig citera föreningens portalparagraf:

”SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGEN är en partipolitiskt obunden förening med målet att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen samt att främja kontakter och samarbete mellan de svenska och kubanska folken.”

Eller i klartext: Att vara det kommunistiska Kubas stödförening och megafon framför andra i Sverige. En kvarleva från den vänster som aldrig tyckte att gränsen mellan demokrati och diktatur var särskilt intressant att dra. Den som tvekar kring föreningens hållning kan snabbt bilda sig en egen uppfattning på föreningens hemsida där ett slags alternativ nyhetsförmedling kring situationen på Kuba återfinns. Lika roande som skrämmande läsning.

Vilka former samarbetet har tagit har jag ingen närmare kunskap om men bara det faktum att Svensk-Kubanska föreningen står som avsändare för satsningen ingjuter inget större förtroende om evenemangets objektivitet. Och nog vill man gärna ha svar på frågan hur Kubas ambassad är inblanad, vilket kortfattat nämns i en broschyr framtagen av Svensk-Kubanska föreningen inför filmvisningarna.

Situationen på Kuba förtjänar mer än väl att uppmärksamas. Landet är en kommunistisk enpartistat med riggade val. Ingen organiserad politisk opposition tillåts. Grundläggande mänskliga rättigheter som yttrande-, informations- och organisationsfriheterna är kringskurna. För den lilla opposition som finns är godtyckliga förhör, arresteringar och trakasserier vardagsmat. Oberoende journalister och bibliotekarier, av vilka jag känner flera, har fått tillbringa lång tid i fängelse och hotas ständigt. Förhållanden som Svensk-Kubanska föreningen kategoriskt försöker sopa under mattan.

/ Madeleine

Här kan du hitta info om vad som verkligen sker på Kuba.

Ett litet steg framåt för Telia Sonera 24 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
1 comment so far

I våras rönte Uppdrag gransknings reportage om Telia Soneras och dess dotterbolags agerande i ett antal auktoritära stater stor uppmärksamhet. Och så sent som för två veckor sedan avslöjade Sveriges Radio att ett dotterbolag till Telia Sonera i Tadzjikistan har blockerat nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet.

Men för första gången verkar det nu synas tecken på att Telia Sonera tar till sig kritiken och annonserar åtgärder. I Aktuellt igår medges att man brytt sig för lite om mänskliga rättigheter och att man nu ska ha bättre kontroll på de länder man har avtal med. Rent konkret så ska beslut om att stänga ner nät flyttas upp till koncernledningen.

Det är ett litet steg i rätt riktning och jag hoppas nu att Telia Sonera menar allvar. Stockholm stad, med över 40 000 anställda, har, som jag skrivit tidigare, avtal med TeliaSonera för mobiltelefoni. På Folkpartiets initiativ, men med stöd av våra allianskollegor, ser stadens jurister över möjligheten att införa ett slags demokratikriterium när staden upphandlar varor och tjänster.

Att beslut om att stänga ner nät flyttas till koncernledningen i Stockholm, istället för att beslut tas i respektive land, kan förhoppningsvis leda till det bättre. Men då krävs det ett annat tänk än det som VD:n Lars Nyberg gav uttryck för i på DN-debatt i samband med de första avslöjandena i våras. Då försvarade Nyberg TeliaSoneras agerande i Vitryssland och andra diktaturer och menar att enskilda företag måste lyda de lagar som finns i de länder där de agerar, trots att det kan betyda att företaget därmed bistår en diktatur i dess arbete att förfölja demokratiaktivister. Om detta förenklade tankesätt råder i koncernledningen finns risk att gårdagens beslut inte förändrar något i sak. Låt oss hoppas att så inte är fallet

Madeleine

Oroväckande Telia 14 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , ,
2 comments

I våras rönte Uppdrag gransknings reportage om Telia Soneras och dess dotterbolags agerande i ett antal auktoritära stater stor uppmärksamhet. En kritikerstorm ledde till att Telia Sonera sedan gjorde en pudel och påbörjade ett arbete med att se över hur företaget ska arbeta på marknader i auktoritära stater. Nu verkar det dessvärre inte bättre än att Telia Sonera står inför en ny debatt om mänskliga rättigheter och demokrati. Enligt Sveriges Radio har ett dotterbolag till Telia Sonera i Tadzjikistan blockerat nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet.

”Vi tar avstånd från alla kränkningar av mänskliga rättigheter och vill skicka en tydlig signal om att vi tagit till oss kritiken och är beredda att göra det vi kan för att stödja strävan mot ett öppnare samhälle i alla de länder vi finns”, hette det i ett pressmeddelande från Telia Soneras ordförande Anders Narvinger för några månader sedan när företaget gjorde en pudel och backade från tidigare uttalanden då företaget urskuldade sig med att de endast följde lagstiftningen i respektive land.

Man kan undra vad det utlovade arbetet med att ta större hänsyn till mänskliga rättigheter och demokrati har tagit vägen när företaget nu mottar hård kritik från bland annat Reportrar utan gränser och det tadzjikiska riksförbundet för oberoende medier. Johann Bihr, europachef för Reportrar utan gränser, säger till ekot att Telia Sonera ”borde (…) vänta på ett domstolsbeslut och hänvisa till de internationella avtal som Tajikistan skrivit under” innan de blockerar sajter på uppmaning av landets säkerhetstjänst. Och Nuriddin Karsjibojev, ordförande i det tadzjikiska riksförbundet för oberoende mediet, säger till ekot att” TCell går i den tadzjikiska regeringens ledband, och de blir därmed delaktiga i kränkningarna av tadzjikernas rätt till fri och oberoende information.”

Tadzjikistan är onekligen ett land som borde kräva stor försiktighet och varsamhet från Telia Soneras sida. Human Right Watchs beskriver i sin World Report 2012 Tadzjikistan föga smickrande: ”The human rights situation in Tajikistan remains poor. The government persisted with enforcing a repressive law on religion and introduced new legislation further restricting religious expression and education. Authorities continued to restrict media freedoms.”

Min kritik av Telia Soneras ryggradslösa agerande ledde i våras till att Stockholms stad inledde ett arbete med hur stadens upphandlingspolicy kan förändras så att krav ställs på att de företag staden upphandlar varor och tjänster av ska respekterar grundläggande etiska och sociala krav. En stad som värnar demokrati och mänskliga rättigheter kan inte anlita företag som samvetslöst går i diktaturernas ledband för att tjäna pengar.

De nya uppgifterna om TCell är oroväckande och jag hoppas att en mediegranskning följer kring hur företaget har skött sina kontakter med de tadzjikiska myndigheterna. Det vore fullständigt oacceptabelt om det visade sig att Telia Sonera nu beter sig likartat i Tadzjikistan som det tidigare gjort i ett flertal auktoritära öststater.

/ Madeleine

TeliaSonera och de mänskliga rättigheterna 23 april 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , , , , ,
4 comments

Imorse satt jag i en radiodebatt tillsammans med Thomas Jönsson från TeliaSonera och diskuterade företagets agerande i flertalet postsovjetiska länder, däribland Vitryssland i vilket TeliaSonera har intressen. Man kan efter debatten enbart konstatera att ju mer TeliaSonera försöker förklara sig, desto oklarare blir det hur företaget tänkt. Jag hade hoppats på förklaringar kring hur man ser på gränserna mellan fri kommunikation och övervakning, relationer till oppositionen och strategier för samhällsansvar öven i länder med totalitärt styre. Tyvärr kan jag konstatera att TeliaSonera inte förefaller dela problembilden.

Jag tänkte försöka sätta min kritik av TeliaSonera i ett större sammanhang. Kampen för demokratin är och har alltid varit en mycket central fråga för Folkpartiet. Under hela 1900-talet har Folkpartiet enträget motarbetat alla auktoritära politiska strömningar i Sverige och varit tydligt med att Sverige i utrikespolitiken måste ta ställning för demokrati. Det är ingen slump att Folkpartiets symbol, blåklinten, härstammat från rösträttsrörelsen. Två liberala statsministrar, Karl Staaff och Nils Edén var ledande politiker och opinionsbildare i kampen för demokrati i Sverige. När de totalitära vindarna under mellankrigstiden blåste över Europa och det var på mode med såväl fascism som kommunism i Sverige gick Folkpartiet till val med en affisch vars text lydde ”Bort med varje tendens till diktatursträvanden” och med en bild på en man som sopar bort en svastika respektive hammaren och skäran. Affischen hänger väl synlig på min arbetsplats.

Detta arv förvaltas på många sätt vidare i dagens liberala rörelse. Folkpartiet är det mest EU- och eurovänliga partiet för att vi tror att ett europeiskt samarbete är förutsättningen för att sprida demokratin över vår kontinent. I omläggningen av det svenska biståndet har vi framhållit vikten av att det ska främja demokratins spridning runtom i världen – vilket det nu också gör. I debatten om svensk vapenexport har Folkpartiet varit drivande för att det införs ett demokratikriterium. Internationellt har den liberala rörelsens biståndsorganisation Swedish International Liberal Center, SILC, arbetat med att stödja demokrater i bland annat Kuba, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Gällande just sistnämnda land kan det vara på sin plats att nämna det långvariga och omfattande arbete som SILC och Folkpartiet ägnat sig åt i landet. Dessutom, läs gärna Tobias Ljungvalls utmärka bok Kontroll om situationen i Vitryssland, utgiven på SILC förlag.

Helt enkelt. Folkpartiet har alltid och kommer alltid att ta ställning för demokrati och emot diktatur – oavsett om kraven på diktatur kommer från höger eller vänster, oavsett om situationen gäller Sverige eller något annat land ute i världen. Detta är ett skäl till varför jag är liberal.

Jag tycker dock att det är oerhört viktigt att påpeka att demokratins sak inte uteslutande är en fråga för politiker. Ska demokratin spridas och de auktoritära staterna motarbetas krävs att även andra delar av samhället tar ställning. Svenska företag måste ta ett ansvar när de gör affärer i auktoritära länder. Ett grundläggande ansvar enligt min mening är att de inte ska hjälpa en auktoritär stat som Vitryssland att förfölja oppositionella. Uppträder svenska företag på ett oetiskt sätt står det oss alla fritt som konsumenter att markera en avvikande åsikt genom att välja ett annat företag, att rösta med fötterna. Sådana val gör jag själv när jag handlar och det tycker jag även att Stockholms stad som är en av Sveriges största konsumenter bör göra.

/ Madeleine

Se inslaget i TV4 här
Läs artikeln i DN här
Läs artikeln i SvD här
Se inslaget i SVT här
Läs Helsingborgs Dagblads ledarartikel här
Lyssna på intervjun i Ekot här
Lyssna på debatten i P1-morgon här

Arrangemang som hyllar regimen i Asmara är förkastliga 5 april 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
7 comments

Den eritreanska diktaturens ungdomsorganisation Young People’s Front for Democracy and Justice (YPFDJ) kommer i helgen att arrangera en internationell konferens i Stockholm. Enligt Expressen kommer en av diktatorn Isaias Afewerkis närmaste män till konferensen, rådgivaren Yemane Gebreab.

Arrangemanget sker under stort hemlighetsmakeri och det råder fortfarande oklarheter kring var konferensen kommer att äga rum i staden. Enligt uppgifter i Expressen har YPFDJ hyrt in sig i den ideella föreningen Husby Träffs lokaler i Kista. Något Husvy Träff själv är förvånade över eftersom bokningen har gjorts i en privatpersons namn.

Det råder ingen tvekan om att Eritrea är en hårdnackad diktatur. I Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2011/2012 hamnar Eritrea på sista plats och organisationen kommenterar landets placering enligt följande: “It is no surprise that the same trio of countries, Eritrea, Turkmenistan and North Korea, absolute dictatorships that permit no civil liberties, again occupy the last three places in the index.” I organisationen Freedom House årsrapport Freedom in the World 2012 står följande att läsa om Eritrea under den talande rubriken Worst of the worst: ”The remaining worst-rated states are Equatorial Guinea, a highly corrupt regime with one of the worst human rights records in Africa; Eritrea, an increasingly repressive police state; Saudi Arabia, an absolute monarchy with severe social controls; Syria, a dictatorship in the midst of a bloody crackdown; and Somalia, a failed state. The two worst-rated territories in the survey are Tibet—under Chinese jurisdiction—and Western Sahara, which is controlled by Morocco.”

För den svenska allmänheten har Eritrea framförallt gjorts sig känt som landet som håller den svenske journalisten Dawit Isaak fången. Ytterst ansvarig för detta är Isaias Afewerkis och hans regim varav YPFDJ är en del.

Om det visar sig att YPFDJ – under eget eller något annat namn – hyr in sig i en samlingslokal för konferensens genomförande kommer jag inte tveka att peka på det olämpliga i detta. Som liberal försvarar jag allas rätt att fritt få mötas och yttra sin mening. Mötes- och yttrandefriheten är grundläggande rättigheter i en liberal demokrati. Dessa rättigheter tillhör inte endast demokratins försvarare utan även dess motståndare. Men låt mig vara tydlig: Alla arrangemang som försvarar och hyllar regimen i Asmara är förkastliga. Som kulturborgarråd och med bakgrund av mitt långa engagemang för mänskliga rättigheter anser jag det vara min skyldighet att kritisera och rikta ljus mot vad som händer i ett land som styrs av terror.

Madeleine

Sveriges kulturbistånd får inte urholkas 5 mars 2012

Posted by davidlindberg in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
2 comments

Idag skriver Madeleine på DN Debatt om kulturens viktiga roll i biståndet, som katalysator till utveckling och demokrati. Kulturbiståndet får inte urholkas!

Sedan länge har kulturbistånd varit en naturlig del av den svenska biståndspolitiken. Men de senaste åren har något hänt, och kulturbiståndet har kraftigt minskat sedan 2007. Då satsade Sida 180 miljoner kronor per år i kulturbistånd, samma siffra för 2011 stannade vid 40 miljoner kronor. Denna trend måste vändas om vi ska bedriva ett effektivt bistånd som åstadkommer förändring.

För att biståndet verkligen ska hjälpa måste vi koncentrera det till de länder där Sverige kan göra skillnad och sätta in biståndet där det är som mest avgörande för att främja demokrati och minska fattigdom. Ingen annan hållning är möjlig om man verkligen tar biståndets uppgift och de människor det berör på allvar. (mer…)

Jobbig sommar för Lukasjenka 28 juni 2011

Posted by AmandaValentin in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , ,
1 comment so far

I december förra året var det val i Belarus (Vitryssland), och demonstrationerna efter valet blev hänsynslöst nedslagna. I Flera veckor levde det belarusiska folket i något slags chocktillstånd. Under våren har domar mot flera av dem som deltog i demonstrationerna fallit, hårdare domar än någon kunnat förvänta sig. Och nu har den ekonomiska krisen drabbat Belarus hårt. Man kunde tro att detta skulle leda till en känsla av hopplöshet och maktlöshet bland folket, men det har snarare blivit tvärtom. När chocken hade lagt sig så var det bestående minnet från demonstrationerna på valnatten att man var så många, så många fler än tidigare, tiotusentals.

Under våren har regelbundna demonstrationer börjat äga rum, allting administerars via vkontakte, en rysk motsvarighet till facebook, som också belarusier använder. Det kallas ”revolution genom det sociala nätverket”. Andra har kallat det för ”handklappsrevolutionen” eller ”folkliga promenader”. I olika städer i Belarus samlas folk på det centrala torget för att hänga och promenera, utan slagord och plakat. Det kan tyckas oförargligt, men regimen har reagerat kraftfullt. I Minsk försökte polisen inför manifestationen i onsdags stoppa manifestationen genom att spärra av Självständighetstorget, men minskborna hittade andra ställen att träffas på. När Belarus firar sin officiella självständighetsdag den 3 juli, får man akta sig för att klappa i händerna åt fel saker – man får bara klappa åt krigsveteraner.

I Nasja Nivas webbteve ser man bilder från den 22 juni i Minsk, när hundratals människor deltog i manifestationen. Man ser hur polisen, som inte vet vem de skall gripa, nästan på måfå grabbar tag i folk i folkmassan. Bilar som kör förbi tutar för att visa stöd. En kille som tagit med sig en trumma har dock gått för långt och blir ganska omgående bortsläpad av polis.
 

(mer…)

Internetpolitik för Stockholms tillväxt 10 juni 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
add a comment

Igår deltog jag i ett morgonseminarium på Stockholms handelskammare på temat  ”Stockholm – digital motor för Sverige?”. Alok Alström från Boston Consulting Group presenterade rapporten Sverige online, som tydligt visar hur viktig internet är för företagens ekonomi – och kanske framför allt när det gäller den internationella konkurrenskraften. Deltog gjorde också David Mothander, nordisk policyansvarig på Google och Wilhelm Arnör, vd på IT-företaget Decerno

Internet hjälper utbud och efterfrågan att mötas och gör därmed marknaden mer effektiv.Vad kan Stockholms stad göra för att ge det svenska näringslivet förutsättningar att stå sig väl i den konkurrensen? För mig handlar det först och främst om två saker:  Staden, som en av aktörerna på den digitala marknaden, skall vara en bra uppköpare av digitala tjänster, en duktig beställare, som driver utvecklingen framåt. För det andra att staden som ägare av stora massor digital information ser till att denna blir tillänglig i så stor utsträckning som möjligt. Det handlar om arkiv och ärendehantering, men även om bilder och litteratur. Det handlar om medborgarens rätt till information och om förverkligande av näringsfriheten. Sedan finns det naturligtvis ett bredare sysätt, det som handlar om platser, om kluster, om utbildningsnivå, bättre lärarkompetens – men det är snarare en fråga om att skapa en stödjande miljö – det är inte internetpolitik i den smala betydelsen av ordet.

För några år sedan tog vi fram en Folkpartiets internetpolitik där vi formulerar våra politiska utgångspunkter. Jag försöker använda kulturpolitiken som en plattform för att driva denna internetpolitik. Vi har till exempel gett stadsarkivet ett uppdrag som vi kallar Chydeniusinitiativet. Det handlar om hur man  förverkligar offentlighetsprincipen i dag, lite av ett lokal PSI-direktiv – men vi var först!

Tiden är förbi då folk hävdar att internet är en fluga, skämtade Alok Alström från BCG , men faktum är att många fortfarande har svårt att närma sig frågan. Jag upplever att intresset inom politiken är lågt, och mycket beror det nog på att man uppfattar den som tekniskt komplicerad. Det är den förvisso, men man kan visst hitta sätt att ta ideologiskt grepp och formulera sig i politiska termer. De flesta politikområden består ju av flera dimensioner, roller och en uppsjö av tekninska lösningar. (Se till exempel på trafiken och vägnätet – det handlar om allt från körkortsregler, till asfaltsförädling, investeringskalkyler, trafikregler och skattesatser). Skillnaden är att vi när det gäller just internet kanske inte lyckats spjälka upp frågan ännu, och gärna talar om allt på en gång.  Ju snabbare vi kommer över den tröskeln, desto större blir möjligheterna för Stockholm och Sverige att fullt uttnyttja de möjligheter till utveckling som verktyget som internet erbjuder. 

Alok Alström, Wilhelm Arnör, David Mothander och jag.

Höga ambitioner, låga trösklar och stora djup 9 november 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

I Kulturnyheterna i går visades ett reportage om att Adlibris föreslår en del av Stadsbibliotekets bokinköp, närmare bestämt 60 % . Detta framställdes som ett problem, som ett hot mot den smala litteraturen.  På biblioteken ska all typ av litteratur finnas. Fortfarande är det bibliotekarierna själva som föreslår 40% av bokinköpen, och då har de inte bara möjligheten utan skyldigheten att göra de mera kvalificerade valen baserade på sin kompetens. Bibliotekarierna behöver på så sätt inte ägna energi åt att fundera på vad som kommer att ligga på bästsäljarlistorna utan kan använda sina yrkeskunskaper och förståelse för vad som är god litteratur och viktigt för bibliotekets bestånd när de gör sina urval.

Biblioteken ska ha låga trösklar men ett stort djup i samlingarna. Den som har hittat till biblioteket kan där hitta böcker som inte går att köpa i bokhandeln längre och få råd av bibliotekarier som kan visa dem vägen. De som har hittat till biblioteken skall möta en atmosfär där kunskapssökande och berättandet står i centrum, vilken personlig utgångspunkt man än har.

Karin Olssons blogg: Åsa Linderborg gör det igen

Rösta på Folkpartiet på söndag! 17 september 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags:
12 comments

Att rösta är en högtidlig handling. Det är en handling som leder till eftertanke, och ödmjukhet inför att leva i ett land där medborgarna har möjlighet att byta ut sina ledare och inför att vara delaktig i sitt lands styre. Hur man röstar spelar roll. Särskilt i det här valet.

Sverige har under alltför många år dominerats av ett parti och därmed en tankevärld. Det tar lång tid att bryta mönster, vanor och tankesätt. Det finns många olika sätt att se saker på. Olika infallsvinklar och olika idéer leder vårt samhälle framåt. Därför var Socialdemokraternas problemformuleringsprivilegium så förödande. Det ledde till bankkriser, avdragshets och en för hög tillit till det offentligas förmåga att lösa även vardagliga problem.

För mig är det viktigt att politiken gör det möjligt även för dem som inte vill göra som majoriteten, för dem som vill skapa något eget eller bara vara ifred, att forma sina liv. Därför blev jag en gång liberal. Därför är det viktigt att ge Alliansen i Stockholm och i regeringen förnyat förtroende.

Folkpartiets röst i Alliansen är viktig. Skolan är nyckeln för utveckling. Det kommer den att vara även i framtiden. Alla, oavsett bakgrund, ska kunna skapa sin egen framtid genom en god skolgång. Jan Björklund gjorde skolan till en politisk fråga och fortsätter ge den högsta prioritet. Det ska den ha. Utbildning är nyckeln till frihet för alla.

Men Folkpartiet är också de utsattas röst: för lärlingsutbildning för dem som annars riskerar att slås ut, för parboendegaranti inom äldreomsorgen, för särskilda resurser till skolor i förorten, för ökade åtgärder mot hemlösheten och för global solidaritet med ett högt bistånd och försvar för mänskliga rättigheter.

Under denna mandatperiod har jag särskilt arbetet med kultur- och idrottspolitiken. Mitt och Folkpartiets fokus har varit tillväxt i kulturlivet så att fler stockholmare drabbas av kvalitetskulturen och modernisering och utbyggnad av Stockholms bibliotek. Stadens stöd till kulturlivet har varit och ska fortsätta vara starkt.

Inom idrottspolitiken har målet varit att få fler stockholmare i rörelse genom att satsa brett och stort på investeringar i idrottshallar, konstgräsplaner, trygghetsanpassade motionsspår, utegym och upprustning och nybyggnation av ridanläggningar i Stockholm.

Demokratin är inte för en gång given. Rasismens fula tryne visar sig i Sverige. Där går toleransens gräns. Lägg din röst på Folkpartiet på söndag.

Madeleine

Vi slår oss för bröstet 9 september 2010

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: ,
25 comments

Idag skriver tidningen City om lokalpolitikers sociala (medie) förmågor.

Folkpartiets gruppledare Lotta Edholm får bra betyg, även om hon missat att svara på ett mail en gång.

Det är bra att medierna undersöker politikers närvaro inom sociala medier. Avståndet mellan medborgare krymper, och vi har också märkt att tröskeln för att höra av sig sänks. Exempelvis överträffar frågor i kommentarorsfältet vida de som kommer i mailform till roteln. Därtill kan fler se och ta del av de frågor som ställs och de svar som ges. 

Vi tycker också att vår blogg – Från huvudstad till världsstad – är ett bra verktyg för oss att kommentera andra i den politiska debatten.

Under augusti månad hade vi 44 inlägg och 293 kommentarer, och slog också nytt besöksrekord vilket var väldigt kul. Totalt har vi haft 4620 kommentarer och frågor sedan starten sommaren 2007.

/Teodor

Vänsterpartiets stöd till diktaturer 5 juli 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
1 comment so far

Varje riksdagsparti har en biståndsorganisation knuten till sig som årligen får ett mandatbaserat stöd från Sida för att bedriva utvecklingssamarbete. Min kollega Fredrik Malm skriver idag en utmärkt och samtidigt förskräcklig artikel på DN debatt om hur Vänsterpartiet genom sin biståndsorganisation slussar skattemedel till diktaturer.

Myndigheten Sadev presenterade en utvärdering i februari i år om partinära biståndsprojekt i Ukraina, Colombia och Uganda där det slås fast att Vänsterns Internationella Forum, VIF, använt skattemedel för att stödja Partido Communista Colombiano i Colombia. Då Sadevs granskning bara omfattade tre länder har Fredrik sedan granskat VIF:s dokument för åren 2005–2009. Genomgången visar att det finansiella stödet till icke-reformerade kommunistpartier är betydande och omfattar flera miljoner kronor. Ett exempel är VIF:s stöd till den revolutionära gruppen Laban ng Masa i Filippinerna, ett annat är det faktum att Vänsterpartiet 2007 indirekt donerade 150.000 svenska skattekronor i den sittande diktaturen i Vietnamn, där pressfriheten nästan är obefintlig och situationen för de politiska rättigheterna får sämsta betyg av Freedom House.

Under många år var jag generalsekreterare och sedan ordförande för den liberala biståndsstiftelsen Silc. Under denna tid fick vi igenom att partierna sk a kunna bedriva demokratibistånd. Det ä ren viktig del av  bitsåndet eftersom det inte går att skapa en demokrati utan partier och för Sida är det svårt att bedriva ett så politisklt arbete. Under omvandlingen av Östeuropa fyllde dessa partianknutna organisationer en viktig roll. Det skär i hjärtat då Vänstern nu genom  sitt agerande angriper själva kärnan i varför det finns denna typ av bistånd: att vi unnar andra det demokratiska samhällssystem som vi själva åtnjuter.

Vänsterpartiet visar då och då sitt rätta ansikte. Kommunisterna finns fortfarande där och är långt ifrån reformerade.

Fler liberala bloggare skriver om detta läs här.

Madeleine

#digikista 4 maj 2010

Posted by AmandaValentin in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Idag på förmiddagen hölls ett seminarium på Kista Science Tower om framtidens digitala media, framför allt om e-litteratur. Ett spännande möte med korta anföranden och rappa repliker; biblioteken, förlagen och teknikutvecklarna.  Utmaningar är många; hur ser de nya affärsmodellerna ut? Hur skall biblioteken fortsätta tillhandahålla innehåll gratis och ändå kunna ha kontroll på kostnaderna med de nya formaten? Hur ska förlagen kunna ta betalt för det arbete  de lägger ner på att arbeta med författare och texter? Idag, i det överflöd som finns, är förlagens loggor lite grann som en kvalitetsmärkning, som en svanmärkning eller nyckelhålsmärkning, en garanti att man får litteratur värd pengarna. Den roll som förlag och bibliotek fyller behövs även i framtiden; det demokratiska uppdraget, rollen som kompass i textflödet – inte som boklager eller tryckare. Det var kul att se att Stockholms stadsbibliotek ligger långt framme och klarar av att axla den rollen. Initiativen och ideerna finns i bokbranschen och på biblioteken, men i det politiska och juridiska ramverket kring till exempel upphovsrätt finns många nötter att knäcka. Seminariet gav mycket input för den som sysslar med kulturpolitik.

Och när man satt där och lyssnade så blev man så sugen på att krypa undan i ett hörn med en bok, i papper, på platta eller i hörlurarna! Ett mycket bra betyg på ett seminarium om teknik, upphovsrätt och affärsmodeller – att man blev sugen på det det faktiskt handlade om,  att läsa böcker!

/Amanda

Kolla in twitterflödet #digikista

Stort tack till arrangörerna:

www.bokensframtid.se

http://kistaidealab.se/

www.innventia.com

teknikdebatt.se

Kista Science City

Hur partipolitik förändras med de sociala medierna 25 mars 2010

Posted by Erik in Internet och kulturen.
Tags: , ,
2 comments

”När partipolitiken möter internet måste den förändras. Politiker som förmår bygg bra relationer med många människor över internet, och dessutom använda deras kunskaper på ett effektivt sätt, är de som verkligen kommer att dra nytta av internets kraft.”

Ungefär det var mitt huvudbudskap när jag härom veckan blev intervjuad av Per-Axel Janzon på Utbildningsradion om hur sociala medier förändrar partipolitiken.

Anledningen till intervjun var de seminarier Madeleine och jag höll för ett antal folkpartikandidater i mitten av februari (del 1 och 2). Programmet sändes tydligen häromdagen, men kan numer avlyssnas på UR Play.

Erik

På internet handlar politiken om att bygga relationer – del 2 18 februari 2010

Posted by Erik in Internet och kulturen.
Tags: ,
2 comments

Madeleine och jag arbetar som sagt med en utbildning för folkpartister som ställer upp i valet. Du hittar första artikeln här.

Förhoppningen är att ni som läser har kloka synpunkter och idéer om vad vi mer borde säga och prata om. Texten har i en tidigare version publicerats i ett studiecirkelmaterial hos Studieförbundet vuxenskolan.

På internet handlar politiken om att bygga relationer – del 2

Erik Jennische

Strukturomvandlingen

Det finns dock inte heller någon anledning att tro att intresset för politik skulle ha minskat; valdeltagandet är relativt konstant och på internet är politik ett av de absolut största ämnena (titta på bloggar.se). På en marknad skulle därför en slipad entreprenör se partiernas reträtt från medborgarnas politiska medvetande och lansera en helt ny produkt, som bättre uppfyller vad medborgarna efterfrågar. Precis om ekonomin, genomgår just nu partipolitiken en snabb strukturomvandling.

Och det är precis vad som hänt sedan 1990-talet: Efter Miljöpartiet och Kristdemokraterna kom Ny demokrati, och sedan har antalet nya parter exploderat: Sjukvårdspartiet, Pensionärspartiet, alla Skånepartierna, mängder av kommunpartier, Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ, Junilistan – och nu senast Piratpartiet.

(mer…)

På internet handlar politiken om att bygga relationer – del 1 17 februari 2010

Posted by Erik in Internet och kulturen.
Tags: ,
12 comments

På lördag ska Madeleine och jag hålla en utbildning för Folkpartiets kandidater i valet om hur man kan använda sociala medier i valkampanjen. Vi sitter nu och förbereder vad vi ska prata om och behöver kloka synpunkter och kommentarer. Vi är väldigt tacksamma för all input.

En av utgångspunkterna för utbildningen kommer att vara den studiecirkel för politiker som vill blogga som vi förra året tog fram tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan. I studiecirkeln finns ett teorikapitel vars första del av två jag har uppdaterat nedan, och som alltså beskriver vilka förändringar som vi kommer att prata om.

Studiecirkeln (som av någon anledning inte finns på SV:s hemsida) handlar inte i första hand om hur man gör för att blogga eller vilka tekniska verktyg som är de viktigaste. Utgångspunkten är istället att något mycket radikalt har hänt i människors relation till medierna, och att detta ställer helt nya krav på politiker som vill nå framgång.

Erik

På internet handlar politiken om att bygga relationer – del 1

Erik Jennische

Det var inte många år sedan vi hade en kulturminister som tog strid mot ägarkoncentrationen på massmediemarknaden, och förklarade att den var ett hot mot mångfalden i medierna. Massmedieägarna tog högljutt striden tillbaka och förklarade att kulturministerns lagförslag var ett hot mot yttrandefriheten.

Sammanhanget den debatten fördes i har förändrats radikalt. Nu är det tydligt för de flesta att vi lyssnar allt mindre på såväl etablerade politiker som massmedier, och att deras oligopol på opinionsbildningen är över. Något har hänt i partipolitiken och i massmedierna som förändrat förutsättningarna för politiskt arbete för alltid.


(mer…)

Det fria ordets vecka införs i Stockholm 7 oktober 2009

Posted by annaws in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
10 comments

Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet och en grundbult i en demokrati. På många håll runtom i världen lyser yttrandefriheten med sin frånvaro. Att kämpa för yttrandefrihet är en av de viktigaste uppgifterna för liberaler. Därför inför vi nu Det fria ordets vecka i Stockholm.

Stockholm har en stolt tradition av att verka för yttrandefrihet. Bland annat erbjuder vi varje år en förföljd författare en fristad, som innebär författaren får bo med sin familj i en lägenhet i Stockholm och ägna sig åt sitt författarskap i lugn och ro. Författarfristaden är ett viktigt projekt, som infördes under det förra folkpartistiska kulturborgarrådet, Birgitta Rydells ledning. Staden ingår också i projektet Shahrazad, ett EU-projekt som syftar till att ge förföljda författare och journalister en röst, liksom att hålla debatten om yttrandefrihet levande.

Häromdagen föreslog jag, tillsammans med Folkpartiets utrikespolitiska talesman, Birgitta Ohlsson, att Mynttorget utanför riksdagen ska bli ett frihetens torg och en minnesplats för de övergrepp mot mänskliga rättigheter som begås runtom i världen.

Vi går nu vidare med att starta ett veckolångt arrangemang, där kampen för det fria ordet står i centrum. Idén kommer från Roger Mogert (S), som i en skrivelse till kulturnämnden har föreslagit att staden ska införa en dag för det fria ordet. Vi väljer istället en hel temavecka. I samverkan med Shahrazad, ska Internationella Biblioteket och Kulturhuset ansvara för att sjösätta aktiviteter som debatter, föreställningar, musikarrangemang och webbkampanjer. Kulturförvaltningen får nu i uppdrag att utarbeta en strategi för hur en temavecka för det fria ordet kan genomföras.

Madeleine

Inte heller SL borde stödja diktaturen 14 augusti 2009

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
1 comment so far

Idag skriver Birgitta Ohlsson föredömligt om SL och Eritreafestivalen (Svd). Det är onekligen anmärkningsvärt att man inte kollar sin reklam noggrannare, utan låter en odemokratisk organisation annonsera för sina evenemang runt om i hela Stockholm.

Skulle SL tillåta reklam för evenemang som tog ställning för förtryck av mänskliga rättigheter i Sverige och var motsåndare till den svenska demokratin? Knappast. Då ska man inte göra det när det lägger andra länder heller.

(Läs mer om Madeleines agerande i samband med Eritreafestivalen här)

Erik

Carl Bildt: Ta flyget direkt från Gaza till Asmara! 4 februari 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , , , ,
5 comments

Idagarna har det blivit känt att Dawit Isaak är intagen på sjukhus i Asmara och att den svenska regeringen har skickat Sveriges ambassadör, som normalt är stationerad i Stockholm. Det finns all anledning att vara orolig för hans liv. (Svd, DN, DNMothugg, Freedawit)

Arbetet för Dawits frihet har varit en liberal hjärtefråga i många år. Stiftelsen Silc har givit ut den hittills enda boken om Dawit ”Dawit och friheten”, och flera riksdagsledamöter har engagerat sig för att han ska friges. Även det svenska kulturlivet har engagerat sig allt mer, och Teater utan hund har satt upp en pjäs om Dawit

UD har dock hela tiden hävdat att den rätta strategin är att arbeta i det tysta och att  inte flytta upp frågan till den högsta politiska ledningen. Nu måste man dock erkänna för sig själva att den förda strategin inte har fungerat. Det enda som är rimligt nu är att Carl Bildt själv börjar agera. Ta flyget direkt från Gaza till Asmara!

Dawit Isaak är inte bara den enda svenska samvetsfången, han är också en representant för den oberoende eritreanska journalistiken. Arbetet för Dawit är därför viktigt inte bara för hans rätt till frihet, utan för alla frihetstörstande människor i Eritrea.

Men arbetet för Dawit är också viktigt för att alla människor i Sverige som har flytt från förtryck ska veta att om de vill åka tillbaka för att arbeta för förändring och demokrati – precis som Dawit – så har de stöd från hela det svenska samhället i ryggen.

Madeleine

———-

intressant

Stockholm har fullt av affischtavlor 3 november 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: ,
3 comments

Oskar Schönning skrev i Expressen för någon vecka sedan att demokratin är hotad för att man inte får affischera överallt i Stockholms stad. Jag håller inte med honom. Det är trots allt ingen demokratisk rättighet att affischera på ”elskåp, garageportar, husväggar, stolpar och träd” som Schönning föreslår.

Stockholm ska vara en kulturstad i världsklass. I det ingår att det att det ska finnas gott om platser i det offentliga rummet där det fria kulturlivet kan informera stockholmarna om sina evenemang. Vi har därför infört 100 nya affischplatser i staden som är öppna för fri affischering. Det är den största satsning på fria affischeringsplatser som gjorts i Stockholm och vi letar vidare efter fler platser för affischering.

Oskar Schönning och andra är mer än välkomna att pryda våra 100 nya, stora, centrala affischtavlor med hur många affischer som helst. Däremot är jag säker på att många med mig tycker att träden i staden ska få vara affischfria.

Madeleine