jump to navigation

Farsta kulturcentrum 16 november 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
2 comments

DN skrev igår om planerna på Farsta kulturcentrum, ett inriktningsbeslut som vi ska ta idag på nämnden. Skapandet av Farsta Kulturcentrum är ett exempel på förnyelse av kulturlivet. Kulturupplevelser är ofta knutna till en fysisk lokal. Allt mer kultur upplevs mobilt och digitalt, men den traditionella lokalen har inte förlorat sin betydelse. Behovet av lokaler som kan erbjuda institutioner och individer med gemensamma intressen genreöverskridande möten har tvärtom ökat. Farsta centrum är ju redan idag ett ställe där folk samlas, enligt bloggaren som jag länkar till nedan finns det minst 15 ställen där man kan ta sig en kopp kaffe. Men det är väl bara bra? Att man kan ta sig en kopp kaffe, rycka åt sig en bok, titta på en utställning, medan man till exempel väntar på sitt barn inne på kulturskolan skapar ännu fler möten. Stadens kulturlokaler skall användas effektivt som knutpunkter och mötesplatser.

HBT-sossen: Farsta – ett centrum för kaffe?

Kultur på höstlovet 1 november 2010

Posted by AmandaValentin in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Idag är första dagen på höstlovet och vi vill passa på att påminna om som erbjuds i staden för barn och ungdomar! Biblioteken är såklart öppna, varför inte göra en utflykt till ett bibliotek där man inte varit förut? På Kulturskolan erbjuds också en mängd aktiviteter. På stadens höstlovssida får du tips pm både idrott- och kulturaktiviteter

(Ivana Matic och Zhiwar Naeimi sjunger vid invigningen av Stockholms första ljudkonstverk i september i år)

Kulturskolan på rätt väg 6 maj 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
20 comments

SvD skriver idag om kulturskolan och de besparingar som görs på verksamheten. Att erbjuda barn undervisning i kulturskolan tillhör inte kommunens lagstadgade kärnverksamhet, inte desto mindre läggs 146 miljoner på verksamheten. Det viktigt för mig att kulturskolan uppnår sitt mål: ger barn möjlighet att utveckla sina konstnärliga talanger. Det är skattefinansierad verksamhet, den skall var kostnadseffektiv och tillgänglig.

Angående lokalerna: Det är inte ansvarsfullt att lägga stora pengar på dyra lokaler som inte fungerar optimalt. Kulturskolan kommer i stället att vara på platser där barnen redan finns, till exempel i skolorna, det är kostnadseffektivare. Vi vill understryka att inga barn som idag undervisas skall ”hamna på gatan” på grund av lokalbrist, ens under en övergångsperiod. I längden räknar vi med att nå fler barn på detta sätt.

Angående personalneddragningar: Det  handlar det om 13 tjänster av 250 som kan sägas upp. Vi litar på att kulturskolans ledning kan göra denna neddragning utan att det drabbar barn eller ungdomar.

Under den tidigare mandatperioden investerades för varje år allt mer pengar i kulturskolans verksamhet – utan att det blev fler elevplatser. Siffror om detta finner du här. Den socialdemokratiska majoriteten förra mandatperioden misskötte sitt uppdrag: att skattefinansierad verksamhet skall vara tillgänglig och kostnadseffektiv. Detta har vi ändrat på och det är mycket bra för Stockholms barn och Stockholms skattebetalare.

Vi fortsätter reformera kulturskolan

Madeleine

Märta Måås flyger på Zakarias matta 31 mars 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
13 comments

Under utställningen ”Märta flyger igen” på Liljevalchs konsthall 2009, vävdes en matta efter en förlaga av Zakaria Ali Liban. Motivet är värlsdrymden med himlakropparnas banor, en matta med mycket färg och rörelse. Mattan vävdes av tre konstväverskor från Märta Måås-Fjetterströms ateljé. Idag hölls vernissage och Zakarias matta hängdes upp på Husbygårdsskolan, där han i höst börjar fjärde klass.

Jag och Zakaria klipper röda bandet.

Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall och Stockholm konst berättar för eleverna på Husbyskolan om konstprojektet. Men de visste redan en hel del, som till exempel att mattan tagit 765 timmar att väva.

Efter invigningen av mattan bjöds på salta pinnar och festis för Zakarias klasskompisar och för oss. Det är roligt när ungas kreativitet tas på allvar och används för att skapa konst. Ytterligare ett bra initiativ från Liljevalchs konsthall!

Uppdatering 1/4: Här ser ni ABC:s inslag i 19.15 nyheterna den 31 mars, och intervju med Zakaria. Inslaget börjar 11minuter in i sändningen!

Från huvudstad till världsstad: Liljevalchs – mindre och roligare

Från huvudstad till världsstad: Liljevalchs – vårsalongen invigd

Vi fortsätter reformera kulturskolan 29 mars 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
28 comments

Idag skriver SvD om Kulturskolan, en verksamhet som vi har lagt ner mycket kraft på att reformera.  Tyvärr väljer journalisten att ge en väldigt skev bild av verkligheten. I själva verket är de anställda nöjdare med sin arbetssituation nu än före reformerna enligt medarbetarenkäten 2009 (vilket är ovanligt mitt under en omorganisation) och skolan har fler elevplatser än någonsin. Av den slentrianmässigt pessimistiska undertonen i SvD:s reportage kan man lätt få intrycket att det är tvärtom.

Att Kulturskolan verkligen behövde förändras i grunden när vi tillträdde var tydligt.  

För det första var verksamheten onödigt dyr, en plats i kulturskolan kostade nästan dubbelt så mycket än om man skulle köpa motsvarande tjänst i privat undervisning. Budgeten hade ökats flera år i rad och trots det hade antalet elevplatser inte ökat.

Då säger det sig själv att mer pengar inte löser problemen.

För det andra behövdes förändringar för att att höja kvaliteten i undervisningen, Kulturskolan ska vara mer än en rolig fritidsaktivitet – Kulturskolan ska ge barnen och ungdomarna stöd och undervisning att utveckla sina konstnärliga talanger. Ett bra tecken på att detta mål har uppnåtts är att stadens skolor köpt in fler in tjänster från Kulturskolan. Kulturskolan har även framgångsrikt utarbetat nya modeller för att beskriva målen för undervisningen och utvärdera kvalitén i verksamheten.

Reformerna har varit framgångsrika: Under 2008 och 2009 ökade antalet elevplatser, personalen blev nöjdare med sin arbetssituation och inköpen av kulturundervisning från Stockholms skolor ökade med 20%.  Jämförelsesiffror för de olika verksamhetsåren kan ni hitta här: Ny termin i Kulturskolan och här: 2009 hade kulturskolan fler elever än någonsin!

Det är viktigt att Kulturskolan är tillgänglig för alla Stockholms barn – att de gemensamma skattemedel som investeras i verksamheten inte bara kommer en begränsad grupp till godo. Därför är den typ av verksamhet som SvD skriver om i artikeln mycket viktig, som ett sätt att nå barn med olika kulturell bakgrund. Vi tror inte att terminsavgifterna är något som hindrar den motiverade att söka sig till Kulturskolan. Dessutom finns det möjlighet att få avgiften inkomstprövad, om man har mycket låga inkomster i familjen (se Kulturskolans hemsida för mer information).  Men att Kulturskolan behöver arbeta mer för att nå en bredare grupp elever är viktigt. Att undervisningen professionaliseras och diversifieras är i sig ett sätt att nå en bredare målgrupp.

Vi vill att Stockholms barn och ungdomar med talang och intresse för konst och kultur skall ha tillgång till professionell undervisning. Endast en sådan undervisning är det försvarbart att staden finansierar. Annars blir det bara en exceptionellt dyr fritidsverksamhet.

Offensiv satsning på kulturen 14 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

När konjunkturen går ned och många människors ekonomi är osäker, fyller kulturen en nyckelroll i samhället. Kulturen skapar mötesplatser, inspirerar samtal, främjar kreativitet och sprider bildning. Det vore en katastrof att spara på kulturen när den behövs som mest. Inför 2010 lägger vi därför en mycket offensiv kulturbudget.

Kulturbudgeten ökar totalt med 22 mkr, men eftersom flera projekt avslutats under 2009 och därmed inte behöver finansieras, kommer ännu mer pengar att frigöras.

Läs gruppledarnas presentation här: Budgetpresentation 2010. Förslaget till budget finns här. Uppdatering: Gruppledarna skriver om budgeten på Newsmill.

Den största satsningen blir på biblioteken runt om i hela staden. Redan förra året inledde vi arbetet med att förnya biblioteksstrukturen. Nu förstärker vi det arbetet ytterligare. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill går dit. (Mer om denna satsning kommer lite senare.)

En annan viktig satsning på kulturen är att kulturnämnden ska få en viktigare roll i utvecklingen av hela Stockholm. I arbetet med att genomföra översiktsplanen i Stockholm ska kulturnämnden samarbeta med stadsbyggandsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden så att kulturverksamheter blir en integrerad del av stadsutvecklingen. I Hjorthagen ska kulturnämnden och exploateringsnämnden planera för en kulturscen i en av Ferdinand Bobergs gamla gasklockor.

Kulturen ska också fylla en roll i de stora ombyggnadsprojekt som pågår i Stockholm. Stockholm konst (tidigare konstkansliet) får därför uppdraget att tillsammans med exploateringsnämnden arbeta med att använda exempelvis Slussen och Odenplan till tillfälliga plattformar för konstprojekt. Dessa centrala platser i Stockholm får inte bara vara irritationsmoment, de ska också berätta något annat.

När det nya Stockholm växer fram är barn och unga den prioriterade målgruppen. Under 2010 ska barn- och ungdomskulturplanen ”Kultur i ögonhöjd” genomföras i alla delar av Stockholm. Nytt är att inte bara kulturnämnden och stadsdelsnämnderna har ansvar för detta, utan även bostadsbolagen, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden med flera. Alla de delar av staden som planerar och beslutar över barns och ungdomars miljöer och verksamheter ska utarbeta former för att ta till vara deras åsikter och värderingar

Incitamentsstrukturen inom kultur- och integrationsstödet ska även fortsättningsvis vara utformad så att det lönar sig för de fria grupperna att öka sina egna intäkter. Kulturnämndens arbete med att stärka samarbetsformerna mellan kulturlivet, näringslivet och andra aktörer fortsätter. En viktig del i det arbetet är att staden ska vara en god arbetsgivare även när det gäller konst och kultur. Konstnärer och musiker som anlitas av stadens institutioner eller institutioner med ekonomiskt stöd från staden, ska erbjudas skäliga ersättningar och skrivna avtal.

Stockholms Stadsmuseum och Stadsarkiv ska genomföra policyn för hur bilder och annat material som finns på stadens olika webbplatser får användas, i syfte att tillgängliggöra kulturarvet.

Tillgängligheten i Stockholms kulturliv ska ses över och åtgärder föreslås för att det ska vara mer tillgängligt för alla. Målet är att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010, detta gäller även kulturlivet. Tillgänglighetsguiden ska publiceras i elektronisk form som möjliggör för användarna att uppdatera informationen.

Stockholms stadsteater får i uppdrag att, i samarbete med andra aktörer, ansvara för att uppmärksamma August Strindberg, med anledning av det förestående Strindbergsjubiléet 2012. Stadsteaterns 50-årsjubileum 2010 ska också uppmärksammas.

Madeleine

Stockholm satsar på läsning 22 januari 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
add a comment

Böcker och bibliotek ska ha en central plats bland barn och unga och skolbiblioteken är ovärderliga, men det behövs ökat samarbete mellan stadsbibliotek och skolbibliotek. Om detta skriver Mats Myrstener i dagens SvD och refererar till artikeln som skolborgarrådet Lotta Edholm och Madeleine skrev i SvD före jul, om stadens satsningar på läsning och bibliotek.

Stockholms barn och unga ska ha bra tillgång till böcker och biblioteken ska vara tillgängliga. Stadsbiblioteken får en ökad budget med 19 mkr och 38 mkr avsätts i investeringar i bibliotek. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Utöver den utökade biblioteksbudgeten finns en satsning från regeringen, som ska gå till skolbibliotek eller andra läsfrämjande åtgärder. Det är en välbehövlig satsning, som kompletterar de stora investeringarna i bibliotek och den lässatsning som pågår och som innehåller bland annat läsutvecklingsscheman och författarbesök.

Förra året togs också ett initiativ för att fördjupa samarbetet mellan stadsbiblioteket och skolorna. En styrgrupp med representanter från skolor, förskolor och bibliotek arbetar med hur man kan stärka bibliotekens roll bland förskolebarn och skolelever.

Arbetet för att öka barns och ungdomarnas läsförmåga och tillgång till böcker pågår för fullt i Stockholm.

Anna

Läsintresset ökar i hela Stockholm 22 december 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
1 comment so far

Den här artikeln skriver Madeleine och Lotta Edholm på Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet:

Stockolm har brutit trenden. Efter åratal av minskat läsande ökar nu utlåningen vid skolbiblioteken i grundskolorna med hela 85 procent. Läs­intresset ökar och fler författare än någonsin besöker idag sko­lorna.

Tyvärr blev förra mandatperioden för­lorade år för läs­utvecklingen i Stockholm och viktiga landvinningar drogs tillbaka. Drastiska ­besparingar på bibliotek och avskaffandet av viktiga instrument för läsutveckling blev förödande.

Nu tar vi krafttag för att återupprätta läsningen. Vi går nu vidare med en historisk ­investering i biblioteken. Vår lässatsning har flera komponenter. Genom resurscentret Medioteket får skolorna låna klassuppsättningar av böcker med den författare som de sedan får besök av, ­exempelvis Jonas ­Hassen Khemiri, Ingrid Olsson och Mats Wahl.

Läsutvecklare har inrättats på alla grundskolor och vi återinför läsutvecklingsscheman. En särskild budget för kultur i skolan finns för att garantera barn och ungdomar kulturupplevelser och vi har ­initierat ett omfat­tande samarbets­projekt mellan skolorna och kulturlivet.

Nästa steg blir ännu större fokus på biblioteken. År 2009 får ­biblioteken ett påslag till budgeten med 19 mkr och investeringar med 38 mkr. Vi har ökat anslagen till en rekordnivå. Målet är att biblioteken ska vara förlagda där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Skolbiblioteken får också ett välbehövligt tillskott då varje skola med årskurs 1–3 erhåller betydande medel för att till exempel köpa in fler böcker till skolbiblioteket eller att arbeta med projekt kring läsning.

Stockholm är nu på väg att bli läsandets huvudstad.

Lotta Edholm, (fp) skolborgarråd i Stockholm

Madeleine Sjöstedt, (fp) kultur- och idrottsborgarråd i Stockholm

Fritid för alla 19 december 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Passa in utan att anpassa dig.  Detta motto är utgångspunkten för Stockholms stads projekt Fritid för alla, som numera har en hemsida, där allt som presenteras är tillgängligt.

Grunden utredningen Spindeln i fritidsnätet, som visade att de aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som finns, ofta är kända bara i den egna stadsdelen. Det har gjort att barn och unga som har velat delta i aktiviteter inte har kännt till många av dem som finns.

Kommunfullmäktige har med anledning av detta fattat beslut om att utbudet av aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska samlas så att det blir tillgängligt för fler. Hemsidan finns nu som ett svar på detta. Kolla in Fritid för alla!

Anna

Liberal politik gör skillnad lokalt 21 november 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

I veckans nummer av den liberala tidningen NU (ej online) finns en artikel av Madeleine om de delar av folkpartiets idrottspolitiska program som berör den lokala idrottspolitiken. För den som inte är prenumerant kommer artikeln i sin helhet här.

Peter

(mer…)

Bästa fyran 28 maj 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Bästa fyran är en simtävling för länets alla fjärdeklassare. Finalerna gick av stapeln på Eriksdalsbadet i förmiddags. Därefter tog sig barnen till stadshusparken för saft- och bullkalas som idrottsborgarrådet traditionsenligt bjuder in till. Parken fylldes av tävlande och påhejare som fick lyssna på några ord från Madeleine och Neptuns ordförande Micael Mathsson innan bullarna fördelades i solgasset.

Peter

Kulturskolans verksamhet på fritiden är viktigast 14 februari 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

(Denna artikel publicerades i senaste numret av Bänkpressen, Lärarnas riksförbunds nyhetsbrev i Stockholm.)

Debatten om kulturskolan har varit livlig under hösten, och full av missförstånd. I förra numret av Bänkpressen fanns ytterligare ett. Alda Larsson oroade sig för att Kulturskolans budget inte längre ska räcka till för att barn och ungdomar ska ”få kreativa upplevelser och en meningsfull fritid”. Men det är precis vad jag också oroar mig för. Vi delar problembeskrivning och borde inte stå emot varandra i denna debatt.

Det tråkigaste i höstens stundom hårda debatt har nämligen varit att innehållet i Kulturskolans verksamhet har diskuterats så lite. Ambitionen från kulturnämnden är nämligen att stärka Kulturskolans verksamhet på barn och ungdomars fritid så att fler kan få bra undervisning i olika kulturella uttryck.

(mer…)

Elit – på lek eller allvar 30 januari 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Så hette den hearing om elitsatsningar inom idrotten som Stockholms Idrottsförbund arrangerade i går. Det stora intresset gjorde att man fick byta lokal. Det var fullt till sista plats vilket innebar någonstans kring 250 personer. Idrott berör.

(mer…)

Ny barn- och ungdomskulturplan för Stockholm 17 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Idag skriver DN om den nya barn- och ungdomskulturplan för Stockholms stad som kulturnämnden ska besluta om i vår. Den nya planen kommer att börja gälla 2009.

(mer…)

Kulturskola för fler barn 9 november 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
13 comments

När jag växte upp i Lidköping, tillbringade jag mycket tid med musik. Kommunala musikskolan gav mig chansen att få lära mig spela klarinett och uppleva musik. Kulturskolan i Stockholm är så viktig för väldigt många barn. Därför ska den utvecklas och fler barn ska få plats.

Tyvärr har olika rykten om enorma besparingar på Kulturskolan florerat under en tid. På måndag ska en manifestation om Kulturskolans framtid hållas med bakgrund av detta. Jag kommer då att träffa representanter för denna för att föra ett samtal och lyssna till vad de har att säga. Jag tror och hoppas att jag kommer att kunna lugna deras oro. De rykten som sprids är osanna, det finns inga planer på några massbeparingar inom Kulturskolan. Så här ligger det till: (mer…)

Mer tillgängliga fritidsaktiviteter 8 november 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Stockholm har som mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010. En del av detta är att skapa tillgänglighet till fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Därför införs nu bättre samordning av arbetet med en tillgänglig fritid för barn och ungdomar med funktionshinder, vilket Radio Stockholm berättade imorse.

Den viktigaste åtgärden för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få ett rikare fritids-, kultur-, och idrottsliv är att göra det ordinarie utbudet mer tillgängligt. Men tillgänglighetsarbetet kommer inte att lösa allt. Ett tydligt problem i Stockholm har varit att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i vissa stadsdelar inte haft kunskap om de fritidsaktiviteter som organiseras av andra stadsdelsnämnder, och därför inte kunnat delta. Samtidigt har antalet barn med liknande funktionsnedsättningar i samma stadsdel varit så få att det inte funnits resurser att organisera aktiviteter för dem.

(mer…)

Mer teater i skolan 30 oktober 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

I Stockholm finns ett stort utbud av fantastisk barn- och ungdomskultur. Genom satsningen Kultur i skolan, ska kulturen nå ut till elever och förskolebarn i alla delar av staden. Det kan innebära exempelvis teaterbesök, konserter eller författarbesök. Biljetterna subventioneras till hälften av kulturförvaltningen, men varje skola eller förskola har själv ansvar för att leta, välja och förmedla kultur. (mer…)

Mer bibliotek till barnen 23 oktober 2007

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Igår berättade Svenska Dagbladet att elever på många ställen i landet inte har tillräcklig tillgång till bibliotek. Det är beklagligt. Självklart ska barn och ungdomar i skola och förskola få botanisera bland böcker redan i tidig ålder. (mer…)