jump to navigation

Nu är höstens program på Kulturhuset Stadsteatern här 15 augusti 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

kulturhuset stadsteatern

När Kulturhuset och Stockholms stadsteater gick samman i ett gemensamt allkonsthus förra året förverkligades en 40 år gammal dröm.

Tiden efter samgåendet har präglats av förändringsarbete. Dansen har flyttat in med eget kompani lett av Kenneth Kvarnström. Nya Lava bibliotek och verkstad har slagit upp dörrarna för alla unga stockholmare. Galleri Celsing har öppnat när 850 kvadratmeter som tidigare varit kontorslokaler frigjorts för publik kulturverksamhet. Marionetteatern har fått en egen scen. Kilen har öppnats på nytt och blivit scen för det fria kulturlivet.

Igår presenterades Kulturhuset Stadsteaterns höstprogram.

Internationell författarscen rivstartar med Richard Ford den 20 augusti. Under hösten följer bland andra Sofi Oksanen, Jonas T Bengtsson och David Grossman.

Fri scen flyttar hösten 2014 in på Kilen, en ”nygammal” scen för de fria grupperna. Första premiären blir Livet i två bitar av Teater Theatron. Senare i höst följer bland annat nyskrivna På alla fyra med Bahar Pars i rollen som en ung kvinna som lever sitt liv på Stockholms krogar.

I höst har inte mindre än 14 teaterföreställningar premiär. Vladimir Nabokovs Lolita, Höstsonaten av Ingmar Bergman, en dramatisering efter Per Wirténs bok om Herbert Tingsten Ansvaret är vårt/Tingsten, En folkefiende av Henrik Ibsen, Othello av Shakespeare, musikalen Chicago av Fred Ebb, Bob Fosse och John Kander och Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Bara för att nämna några.

Dansen flyttar hösten 2014 in på Stora scenen. Den 8 november har Doubletake premiär– en föreställning med koreografi av Kenneth Kvarnström. Det blir även flera dansgästspel som har sina urpremiärer på Kulturhuset Stadsteater under hösten – bland annat ett verk av Virpi Pahkinen, Volti Subito.

Biblioteksverksamheten har förstärkts med ett nytt profilbibliotek för unga mellan 14-25 år: Lava bibliotek och verkstad. Det är det sjätte profilbiblioteket på Kulturhuset Stadsteatern och det tredje som har öppnat sedan maktskiftet 2006.

Kulturhuset Stadsteatern ska ”genom att erbjuda både det breda och det smala vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefriheten, den konstnärliga friheten och det fria ordet som grund”, enligt ägardirektiven. Det kan låta högtidligt att i dessa sammanhang dessa ord men Kulturhuset Stadsteatern lever verkligen upp till dem, det är ett allkonsthus som är en angelägenhet för alla stockholmare. Ett stolt kulturborgarråd fick igår på Sergels torg tacka alla fantastiska medarbetare och önska dem lycka till inför den nya säsongen.

/ Madeleine

Läs mer om allt som händer på Kulturhuset Stadsteatern i höst

Ännu ett bibliotek! 14 augusti 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

lava

Igår invigdes Lava bibliotek och verkstad. Det nya profilbiblioteket – som blir Kulturhuset Stadsteaterns sjätte – kommer att rikta sig till ungdomar och unga vuxna mellan 14 och 25 år. Lava biblioteket och verkstad tar alltså åldersmässigt vid där profilbiblioteket TioTretton, som riktar sig mot barn mellan 10 och 13 år – slutar. Sedan 2006 har tre profilbibliotek öppnats i Kulturhuset: Biblioteket Plattan, TioTretton och nu Lava bibliotek och verkstad.

Att kunna läsa är helt väsentligt för både individens livschanser och för det demokratiska samhället i stort. Det är därför Stockholms stad lägger så stora resurser på biblioteken. Sedan maktskiftet 2006 har anslagen till Stockholms stadsbibliotek ökat från ca 223 miljoner kronor till ca 300 miljoner kronor för 2014. Prioriteringen av biblioteken har bland annat resulterat i Stockholms första tunnelbanebibliotek, flytt av befintliga bibliotek, att en mängd stadsdelsbibliotek renoverats och att öppettider på kvällar och helger prioriterats.

Om drygt en vecka invigs det nya biblioteket i Kista mitt inne Kista galleria. Det kommer att bli det näst största i hela Stockholms stad efter stadsbiblioteket.

/ Madeleine

Celsings kulturhusvision förverkligas 12 november 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
2 comments

Idag skriver DN Kultur om nästa års verksamhet på Kulturhuset Stadsteatern – det första som ett gemensamt allkonsthus. Lagom till Kulturhusets 40 årsjubileum kan vi äntligen förverkliga visionen om ett allkonsthus vid Sergels torg, i Stockholms hjärta.

I och med samgåendet kan kontoren flytta ut och mer konsten flytta in. Därmed kan vi äntligen ta bort det provisorium som funnits ända sedan Kulturhuset öppnade 1974. Fler ommöbleringar kommer också att ske nästa år. Marionetteatern får en egen scen och Kilenscenen återuppstår.

Under 2014 görs en nysatsning på Lava som får en tydlig litteraturprofil helt i enlighet med litteraturutredningen och rönen om minskad läsförståelse. Det ligger helt i linje med den bibliotekspolitik som Stockholms stad fört sedan 2006 och de litteratur- och lässatsningar som finns i stadens budget för 2014.

En annan nyhet är att Kulturhuset Stadsteater nästa år har ambitionen att vidga huvudmannaskapet för fristadsförfattarprojektet till att även omfatta musikområdet. Det är mycket viktigt att det finns fristäder dit kulturskapare snabbt kan fly när trycket blir för stort i det egna landet. Att Kulturhuset Stadsteatern vill utvidga fristadsprojektet till att även omfatta musiker är därför mycket angeläget och något som ligger mig varmt om hjärtat.

I och med budgeten för Stockholms stad 2014 som klubbas inom kort kommer det sammanslagna Kulturhuset Stadsteatern få ökade anslag med 14 miljoner

Kulturhuset Stadsteatern 2014 i punktform:

  • Kilen öppnas upp för föreställningar och blir huvudsakligen hemmahamn för Fri Scen, Kulturhuset Stadsteaterns samarbete med det fria kulturlivet.
  • Marionetteatern får en egen scen i den tidigare konferenslokalen på plan 3 i Kulturhuset som också döps om till Marionetteatern – lokaliseringen innebär också ett närmare samarbete mellan Marionetteatern och Rum för barn.
  • Under 2014 görs en nysatsning på Lava som får en tydlig litteraturprofil helt i enlighet med litteraturutredningen och rönen om minskad läsförståelse – ytterligare ett profilbibliotek skapas därmed i Bryggans tidigare lokaler och den öppna verkstaden ges nya resurser.
  • Från och med 2014 har Kulturhuset Stadsteatern ett eget danskompani, K Kvarnström & Co, vilket också innebär att dansen integreras i institutionen och får ökade resurser. Särskilda medel från Statens kulturråd har beviljats för ändamålet.
  • Ambitionen är vidare att under året vidga huvudmannaskapet för fristadsförfattarprojektet till att även omfatta musikområdet.
  • En konsekvens av samgåendet är att ca 600 kvadratmeter på plan 4 i Kulturhuset fr.o.m. 2014 öppnas för publik verksamhet och att administrativa funktioner flyttas in i det s.k. teaterhuset. Det tidigare Kulturhussnickeriet frigörs och blir repetitionslokal för dansen.

/ Madeleine

Läs mer: Rasmus Jonlund (FP) skriver på sin blogg om Kulturhuset Stadsteatern, Ett drömhus vid Sergels torg

Budget för kulturnämnden och Stockholms stadsteater sedan 2007 16 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

K.Budget 2006-2014

Sedan Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken har anslagen till kulturnämnden och Stockholms stadsteater successivt ökat. I den första budgeten vi lade, 2007, hade kulturnämnden (inklusive Stadsarkivet) och Stadsteatern ett sammanlagt anslag från staden på 979,7 miljoner kronor. Samma siffra för 2014 är 1186,9 miljoner kronor, i och med den budget för Stockholms stad som presenterades idag.

Värt att notera i budgeten är att kostnaden för Kulturhuset från och med nästa år flyttar från kulturnämnden till Kulturhuset/Stadsteatern som en följd av att Kulturhuset och Stadsteatern har gått samman i en institution.

I tabellen ovan kan man se hur utvecklingen för kulturnämnden (inklusive Stadsarkivet) och Kulturhuset/Stadsteatern  sedan 2007.

/ Madeleine

Kultur- och fatighetsbudget klar 16 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , , , , ,
2 comments

budgetbild

Äntligen är förhandlingarna mellan allianspartierna i Stadshuset klara och för en stund sedan presenterade alliansens gruppledare Stockholms stads budget för 2014. I den finns flera mycket positiva nyheter för Stockholmskulturen och stadens fastighetsnämnd.

Bibliotek och läsning ligger, som alla läsare av denna blogg vet, mig mycket varmt om hjärtat. Sedan Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken har vi successivt kunnat öka anslagen till stadens biblioteksverksamhet som stigit från ca 223 mnkr (2006) till ca 292 mnkr (2012). Nästa år får kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en lässatsning. Det kommer bland annat innebär läsombud ska utbildas och införas på alla förskolor, ombud som kan ha kontakt med stadens många bibliotek. Arbetet med läs- och skrivfrämjande tillsammans med externa aktörer kommer också att utvidgas och fördjupas. Aktiviteter som kan fånga barns och ungas intresse för läsning och litteratur i dess många olika former kommer också att genomföras både utanför och på stadens bibliotek, särskilt i samarbete med stadens förskolor.

I förra årets budget fattade staden beslut om att Kulturhuset och Stadsteatern skulle gå samman i en gemensam organisation för att äntligen förverkliga den vision om ett konstartsövergripande allkonsthus som låg till grund för bygget av Kulturhusomplexet vid Sergels torg. För att kunna förverkliga ambitionerna med den nya institutionen Kulturhuset/Stadsteatern ökar staden anslaget för 2014. Med den nya organisationen har flera nya och nygamla verksamhetsområden tillkommit – exempelvis dansen och forum/debatt – och omkring 900 kvadratmeter publik yta frigjorts, yta som ska fyllas med verksamhet. I huset kommer också andra ytor att öppnas upp och/eller användas på nya sätt. Verksamheternas öppettider ska också i högre utsträckning vara anpassade efter när stockholmarna har möjlighet att besöka verksamheterna, dvs på kvällar och helger.

En annan nyhet i budgeten är att vi bygger ut El Sistema, en typ av musikundervisningsform som ursprungligen kommer från Venezuela, som funnits i Stockholm sedan i år. Framförallt riktar sig El Sistema till barn och unga i socialt utsatta områden och undervisningsformen lägger stor vikt vid att, förutom själva musikundervisningen, även utveckla elevernas sociala förmågor och samarbetsförmåga. Undervisningen är kostnadsfri och sker i samarbete med en etablerad orkester, i Stockholms fall med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören.

Stockholms evenemangsavdelning genomför flera mycket omtyckta evenemang under året, som Kulturfestivalen, We are Sthlm och Kulturnatten. Under 2014 ska kulturnämnden tillsammans med trafik- och renhållningsnämnden genomföra ”Open Streets” under sommarmånadernas alla helger. Den avstängda gatan ska fyllas med kultur och kreativitet och evenemangen vara kostnadsfria för besökarna. Stockholm är en modern, urban och levande stad – med kulturen i gaturummet kan den bli det än mer.

Övergripande för stadens kulturverksamheter är att de under 2014 ska arbete för att uppmärksamma och öka barns och ungas tillgång till kultur och deras eget skapande. Prioriteringarna ovan tillsammans med barnkulturinitiativ i kulturverksamheternas ordinarie verksamhet betyder att 2014 kommer att bli ett barnkulturår.

I budgeten tar vi också ett första steg för att införa gratis Wi-Fi i alla Stockholm stads offentliga lokaler. Tillgängligt trådlöst nätverk bidrar till en öppen, levande stad vilket redan metropoler som London och Tel Aviv insett. Nu följer vi efter och den första lokalen att få Wi-Fi blir sannolikt Kulturhuset/Stadsteatern.

En levande stad behöver ett myllrande stadsliv och en tydlig identitet. Fastighetsnämnden får nya anslag för att utveckla stadens torgliv och fortsätta utveckla konceptet Mobila Paviljonger – temporära mindre byggnader med en tydlig arkitektonisk profil. Förra året genomfördes en mycket lyckad arkitekttävling för de mobila paviljongerna och tre vinnarförslag korades. De mobila paviljongerna kan du läsa mer om här.

I takt med att staden växer behövs nya förskolor och LSS-bostäder. Årets investeringsbudget för Fastighetsnämnden innehåller ett ordentligt tillskott för att förvärva bostadsrätter och bostadsrättslokaler för dessa ändamål.

Fastighetsnämndens miljöarbete kommer också fortsatt att vara i fokus. En levande stad måste vara en hållbar stad. Arbetet med gröna hyresavtal, att anlägga gröna tak, väggar och urbana odlingar, kommer under året att intensifieras. Vi fortsätter miljöklassa våra byggnader för att systematiskt minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan.

/ Madeleine

Konstnärliga chefer på Kulturhuset Stadsteatern presenterade 15 augusti 2013

Posted by angusthlm in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
3 comments

konstnärliga chefer

Den 1 juli gick Stockholms stadsteater och Stockholms kulturhus samman i en ny organisation, Kulturhuset Stadsteatern. Därigenom kunde Peter Celsings vision om ett allkonsthus vid Sergels torg förverkligas drygt 40 år efter att huset slagit upp portarna. Idag presenterades Kulturhuset Stadsteaterns konstnärliga chefer.

De åtta konstnärliga chefer kommer under de närmsta åren i samarbete med Benny Fredriksson sätta sin prägel på den nya kulturinstitutionen. Några av namnen känns igen från de två organisationerna sedan tidigare medan andra är nya. Var för sig, och än mer tillsammans, har de all kompetens, all erfarenhet och alla möjligheter att lyfta kulturens roll i Stockholms city. En ny era för Kulturhuset och Stadsteatern har nu börjat.

MUSIK – SARAH RIEDEL MUSIKCHEF
Sångerska och kompositör. Utbildad i sång och komposition på Högskolan för scen och musik i Göteborg 2006-2009. Har producerat ett flertal skivor för vilka hon bland annat varit Grammisnominerad 2008 och 2012.

MUSIK – NILS LANDGREN KONSTNÄRLIG LEDARE
Trombonist, sångare, konstnärlig ledare. Utbildad vid Musikhögskolan Ingesund Arvika åren 1974-78. Startade 1981 Nils Landgren Unit och har sen dess samarbetat med mängder av internationellt kända artister och musiker i olika konstellationer.

DANS – KENNETH KVARNSTRÖM
Koreograf och utbildad dansare. Grundade år 1987 det egna kompaniet K. Kvarnström & Co med vilket han turnerat runt i världen. Var professor i koreografi på Teaterhögskolan i Finland 1993-1994 och konstnärlig ledare för Helsingfors Stadsteaterns danskompani 1996-1997. 2004-2007 var han chef för Dansens Hus i Stockholm.

FORUM/DEBATT – JOHAN WIRFÄLT
Journalist och redaktör. Sedan 2012 huvudredaktör för debatt.svt.se. Utbildad bland annat vid Journalistprogrammet JMK vid Stockholms universitet. Tidigare chefredaktör för Rodeo (2004-2012), vikarierande debattredaktör på Expressen (2010-2012), redaktionschef för Bon Magazine (2001-2004).

KONST/DESIGN – MARIANNE LINDBERG DE GEER
Konstnär, dramatiker, debattör, regissör, scenograf, kostymör och maskör. Utbildad på Hovedskous målarskola i Göteborg och på Dramatiska Institutet. Är representerad med verk bland annat på Moderna museet, Wanås Stiftelse och Göteborgs konstmuseum

LITTERATUR – INGEMAR FASTH
Producent och sedan 1998 programledare för Internationell författarscen och På djupet. Utbildad vid Bibliotekshögskolan i Borås. Startade efter några år som bibliotekarie bland annat på Kulturhusets Läsesalong samtalsserien Internationell författarscen som blivit en stor framgång.

TEATER – EIRIK STUBØ
Regissör och teaterchef. Utbildad på regilinjen Statens Teaterhögskola i Oslo. Dessförinnan universitetsstudier i filosofi och statsvetenskap. Regidebut på Nationaltheatret 1994. Från 1994 fast regissör på Rogaland Teater i Stavanger. 1997-2000 teaterchef på Rogaland Teater. 2000-2009 regissör och teaterchef Nationaltheatret i Oslo.

SKÄRHOLMSSCENEN – CAROLINA FRÄNDE (sedan tidigare)

PARKTEATERN – LINDA ZACHRISON (sedan tidigare)

/ Madeleine

Läs mer om cheferna här.

En av de starkaste perioderna i Stadsteaterns historia 24 maj 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

Det händer mycket på Stockholms stadsteater både bakom och på scen just nu. Sedan i vintras har teatern tillsammans med kulturförvaltningen arbetat intensivt med det snart förestående samgåendet mellan Stadsteatern och Kulturhuset. Till teaterns scener fortsätter publiken att strömma till. Årets första tertialrapport som presenterades för teaterstyrelsen igår ger många styrkebesked.

Först några siffror. De senaste tio åren har Stadsteatern utvecklats mycket väl. Publiken har, som bland annat DN skrivit om tidigare, sedan 2002 till 2012 ökat från 225 000 till 366 000 besök exklusive parkteatern. Antalet spelade föreställning har under samma tid ökat från 1226 till 1604och antalet produktioner har ökat från 23 till 31. Man spelar helt enkelt mer teater fler gånger för en mycket större publik.

Detta är en utveckling staden har varit och är mycket stolt över vilket inte minst framkommer när man ser till anslagsutvecklingen. 2002 hade teatern 173 miljoner kronor i anslag. 2012 är samma siffra 220 miljoner kronor och i år ytterligare 10 miljoner kronor mer. Lägger man därtill att Stadsteatern sedan 2002 på grund av den kraftiga publikökningen ökat sina egna intäkter från omkring 25 till 74 miljoner kronor kan man konstatera att budgeten ökat väsentligt på en relativt kort tid.

På tidningarnas kultursidor eller i kulturrapporteringen i public service rapporteras ofta om att teatrarnas anslag dras ner. Man kan i och för sig fråga sig om detta är helt sanningsenligt, men om det är det är Stadsteatern ett lysande undantag. År för år har teatern vuxit och tar hela tiden en större plats i Stockholm och i stockholmarnas liv.

Årets första tertial utgör inget undantag. Publiken uppgick mellan 1 januari till 30 april till 158 118 (förra året 145 035 besök). Antalet spelade föreställningar uppgick till 685 (förra året 641 föreställningar). Den genomsnittliga beläggningen uppgick till 86,9 procent (förra året 83,5 procents beläggning). Biljettintäkterna uppgick till 31,7 miljoner kronor (föra året 26,6 miljoner kronor). Perioden mellan 1 januari till 30 april är publikmässigt och intäktsmässigt med stor sannolikhet en av de starkaste i teaterns historia.

Repertoarmässigt fortsätter Stadsteatern på den inslagna vägen med att spela både brett och smalt i enlighet med stadens budget där det står att Stadsteatern ska vara en ”angelägenhet för alla stockholmare”. Nyskriven dramatik samsas med äldre klassiker. Experimentell scenkonst samsas med musikdramatik. På SvD Kulturs topplista den 5 maj i år var inte mindre än sex av tio pjäser från Stockholms stadsteater: West Side Story, Ett dockhem, Apatiska för nybörjade, Krapps sista band, Körsbärsträdgården och Unge Werthers lidande.

Samgåendet med Kulturhuset fortskrider som planerat. Under våren har en rad nyheter om den nya kulturinstitutionen presenterats. Ett samarbete har inletts med Kenneth Kvarnström och hans danskompani som innebär att dansen återigen får en framskjuten position vid Sergels torg. Läs mer om detta i DN:s artikel här. Planer på att tillskapa mer publik yta i Kulturhuset har presenterats. En flytt som innebär att omkring 900 kvadratmeter publikyta kan skapas. Under vissa perioder har konsten haft en framträdande plats på Kulturhuset. Ambitionen är att Kulturhuset Stadsteatern återigen ska kunna flytta fram positionerna inom området med den nya organisationen. Den nya avdelningen för detta heter dessutom konst/design vilket innebär att designen ska få en mer självklar plats. Läs mer om detta här. Enligt tertialrapporten fortlöper också det praktiska arbetet är helt i fas med tidplanen. Den 1 juli ska allt vara klart.

Vi går en spännande höst till mötes.

/ Madeleine

Om bibliotekens yttrandefrihet 29 april 2013

Posted by angusthlm in Demokrati och mänskliga rättigheter, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
add a comment

I gårdagens Expressen skrev Madeleine om förslaget till ny bibliotekslag med anledning av de många diskussionerna om vad som ska och vad som inte ska få finnas på folkbiblioteken och hur detta ska bestämmas. Du läsa artikeln genom att trycka på följande länk ”Lex Tintin för yttrandefriheten” eller läsa den längst ned i detta blogginlägg.

Som en parentes kan nämnas att just Tintin i Kongo, som nämns i bildtexten till artikeln, aldrig rensades ut från bibliotekshyllorna på Kulturhusets bibliotek TioTretton i höstas av den enkla anledningen att det albumet inte fanns i bibliotekets bestånd. På bloggen Hög av serier kan du läsa Anders Lundgrens, medarbetare på Kulturhuset, betraktelse av händelseförloppet. Du kan också läsa Jan Gradvalls som skrivit om Tintin i Kongos frånvaro på TioTretton på Expressen, länk finns här.

/ Anders

Den nya bibliotekslagen som nu föreslås kan sätta stopp för censurivrarna. Det är positivt att den slår fast biblioteken ska värna yttrandefriheten, inte beskära den.

I Sverige har det hittills saknats bestämmelser om folkbibliotekens utbud. I detta avseende skiljer vi oss från exempelvis Norge och Danmark. I förslaget till en ny bibliotekslag sägs det dock tydligt att folkbibliotekens medieutbud ska präglas av allsidighet och kvalitet. Med allsidighet menas att bibliotekens utbud ska vara allsidigt sammansatt och att mediebeståndet inte får inskränkas utifrån ideologiska, politiska eller religiösa ställningstaganden.

Detta är en förändring som innebär att kulturpolitiken mycket tydligare måste förhålla sig till principer för medieurval. Tidigare diskussionerna om stereotypa och stötande skildringar i bland annat Tintin, Lilla Hjärtat, Pippi Långstrump och Robinson Kruse har rest krav på att biblioteken ska rensa ut böcker från sina bestånd, eller att avstå från att köpa in böcker. Vissa folkbibliotek har fallit för interna eller externa påtryckningar och gått dessa viljor till mötes.

Ideologiska utrensningar är ofta resultatet av bibliotekstjänstemäns eller kulturpolitikers goda intentioner. Man vill ta bort sådant som väcker anstöt. Men i all välvilja ruckas samtidigt bibliotekens demokratiska uppdrag: Att till allmänheten fritt ge tillgång till litteratur.

Detta är främmande för mig som liberal. För oss liberaler finns biblioteken till för att tjäna allmänheten genom fri tillgång till information. Biblioteken ska inte vara ett politiskt instrument för att få människor att tänka på ett visst sätt utan vara ett verktyg och en resurs för att få människor att tänka själva.

Denna hållning är en av anledningarna till att bland det första jag gjorde när jag tillträdde som kulturborgarråd var att avskaffa de politiska råden för biblioteken i Stockholm samt till min kraftiga reaktion på den normkritiska utrensning som en chef påbörjade på Kulturhuset i höstas.

Så länge biblioteken varken har oändligt med utrymme eller oändliga inköpsmedel kommer ett urval att ske och en prioritering att göras vid inköp av litteratur. Att rensa ut, eller inte köpa in, en bok baserat på dess innehåll är därför inget anmärkningsvärt, inflikar vän av ordning.

Men det är inte urvalet i sig som är stridsfrågan, utan hur detta urval sker. Skillnaden är stor mellan att å ena sidan fråga sig om en bok är värd att köpas in trots dess eventuella brister, men tack vare dess övriga kvaliteter, såsom historisk relevans. Eller att å andra sidan anse att en bok ska rensas ut, eller inte köpas in, på grund av dess brister, trots dess kvaliteter. Detta är mer än semantik.

Medan förstnämnda urvalsprincip står för att det som har kvaliteter, är efter- frågat, har historisk betydelse eller är av litteraturhistorisk vikt, ska få finnas kvar trots eventuella brister står det sistnämnda för ett förhållningssätt där allt missbehagligt ska bort från hyllorna.

I denna diskussion är det lätt att blanda samman litteraturens innehåll med ståndpunkten att litteratur trots obehagligheter i dess innehåll ska få finnas på biblioteks- hyllorna. Låt mig därför klargöra att stereotypa skildringar av olika grupper både i samtida och dåtida litteratur är ett stort problem. Jag hoppas innerligt att all litteratur, barnlitteratur i synnerhet, ska vara fri från stereotypiseringar. De många diskussionerna är därför välbehövliga och förändrar mångas inställning till litteratur som tidigare ansetts vara oskyldig. Varje bibliotek har också ett ansvar för hur man exponerar böcker.

Det är ett missförstånd att censur alltid införs med onda avsikter. Nej, ofta införs den med de mest goda avsikter. Men censuren är bedräglig som politiskt verktyg då den gör våld på de principer som är det fria samhällets utgångspunkt, fria människors förmåga, rätt att ha fri tillgång till information och fritt uttrycka sina åsikter – även det som är obehagligt, dumt, ja till om med förolämpande.

Det som föreslås i den nya bibliotekslagen måste tillämpas som en Lex Tintin – för att hjälpa biblioteken att stå fria i yttrandefrihetens tjänst.

Madeleine Sjöstedt (FP)
Kultur- och fastighetsborgarråd Stockholms stad

Kulturnatten slog rekord. Igen! 23 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Sedan staden startade Kulturnatt Stockholm har evenemanget växt år till år. 2010 var besökssiffran 6.000. 2011 var den 60.000. 2012 var den 94.000. Och 2013 års kulturnatt lockade hela 110.000 stockholmare. Ett rekord var redan slaget på förhand, nämligen att det var rekordmånga arrangörer som deltog med sammanlagt omkring 350 programpunkter. Kulturnatt Stockohlm har verkligen blivit en riktig kulturfest!

En särskild plats i årets kulturnatt intog Stockholms stadshus eftersom kulturnatten inföll på stadsfullmäktiges 150 årsdag. Dagen till ära hände därför väldigt mycket kulturaktiviteter i stadshuset. Att Kulturnatten invigdes här i Stadshuset var också stämningsfult.

Jag skaffade nyligen ett Instagram-konto. Under Kulturnatten kom det verkligen till användning. Här kan du se foton från olika evenamang jag besökte under natten. Mitt användarnamn är madeleinesjo.

Stort tack till alla arrangörer!

/ Madeleine

Stor satsning på dans i Stadsteatern Kulturhuset 28 mars 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
2 comments

Idag kan man i DN läsa om det första resultatet av den till sommaren sammanslagna Stadsteatern och  Kulturhuset.  Ett treårigt samarbete inleds 2014 med en av landets stora koreografer, Kenneth Kvarnström, och hans danskompani.

Kulturhuset och Stadsteatern är två av Stockholms största kulturinstitutioner och ligger vägg i vägg vid Sergels Torg. Det nya samarbetet med Kenneth Kvarnström omfattar uppemot smått ofattbara 100 föreställningar per år och visar potentialen med det nya Stadsteatern Kulturhuset som tillsammans har både fantastiska lokaler, ekonomiska muskler och en mycket stor publik.

Tanken med en sammanslagning av Kulturhuset och Stadsteatern är att skapa ett allkonsthus som spänner över såväl scenkonst, konst, musik, litteratur som film. Ett kulturhus som blir unikt i Norden och som kan göra avtryck internationellt, i en tid där det konstartsöverskridande arbetet blir allt viktigare. Sammanslagningen innebär också att de gemensamma utrymmen som de två institutionerna redan idag delar inne i Kulturhuset kan utvecklas ytterligare. Samarbetet med K Kvarnström & Co, som kommer att uppträda såväl inne i Kulturhuset, som på Stadsteaterns scener är ett tydligt bevis på detta. Det ökade antalet föreställningar som dansen genererar kommer också att öka intäkterna, vilket kommer att möjliggöra ännu fler konstartsöverskridande satsningar.

Det känns otroligt roligt att ett danskompani av den här kalibern ges denna plattform. Vi får nu en första glimt av de stora möjligheter som sammanslagningen av Kulturhuset och Stadsteatern ger.

 Madeleine

En lätt börda att bära 18 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
2 comments

I dagens SvD kultur uttrycker tidningens teaterkritiker oro inför kvällens fullmäktigemöte då samgåendet av Stadsteatern och Kulturhuset ska avhandlas. Hans huvudsakliga kritik mot förslaget består i att arbetsbördan för den framtida chefen kan bli för stor. Ja, Lars Ring, det är en risk alla kulturchefer i Stockholms stad löper när kulturen växer.

Sedan alliansen tog över makten i Stockholms stad har kulturen växt. Stockholms stadsteater har gått från ett anslag på196 till 230 miljoner kronor samtidigt som de egna intäkterna vuxit med 50 procent. För Stockholms stadsbibliotek har anslaget växt från 223 till 292 miljoner kronor. För Liljevalchs konsthall/Stockholm konst från 16 till 22 miljoner kronor. Anslagen till det fria kulturlivet har gått från 70 till 116 miljoner kronor. Inte en enda gång har jag hört någon chef beklaga sig över den ökade arbetsbörda anslagen har inneburit. Tvärtom. Varje gång staden har höjt ambitionerna har det setts som något positivt.

Kvällens beslut – jag säger så redan nu eftersom ett samgående av Kulturhuset och Stadsteatern stöds av ca 80 procent av fullmäktige – kommer att stärka kulturens roll i City och utveckla de båda institutionernas kulturverksamheter. Med ca 360 miljoner kronor i offentliga anslag och en budget på ca 450 miljoner kronor (ungefärligt eftersom intäkterna varierar år från år) kommer den nya organisationen att ha starka ekonomiska muskler att utveckla kulturverksamheterna och hävda kulturens roll vid Sergels Torg. I och med att en organisation har hand om hela huset kan ytorna disponeras bättre till vinst för den publika verksamheten. Genom att samla alla konstarterna i huset i en och samma organisation skapas förutsättningar för ökat konstartsövergripande arbete och att strategiskt utveckla husets roll i Stockholms kulturliv. En förhoppning är också att en sammanslagning kan generera vissa samordningsvinster till fördel för den konstnärliga verksamheten.

Om man lägger omsorgerna om den framtida chefens arbetsbördor åt sidan är det erkännande Ring ger Stadsteatern för de senaste årens stora framgångar värt att notera i artikeln. Stockholms stadsteater har utvecklats till det ledande teaterhuset i Norden, all heder åt det.

Den kritik som framförts av Vänsterpartiet och Miljöpartiet – de två partier som inte stöder förslaget – har jag bemött tidigare, läs det här.

/ Madeleine

Stockholms fristadsförfattare intervjuas i SvD 13 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far

Fristadsförfattare

Ikväll kommer jag att tala på den mottagning Kulturhuset håller för Stockholms nye fristadsförfattare Mezgebu Hailu Habtewold. Med anledning av kvällens evenemang har Svenska Dagbladet idag en lång intervju med Mezgebu skriven av den förre kulturchefen på SvD Kaj Schueler som också medverkar på scen ikväll.

I samband med bildandet av det internationella författarparlamentet 1993, bildades ett nätverk av städer som erbjuder förföljda författare en fristad. 1998, då Salman Rushdie var ordförande, blev Stockholm fristad.

Fristadssystemet ligger mig som liberalt varmt om hjärtat. Det fria ordet är ofrihetens och samhällslögnernas främsta fiende. Därför är det oerhört viktigt att det finns fristäder dit författare och journalister snabbt kan komma när förföljelsen och hoten börjar. När fristadsnätverket ICORN förra året höll sin kongress i Kulturhuset skrev jag en artikel i SvD där jag framhöll att fler kommuner borde ta emot förföljda författare.

Stockholms nye fristadsförfattare har arbetat som journalist för den oberoende tidningen Addis Neger, först för den nu nedlagda pappersutgåvan, sedan för nätupplagan www.addisnegeronline.com som nu är blockerad så att den inte kan läsas i Etiopien. Tidningens sista pappersupplaga publicerades den 28 November 2009, bara några dagar senare lämnade tre av grundarna Etiopien efter en lång tids förföljelser, hot och fängelsestraff. Mezgebu har också startat en blogg med namnet By the Rivers of Babylon.

/ Madeleine

Läs mer om Stockholms stads fristadsprojekt här.
Läs mer: Hailu Habtewold ny fristadsförfattare i Stockholm

Nonsenskritik från Miljöpartiet 8 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , ,
2 comments

KulturhusetFasad, hela (retuscherad)Foto: Robert Blombäck

På förra kommunstyrelsen röstade en överväldigande majoritet ja till förslaget om sammanslagning av Kulturhuset och Stadsteatern. De enda partier som röstade nej var Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Om detta har SR:s Kulturnytt tidigare rapporterat om och idag även Svenska Dagbladets kulturdel samt SVT:s Kulturnyheterna.

Den huvudsakliga kritiken de två partierna har framfört är dels att en överföring av Kulturhuset till Stadsteatern skulle innebära att insynen för medborgarna respektive det demokratiska inflytandet skulle minska i Kulturhusets verksamhet eftersom Stadsteatern är ett bolag, dels att beslutet att slå samman de två kulturverksamheterna har skett på ett odemokratiskt sätt. Detta är rent ut sagt nonsenskritik.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet borde känna till att offentlighetsprincipen inte bara gäller en kommuns nämnder utan också dess bolag. Detta framgår om man läser Offentlighets- och sekretesslagens andra kapitel: ”Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.” Att Kulturhuset övergår till Stadsteatern påverkar alltså inte allmänhetens eller mediernas insyn i verksamheten.

Lika märklig är kritiken om det framtida demokratiska inflytandet i bolaget. Styrelsen för ett kommunalt bolag utses – precis som när det gäller en nämnd – av en kommuns folkvalda. Att det förhåller sig så borde Vänsterpartiet och Miljöpartiet veta eftersom de sammantaget har fyra representanter i Stadsteaterns styrelse. Stadens bolag styrs också av kommunfullmäktige på samma sätt som stadens nämnder, det vill säga genom stadens budget.

Märkligast av allt är dock kritiken om att själva beslutsprocessen inte har varit demokratisk eftersom de två partierna inte kände till förslaget förrän alliansen presenterade sitt budgetförslag. Miljöpartiet och Vänsterpartiet borde efter 6 år i opposition vara mycket väl medvetna om att alliansen – på samma sätt som varje majoritet – inte förhandlar om sitt budgetförslags innehåll med oppositionen. Om de två partierna tycker annorlunda ser jag fram emot att få delta i utformandet av deras respektive budgetförslag nästa gång det är dags. Det skulle onekligen göra dem bättre, inte minst vad det gäller kulturen. Sedan budgetförslagen presenterades har förslaget passerat genom det demokratiska maskineriet i sedvanlig ordning: Debatt och beslut i budgetfullmäktige, beslut i kulturnämnden respektive Stadsteaterns styrelse, beslut i kommunstyrelsen och koncernledning. Och den 18 februari ska slutgiltigt frågan upp i kommunfullmäktige.

Nog om kritiken. Sammanslagningen av Kulturhuset och Stadsteatern kommer att stärka kulturens roll i City och utveckla de båda institutionernas kulturverksamheter. Med ca 360 miljoner kronor i offentliga anslag och en budget på ca 450 miljoner kronor (ungefärligt eftersom intäkterna varierar år från år) kommer den nya organisationen att ha starka ekonomiska muskler att utveckla kulturverksamheterna och hävda kulturens roll vid Sergels Torg. I och med att en organisation har hand om hela huset kan ytorna disponeras bättre till vinst för den publika verksamheten. Genom att samla alla konstarterna i huset i en och samma organisation skapas förutsättningar för ökat konstartsövergripande arbete och att strategiskt utveckla husets roll i Stockholms kulturliv. En förhoppning är också att en sammanslagning kan generera vissa samordningsvinster till fördel för den konstnärliga verksamheten.

Om det var något av detta eller allt sammantaget som gjorde att Miljöpartiets representant – Jimmy Mannung – i Stadsteaterns styrelse röstade för sammanslagningen vet jag inte, men det är i alla fall positivt att en av de miljöpartister som befinner sig närmst kulturverksamheterna vid Sergels Torg delar alliansens förslag. Ur Stadsteaterns styrelseprotokoll från den 14 december 2012 kan man läsa följande:

”Jimmy Mannung tyckte det utsända materialet är bra. Det är inget lätt beslut, det finns klara fördelar med förslaget, men även svårigheter. Två starka varumärken ska slås ihop, hur kan Kulturhusets varumärke bevaras. De spännande möjligheterna överväger och det blir styrelsens uppgift att se till att sammanslagningen blir så bra som möjligt.”

De senaste åren har varit mycket framgångsrika för både Stadsteatern och Kulturhuset. 2011 var exempelvis det bästa intäkts- och publikåret i Stadsteaterns historia och det bästa publikåret för Kulturhuset under hela 2000-talet. Med en sammanslagning ges förutsättningar för att de två institutionerna ska överträffa sig själva. Det är ledsamt att Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger nej till det.

/ Madeleine

Censur på bibliotek 18 januari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , ,
6 comments

tintin

Strängnäs kulturchef och författaren Christer Hermansson skriver idag klokt i Dagens Nyheter om folkbiblioteken. Även om jag kan tycka att hans angrepp på Svensk Biblioteksförening skjuter över målet. Poängen är ju att vi måste ha både pappersböcker och e-böcker, det ena formatet utesluter ju inte det andra och det tror jag alla kan enas om.

Den stora förtjänsten med Hermansson artikel är dock att han uppmärksammar och varnar för det nyväckta intresset för censur på våra folkbibliotek. Först ut var Tintingate då samtliga album av den belgiske serietecknarens Hergés penna rensades ut (inte flyttades, läs här) från Kulturhusets barn- och ungdomsbibliotek TioTretton (dock inte Tintin i Kongo som inte fanns på biblioteket i fråga, läs här) och först efter ingripande från Kulturhuschefen Eric Sjöström åter fick ställas upp i bibliotekshyllorna. Senaste föremål för utrensning är Stina Wirséns böcker med figuren Lilla Hjärtat, som bland annat Botkyrka kommun valt att ta bort från bibliotekens samlingar, läs här. Hermansson skriver själv om problematiken:

Vad är egentligen problemet? Handlar det om hur folkbiblioteken ska möta arga läsare och medborgare? Ska bibliotekarierna vara åsiktspoliser? Ska folkbiblioteken spegla det samhälle vi lever i eller vara kliniskt rena från icke politiskt korrekta åsikter? Vad ska vi med folkbiblioteken till? Ska de förvandlas till kommunala pappersantikvariat utan innehåll?

Om man ska tro vissa bibliotekarier bör en stor del av böckerna i landets folkbibliotek rimligen gallras eftersom de innehåller värderingar som inte passar in i samtiden. Men hur kan man i stället möta det på ett pedagogiskt sätt? På ett sätt som inkluderar allmänheten? Ja, inte genom censur utan genom att berätta, debattera och informera om litteraturen och olika författarskap. Att förbjuda, ta bort och tysta ner skapar inte ett bättre och mer tolerant samhälle.”

Jag är själv mycket oroad över denna utveckling. Biblioteken är för mig intimt förknippade med ett demokratiskt samhällsskick. Inte enbart genom att bibliotekens framväxt gick hand i hand med demokratins framväxt. Inte enbart för att biblioteken genom att erbjuda medborgarna möjligheten att bilda sig en uppfattning om historien, samtiden och framtiden bidrar till demokratins fortlevnad. Utan också därför att demokratins värden om tolerans för det avvikande, det fria meningsutbyetet och friheten att själv bilda sig en uppfattning också är bibliotekens.

När biblioteksdebatten tar sin avstamp i vad som inte ska få finnas på biblioteken glömmer man bibliotekens djupt demokratiska funktion: Att biblioteket finns till för att människor på egen hand ska kunna bilda sig en uppfattning snarare än att vara politiska instrument för att få människor att tänka på ett visst sätt.

Ändå måste ett urval ändå ske. För en tid sedan fann jag en intressant artikel skriven av den amerikanske biblioteksgurun Lester Asheim, Not Censorship But Selection som är ett försök att bena ut skillnaden mellan censur och urval. Urvalet – som är oundvikligt så länge antingen utrymmet eller inköpsbudgeten inte är oändlig – väljer därför att köpa in en bok eller behålla den för dess förtjänster trots dess brister. För censuren däremot är det viktiga att finna anledningar att inte köpa eller behålla boken trots dess övriga förtjänster. Eller med Lesters egna ord:

”The selector says, if there is anything good in this book let us try to keep it; the censor says, if there is anything bad in this book, let us reject it. And since there is seldom a flawless work in any form, the censor’s approach can destroy much that is worth saving.”

En sådan tolerant inställning till vad som ska finnas i bibliotekens bestånd – jämte vad allmänheten efterfrågar – tror jag är en nödvändighet för att försvara bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle och för att biblioteken ska vara en demokratisk institution. Självklart måste vi diskutera representationen av olika etniska, religiösa eller sexuella grupper i litteraturen liksom hur kvinnor och män framställs. Det är så normer och värderingar förändras. En sådan diskussion ska också självklart finnas på biblioteken. Men inte genom att man tar bort utan att man genom samtal och diskussioner sätter böckerna i ett sammanhang.

Värt att nämnas i sammanhanger är också att det i förslaget till ny bibliotekslag (Ds 2012:13) föreslås en skrivelse om att bibliotekens utbud ska präglas av allsidighet och kvalitet, liknande formuleringar finns bland annat i både Danmarks respektive Norges bibliotekslag. Formuleringen innebär bland annat att urvalet ska ske vara allsidigt sammansatt och inte innebära inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller religiösa utgångspunkter. Med bakgrund av den senaste tidens censurdiskussioner är en sådan förändring av biblitoekslagen välkommen.

Det är, som Hermansson skriver, också synd att biblioteksdebatten kretsar kring vad som ska finnas biblioteken när den stora utmaningen är att diskutera hur vi ska kunna öka läsandet. Med bakgrund av Litteraturutredningens beskrivningar av ungas läsvanor borde detta vara den stora frågan för bibliotekspolitiken.

/ Madeleine

Läs mer: Biblioteken ska inte vara ett politiskt instrument
Läs mer: Lilla Hjärtat portas från Botkyrkas bibliotek
Läs mer: Biblioteken i Botkyrka plockar bort Lilla Hjärtat

Kulturhuset blir frimärke 11 januari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , ,
add a comment

Frimärke kulturhuset

År 2013 fyller Stockholms stadsarkivs unika samling av byggnadsritningar 300 år. Detta uppmärksammar Posten genom att ge ut 5 frimärken med olika ritningar över byggnader i Stockholm. Bland annat ett föreställande Stockholms Kulturhus.

Stockholms stads byggnadsritningar utsågs år 2011 till Världsminne. Handlingarna består av ritningar och planer över huvuddelen av alla hus som någonsin byggts eller byggts om i Stockholm under tidsperioden 1713–1978. 2013 fyller Stadsarkivets samling av byggnadsritningar 300 år eftersom den första ritningen är från 1713.

Stockholms stadsarkivs samlingar av byggnadsritningar är ett fantastiskt kulturarv som visar hur stadens fysiska miljö har utvecklats. Det är kul att Posten uppmärksammar att samlingarna i år fyller 300 år och särskilt roligt är att Kulturhuset blir frimärke just i år. I och med den planerade sammanslagningen med Stadsteatern kommer kulturens ställning vid Sergels Torg stärkas än mer, avslutar Madeleine Sjöstedt.

Förutom Kulturhuset är andra motiv ritningar på Kryddkrämare Ericssons hus, Bredenbergs varuhus, en villa i Södra Ängby och Gröna Gården i Barnängen.

/ Madeleine

Se bild och läs om frimärkena på Postens hemsida här
Läs mer om samlingarna här

Kulturen växer! 6 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , ,
2 comments

För drygt två månader sedan presenterades Stockholms stads budget för 2013. För kulturens del innebar budgeten flera viktiga förändringar och en ökning av budgeten med omkring 40 miljoner kronor – den största ökningen sedan alliansen vann makten i stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken.

Redan i budgeten fanns ett antal kultursatsningar: Att Kulturhuset och Stadsteatern går samman till en gemensam organisation, att Stadsteaterns anslag ökar med 10 miljoner kronor, att Stadsmuseet och Medeltidsmuseet utökar antalet öppna måndagar under turistsäsongen, att El Sistema införs på prov, att Studion i Kulturhuset upplåts till de konstnärliga högskolorna och att Liljevalchs konsthalls efterlängtade renovering och utbyggnad fick klartecken.

Utöver detta aviserades i samband med budgeten ökade resurser till stadens kulturverksamheter under namnet besöksgenererande åtgärder: Satsningar som ska öka tillgängligheten, attraktiviteten och kvaliteten i stadens kulturverksamheter. Vad detta leder till har nu presenterats i kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2013 som ska upp i kulturnämnden den 13 december.

Utökade öppettider för biblioteken. I nästa års verksamhetsplan anslås 4 miljoner kronor på att öka öppettiderna på Stockholms stadsbibliotek. En satsning som innebär att Strukturplanen för Stockholms stadsbiblioteks målsättning om att alla stadens bibliotek ska vara öppna minst fyra dagar per vecka, varav minst en helgdag, kan uppnås under 2013. Därutöver detta ska två av stadens ytterstadsbibliotek – ett i Söderort och ett i Järva – ska kunna ha öppet årets alla dagar. Även Kulturhuset får utökade öppettider nästa år. I verksamhetsplanen satsas 1,2 miljoner kronor på att, från och med 1 mars, utöka barn- och ungdomsverksamheternas, bibliotekens och utställningsverksamhetens ordinarie öppettider till veckans alla dagar. Kulturhuset kommer också under 2013 att vara öppet alla årets 365 dagar, inklusive julafton och nyår.

Förstärkt utställningsverksamhet. I verksamhetsplanen anslås 2,6 miljoner kronor på att förstärka utställningsverksamheten på Liljevalchs konsthall och 3,6 miljoner kronor på att göra detsamma på Stadsmuseet. 1 mnkr ska förstärka Stockholm konsts arbete med den offentliga konsten. Sistnämnda innebär en förstärkning av de medel Stockholm konst har för att arbeta med offentlig konst i redan bebyggda miljöer där det finns ett konstunderskott (den offentliga konsten finansieras vanligtvis genom den så kallade enprocentsregeln men den förutsätter att man bygger nytt, om eller till). Därutöver får Kulturfestivalen ytterligare 1,7 miljoner kronor som ska gå till förstärkt programverksamhet.

Renoveringar av stadens stadsdelsbibliotek. Nästa år läggs 15 miljoner kronor på att renovera en rad stadsdelsbibliotek. Tre av dessa renoveringar har påbörjats (Fruängen, Husby och Skärholmen) men eftersom dessa renoveringar inte blir klara förrän under 2013 kommer de främst att belasta nästa års budget. Därutöver kommer Björkhagens, Telefonplans, Sköndals och Hagsätras bibliotek att renoveras. Fler stadsdelsbibliotek kan tillkomma när planeringen av biblioteksrenoveringarna har kommit längre. Därmed kommer Kulturnämnden att kunna beta av ett flertal av de prioriteringar som Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek pekade ut.

/ Madeleine

Läs mer: Liljevalchs får mer pengar till konstutställningar
Läs mer: 15 miljoner satsas på bibliotek
Läs mer: Öppet året runt på Kulturhuset

Mer öppet på Stockholms kulturverksamheter 4 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , ,
add a comment

mer öppet

Idag skriver Dagens Nyheter om att Stockholms stad nästa år gör en rad satsningar på utökade öppettider för stadens kulturverksamheter. Ska kulturen nå ut till fler måste stadens kulturverksamheter utöka öppettiderna. Inte minst under kvällar och helger.

Övergripande för stadens bibliotekspolitik de senaste åren har varit att biblioteken ska ha öppet när stockholmarna har tid att besöka dem. Därför arbetar Stockholms stadsbibliotek ständigt med att biblioteken i större utsträckning ska ha öppet på kvällar och helger. Det är ett arbete som fortsätter 2013.

I nästa års verksamhetsplan satsas 4 miljoner kronor på att öka öppettiderna på Stockholms stadsbibliotek. En satsning som innebär att Strukturplanen för Stockholms stadsbiblioteks målsättning om att alla stadens bibliotek ska vara öppna minst fyra dagar per vecka, varav minst en helgdag, kan uppnås under 2013. Därutöver innebär satsningen att två av stadens ytterstadsbibliotek – ett i Söderort och ett i Järva – ska kunna ha öppet årets alla dagar.

Även Kulturhuset får utökade öppettider nästa år. I verksamhetsplanen satsas 1,2 miljoner kronor på att, från och med 1 mars, utöka barn- och ungdomsverksamheternas, bibliotekens och utställningsverksamhetens ordinarie öppettider till veckans alla dagar. Kulturhuset kommer också under 2013 att vara öppet alla årets 365 dagar, inklusive julafton och nyår.

För att öka tillgängligheten till stadens museer satsas 300.000 kronor på att Stadsmuseet och Medeltidsmuseet ska kunna utöka öppettiderna under turistsäsongen genom att ha öppet alla måndagar från juni till och med september. En förändring som gynnar både besökare i huvudstaden och semesterlediga stockholmare.

/ Madeleine

Imorgon: Stora läsardagen 12 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Imorgon är det för första gången dags för Stora läsardagen. På trettio av stadens bibliotek och på Kulturhuset kommer det att vara fullt med sagostunder, semiarier, högläsningar, boktips och författarbesök. En dag som ska inspirera till läsande.

Stora läsardagen har blivit verklighet genom ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Stockholms stad. Ambitionen är att Stora läsardagen ska bli en årligen återkommande aktivitet som förhoppningsvis redan nästa år kan växa även utanför Stockholms stad och bli en riksangelägenhet.

Lite extra speciell är Stora läsardagen för Gröndals bibliotek eftersom man på biblioteket passar på att inviga de nyrenoverade bibliotekslokalerna.

På följande adresser kan du läsa mer om vad som händer på Kulturhuset och på stadens bibliotek:

http://www.storalasardagen.se/biblioteken/kalendarium/
http://www.storalasardagen.se/
https://biblioteket.stockholm.se/kalender?start=20
http://kulturhuset.stockholm.se/-/Kalender/20111/Litteratur/Stora-Lasardagen-/

/ Madeleine

Budget för Kulturnämnden, Fastighetsnämnden och Stockholms stadsteater 2013 10 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , , , ,
4 comments

Idag presenternades nästa års budget för Stockholms stad. Nedan finns en kort sammanfattning av de satsningar som finns i budgeten för Kulturnämnden, Stadsteatern och Fastighetsnämnden.

Kulturnämnden och Stockholms stadsteater
För kulturen innebär budgeten en rekordstor anslagshöjning, ja faktiskt den största sedan alliansen 2006 vann makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken. Reformerna och förändringarna fortsätter. Sammanlagt höjs budgeten med ca 40 miljoner kronor. Genom höjningarna kan vi både utveckla kvaliteten i stadens kulturverksamheter och få fler att ta del av den. Fokus är på dem som idag står utanför.

Ytterstadssatsning på biblioteken. I våras antog kulturnämnden en ambitiös strukturplan för Stockholms stadsbibliotek. Förutom förlängda öppettider beslutades om en rad satsningar på nya, flyttade och renoverade bibliotek. För att förverkliga planen höjs nu anslaget till Stockholms stadsbibliotek och pengar avsätts för ökade investeringar under 2013. Det ökade anslaget ska särskilt gå till att förverkliga strukturplanen i ytterstaden. Stockholms stad har sedan 2006 till 2012 ökat anslagen till biblioteken med 55 mnkr per år, från 223 till 278 miljoner kronor. 2013 höjs den siffran ytterligare.

Miljonregn över Stockholms stadsteater.Stockholms stadsteater lockar ständigt en allt större publik och förra året var det bästa publikåret i teaterns historia. För att utveckla teatern ytterligare får teatern ett ökat anslag med 10 miljoner kronor. Vår förhoppning med anslagsökningen är både att teatern ska kunna behålla rekordpubliken och utveckla verksamheten ytterligare. Sammanlagt har anslagen till Stadsteatern ökat med 34 miljoner kronor sedan 2006, från 196 till 230 miljoner kronor. Förutom ett höjt anslag till teatern ska teatern arbeta vidare med hur den organiserar sin verksamhet i syfte att så mycket resurser som möjligt ska läggas på den konstnärliga verksamheten.

Kulturhuset och Stockholms stadsteater blir ett nytt allkonsthus.Två av stadens största kulturinstitutioner ligger idag vägg i vägg, Kulturhuset och Stockholms stadsteater. Entré och en del ytor inne i Kulturhuset används gemensamt. För att utveckla kulturverksamheterna vid Sergels Torg föreslås i budget att de slås samman till en kulturinstitution. Det blir en kulturinstitution mitt i Stockholms hjärta som spänner över såväl teater, kultursamtal, film, konst som litteratur. Ett kulturhus som blir unikt i Norden och som kan göra avtryck internationellt. Den nya organisationen landar i en tid där det konstartsövergripande arbetet blir allt viktigare.

Satsning på scen för ung och nyskapande konst. Studion i Kulturhuset med 8 meter i takhöjd och cirka 630 kvadratmeter golvyta blir en scen för ung och nyskapande konst i samarbete med de konstnärliga högskolorna i Stockholm. Studion ska både vara ett sätt för unga nyutbildade kulturskapare att nå en bredare publik i hjärtat av Stockholm och ett sätt för stockholmarna att komma i kontakt med ung och nyskapande kultur.

Förlängda öppettider för stadens museer. För att ytterligare tillgängliggöra stadens museer för såväl stockholmare som besökare utökas öppettiderna under juni fram till september.

Utbyggnad av Liljevalchs. Liljevalchs är en mycket populär konsthall. För att även fortsättningsvis kunna locka och möta en stor publik krävs såväl renoveringar och utbyggnad av kosthallen. Utställningsytorna måste bli större så att mer än en utställning ska kunna äga rum samtidigt, det måste bli enklare att både lasta in och ut konst och material och lokalerna anpassas efter de moderna krav som finns på bland annat inomhusklimat för att kunna visa konst. I budgeten avsätts 9 miljoner kronor för 2013 avsedda att genomföra vissa åtgärder samt ta fram en plan för hela projektet. Den totala kostnaden för en ombyggnad av Liljevalchs beräknas hamna på omkring 130 miljoner kronor.

Kulturskolan.För att locka fler barn och ungdomar i socialt utsatta områden till musikundervisningen införs El Sistema i Stockholm. El Sistema är en särskild undervisningsform som förutom att lära eleverna att spela ett instrument också utvecklar deras sociala förmågor och samarbetsförmågor. Till undervisningen ska en etablerad orkester knytas som både kan bidra till undervisningen och utgöra goda förebilder för eleverna. I budgeten föreslås också att Kulturskolans organisation ses över, att man ska dela upp Kulturskolan i Vår teater och en musikskola.

Höjd kvalitet för att locka fler besökare till kulturen.För att ytterligare locka fler besökare till stadens kulturinstitutioner avsätts medel för höjd kvalitet. Hur dessa medel ska fördelas mellan olika satsningar meddelas senare i Kulturnämndens verksamhetsplan för 2013.

Stadsarkivet tilldelas medel för att digitalisera kommunfillmäktiges alla handlingar samt för att hjälpa stadens förvaltningar att lyfta fram sin historia.

Fastighetsnämnden
I stadens budget för 2013 fortsätter vi vår satsning på att utveckla stadens torg till attraktivare mötesplatser. I uppdraget ligger att ytterligare utveckla och främja tillkomsten av fler torg- och marknadsplatser. Till detta ska läggas att man i och med årets budget, inom staden, kommer att påbörja ett nytt sätt att arbeta vad gäller utvecklingen av stadsmiljön. Inspirationen kommer från det arbetssätt som internationellt kallas för ”tactical urbanism”, och innebär kortfattat att stockholmarna i samråd med stadsdelsnämnderna ges möjligheten att lägga fram egna förslag på hur man vill förändra sin närmiljö. De delar av staden som idag uppfattas som trista och döda kan genom stockholmarnas egna förslag på detta sätt omvandlas till levande stadsrum. Jag är mycket glad över båda dessa förslag som handlar om att tillgängligöra och ge liv åt de offentliga rummen. Förhoppningen är att skapa sammanhållna, attraktiva och trygga offentligt rum i världsklass med temat kultur, upplevelser, gröna platser, handel och torg.

I syftet att än mer tillgängligöra Stockholms stränder och vatten ska fastighetsnämnden under året också, som fastighetsägare vid många av stadens bad, tillsammans med berörda stadsdelsnämnder och andra aktörer delta i arbetet med att upprusta och utveckla kommunens strandbad.

Fastighetsnämnden får i budgeten även uppdraget att fortsatt inventera sin egen mark, i syftet att möjliggöra för fler placeringar av tillfälliga studentbostäder. Om Stockholm ska behålla sin tätposition som kunskaps- och vetenskapsstad krävs det en god tillgång till studentbostäder. Vi ska göra allt vi kan för att dra vårt strå till stacken, och hoppas att vi kan hitta ännu fler tomter som är lämpliga för tillfälliga paviljonger.

Miljöarbetet tar vidare en stor plats i årets budget. Arbetet med att teckna gröna hyresavtal, och anlägga gröna tak och urbana odlingar, kommer under året att intensifieras. Dessutom ska nämnden långsiktigt arbeta för att miljöklassa hela beståndet. Vi arbetar således på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Det kommer vi fortsätta med.

Nämnden kommer också fortsatt att aktivt delta i stadsutvecklingen. Det handlar exempelvis om att tillsammans med berörda förvaltningar skapa ett nytt kulturkluster vid Ferdinand Bobergs gasklockor, i kommande miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, och att utveckla Brunkebergstorg till en levande plats i City, där torgytan omdisponeras så att uteserveringar och kulturaktiviteter.

/ Madeleine

Kulturhuset och Stadsteatern blir ett nytt allkonsthus 9 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
5 comments

I dagens DN skriver Fredrik Söderling om att Kulturhuset och Stockholms stadsteater under 2013 ska gå samman i ett gemensamt bolag. Detta är ett av många kulturförslag som finns i Stockholms stads budget för 2013 som presenteras i sin helhet imorgon.

Kulturhuset och Stadsteatern är två av Stockholms största kulturinstitutioner och ligger vägg i vägg vid Sergels Torg. Kulturhuset hade 2011 omkring 1,8 miljoner besökare till den egna verksamheten och Stadsteatern omkring 370 000 till scenerna vid Sergels Torg. Tillsammans hade de för 2011 ett offentligt anslag om cirka 350 miljoner kronor. Eller annat uttryckt, det nya Kulturhuset/Stadsteatern har tillsammans både fantastiska lokaler, ekonomiska muskler och en mycket stor publik.

Med detta i ryggen kan den nya ledningen skapa ett allkonsthus som spänner över såväl scenkonst, konst, musik, litteratur som film. Ett kulturhus som blir unikt i Norden och som kan göra avtryck internationellt. Den nya organisationen landar dessutom i en tid där det konstartsöverskridande arbetet blir allt viktigare. En sammanslagning innebär också att de gemensamma utrymmen som de två institutionerna redan idag delar inne i Kulturhuset kan utvecklas ytterligare. Peter Celsings mästerverk ges förutsättningar att än mer pulsera av spännande kulturverksamheter.

Särskilt glädjande för ett kulturborgarråd är att sammanslagningen visar på stadens vilja att låta kulturen ta ytterligare plats i Stockholm. Kulturhuset/Stadsteatern manifesterar därmed stadens vision om ett kulturliv med internationella ambitioner, på väg mot världsstaden. Jag känner mig stolt över uppslutningen som finns kring kulturens roll och jag är övertygad om att  stockholmarna kommer att känna sig stolta över sitt ny-gamla Kulturhus/Stadsteater.

Arbetet med den nya organisationen kommer att inledas snarast möjligt och ska vara klart senast 1 juli 2013.

/ Madeleine

Läs mer: Stadsteatern och Kulturhuset går ihop