jump to navigation

Upplev Slakthusområdets hundraåriga historia 31 augusti 2012

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment


Imorgon, den 1 september 2012, fyller Slakthusområdet 100 år. Det vill naturligtvis Stockholms stad uppmärksamma, och fira det som varit huvudstadens gastronomiska centrum de senaste hundra åren. Vi vill lyfta fram den verksamhet som har varit förlagd i området genom åren, hur den har förändrats över tid och hur den kan tänkas se ut i framtiden.

I samarbete med Stadsarkivet, Stockholms stadsmuseum, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholmskällan med flera bjuder därför Slakthusområdet in till en heldag i matens, människornas och miljöns tecken. Under dagen kommer det bland annat att genomföras rundvandringar, bildutställningar, underhållning och en matmarknad med företag från området.

Slakthusdagen pågår mellan 10-16 och är självklart gratis för alla. Kom gärna förbi om du har tid.

/David

För ytterligare information:
http://www.facebook.com/Slakthusaret
http://www.stockholm.se/slakthusomradet/slakthusaret
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=295&sprak=svenska
http://www.stockholmskallan.se/Tema/Slakthuset-1912-2012/

Stadsutvecklingen måste bygga på både förnyelse och varsamhet – inte dumhet 15 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

För en dryg vecka sedan tog vi i kulturnämnden ställning till Stadsmuseets remissvar om Orgelpipan 6, det nya stationshuset för Citybanan. Stadsmuseet var i sitt yttrande mycket kritiskt, framförallt till den föreslagna höjden. Igår skrev SvD om att Länsstyrelsen är inne på samma spår.

De båda instanserna delar alltså Folkpartiets uppfattning om att det är oerhört viktigt att planeringen och utformningen av Station City sker med utgångspunkt i den gällande stadsplanen samt att stor hänsyn visas stenstadens unika struktur, karaktärsdrag och silhuett. Den föreslagna byggnadens höjd visar på att så inte har skett. Märkligt nog driver Folkpartiet ensamt denna linje.

Min borgarrådskollega Lotta Edholm (FP) skrev igår ett bra inlägg på sin blogg om vår inställning i frågan:

”Självklart ska vi bygga mycket, och även på sina ställen riktigt högt, men vi som har ansvar för att forma stadens utveckling måste se att en ny byggnad i staden inte endast är en enskild fråga. Det handlar om en helhet. Vi måste alltid väga in även hur den omgivande stadsmiljön och stadens karaktär påverkas. Enligt oss finns det ingen motsatsställning mellan höga ambitioner i bostadsbyggandet och ansvarstagandet för stadens skönhet och kulturhistoriska värden.”

/ Madeleine

Nobelköket tar form 13 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
add a comment

Framtidens Nobelkök

När Stockholms stadshus uppfördes 1923 installerades ett bankettkök på vinden ovanför Gyllene salen. Under årens lopp har köket utvecklats och byggts om ett antal tillfällen, men efter den senaste ombyggnaden av köket 1972 har endast köksutrustningen uppdaterats. Bankettköket, som alltså är anpassat efter arbetsmetoder som var moderna för 40 år sedan, får nu en välbehövlig upprustning och modernisering. Köket får även nya ytskikt och en kakelvägg med ett vackert motiv över pelargången och Norr Mälarstrand, samt nya energibesparande lösningar. 

Ombyggnaden följer ett noga framtaget miljöprogram och enbart energisnål teknik kommer att användas. Upprustningen omfattar även andra energisparåtgärder såsom installation av fjärrkyla, ny ventilation och värmeåtervinning. Målet är att sänka energiförbrukningen med 30 procent jämfört med i dag, vilket är en naturlig del i stadens ambition att miljöklassa Stadshuset enligt konceptet ”GreenBuilding”.  Hela ombyggnaden sker i nära dialog med Stadsmuseet och antikvarisk expertis för att tillse att alla kulturhistoriskt värdefulla konstruktioner bevaras och skyddas.  

Syftet med renoveringen är att skapa moderna, funktionella och energisnåla kök. Målet är att köken ska bli förebilder för leverans av mat vid stora evenemang och projektet kan ses som ett led i stadens vision om att år 2030 vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass. I projektet ingår även renovering av Stadshuskällarens kök och Ekens kök som får nya ytskikt och ny layout. Ombyggnaden startade strax efter årsskiftet 2011/2012 och ska stå klar i augusti 2012.

/Madeleine

Kulturen och nöjeslivet expanderar – Cirkus på väg att få nytt scenhus 19 augusti 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
2 comments

I Stockholm har Södra Djurgården alltid varit stockholmarnas självklara utflyktsmål. Så har det varit i århundraden och så är det idag. På Södra Djurgården ligger Stockholms fem största turistmål: Skansen, Gröna Lund, Vasamuseet, Cirkus och Junibacken. Tillsammans utgör turistmålen en temapark som attraherar besökare i så stora mängder att det är den sjunde största evenemangsparken i världen. Det är även världsunikt att centralt i en huvudstad kunna visa upp ett så koncentrerat och varierat innehåll av nöjesattraktioner, kultur och natur. Det är något som vi ska vara mycket stolta över.

Men samtidigt som Södra Djurgården har en historia och tradition som få andra evenemangs- och upplevelseområden kan mäta sig med vet vi att konkurrensen ständigt hårdnar. Därför behöver Södra Djurgården utvecklas och förnyas för att kunna behålla sina besökare och attrahera nya. Därför är planerna på att Cirkus ska byggas ut med ytterligare en scen, i anslutning till den gamla cirkusbyggnaden, glädjande. Ägarna till Cirkus (som invigdes redan den 25 maj 1892 för att inhysa dåtidens stora cirkussällskap) planerar att den nya scenen ska ha plats för 670 åskådare. Det kommer är att bli ett väldigt värdefullt tillskott i området. Stadsbyggnadsnämnden antog i maj en ny detaljplan och ärendet är på väg upp för beslut i kommunfullmäktige.

Med åren har Cirkus blivit ett multifunktionellt hus med kapacitet för 1 650 sittande gäster. Här passar allt från teater, konserter och shower till kongresser och mässor – evenemang som kräver en flexibel lokal med genuin atmosfär. Problemet har dock varit att man månadsvis, mellan uppbyggnad av nya musikaler, teatrar, konserter eller konferenser, har blivit tvungna till att stänga. Det nya scenhuset kommer på ett utomordentligt sätt att komplettera den befintliga scenen, vilket gör att Cirkus verksamhet kan breddas till att även innehålla medelstora evenemang. Därmed kan byggnaden användas kontinuerligt för framträdanden året runt och inte behöva stå tom månadsvis under repetitioner och uppbyggnad av nya musikaler, teatrar, konserter och konferenser.

Det nya scenhuset passar även mycket väl in i stadens strävan att vidareutveckla området som den nöjes- och lustpark den varit i ett par hundra år. Jag gläder mig åt viljan att investera i kultur och nöje i vår vackra stad. Det har stor betydelse för Stockholms attraktionskraft och utveckling.

/Madeleine

Unikt ljusprojekt i Stadshuset 4 mars 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
add a comment

Fotograf: Tomas Franck, Swedlite

Stockholms stad har ambitiösa miljömål och för en ansvarsfull miljöpolitik. För boende och besökare är den goda miljön en av Stockholms absolut främsta tillgångar. Frisk luft, rent vatten och en giftfri miljö främjar hälsa och livskvalitet, närheten till naturen gör staden attraktiv. Stockholm ska fortsatt vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet.

För att lyckas med detta är det viktigt att stadens egna fastigheter är miljömässigt hållbara. Fastighetskontoret arbetar därför ständigt med energibesparingar, och en omställning till förnybara energislag, i de kommunala fastigheterna.

Som ett led i arbetet har fastighetskontoret bytt ut all belysning i Prinsens Galleri i Stadshuset till lysdioder (LED-belysning). Projektet är unikt därför att vi nu kan visa att de mer energieffektiva lysdioderna även fungerar i kristallkronor och i kulturmiljöer.

Projektet innebär att energianvändningen minskar från 26 200 kWh/år till cirka 2 000 kWh/år. Besparingen motsvarar den el som går åt för belysning i cirka 20 normalstora villor under ett år, och ger minskade elkostnader på cirka 25 000 kronor/år. Livslängden för LED-lamporna är dessutom cirka 20 år vid normalt bruk, vilket kan jämföras med en glödlampas livslängd på ungefär ett år.

Denna energieffektivisering är ett tydligt exempel på där ekonomi och klimatarbete går hand i hand. Lägre energiförbrukning innebär sänkta driftkostnader. Att vi föregår med gott exempel innebär också att Stockholm sätts på kartan som en innovativ och framsynt stad som andra storstäder vill lära mer av. Det ska vi fortsätta med.

/David

Newsdesk: Unikt ljusprojekt i Stadshuset

Den växande staden 7 januari 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
9 comments

Stockholm är en av världens vackraste städer. Här finns unika värden i den genom århundraden framväxta stadsmiljön. Här finns de öppna ytorna, naturasköna vyerna, parkerna och vattnet. Här finns byggnader och arkitektoniska mästerverk ritade av några av historiens mest epokgörande arkitekter. Stockholm är samtidigt en växande storstad. Många människor söker sig hit för att leva och bo och bidrar till stadens utveckling. Det är en positiv omvandling som staden fortlöpande genomgår. Det vill vi bejaka.

Att planera och utveckla en växande stad som Stockholm handlar om att finna en balans.  Stadens årsringar är tydliga och synliga för alla som flanerar i staden och kulturmiljöerna har en stark ställning i många stockholmares medvetande. (mer…)

Fp i Stockholms stad: Inga fler skyskrapor i city 19 november 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

”Låt medeltidskyrkorna och de naturliga höjdskillnaderna även i fortsättningen karaktärisera innerstaden. Detta är skälet till att Folkpartiet bestämt sa nej till planerna på ”badringen” i Riddarfjärden och lika bestämt nej till ett nytt höghus som skulle skymma Klara kyrkas vackra torn. Stadsutvecklingen måste bygga på både förnyelse och varsamhet.”

Det skriver Lotta Edholm, gruppledare i Stockholms stadshus (FP), Abit Dundar, gruppledare stadsbyggnadsnämnden (FP) och Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd (FP) i dag på debattsidan Newsmill. Hela inlägget finns att läsa här http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/19/inga-skyskrapor-i-city .

Anna