jump to navigation

Mr Walker invigd 5 september 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Walkerinvigning

På vägen till Stadshuset i morse såg jag tre skolklasser som stod i Järnvägsparken och jublade. De hade just fått syn på Stockholms nya landmärke, Jan Håfströms Mr Walker.

Jan Håfström är en av vår samtids mest uppmärksammade konstnärer med ett otal utställningar i Sverige och utomlands bakom sig. En av de mest välkända gestalterna i hans konstnärskap är Mr Walker. På en av Stockholms mest centrala – men samtidigt en av de mest bortglömda – platser invigde jag idag, tillsammans med min borgarrådskollega Sten Nordin (M), en sju meter hög skulptur föreställande Mr Walker.

Skulpturen ”Mr Walker” är utförd i bemålad metall och består två siluettskivor som sammanfogade leder till en oväntad tredimensionell dynamik: Mr Walker i rock och hatt tycks både springa och falla på en och samma gång – så som många av oss många gånger känt när vi jäktar till Stockholms centralstation för att hinna med ett tåg som avgår om några minuter.

För Folkpartiet har den offentliga konsten en given plats i stadsutvecklingen och det offentliga rummet som tillhör oss alla. Grunden för den offentliga konsten är i Stockholm enprocentsregeln, som säger att när staden bygger om, till eller nytt så ska en procent av kostnaden gå till offentlig gestaltning. Därutöver har Stockholm konst ett anslag för att köpa konst till redan befintliga platser – som exempelvis Järnvägsparken.

På Folkpartiets initiativ har Stockholm konst de senaste åren också arbetat särskilt med att köpa in konst till ytterstadsområden där det av olika anledningar har funnits ett underskott på offentlig konst. Exempel på detta är Ernst Billgrens ”Kyrka” i Hökarängen, Charlotte Gyllenhammars skulptur ”In waiting!” i Farsta, Berit Lindfeldts skulptur ”Gossen/Är du prins i någon saga?” i Skarpnäck. På så sätt har några av våra mest välkända samtidskonstnärer blivit representerade runtom i Stockholms ytterstad.

Den offentliga konsten utgör sammantaget ett stort offentligt galleri där vi som medborgare får ta del av konst av mycket hög kvalitet. Ibland inbjuder den till frågor, ibland till reflektioner, ibland till hågkomsten av viktiga historiska händelser eller historiska personer som betytt mycket för vårt samhälle, ibland framförallt till en estetisk upplevelse.

Stockholm har en mycket stolt tradition av stora ambitioner för den offentliga konsten, idag har vi tillfört den traditionen en viktig årsring.

/ Madeleine

 

 

 

Elin Wägner-skulptur på St Eriksplan 21 augusti 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: ,
1 comment so far

Avtäckning Elin Wägner

Sedan 2011 har Elin Wägner-sällskapet samlat in medel för att resa en staty av den kända svenska författaren, akademiledamoten, journalisten, rösträttskämpen och fredsaktivisten Elin Wägner. Idag överlämnades den formellt som en gåva till staden och invigdes under pompa och ståt på St Eriksplan där den har fått sitt hem.

Förlagan till skulpturen är Siri Derkets ”Elin Wägner håller tal” som ingår i den bonnierska porträttsamlingen på Manilla. Derkerts skulptur skapades 1945 på Fogelstad och visar Elin Wägner när hon håller tal, med papper i handen med överkroppen koncentrerat framåtlutad.

Som folkpartist har jag ett särskilt band till Elin Wägner. Hon var aktiv i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) och en av grundarna till Frisinnade kvinnor, föregångare till dagens Liberala Kvinnor, vars första styrelse hon var ledamot av.

Elin Wägner blev den andra kvinnliga ledamoten av Svenska Akademien 1944. Hon skrev en biografi om Selma Lagerlöf, en annan mycket känd liberal författare och Svenska Akademiens första kvinnliga ledamot, och vid sin död 1949 höll hon på att skriva en bok om Fredrika Bremer, också hon liberal.

Det är en särskild glädje att få vara en i ledet bakom sådana fina föregångare och frihetskämpar.

/ Madeleine

Rasmus Jonlund (FP) bloggar om skulpturen, läs hans inlägg Fler kvinnor bland statyerna
Läs mer: Elin Wägner-staty på plats i Vasastan
Se inslaget i ABC från invigningen
Läs mer: Ny skulptur vid Vasaparken

”In waiting” invigd i Farsta centrum 5 december 2013

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

farsta charlotte

I dag invigdes Charlotte Gyllenhammars skulptur ”In waiting” på sin nya plats framför Centrumkyrkan i Farsta. Stockholmarna har fått komma med förslag på var skulpturen ska placeras som DN berättade om tidigare i höstas. Charlotte Gyllenhammar är en Sveriges mest uppmärksammade samtidskonstnärer för tillfället.

Skulpturen är en del av Stockholm stads satsning på att tillföra ny offentlig konst i ytterstaden, som bekant bekostas annars offentliga konstverk av den så kallade enprocentsregeln (att en procent av kostnaden när staden bygger om till eller nytt ska gå till konsten).

Charlotte Gyllenhammars skulptur In waiting är från 2009, men uppgjuten i brons i år av Bergmans konstgjuteri på beställning av Stockholm konst. Den är 95 cm hög och 75 kg tung.

/ Anders

Konsten i Kristinebergs slottspark invigd 12 oktober 2013

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

20131012-115808.jpg

Igår invigde Madeleine den upprustade Kristinebergs slottspark och ett flertal konstverk av konstnären Ebba Matz och designgruppen Front, som har uppförts i parkmiljön.

På nordvästra Kungsholmen byggs det över 5000 nya bostäder. När området är fullt utbyggt kommer det att inrymma 20 000 boende. Det omfångsrika byggandet kommer att knyta ihop innerstadens stenstad med befintliga bostadsområden längst ut på Kungsholmen.

I samband med byggnationen rustas Kristinebergs slottspark upp. Parken blir en plats för idrott, lek, solbad med mera och blir en viktig rekreation för boende.

Som alltid när staden byggs om satsas det på den offentliga konsten, Kristinebergs slottspark är inget undantag. Bland annat har ett ”växthus” och en ”dansbana” dykt upp i parken. Belysningen vid en av entréerna till parken har utformats av designgruppen front. Stockholm konst har haft ansvar för den offentliga konsten i parken, vilken finansierats via Stockholms stads enprocentsregel.

Särskilt roligt med konsten i slottsparken är att den kända designgruppen Front deltagit i utformandet av den. Det visar på att Stockholm konst, och i det här fallet projektledaren Päivi Ernkvist, arbetar med hela konstfältet.

Den upprustade parken och den nya konsten har skapat inspirerande och vackra miljöer för både gamla och nya Kungsholmsbor – gå och se den själv en vacker höstdag!

/ Anders

Se bilder på konstverken här: http://www.stockholmkonst.se/kristinebergsslottspark

<a href="http://

Var ska skulpturen hamna? 4 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
2 comments

Gyllenhammar

Idag skriver Dagens Nyheter om att Stockholm konst låter stockholmarna komma med förslag om var någonstans i ytterstaden Charlotte Gyllenhammars skulptur ”In waiting” ska placeras. Gyllenhammar är en av Sveriges mest kända samtidskonstnärer, inte minst på grund av hennes skulpturer.

Vanligtvis finansieras den offentliga konsten genom den så kallade enprocentsregeln som säger att en procent av kostnaden när staden bygger nytt, om eller till ska läggas på just konst. Det är en bra princip som innebär att den offentliga konsten får en självklar plats i staden. Men den innebär också att det blir svårt att få till ny konst i områden där det inte har byggts nytt på länge.  Därför ingick i stadens budget för 2012 en satsning på medel för att bland annat placera ut offentlig konst i områden som är ”konstfattiga”. Bland annat SvD skrev om denna budgetnyhet 2011, läs här.

De ”fria pengarna” innebär också en större frihet för Stockholm konst gällande var konsten ska placeras som nu då stockholmarna får vara med och tycka till om var ”In waiting” ska stå. Skulpturen finns att beskåda på Stadsmuseets gård fram till den 10 oktober och förslag kan antingen lämnas in på Stadsmuseets reception, skickas in till Stockholm konst, mailas till info@stockholmkonst.se eller till ekg@dn.se.

Gå dit och bekanta dig med henne och lämna ett förslag på var hon ska få sitt hem.

/ Madeleine

 

Satsningar på konsten i Stockholm 3 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

liljavlchs byggnad

I lördagens SvD Kultur skrev Clemens Poellinger om den satsning Stockholms stad gör på bildkonsten nästa år. I verksamhetsplanen för Kulturförvaltningen 2013 satsas 2,6 miljoner kronor på att förstärka utställningsverksamheten på Liljevalchs konsthall och 1 miljon kronor för arbetet med offentlig konst.

Liljevalchs konsthall fortsätter att locka en stor publik till sina utställningar. Vårsalongen 2012 slog rekord både i antalet sökande till salongen och i publik. Och utställningen Hemslöjden på Liljevalchs – hemslöjdsföreningarnas jubileumsutställning med anledning av 100-årsfirandet – överträffade med sina 74.500 besök med råge det beräknade antalet på 30.000 besök. Under slutet av året av har utställningen August. En djefla utställning genom att blanda scenkonst och bildkonst varit nyskapande. Satsningen på 2,6 mnkr kommer att ytterligare förstärka Liljevalchs möjligheter att skapa utställningar som befäster Liljevalchs som alla stockholmares konsthall.

En annan bildkonstsatsning görs på Stockholm konsts arbete med den offentliga konsten i staden. Satsningen ska både gå till att förstärka Stockholms konsts arbete med enprocentsregeln (regeln som säger att 1 procent av kostnaderna när staden bygger om, till eller nytt ska gå till offentlig konst) och till offentlig konst i redan bebyggda miljöer som idag har ett ”konstunderskott”.

Det samlade anslaget till Liljevalchs och Stockholm konst har sedan 2011 ökat från 16,3 miljoner kronor till 22,4 miljoner kronor 2013. Medlen som avsätts till offentlig konst genom en-procentsregeln bekostas av respektive beställare.

Förutom dessa satsningar på bildkonsten var en av nyheterna i Stockholms stads budget för 2013 att medel avsätts för renovering och utbyggnad av Liljevalchs konsthall. För 2013 avsätts 9 miljoner kronor vilka ska gå till en utredning av renoverings- och tillbyggnadsbehovet samt till vissa investeringar i fastigheten. Sammanlagt beräknas hela projektet att kosta omkring 130 miljoner kronor vilket finns med i investeringsbudgeten. Om detta skrev SvD Kultur om för inte så längesedan.

Det finns ett stort intresse för bildkonsten i Stockholm just nu och det är därför glädjande att staden kan möta det ökande intresset med satsningar på bildkonsten.

/ Madeleine

Stockholms yngsta konstverk invigt 4 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Idag invigdes vad som måste vara det ”yngsta” konstverket bland alla offentliga konstverk i Stockholm. Muralmålningen Vår rörliga värld vid Odenplan är nämligen målad av två klasser från Askebyskolan i Rinkeby och Gustav Vasaskolan i Vasastan.

I ur och skur har andraklassarna stått och målat planket som omgärdar den stora byggarbetsplatsen på Odenplans mitt. Konstverket har tillkommit under ledning av konstnären och bildpedagogen Saddia Hussain.

Förutom att förvandla det trista byggplanket till något tankeväckande har konstverket även varit ett socialt projekt genom att det sammanfört barn från olika delar av Stockholm att med konsten arbeta mot ett gemensamt mål.

De många unga konstnärerna var påtagligt stolta när den 20 meter långa muralmålningen avtäcktes.

Konstverket är ett led i det pågående arbetet i Stockholms stad att med hjälp av offentlig konst göra de många tråkiga byggarbetsplatserna som finns runtom i staden till något spännande och intresseväckande.

/ Madeleine

På konstfronten mycket nytt 17 februari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

 

Just nu är det mycket som händer i Stockholms konstliv. Idag öppnar både Supermarket på Kulturhuset, konstmässan för de konstnärsdrivna gallerierna, och Market på Konstakademien, konstmässan för de ledande nordiska gallerierna. För den konstintresserade finns det med andra ord mycket att sätta tänderna i till helgen.

Men inte nog med det. Igår invigdes också ett nytt offentligt konstverk på Stockholms stadion – ljusinstallationen Eld utan rök av konstnären Mikael Pauli. Konstverket knyter an till de eldkar som finns på två av tornen men som av någon anledning aldrig har använts. Det nya konstverket har blivit möjligt tack vare att Stockholms stad tillämpar den så kallade enprocentsregel, det vill säga att en procent av kostnaderna för ny- eller ombyggnation ska gå till konstnärlig utsmyckning.

/ Anders

Konsten i Västertorp – växande kultur kräver stöd av många 13 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Konstnärlig frihet, Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

En av de främsta ideologiska skiljelinjerna i svensk kulturpolitik handlar om i vilken inställning man har till att andra aktörer än de offentliga bidrar till kulturens finansiering. Som liberal tycker jag givetvis att det borde finnas många olika finansiärer eftersom det både leder till att kulturens samlade finansiering ökar och att kulturens oberoende till den offentliga makten stärks.

Därför var det mycket intressant att läsa det senaste numret av Tidningen Liljeholmen/Älvsjö som innehåller en helsidesartikel om den offentliga konsten i Västertorp som har en mycket spännande tillblivelsehistoria.

Företaget Olsson och Rosenlunds AB som ägde stora delar av norra Västertorp avsatte nämligen en del av vinsten de gjorde vid markförsäljningen till en stiftelse med uppdrag att verka för kulturella ändamål i stadsdelen. Och det var just dessa donerade medel som sedan användes för de många bronsstatyerna gestaltade av några av 1940-talets mest namnkunniga svenska konstnärer. Ett gott och konkret prov på hur enskilda företag kan bidra till att kulturen och konsten tar större plats i samhället.

Ett växande kulturliv behöver många som bidrar.

/ Madeleine

Läs: Konstiga figurer i Västertorp

Oppositionen vilse i den offentliga konsten 19 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Konstnärlig frihet.
Tags: , ,
13 comments

Idag har Dagens Nyheter ett stort reportage om klotter och gatukonst där flera ledande företrädare från oppositionen ifrågasätter Stockholms stads klotterpolicy. Exempelvis menar oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) att ” vi (staden) måste börja göra en skillnad mellan vad som är konst och vad som är skadegörelse” och Mats Berglund (MP)  säger att ”man inte kan dra alla över en kam”.

Problemet är bara att frågan inte handlar om vad som är konst respektive vad som inte är konst. För naturligtvis, och lyckligtvis, är det inte politiker som definierar konstbegreppet.

Nej, det är givetvis mycket mer komplext än så. Frågan handlar i själva verket om själva uppförandet. Det är handlingen som inte är tillåten, inte en viss konstart, exempelvis graffiti.

Låt oss leka med tanken att staden hade en annorlunda hållning, det vill säga att frågan om ”verket” ska få sitta/stå kvar, blev en fråga om dess kvaliteter (är det konst?).

En sådan hållning är givetvis möjlig – men frågan är om den är önskvärd. För vad den innebär om man nagelfar tanken är att klottrets laglighet ska avgöras beroende på dess resultat: Bedöms klottret vara konst var dess uppförande lagligt; bedöms det inte vara konst var handlingen olaglig. Det vill säga att resultatet av klottrandet ska avgöra om det var olaglig eller inte. För den enskilde medborgaren blir rättsosäkerheten total.

Men än värre än de tankemässiga irrvägar som oppositionens uttalanden leder oss in på är de praktiska konsekvenserna. Medan vissa klottrare skulle gå fria (deras verk anses vara konst) skulle andra klottrares bötfällas (deras alster anses inte vara konst). Och hur behandlar man de fall där skadegörelsen som handling anses vara konst? Vill Rudin att det ska vara fritt fram för nerklottrade tunnelbanevagnar bara för att vissa anser det vara konst?

Att Rudin därutöver utmålar dem som inte vill att det ska vara fritt fram att måla i staden som fascister och att stadens policy handlar om censur är bara absurt. Bara för att Rudin inte delar den Stockholms folkvalda församlings mening behöver han inte övergå till demagogins fula knep och beskylla sina meningsmotståndare för saker de absolut inte är och aldrig har varit.

Till problemet finns även andra komplexa frågeställningar som rör enskilda individers makt över det offentliga rummet visavi det offentligas makt över detsamma. I staden finns demokratiskt framtagna beslutsvägar för hur det offentliga rummet ska gestaltas. Ges klottrarna rätten att efter eget huvud gestalta det offentliga rummet åsidosätts givetvis demokratin till förmån för enskilda personers tycke och smak.

Jag tror dock att det finns många relevanta frågor att ställa gällande konst i offentliga miljöer. Bland dessa hör framförallt hur vi kan förändra och vidga vår syn på vad den offentliga konsten är. Detta handlar dock snarare om att samtidskonsten har förändrats dramatiskt de senaste decennierna än om att klottrare ska få tillåtelse att uppföra ”konst” på allmän plats utan det allmännas samtycke. En sådan hållning innebär också att jag anser att staden kan vara mer generös i tillståndsgivningen – inte för att acceptera klotter och skadegörelsen utan för att skapa ett mer kreativt och spännande Stockholm.

/ Madeleine

Läs mer:

Rasmus Jonlunds (FP) inlägg genom att klicka här.

Jesper Svenssons (FP) inlägg genom att klicka  här.

Utmärkelser för offentlig konst 30 november 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
2 comments

Stockholm konst har delat ut pris till Årets enprocentare och Årets projekt. Utmärkelserna uppmärksammar stadens enprocentsregel. Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Som ni kan se nedan kan det bli så här fint i offentliga miljöer:

Jonna Isacson och Feyrouz Karlsson Abdel-Baki, arkitekter på Aperto arkitektbyggkonsulter AB, är utsedda till Årets enprocentare 2011 med följande motivering:

”Arkitekterna Jonna Isacson och Feyrouz Karlsson Abdel-Baki tilldelas utmärkelsen Årets enprocentare för att de själva, inom sitt eget uppdrag och sin egen yrkesutövning, initierat en helhetsintegrerad konstnärlig gestaltning av Rinkebyakademiens fasad. På så vis har de visat på en ovanlig och värdefull nyfikenhet, ödmjukhet och insikt om att konst kan göra skillnad. Sist men inte minst visar deras initiativ på hur oskiljaktigt konst och arkitektur är – och alltid skulle kunna vara – för ett lysande lyckat resultat. Vi på Stockholm konst vill framhålla Jonna Isacson och Feyrouz Karlsson Abdel-Baki som verkliga föredömen i arbetet för och med stockholmarnas egen offentliga konst.”

Rinkebyakademien

Rinkebyakademien


Projektet Skanstullshallen med konstnärlig gestaltning av Jacob Dahlgren är utsett till Årets projekt 2011 med följande motivering:

”Den konstnärliga gestaltningen av Skanstullshallen har utnämnts till Årets projekt för det utomordentligt fina genomförandet i en byggnad och ett sammanhang med mycket speciella förutsättningar. Här har aktiviteterna som pågår i Skanstullshallen – sportens- och idrottens spelregler och rörelseglädje – konstnärligt gestaltats på ett kongenialt sätt. Samrådsgruppens stundtals mycket olika viljor och säkerhetsbedömningar har slipats mot varandra och en pärla uppstått.”

Skanstullshallen

Skanstullshallen

Skulpturen Humor åter på plats 23 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

I dag invigde jag ett av stockholmarnas kanske mest älskade offentliga konstverk – bronsskulpturen Humor. Skulpturen Humor var tvungen att flytta från sin tidigare placering på Hamngatans trottoar vid Nybroplan då den nya spårvagnslinjen drogs fram, och nu har vi äntligen hittat ett passande nytt hem för honom. Skulpturen, som föreställer en gatuarbetare, ska självklart vara på ett av de ställen som behöver störst insatser och där många av hans kollegor kommer att vara sysselsatta under de kommande åren!

Skulpturen är ett porträtt av och hyllning till författaren filmskaparen och skådespelaren Hasse Alfredson. Initiativet var K.G. Bejemarks eget och det var också han själv som bekostade verket.

Redan vid invigningen flockades glada Stockholmare kring sin välkända skulptur.

/Madeleine

SR: Bronsskulptur får ny plats