jump to navigation

Nu bygger vi idrottshall i Sätra 26 maj 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Collage Sätra

I dag var jag med och tog det första spadtaget för den efterlängtade och välbehövliga nya idrottshallen på Sätra IP. Jag har länge varit engagerad i att få ner kostnaderna för byggande av idrottshallar. För mig känns det fantastiskt att denna fråga äntligen är nära en lösning. Tack vare fastighetskontorets banbrytande arbete med att utveckla enkla, funktionella, fullstora hallar blir det nu mycket mer breddidrottstider för pengarna. Och det behövs.

Stockholm växer så det knakar. Nya och gamla stockholmare behöver inte bara mer bostäder, de behöver också mer samhällelig infrastruktur. Vi ska bygga vidare på vår stad med höga ambitioner om både form och funktion. Servicehus, skolor, idrottshallar, äldreboenden – ja hela staden måste byggas, inte bara bostäderna.

Vad det gäller idrottshallar innehåller vår budget för 2014 inte mindre än 100 miljoner för byggandet av den här typen av enklare, fullstora, idrottshallar. Det blir inget lull-lull men full funktionalitet när hallar nu byggs på Sätra IP,  Hjulsta BP, Hässelby villastads BP, Blommensbergs BP och vid Grimstaskolan.

Det är bra för Stockholm!

/Madeleine

 

Fler billiga och bra idrottshallar 26 februari 2013

Posted by Erica in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far

Fotomontage från inriktningsbesluet kring Stora Mossen (en enklare hall)

Gamla tankar måste ständigt omprövas. Det behövs fler idrottshallar i Stockholm och för att få pengarna att räcka så långt som möjligt gäller det att använda dem smart.  Tidigare kreativa idéer för att på ett ekonomiskt sätt utveckla stadens idrottsinfrastruktur har varit att bygga om industrilokaler till hallar och att bygga på höjden.

Ett annat sätt att angripa frågan är att titta på vad hallarna absolut måste innehålla för att fungera och utesluta allt annat. Alla hallar behöver inte byggas med läktare och kafeteria. Däremot behöver de uppfylla idrot­tens krav på spelmått, ljus och ljud med mera. Fastighetskontoret och idrottsför­valtningen har på uppdrag från stadens politiska ledning tagit fram en rapport som visar på hur man på olika sätt kan konstruera enklare hallar, avsedda just för breddidrott. DN skriver om rapporten och lösningar på hallbristen i dag (betalversion på nätet).

Glädjande nog visar det sig att det finns flera goda möjligheter att bygga fungerande hallar för motionsidrott till en väsentligt lägre kostnad. Jag ser nu fram emot att vi, liksom det slagits fast i fastighetsnämndens verksamhetsplan, får minst en sådan på plats under 2013.

/ Erica

Industrilokaler blir idrottshallar 25 mars 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags:
7 comments

I gårdagens ABC berättade jag om att Idrottsförvaltningen har fått i uppdrag att söka igenom staden efter gamla industrilokaler som skulle kunna byggas om till idrottshallar.  Det råder brist på mark att bygga idrottshallar på i Stockholm idag och det är därför viktigt att titta på nya lösningar.

Jag har tidigare skrivit på min blogg om vårt initiativ att titta på möjligheterna att bygga hallar på höjden. Nu vill vi gå vidare och titta på om det finns fler stora industrilokaler som inte används. I inslaget kan man se hur det ser ut i Liljeholmshallen och om vi kunde hitta andra gamla industrilokaler att bygga om till idrottslokaler vore mycket vunnet.

Madeleine

Kritiken om plogning av fotbollsplaner slår fel 2 mars 2010

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
7 comments

Svd-krönikören krönikören Anna Laestadius Larsson publicerade 19 februari en krönika med flera hårda ord om Madeleines och stadens beslut att inte ploga konstgräsplanerna i Stockholm (krönikan finns inte på svd.se). God pressetik säger att man ger dem som kritiserats möjlighet att besvara kritiken, men Svd ville inte publicera svaret. Svaret publicerades därför på Second opinion.

Erik

Rapporteringen om plogning slår fel – Second Opinion 26 februari 2010

Fotboll är en viktig idrott i Stockholm. Därför har , under min tid vid makten, 32 nya konstgräsplaner tillkommit i staden . Vi har nu över 50 stycken. Detta har lett till en fotbollsexplosion – bland annat av unga flickor, vilket är mycket glädjande. Vi har också satsat 15 miljoner kronor för att tillse att Kanalplan blir en bättre arena för Hammarbys damer. Stadion ska få en kraftig upprustning, liksom Grimsta som fått allsvensk status. Stockholmsarenan kommer att ge Stockholm en fotbolls- och evenemangsarena i världsklass. Just därför slår rapporteringen om plogningen fel.

(mer…)

Stockholm som vintersportort 1 februari 2010

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
add a comment

Det saknas fortfarande hus i stil med schweiziska gökur i Stockholm, och Hammarbybacken är kanske ingen alp. Men vintersport finns det plötsligt i mängder:

Erik

Hallar på höjden 4 november 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: ,
7 comments

 

På nästa idrottsnämnd 24/11 tar vi ett initiativ om att utreda möjligheten att bland annat bygga hallar på höjden. Hur detta skulle kunna se ut kan man se i DN idag. Nedan är skrivelsen i sin helhet.

I en växande storstad som Stockholm är det viktigt att marken används på ett effektivt och nytänkande sätt inom alla områden. Detta gäller inte minst i hur framtidens idrottsanläggningar ska se ut. Vi bör exempelvis fråga oss hur man kan kombinera olika idrottslokaler i en och samma byggnad, genom att lägga dem ovanpå varandra, eller sammanfoga dem med nya arkitektoniska lösningar, för att vinna utrymme och utnyttja marken så effektivt som möjligt. Idrottslokaler bör också kunna användas för kulturaktiviteter eller andra motionsfrämjande aktiviteter som inte ingår i idrottsrörelsen, men som har behov av liknande lokaler.

I Danmark har flera viktiga projekt gjorts på detta område, bland annat inom The Danish Foundation for Culture and Sports Facilities, och i andra delar av världen.

Idrottsförvaltningen får därför i uppdrag att återkomma med en inventering av nytänkande och intressanta lösningar för framtidens idrottsanläggningar, som skulle kunna vara aktuella att använda i projekten som finns i idrottsnämndens investeringsplan.

Skrivelse om mat och entreprenörskap 21 september 2009

Posted by Teodor in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
1 comment so far

I onsdag lade vi en skrivelse om bättre möjligheter för entreprenörer på idrottsnämnden. Madeleine Sjöstedt pratade också i ABC. Se inslaget här

Idrottsnämnden 2009-09-15

Madeleine Sjöstedt m fl (fp), Billy Östh m fl (m), Leif Kroon (kd)

Skrivelse till idrottsnämnden

Mer entreprenörskap i våra anläggningar.

Idrottsnämnden har idag ett stort antal anläggningar över hela Stockholm och för många medborgare är besöken hos dessa en del av vardagen. Idrottsanläggningarna är viktiga för stockholmarna och är en plats där man spenderar mycket tid. Åtskilliga anläggningar ligger också centralt och nära stråk där folk rör sig. Våra anläggningar har därmed en stor roll att spela för ett friskare Stockholm. En bra kost är minst lika viktigt som träning och att öka tillgången till bra mat går väl ihop med idrottsnämndens ambition att bidra till ökad hälsa i Stockholm.

(mer…)

Beslut i idrottsnämnden 14 mars 2008

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , , , ,
2 comments

Idrottsnämndens sammanträde i tisdags hade en späckad dagordning. Här är besluten i sammandrag.

(mer…)

Alvik basket har väntat i 50 år, men nu händer det 4 mars 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
6 comments

Pressmeddelande, 2008-03-04

Madeleine Sjöstedt (fp), kultur- och idrottsborgarråd

IDROTTSHALL BYGGS VID STORA MOSSENS IP

– Stockholm har ett stort behov av fler idrottshallar eftersom vi vill att fler unga ska motionera. Därför är det glädjande att vi tillsammans med Alvik basket och fastighetsföretaget Kungsleden kan presentera planer på en ny idrottshall vid Stora Mossens idrottsplats.

(mer…)

Ny bad- och idrottsanläggning i Vanadislunden 28 februari 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
5 comments

Igår presenterade Madeleine Sjöstedt och Kristina Axén Olin en idéskiss till den storsatsning på en ny bad- och idrottsanläggning som staden planerar i Vanadislunden (DN, SvD, Radio Sthlm, Metro, City). Bakgrunden till satsningen är att efterfrågan på idrottsytor kommer att öka kraftigt när Norra stationsområdet blir en ny stadsdel med ca 8 000 bostäder. Dessutom är det brist på idrottsytor i Vasastan redan. (mer…)

Fotbollssatsning i innerstan 20 december 2007

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
3 comments

Idrottsnämnden har beslutat om sin verksamhetsplan för 2008. Det ryms många satsningar i hela Stockholms stad, men jag tänkte ägna den här texten åt den debatt som varit under hösten om fotbollens förutsättningar i innerstan.

(mer…)

Fotboll i Vasastan 7 november 2007

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , ,
9 comments

Vi får många brev angående situationen för fotbollsklubbarna på Norrmalm. Vi vill naturligtvis försöka tillgodose behoven av idrottsanläggningar även i innerstaden, men det har sina givna svårigheter. Det är mycket svårt att hitta mark som är lämplig för idrott innanför tullarna. Norrmalm är den stadsdel som har minst tillgänglig mark och drabbas därför hårdast av detta.

Tyvärr ställs ibland stadsdelar mot varandra i diskussionen. Den typen av jämförelser känns ganska orättvis eftersom varje stadsdel har sina förutsättningar. Ytterstaden har dessutom betydligt mer tillgänglig mark och det vore oansvarigt att inte bygga bra idrottsanläggningar där vi kan göra det. Vi har gjort bedömningen att det är bättre att utöka eller förbättra för innerstadsidrotten där det är möjligt att fatta snabba beslut om rejäla anläggningar. Annars hade innerstadens situation varit ännu sämre.

Det finns några konkreta förslag som jag vill kommentera: (mer…)

Mera rörelse i skolan! 26 juli 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

En rad svenska idrottare krävde i förra veckan mera idrott i skolan för att komma åt barnfetman. Det är ett bra initiativ. I Stockholm har vi ägnat barn och ungas passivitet stor uppmärksamhet sedan vår Idrottsförvaltning under våren i en rapport visade alarmerande siffror. Rörelse har blivit en klassfråga och runt hörnet lurar ohälsan i dess spår. Idrottarna refererar också till undersökningen. De får mothugg av medicinsk expertis som hävdar att mer idrott i skolan inte löser barnfetman.

Nej, idrott i skolan är inte en lösning för de barn som blivit feta. Men om rörelse blir en naturlig del i hela livet däribland i skolan är mycket vunnet. Visionen är rörliga barn som finner glädje i just den form av aktivitet som passar dem blir motionerande och friska vuxna. Jag har skrivit en motion till folkpartiets landsmöte i frågan som jag hoppas kan leda till åtgärder av skolminister Jan Björklund (fp).

I Stockholm arbetar vi nu aktivt med att finna lösningar på de problem som rapporten pekar på. Bl a gäller det att se vad ungdomar önskar sig för aktiviteter för att rör på sig. Närmare trehundra miljoner till ridningen bara i Stockholms stad 2007 är ett resultat av detta sätt att tänka. Den en snabba utbyggnadstakten av inomhushallar är en annan. Likaså olika trygghetsskapande åtgärder, såsom säkrare motionsspår.

Idrottsrörelsen inbjuds till rådslag 6 juli 2007

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Pressmeddelande 2007-03-14

– Stockholms stad har ett mycket ambitiöst investeringsprogram för idrottsanläggningar. Syftet är att fler stockholmare ska idrotta och motionera. Men vi sitter inte inne med alla svaren om hur vi når dit.

– Min förhoppning är att de politiska besluten ska förankras och förberedas bättre. För att investeringarna ska göras där de bäst behövs måste idrottsrörelsen ha större inflytande över prioriteringarna. Därför kommer jag senare i vår att bjuda in idrottsledare från Stockholms idrottsrörelse till ett rådslag om idrottsinvesteringarna.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att idrottsnämnden i går beslutade att bjuda in idrottsrörelsen till ett rådslag om hur pengar till framtida investeringar ska användas.

Vi satsar på idrottscentrum för funktionshindrade 25 februari 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Pressmeddelanden – 2006-12-19

– Det är dags att vi underlättar för barn och ungdomar med funktionshinder att ta steget in i en idrottsförening. Vi lanserar därför en satsning på handikappidrotten genom att skapa ett idrottscentrum vid Bromma sjukhus.

– Idrottens hus kommer att utgöra en naturlig träffpunkt för alla idrottare med funktionshinder.

– En målsättning för folkpartiet under mandatperioden är att Stockholms idrottsanläggningar ska bli tillgängligare för funktionshindrade. Skapandet av ett idrottscentrum för funktionshindrade utgör ett viktigt delmål.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt med anledning av idrottsnämndens beslut att skapa ett idrottscentrum för funktionshindrade vid Bromma sjukhus. Staden köper idrottsanläggningen vid Bromma sjukhus av landstinget för 13 miljoner. Därutöver kommer staden att betala över två miljoner kronor årligen för verksamhetens drift. Stockholms handikappidrottsförbund har flyttat sitt kansli till Idrottens hus vid Bromma sjukhus.