jump to navigation

Det tidigaste tecknet på att våren snart är här – dags för Vårsalong 2014 24 januari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

vårsalong 2014

Idag inviger jag 2014 års upplaga av Vårsalongen. Det tidigaste tecknet på att våren snart är här. Vårsalongen är Liljevalchs återkommande utställning där samtliga verk är till salu och en given publikfavorit bland stockholmarna.

Försäljningen pågår hela utställningsperioden och pris och uppgifter om varje verk finns i Vårsalongens katalog som kan köpas på plats.

För att ställa ut på Vårsalongen måste man ansöka. Årets jury består av personer som under många år arbetat med utställningspedagogik: Göran Ståhle, konsthistoriker i Stockholm, Greta Burman, Moderna museet, Malmö, Lisa Lundström, Bildmuseet, Umeå och Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall.

Förra året var intresset för salongen rekordstort 64 867 besöka satte nytt publikrekord – ett rekord som förhoppningsvis snart är slaget.

/ Madeleine

Kulturen växer! 6 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , ,
2 comments

För drygt två månader sedan presenterades Stockholms stads budget för 2013. För kulturens del innebar budgeten flera viktiga förändringar och en ökning av budgeten med omkring 40 miljoner kronor – den största ökningen sedan alliansen vann makten i stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken.

Redan i budgeten fanns ett antal kultursatsningar: Att Kulturhuset och Stadsteatern går samman till en gemensam organisation, att Stadsteaterns anslag ökar med 10 miljoner kronor, att Stadsmuseet och Medeltidsmuseet utökar antalet öppna måndagar under turistsäsongen, att El Sistema införs på prov, att Studion i Kulturhuset upplåts till de konstnärliga högskolorna och att Liljevalchs konsthalls efterlängtade renovering och utbyggnad fick klartecken.

Utöver detta aviserades i samband med budgeten ökade resurser till stadens kulturverksamheter under namnet besöksgenererande åtgärder: Satsningar som ska öka tillgängligheten, attraktiviteten och kvaliteten i stadens kulturverksamheter. Vad detta leder till har nu presenterats i kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2013 som ska upp i kulturnämnden den 13 december.

Utökade öppettider för biblioteken. I nästa års verksamhetsplan anslås 4 miljoner kronor på att öka öppettiderna på Stockholms stadsbibliotek. En satsning som innebär att Strukturplanen för Stockholms stadsbiblioteks målsättning om att alla stadens bibliotek ska vara öppna minst fyra dagar per vecka, varav minst en helgdag, kan uppnås under 2013. Därutöver detta ska två av stadens ytterstadsbibliotek – ett i Söderort och ett i Järva – ska kunna ha öppet årets alla dagar. Även Kulturhuset får utökade öppettider nästa år. I verksamhetsplanen satsas 1,2 miljoner kronor på att, från och med 1 mars, utöka barn- och ungdomsverksamheternas, bibliotekens och utställningsverksamhetens ordinarie öppettider till veckans alla dagar. Kulturhuset kommer också under 2013 att vara öppet alla årets 365 dagar, inklusive julafton och nyår.

Förstärkt utställningsverksamhet. I verksamhetsplanen anslås 2,6 miljoner kronor på att förstärka utställningsverksamheten på Liljevalchs konsthall och 3,6 miljoner kronor på att göra detsamma på Stadsmuseet. 1 mnkr ska förstärka Stockholm konsts arbete med den offentliga konsten. Sistnämnda innebär en förstärkning av de medel Stockholm konst har för att arbeta med offentlig konst i redan bebyggda miljöer där det finns ett konstunderskott (den offentliga konsten finansieras vanligtvis genom den så kallade enprocentsregeln men den förutsätter att man bygger nytt, om eller till). Därutöver får Kulturfestivalen ytterligare 1,7 miljoner kronor som ska gå till förstärkt programverksamhet.

Renoveringar av stadens stadsdelsbibliotek. Nästa år läggs 15 miljoner kronor på att renovera en rad stadsdelsbibliotek. Tre av dessa renoveringar har påbörjats (Fruängen, Husby och Skärholmen) men eftersom dessa renoveringar inte blir klara förrän under 2013 kommer de främst att belasta nästa års budget. Därutöver kommer Björkhagens, Telefonplans, Sköndals och Hagsätras bibliotek att renoveras. Fler stadsdelsbibliotek kan tillkomma när planeringen av biblioteksrenoveringarna har kommit längre. Därmed kommer Kulturnämnden att kunna beta av ett flertal av de prioriteringar som Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek pekade ut.

/ Madeleine

Läs mer: Liljevalchs får mer pengar till konstutställningar
Läs mer: 15 miljoner satsas på bibliotek
Läs mer: Öppet året runt på Kulturhuset

En samlad kommunikationspolicy med utrymme för egen profilering 22 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
add a comment

Staden har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram ett nytt kommunikationsprogram, i syftet att få en mer samlad och effektiv kommunikation så att det blir tydligt för stockholmare och företag när staden står för en verksamhet. En mer konsekvent kommunikation bidrar även till att skapa tydligare sammanhang och en ökad förståelse för det växande Stockholm, och vilka utmaningar det innebär.  Allt detta är givetvis mycket bra.

Under arbetet med kommunikationspolicyn har vi från Folkpartiets sida engagerat oss i att de verksamheter som idag har ett eget starkt varumärke ska kunna fortsätta att arbeta under och med sitt eget varumärke – givetvis i kombination med stadens. Bland dessa kan bl.a. nämnas Kulturhuset, Södra Latin, Östra real, Liljevalchs konsthall, Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum, som sedan lång tid har inarbetade varumärken. Skulle dessa varumärken införlivats i stadens koncept hade det inneburit stora risker för verksamheterna och ekonomiska förluster.

När nu kommunikationspolicyn går till kommunfullmäktige för beslut har möjligheterna till att även fortsatt ha en egen profilering och logotyp beaktats.  Eller som det står i ärendet:

”Stockholms stad har dock en rad verksamheter med egna starka och inarbetade varumärken, bland annat inom skolan, kulturen och bolagssektorn. Dessa varumärken har ett starkt värde för verksamheter som verkar på en konkurrensutsatt marknad, och i kommunikation med besökare och samarbetspartners. Det är mycket angeläget att dessa verksamheter och bolag även fortsättningsvis kan använda sin egen logotyp i de fall det bedöms angeläget, samt ha en egen profilering inom ramen för stadens övergripande grafiska profil.”

Jag är oerhört glad för att vi fick till denna förändring i förslaget.  Att St: Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart, men lika självklart är det att fortsätta använda igenkända och profilerade varumärken vid sidan om.       

/Madeleine

Ärendet: Kommunikationsprogram

Förväntan inför Vårsalongen! 26 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

Liljevalchs vårsalong 2011 blev en stor succé som satte publikrekord. Ja, det stora publiktrycket gjorde faktiskt att salongen fick förlängas. Imorgon slår Liljevalchs Vårsalong upp portarna på nytt och jag hoppas givetvis att fjolårets bedrift ska kunna upprepas.

Men faktiskt har Vårsalongen 2012 redan innan utställningen öppnat hunnit slå rekord – nu i antalet ansökningar. Hela 2136 personer ansökte om att komma med på utställningen. Det tog juryn fem arbetsdagar att sålla och välja bland alla bidrag. Att det varit hård konkurrens bland de sökande borgar för en spännande utställning.

En nyhet för i år är att juryn har utgjorts av några av Sveriges mest namnkunniga konstnärer: Annika von Hausswolff, Peter Johansson, Ernst Billgren. Till skillnad från föregående år då juryn bestått av museichefer, gallerister, kritiker och kuratorer är det i år alltså representanter från konstnärskollektivet som fått bedöma vilka som ska beredas plats i salongen. Det ska bli spännande att se om det speglar urvalet på något sätt.

Ikväll kommer själva invigningen av vårsalongen att äga rum och liksom förra året ska jag invigningstala. Precis som alla andra har jag både sett och läst om några verk som ska vara med på vårsalongen – det ska bli väldigt roligt att om några timmar kunna se dem med egna ögon.

/ Madeleine

Läs TT/Spektras artikel om Vårsalongen här.
Läs DN:s artikel om Vårsalongen här.