jump to navigation

Rivstart för konsthösten 2012 24 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Trots ihållande regn var det fullsmockat när gallerierna på Hudiksvallsgatan hade höstens första vernissagekväll igår. Det verkar finnas ett nästintill omättligt intresse bland stockholmarna för konst just nu. Och mer blir det. Till hösten öppnar flera spännande utställningar.

Andréhn-Schiptjenko visades Cajsa von Zeipels första separatutställning. Galleribesökarna flockades kring de storskaliga skulpturerna som förenar tonårens narcissism med den klassiska skulpturens formspråk. Den som inte hinner åka till Hudiksvallsgatan men ändå är intresserad av att se prov på von Zeipels skulpturer kan bege sig till den nya gallerian MOOD där en av hennes skulpturer, Pretty Vacant, finns.

Galerie Nordenhake visades en utställning av den amerikanske konstnären Spencer Finch som i en rad olika tekniker sparsmakat undersökt färgens förändringar och betydelse. På Galleri Flach visades melankoliska fotoinspirerade tavlor av den tyske konstnären Thoralf Knobloch. På väg hem från Hudiksvallsgatan åkte jag förbi Peter Bergman Gallery på Torsgatan där en utställning av Kristoffer Zetterstrand hade vernissage. Stadens många duktiga gallerister bidrar onekligen till ett spännande konstliv i Stockholm.

Höstens första gallerikväll är dock bara början på en spännande konsttermin. Idag skriver DN:s Birgitta Rubin om vad som är att vänta för den konstintresserade stockholmaren de närmsta månaderna. På Fotografiska öppnar idag en stor retrospektiv utställning med fotografier av Christer Strömholm som säkert kommer att locka en storpublik. Moderna Museets satsning på Pablo Picasso och Marcel Duchamp blir troligtvis också en succé. På Waldermarsudde öppnar i november en utställning med Helene Schjerfbeck som under sommaren uppmärksammats stort i Helsingfors. En inte alltför främmande tanke är även den kommer att locka mängder av människor ut på Djurgården.

På Stockholms stads egen konsthall, Liljevalchs, fortsätter Strindbergsåret med en stor utställning om nationalskalden, August. En djefla utställning som slår upp portarna den 5 oktober. Tillsammans med Stockholms stadsteater kommer Strindbergs dramatik uppföras i utställningen två gånger per vecka.

Då har man inte ens hunnit se efter vad som händer på Nationalmuseum, Sven Harrys, Artipelag, Bonniers konsthall eller Magasin 3…

/ Madeleine

Ny idrottshall och konstverk på Slättgårdsskolan invigt 22 augusti 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
add a comment

I dag invigde kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) Lina Selanders videkonstverk i Slättgårdsskolans nya idrottshall, som också invigdes. Såväl hall som konstverk har uppkommit i nära samarbete med elever, lärare, föräldrar och personal på skolan.

Selander är, bland annat, utbildad vid Valand och arbetar framförallt i text, ljud och video. I konstverket på Slättgårdsskolan har hon velat lyfta fram den kulturella mångfald som finns i Bredäng och placera barnen och deras livsberättelser, språk och historia i centrum. Under en veckas workshop fick eleverna gestalta olika teman från sina liv genom iscensättningar, animationer, bilder, fotografier och text. Detta har sedan legat till grund för videoinstallationen.

Både föräldrar och barn har också visat ett stort engagemang för att den nya idrottshallen ska bli verklighet och det är tack vare dem som hallen nu har kommit på plats. 


Att barnen själva har varit med i den konstnärliga processen som lett fram till konstverket är ett sätt att förankra verket i det rum och bland de elever den ska finnas i. Förutom stolthet över att ha varit medskapare till verket har förhoppningsvis delaktigheten även väckt nyfikenhet bland eleverna om hur man kan uttrycka sig konstnärligt.

Temat för verket är dialog och diskussioner kring frågor rörande tolerans, demokrati och civilkurage – frågor som är särkilt viktiga att uppmärksamma i skolan.

Fakta:
Stockholms färskaste offentliga konstverk är en frukt av stadens enprocentsregel som garanterar konsten en plats när staden bygger om, till eller nytt. I entrén till skolans gymnastiksal har konstnären Lina Selander skapat ett filmat bildspel om barnens liv, i form av en trekanalig videoinstallation. De tre skärmarna syns även utifrån när man passerar.

En morgondag som redan är här 17 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Sedan det blev känt att barnkultursatsningen Palatset lider av ekonomiska bekymmer har en del kulturdebattörer velat måla fan på väggen: Det finns inget intresse bland företagen eller enskilda privatpersoner att finansiera kultur, den enda vägens kulturpolitik är offentlig finansiering!  I dagens SvD skriver exempelvis litteraturkritikern Annina Rabe: ”Enkelt uttryckt: om näringslivet inte ens vill skjuta till pengar till en till synes okontroversiell, behjärtansvärd och dessutom storslaget upplagd kulturverksamhet för barn, hur ska kulturen då kunna förväntas äska medel till mindre breda och bekväma projekt?”

Det är fullt förståeligt att den svåra ekonomiska situationen för Palatset blir ett tillhygge i den sedan länge så starkt ideologiskt präglade debatten om kulturens finansiering. Men det är synd när träden får skymma skogen.

Utvecklingen i Stockholm i stort pekar nämligen mot att allt fler privatpersoner och företag är villiga att satsa på kultur. Se exempelvis på konstscenen där antalet fristående institutioner vuxit dramatiskt de senaste 20 åren.

1987 slog Magasin 3 upp portarna ute i Frihamnen, 2006 öppnade Bonniers konsthall vid St Eriksplan, 2010 öppnade Fotografiska museet på Södermalm, 2011 öppnades Sven-Harrys konstmuseum i Vasaparken och ute i Värmdö är Björn Jakobsens bygge av Stockholms motsvarighet till Louisiana i full fart. Alla fantastiska satsningar som aldrig skulle ha blivit till om inte för enskilda personer med ett stort kulturintresse.

Icke-offentligt finansierade kulturverksamheter är alltså inget vi behöver fantisera om i en hypotetisk avlägsen framtid utan en verklighet som redan finns här – en helt naturlig del av alla stockholmares vardag.

Men på en punkt har Rabe rätt, nämligen att förutsättningarna för icke-offentliga aktörer att finansiera kultur kan bli mycket bättre. Det gäller såväl regelverket för företagens sponsring av kultur, företagens avskrivningsregler för inköpt samtidskonst, möjligheten för avdrag för privatpersoner och företag vid donationer till kultur som skattereglerna för Sveriges kulturstiftelser. Skulle Sverige ha regelverk som uppmuntrade privatpersoner och företag att finansiera kultur skulle tillströmningen av privata medel till kultursektorn med största sannolikhet öka dramatiskt.

En dimension av att införa regelverk som uppmuntrar icke-offentlig finansiering av kultur är givetvis att kulturen skulle kunna få större resurser att röra sig med. En annan, och minst lika viktig, är att kulturlivets oberoende från den offentliga makten skulle öka markant om antalet finansiärer blev fler.

Madeleine

Vi satsar på den offentliga konsten! 13 december 2011

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: ,
1 comment so far

Idag skriver Svenska Dagbladet om den satsning som Stockholms stad gör på den offentliga konsten i kulturnämndens verksamhetsplan för 2012.

Sedan 1963 har Stockholm en procentregel för offentlig gestaltning som innebär att en procent av kostnaden av alla ny- eller ombyggnationer ska gå till offentlig konst. Ett exempel på hur regeln fungerar är att 22 miljoner kronor avsätts för offentlig konst i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som SvD berättade om idag.

Satsningen som vi nu genomför ska framförallt förstärka Stockholm Konst, den avdelning inom Kulturförvaltningen som har hand om den offentliga gestaltningen. Stockholm Konst spelar en mycket viktig roll i den offentliga gestaltningen genom att det är de som har kontakt med bolagen som bygger och därmed ska se till att dessa verkligen avsätter pengar till konsten. Men satsningen ska också möjliggöra att Stockholm Konst arbetar med offentlig konst i ytterområden som idag har väldigt få offentliga gestaltningar – de ”vita fläckar” som tyvärr finns på Stockholms konstkarta.

Vi värnar den offentliga konsten som för många människor är den enda kontakten med högkvalitativ konst. Det är därför Stockholm Konst har gått från att för tre år sedan ha 13 projekt till att nu ha hela 56 projekt på bordet.

Även i Stockholms läns landsting slåss Folkpartiet för den offentliga konsten genom kulturlandstingsrådet Anna Starbrink (FP). Vid byggandet av Nya Karolinska ska exempelvis hela 118 miljoner kronor satsas på den konstnärliga gestaltningen vilket troligtvis är en av de största konstsatsningarna i modern tid i Sverige. Läs Anna Starbrinks blogginlägg om landstingets konstsatsning här.

/ Anders Gustafsson

Utmärkelser för offentlig konst 30 november 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
2 comments

Stockholm konst har delat ut pris till Årets enprocentare och Årets projekt. Utmärkelserna uppmärksammar stadens enprocentsregel. Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Som ni kan se nedan kan det bli så här fint i offentliga miljöer:

Jonna Isacson och Feyrouz Karlsson Abdel-Baki, arkitekter på Aperto arkitektbyggkonsulter AB, är utsedda till Årets enprocentare 2011 med följande motivering:

”Arkitekterna Jonna Isacson och Feyrouz Karlsson Abdel-Baki tilldelas utmärkelsen Årets enprocentare för att de själva, inom sitt eget uppdrag och sin egen yrkesutövning, initierat en helhetsintegrerad konstnärlig gestaltning av Rinkebyakademiens fasad. På så vis har de visat på en ovanlig och värdefull nyfikenhet, ödmjukhet och insikt om att konst kan göra skillnad. Sist men inte minst visar deras initiativ på hur oskiljaktigt konst och arkitektur är – och alltid skulle kunna vara – för ett lysande lyckat resultat. Vi på Stockholm konst vill framhålla Jonna Isacson och Feyrouz Karlsson Abdel-Baki som verkliga föredömen i arbetet för och med stockholmarnas egen offentliga konst.”

Rinkebyakademien

Rinkebyakademien


Projektet Skanstullshallen med konstnärlig gestaltning av Jacob Dahlgren är utsett till Årets projekt 2011 med följande motivering:

”Den konstnärliga gestaltningen av Skanstullshallen har utnämnts till Årets projekt för det utomordentligt fina genomförandet i en byggnad och ett sammanhang med mycket speciella förutsättningar. Här har aktiviteterna som pågår i Skanstullshallen – sportens- och idrottens spelregler och rörelseglädje – konstnärligt gestaltats på ett kongenialt sätt. Samrådsgruppens stundtals mycket olika viljor och säkerhetsbedömningar har slipats mot varandra och en pärla uppstått.”

Skanstullshallen

Skanstullshallen

Liljevalchs, helvete! 3 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Liljevalchs har just öppnat en utställning med ett omfång som vi sällan ser i Sverige. Helvete visar dystopier tolkade av olika konsnärer, från olika tider, i skiftande tekniker, från vitt skilda delar av världen. Och visst är det lätt att bli nedstämd då man går genom salarna. Än en gång kan man konstatera att konsten är ett lackmuspapper av tiden man lever i.

Men min största känsla är ändå glädje. Dels över att Liljevaclsh kan prestera en utställning med denna kraft och höjd. Dels över att få uppleva en utställning som är ett sådant påstående, som konsthallschefen Castenfors säger. För visst behövs det påstående kring viktiga ting som liv och död, rätt och fel i ett klimat som ofta är både förutsägbart och småskuret.

Madeleine 

DN: Liljevalchs stiger ner i den moderna tidens helveten

Liljevalchs: Välkommen till utställningen Helvete

Uggla i P4: Ond bråd död på Liljevalchs

TV4 Nyhetsmorgon: Utställning om helvetet – alla lockas av smärtan  

ABC, City på 90, fredagssvepet.

 SvD kultur: Ett helvete på Liljevalchs

 Kulturnyheterna: Helvete på Liljevalchs

Hallands nyheter: Helvetet brakar loss på Liljevalchs 

Glenn Brown, Ornamental Despair (Painting for Ian Curtis ) copied from Asteroid Hunters 1971 by Chris Foss (1994). Olja på duk monterad på pannå. Cranford Collection, London Foto: Peter White Photography

Privat donation är bra för Liljevalchs 22 mars 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

Har offentlig finansiering av kulturen ett egenvärde? Får kulturen på det sättet nödvändigtvis en högre kvalitet? Mitt svar på båda frågorna är nej. Men Ulrika Stahre verkar tycka att de pengar som människor betalar via skattsedel är värda mer än de som människor själva väljer att betala för kulturen.

Min vision är ett samhälle där kulturen är en bro mellan människor, där kulturlivet kan växa, bli större och nå fler. Det är därför vi har en kulturbudget på över en miljard i Stockholms stad och det är därför vi ser positivt på alla som vill vara med och göra Stockholms kulturliv rikare.

Att vi tack vare en donation nu förhoppningsvis kommer att kunna bygga ut Liljevalchs konsthall, är en fantastisk möjlighet. För precis som Ulrika Stahre skriver, konsthallen behöver byggas ut. Menar hon att staden ska säga ”Nej tack!” till donationen och istället bygga ut Liljevalchs för skattebetalarnas pengar?

Vi är glada när medborgarna har visioner och vill bidra till att stadens kulturliv växer – både via skattsedel, som kulturkonsumenter och som donatorer. Det skapar förutsättningar för att komma ännu närmare målet: att se till så att kvalitetskultur når ut till alla.

Ulrika Starhes artikel innehåller en mängd missuppfattningar. För det första; när det gäller äldreboenden så finns det inga planer på att lägga ner några bibliotek i Stockholm. Tvärtom sker en ökning av biblioteksbudgeten av historiska mått. Det är t o m så att det planeras ett bibliotek med särskild inriktning på äldre. Vi försöker också hitta former för att bättre nå de äldre, både de som bor på servicehus och de som bor kvar hemma.

För det andra; Ulrika Stahre tycks ha missuppfattat vilket beslut som togs på kulturnämnden om avtal om donation. Något beslut om att skriva avtal togs naturligtvis inte, däremot togs ett beslut att bereda avtalet. Innan avtal sluts kommer naturligtvis donatorns identitet att bli känd och ärendet kommer än en gång behandlas av kulturnämnden och sedan i kommunfullmäktige.

För det tredje vill jag påpeka att staden inte kan skyllas för eventuella problem på Medelhavsmuseet eftersom det inte är kommunalt utan statligt. Däremot äger staden Medeltidsmuséet som i förra veckan nyöppnades efter en omfattande renovering och med en helt ny permanent utställning, med fortsatt fri entré.

Madeleine

Vårsalongen invigd 1 februari 2010

Posted by Teodor in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: ,
1 comment so far

 

I fredags invigde Madeleine Sjöstedt Vårsalongen  på Liljevalchs konsthall. 245 verk av 131 konstnärer presenterades. Det var många som trängdes i hallarna och köerna ringlade långa utanför.

Konsthallen gjorde förra året ett rekordår och det ser lovande ut även i år. På Vårsalongen brukar 70% av verken säljas och i år är säkert inget undantag.

 Passa på och gå dit och titta!

/Teodor

Nya Stockholm konst öppnar idag 1 september 2008

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
1 comment so far

Idag startar Stockholms nya organisation för den offentliga konsten, Stockholm konst, med Mårten Castenfors som chef. Organisationen innebär en administrativ sammanslagning av konstkansliet och Liljevalchs konsthall. Stockholm konst, som kommer att vara placerat i Liljevalchs konsthall, har från och med idag ansvar både för konsthallen och för all konst i det offentliga rummet.

Ansvaret för vård och förvaltning av Stockholms stads konstsamling, som tidigare också legat under konstkansliet, finns från och med idag hos Stockholms stadsmuseum.

Mer information finns på kulturförvaltningens hemsida.

Anna