jump to navigation

”Liten” tillbyggnad på Liljevalchs 27 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Liljevalchs tillbyggnad 1

Liljevalchs konsthall är en av stockholmarnas mest uppskattade kulturinstitutioner. Det är en anrik byggnad som när den uppfördes 1916 efter ritningar av arkitekt Carl Bergsten, var en av de första byggnaderna i nyklassicistisk stil i Stockholm och dessutom den första offentliga konsthallen för samtidskonst i Sverige. 2016 fyller den hundra.

Stockholmarna älskar sin konsthall och besökssiffrorna slår i taket. Behovet av att bygga till hallen för att öka förmågan att ta emot besökarna under bättre former och hela året har varit stort. Därför var jag så glad att kommunfullmäktige i budget för 2013 beslutade att bygga ut Liljevalchs. De båda förvaltningar som jag ansvarar för, fastighet och kultur, har lett arbetet.

För drygt ett år sedan kunde vi inleda arbetet med att skapa en tillbyggnad till Liljevalchs och idag offentliggjordes att Wingårdh Arkitektkontor AB genom Gert Wingårdh och Ingegerd Råman har vunnit arkitekttävlingen för en tillbyggnad på Liljevalchs konsthall, för bidraget ”Liten”.

Uppdraget omfattade att skapa en tillbyggnad på konsthallen med stark egen identitet och respektfullt förhållningssätt till den befintliga byggnaden samtidigt som den ska höja standarden och utöka utställningsmöjligheterna totalt sett i konsthallen

Och enligt Juryn har Wingårdh Arkitektkontor AB i förslaget ”Liten” lyckats med allt detta.

Ett förslag som med ett lätt och lekfullt uttryck anknyter till Liljevalchs folkliga anda. Tillbyggnaden har skickligt utförda ljusinsläpp till de stora utställningshallarna och gör det möjligt att variera utställningar flexibelt och varierat. Juryn ser ett lyckat samarbete mellan konstnär och arkitekt i den särpräglad fasadlösning som bryter dagsljuset i olika toner. Den lovar en vacker, glittrande och varierad färgsättning. Fasadens karaktär av snillrik lekfullhet och hantverk stämmer väl överens med Liljevalchs tradition.

Två hedersomnämnande gavs dessutom till Gipp/Nordfjell/Nordgren för bidraget Avtryck samt till Snøhetta/Sannes/Nilsson för bidraget Grace.

Upprustningen och utvecklingen av konsthallen kommer att vara klar våren 2017 och med renovering och tillbyggnation kommer många viktiga förutsättningar för utställningsverksamheten förbättras.

Jag är verkligt stolt att företräda en stad som satsar så mycket på konsten, nu kliver Liljevalchs in i ett nytt århundrade med en tillbyggnad i världsklass.

/Madeleine

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5795938

http://www.direktpress.se/ostermalmsnytt/Nyheter1/Sa-blir-Liljevalchs-utbyggnad/

http://stockholmsbloggen.se/wingardh-vann-arkitekttavling-liljevalchs/

Läs också Rasmus Jonlunds inlägg på sin blogg.

Djurgårdsfansen älskar Tele2 Arena 30 juli 2013

Posted by jonasuebel in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far

Berömmen fortsätter hagla över Tele2 Arena efter premiärhelgen. Djurgårdarna verkar ha tagit sin nya hemmaplan till sina hjärtan och hyllar såväl akustiken som närheten till planen. Det visar en undersökning som Djurgården har gjort och som Fotbolldirekt.se skriver om. 90 % av de 6 000 tillfrågade djurgårdarna ansåg att upplevelsen på Tele2 Arena i helgen höll ”världsklass” eller ”nästan världsklass”. Det känns otroligt roligt då hela syftet med arenan har varit just att skapa en arena för stockholmarna som motsvarar visionen om en stad i världsklass. Nästa chans att se Djurgården spela är på måndag den 5:e augusti då Helsingborg kommer på besök. Och vill man inte vänta på det så tar Hammarby emot Ljungskile dagen innan.

Jonas

Tele2 Arena – stockholmarnas arena 28 juni 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
8 comments

tele 2 kommunike

Tele2 Arena är stockholmarnas arena. Hit är alla välkomna, här är alla delaktiga – det är en plats för fest och glädje. Arenan ska vara en mötesplats för stadens invånare och besökare. Här kommer evenemang inom idrott, nöje och kultur att arrangeras och dela på utrymmet på lika villkor.

Stockholms Stad har byggt Tele2 Arena, Stockholm Globe Arenas driver verksamheten och har ett antal olika hyresgäster, för olika typer av evenemang. Två av hyresgästerna är Djurgården och Hammarby som bägge kommer att ha Tele2 Arena som hemmaplan.

I samband med en rutinsökning i går upptäcktes ett misstänkt föremål strax utanför arenan av Tele2 Arenas säkerhetspersonal. Polis tillkallades och det kunde senare konstateras att det rörde sig om en skarpladdad bomb. Det testevent som skulle genomföras under kvällen ställdes in. Brottsrubriceringen är nu förberedelse till mord.

Vi vill vara mycket tydliga med att vi inte accepterar några former av hot eller våld och att vi givetvis har ett stort ansvar för att stävja en sådan utveckling. Vi har ingen förståelse för dem som av olika anledningar vill förhindra verksamheten vid arenan. Vi kommer att arbeta tillsammans för att uppnå vårt gemensamma mål, att Tele2 Arena är alla stockholmares arena. Vi är också helt eniga om hur vi går vidare.

•         Verksamheten fortsätter som planerat. Vi undersöker möjligheterna att genomföra de inplanerade testeventen.

•         Den testmatch som ställdes in kommer att genomföras i den mån det är tidsmässigt möjligt.

•         Den första fotbollsmatchen kommer att spelas som planerat 20 juli.

•         Säkerheten fortsätter att vara mycket god och högt prioriterad, vi tillämpar en säkerhetsstandard som ligger över svensk nivå. Det gäller samtliga evenemang på arenan. Alla stockholmare ska känna sig välkomna till och trygga i Tele2 Arena.

Tele2 Arena är en viktig pusselbit för evenemangsområdet och början på ett helt nytt kapitel för Stockholm. Vi är helt överens om hur vi tillsammans ska göra detta till alla stockholmares arena.

/

Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd

Ninna Engberg, VD Stockholm Globe Arenas

Kent Hertzell, ordförande Hammarby Fotboll

Lars-Erik Sjöberg, t.f. ordförande Djurgården Fotboll

Stockholms stad och Djurgården överens om att gå vidare med en nya arena på Östermalms IP 17 augusti 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
48 comments

Idag har Tommy Jacobson och Alf Johansson från Djurgården fotboll varit på besök här i Stadshuset. Vi kom överens om detta:

– Vi har idag fortsatt diskussionen som inleddes på vårt möte i början av maj. Vi konstaterar att det finns mycket arbete kvar att göra för att Djurgården ska kunna bygga en arena på Östermalms IP, men att det finns goda möjligheter att lyckas. Säger kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP) och Tommy Jacobson, ordförande Djurgården Fotboll

– Staden hälsar Djurgården välkomna att ansöka om detaljplaneändring och senare bygglov för arenan. Jag är positiv till projektet och hoppas verkligen att det blir av. Vårt löfte är att staden kommer att stå för arrendekostnaderna för marken, under förutsättning att de inte skiljer sig alltför mycket från dagens. Arrendekostnaderna är i slutändan föremål för förhandlingar med markägaren. Säger Madeleine Sjöstedt.

– Jag är glad att vi i och med detta möte kan sätta igång den formella processen med att få till stånd en Djurgårdsarena på nuvarande Östermalms IP, säger Tommy Jacobson.

Djurgårdens kalkyler kommer nu att skickas till externa konsulter för riskanalys. Den tid som Djurgården har lagt ned på att ta fram trovärdiga kalkyler för arenan är välinvesterad, eftersom kommunfullmäktige kommer att lägga stor vikt vid realismen i projektet när man beslutar om deltaljplaneändringen.

Från och med nu är det Djurgården som äger processen och kommer att ta ansvar för arbetet.

Staden och Djurgården är överens om att de verksamheter som idag finns på Östermalms IP ska få en minst lika bra ersättningsanläggning i närområdet.

De dokument som Tommy och Alf fick från staden finns här:

ÖIP PM 20100816

Bil 1: Skridsko på Stadion

Bil 2: Juridiska aspekter 1

Bil: 3: Juridiska aspekter 2 och Planprocessen

Madeleine

Det är inte bara formella beslut som saknas i arbetet med en ny arena 2 augusti 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
102 comments

Under sommaren har Djurgårdssupportrarna flera gånger visat sitt stora engagemang för klubben och för en ny arena. I lördags demonstrerade 2500 personer från Stadshuset till Östermalms IP (youtube-klippet). Och tidigare i somras fick vi hundratals med mejl och bloggkommentarer efter att DIF haft en presskonferens (se mina kommentarer här), som samstämmigt krävde att frågan löses så snart som möjligt.

Men i såväl pressmeddelandet som i talen utanför stadshuset förmedlas budskapet at det bara saknas ”formella beslut” från Stockholms stad för att arbetet med arenan ska kunna påbörjas. Min bild är tyvärr att det är mer kvar än så. När DIF-ledningen var här i början av maj för att diskutera fortsättningen av arbetet kom vi överens om fyra punkter:

Efter ingående diskussioner om de olika frågorna, där synpunkter förelåg enades parterna om följande nästa steg.

1. Stockholms Stad undersöker vilket underlag, som krävs för ”prövning” vid byggande i Nationalstadsparken samt hur arbete kommer att bedrivas.

2. Djurgården Fotboll tillser att extern part gör mer genomarbetade kalkyler, inklusive byggherrekostnader, för byggande av angiven arena. Stockholm Stad lämnar rekommendation till Djurgården Fotboll avseende lämpligt företag. Djurgården Fotboll ser även till att uppdaterad skiss/”flygfoto” tas fram avseende den planerade arenan.

3. Arbetet med finansieringsuppläggning av arena fortsätter av Djurgården Fotboll tillsammans med extern part.

4. En gemensam arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta förslag avseende anläggningar för nuvarande idrotter, som bedrivs på Östermalms IP. Från Djurgården Fotbolls sida medverkar Ulf H Petersson. Stockholm Stad återkommer med tidpunkt för första möte. 

Vi har däremot inte mottagit återkopplingen på de åtaganden som Djurgården gjorde vid mötet. Det är alltså inte Stockholms stad som har bollen i arbetet. För att processen ska komma vidare behövs de underlag som redovisas ovan.

Det som gör arenaprojektet unikt, och som lyfts fram i såväl talen som i pressmeddelandet, är att Djurgården själv bekostar sin egen arena, och de kringkostnader som annars skulle läggas på skattebetalarna. Det ger också Djurgården en bra möjlighet att ha kontroll över förutsättningarna för sin egen ekonomiska bas, vilket blir allt viktigare för elitklubbar.

Vi lovade i valet 2006 att hitta mark för en arena åt Djurgården. Under de senaste åren har många  olika alternativ diskuterats. När Östermalms IP kom upp som förslag började vi genast undersöka förutsättningarna för en arena där. Staden har senaste året lagt betydande resurser på detta och både interna och externa resurser har satts in. 

Men för att staden ska kunna fatta de beslut som behövs för att arbetet ska sätta igång, och jag förhoppningsvis ska kunna använda den spade som Järnkaminerna lämnade till mig på grinden till Östermalms IP, så krävs att förarbetet är färdigt.

Madeleine Sjöstedt

Mentorskap inom DIF 11 juni 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
11 comments

Danne förklarar Djurgårdsandan för migMed mig i idrottsnämnden har jag Daniele Fava, också från Folkpartiet. Han arbetar sedan länge med projektet Djurgårdsandan. Det är alltid roligt att höra honom beskriva arbetet som  han utför. Mentorsprogrammet handlar om att hjälpa ungdomar inom supporterkulturen som hamnat på glid. På olika sätt försöker Daniele och andra hjälpa ungdomar tillbaka till den positiva supporterkulturen.

Alternativa avstängningar inom ramen för Djurgårdsandan handlar om att ge avstängda supportrar en andra chans. Supportern skriver under ett kontrakt på ett år och förbinder sig att följa föreningens riktlinjer. Man får också en mentor som kan fungera som ett bollplank. Ofta är detta äldre supportar som själva stått i klacken men som tagit avstånd från våld, droger och alkohol i samband med matcher. Likafullt är de aktiva i sitt supporterskap och följer laget i ur och skur.

Supportrarna i mentorprogrammet får bara gå på Djurgårdens matcher med sin mentor. Därtill har man träffar mellan matcherna. Av de cirka 25 som ingått under dessa tre år som projektet pågått så har de flesta fullföljt kontraktet och man kan verkligen konstatera att det varit en framgång.

Djurgårdsandan är ett initiativ som visar hur viktigt det är med eldsjälar och civilsamhällets engagemang. Vi är stolta över Daniele och det arbete han gör för andra.

/Madeleine

Möte med Djurgården 5 maj 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
11 comments

Igår träffade jag representanter för Djurgården som hade att svara på PWC och Stadsledningskontorets utvärderingar av deras kalkyl rörande bygget av en ny fotbollsarena på Östermalms idrottsplats. I desa fanns det frågetecken som måste rätas ut.

Mötet resulterade i att Djurgården med stöd av staden ska arbeta vidare med olika problemdelar med fokus på finansiering. Djurgården ska låta en extern part göra mer genomarbetade kalkyler för byggande av den eventuella arenan. Djurgården ska även arbeta vidare med finansieringsupplägget. Även frågan om vart de nuvarande idrotterna vid Östermalms IP ska ta vägen och hur detta skall finansieras måste genomlysas och finansieras. Stadsledningskontoret tog på sig att ytterligare undersöka juridiken kring att bygga i Nationalstadsparken.

Djurgårdens kommentar efter mötet finns här och Radio Stockholm inslag går att lyssna på här. Tidigare bloggposter finns här , här och här.

Madeleine

Djurgårdens fotbollskalkyl analyserad av PWC och SLK 26 april 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
35 comments

Djurgården fotboll inkom i februari med en ekonomisk plan för en arena på Östermalms IP. Stadsledningskontoret, SLK och Price Waterhouse Coopers, PWWC har granskat kalkylerna. Svaret från Stadsledningskontoret har översänts till Djurgården fotboll. Stadsledningskontorets svar finns här slk, PWC finns här och här är Djurgårdens kommentar. 

Djurgården fotboll ska nu analysera PWC och Stadsledningskontorets ekonomiska utvärdering.

Madeleine

Kanske har vi nått botten av fotbollsvåldet nu 5 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
6 comments

När jag läste tidningarna i morse var tanken att vi måste kommentera Svenska dagbladets artikel om alkoholen på Sveriges fotbollsarenor. Att alkohol gör människor aggressiva är ju ingen nyhet. Men enligt Hammarby innebär serveringen inne på arenan också att publiken kommer tidigare, och att det därmed blir mindre tryck och stress direkt före match när många annars skulle komma från pubarna i närområdet. I ett brev till mig i morse skriver klubben så här:

Polismyndigheten har sedan två år tillbaka ingen erinran mot våra sökta serveringstillstånd och vi ser också att alkoholen inte är en stor part i de oroshändelser som uppstått på Söderstadion. Däremot är narkotika i högsta grad ett problem då det gäller detta och det underströk jag ett flertal gånger för journalisten från Svenska Dagbladet.

Till bakgrunden hör att polisen omhändertog ett 40-tal personer för narkotikabrott efter derbyt mellan AIK och DIF på Råsunda i förra veckan. Men problemen är uppenbarligen de samma på Söderstadion. Detta visar inget annat än att problemen på fotbollsläktarna är allvarliga, och måste åtgärdas.

Det är inte bara ölen som är problemet, för i så fall skulle det vara enkelt att bara ta bort den. Men det finns ingen anledning att tro att det skulle räcka. Stockholms stad, klubbarna, polisen och alla andra intressenter måste samarbeta bättre, och finna fungerande metoder. Förhoppningsvis ska vi ha en samarbetsmodell för detta klar under hösten.

Anmärkningsvärt är också att Länsstyrelsen i Svd kritiserar Stockholms stad för utskänkningen på fotbollsarenorna, men inte har tagit upp det en enda gång på någon av de tre långa sittningar staden, fotbollsklubbarna, polisen med flera har haft med landshövdingen det senaste halvåret.

Min andra tanke i morse var att jag väntat för länge med att hylla Staffan Thorsell och Bosse Sundling, som är ordförande i Hammarby Fotboll AB respektive Hammarby IF Fotbollförening, för det öppna brev till alla som älskar Hammarby som de skrev i förra veckan. Brevet var en kraftfull reaktion på bråken på Söderstadion när Hammarby mötte Gais häromveckan. Så här skrev de:

Det värsta är att själva glädjen och den härliga stämningen runt Söderstadion håller på att gå förlorad. I onsdags fick en tioårig flicka bland Gais supportrar en sten i huvudet som kastats från en Hammarbysektion. En sexårig pojke, som hade oturen att hålla på Gais fick lämna vår arena omgiven av fullt utrustad kravallpolis. Det dröjer innan han kommer tillbaka. Hans pappa har gått på Bajens matcher i trettio år.

Uppenbarligen var det för mycket för många Hammarbysabotörer, som började ringa in hot till Thorsell. Föga förvånande, men mycket beklagligt, har Thorsell nu känt sig så hotad att han idag meddelat att han avgår.

De som fortsätter att säga att våldet och bråket kring fotbollen är en mediakonstruktion och att problemen inte är på riktigt, har en hel del att förklara. Om det inte vore för den förlåtande stämning som funnits bland många supportrar, skulle arbetet mot fotbollsvåldet varit mycket enklare. Kanske har vi nått botten nu.

Thorsell och Sundlings brev, tidnings- och tevekampanjen Supporterlaget, och Djurgårdens beslut att kräva att supportrarna betalar klubbens böter har satt ny energi i arbetet mot fotbollsvåldet. Det borde leda till att vi kan samarbeta om flera viktiga åtgärder under året som kommer.

Madeleine

Östermalms IP och Djurgården 2 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
11 comments

Det är roligt att vi nu kommit igång och börjat utreda möjligheten att bygga en fotbollsarena på Östermalms IP

Stadsledningskontoret har ansvaret för att utreda förutsättningarna för den nya arenan i enlighet med det uppdrag som givits av kommunfullmäktige för att finna arenalösningar för Stockholmslagen.

Stadsledningskontoret har anlitat extern hjälp för att ta fram skisser på en arenabyggnad och Djurgården fotboll bistår aktivt arbetet med synpunkter, önskemål och råd. Samtidigt utreds med stöd av idrottsförvaltningen konsekvenserna av en ny arena för befintlig verksamhet på Östermalms IP.  En dialog med markägaren, Kungl. Djurgårdsförvaltningen för att diskutera placering, gestaltning och utformning planeras till slutet av oktober. Därefter kommer en utredning att kunna presenteras. Det är roligt att arbetet nu kommit igång.

Det är också glädjande att de svenska fotbollsklubbarna tagit ett gemensamt krafttag mot det fotbollsrelaterade våldet de senaste dagarna.

/Madeleine

Ännu tyngre för Djurgården efter tumult på Stadion 14 september 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
4 comments

Djurgården fotboll brottas både med en dålig tabellplacering och med dålig ekonomi. Nu förlorade man mot Malmö FF med 1-2. Som om inte detta skulle vara nog urartade kvällens match mot Malmö FF på Stadion i tumult då Djurgårdssupportrar gick in på planen och även slängde in föremål under matchen.

Detta var det sista den hårt prövade klubben behövde. Nu blir det böter eller poängavdrag. Med sådana vänner behöver man inga fiender.

För Stockholmsfotbollen finns det anledning att känna sorg, såväl för det sportsliga som för avarterna av supporterkulturen.

Madeleine

DN, SvD, Ab, Expr

Nu riktar vi blickarna mot Östermalms IP 2 september 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
64 comments

Idag skriver Alf Johansson, VD Djurgården, Douglas Roos, från Djurgården fotbolls arenagrupp, Sten Nordin och jag på Newsmill om hur vi ska gå vidare i arbetet med att hitta en bra arenalösning för Djurgården fotboll.

Ni som har följt arbetet här på bloggen vet att turerna har varit många, och budskapen skiftande. Men så är det när man arbetar med en svår och viktig fråga, att man inte har svaret från början. Man måste arbeta igenom idéer och förslag ordentligt för att veta om de är möjliga att genomföra.

Huvudbudskapet har dock hela tiden varit detsamma: staden ska stödja Djurgården att hitta en plats där Djurgården kan bygga en arena.

I vintras var huvudspåret i arbetet att undersöka förutsättningarna för att bygga om Stockholm stadion. Under våren presenterades ett antal förslag för hur arenan skulle kunna moderniseras.

Sedan dess har staden och Djurgården fotboll studerat de olika förslagen och undersökt förutsättningarna för att skapa en modern elitarena för fotboll på Stadion. Vad såväl Djurgården som staden har kommit fram till är dock att det inte är möjligt. Stadion är inte en fotbollsarena från början och hela konstruktionen är snart hundra år gammal. Det kommer aldrig att blir en förstklassig fotbollsarena. Vi måste nu tillsammans rikta blickarna åt något annat håll.

Djurgårdens arenagrupp har förklarat att de vill undersöka förutsättningarna för att bygga en arena på Östermalms IP istället. Vi ställer oss bakom det förslaget, och kommer tillsammans med Djurgården att börja undersöka om det är möjligt. För er som minns så var detta det första förslaget som utreddes redan några veckor efter att jag blev kultur- och idrottsborgarråd hösten 2006. Då stöp det på att markägaren Kungliga Djurgårdens förvaltning inte accepterade projektet. Kanske har förutsättningarna ändrats nu.

Madeleine

DN, Svd,

Solig derbydag på dagtid 10 augusti 2009

Posted by Teodor in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
15 comments

Stockholm har sett alldeles för mycket av bråk i samband med derbyn. Därför har jag länge krävt att derbyn ska spelas på dagtid på helger som en av många åtgärder att komma åt det fotbollsanknutna våldet. Igår möttes Djurgården och Hammarby kl 16.00. Se pressmeddelande. Kultur- och idrottroteln var väl representerad av Teodor, Erik och mig.

Till vår glädje såg vi att publiken var mera blandad än vid ett kvällsderby. Stämningen var trevlig vilket även polisen vittnade om. Bråk hade skett tidigare på dagen men ej i samband med matchen. Svd skriver om detta.

Se nedan fina tifon av båda klackarna.

Madeleine

DSC01864

DSC01865

Supportersmedja 22 juni 2009

Posted by Teodor in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
6 comments

Battery park

Såhär inför sommaren ids vi inte tänka på allt tråkigt som kan hända kring ett fotbollsderby. Istället vänder vi på perspektivet och hyllar alla de supportrar som stöttar sitt lag i med- och motgång. Ni är många, ni är viktiga, och ni är framförallt de som vet mest om fotbollen i Stockholm. Hur kan staden bidra till att stärka den positiva supporterkulturen?

Vi är medvetna om att ett viktigt problem för Stockholmsfotbollen är att lösa arenafrågorna, och vi jobbar för fullt med det över sommaren. Dock finns det en massa mindre saker vi kan göra, redan innan första spaden är i jorden för Stockholmsarenan.

Eftersom att det är ni som är de mest hängivna, de som helst vill se fulla läktare, har ni säkert grymma idéer också.

Vi lämnar därmed över bollen till er. Vad har ni för tankar på vad vi kan göra? Tifolokaler? Familjeaktiviteter kring arenan före match? Pausunderhållning? SM i Tifo med pengar till laget i potten?

Svara i kommentatorsfältet nedan så lovar vi att ta till oss av era förslag och återkomma.

Teodor

Beslutet om Stadion dröjer till efter sommaren 6 juni 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
9 comments

Arbetet med att hitta en bra arenalösning för Djurgården är en av våra prioriterade uppgifter under denna mandatperiod. Sedan i slutet av hösten har vi undersökt om det finns möjlighet att bygga om Stockholms stadion till en modern fotbollsarena.

När vi i våras presenterade de olika varianter som arkitekterna kommit fram till – där alternativen var att Stadion antingen skulle fortsätta att vara en kombinerad fotbolls- och friidrottarena eller byggas om till en renodlad fotbollsstadion – så trodde vi att vi skulle komma till ett beslut före sommaren.

Men det visar sig nu att vi behöver mer tid på oss för att alla bitar ska falla på plats.  Vi kommer alltså att fortsätta diskussionen med Djurgården och friidrotten under sommaren, för att komma till beslut efter sommaren (Fotbollskanalen).

Madeleine

Kamerorna är på plats, nu måste huliganerna portas 23 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , , ,
15 comments

I dag och på fredag spelas omgång 5 i allsvenskan. Hammarby möter IFK Göteborg på Söderstadion ikväll, och Djurgården möter Brommapojkarna på Stockholms stadion på fredag.

De båda matcherna är viktiga tillfällen för klubbarna att visa att de har blivit bättre på att hantera dem i publiken som förstör den goda stämningen och som ställer till bråk.

Förra årets åtgärder gav inte de förbättringar som vi alla hade hoppats. En av åtgärderna som vi trodde skulle ge resultat var att klubbarna skulle kunna använda kamerorna som finns på arenorna för att identifiera dem som sätter igång bråken, och sedan belägga dem med tillträdesförbud till matcherna. Dock var det mycket få som stängdes av trots omfattande bråk vid flera tillfällen.

När jag hade ett möte med klubbarna i mars förklarade de att en av anledningarna till att de stängde av så få bråkstakar var att kamerorna på arenorna inte var tillräckligt bra för att identifiera dem som förstör.

Jag gav därefter idrottsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt förbättra kamerautrustningen på Stockholms stadion. Idrottsförvaltningen har nu investerat 70 000 kronor i kamerautrustningen som uppfyller de krav som polisen ställer.

Globen investerade redan i höstas 170 000 kronor i ett nytt kamerasystem på Söderstadion.

Om det blir bråk på matcherna denna vecka förutsätter jag att klubbarna använder utrustningen för att identifiera dem som sätter igång våldsamheterna. I längden är det orimligt att staden hyr ut anläggningar till evenemang där publiken riskerar att hamna mitt i stora slagsmål, samtidigt som de som har satt igång våldsamheterna kan komma tillbaka vecka efter vecka.

Fotbollen behöver en ny supporterkultur, och den måste skapas på varje match. De som förstör ska inte vara välkomna.

Madeleine

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Derby på Råsunda 22 april 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

dsc01477

dsc01480

I måndags var det dags för Hammarby och Djurgårdens derby. Innan matchen fick vi en intressant rundvandring med Hammarbys säkerhetsansvarige om hur arbetet inför matchen såg ut. För att kunna motverka huliganismen, och samtidigt bevara stämningen, är det viktigt att man har en riktig bild av vad som verkligen orsakar problemen kring vissa matcher. Måndagens möte tog oss en bra bit på vägen. Allt ifrån det första bemötanden man som åskådare får i tunnelbanan, till möjligheten att gömma sig i gängets anonymitet spelar in. Att en högriskmatcher spelas klockan 20:00 en måndag får också effekter.

Allt som allt blev det en målrik match, men det kunde antagligen blivit fler  om målkamera använts. Sånär på en inkastad ölburk och vissa problem efter matchen så var det en lugn tillställning med desto fler mål. Grymt tifoarbete från båda kortsidorna.

Teodor

Arbetet med Stadions framtid ska bli klart före sommaren 22 april 2009

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
19 comments

I dagarna har remisstiden för de olika förslagen till en modernisering av Stockholms stadion gått ut. Det har kommit in många kommentarer och åsikter som vi nu kommer att behandla som underlag i processen. Målet är att fatta beslut om inriktningen på det fortsatta arbete före sommaren.

De olika förslagen finns fortfarande publicerade här på bloggen. Och både DN (1, 2, 3, 4, 5) och Svd (1, 2) har de senaste dagen rapporterat omfattande om dem.

Erik

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Framtiden för Stockholms stadion 25 mars 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , ,
243 comments

Idag har Sten Nordin och jag presenterat hur arbetet med att modernisera Stockholms stadion går vidare.

Sedan maktskiftet 2006 har en av våra stora utmaningar varit att förbättra arenakapaciteten i Stockholm. Planeringsarbetet för en ny idrotts- och evenemangsarena påbörjades med en gång. Och redan första veckan träffade jag Djurgården och Hammarby för att diskutera hur vi skulle gå vidare i samarbetet med dem.

Mitt budskap då var tydligt; Staden hjälper till med marken om klubbarna bygger och driver anläggningarna. Sedan satte arbetet igång.

Den första uppgiften var alltså att hitta lämplig mark. Djurgårdens förstahandsval var att bygga en arena där Östermalms IP ligger idag.  Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF), som äger marken, förklarade dock tidigt i processen att man inte skulle tillåta det.

Nästa steg blev att vi utredde förutsättningarna för klubbarna att bygga arenor i Storängsbotten respektive söder om Globen. Resultatet av det arbetet presenterades i november 2007, och innebar i huvudsak att det var möjligt att bygga en arena på båda platserna. KDF förklarade dock att man inte heller där skulle tillåta en arena, och i Globenområdet visade det sig att finansieringen skulle bli komplicerad. (Läs om hela utredningen här.)

Arbetet med att hitta en lämplig mark att erbjuda Djurgården fortsatte och våren 2008 presenterades fem förslag på mark som staden äger, och där det skulle vara möjligt för Djurgården att snabbt komma igång med att planera för en ny arena. (Läs om de fem förslagen här.) Djurgården meddelade dock att alternativen inte var möjliga att arbeta vidare med.

När utredningen om arenan söder om Globen visade att det skulle vara mycket svårt att hitta en finansieringslösning för endast en fotbollsanläggning där, beslutade Staden att bygga en egen fullständig idrotts- och evenemangsarena på platsen, som komplement till Globen, Hovet och Annexet. Den skulle därmed kunna bli en integrerad del av Globenarenorna, vilket skulle skapa underlag för själva finansieringen. (Läs om processen bakom Stockholmsarenan här och här.) Hammarby meddelade sedan att man skulle vara intresserad av att spela sina hemmamatcher där.

Samarbetet tillsammans med Djurgården fortsatte, och sedan i höstas är huvudspåret att undersöka om det går att modernisera Stadion så att den blir en modern fotbollsarena (läs här). Staden gav en arkitektbyrå i uppdrag se vilka olika ombyggnadsmöjligheter som finns.

Arkitektbyrån har nu återkommit med ett antal förslag. Några av dem innebär att stadion byggs om så att den uppnår UEFA:s krav, men även i fortsättningen blir en kombinerad fotbolls- och friidrottsarena, och några innebär att Stadion blir en renodlad fotbollsarena.

Frågan om den arkitektoniska utformningen är dock inte den enda utmaningen i arbetet. Frågorna om hur ombyggnaden ska finansieras,  hur den ska drivas i framtiden och hur staden ska möta alla de intressen som finns på Stadion, är också viktiga. Det finns inte några enkla svar på dessa frågor, men det enda sättet att komma vidare är att vi skapar en bred dialog med alla intressenter om Stadions framtid. I den dialogen är alla välkomna att kommentera nedan eller skicka e-post till staden: kommunstyrelsen@​stadshuset.stockholm.se (Alla svar till staden måste vara inne före den 20 april.)

Madeleine

Vår presentation från presskonferensen finns här:

Presentation om Stadions framtid

Stadens underlag finns här:

Stadens underlag till diskussion om Stadions framtid

Arkitektbyråns presentation och slutrapport finns här:

Arkitektbyråns presentation

stockholmstadion090325_del1

stockholmstadion090325_del2

stockholmstadion090325_del3

(DN, Svd)

Arenaresan på väg mot lyckligt slut 12 november 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
72 comments

Idag skriver DN att Stockholms stad arbetar med hur man kan göra om Stadion så att den ska fungera som en fullfjädrad fotbollsarena för Djurgården i framtiden.

(mer…)