jump to navigation

Förnuftet segrar i polisavgiftsfrågan 11 september 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Jag har länge kämpat för att staten ska stå för polisens kostnader också vid kultur- och idrottsevenemang. I går kom det glädjande beskedet att det blir så. Regeringen levererar.

Våldsmonopolet är i en liberal rättsstat som Sverige, förbehållet polisen. Rimligheten i att finansieringen av den myndighet som sköter ordningen i samhället sker gemensamt förstår även den ystraste skattevägrare.

I en artikel i DN 2011 skrev jag tillsammans med  Peter Mellqvist, ordförande AIK Ishockey AB och Mats Larsson, ordförande Djurgården Hockey AB att polisens ”extraskatt” ruckar på denna grundläggande princip. Ytterst handlar det om att vi alla har rätt att få skydd av staten mot våld – att vi alla är lika inför lagen. Det ingår i polisens uppdrag, till och med dess kärnverksamhet, att just sköta ordningen vid olika arrangemang som medborgarna besöker. Den enskilda medborgarens rätt till skydd vid en offentlig tillställning kan ju aldrig villkoras av om arrangören betalt polisen eller inte. Skyddet är och måste vara absolut. Att polisen tar betalt för sina insatser är därför djupt problematiskt och konsekvenserna måste omedelbart ses över. Vi befinner oss på ett sluttande plan om mötesfriheten riskerar att villkoras av att man kan betala för sig”

Polisens ”extraskatt” har varit orimlig på många olika sätt, särskilt så som den har tillämpats. Den har inte följt rättssamhällets principer om likställdhet och förutsägbarhet. Indirekt har polisen genom ordningslagstiftningen kunnat bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som fått förekomma. Och det är naturligtvis inte godtagbart.

Från och med årsskiftet är ordningen återställd. Kultur- och idrottsarrangörer slipper vara oroliga för dyra notor i efterhand och medborgarna behöver inte fundera över vem som är polisens egentliga uppdragsgivare och finansiär.

/Madeleine

Läs tidigare bloggposter om att polisen tar betalt:

Beklagligt beslut av länspolismästaren

Polisens fakturering

Polisens fakturering ses över – men kulturen då?

Polisens extraskatt för idrottsevenemang är orimlig

Polisens pris

Polisen bör fokusera på att lösa brott

Fel med polisens extraskatt

Polisen får inte avgöra Sveriges kultur- och idrottsliv

Beklagligt beslut av länspolismästaren 11 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
6 comments

I dagens DN och SvD kan man läsa att länspolismästare Mats Löfving, till både stockholmsklubbarnas och min stora förvåning, beslutat att inte förlänga den rabatt på 75 procent av de poliskostnader som klubbarna måste betala för polisens bevakning vid deras matcher. I och med detta beslut går länspolismästaren inte bara emot en enig polisstyrelse, vilken rekommenderar att Stockholm ska förlänga klubbarnas rabatt i väntan på regeringens utredningsförslag i frågan, utan också det delbetänkande som regeringens utredare Björn Eriksson lämnade så sent som i april i år. Minst sagt ett beklagligt beslut av Löfving.

Jag har flertalet gånger skrivit om det orimliga i att polisen, den myndighet som sköter ordningen i samhället och som vi gemensamt finansierar, på detta sätt tar betalt för sina tjänster. Regeringen är också med rätta kritisk till att idrottsklubbar kan tvingas betala höga avgifter till polisen och att de lokala tolkningarna av reglerna är så olika. Det leder till att konkurrensen snedvrids och att det blir dyrare att genomföra idrottsevenemang.

Nej, polisens ”extraskatt” är orimlig på många olika sätt. Särskilt i sin nuvarande form och tillämpning. Den följer inte rättssamhällets principer på likställdhet och förutsägbarhet, och att polisen genom dagens ordningslagstiftning indirekt kan bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som får förekomma är inte godtagbart. Vi måste få ett entydigt regelverk som fungerar utifrån dagens situation. Innan ett sådant är på plats bör polisen upphöra med att ta betalt för sina tjänster. Länspolismästare Mats Löfving bör därför snarast tänka om.

/Madeleine

DN: Slopad polisrabatt kostar miljoner
SvD: Polisrabatten slopas

Läs tidigare bloggposter om att polisen tar betalt:
Polisens fakturering
Polisens fakturering ses över – men kulturen då?
Polisens extraskatt för idrottsevenemang är orimlig
Polisens pris
Polisen bör fokusera på att lösa brott
Fel med polisens extraskatt
Polisen får inte avgöra Sveriges kultur- och idrottsliv

Polisens pris – SVT Gomorron Sverige 25 oktober 2011

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
5 comments

Imorse var Madeleine med i Gomorron Sverige och diskuterade det faktum att polisen allt oftare har börjat ta betalt för sin bevakning i samband med olika typer av evenemang. Det är efter kritik från Riksrevisionen som Rikspolisstyrelsen har infört hårdare riktlinjer för hur polisen ska ta betalt vid exempelvis musik­festivaler och idrottsevenemang där extra polisinsatser behövs. Du hittar hela inslaget här:http://svt.se/embededflash/2578645/play.swf

Vi har flertalet gånger skrivit om det orimliga i att polisen, den myndighet som sköter ordningen i samhället och som vi gemensamt finansierar, på detta sätt tar betalt för sina tjänster. Dessutom leder ordningslagens otydlighet på denna punkt till att tillämpningen från polisens sida varierar kraftigt beroende på var i landet man befinner sig. Exempelvis fick musikfestivalen Metaltown i Göteborg en räkning på 470 000 kronor från Polismyndigheten, medan Sweden Rock Festival i Sölvesborg inte behövde betala något alls. Elitserielaget Luleå Hockey, som bedriver sin elitverksamhet i bolagsform, får betala 100 000 kronor för bevakningen när laget möter konkurrenten Skellefteå. Men när det är dags för returmöte får Skellefteå, som bedriver sin elitversamhet i föreningsform, ingen räkning från Polisen i Västerbotten.

I förlängningen leder detta naturligtvis till att konkurrensen snedvrids, att det blir dyrare att genomföra festivaler och konserter, och om deltagarna inte har råd att betala, så blir det inget arrangemang alls. Nej, att polisen på detta sätt indirekt kan bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som får förekomma är inte godtagbart. Polisen måste omedelbart upphöra att ta betalt för sina tjänster.

/David

Tidigare inlägg här på bloggen: https://madeleinesjostedt.wordpress.com/?s=polisen+ska+inte+ta+betalt

Stockholm – årets idrottskommun 2011 4 oktober 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

Igår utsågs Stockholm till Sveriges främsta idrottskommun av tidningen Sport & Affärer. Enligt motiveringen har staden Sveriges starkaste årligt återkommande events inom flera idrotter samt en tydlig målsättning för Globenområdet som Norra Europas bästa.

Tidningen uppmärksammar således särskilt stadens satsning på Stockholmsarenan, vilket är den första pusselbiten i satsningen på att skapa ett ”Globen entertaiment district” (en del av vision Söderstaden). En attraktiv stadsdel med evenemang och nöjen i världsklass vid sidan av nybyggda bostäder, kontor, butiker och restauranger.


Med Stockholmsarenan klar är prognosen att drygt 2 miljoner besökaren årligen kommer att gå på evenemang i globenarenorna. Det kommer att göra Globenområdet till Norra Europas största och mest flexibla evenemangsområde och leda till att drygt 2 miljarder kronor per år genereras till staden. Stockholmsarenans framtida betydelse för stadens attraktions- och konkurrenskraft ska inte att underskattas.

/David

Hela listan finns här.

Förvirrade vänstergrupper tror att allt kan vara gratis 4 maj 2011

Posted by davidlindberg in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: ,
2 comments

 Som ett svar på alla frågor om, och tankar kring, evenemanget ”Stadskampsveckan” skrev Madeleine igår en artikel på Newsmill. Du kan hitta den här (och även nedan).

/David

Den senaste veckan har jag blivit tillfrågad vad jag tycker om vänsterarrangemanget ”stadskampsveckan”, som arrangeras av nätverket Förbundet Allt åt Alla i samarbete med planka.nu och Motkraft. Vänstergrupperna menar att allt i samhället borde ägas gemensamt, och för att allt ska vara tillgängligt för alla så ska allt också vara gratis. Mellan den 2-8 maj kommer därför aktiviteter att genomföras i syfte att demonstrera mot den liberala demokrati vi lever i, exempelvis kommer planka.nu i Stockholm arrangera en massplankning in på ett museum. Välkommen säger jag – Stockholms stads museer har fritt inträde.

Enligt mig är arrangemanget, och dessa så kallade politiska manifestationer, dock inte så oskyldiga som de kan verka. Att ta sig rätt att bryta mot regler bara för att man har en annan åsikt visar ett i dessa tider väldigt snävt synsätt. I Egypten, Libanon och Syrien dör människor för förmånen att gemensamt få bestämma hur man ska leva tillsammans i en demokrati styrd av lagar och gemensamma beslut. I Stockholms innerstad tycker några att några tior i museiinträde är det stora hotet mot allas lika värde. 

Den argumentation som exempelvis planka.nu använder sig av lämnar mycket övrigt att önska. De anser sig ha rätt till att planka bara för att de anser att kollektivtrafik ska vara gratis. Låt oss följa den tanken ett steg till. Varför skulle det då inte vara upp till varje enskild person att avgöra vad de anser ska vara på ett annat sätt och agera därefter? Enligt deras sätt att se på saken är det således helt ok att strunta i att betala när man handlat i matvarubutiken om man anser sig ha rätt till maten. Resultatet skulle naturligtvis bli att de ökade kostnaderna vältras över på oss andra laglydiga medborgare. Att detta varken är rätt eller rimligt förstår även ett barn.  (mer…)

Nobelfesten kan bli kvar i Stadshuset 13 april 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
4 comments


När Stockholms stadshus uppfördes installerades ett bankettkök på vinden ovanför Gyllene salen. Den senaste ombyggnaden av köket utfördes 1972, efter det har endast utbyte av utrustning utförts. Kökets planlösning är utformat efter arbetsmetoder som användes för 40 år sedan och lever inte upp till dagens krav på en god arbetsmiljö. Idag uppfyller inte heller köket de krav som ställs på att få hantera råvaror och restprodukter. Golvet i köket är svåra att hålla rent och tätskiktet, brunnar och avloppsledningarna är uttjänta. 

Det är därför glädjande att fastighetsnämnden igår kunde fatta beslut om att påbörja en ombyggnad och renovering av Gyllene salens kök. Genom detta beslut säkerställer vi att Nobelmiddagen kan bli kvar i Stadshuset och att köken i Stadshuset kommer att hålla högsta klass i minst 40 år till.

De inplanerade evenemangen, som exempelvis Nobelmiddagen 2011, kommer inte att påverkas under tiden ombyggnaden sker. Ett specifikt miljöprogram kommer givetvis att upprättas för projektet och energisnål teknik kommer att användas.

/David

Folkpartiet – pressmeddelande: Nobelfesten kan bli kvar i Stadshuset

Stockholms attraktionskraft och konkurrenskraft ökar med Stockholmsarenan 4 april 2011

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
3 comments

I dagens City intervjuas Madeleine och Christian Alexandersson, vd för Swedbank arena, om arenabyggena. För oss som bygger Stockholmsarenan känns det tryggt att projektets kalkyler både har hängsle och livrem. Att Globen City redan idag är norra Europas ledande evenemangsområde skadar givetvis inte heller. Just detta bekräftades återigen när förra årets rekordsiffror nyligen presenterades.

Under 2010 genomfördes i Globenområdet inte mindre än 304 evenemang med totalt 1 560 000 besökare. Med en turismomsättning i snitt på 1000 kr/besökare (källa Markör) blir det ett betydande tillskott för Stockholms turismomsättning, drygt 1,5 miljarder kronor årligen, och då är både biljettförsäljning och Stockholmare borträknade. Dessa siffror är givetvis mycket glädjande, och de visar dessutom på hur framgångsrik evenemangsarrangör AEG är. Det känns tryggt inför framtiden.

På tal om arenor uttalar sig KTH-professorn Göran Cars i senaste numret av tidningen Fastighetsnytt. Han menar att arbete och infrastruktur fortfarande är de största drivkrafterna för en stads attraktivitet och konkurrenskraft men att upplevelser i form av kultur, evenemang och mötesplatser har ökat kolossalt i betydelse. En evenemangsarena av hög klass spelar en stor roll i detta sammanhang, då den kan ha en stor indirekt ekonomisk betydelse för staden med de mervärden som omgivningen för med sig. I samband med det första evenemanget i Stockholmsarenan kommer det därför i gatuplan finnas ett kluster av mat, dryck och nöjesupplevelser. Den tanken kommer sedermera att prägla skapandet av ”globen entertainment district”, där Stockholmsarenan kommer att bli kronjuvelen.

Med Stockholmsarenan klar är prognosen att drygt 2 miljoner besökaren årligen kommer att gå på evenemang i globenarenorna. Det kommer att göra Globenområdet till Norra Europas största och mest flexibla evenemangsområde och leda till att ytterligare 600 – 700 miljoner kronor per år genereras till staden. Stockholmsarenans framtida betydelse för stadens attraktions- och konkurrenskraft går inte att underskatta. 

/David

City: Avspark i arena-matchen
Fastighetsnytt: Staden tjänar på arenaevenemang
Idrottens affärer: Rekordår för Globenområdet

Stockholmsarenan inleder samarbete med AC Milan 23 mars 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment


Stockholmsarenan har i dagarna inlett ett samarbete med AC Milan och deras fotbollsskola för barn och ungdomar –  Milan Junior Camp. Evenemanget kommer under en övergångsperiod att gå av stapeln på Östermalms IP & Hjorthagen och omfattar i år fem träningsdagar mellan 27 juni – 1 juli. Målet är dock att AC Milans världsberömda ungdomsakademi ska växa med åren och sedermera ta plats i Stockholmarenan 2013.

Detta är ett mycket spännande samarbete, som förutom att det är ett fantastiskt event för barn och unga, även skapar en tydlig koppling mellan Stockholmsarenan och internationell toppfotboll.

/David

Mer information om Milan Junior Camp hittar du här.

Stockholmsarenan växer fram – första läktaren snart på plats 7 mars 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
2 comments

Arbetet med Stockholmsarenan och den prefabricerade stommen går framåt. Idag startade montaget av läktargradänger, läktartrappan, på vilka arenans stolsrader monteras. Den västra sidan, längs med Arenavägen, beräknas bli klar under våren.

Den prefabricerade stommen består av hela 19 000 delar och utgör den bärande ramen till Stockholmsarenan. Tillverkningen av stomkomponenterna sker parallellt i 8 fabriker i Sverige och Finland. Allt för att tidsschemat ska hålla. Det första evenemanget, av redan 51 stycken inbokade första året, i Stockholmsarenan beräknas gå av stapeln under våren 2013.  

Globen City är redan idag norra Europas ledande evenemangsområde. Dock har bristen på en större evenemangsanläggning länge varit en aktuell fråga. Med Stockholmsarenan blir Globenområdet mer komplett som evenemangsområde, och kan erbjuda både arrangörer och besökare en bred variation av arenor med unika möjligheter. Allt från 3500 åskådare i Annexet upp till 40 000 i Stockholmsarenan. Arenorna kommer att komplettera varandra på ett utomordentligt sätt, och utgöra själva basen av det framväxande Stockholm Entertaiment District.

/David

Mer om Stockholmsarenan: www.stockholmsarenan.se
ABC: Stockholm på 90 sekunder (inslag om händelsen)

Globenområdet förvandlas till festivalområde i sommar 16 februari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far

Globenområdet kommer i början av juli att förvandlas till Stockholms nya festivalområde – när världshistoriens första Globe Arenas Open Air går av stapeln. Det är den internationella rockfestivalen Sonisphere som återkommer till Stockholm, och när festivalen öppnar upp portarna blir det första gången sedan 1991 som det hålls utomhuskonsert på Söderstadion. Rockfantaster kommer få se sina idoler spela från två scener, en på Söderstadion och från en särskild utomhusscen som kommer byggas upp på torget mellan Hovet och Ericsson Globe.

Den infrastruktur som behövs för att genomföra festivalen, när det gäller säkerhet, arenor, restauranger, toaletter, kollektivtrafik och stora öppna ytor och torg, finns redan. Och målet är att festivalkonceptet ska leva vidare och utvecklas när Stockholmsarenan står klart 2013.

Jag är så glad över detta! Vi satsar på Stockholm som evenemangsstad, och det är glädjande att vi nu ser frukten av detta med så många stora artister som kommer till Stockholm. Det skapar bra turistomsättning och gör Stockholm till en attraktiv stad att bo och besöka.

För ett år sedan fick Stockholm en ny turistattraktion då SkyView gondolerna på Ericsson Globe invigdes, i år startar Globe Arenas Open Air och om två år öppnar Stockholmsarenan upp portarna för spännande evenemang, konserter och fotboll.   

Stockholm är på god väg att få ett internationellt konkurrenskraftigt nöjesdistrikt där alla kan hitta något som passar dem. Ett område där det ska finnas nattklubbar, teater, restauranger och bowlinghallar. Ett ställe där man kan uppleva saker vid sidan av arenorna.

Stockholm satsar nu på framtiden. Det är mycket bra. Men det gäller att vi även fortsatt arbetar stenhårt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det Stockholm Entertainment District som nu växer fram. Nöjesdistriktet har stor (och kommer ha ännu större) potential att attrahera nya etableringar, skapa arbetstillfällen och bidra till att hela området utvecklas i en positiv riktning.

Stockholm har också i Globenområdet möjligheten att bli en av världens ledande evenemangsstäder. Det är en möjlighet vi inte får missa.

SGA: Globenområdet förvandlas till festivalområde för Sonisphere
Presskontakt.se: SONISPHERE FESTIVAL kommer tillbaka till Stockholm i sommar – samtidigt presenteras Stockholms nya festivalområde!

Mer om Sonisphere
här

Madeleine

Vi vill konkurrera med hälsa och idrott 23 februari 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
5 comments

Denna krönika bidrar Madeleine med i senaste numret av Sport och affärer:

Sport och affärer handlar ofta om idrottsklubbar som blivit företag, evenemang för att sälja orter som har problem, eller arenabyggande i världsklass. I Stockholm arbetar vi hårt med att möta behoven hos besöksnäringen, vilken ökat med 40 procent på tio år. Investeringar i infrastruktur, hotell och nya arenor skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt.

Den nya Stockholmsarenan i Globenområdet, med plats för 30 000 åskådare under tak, och Stockholms stads nya samarbete med det internationella evenemangsbolaget AEG, kommer att göra Stockholm till självklar mittpunkt i Skandinavien för idrotts- och kulturevenemang.

Men än viktigare är de krav på den attraktiva och växande staden som den nya motionsmedvetna människan kräver. Det har gått en hälsokur över Sverige och världen de senaste decennierna. Kunskaperna om vad som påverkar hälsan positivt har ökat dramatiskt och även påverkat vårt beteende. Gymindustrin blomstrar och företag kräver friskvård för sina anställda. Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2005 berättar t ex att svenskarnas motionsvanor sedan 1980-talet har förbättrats tydligt, och särskilt bland kvinnor.

(mer…)

Det behövs en nationell strategi för evenemang, inte högre skatt 23 januari 2009

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

I dagarna har ett gäng tidningar skrivit om att Madeleine är emot regeringens nya förslag till artistskatt.

Bakgrunden är denna. I den svenska idrottsrörelsen arbetar hundratals föreningar och förbund med att skapa bra internationella idrottstävlingar. I många år har man behövt en tydlig politik på området som gör arbetet lättare.

Regeringen har dessutom i flera sammanhang utlovat en ny nationell strategi för att locka hit internationella idrottstävlingar, men arbetet dröjer och dröjer. Att i det läget presentera ett förslag som både gör det skattemässigt dyrare och krångligare för arrangörerna är förstås helt fel väg att gå.

Läs mer om Artistskatten och Riksidrottsförbundets remissvar, Madeleines kommentarer i Barometern, BLT, BT, HD.

Erik

Gemensamt initiativ för evenemang i världsklass 10 november 2008

Posted by Peter Ahlström in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Stockholm är Sveriges största evenemangsstad. Varje år kommer människor från hela världen hit för att se och uppleva vår stad. Det kan handla om en konsert, en fotbollsmatch eller en stor ungdomsturnering i en av alla de idrotter som utövas runt om i länet. Här finns goda förutsättningar för sådana evenemang. Vår besökare ska känna sig välkomna och väl omhändertagna i Stockholm.

(mer…)

Globen blir norra Europas främsta evenemangsarena 1 oktober 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
1 comment so far

Pressmeddelande 2008-10-01

Andreas Åström
pressekreterare
076-122 94 86

”GLOBENOMRÅDET SKA BLI LEDANDE I NORRA EUROPA”

– I dag övertar AEG Facilities ägandet och driften av evenemangsbolaget Stockholm Globe Arenas. Globenområdet är i dag störst i Skandinavien men har stark potential att växa. Tillsammans med AEG har vi som mål att göra Globen global och skapa ett av norra Europas främsta destinationer för nöje och evenemang, säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp).

(mer…)

Beslut fattat om Stockholmsarenan 9 september 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
6 comments

Pressmeddelande
2008-09-09

STOCKHOLM BYGGER STOCKHOLMSARENAN

– Vi vill stärka Stockholm som evenemangsstad. Globenområdet behöver utvecklas och därför behövs en ny arena för konserter, evenemang och idrott. Det finns också behov av en lösning för elitfotbollen i Stockholm som vi vill tillgodose.

– Byggandet av en ny evenemangsarena har stötts och blötts sedan 90-talet. Därför känns det väldigt tillfredsställande att vi nu drivit frågan i hamn. Evenemangsarenan är en viktig byggsten för att Stockholm ska bli en evenemangsstad i världsklass.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att kommunfullmäktige i går fattade ett inriktningsbeslut om en ny evenemangsarena i Globenområdet.

(mer…)