jump to navigation

När du får oväntat besök 10 augusti 2010

Posted by Teodor in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
20 comments

Daniele Fava kandiderar till kommunfullmäktige i Stockholm står på femte plats på tredje kretsens lista: Norrmalm, Östermalm, Djurgården, Gärdet och Hjorthagen. Daniel sitter som ersättare i idrottsnämnden för folkpartiet och lämnar över en DIF t-shirt till Madeleine.

/Teodor

Arena för Djurgården fotboll 22 juni 2010

Posted by jonasuebel in Okategoriserade.
Tags: , ,
123 comments

Vi får frågor om processen kring en eventuell arena för Djurgården fotboll på Östermalms IP. Staden har kontinuerliga samtal med företrädare för Djurgården, senast igår träffade Madeleine Tommy Jacobsson i Stadshuset. Vid vårt möte i början av maj, som vi tidigare skrivit om på bloggen, kom vi fram till en arbetsordning där Djurgården ska låta en extern part göra mera genomarbetade kalkyler för byggande av en eventuell arena. När detta är gjort så kan Djurgården arbeta vidare med olika delar i projektet.  Djurgården ska, med stöd av de genomarbetade kalkylerna, arbeta vidare med finansieringsupplägget. Vid sidan av detta måste frågor om vart de nuvarande idrotterna vid Östermalms IP ska ta vägen och hur detta skall finansieras undersökas. Som en sista punkt ska Stadsledningskontoret undersöka juridiken kring att bygga i Nationalstadsparken vilket också hänger på vilken utformning den eventuella arenan har.

 Arbetet löper på i enlighet med vad Djurgården fotboll och staden kommit överens om.

 Jonas

Östermalms IP och Djurgården 2 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
11 comments

Det är roligt att vi nu kommit igång och börjat utreda möjligheten att bygga en fotbollsarena på Östermalms IP

Stadsledningskontoret har ansvaret för att utreda förutsättningarna för den nya arenan i enlighet med det uppdrag som givits av kommunfullmäktige för att finna arenalösningar för Stockholmslagen.

Stadsledningskontoret har anlitat extern hjälp för att ta fram skisser på en arenabyggnad och Djurgården fotboll bistår aktivt arbetet med synpunkter, önskemål och råd. Samtidigt utreds med stöd av idrottsförvaltningen konsekvenserna av en ny arena för befintlig verksamhet på Östermalms IP.  En dialog med markägaren, Kungl. Djurgårdsförvaltningen för att diskutera placering, gestaltning och utformning planeras till slutet av oktober. Därefter kommer en utredning att kunna presenteras. Det är roligt att arbetet nu kommit igång.

Det är också glädjande att de svenska fotbollsklubbarna tagit ett gemensamt krafttag mot det fotbollsrelaterade våldet de senaste dagarna.

/Madeleine

Framtiden för Stockholms stadion 25 mars 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , ,
243 comments

Idag har Sten Nordin och jag presenterat hur arbetet med att modernisera Stockholms stadion går vidare.

Sedan maktskiftet 2006 har en av våra stora utmaningar varit att förbättra arenakapaciteten i Stockholm. Planeringsarbetet för en ny idrotts- och evenemangsarena påbörjades med en gång. Och redan första veckan träffade jag Djurgården och Hammarby för att diskutera hur vi skulle gå vidare i samarbetet med dem.

Mitt budskap då var tydligt; Staden hjälper till med marken om klubbarna bygger och driver anläggningarna. Sedan satte arbetet igång.

Den första uppgiften var alltså att hitta lämplig mark. Djurgårdens förstahandsval var att bygga en arena där Östermalms IP ligger idag.  Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF), som äger marken, förklarade dock tidigt i processen att man inte skulle tillåta det.

Nästa steg blev att vi utredde förutsättningarna för klubbarna att bygga arenor i Storängsbotten respektive söder om Globen. Resultatet av det arbetet presenterades i november 2007, och innebar i huvudsak att det var möjligt att bygga en arena på båda platserna. KDF förklarade dock att man inte heller där skulle tillåta en arena, och i Globenområdet visade det sig att finansieringen skulle bli komplicerad. (Läs om hela utredningen här.)

Arbetet med att hitta en lämplig mark att erbjuda Djurgården fortsatte och våren 2008 presenterades fem förslag på mark som staden äger, och där det skulle vara möjligt för Djurgården att snabbt komma igång med att planera för en ny arena. (Läs om de fem förslagen här.) Djurgården meddelade dock att alternativen inte var möjliga att arbeta vidare med.

När utredningen om arenan söder om Globen visade att det skulle vara mycket svårt att hitta en finansieringslösning för endast en fotbollsanläggning där, beslutade Staden att bygga en egen fullständig idrotts- och evenemangsarena på platsen, som komplement till Globen, Hovet och Annexet. Den skulle därmed kunna bli en integrerad del av Globenarenorna, vilket skulle skapa underlag för själva finansieringen. (Läs om processen bakom Stockholmsarenan här och här.) Hammarby meddelade sedan att man skulle vara intresserad av att spela sina hemmamatcher där.

Samarbetet tillsammans med Djurgården fortsatte, och sedan i höstas är huvudspåret att undersöka om det går att modernisera Stadion så att den blir en modern fotbollsarena (läs här). Staden gav en arkitektbyrå i uppdrag se vilka olika ombyggnadsmöjligheter som finns.

Arkitektbyrån har nu återkommit med ett antal förslag. Några av dem innebär att stadion byggs om så att den uppnår UEFA:s krav, men även i fortsättningen blir en kombinerad fotbolls- och friidrottsarena, och några innebär att Stadion blir en renodlad fotbollsarena.

Frågan om den arkitektoniska utformningen är dock inte den enda utmaningen i arbetet. Frågorna om hur ombyggnaden ska finansieras,  hur den ska drivas i framtiden och hur staden ska möta alla de intressen som finns på Stadion, är också viktiga. Det finns inte några enkla svar på dessa frågor, men det enda sättet att komma vidare är att vi skapar en bred dialog med alla intressenter om Stadions framtid. I den dialogen är alla välkomna att kommentera nedan eller skicka e-post till staden: kommunstyrelsen@​stadshuset.stockholm.se (Alla svar till staden måste vara inne före den 20 april.)

Madeleine

Vår presentation från presskonferensen finns här:

Presentation om Stadions framtid

Stadens underlag finns här:

Stadens underlag till diskussion om Stadions framtid

Arkitektbyråns presentation och slutrapport finns här:

Arkitektbyråns presentation

stockholmstadion090325_del1

stockholmstadion090325_del2

stockholmstadion090325_del3

(DN, Svd)

Idrottsnämnden 17/3 18 mars 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

På gårdagens möte i idrottsnämnden fattades en hel den positiva beslut. Nedan följer en sammanställning av höjdpunkterna.

  • Utvecklingen av Östermalms IP fortsätter, nu med nya omklädningsrum.
  • Tillgänglighetsanpassningen av stenstallet i Enskede påbörjas.
  • Fyra stycken traktorer med steg tre dieslar köps in. Då det ännu inte finns etanoltraktorer är dessa de miljövänligaste på marknaden i dag.
  • Långbro bollplan får en 7-manna konstgräsfotbollsplan.
  • Inriktningsbeslut togs också kring en ny ridanläggning i Sätra samt
  • Anläggandet av en ny uppvärmd konstgräsplan på Grimsta idrottsplats.
  • Miljöpartiet passade på att lägga ett särskilt uttalande om att det bör ske en radikal omprövning av is-säsongens längd, dvs den bör förkortas.

(Hela protok0llet hittar du här)

Teodor

Arenaarbetet fortsätter! 23 november 2007

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , ,
40 comments

Det pågår just nu en livlig debatt runt om i Stockholm om Hammarby och Djurgården och vilka fotbollsarenor de ska spela på i framtiden. För mig är det därför viktigt att förklara vad som har hänt de senaste dagarna och hur staden arbetar med denna fråga. (mer…)

En dag på jobbet 19 september 2007

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
add a comment

I går hade idrottsnämnden sammanträde. Där beslutades bland annat om att lägga konstgräs på Östermalms IP, bygga en fullstor idrottshall i Hjulsta, upprustning av skolidrottshallar, konstgräs på Gröndals BP, nya omklädningsrum och förråd på Hammarbyhöjdens IP, konstgräs på Mälarhöjdens IP och ett program för möjliga idrottsanläggningar på Kristinebergshöjden.

En bra dag på jobbet helt enkelt.

Peter