jump to navigation

Nya Stockholmsarenan skapar evenemangsområde i världsklass 14 april 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags:
trackback

Idag har finansborgarråd Kristina Axén Olin (m) och kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) presenterat stadens planer på att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena i Globenområdet. Den presentation med bilder på arenan som gjordes på presskonferensen finns att läsa här:

presentation-av-stockholmsarenan

Erik

(DN, City, Svd, ABC)

—————-

PRESSMEDDELANDE

Finansroteln Stockholms Stadshus
Kristina Axén Olin (m)
Finansborgarråd

Kultur- och idrottsroteln Stockholms Stadshus
Madeleine Sjöstedt (fp)
Kultur- och idrottsborgarråd
Stockholm bygger STOCKHOLMSARENAN
Stockholms stad går nu till beslut för att få till stånd en ny arena för evenemang och idrott i Globenområdet. Arenan kan vara redo att invigas 2012 och ska heta Stockholmsarenan.

– Vi vill stärka Stockholm som evenemangsstad. Globenområdet behöver utvecklas. Därför behövs en ny arena för konserter, evenemang och idrott. Det finns också behov av en lösning för elitfotbollen i Stockholm som vi vill tillgodose.

– Vi har nu underlag för att göra bedömningen att detta projekt uppfyller de krav på ekonomi och utformning som vi ställer. Stockholmsarenan ska vara kostnadsneutral för skattebetalarna. Vår bedömning är att Stockholmsarenan kan stå klar 2012.

– Det utredningsarbete som pågår har nu kommit så långt att vi kan gå vidare och ta ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige om en ny arena i Globenområdet – Stockholmsarenan.

Det säger finansborgarrådet Kristina Axén Olin (m) och kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) som i dag har presenterat Stockholmsarenans utformning och riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Kommunfullmäktige föreslås fatta ett inriktningsbeslut under 2008.

Kriterier att uppfylla

 • Staden har ställt upp kriterier som måste uppfyllas för att det ska vara aktuellt att fullfölja projektet. Dessa är bland annat att arenan ska vara:
 • Kostnadsneutral för skattebetalarna
 • Bidra till arenaområde i världsklass
 • Modern och flexibel – användbar för många
  olika typer av arrangemang
 • Trygg och familjevänlig
 • Attraktiv för fotboll – uppfylla UEFA:s krav
  med plats för 30 001 åskådare

Utredningsarbetet hittills har visat att dessa kriterier kan uppfyllas.
Globenområdet utvecklas

 • Det utredningsarbete som ligger till grund för inriktningsbeslutet om Stockholmsarenan har visat att det finns flera skäl för staden att bygga och äga en arena i Globenområdet. Där har staden rådighet över lämplig mark. Denna del av staden definierades som prioriterat utvecklingsområde redan 1998. Det är en centralt belägen plats, ett par km från innerstaden, med en väl fungerande kollektivtrafik. Globenområdet är också ett etablerat evenemangscentrum vilket ger stordriftsfördelar. Stockholmsarenan innebär också att befintliga anläggningar i Globenområdet stärks.

Tidsplan
Under våren eller sommaren kommer ett förslag till stadsfullmäktige med ett inriktningsbeslut att tas fram för behandling under 2008. Planprocessen kommer att genomföras under 2009 och 2010 varpå byggstarten kan ske under 2011. Därmed beräknas invigningen av Stockholmsarenan kunna ske 2012.
Kvarstående frågor
I det återstående utredningsarbetet är det flera aspekter som ska belysas närmare:

 • § Höjd och volym har studerats ingående – analyser av arenans detaljutformning och konstruktionsfrågor kvarstår
 • § Lösningar söks genomgående för att minimera det ekonomiska risktagandet för Stockholms stad
 • § Möjligheterna för kommersiella ytor i anslutning bedöms översiktligt som goda – detaljbedömning kvarstår
 • § Val av samarbetspartner för starkare utvecklingsmöjligheter

Bilder och ytterligare information
Bilder som illustrerar Stockholmsarenan för publicering finns på www.stockholm.se. De översiktliga kalkyler som presenterades på presskonferensen framgår av bilagan till detta pressmeddelande.
Bilaga: Översiktliga kalkyler
Investeringskalkylen

Investeringar Mark ca 340 miljoner kronor
Byggnation ca 1,9 miljarder kronor
Finansiering Försäljning av byggrätter ca 1,3 miljarder kronor
Besparing genom utebliven upprustning av Söderstadion 250 miljoner kronor
Upplåning ca 700 miljoner kronor

Driftskalkylen

Kostnader T ex räntor på upplåning, fastighets-drift och löpande underhåll Beror på detaljutformning
Intäkter från den löpande verksamheten T ex biljettintäkter, hyror, och sponsring Beror på detaljutformning
Resultat 0 kronor eller mer

Kommentarer»

1. Lasse Gustafsson - 15 april 2008

Politiker är fantastiska! Ena dagen säger de sig ha för lite pengar till en välfungerande skola och vård. För att nästa dag säga, att nu ska vi investera en miljard i en ny fotbollsarena. Det är ett beslut som infattar rivning av en fungerande, restaurerings behövande arena samt upphandling av tomtmarker, vilka idag är fungerande industrimark med arbetsplatser.
Restaurering och förnyelse av den fungerande arena beräknas kosta ungefär hälften.

Kan någon förklara varför man inte genomför det billigare alternativet och satsar de återstående 500 miljonerna i skola och vård?

2. Rajan - 15 april 2008

Arenan är alldeles för stor, både för publikunderlaget, och för platsen. Storleken gör också att den blir sällsynt ful, och förmodligen fruktansvärt olönsam. Glädjekalkylerna om ”kostnadsneutralitet” är inte trovärdiga. Jag skulle dock vara positiv till en mindre arena, kanske 20 000 sittplatser, som kunde bli mer estetisk, mer användbar, och mindre kostsam.
Rainer

3. Peter - 16 april 2008

Lasse Gustafsson
Stockholms arenasituation är bedrövlig och alla investeringar kan väl inte alltid ställas mot investeringar i skola och sjukvård?

Då kan vi väl lägga ner alla konsthallar, SVT, dramaten mm och pumpa in alla pengar i skola och vård istället.

Staten och staden skall pyssla med fler saker än skola och vård och att som du, ställa allt i relation till behovet av skola och vård är inte seriöst.

Däremot undrar jag vad som händer med DIF´s arena och när ”riktiga” förslag på platser skall presenteras från stadens sida.

4. Anders Gardebring - 16 april 2008

Kul med en ny och bättre arena som också får vara mer än bara en fotbollsarena. Härligt att det händer lite i denna annars ofta avsomnade stad!
Rajan: Du anger att arenan är ful och för stor. Själv tycker jag tvärtom. Den är stor, och det är för mig något positivt. Vi har nog med fegbyggen i den här stan, mer monumentala byggen tack 🙂

Madeleine:
På fotomontagen som jag sett finns en stor sparad skogsdunge mellan den nya arenan och globen. Jag hoppas det är en miss i bilden för jag hoppas verkligen att den platsen används bättre så att de två arenorna kan sammanlänkas med urbana ytor. Jag ser gärna ett torg och kanske ett högt bostadshus på den platsen.

5. Anders Gardebring - 16 april 2008

Nynäsvägen behöver också åtgärdas. Den agerar idag en kraftig barriär. Det bästa vore naturligtvis om en del av den kunde däckas över och bebyggas, men en gångbro över till den nya arenan torde vara det minsta man kan göra.

http://www.yimby.se/2008/04/ny-evenemangsarena-vid-gl_527.html

6. Anders Gardebring - 18 april 2008

Eller varför inte bygga arenan ÖVER Nynäsvägen? Kostnaderna ökar naturligtvis något för att göra så men i helhetskalkylen torde skillnaden vara ganska måttlig.

7. Östermalmstanten - 22 april 2008

Här var det livat. 6 inlägg från bajen. Tyder på ett stort gensvar från södra sidan. Är det sant att arenan kan skifta färg. Wow.

8. Framtiden för Stockholms stadion « Från huvudstad till världsstad - 25 mars 2009

[…] skapa underlag för själva finansieringen. (Läs om processen bakom Stockholmsarenan här och här.) Hammarby meddelade sedan att man skulle vara intresserad av att spela sina hemmamatcher […]

9. Kultur- och idrottspolitiskt bokslut « Från huvudstad till världsstad - 17 september 2010

[…] har Stockholms främsta evenemangsarenor. I augusti i år beslutade fullmäktige att bygga ”Stockholmsarenan” en ny idrotts- och evenemangsarena i området. Den ska fungera året runt för alla typer av […]

10. Invigning av Tele2 Arena den 24 augusti med Robyn, Kent och Winnerbäck « Från huvudstad till världsstad - 13 februari 2013
11. Scotty - 27 mars 2013

Doceniam wartość informacji, które zamieszczasz na blogu.
Czytanie ich to sama radość. Styl witryny jest wspaniały,
a artykuły są tak naprawdę znamienite:
D Dobra robota:) Pozdrawiam.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: