jump to navigation

Wallenbergutställning i Stockholm 28 juni 2012

Posted by frankander in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
1 comment so far

Kultur- och fastighetsroteln i Stockholms stadshus

Pressmeddelande

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd

Simon Rothstein Frankander
Pressansvarig
0768- 251604

Wallenbergutställning i Stockholm

I dag invigde kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) den turnerande utställningen ”För mig finns inget annat val – Raoul Wallenberg 1912-2012”  på Stockholms stadsmuseum.

Utställningen är en plattform för dialog och diskussioner kring frågor rörande tolerans, demokrati och civilkurage.

– Raoul Wallenberg var en enastående representant för svenskt engagemang för mänskliga rättigheter och är en förebild för oss alla, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

2012 skulle Raoul Wallenberg ha blivit 100 år och Sverige kommer under året att uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärning och öde. Som del i aktiviteterna visas utställningen ”För mig finns inget annat val – Raoul Wallenberg 1912-2012” runt om i Sverige och världen.

– Raoul Wallenbergs gärning visar att en människas mod och förmåga kan göra skillnad. Hans gärning är en förebild i en tid då fler behöver stå upp mot förföljelse, främlingsfientlighet och antisemitism, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

För mer information om utställningen http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=306&sprak=svenska

Utställningen har tagits fram i ett samarbete mellan Svenska institutet och Forum för levande historia och produceras och turneras i Sverige av Mu AB i samråd med sekretariatet för Raoul Wallenberg 2012.

Starkt kulturår – Stockholms stads årsredovisning 2011 12 april 2012

Posted by jonasuebel in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Stockholms stads årsredovisning är för alla kulturvänner glädjande läsning. Såväl Stockholms stadsteater, Stadsmuseet, Kulturnatten som Kulturhuset hade rekordsiffror. Och på Stockholms stadsbibliotek gjorde e-boken sitt definitiva genombrott.

Till Kulturhuset kom under 2011 tre miljoner besökare, vilket är en ökning med drygt 900 000 jämfört med året tidigare. Till den verksamhet som drivs av Kulturhuset kom 1,8 miljoner besökare vilket var en ökning med lite över 30 procent. Den stora publiktillströmningen har en stor del av sin förklaring i de nya biblioteken på våning Plattan och våning 2 samt att öppettiderna blivit mer generösa.

2011 är det hitintills bästa året i Stockholms stadsteaters historia. 379 794 besök gjordes på scenerna i Kulturhuset och i Skärholmen och på Parkteatern ytterligare 140 544. Sammanlagt alltså över en halv miljon teaterbesökare. Särskilt glädjande var att andelen barn och ungdomar uppgick till 21,2 procent. För stadsteaterns del är det dock inte bara mängden besökare som är anmärkningsvärt hög utan även beläggningsgraden i teatersalongerna som i genomsnitt uppgick till hela 86,2 procent.

264 240 personer deltog i Stockholms stadsmuseums verksamhet under 2011, vilket även det är det högsta antalet deltagare någonsin. Av dessa deltog 19 498 i stadsvandringar eller besökte någon av museets fyra museilägenheter.

Årets olika evenemang har varit mycket uppskattade. Kulturnatt Stockholm som genomfördes den 9 april med fri entré besöktes av 60 000 stockholmare och turister. Till Stockholms Kulturfestival kom omkring 340 000 besökare till de runt 600 evenemangen.

För Stockholm stadsbiblioteket har 2011 varit ett år i digitaliseringens tecken. En ny mobil- och desktopwebb lanserades under året. En viktig del av den nya webben är förenklad tillgång till bibliotekens e-medier. Att e-boksversionen av biografin Jag är Zlatan lånades ut över 1500 gånger under de tre första månaderna innebar e-bokens genomslag på Stockholms bibliotek.

I Stockholms kulturskola deltog 25 421 barn och unga under 2011. Av dessa gick 14 768 i de avgiftsbelagda kurserna inom ämnen som bild & form, teater, musik eller dans. Inom prova-på-verksamheten deltog 6 191 och inom skolornas kulturköp 4 462.

Jonas

Stockholm inför creative commons – en del av ett tillgänglighetspaket 17 november 2009

Posted by annaws in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , ,
19 comments

Stockolms gömda samlingar ska bli mer tillgängliga för invånarna. Därför beslutar kulturnämnden idag att införa Creative Commons som licenssystem för Stadsarkivets och Stadsmuseets bilder. Detta blir början på ett arbete med en policy för användningen av digitala bilder från Stockholms stads samlingar.

I våras gav kulturnämnden kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en policy för publicering av digitalt material, i syfte att tillgängliggöra stadens samlingar. Förvaltningen föreslår som inriktning ett system med symboler som anknyter till det internationella licenssystemet Creative Commons, vilket tydligt markerar i vilken utsträckning och på vilket sätt olika bilder och texter får användas. Creative Commons kommer även att kompletteras med fler symboler för Stockholms stads samlingar. Förvaltningen får nu i uppdrag att fortsätta arbeta med denna inriktning, för att sedan återkomma med en konkret policy för det digitala materialet.

Detta beslut är ett i raden av beslut för att tillgängliggöra information, kultur och kulturarv på Internet. Häromdagen presenterade vi det så kallade Chydeniusinitiativet, vilket innebär att Stadsarkivet får i uppdrag att arbeta med hur offentlighetsprincipen ska tillämpas med den nya informationstekniken. Stockholms stad har infört en första applikation i öppen källkod och kulturnämnden har fattat beslut om att lägga upp tillgänglighetsguiden i öppet format på nätet. Folkpartiet i Stockholm har också haft ett öppet programarbete om Internetpolitik.

Ge oss gärna fler tips på hur stadens arbete och material kan tillgängliggöras digitalt eller hur vi kan använda Internet bättre i vår kommunikation!

Madeleine

DN

Stockholms stadsmuseum ökar och ökar 10 september 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
add a comment

Stockholms stads museer har fri entré sedan 2006, och efter maktskiftet förra hösten var det självklart att det skulle förbli så. Erfarenheten var alltför positiv.

2005 hade Stockholms stadsmuseum 151 000 besök, 2006 hade det stigit med 55 procent till 233 000. Medeltidsmuseet ökade med mer än 100 procent, från 60 000 till 121 000 besök. Och under första halvåret 2007 fortsatte ökningen på museerna med ytterligare 21,5 procent.

I den publikundersökning som museerna gjorde 2006 visade det sig dessutom att hela 40 procent av besökarna förklarade att de inte skulle ha besökt museerna om det inte varit fri entré.

När folkpartiet i helgen beslutade att arbeta för att även de statliga museerna ska återinföra de fria entréerna drog man lärdom av just det som skett i Stockholm. Sällan har en så liten kostnad som de slopade entréavgifterna givit så mycket folkbildning tillbaka. Precis som det är gratis att låna böcker, borde det vara gratis att ta del av vår gemensamma historia

Erik