jump to navigation

Utveckla offentlighetsprincipen – initiativ i Chydenius anda 10 november 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , ,
trackback

Tryckfriheten med offentlighetsprincipen är grundläggande i svensk lag och tradition. Men den behöver förnyas för att fungera även med dagens informationsteknik. Därför får nu Stockholms stadsarkiv i uppdrag att arbeta med att utveckla offentlighetsprincipen. Majoriteten i kulturnämnden lägger följande skrivelse i kulturnämnden:

I år högtidlighålls det så kallade märkesåret, som uppmärksammar att det är 200 år sedan Sverige och Finland blev två länder. Syftet är att stärka samhörigheten mellan länderna. En del i arbetet är att lyfta gemensamma och positiva erfarenheter av vår historia. En av dessa är utan tvekan att Sverige och Finland 1766 fick världens första lagstiftning som garanterar yttrande och tryckfrihet, Tryckfrihetsförordningen.

En del av förordningen är offentlighetsprincipen, vars utgångspunkt är att alla allmänna handlingar är offentliga, och ska vara fritt tillgängliga. Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen är centrala för de svenska och finska statsskicken, och grunden till vår demokrati och frihet.

Historien hade dock kunnat vara helt annorlunda om det inte varit för den österbottniske prästen och riksdagsledamoten Anders Chydenius. Han var den viktigaste politiska kraften bakom tryckfrihetsförordningen, och bakom flera andra reformer i riksdagen under slutet av 1700-talet. Arbetet för tryckfrihet var en del av hela hans kamp för frihet på andra områden, som även inkluderade reformer för fri handel på Östersjön och med utlandet, och för en fri arbetsmarknad.

Två hundra år efter uppdelningen av länderna är det tydligare än någonsin att det är just de principer som Chydenius slogs för, yttrandefrihet, näringsfrihet och frihandel som är de grundläggande faktorerna för Sveriges och Finlands välstånd.

En uppgift för Stockholms stad under märkesåret är därför att uppmärksamma Chydenius arbete och hur det bidragit till att skapa framgångsrika, öppna och demokratiska kommuner. En annan uppgift är att ställa frågan om var kampen för de principer Chydenius hedrade kommer att föras i framtiden.

För kulturnämnden som politiskt ansvarig för Stadsarkivet är den viktigaste frågan hur offentlighetsprincipen kan förverkligas på bästa sätt med dagens informationsteknik.

Stadsarkivet är ansvarigt för stadens nya e-arkiv, och kommer därför att behöva arbeta med många svåra och viktiga frågor på området, tex: Hur ska staden förhålla sig till begrepp som ”allmänna handlingar”, när stadens information numer sparas som data, och inte som fysiska dokument? Hur ska staden förhålla sig till vidareutnyttjande av stadens data? Hur kan stadens olika förvaltningar praktiskt offentliggöra sina egna datakällor på ett enkelt och öppet sätt?

Men frågorna kan inte besvaras med enkla svar. De kräver en vidare diskussion med allmänheten, som ska utnyttja möjligheterna att ta del av stadens information. Stadsarkivet får därför i uppdrag att hedra Anders Chydenius gärning genom att återkomma med förslag på återkommande aktiviteter som uppmärksammar hur offentlighetsprincipen kan förverkligas med informationstekniken i det nya e-arkivet.

Sverige och Stockholm stad ska fortsätta att utveckla offentlighetsprincipen och medborgarnas rätt till insyn och påverkan. Staden har förutsättningar att bli en föregångare i 2000-talets demokratiutveckling. Genom den nya tekniken får Stockholms stadsarkiv en nyckelroll i det arbetet. Arkivet bör därför också föreslå vilket mandat man behöver för att driva arbetet med hur offentlighetsprincipen och demokratin kan utvecklas på ett utåtriktat och framtidsinriktat sätt.

Madeleine Sjöstedt (FP)
Cecilia Brinck (M)
Inga-Märta Fröman (KD)

Computer Sweden, Computer Sweden, IDG, IT 24

Anna

Kommentarer»

1. Stockholm inför creative commons – en del av ett tillgänglighetspaket « Från huvudstad till världsstad - 17 november 2009

[…] information, kultur och kulturarv på Internet. Häromdagen presenterade vi det så kallade Chydeniusinitiativet, vilket innebär att Stadsarkivet får i uppdrag att arbeta med hur offentlighetsprincipen ska […]

2. Mitt svar till regeringens digitala agenda - 31 januari 2011

[…] genom internet vara mycket svag. Enstaka politiska initiativ görs – som Chydeniusinitiativet i Stockholms stad – men de stannar som politiska initiativ och tas inte riktigt på allvar av […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: