jump to navigation

Ny upphovsrättslagstiftning: Utskottet på Folkpartiets landsmöte har bifallit Madeleines motion 19 november 2009

Posted by annaws in Internet och kulturen.
Tags: , ,
7 comments

Just nu pågår Folkpartiets landsmöte i Växjö. Madeleine har tillsammans med ett antal andra folkpartister skrivit en motion med förslag om en ny upphovsrätt på Internet. Motionen har nyss bifallits av utskottet för näringspolitik och företagande, vilket visar att det finns ett stort stöd inom Folkpartiet för en ny upphovsrättslagstiftning. Motionen kommer att behandlas av landsmötet imorgon.

För en ny upphovsrätt på Internet

Motionärer: Madeleine Sjöstedt, Stockholm, David Ekstrand, Uppsala, Daniel Forslund, Johanneshov, Jonas Förare, Spånga, Erik Jennische, Stockholm, Seved Monke, Stockholm, Teodor Koistinen, Stockholm, Olle Nilsson, Umeå, Patrik Silverudd, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:
1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger

Under de senaste åren har användningen av Internet och de möjligheter till informationsutbyte, åsiktsbildning, faktainhämtning och kulturkonsumtion som detta ger lett till mångaviktiga diskussioner. Genom nya lagar och domslut ställs nu frågan på sin spets. Ska politikens uppgift vara att sätta gränser för Internets användning eller att söka efter metoder att bejaka den nya tekniken? (mer…)

Internet har revolutionerat kulturpolitiken – Folkpartiet i Stockholm svarar på Folkpartiets kultursamråd 19 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Internet är vår tids stora revolution. Det viktiga – och mest fascinerande – med nätet och alla dess funktioner, är inte framförallt de tekniska detaljerna i sig, utan vad den tekniska utvecklingen har fört med sig. Det demokratiska samtalet är förändrat, precis som möjligheterna att få kunskap och sprida kultur. Därför måste upphovsrättslagstiftningen förändras. Det behövs en utredning om hur den exakt ska utformas för att kunskap och kulturen ska kunna spridas maximalt samtidigt som kulturskaparna får förutsättningar att producera ny kultur. Utredningen ska lägga en grund för fortsatta diskussioner inom EU:s ram.

(mer…)

Välkommen Jasenko! 30 september 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Det är fantastiskt roligt att Radioteaterns chef Jasenko Selimovic väljer att ge sin in i politiken. Att han gör det i Folkpartiet är ännu bättre.

Folkpartiet har gjort en glädjande och skicklig rekrytering, som visar att det finns en vilja att få in nya människor med olika erfarenheter i partiarbetet. Vi behöver människor från olika områden inom politiken, inte minst från kulturområdet.

Jasenko är en känd och respekterad teaterchef,  kommer att kunna bidra med mycket i det politiska arbetet, bland annat inom utbildningspolitiken och kulturpolitiken, och lyfta upp nya frågor på den politiska agendan. Han har ett stort engagemang och en bred erfarenhet. Jag är övertygad om att rekryteringen kommer att ge strålande resultat.

Välkommen till Folkpartiet och ett varmt lycka till i provvalet önskar jag Jasenko!

Madeleine

Tyck till om vår kultur- och idrottspolitik 10 september 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: ,
add a comment

Folkpartiet i Stockholms stad håller på med ett arbete med att ta fram ett program inför valet 2010, som vi tidigare berättat om på bloggen. I detta arbete har vi en öppen process och hoppas på så stort deltagande från stockholmarna som möjligt. Till att börja med finns ett antal frågor om olika områden på Folkpartiet Stockholms blogg. Frågorna ligger ute till den 23 september.

Missa inte tillfället att gå in och lämna förslag på hur vi kan utveckla vår kulturpolitik och vår idrottspolitik i framtiden!

Anna

Ett öppet partiprogram inför 2010 1 september 2009

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: ,
add a comment

Folkpartiets arbete med att ta fram ett nytt politiskt program för nästa mandatperiod har nu satt i gång på allvar. På vår utvecklingsblogg har programgruppen ställt ett antal frågor, och visat på ett antal ämnen som vi behöver arbeta med.

Titta här: Programarbete 2010

Processen med att ta fram programmet kommer att vara så öppen som möjligt. Förhoppningen är att vi ska få så mycket kloka synpunkter, idéer och kunskaper som möjligt från folkpartister i Stockholm och från andra stockholmare.

Metoden att publicera öppna frågor och utkast till program har vi arbetat med under hela året i olika enskilda politiska områden. Ambitionen är att hitta en bra modell som gör att vi kan få bra kommentarer på politiken innan vi är färdiga. Vi har tagit fram program om ”cykelstaden” ”regnbågsstaden” och ”Skyskrapor i Stockholm”, och just nu pågår arbetet med en kommunal internetpolitik.

Erik

(Programarbetet leds av en grupp bestående av Björn Ljung, ordförande, Gulan Avci, Daniel Forslund, Francisca Herodes, Jan Jönsson, Hans Åberg, Ann-Katrin Åslund och Martin Ängeby.)

Tyck till om FP Stockholms HBT-politik 23 april 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Inom Folkpartiet i Stockholm pågår hela tiden idéutveckling. I detta arbete vill vi ha hjälp från kunniga och intresserade personer. Därför kommer vi att framöver lägga upp olika utkast till program på vår blogg.

Först ut är ett förslag till HBT-program för Stockholm som har lagts ut idag.Vi vill gärna gärna ha åsikter av alla slag på detta, för att få ett så bra program som möjligt. Gå in på bloggen och tyck till om programmet och håll ögonen öppna efter fler programutkast!

Anna

Europa skapar god stämning i Folkpartiet 9 mars 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
add a comment

Folkpartister har ofta synpunkter på många saker. Inte bara på hur Sverige ska förändras, utan även på hur Folkpartiet ska bli ännu bättre. Själv brukar jag vara aktiv i dessa diskussioner. Men det är betydligt roligare då vi är överens internt.

I helgen har Folkpartiet liberalerna mötts för riksmöte i Linköping. 800 liberaler från hela Sverige talade om vikten av ett aktivt Sverige i Europa. Det är entusiasmerande att företräda ett parti som bejakar EU-samarbetet och som ser närmare relationer till andra länder som något viktigt och positivt – ja nödvändigt för en god utveckling i Sverige.

Att Europa skulle enas var en dröm under mina första aktiva år i politiken. Kampen för demokrati i alla Europas länder var överordnad det mesta för min generations svenska liberaler. Själv fick jag som ordförande för International Federation of LIberal and Radical Youth delta i ungdomsutbyten över järnridån. Att de ungdomar jag lärde känna då nu är medborgare i och i vissa fall ledare för fria länder har EU haft en aktiv del i.

Folkpartiet är det parti som är mest positivt till EU. Det är jag mycket, mycket glad för.

Madeleine