jump to navigation

Öppen data i Stockholms nya e-arkiv 25 augusti 2010

Posted by Erik in Internet och kulturen.
Tags: ,
2 comments

Imorgon lanseras e-arkiv Stockholm. Programmet finns nedan. Alla som anmäler sig är välkomna.

Detta är större än de flesta kanske tror. Men perspektivet att all den information som staden produceras ska finnas tillgänglig i ett e-arkiv, öppet och användbart för alla, är hisnande. 

För att staden ska ha tydliga riktlinjer för hur offentlighetsprincipen ska förverkligas i arkivet tog vi förra året ett initiativ i kulturnämnden som vi kallar Chydenius-initiativet. Stadsarkivets svar klubbades på kulturnämnden i tisdags. Majoritetens skrivelse som lades till tjänsteutlåtandet finns nedan, och lägger stor vikt vid att informationen ska vara just fri för alla och öppen för vidareanvändning.

 Erik

————

INBJUDAN – STADSARKIVET LANSERAR E-ARKIV STOCKHOLM

Torsdagen den 26 augusti kl 15.00 bjuder stadsarkivet in till lansering av e-arkiv Stockholm.

Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

(mer…)

Stockholmarna ska ha kontroll över informationen – Ny liberal internetpolitik 14 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
12 comments

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att vi liberaler behöver utveckla en principfast internetpolitik på alla politiska nivåer i samhället, från EU till den kommunala nivån.

Sedan i somras har vi i Folkpartiet därför arbetat med att ta fram en internetpolitik för Stockholms stad med utgångspunkt i att informationen som staden äger och producerar måste vara fritt tillgänglig för medborgarna. (Politiken har utformats tillsammans med många kloka medborgare på vår utvecklingsblogg och på vår wiki.)

Nu har arbetet med denna politik blivit färdigt, och den publiceras i en rapport från Folkpartiet i Stockholms stad. Rapporten sammanfattas också av vår gruppledare Lotta EdholmSvd Brännpunkt.

Det övergripande målet med politiken är att frigöra information så att stockholmarnas insyn i stadens förvaltning ökar, och deras inflytande över politiken och verksamheten förstärks.

Jag har arbetat och skrivit mycket med olika internetrelaterade frågor de senaste åren, allt från IPRED, upphovsrättens förändring, öppenheten i stadens kulturinstitutioner, telekompaketet etc. Dessutom har det varit en mycket intressant och viktig upplevelse att använda olika internetverktyg som blogg och wiki för att kommunicera med stockholmare och skapa politik tillsammans.

På kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus gör vi avvägningar varje dag om hur vi ska blir mera öppna. Det är inte bekvämt, men att få vara med och delta i ett arbete som faktiskt, jämfört med hur det sett ut tidigare, bara innebär mervärde vad gäller öppenhet är en stimulerande utmaning för mig som politiker.

Madeleine

Dags att öppna kulturens finrum för alla 30 oktober 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
2 comments

I det senaste numret av tidningen Konstnären, skriver Madeleine och Sahar Almashta, ledamot i kulturnämnden, följande artikel.

När den världsberömda jazzmusikern Bebo Valdez avslutade en konsert, rungade applåderna världen runt. Men i hemlandet Sverige var det tyst.

Bebo Valdéz lämnade Kuba som stor och berömd artist på 60-talet, men lyckades inte förrän härom året slå igenom i Sverige, trots att han bott här i många år. Det finns många som Bebo Valdez. Journalisten, författaren och dramatikern Dawit Isaak, som sedan flera år sitter fängslad utan rättegång i Eritrea, är ett annat exempel. Isaak har först under de senaste åren blivit ett namn i Sverige, trots att han flyttade hit och verkade redan på 80-talet. Nelly Sachs levde i Sverige under många år men blev aldrig riktigt uppskattad i sitt hemland.

(mer…)

”Kulturen välkomnar dig i vilket skick du än är.” 23 oktober 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Sedan ett par veckor skriver ett antal personligheter från Stockholms kulturliv krönikor på kulturförvaltningens hemsida. Krönikorna är en del av arbetet med Kulturvision 2030, som syftar till att skapa en långsiktig vision för Stockholms kulturliv att sträva mot.

(mer…)

Nya riktlinjer för stöd till studieförbunden 28 november 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Folkbildningen har en viktig roll i demokratins historia. Vi har flera starka studieförbund i Sverige, som gör insatser för folkbildning och demokratiutveckling. Studieförbundens roll i att förmedla bildning och bidra till delaktighet i samhället finns kvar och ska hela tiden möta de nya utmaningarna och samhällets förändring. Men de utmaningar vi idag står inför, är delvis andra än de som första halvan av 1900-talets anda skapade. Mot den bakgrunden införs nu nya riktlinjer för stadens stöd till och samarbetet med studieförbunden.

Eftersom staten, via Folkbildningsrådet, står för grundfinansieringen till studieförbunden, bör staden fördela sitt stöd så att det går till för staden särskilt viktiga saker. Hittills har omfattningen på verksamheten varit tongivande för stadens fördelning av stöd till studieförbunden. Vi vill nu lägga större vikt vid innehållet, för att på bästa sätt ta tillvara studieförbundens kompetens och verksamhet.

Även i fortsättningen ska verksamhetens omfattning vara avgörande för stödet, men stor vikt kommer också att läggas vid innehållsliga kriterier. Bland annat ska öppen, offentlig verksamhet, samverkan med etniska föreningar, integrationsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade och verksamhet i förorter premieras.

Studieförbunden har ett viktigt ansvar i att förmedla demokratiska strukturer och bildning och att ge fler människor möjlighet att delta i samhället och den offentliga debatten. Alla dessa kriterier handlar om att ge fler människor chans att ta del av den offentliga debatten. De innebär också att studieförbunden fördjupar samarbetet med det fria kulturlivet, etniska föreningar och annat föreningsliv. På så sätt får studieförbunden en ännu tydligare integrerande roll och tar större plats i samhällslivet.

De nya riktlinjerna för stödet träder i kraft 2009. Stödsystemet kommer då att se ut så att 60 procent av stödet fördelas i grundstöd, 20 procent i volymstöd, baserat på omfattningen av verksamheten och 20 procent på de prioriterade områdena.

Under kommande år kommer kulturförvaltningen också att inleda ett tydligare och mer fördjupat samarbete med studieförbunden, för att få ett ännu bättre ömsesidigt utbyte. Bland annat ska information och marknadsföring om studieförbunden samordnas och förbättras, så att studieförbunden kan synas och profilera sig bättre. Ett samarbete mellan studieförbunden och stadens samlingslokaler ska också inledas, för att samverka kring de lokaler som finns i staden.

Jag tror att de nya riktlinjerna för stöd till och samarbete med studieförbunden kommer att ta tillvara på studieförbundens roll som folkbildare och mötesplats ännu bättre än idag. Det är ett steg i riktning mot ett Stockholm där fler är delaktiga.

Madeleine