jump to navigation

FP sade ja till att utreda ny upphovsrätt 21 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , ,
trackback

Folkpartiets landsmöte sade just ja till den motion som jag tillsammans med andra har skrivit om en reformerad upphovsrätt. Partiet ställer sig därmed bakom en utredning som ser över vilka förändringar som behövs av lagstiftningen för att få ett regelsystem som upprätthålls och bejakar utvecklingen. Våra tre yrkanden bifölls med tillägget att det ska vara givet att upphovsrätten finns kvar. Detta låg redan i motionen. Våra yrkanden var:

1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger

Detta innebär ett genombrott i Folkpartiet för uppfattningen att dagens upphovsrättslagstiftning är en del av problemet och måste reformeras.  Det betyder att upphovsrätten måste hävdas, men att det måste ske på nya sätt i Internetsamhället. Upphovsrättslagen ska reformeras – inte avskaffas.

Folkpartiet tar  ett ordentligt kliv framåt mot en modern syn på upphovsrätten som ett sätt att både säkra den intellektuella äganderätten samtidigt som Internets möjligheter bejakas.  Folkpartiet drar därmed upp en skiljelinje mot dem som står för ett stelt försvar av nuvarande ordning och erkänner att tiderna förändrats.

Partistyrelsen ville i förstone bara utreda ersättningsfrågorna. Men upphovsrätt handlar inte bara om ersättningssystem, utan också om hur länge rättigheterna ska gälla och mycket annat. Därför krävs att frågan utreds på bredden.

Som kommunalpolitiker konfronteras jag nästa dagligdags med nya frågor som den nya tekniken ger upphov till; det handlar om upphovsrätt, yttrandefrihet, tryckfrihet m.m. Vi försöker i Kulturnämnden i Stockholms stad att vara ambitiösa och närma oss denna extremt svåra juridiska materia allt eftersom frågorna dyker upp. Kulturnämnden bestämda därför i tisdags att införa creative commons licenser på sitt Stadsmuseet och Stadsarkivets bildmaterial.

Därför var det särskilt intressant att följa rapporteringen från juridikprofessor Lawrence Lessigs besök i Stockholm häromdagen. Han propagerar för en kreativ allmänning där man hittar ett system för hur upphovsmännen själva kan bestämma på vilket sätt deras material ska bli tillgängligt och därmed få ett system som användarna kan känna är legitimt och praktiskt vilket i sin tur kan ge upphovsmännen ersättning.

Som jurist vet jag att lagarna förändras kontinuerligt. Med ny teknik har nya lagar kommit: så skedde då telefonen kom, TVn, kasettbandspelaren m.m. Varför skulle det vara annorlunda med något så revolutionerande som Internet? Lika lite som samma trafiklagstiftning som reglerade hästskjutsar kunde användas då bilen, lika lite kan samma lagar som styrde över pappersmedierna styra då Internet nu finns.

En reformerad upphovsrätt som tar hänsyn till Internet är inte en fråga för fildelande ungdomar – den är en fråga för alla som har en dator. Vi måste få en lagstiftning så att vi vet att vi inte gör något olagligt då vi kommunicerar, köper och utbytet via nätet. Vi måsyte få en lagstiftning som uppmuntrar regleringar även på nätet – men då måste de vara möjliga att genomföra. Idag sker utvecklingen vid sidan av många lagar för att de upplevs som för felaktiga, ogenomträngliga eller stela.

För mig som kulturborgarråd är självklart kulturkonsumtionen och produktionens särskilda problem något som jag måste fundera över.

Det kan ju t ex inte vara rimligt att rådigheten över om hur vi ska organisera det det samlade kulturarvet på nätet blir en fråga mellan Förläggarföreningen och Författarförbundet. Se Per Gudmunsons förträffliga rtikel om Google books här.

Det kan inte heller vara rimligt att verk som saknar känd upphovsman inte ska få finna sin publik, vilket sker idag.

Lagstiftning kräver legitimitet. Vi vet att det sker stora brott mot upphovsrätten varje dag på Internet, trots att de flesta är överens om att upphovsmännen ska ha betalt.

Lagar måste vara förutsägbara. Idag är det inte självklart vilka lagar som reglerar nätsamvaron. T ex är det svårt att veta om dokument som är upplagda är upplagda legalt eller illegalt. Och vad skulle hända i Sverige om familjen lade upp en film på nätet där tvååringen dansade till Michael Jacksson. I USA åtalades familjen – skulle det kunna hända här?

Partiledningen biföll inledningsvis inte min motion eftersom man ansåg att det ligger utanför Sveriges makt att påvarka då vi styrs av EU direktiv och konventioner. Det är sant att en viss del av upphovsrätten påverkas av internationella beslut men även här behöver vi en position. Senast förra veckan bad EU:s IT-kommissionär Viviane Reding då hon var i Visby medlemsländerna om hjälp för att skapa en inre marknad även för copyright.

The growing importance of the Internet offers new possibilities for distributing creative content online, opening the door for consumers to access creative content online wherever they are and wherever they go. In theory.

Because in practice, innovation and creativity are seriously hampered by the fact that we still afford the luxury of having 27 diverging copyright systems in Europe. This often leads to territorial fragmentation of licensing conditions and hinders consumer access to content from websites outside their own country.

En utredning kommer att leda till att Sverige har ett svar att ge på Redings frågor.

Immaterialrätten och därmed upphovsrätten är en av juridikens snårigaste områden. Jag har naturligtvis idéer om vad jag skulle vilja se för förändringar. Kortare skyddstider är t ex något som de flesta tycker är självklart. Men här krävs en stor ödmjukhet.

Därför krävs en utredning om en reformerad upphovsrätt. Den måste bejaka utbytet av information och idéer. För kunskapen, forskningen och kulturens skull.

Madeleine

UNT

Kommentarer»

1. Micke vK - 21 november 2009

Grattis! Det är kul att höra!

Ett förslag jag tycker att ni ska kika på i ersättningsfrågan är det som finns på digitalabibliotek.se. Det må vara från Vänsterpartiet just nu, men det är inte svårt att se samma poänger från ett liberalt perspektiv – och entusiastiska bibliotekskramare finns det ju gott om även i Folkpartiet.

2. Anders Widén - 22 november 2009

Det här var goda nyheter Madeleine. Och jag gratulerar!

På (S)-partikongress hade jag och mina kompisar viss framgång att rucka på skrivningarna, men vi är inte framme.

Vi får helt enkelt jobba vidare med upphovsrättsfrågan i respektive parti. I slutänden kan det på så sätt bli riktigt bra när det väl hamnar i kammaren!

Vänligen
Anders Widén, författare

3. Per Altenberg – ett liberalare Sverige » Blog Archive » Fp tar ett steg till höger - 23 november 2009

[…] landsmötets beslut att bifalla Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedts förslag om en reformerad upphosvrätt innebär en förnyelse av partiets politik i frågor som rör upphovsrätt på nätet. Som bekant […]

4. Noa Resare - 23 november 2009

Ett lovvärt initiativ, även om jag blir lite skeptisk när du skriver saker som ”de flesta är överens om att upphovsmännen ska ha betalt”. Det kan betyda flera saker, men det är tydligt att vissa upphovsmannaorganisationer ser det som någon sorts naturrätt att få ersättning för verk, oavsett om det finns någon betalningsvilja för dem eller inte.

Det viktigaste en utredning av upphovsrätten skulle kunna innebära är att fastställa någon form av ideologisk målskrivning för upphovsrätten, något i stil med den amerikanska formuleringen ”To promote the Progress of Science and useful Arts..”.

Med en sådan grund skulle man ha principer att utgå ifrån när en eller annan grupp mediaproducenter kommer och klagar över att verkligen sprungit ifrån affärsmodellerna och kräver teknikförbud och avskräckande straff.

5. Bifall till motionsbifall « Från huvudstad till världsstad - 25 november 2009

[…] a Comment  Ett stort steg för Folkpartiet. Så beskriver Uppsala Nya Tidning landsmötets beslut att bifalla Madeleines m fl motion om en ny upphovsrättslagstiftning. Vi håller med. Ett mycket viktigt […]

6. Även m för ny upphovsrätt? Utredning nu! « Från huvudstad till världsstad - 17 december 2009

[…] en månad sedan biföll Folkpartiets landsmöte min m fl motion om en ny upphovsrätt. Ju fler vi är desto […]

7. Stämningar blir den nya affärsidén 2 « Från huvudstad till världsstad - 10 mars 2011

[…] skapades för att skydda konsten och konstnärerna – inte för att slå dem i bojor. Det behövs en samlig och en politisk vilja för att se över och reformera upphovsrätten. I enskilda fall, som det ovan nämnda, handlar det allt för ofta om Davids kamp mot […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: