jump to navigation

Stockholms stad kräver ny upphovsrättslagstiftning 14 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
trackback

Idag presenterar jag delar av Stockholms stads remissvar till kulturutredningen på Brännpunkt. Utgångspunkten är att fildelning och andra sätt att sprida och ta emot kultur på internet i första hand måste ses som en tillgång för kulturpolitiken, inte som ett rättspolitiskt problem. Vi har därför också tagit tydlig ställning för att det behövs en ny upphovsrättslagstiftning som är anpassad för internet.

I Stockholm tog vi på kulturnämnden igår ytterligare ett initiativ i samma riktning, och gav stadens kulturinstitutioner i uppdrag att ta fram en policy för hur de bilder, ljud, dokument, kartor mm som finns på institutionernas olika hemsidorna får användas, och under vilka licenser de ska publiceras. Målet är att allt ska kunna användas så fritt som möjligt (Läs mer i CS).

Läs mer vad jag har skrivit om fildelning här.

Madeleine

Svd Brännpunkt 13 maj 2009

Fildelning en kulturpolitisk tillgång

Frågan om hur upphovsrätten ska fungera på internet förblir olöst. Samtidigt är nätet huvudarena för en stor del av den kultur som barn och unga konsumerar. Ändå saknas nätperspektivet i Kulturutredningen. Det är en besvikelse, skriver Madeleine Sjöstedt (FP).

Att fildelning och andra former av distribution av såväl fri som upphovsrättsskyddad kultur på internet har etablerat sig som ett vanligt sätt att konsumera kultur i breda samhällsgrupper, är inte i första hand ett juridiskt problem, det är en kulturpolitisk tillgång. Det visar att människors törst efter kultur är mycket större än vad den traditionella kulturmarknaden och kulturpolitiken har kunnat släcka. Förutsättningarna för att skapa en ny grund för kulturpolitiken i Sverige har därför sällan varit bättre.

I Stockholms stads remissvar på Kulturutredningen är vi i grunden positiva till mycket i utredningen. Målen för politiken behöver moderniseras i grunden. Det offentligas relation till kulturen måste förändras, precis som kulturlivets relation till resten av samhället. Vi lyfter dessutom fram ytterligare ett antal områden som behövs i propositionen.

Ett av de avsnitt som saknas i Kulturutredningen, men som propositionen måste lyfta, är kulturpolitikens roll gentemot barn och unga. Teknikutveckling har snabbt förändrat villkoren för barn och ungdomars kulturliv.

Datorer ger tillgång till mer modern och klassisk kultur är någon ung människa kan hoppas ta till sig under hela sin livstid. Dessutom har det kulturella skapandet blivit enklare och billigare än någonsin. Unga filmregissörsdrömmare kan utan mycket annan investering än hårt jobb och talang göra en film som kan ses av en miljonpublik.

Kulturpolitiken gentemot barn och unga måste utgå från denna förändring, och ha som mål att ge barn och ungdomar verktyg att bemästra de kulturella in- och uttrycken som de möter, ge förutsättningar för att möta omvärldens allt högre krav på kulturell bildning och kommunikationsförmåga. När kulturutbudet är oändligt blir uppgiften för politiken att ge barn och ungdomar de förutsättningar som krävs för att man ska ta kulturen till sig, göra kulturen intellektuellt tillgänglig – istället för fysiskt.

Kulturutredningen har inte heller tillräckligt djupt analyserat hur internet radikalt har förändrat förutsättningarna för den övriga kulturpolitiken. 1900-talets kulturpolitiska mål om att tillgängliggöra kvalitetskulturen och kulturarvet för alla människor i hela Sverige genom museerna, folkbiblioteken, litteraturstödet, public service, distributionsstödet till dagstidningar och film etc., har internet bidragit till att uppfylla på ett sätt som få trodde var möjligt för bara 10 år sedan.

Men de politiska utmaningarna på området är stora, bland annat hur man

ska lösa problemen med hur upphovsrätten ska fungera på internet, och det finns inga enkla svar. Därför är det en besvikelse att Kulturutredningen har gett så lite vägledning på detta område, och att kulturdepartementet inte heller har gjort frågan till sin.

Kulturpolitiken måste förhålla sig till internet, och behovet av en ny lagstiftning för upphovsrätten på internet är tydligt.

Syftet med en sådan lagstiftning måste vara att främja att hela världens samlade kulturarv inom t ex musik, film och litteratur blir tillgängligt för alla människor, samtidigt som upphovsrättsinnehavarnas intressen tas till vara.

En annan aspekt av samma problematik är hur de offentliga kulturinstitutionerna och arkiven ska förhålla sig till sina egna digitala handlingar. I arkiven finns stora samlingar bilder, texter, film och ljud som håller på att tillgängliggöras elektroniskt. Visa handlingar äger institutionerna upphovsrätten till, andra är redan fria att använda för vem som helst. En viktig uppgift för framtidens kulturpolitik är därför att utforma ett regelverk för hur dessa samlingar får användas som är lika lättbegripligt och tydligt som offentlighetsprincipens regler för fysiska allmänna handlingar.

För Stockholm är bristen på fungerande lagstiftning och regelverk på dessa områden extra allvarlig eftersom en viktig och växande del av stadens näringsliv arbetar med produktion och distribution av olika kulturella produkter på internet. För att detta näringsliv ska kunna växa är det nödvändigt att lagstiftningen är förutsägbar inför framtiden, och generös vad gäller hur man får använda elektroniskt tillgänglig information.

Om regeringens kulturproposition inte behandlar de utmaningar som internet ställer kulturpolitiken inför, kommer den att vara inaktuell redan när den lämnar trycket.

MADELEINE SJÖSTEDT (FP)

Kultur- och idrottsborgarråd, Stockholms stad

Kommentarer»

1. Mikael Nilsson - 14 maj 2009

Mycket bra och relevant kritik av kulturutredningen!

Erik - 14 maj 2009

Hej Mikael.
Kul att du gillar artikeln. Men varför skriver ni i piratpartiet inte ett eget svar till kulturutredningen?

jag har letat och letat men hittar inte en kommentar någonstans. Det är ju just nu som opinionsbildningen kan leda till förändring av den proposition som förhoppningsvis kommer. Den 19 maj går remisstiden ut.

”Fri kultur” är ju själva grunden för ert partis existens:
http://www.piratpartiet.se/principer

Det kan ju tyckas en aning defensivt att inte försöka påverka då.

2. larserick - 14 maj 2009

Jösses!
Jag blir både glad och rörd av att det ändå finns en politiker i tämligen hög position (det är väl ett borgarråd i Stlm?) inom fp som har kunskapen, insikten både i internet”problematiken” och kan se den som viktig för kuluren. Och därmed (möjligen) indirekt för demokratin.

En politiker som inte spelar på rädslan för det nya eller okända utan som bejakar nyfikenhet och utveckling som främjar en liberal utveckling av demokratin!

(Läs gärna min bloggpost om rädslan.
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2009/05/radsla-skapar-misstanksamhet-och-till.html )

3. Christian Engström - 14 maj 2009

Bra skrivet. Arrr! 🙂

4. scaber nestor - 14 maj 2009

Länkar hit med glädje 🙂

5. Petter - 15 maj 2009

FP och Centern växer och det verkar som de växer från ”rötterna” i dessa frågor.

PS: Menad som positiv beröm

😉

6. Jens O - 16 maj 2009

Sådant här borde få ett betydligt störra genomslag, i den offentliga debatten. Det inger även ett, större hopp om framtiden.
Det skall bli ett nöje, att sprida vidare. 🙂

7. Ulf Pettersson - 17 maj 2009

Jättebra! Äntligen lite vett och sans i den här frågan. Tack så mycket. Det enda rimliga är att all skattefinansierad kultur och informationsproduktion är befriad från upphovsrätt. I många andra länder, t ex USA, är det ingen upphovsrätt på sådant som myndigheter skapar, eftersom det tillhör medborgarna. Tyvärr så är den svenska lagen betydligt mer restriktiv.

Det som medborgarna äger, och som medborgarna har betalat för, bör medborgarna också få disponera fritt.

8. Kanske blir upphovsrätten en valfråga? « Från huvudstad till världsstad - 22 juli 2009

[…] har skrivit mycket om internet och upphovsrätten de senaste åren och i Stockholms stads remissvar till kulturutredningen kräver kommunstyrelsen en ny upphovsrättslagstiftning. Utgångspunkten […]

9. När kulturpolitik reduceras till organisationsreform « Från huvudstad till världsstad - 22 februari 2010

[…] inte behöva ingå i modellen. (Läs mer om vad vi tycker om själva reformen i stadens remissvar 1 och 2). Skälen till detta kvarstår: staten riskerar flytta över sin egen byråkrati till […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: