jump to navigation

Sverige ett extremland 7 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
1 comment so far

En bärande tanke i kulturutredningen är de starka förändringar av människors värderingar som sker i Sverige. Förändrade värderingar leder till nya kulturvanor. Detta ställer särskilda krav på kulturpolitiken.

Kulturlivet är det samhällsområde inom vilket värderingar utvecklas och genomlyses. För att värderingar ska kunna brytas mot varandra och leda till nya insikter krävs mångfald. En av kulturpolitikens viktigaste uppgifter är att värna denna mångfald. Värderingsfrågor och kulturpolitik har därför ett nära samband.

Sedan 70-talet har väderingsundersökningar gjorts i Europa och nu genomförs de på global nivå inom forskningsprojekt the World Values Survey. I denna ställs individers värderingar i relation till utveckling.

På kartan nedan ser man hur sekulära värderingar, i motsats till traditionella, mäts på den ena axeln och frihetsvärden på den horisontella.

En gång för alla visas att Sverige alls inte är landet lagom. Istället framträder svenskarna som frihetsträvande individualister. Med sin ytterlighetsposition längs upp i högra hörnet bli Sverige ett av världens mest sekulariserade länder där friheten värderas högt. Sverige är ett värderingsmässigt extremland.

Slutsatsen för kulturpolitiken måste bli att dess betydelse ökar särskilt som en sfär där gränserna för det möjliga tänjs och där nya tankar tänks. Där är vi inte än.

Kulturpolitiken harvar på i samma hjulspår sedan 70-talet. I Stockholm söker vi förändring. Kan propositionen med anledning av kulturutredningen ge oss stöd?

Madeleine

WVS1Source: Ronald Inglehart and Christian Welzel, Modernization, Cultural Change and Democracy. New York, Cambridge University Press, 2005: p. 64 based on the World Values Surveys,

Fotbollen måste sopa trappan ovanifrån 6 november 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , , , ,
2 comments

Idrotten är den största folkrörelsen i Sverige, och en mycket stark kraft för ett demokratiskt samhälle där alla människor lär sig visa respekt, och bli respekterade.

Varje år lägger 500 000 föräldrar och idrottsledare ned miljontals timmar ideellt arbete för att barn och ungdomar ska kunna idrotta. Det är bredden och den ideella kraften i idrottsrörelsen som skapar förutsättningar för en framgångsrik elit.

Men det är också ledarskapet i eliten som sätter nivån för hur ledarskapet i resten av idrottsrörelsen fungerar. Därför är det mycket allvarligt att ledarna i elitverksamheten i fotbollen, Sveriges största idrott, uppenbarligen beter sig allt sämre på matcherna. På bara några år har antalet utdömda påföljder mot tränare och ledare i allsvenskan och superettan ökat från tre till 19 per år. (mer…)