jump to navigation

Acta-avtalet under granskning 23 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , , , , ,
add a comment

EU-kommissionen beslutade igår att skicka Acta-avtalet till EU domstolen innan ett slutligt besked i frågan tas. EU-domstolen ska granska om avtalet bryter mot grundläggande värden, såsom yttrandefriheten och dataskyddet.

Det är naturligtvis mycket glädjande att avtalet äntligen får en ordentlig rättslig prövning. Förhoppningsvis ställs också de frågor som behövs för att avtalet, i sin nuvarande form, ska fällas.

Internet är en av mänsklighetens absolut största innovationer. Alla nya lagförslag borde ha detta i åtanke, och föregås av en djupgående analys av hur förslaget påverkar viktiga värdena såsom yttrandefriheten och dataskyddet. Målet måste vara att skapa en lagstiftning som både gynnar den kunskaps- och kulturexplosion som fildelning och annan teknik innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen.  Att istället kriminalisera teknik som möjliggör för människor att ta del av kunskap och kultur de aldrig haft tillgång till tidigare är direkt stötande. Politikens uppgift ska inte, och får inte, vara att begränsa och beskära Internets användning.  

/Madeleine

DN: EU-domstolen granskar Acta-avtalet
Jag har tidigare skrivit om Acta-avtalet här och här

Internet under attack 27 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , , , , ,
4 comments

Enligt uppgift undertecknade igår 22 av EU:s medlemstater, däribland Sverige, och EU-kommissionen Acta-avtalet. Undertecknandet är visserligen en symbolhandling, det är först efter att frågan har behandlats i Europarlamentet som avtalet kan ratificeras, men att Sverige på detta sätt i det tysta har bundit upp sig till att godta detta hemlighetsfulla avtal är minst sagt bekymmersamt.

Från den svenska regeringens sida har det varit locket på. Ingenstans på regeringens hemsida finns information om att Acta-avtalet har skrivits under, den senaste gången Acta ens nämns är i ett pressmeddelande från i april 2010. Den öppenhet och transparens i förhandlingarna som den svenska regeringen sagt sig arbeta för lyser med sin frånvaro.

Hela förhandlingsprocessen har istället präglats av ett hemlighetsmakeri, vilket naturligtvis både känns mycket tveksamt ur ett demokratiskt perspektiv samtidigt som det spär på misstankarna kring att det så kallade ”handelsavtalet” istället handlar om att skapa en ny upphovsrättslag. Justitieminister Beatrice Ask (M) medgav dessutom vid gårdagen interpellationsdebatt att åtminstone varumärkeslagen kommer att behöva ändras om Sverige ska kunna ansluta sig till Acta-avtalet.

I Polen har undertecknandet lett till massiva protester och demonstrationer. Och den franske EU-parlamentarikern Kader Arif, som var utsedd av EU att övervaka förhandlingarna, har till och med avgått från sin post i protest.  Han menar att avtalet “…kan få stora konsekvenser för våra medborgares liv, och ändå görs allt för att Europaparlamentet inte ska ha något att säga till om.”  Detta bådar naturligtvis inte gott.

Avtalet jämförs av många med Sopa, som jag skrivit om tidigare, och påstås också ha samma förödande effekter för Internet. Jag hoppas verkligen inte att det är så. Vi får inte under några som helst omständigheter godkänna ett avtal som gör internetoperatörerna till nätpoliser, med uppgift att bevaka och stoppa allt som kan tänkas göra intrång i upphovsrätten. Dessutom måste man fråga sig hur detta egentligen skulle gå till, är tanken att de ska undersöka varenda bifogade fil och länk och stoppa allt som verkar misstänkt. Då kan vi verkligen tala om massövervakning.

Nej, politikens uppgift kan inte vara att sätta gränser för Internets användning utan bör istället söka efter metoder att bejaka den nya tekniken. Målet måste vara att skapa en lagstiftning som både gynnar den kunskaps- och kulturexplosion som fildelning och annan teknik innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen. Även med ett kort historiskt perspektiv är det svårt att förstå varför det skulle vara omöjligt.

Internet är något av det största som hänt mänskligheten, fullt jämförbart med revolutionen kring boktryckarkonsten. Tillgängligheten till information via Internet är vårt århundrades viktigaste bildnings- och kulturfråga. Denna tillgänglighet får aldrig förhandlas bort!

/Madeleine

Fler artiklar här och här.

Internet måste skyddas 21 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , ,
2 comments

Den senaste tiden har debatten om det amerikanska lagförslaget Stop online piracy act (Sopa) ökat i intensitet. Inte minst av att jättesajterna Wikipedia och Reddit i förra veckan stängde ned för en dag i protest mot förslaget och att Googles sökmotor kläddes i sorgeflor– symboliska åtgärd för att visa världens internetanvändare att mycket står på spel om lagförslaget går igenom.

Lagförslaget Sopa tar sikte på att stoppa illegal fildelning genom att förmedlare som Google, Facebook, Youtube eller internetoperatörerna ska hållas ansvariga för tillgängliggörandet av upphovsskyddat material utan tillstånd.

Kjell Hägglund har tidigare skrivit om lagförslaget i tidsskriften Journalisten och varnat för att det skulle innebära självcensur på internet: ”Vad lagen i princip går ut på är att spränga sönder internet och bygga ett nöjesfält med låsta portar ovanpå. Hela den online-säkerhetsstruktur som är inkapslad i domännamnssystemet, som hela internet bygger på, kommer att försvinna när USA-lagen och dess tjockbitspussel av filtrering, blockering och åtalshot (en enda länk till en livestream av en fotbollsmatch ska kunna ge upp till fem års fängelse) kommer att tvinga hela världens internet till självcensur.”

Debatten om Sopa påminner till vissa delar om den Ipred-debatt som har funnits och fortfarande finns i Sverige i den bemärkelsen att den handlar om hur upphovsrätten ska skyddas samtidigt som friheten på internet och människors integritet bejakas. I Ipred-debatten uttryckte jag mig mycket tydligt om att skyddet av upphovsrätten på internet inte kan se ut hur som helst. Enligt min mening går Ipred alldeles för långt i den bemärkelsen att det är orimligt att privata aktörer ska kunna begära ut enskilda internetanvändares IP-adresser. Rättighetsinnehavarna eller deras företrädare ska inte av samhället tilldelas uppdraget som polis.

På samma sätt är jag också kritiskt inställd till Sopa, som går ännu längre än Ipred. Att hålla internetoperatörer eller förmedlare som Facebook och Google ansvariga för vad enskilda personer lägger upp är att gå alldeles för långt. Risken med förslaget är att internet som vi känner det idag skulle bli ett minne blott. Vilken mellanhand skulle över huvud taget våga erbjuda möjligheten för användarna att lägga upp videor eller musik? Sidor som Facebook eller Youtube riskerar att helt försvinna, eller så skulle de behöva förändras till i det närmaste oigenkännlighet. Tobias Brandel har tidigare skrivit klokt på samma tema.

Nyligen rapporterade dock Kulturnyheterna att en handfull senatorer nu bestämt sig för att dra tillbaka sitt stöd till förslaget. Och i lördags meddelade majoritetens ledare Harry Reid att tisdagens planerade omröstning blivit skjuten på framtiden. Detta efter att en protestlista på över 4,2 miljoner namn lämnats över till senaten. Nyheterna är glädjande.

Internet är en teknisk landvinning som kommer att få konsekvenser för mänskligheten på ett sätt som vi ännu inte anar. På 20 år har hela vår relation till andra människor förändrats – vi kan skaffa information, konsumera kultur och skapa kontakt med människor i hela världen på några sekunder genom några enkla knapptryck. Vi som får vara med om detta demokratisprång kan skatta oss lyckliga. Att begränsa Internet är direkt farligt. Självklart ska inte internet vara laglöst – men lagstiftningen får inte utformas på ett sådant sätt att poängen med hela internet försvinner. Internet är en uppfinning som förändrar världen och historien. Ändå blir det lätt att vi tar det för givet. Framtidens möjligheter får inte förstöras av dagens problem.

/ Madeleine

Mer om Sopa här, här, här, här, härhär och här.

King Lear och Leif Zern 7 februari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
7 comments

I fredags skrev jag här om Bio Rios visning av Live teater från London. Leif Zern på DN kultur har även han sett denna digitalt överförda teaterföreställning. Idag skriver han en dräpande krönika om denna nya företeelse ”King Lear live – direktsänd lögn. Levande teater finns endast där publiken och skådespelarna befinner sig på samma plats i samma rum”. Han gillar inte föreställningen och framför allt inte att se den överförd digitalt i realtid. Symptomatiskt nog finns inte hans krönika på nätet. 

Leif Zern har ”varit i framtiden och tyckte inte om det jag såg”. Det var bättre förr. Hans rädsla är nu att ”kravet att öka på direktsända föreställningar från Dramaten i takt med att staten avvecklar de gamla målen för kulturpolitiken”. Detta vore intressant om han utvecklade detta närmare. I själva verket är det ju så att 1974 års kulturpolitiska deltagandemål nu (nästan efter 40 år) håller på att uppfyllas. Kulturen kommer närmare flera och i slutändan leder det till ett uppsving även för de traditionella konstformer på sina traditionella arenor. Fildelning av musik har lett till ökat antal besök på konserter. De digitala operasändingarna har inte bara gett Metropolitan föreställningar till Boxholm, den har också lett till ett uppsving för operakonsten. Det vore fantastiskt om intresset för annan scenkonst kunde öka på samma sätt.

Det är inte alla förunnat att kunna få vara bland 250 (sic) personer som får se King Lear i London varje kväll. Såväl pengar som tid och tillgång på platser sätter hinder för detta. I den bästa av Zerns världar har kanske alla möjlighet att resa till London, New York och Peking och se exklusiva föreställningar live – men inte ens den ikoniserade 1974-års kulturutredning såg väl detta som en möjlighet?

Teater är bäst på teatern, men tills vi alla har klippkort på flygrutterna mellan in- och utrikes scenmetropoler (vars önskvärdhet väl må diskuteras av andra skäl) är digitala föreställningar en fantastisk möjlighet. Kanske inte kvalitetsmässigt gott nog åt recensentkonnässörer, men för oss andra ett alternativ bättre än Medodifestivalen. För mig blir då valet enkelt.

Madeleine

Brännpunkt om e-medier på biblioteken 25 januari 2011

Posted by AmandaValentin in Mer läsning och bättre bibliotek.
6 comments

 Idag skriver Madeleine tillsammans med stadsbibliotekarie Inga Lundén på SvD Brännpunkt om bibliotek och e-medier. Det är kanske den viktigaste frågan för framtidens bibliotek.

Om biblioteken ska utvecklas måste de kunna ge tillgång till litteratur och kunskap även via e-böcker. Men idag har biblioteken varken makt över utbud eller kostnader, skriver Inga Lundén, Stockholms stadsbibliotek, och kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP).

Det hänger ett växande hot över Sveriges bibliotek. Om biblioteken ska fortsätta vara ryggraden i infrastrukturen för allas rätt till förkovran och bildning måste frågan om e-böcker lösas. Åtgärder måste vidtas för att möta den nya tidens vanor så att inte biblioteken riskerar förvandlas till museala institutioner. (mer…)

Ny teknik är inget hot 25 november 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags:
7 comments

I dagens SvD kan man läsa om hur filmpremiärer på nätet återigen upplevs som ett hot mot SF bio. Det rör sig om filmen I’m still here med Joaquin Phoenix (som just nu går att se på Stockholms filmfestival) som kommer att distribueras som video on demand samtidigt som den går upp på svenska biografer.

Återigen framställs internet som ett hot mot filmen då distributionskostnaden är lägre och således kan erbjudas konsumenterna till ett lägre pris samtidigt som det möjliggör för folk på te x landsbygden att se ny aktuell film. Att SF i vanlig ordning styrs av ryggmärgsreflexen – och upplever sin existens hotad om de inte får exklusiv ensamrätt i ett halvår för nya filmer – är lätt att förstå, då de har sitt egna ekonomiska intresse att tillvarata. Biografägarna reagerar alltid instinktivt och på samma sätt när det handlar om ny teknik utan att se det goda det för med sig. Nämligen att ny teknik är ett sätt att locka fler till biograferna.

För biografägarna gäller det att anpassa sig till den nya tiden och erbjuda en produkt som konsumenterna är villiga att betala för. Biografnäringen kan inte bygga sin affärsidé enbart på exklusivitet. Ett sådant synsätt kommer bli biobranschens död. Biobranschen måste förklara varför det är värt att se film på bio snarare än hemma framför datorn och denna förklaring kan inte bestå av att det bara är på bio en film får distribueras de första månaderna. (mer…)

FP sade ja till att utreda ny upphovsrätt 21 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , ,
7 comments

Folkpartiets landsmöte sade just ja till den motion som jag tillsammans med andra har skrivit om en reformerad upphovsrätt. Partiet ställer sig därmed bakom en utredning som ser över vilka förändringar som behövs av lagstiftningen för att få ett regelsystem som upprätthålls och bejakar utvecklingen. Våra tre yrkanden bifölls med tillägget att det ska vara givet att upphovsrätten finns kvar. Detta låg redan i motionen. Våra yrkanden var:

1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger

Detta innebär ett genombrott i Folkpartiet för uppfattningen att dagens upphovsrättslagstiftning är en del av problemet och måste reformeras.  Det betyder att upphovsrätten måste hävdas, men att det måste ske på nya sätt i Internetsamhället. Upphovsrättslagen ska reformeras – inte avskaffas.

Folkpartiet tar  ett ordentligt kliv framåt mot en modern syn på upphovsrätten som ett sätt att både säkra den intellektuella äganderätten samtidigt som Internets möjligheter bejakas.  Folkpartiet drar därmed upp en skiljelinje mot dem som står för ett stelt försvar av nuvarande ordning och erkänner att tiderna förändrats. (mer…)

Ny upphovsrättslagstiftning: Utskottet på Folkpartiets landsmöte har bifallit Madeleines motion 19 november 2009

Posted by annaws in Internet och kulturen.
Tags: , ,
7 comments

Just nu pågår Folkpartiets landsmöte i Växjö. Madeleine har tillsammans med ett antal andra folkpartister skrivit en motion med förslag om en ny upphovsrätt på Internet. Motionen har nyss bifallits av utskottet för näringspolitik och företagande, vilket visar att det finns ett stort stöd inom Folkpartiet för en ny upphovsrättslagstiftning. Motionen kommer att behandlas av landsmötet imorgon.

För en ny upphovsrätt på Internet

Motionärer: Madeleine Sjöstedt, Stockholm, David Ekstrand, Uppsala, Daniel Forslund, Johanneshov, Jonas Förare, Spånga, Erik Jennische, Stockholm, Seved Monke, Stockholm, Teodor Koistinen, Stockholm, Olle Nilsson, Umeå, Patrik Silverudd, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:
1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger

Under de senaste åren har användningen av Internet och de möjligheter till informationsutbyte, åsiktsbildning, faktainhämtning och kulturkonsumtion som detta ger lett till mångaviktiga diskussioner. Genom nya lagar och domslut ställs nu frågan på sin spets. Ska politikens uppgift vara att sätta gränser för Internets användning eller att söka efter metoder att bejaka den nya tekniken? (mer…)

Modern och omodern filmpolitik 8 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
1 comment so far

Förutsättningarna för filmproduktion ser helt annorlunda ut idag än för några år sedan. Statens filmpolitik måste hänga med i utvecklingen. Det är kontentan av den filmutredning som presenterades idag. Jag välkomnar en modernare syn på filmen. Men jag saknar, som så ofta, en skarp analys av Internets fördelar för spridning av kulturen.

Med Mats Svegfors i spetsen har utredningen gjort en grundlig översyn av den statliga filmpolitiken och kommit fram till flera intressanta slutsatser, bland annat att ett filmavtal är mycket svårt att få ihop och är ohållbart, eftersom bara biografen är representerat som visningsfönster i filmavtalet. Dagens filmscen ser annorlunda ut. Jag tror att han har rätt. Filmen behöver en statlig policy. Därför är rimligt att, som Svegfors föreslår, låta det statliga anslaget till filmstöd behandlas i budgetarbetet som andra kulturanslag.

Men de mest uppfriskande förslagen handlar om att modernisera stöden till filmen, där fokus ligger på att öppna filmstöden för andra visningsfönster än biografen och att stimulera digitalisering. Exempelvis ska förhandsstöden till filmproduktion nu kunna ges till film som har premiär i andra visningsfönster än biografen, flera andra stöd anpassas till digitalt format och en nationell satsning på digitalisering ska göras. Teknikutvecklingen skapar möjligheter. Det är glädjande att filmpolitiken delvis anpassas till det.

Utredningen föreslår också ett nytt produktionsstöd – Ny film – ska införas, för att stimulera nyskapande filmprojekt. Detta går i linje med regeringens förslag om en fond för nyskapande kultur som en fortsättning på Framtidens kultur och är mycket välkommet som ett sätt att finansiera nyskapande kulturprojekt.

Så finns det förstås delar som handlar om upphovsrätt och fildelning. Mats Svegfors markerade tydligt på presskonferensen att detta varit en viktig del av arbetet och utredningen fastslår att utgångspunkten ska vara att villkoren för producenter och konstnärliga upphovsmän ska förbättras. En tydlig fot sätts ned i utredningens motivering för att ta bort 5 mkr som idag satsas på åtgärder mot olovlig hantering av film: ”Arbetet mot bla.a. illegal fildelning är generellt viktigt, men det kan ifrågasättas om det ska vara en uppgift för filmpolitiken att ekonomiskt stödja den opinionsbildning som branschen själv bedriver.”

Den sista formuleringen kan bara applåderas. Självklart är det inte statens uppgift att bedriva opinionsbildning av detta slag. Men jag saknar en diskussion om vilka positiva effekter Internet och spridning av film kan ha. Den analys som görs handlar om problemen med illegal fildelning, att det länge saknats legala alternativ och att Ipred-lagen fungerat väl. Det föreslås att arbetet för att främja den legala filmmarknaden och motverka illegal hantering av film ska integreras i Filminstitutets utåtriktade verksamhet.

Bättre än så hade jag väntat mig. En utredning som handlar om film och presenteras 2009 måste på riktigt analysera Internets fördelar och hur vi kan uppmuntra spridning av film – inte bara se de problem som också. Dessutom är fildelning som teknisk metod kanske inte alls det som är dominerande om några år. Låt oss prata om Internet och vilka fördelar det har och hur det kan utnyttjas, istället för att fastna i problemen. I långa loppet kommer detta att leda till flera filmkonsumenter vilket även kommer produktionen till del.

Madeleine

Klen förståelse för internet i Folkpartiets kultursamråd 1 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Folkpartiet släppte häromdagen ett underlag för samråd om kulturpolitiken. Behovet av att modernisera kulturpolitiken är stort. Men tyvärr visar samrådet en något ålderdomlig syn både på kulturen och på arbetsformen.

Texten, som det är meningen att vi ska diskutera internt i partiet, visar bland annat att Folkpartiet sitter kvar i den bidragmässiga synen på kulturen, istället för att se hur det offentliga kan stödja kultursektorn till tillväxt, men också att partiet inte vågat ta till sig de spännande utmaningar som internet erbjuder. För mig ger internet möjligheter till båda kunskap och kultur som tidigare generationer bara kunde drömma om.

Jag hoppas därför att det är många kulturintresserade liberaler som vill vara med och författa ett gemensamt svar på samrådet. Framförallt behövs svar på frågor som inte ställs. Det finns så många bra erfarenheter att redovisa. Västra Götalandsregionen, där Lars Nordström och Folkpartiet har ansvaret, anförs i kulturutredningen som ett gott exempel. I flera kommuner runtom i landet har kloka folkpartister ansvar för kulturen, och även här i Stockholm har vi under några år försökt utmejsla en liberal kulturpolitik.

Jag tror att en öppen diskussion är det bästa sättet att svara på samrådet, där vi alla kan ta till oss och svara på andras synpunkter. Ett utkast till svar finns på min wiki och det vore toppen om ni ville skriva och kommentera rakt in i texten. Om inte så skicka svaren till mig eller kommentera här på bloggen så lägger vi in det i texten.

Svaret på samrådet skriver vi här. Det finns även instruktioner för hur man gör.

Jag vill dessutom passa på att beskriva några av mina huvudsakliga synpunkter på frågorna i samrådet, framförallt de som rör internet:

(mer…)

Är stämningar den nya affärsidén? 22 september 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: ,
16 comments

Sedan i våras har Universal och flera andra musikbolag försökt sätta stopp för Stadsteaterns succéföreställning De tre musketörerna. Redan i april hotade de med stämning om teatern fortsatte spela uppsättningen, och i augusti gjorde de det igen.

Jag befarar att detta är en del av en ny affärsidé för de stora musikbolagen. Genom att ifrågasätta det existerande avtalet som finns mellan Stim och Svensk scenkonst, och hota med att stämma teatrar, hoppas de vinna intäkter de inte annars har rätt till. Det kan få allvarliga konsekvenser för upphovsmännen, som har rätt att få betalt, och för teatrarna, som vill sprida musik och naturligtvis ska betala för sig. Jag skriver om detta i en artikel i Svenska dagbladet idag.

Artikeln grundar sig på ett brev från Svenska musikförläggareföreningen, och två brev från Universal.

Madeleine

Breven finns här:

Brev från SMFF s 1Brev från SMFF s 2

Brev från SMFF i pdf

Brev från Martin Ingeström

Brev från Universal

Är stämningar musikförlagens nya affärsidé?

– Svd Brännpunkt 22/9 2009

Kan det vara så att hot och stämningar är musikförlagens nya affärsidé när skivförsäljningen har gått ned? Den frågan ställer sig kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) efter den strid som blossat upp efter att en föreställning på Stockholms stadsteater stoppats av upphovsrättsskäl.

En strid har blåst upp kring upphovsrätten. Stockholms stadsteater står i fokus då en föreställning stoppats och en spelar under hot från musikförlagen. Fokus riktas mot upphovsrätten. Håller upphovsrättsinnehavarna på att skjuta fram sina positioner? I så fall kan det få allvarliga konsekvenser för upphovsmännen, som har rätt att få betalt, och för teatrarna, som vill sprida musik och naturligtvis ska betala för sig.

Svenska musikförläggarföreningen (SMFF) skriver i ett brev till mig att jag sprider ”felaktig information” när jag menar att musikförlagen inte respekterar Stim-avtalet, och att jag ”ensidigt pekar finger” (osäkert dock på vad) i diskussionen om Stadsteaterns uppsättning De tre musketörerna. Brevet är precis som hela musikindustrins process mot Stadsteatern denna sommar ett hot mot den fria kulturen i Stockholm.

(mer…)

Juliagruppen samlar nätvänner 20 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
7 comments

Juliagruppen har tagit ett mycket bra initiativ och genomförde igår ett seminarium om Nät och samtal. Följ Juliagruppen på twitter.

Juliagruppen är ett nyformat kluster med förgreningar inom vetenskap, teknik och media. Målet är att undersöka och utveckla nya politiska strategier i arbetet för ett fritt internet.

Syftet med seminariet var att fungera som en länk mellan gräsrötter, akademiker, politiker och näringsliv. Att döma av vilka som var i salongen kan detta bli ett lyckat initiativ.

Om man samlar alla människor som, med olika ingångsvärden, har en positiv grundinställning till friheten på nätet Juliasem1skulle mycket kunna vinnas. Jag är varken nätaktivist, superbloggare eller tekniknörd.  Men om engagerade politiker får träffa dessa tillsammans med alla andra engagerade kommer vi att kunna finna bra lösningar på många av de frågor som nu på ett väldigt konkret sätt knackar på dörren.

Bland annat diskuterade man ett för politiker mycket viktigt ämne: nätaktivism. Internet ger enorma möjligheter för många att göra sin röst hörd. Många utnyttjar den, men många flera borde vara där. Johanna Nylander sa något mycket tänkvärt: nätaktivism måste bli mainstream och Emma, Opassande, påpekade att alltför många känner sig helt utanför internet. Detta är något för oss politiker att betänka.

Folkpartiet Stockholms stad har i alla ödmjukhet tagit fram ett förslag som alla är välkomna att komplettera om hur kommunen kan använda internet.Vi hoppas på många synpunkter på detta efter seminariet. Och precis som Anna-Stina påpekar i en kommentar behövs mycket mera utbildning på området så att det som skulle leda till en demokratiskt revolution istället lämnar delar av befolkningen utanför.

Kanske kan gårdagen vara början till något nytt där friheten på internet försvaras av än flera och där vi kan hitta en reformerad upphovsrätt som möter den nya tidens utmaningar. Det hoppas i alla fall jag.

Madeleine

Piraterna borde inte behövas 9 juni 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
6 comments

Piratpartiets succé i EU-valet är pinsamt. Pinsamt för de etablerade partierna. PP borde inte behövas om de etablerade partierna hade ägnat internetrelaterade frågor ens ett uns av den uppmärksamhet de förtjänar.

Johanna Nylander uttrycker detta väldigt väl. Hon vill rösta på ett parti med helt program nästa val. Ett parti som ”gillar frihet på marknaden, över landsgränser, med jämställdhet och på nätet”.

Jag vill vara i samma parti som Johanna. För mig är det självklart att detta parti är Folkpartiet. Jag ska göra mitt bästa för att det blir så. Min motion till landsmötet om en ny upphovsrätt är inskickad.

Madeleine Sjöstedt

Stockholms stads syn på kulturutredningen 18 maj 2009

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags:
5 comments

Målen för kulturpolitiken behöver göras om och det offentligas relation till kulturen förändras. Kulturlivets ekonomi måste växa och kulturstödet reformeras. Fildelning är i grunden en tillgång – inte ett juridiskt problem.

Det är några av synpunkterna i Stockholms stads remissvar på kulturutredningens förslag. Madeleine presenterar remissvaret i en artikel på Newsmill.

Anna

(mer…)

Varför läser inte Piratpartiet kulturutredningen? 15 maj 2009

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
1 comment so far

På tisdag i nästa vecka går remisstiden för kulturutredningen ut. Av den anledningen skriver Madeleine detta på politikerbloggen.

”Varför läser inte Piratpartiet kulturutredningen?”

DEBATT. Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt ifrågasätter i dag Piratpartiets egentliga politiska engagemang. Hon konstaterar att partiet bara ägnar sig åt opinionsbildning — och inte kommer med några konstruktiva kommentarer eller konkret kritik.

(mer…)

Stockholms stad kräver ny upphovsrättslagstiftning 14 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
10 comments

Idag presenterar jag delar av Stockholms stads remissvar till kulturutredningen på Brännpunkt. Utgångspunkten är att fildelning och andra sätt att sprida och ta emot kultur på internet i första hand måste ses som en tillgång för kulturpolitiken, inte som ett rättspolitiskt problem. Vi har därför också tagit tydlig ställning för att det behövs en ny upphovsrättslagstiftning som är anpassad för internet.

I Stockholm tog vi på kulturnämnden igår ytterligare ett initiativ i samma riktning, och gav stadens kulturinstitutioner i uppdrag att ta fram en policy för hur de bilder, ljud, dokument, kartor mm som finns på institutionernas olika hemsidorna får användas, och under vilka licenser de ska publiceras. Målet är att allt ska kunna användas så fritt som möjligt (Läs mer i CS).

Läs mer vad jag har skrivit om fildelning här.

Madeleine

(mer…)

”Ny lagstiftning för internet är akut” 17 april 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

Madeleine har precis publicerat artikeln nedan på politikerbloggen.

Erik

Efter domen: ”Ny lagstiftning för internet är akut”

DEBATT. Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) skriver nu på Politikerbloggen om The Pirate Bay-domen.

Det är sällan det känns radikalt att kräva en utredning. Men domen mot mot Pirate bay, den minskade internetanvändningen efter ipred-lagstiftningens införande och telekompaketet från EU mm, visar att behovet av en ny sammanhållen lagstiftning för upphovsrätten på internet är akut.

(mer…)

Krav till regeringen: Modernisera upphovsrätten på internet! 17 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
3 comments

Det som är ett problem med domen mot Pirate bay, ipred, telekompaketet m.m. är att internet allt mer blir ett område där reglerna kommer först, och kreativiteten får anpassa sig – istället för tvärt om.

Lagstiftningen tar inte hänsyn till den positiva kraft för kultur- och informationsutbyte i världen som finns i fildelningen och i andra tekniker, utan pressar in något helt nytt i en form som försökte lösa 1900-talets problem.

Jag tycker att man ska betala för musik och film som man laddar ned på internet om någon äger upphovsrätten till den. Men att kriminalisera teknik som möjliggör för människor att ta del av kunskap, musik, film och annan kultur de aldrig haft tillgång till tidigare är stötande.

Domen visar om något, att det radikalaste kravet till regeringen just nu är: Tillsätt en utredning för att modernisera lagstiftningen kring upphovsrätten på internet!

Madeleine

(Ab, DN, Svd, Expressen)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bloggosfären och Piratpartiet är ur tiden 16 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
4 comments

Just nu pågår remissrundan om Kulturutredningen, det vill säga det öppna förarbetet till denna mandatperiods stora kulturpolitiska händelse, nämligen den proposition om framtidens kulturpolitik som regeringen ska presentera i höst.

Läget för att påverka den framtida kulturpolitiken har alltså aldrig varit bättre än nu. Några av alla de viktiga frågor som jag tycker att regeringen borde behandla i propositionen är hur framtidens upphovsrätt ska se ut, hur lagstiftningen kring fildelningen ska formuleras, och hur Sverige ska ställa sig till EU-initiativ som ipred tex.

Jag hade därför också förväntat mig att den svenska bloggosfären skulle vara full med intressanta åsikter och analyser av kulturutredningens resonemang i dessa frågor. Men med några få undantag är det tomt. Nyss fanns det mer än 2397 inlägg om ipred på knuff, 1633 om fildelning, 598 om upphovsrätt – men bara 75 om kulturutredningen.

Och Piratpartiets två främsta representanter, Rick Falkvinge och Christian Engström, som har gjort just framtidens kulturkonsumtion och kulturspridning till basen för hela sitt partis existens, bryr sig inte heller om Kulturutredningen. I sökmotorerna på deras bloggar ger ”kulturutredning” inte en enda träff.

Om nu fildelning, upphovsrätt och ipredlagstiftningen är så viktiga, varför läser ni inte kulturutredningen för att se vad som står där, eller inte står där, och påpekar vad regeringen borde skriva i propositionen? Det är i alla fall vad jag kommer att göra i de remissvar som jag deltar i. Vill man påverka politiken måste man ligga i takt med tiden.

Madeleine

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Världen håller på att bli galen – stoppa telekom! 15 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
11 comments

Samtidigt som internetanvändandet sjunkit dramatiskt i Sverige diskuterar EU-parlamentet det s.k. telekompaketet.

Synen på internet är en ödesfråga. Den senaste veckan har jag fascinerats över att så få ansett att det är ett problem att trafiken på nätet gått ner. Att man ska betala då man laddar ner är en sak, men för mig är det självklart ett jätteproblem om människor slutar inhämta information, utbyta kunskap, kommunicera och skapa på nätet! Och trafiken på nätet mäter just detta.

För varje dag blir jag mer och mera övertygad om att världen befinner sig i en förändring som kommer att ställa mycket av det vi trott oss veta på ända. Många har varit betydligt snabbare än jag.  Den ekonomiska krisen kommer att påskynda denna förändring.

Synen på nätet och dess möjligheter handlar i förlängningen om vem som ska ha äganderätten till världens samlade kunskap. Framsynta politiker måste bejaka denna utveckling – inte förhindra den.

Att genom Telekom-förslaget, och kanske sedan genom acta-avtalet, lägga ytterligare förpliktelser och restriktioner på operatörerna är en farlig väg där makten över informationen går medborgarna ur händerna. Att företag ska åläggas att bevaka användare och stänga av dem har orwellska proportioner.

Skräckscenariot slås endast av det som läckt ut kring det planerade ACTA-avtalet där tullen ryktas få rätt att gå igenom vilka musik vi har på mp3-spelaren. Johanna Nylander skriver om precis vart detta leder här.

Telekom-förslaget måste stoppas.

Madeleine