jump to navigation

Kulturdebatt i DN Stockholm 21 mars 2013

Posted by angusthlm in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

DN Stockholm debatt replik

Vänsterpartiets gamla kulturborgarråd Per Sundgren tillsammans med Bo Andér och Johan Etzler kritiserade igår Stockholms stads kulturpolitik på DN Stockholm Debatt. Nu finns min replik utlagd på dn.se.

Läs Per Sundgrens artikel genom att trycka här.
Läs Madeleines replik genom att trycka här.

/ Anders

Kulturborgarråd på medborgarnas sida 10 mars 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

I gårdagens DN skriver Per Sundgren, f d kulturborgarråd (V),  en mycket tänkvärd artikel om kulturutredningen.

Per tar medborgarperspektivet som utgångspunkt och kritiserar vänsterns debattörer vilka angripit kulturutredningen på den punkten.  Han ställer sig också frågande till varför vänstern accepterat att kulturpolitiken blivit en konstpolitik där medborgarnas behov ersatts av kulturskaparnas. Även jag har skrivit om detta.

Han varnar för kvalitetsbegreppets exkluderande användning och för att anse att kulturen och konsten har ett egenvärde: Om kulturen har några värden så beror det på oss. Utan oss har kulturen inga värden.

Per har jag haft glädjen att debattera mot och samarbeta med under flera år. Han är väl värd att läsa – även om jag inte alltid delar hans uppfattningar. Dock är hans försvar för alla medborgares rätt till kultur och konst starkt, genomtänkt och rätt.

Med förvåning har jag följt socialdemokraternas och vänsterns nya ståndpunkter m a a  kulturutredningen. Helt plötsligt är det vänsterblocket som vill skydda den bildade överklassens smak och exklusivitet genom att ta avstånd från ett bredare anslag. I Stockholm har det tagit sig uttryck i kampen mot vår s k växtpengar, 10 miljoner i extra medel som ska uppmuntra det fria kulturlivet att växa, bli större och nå flera. Vi lever i intressanta tider.

(Även andra har skrivit om detta)

Madeleine Sjöstedt