jump to navigation

Folkpartiet bjuder in alla till programarbetet 10 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
add a comment

Under den gångna valperioden har Folkpartiet i Stadshuset arbetat hårt för att hitta nya former att utforma politiken. Internet erbjuder ju fantastiska möjligheter att låta många vara med och påverka politiken.

Lotta Edholms och min blogg är två exempel, liksom min Wiki där man kan vara med att ta fram skrivelser som vi ska lägga i idrottsnämnden samt alla våra recept som är program som läggs ut på remiss och sedan antas av Folkpartiets styrelse.

Nu inbjuder vi alla intresserade att delta i programarbetet inför den kommande mandatperioden.  Se Svd idag. Jag hoppas många tar chansen – partimedlemmar eller inte.

Madeleine

Digitalisering på allas läppar 19 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , ,
add a comment

Digitala medier och vad de kan användas till diskuteras nu flitigt och kunnigt. Se bland annat nye v VDn på Stockholms handelskammare, Nicklas Lundblad här, samt Andreas Berg här, vilka båda reagerat på DNs ledare i ämnet. Min slutsats av diskussionen är dels att det finns mycket att lära dels många fördomar att bekämpa.

Erik Jennische och jag talade om ”Sociala medier – hajp eller morgondagens mötesplats” inför folkpartister i lördags. För mig är det uppenbart att det nya med de sociala medierna är att det är ett samtal, annars kommer läsarna inte tillbaka, och att det handlar om en ny samtalston. På nätet möter man många människor och man måste förutsätta att många är kunnigare än vad man själv är. Man lär sig tillsammans – se fantastiska Wikipedia! Därför måste man vara både ödmjuk och resonerande. DN:s ledare ovan är ett exempel på just en sådan säkerhet som på nätet blir allt mera ohållbar.

Uppdatering: Presentationen finns här: Stockholmskonferensen

Men vi visade också att medierna tappar allt flera läsare och inte längre fyller samma roll som förmedlare av kunskap och nyheter. Partierna tappar medlemmar och har aldrig byggt upp en digital relation till medlemmarna. För oss är Internet en möjlighet att åter få ett fungerande demokratiska samtal och ett politiskt medlemskap med större innehåll.

Just detta tema togs upp på ett seminarium förra veckan arrangerat av Fokus och makthavare.se under temat ”När tekniken förändrar politiken”. Se länk här. Ännu har tekniken inte förändrat politiken – men den måste!

Madeleine

Kulturpolitik för större empativolym och ambivalensacceptans 16 mars 2009

Posted by Erik in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

Det råder viss tystnad i den kulturpolitiska diskussionen efter att Kulturutredningen presenterades. Antagligen sitter alla och läser för att återkomma i remissvar och debattartiklar. Men en fråga som lyftes i debatten av tankesmedjan Det osynliga, och som kan vara klok att ha med sig i skrivandet, är behovet av ett nytt språk som beskriver kulturens värden.

Det osynligas ställningstagandet resulterade senare i Parlören – en ordbok för icke mätbara värden, som är full med spännande och användbara ord. Men av någon anledning finns parlören inte att hitta på internet. Orden finns bara publicerade i en bok. Det kan inte vara en effektiv väg att etablera ett nytt språk i debatten.

Jag tog mig därför friheten att skriva in några av orden i Wiktionary. Med förhoppningen att även resten ska dyka upp där med tiden. Titta här: ambivalensacceptans, empativolym, lyckodröm.

Att något måste göras för att etablera orden är uppenbart, ambivalensacceptans har 6 googleträffar, empativolym 18, och lyckodröm ett par hundra. Men inget av dem används på Det osynligas blogg.

Erik

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,